Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC"

Transcriptie

1 Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC

2 Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers flexibel in te zetten. Het Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC) biedt naast projectmanagement, programmamanagement en advies daarover, ook coaching, procesbegeleiding en kennisoverdracht. Onze ambities ten aanzien van onze brede dienstverlening zijn vastgelegd in onze missie: Project- en programmamanagement en het adviseren daarover is ons vak. Op basis van de principes van project- en programmamanagement helpen wij onze opdrachtgevers hun doelen en resultaten te bereiken. Wij zijn van Veiligheid en Justitie en daarbinnen breed actief. Wij kennen ook de ontwikkelingen in de markt. Wij voelen ons verantwoordelijk om uw opdracht zelfstandig op te pakken en het proces te organiseren dat nodig is voor een resultaat dat eruit springt. Samen werken wij aan kwaliteit. Deze kenmerken bepalen de professionaliteit van ons centrum en maken ons tot een goede partner om in te huren. Wij zijn een inspirerende werk- en leeromgeving voor medewerkers die zich willen toeleggen op resultaatgericht werken. Het PPAC van Veiligheid en Justitie is een intern team van flexibel in te zetten projectmanagers, programmamanagers en projectsecretarissen. We verzorgen project- en programmamanagement en adviseren opdrachtgevers op het departement en in de taakorganisaties over projectmatig en programmatisch werken. Met onze werkwijze helpen wij onze opdrachtgevers hun doelen en resultaten te bereiken. De ervaring die we hebben met project- en programmamanagement dragen we over op medewerkers en managers, onder andere door adviezen op maat. Daarmee willen we het projectmatig, programmatisch en resultaatgericht werken binnen Veiligheid en Justitie een impuls geven. We werken voor opdrachtgevers binnen Veiligheid en Justitie die: Een project- of programmamanager willen inhuren, waar nodig met een projectsecretaris ter ondersteuning. Advies willen over de inrichting en/of de sturing van hun project of programma. Een begeleider of facilitator zoeken voor een groepsproces, zoals een workshop, intervisiebijeenkomst of veranderproces. Een sparringpartner of coach zoeken voor een eigen medewerker die een project of programma leidt of als projectsecretaris fungeert. Een workshop of incompany training willen organiseren over projectmatig of programmatisch werken, of hun medewerkers kennis willen meegeven over de tools die daarbij worden ingezet. Een eigen projectmanager, programmamanager of projectsecretaris bij het PPAC willen detacheren binnen de flexibele ring van PPAC, zodat hij/zij tijdelijk via het PPAC breder inzetbaar is. Aanpak op maat Geen project of programma is hetzelfde en daarom bepaalt uw vraag onze aanpak. De werkwijze, methoden en technieken die we toepassen, sluiten steeds zoveel mogelijk aan bij het onderwerp en bij de politiek-bestuurlijke omgeving van Veiligheid en Justitie. We gebruiken werkwijzen die we zelf hebben ontwikkeld, op basis van onze visie en filosofie over project- en programmamanagement in Veiligheid en Justitie stijl, maar ook op basis van methoden die (inter)nationaal tot de standaarden voor projectmatig en programmatisch werken behoren en hun waarde dus al hebben bewezen. Uw vraag bepaalt ook onze inzet. Zowel in capaciteit als in de benodigde kennis en ervaring van de betrokken medewerker(s). Onze inzet is eenvoudig te organiseren, omdat we intern inhuurbaar zijn. De tarieven die we hanteren, zijn aanzienlijk lager dan de tarieven die vergelijkbare externe bureaus hanteren. Bij het PPAC staat professionaliteit voorop. De medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd op hun ervaring in project- en/of programmamanagement. Daarnaast volgen alle PPAC medewerkers een opleidingsprogramma, bestaande uit PRINCE 2 en Projectmatig Creëren 2.0 voor projectmanagement en MSP en Programmatisch werken van Twynstra Gudde voor programmamanagement. Daarnaast doen alle PPAC ers aan intervisie en zijn er vier keer per jaar zogenoemde vakdagen, waarin de PPAC medewerkers gezamenlijk werken aan hun professionalisering. Als medewerkers binnen Veiligheid en Justitie kennen we de organisatie, de werkterreinen, de cultuur en de verhoudingen. In ons denken en handelen laten we ons leiden door kernwaarden die onze eigen aanvulling vormen op de kernwaarden die Veiligheid en Justitie hanteert: Resultaatgerichtheid Transparantie in intentie en aanpak Klantgerichtheid en responsiviteit Effectief samenwerken Proces- en teamgericht leidinggeven Innovatief en creatief in denken en doen

