Professionaliseren in de praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseren in de praktijk"

Transcriptie

1 MPWR Professionaliseren in de praktijk Projectleiders die er toe doen! Professioneel projectmanagement MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan cd baarn kvk

2 Over deze brochure Toekomstmuziek In deze brochure kunt u lezen over de basisopleiding projectmatig werken, leiderschap in projecten, goed opdrachtgeverschap in projecten, (team)coaching en (andere) onmisbare vaardigheden. Alles is erop gericht om de deelnemers te helpen in hun professionele ontwikkeling, om tegelijkertijd hun resultaten en effectiviteit te vergroten en te zorgen voor een zo groot mogelijk rendement uit deze trainingen. Onze trainers en coaches leveren maatwerk die direct aansluit op de praktijk van de deelnemers. Uw organisatie doet ertoe, toont leiderschap in haar omgeving, staat bekend als vernieuwend, ondernemend en een goede samenwerkingspartner, is een professionele dienstverlener, werkt efficiënt, is effectief en heeft oog voor kwaliteit. Kortom uw organisatie doet er toe en kan het verschil maken in de leefomgevingen. Wellicht klinkt dit als toekomstmuziek. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de beeldvorming over uw organisatie bepaald wordt door het dagelijkse doen en laten van de medewerkers in hun contacten met de buitenwereld. Zij geven het gewenste imago vorm en inhoud. Dat gaat niet vanzelf want de praktijk is weerbarstig. De dagelijkse praktijk legt zo n beslag op de tijd van de medewerkers dat zij zich onmachtig voelen om nieuwe doelstellingen te realiseren. Het gevolg is dat zij gaan schipperen met hun tijd: zowel het bestaande als het nieuwe komt daardoor minder uit de verf. Met als gevolgen: klachten over werkdruk, ontevreden klanten en ontevreden samenwerkingspartners. binnen handbereik Het blijkt dat nieuwe complexe opgaven vaak binnen de dagelijkse routine worden opgepakt en niet als project worden herkend of benoemd. Met als gevolg: het kost meer tijd, het duurt langer, de resultaten zijn onduidelijker en de betrokkenen hebben het gevoel dat zij nauwelijks grip hebben of dat zij achter de feiten aan lopen. Er verandert veel op het moment dat managers en medewerkers projecten benoemen, deze systematisch prioriteren en uitvoeren. Resultaten worden zichtbaar en dat draagt in positieve zin bij aan het imago van de organisatie. Naarmate meer organisaties samenwerken, worden projecten complexer. Dit stelt hogere eisen aan de projectleider. Naast de kunst van het projectmatig werken wordt vooral persoonlijk leiderschap gevraagd. De projectleider heeft kennis van zaken, kan op alle niveaus communiceren, omgaan met verschillende belangen, samenwerken, bruggen bouwen, durft de confrontatie aan te gaan en toont eigenheid. En dat alles in de juiste balans. Organisaties die de klantgerichtheid of de klantsturing willen vergroten, zijn gebaat bij het versterken van projectmatig werken en projectleiderschap. Enerzijds vanwege de te behalen resultaten maar vooral ook vanwege het nieuwe gedrag: doel- en resultaatgericht, omgevingsbewust, proactief en zichtbaar voor de buitenwereld. Dit nieuwe gedrag draagt het gewenste imago uit: daden klinken immers luider dan woorden.

3 Professionaliseren in de praktijk: bijzonder maatwerk Wij hebben een aantal trainingen en leergangen ontwikkeld op het gebied van projectmatig werken en projectmanagement die helpen om binnen het huidige werk gewenste veranderingen te realiseren. Individuele coaching en teamcoaching kunnen daarbij voor verdere verdieping zorgen. Projectmananegement: resultaatgericht in een turbulente omgeving Onze trainingen en leergangen gaan verder dan gewoon maatwerk: wij stemmen ze af op de vragen, behoeften en ervaringen van de deelnemers. Hun praktijk en praktijkervaringen staan centraal in onze trainingen en leergangen. Wij maken gebruik van beproefde modellen en methoden die wij afstemmen op de specifieke behoeften van de deelnemer in de context van zijn werkomgeving. Professionaliseren in de praktijk is dus gericht op het leren van de deelnemer en het realiseren van werkresultaten. Werken aan het werk en werken aan leren gaan zo hand in hand. Professionals voor professionals MPWR is een netwerkorganisatie van ervaren professionals. Wij geloven dat organisaties meer kunnen bereiken en dat iedereen in de organisatie succesvol kan zijn als hij of zij in staat is om zijn of haar talent en kracht te ontdekken en in volle overtuiging tot ontplooiing laat komen. Oprecht, doelgericht en in afstemming met zijn of haar omgeving. Toporganisaties bieden de medewerkers de mogelijkheden om oprecht te zijn, vanuit hun passie te werken, zichzelf en anderen te inspireren en meer te bereiken dan mogelijk lijkt. Daaraan wil MPWR bijdragen. De professionals in het netwerk doen dat in de rol van interim manager, adviseur, trainer of coach met als rode draad: het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, zelfvertrouwen, onderlinge verbinding en bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen en van toporganisaties die aantrekkelijke werkgemeenschappen zijn.

4 Basisopleiding De kunst van het projectmatig werken Deze basisopleiding is bedoeld voor medewerkers die voor het eerst een project (gaan) trekken of dat een paar keer hebben gedaan. Zij willen in korte tijd de kunst van het projectmatig werken leren én hun projectplan (PvA) af hebben. Samen met de trainer stelt u uw PvA op. Tegelijkertijd krijgt u een toelichting over de principes van projectmatig werken gekoppeld aan de onderdelen van het PvA. Alle aspecten van projectmatig werken komen aan de orde: Kenmerken van een project, faseren, beheersen en besluiten Doelen, resultaten, opdrachtgever en opdrachtnemer Context, omgeving, belanghebbenden, stakeholdermanagement Tijd, geld, capaciteit, kwaliteit, informatie en communicatie Waardoor projecten mislukken De basistraining kent drie vormen: in-company, open inschrijving en geheel individueel. Het principe is steeds hetzelfde: de deelnemer werkt aan het eigen projectplan en leert daar omheen de theorie. Iedere vorm kent een individuele bijeenkomst. De kunst van het projectmatig werken: individueel De individuele training bestaat uit 4 dagdelen verspreid over maximaal 4 dagen. Aan het einde ervan heeft u uw plan van aanpak geschreven, besproken met uw opdrachtgever en heeft u een start gemaakt met de uitvoering ervan. Gedurende dit korte traject (2-8 weken) heeft u de theorie op uw praktijk kunnen toepassen en bent u in staat om mogelijke valkuilen bij het toepassen van projectmatig werken te herkennen. De kunst van het projectmatig werken: open inschrijving De open inschrijving (6-12 deelnemers) bestaat uit 2 groepsbijeenkomsten van een dag en 2 individuele bijeenkomsten. In de gezamenlijke bijeenkomsten worden de projectopdrachten besproken, de theorie verteld en begint u met onderdelen van uw projectplan. In de individuele bijeenkomsten stelt u onder begeleiding uw PvA op en wordt de theorie verder uitgediept aan de hand van dit PvA. Gedurende dit traject van circa 2 maanden heeft u de theorie op uw praktijk kunnen toepassen, kennis kunnen delen en bent u in staat om de gangbare valkuilen te herkennen.

5 Leergang Persoonlijk leiderschap in projecten Deze leergang is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag waarmee de deelnemer een effectiever, professioneler en invloedrijker projectmanager wordt. Vakkennis Eigenheid Persoonlijk leiderschap Vaardigheden Intuïtie Persoonlijk leiderschap in projecten: doelen Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap loopt als een rode draad door de leergang heen. Ook hier staan uw eigen praktijk en praktijkervaring centraal. De deelnemers leren en verdiepen de kunst van het projectmatig werken en versterken tegelijkertijd hun rol als professional en stevige gesprekspartner voor management, directie, bestuurders en wethouders. Professionele projectleiders maken het onderscheid in hun omgeving. Zij maken de organisatie zichtbaar. Zij krijgen meer voor elkaar omdat hun leiderschap onbetwist is. Zij zorgen voor betere samenwerking binnen de eigen organisatie en met andere organisaties. Uiteindelijk maken zij dat andere partijen uw organisatie zullen duiden als zichtbaar, verantwoordelijk, leidend, proactief en een goede partner. Deze leergang biedt kennis en vaardigheden die een professionele, effectieve, invloedrijke projectleider nodig heeft en helpt bij het ontplooien van de eigenheid. Daarnaast zijn 1 of meer projecten gestart (en soms afgerond). Persoonlijk leiderschap in projecten: module 1 De leergang bestaat uit 4 modules en totaal 8 bijeenkomsten, waarvan één individueel. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Zij zijn medewerkers met ruime werkervaring en krijgen steeds complexere projecten. Module 1: de kunst van het projectmatig werken Aan de hand van de eigen projectopdracht leren de deelnemers de theorie van het projectmatig werken en maken onder begeleiding hun eigen plan van aanpak dat de basis vormt voor de projectopdracht van de betreffende opdrachtgever. Deze module bestaat uit een gezamenlijke en individuele bijeenkomst. Het bevat onder meer: Plannen, faseren, besluiten en beheersen Rollen en belanghebbenden Waardoor projecten mislukken Communicatie rond het project Tijdens deze begeleiding stelt de deelnemer zijn/haar projectplan op m.b.v. een digitaal format.