3 Het PPAC voldoet aan de groeiende vraag binnen Veiligheid en Justitie naar tijdelijk project- of programmamanagement met een flexibel aanbod van projectmanagers, programmamanagers en projectsecretarissen. Daarmee maken we de inhuur van externen zo veel mogelijk overbodig en zorgen we dat kennis over projectmatig en programmatisch werken behouden blijft binnen Veiligheid en Justitie.

4 Projecten en programma s Het PPAC biedt mensen die over de kwaliteiten, kennis en ervaring beschikken om uw project of programma tot een succesvol einde te brengen. Bijvoorbeeld wanneer de benodigde capaciteit in uw organisatie ontbreekt. Wanneer u iemand zoekt die specialistische kennis en expertise kan inbrengen. Of wanneer u vindt dat uw project of programma is gebaat bij een projectmanager of programmamanager die niet aan uw organisatie(onderdeel) is verbonden. We mogen ons inmiddels professionele procesmanagers noemen met een brede kijk op de beleidsterreinen van Veiligheid en Justitie. Met een mooie staat van dienst in het managen van beleidsprojecten, uitvoeringsprojecten, bedrijfsvoeringprojecten en (inter)departementale programma s. Onze ervaring stellen wij graag ter beschikking aan een team om uw project of programma naar het gewenste resultaat te leiden. Projectmanagement Een project is een tijdelijke organisatievorm waarbij mensen en middelen flexibel worden ingezet om een concreet resultaat te bereiken, gedefinieerd door doelen en met gespecificeerde beperkingen in kosten en tijd. De PPAC projectmanager is verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat. De PPAC projectmanager werkt naar het projectresultaat toe door een gerichte inzet van de projectteamleden en door te zorgen voor een goede onderlinge samenwerking. Ook het evenwichtig samenstellen van het projectteam, waarmee recht wordt gedaan aan de belangen van de gebruikers van het resultaat en de leveranciers, is een taak van een PPAC projectmanager. De projectmanager adviseert bovendien de opdrachtgever over te nemen beslissingen. In veel gevallen werkt de projectmanager samen met één van de PPAC projectsecretarissen aan een project. De projectsecretaris speelt een centrale rol bij de projectplanning, de voortgangsbewaking en het goed laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken. Projectmanagers van het PPAC zijn geoefende procesmanagers. Een goed georganiseerd en bewaakt proces is een voorwaarde voor een inhoudelijk geslaagd projectresultaat.

5 Programmamanagement Het PPAC ziet een programma als een geheel van meerdere onderling verbonden projecten en activiteiten, gericht op het realiseren van één of meer strategische organisatiedoelen. Daar waar een project gericht is op het realiseren van vooraf bepaalde resultaten, richt een programma zich op één of meer strategische doelen. Een programma is daardoor doorgaans complexer dan een project. Bij een programma wordt bewust gekozen voor een evoluerende benadering. Dit betekent dat regelmatig wordt getoetst of de projecten en activiteiten die in het programma worden uitgevoerd, nog bijdragen aan het realiseren van het strategische doel. Gaandeweg kunnen nieuwe projecten of activiteiten worden geïnitieerd of lopende trajecten worden beëindigd. Een PPAC programmamanager werkt altijd in een complexe structuur met meerdere projectmanagers en hun respectievelijke projectteams, opdrachtgevers en stuurgroepen. Hij mengt zich niet rechtstreeks in die relaties, maar organiseert samenhang, bijvoorbeeld door alle betrokken projectmanagers regelmatig bij elkaar te laten komen voor integrale afstemming. Advisering Programma s en projecten zijn verandertrajecten bij uitstek. Het PPAC levert niet alleen projectmanagers en projectsecretarissen om