6 Persoonlijk leiderschap in projecten: module 2 Module 2: de professionele projectleider Deze module biedt inzichten, technieken en handvatten om effectiever (projecten) te managen en heeft als thema: contact maken, motiveren en overtuigen. Deze module bestaat uit 2 bijeenkomsten van een dag en bevat de volgende onderwerpen: De professionele projectleider Stijlen van leidinggeven Onderhandelen en conflicten hanteren Samenwerken Timemanagement De deelnemers brengen eigen ervaringen en casuïstiek in. Persoonlijk leiderschap in projecten: module 3 Module 3: zelfreflectie en ontwikkeling In de drukte van de dagelijkse praktijk blijken medewerkers niet of nauwelijks tijd te nemen voor reflectie op hun doen en laten. Zij denderen maar door. Deze module biedt tijd voor reflectie en het vinden van aanknopingspunten voor persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers ervaren deze module als inspirerend: het gaat over het ontdekken van de eigen sterke kanten en mogelijke belemmeringen. Deze module bestaat uit 2 bijeenkomsten van een dag en bevat: Kernkwaliteiten en ontwikkelpunten Intervisie feedback Invloed van de mindset De deelnemers brengen eigen ervaringen en casuïstiek in. Persoonlijk leiderschap in projecten: module 4 Module 4: effectiever beïnvloeden Module 4 heeft als thema: beïnvloeden vanuit vaardigheden en eigenheid. Als je oprecht bent naar jezelf, durft te varen op je intuïtie en de vaardigheden uit deze module inzet dan krijg je veel meer gedaan dan je nu voor mogelijk houdt. Deze module bestaat uit 2 bijeenkomsten van een dag en bevat de volgende onderwerpen: Communicatievaardigheden Beïnvloedingsstijlen Feedback geven Rolposities herkennen en gebruiken De deelnemers brengen eigen ervaringen en casuïstiek in.

7 De goede opdrachtgever Het thema van deze module is: een goed opdrachtgever doet volgen. Het succes van projectmatig werken wordt mede bepaald door motivatie van de opdrachtgever en de wijze waarop hij/zij deze rol vervult. Daarnaast zorgt de opdrachtgever voor heldere samenhangende doelen en ondersteunt het leren van de deelnemer. Deze module wordt samengesteld in overleg met de opdrachtgever en kan opgebouwd worden uit de volgende onderwerpen: Het programma: samenhangende doelen en projecten Kenmerken opdrachtgever Delegeren en sturen op resultaten Feedback geven en communicatiestijlen Stijlen van leidinggeven: van sturen tot coachen De benodigde tijd is afhankelijk van het aantal en het soort onderwerpen en de mate van verdieping. Ter indicatie: opfrissen van theorie van de verschillende onderwerpen vraagt een dagdeel. Het opzetten van een programma of het trainen van vaardigheden vraagt twee of meer dagen. Doelgerichte (team) coaching Veel professionals maken gebruik van coaching als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling. Het geeft inzicht in verborgen patronen, helpt deze te doorbreken, vergroot de zekerheid en leidt tot meer effectiviteit, stevigheid en invloed. Coaching levert veel op: mensen ervaren persoonlijke doorbraken en deelnemers aan teamcoaching voelen zich na de bijeenkomsten voldaan, geïnspireerd en sterker met elkaar verbonden. Individuele coaching Teamcoaching Individuele coaching is als aanvulling en verdieping te gebruiken bij de basisopleiding of de leergang. De coach kan ondersteunen bij het voorbereiden van een bijeenkomst, kan daarbij aanwezig zijn en achteraf feedback geven over het functioneren. Ook kunt u, los van de trainingen, gebruik maken van een coach als een intensieve bijdrage aan uw ontwikkeling. De eigen praktijk van de teamleden biedt goede aanknopingspunten voor de professionalisering van het team en de teamleden. Naast de inbreng van casussen is de interactie tijdens de bijeenkomsten ook te beschouwen als de praktijk. Deze interactie in het hier en nu geeft veel dynamiek, inzichten en draagt bij aan de teamontwikkeling. Uw team kan tijdens de bijeenkomsten ook met het eigen werk bezig gaan. De wijze waarop dit gebeurt, biedt inzicht in de onderlinge samenwerking, gedragingen, patronen, relaties en dynamiek. Uw team wordt op een zodanige wijze begeleid dat dit expliciet besproken wordt en dat dit bijdraagt aan het ontwikkelen van het team. Wij maken gebruik van werkvormen die zorgen voor energie, inspiratie en plezier. Soms eenvoudig, soms uitgebreider maar steeds afgestemd op de deelnemers en de situatie. U kunt daarbij denken aan: feedbackspeeddate, beeldvorming met afbeeldingen, rollenspel, familieopstellingen, kwaliteitenspel etc.

8 Programmamanagement Meer dan eens raken organisaties het zicht kwijt op de samenhang tussen hun doelstellingen en allerlei projecten. Dit leidt tot een veelheid aan losse activiteiten, onnodige kosten en adhoccerigheid. Programmamanagement helpt bij het prioriteren van projecten en andere inspanningen die bijdragen aan het realiseren van de langere termijn doelstellingen. Het helpt bij het aansturen en zorgt voor zicht op verbanden tussen doelen en inspanningen. Het is een zeer effectieve methode die de organisatie helpt om prioriteiten te stellen en ook zorgt voor de juiste balans tussen betrokkenheid en afstand van de toezichthouders. Bovendien helpt deze methode bij het vergroten van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van medewerkers om de strategische doelen te realiseren. Onmisbare vaardigheden Wij verzorgen diverse in-company trainingen. Deze maken wij in overleg met u op maat. Dat kunnen bijeenkomsten zijn in het kader van teambuilding/teamcoaching, organisatieontwikkeling, cultuurverandering, strategievorming of anderszins. Wij bieden onder meer: Timemanagement Effectiever beïnvloeden, communicatievaardigheden en feedback geven Presenteren Stijlen van leidinggeven Onderhandelen en conflicten hanteren Samenwerken Rolposities herkennen en gebruiken Kernkwaliteiten en ontwikkelpunten Klantgericht handelen. Wij sluiten aan bij de eigen praktijk van de deelnemers omdat dit goede aanknopingspunten biedt bij het ontwikkelen van vaardigheden. Naast de inbreng van casuïstiek is de interactie tijdens de bijeenkomsten ook te beschouwen als de praktijk. Deze interactie in het hier en nu geeft veel dynamiek en draagt sterk bij aan de professionalisering.

9 Zeer ervaren trainers en coaches Ik heb een brede belangstelling en (daardoor) een brede basis: marketing, bedrijfsvoering, projectmanagement, managen, cultuuronderzoek, coachen en trainen, theoretisch en praktisch, organisatieontwikkeling, formatieonderzoeken, noem maar op. Mijn kracht zit in het verbinden van alle elementen. Ik maak gebruik van modellen die ik vertaal naar de praktijk, ik verbind harde en zachte organisatieaspecten, ik bied verschillende manieren van kijken. Verbinden is voor mij het sleutelwoord. Verbinden van de binnenkant van de organisatie met de buitenkant. Verbinden van mensen met elkaar. Verbinden van mensen met zichzelf. Daarmee bedoel ik het vinden van de eigen kracht, de passie, de inspiratie, de intuïtie. Dit vinden, herkennen, betekenis geven en naar handelen maakt ongekende energie los. Ik duid dat als het vinden van vrijheid en oprechtheid en geloof dat in deze verbinding met jezelf het pas echt goed lukt om je met anderen te verbinden. Het is mijn drive om van organisaties toporganisaties te maken waar sprake is van een gemeenschap van mensen die elkaar inspireren en stimuleren. Daaraan wil ik bijdragen, dat is voor mij de kick. Jan Leo van Deemter (initiator MPWR)

10 Data, investeringen en inschrijven U kunt zich inschrijven via de website of door dit formulier op te sturen naar: MPWR Nassaulaan CD Baarn. Ik schrijf mij/wij schrijven ons in voor: M Aanbod Data Prijs *) Kunst van het projectmatig werken: individueel Kunst van het projectmatig werken voorjaar 2008 Kunst van het projectmatig werken nazomer 2008 Op afspraak 26 juni en 9 september, individuele bijeenkomst op afspraak 16 september en 28 oktober, individuele bijeenkomst op afspraak Persoonlijk leiderschap in projecten 2008 Persoonlijk leiderschap in projecten oktober, 30 oktober, 27 november, 17 december, 15 januari, 5 februari en 5 maart, individuele bijeenkomst op afspraak 11 februari 2009, 11 maart, 1 april, 22 april, 13 mei, 3 juni en 24 juni, individuele bijeenkomst op afspraak *) *) De goede opdrachtgever Op afspraak P.M. *) Individuele coaching Op afspraak P.M. *) Exclusief BTW en accommodatiekosten *) Kosteloos (1 dagdeel) bij minimaal 3 inschrijvingen uit 1 organisatie voor Persoonlijk leiderschap Naam/namen (functie) Handtekening Organisatie Adres Telefoon adres MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan cd baarn kvk

11 Ruimte voor vragen, opmerkingen en reacties

12 MPWR Professionaliseren in de praktijk MPWR klantgerichte professionalisering training coaching management advies nassaulaan cd baarn kvk

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit in PMO

Persoonlijke effectiviteit in PMO Training Persoonlijke effectiviteit in PMO Nóg succesvoller worden in een projectorganisatie Training van WIN PMO. Het succesvol inzetten van soft skills als PMO! Uit ervaring blijkt dat werknemers werkzaam

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers Leer je vakkennis overtuigend over te brengen in projectteams, om te gaan met conflicterende belangen en te bereiken wat voor jou belangrijk is! Ben je een adviseur, architect of projectleider, en werk

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Persoonlijke Energie op Peil

Persoonlijke Energie op Peil Persoonlijke Energie op Peil Stress? Volg PEP! een programma voor jonge ambitieuze medewerkers die een hoge werkdruk ervaren. Veel jonge medewerkers voelen zich gestrest door hun werk, met uitputtingsverschijnselen,

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Programma Communicatief Leiderschap

Programma Communicatief Leiderschap Programma Communicatief Leiderschap Communicatief Leiderschap Inzicht in communicatie, gespreksvoering en leidinggeven. Aan dit programma beleef je een carriére lang plezier. Voor wie? Dit programma is

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

LOOPBAANONTWIKKELING met Ik-ben-inzetbaar

LOOPBAANONTWIKKELING met Ik-ben-inzetbaar VAN BAAN NAAR LOOPBAAN U hebt nu een baan. Maar staat u wel eens stil bij de toekomst? Hoe ziet u uw loopbaan? Wat zijn uw wensen, ideeën en verwachtingen? Hoe ontwikkelen zich uw bekwaamheid, uw beschikbaarheid,

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Levend Project Leiderschap

Levend Project Leiderschap De Eik Natuurlijk Leren & In Evenwicht bieden aan: Training Levend Project Leiderschap één project twee trainers drie trainingsblokken vier maanden doorlooptijd vijf projectmatige invalshoeken Je leert:

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

The Fire Within. Doeltreffende programma s in een Inspirerende omgeving!

The Fire Within. Doeltreffende programma s in een Inspirerende omgeving! The Fire Within Doeltreffende programma s in een Inspirerende omgeving! Het juiste klimaat voor uitdaging en ontwikkeling Geïnspireerd op het Scandinavische buitenleven. Training & Coaching Teamprogramma

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Heb jij nog grip op de teams waarmee je werkt? Iedereen

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie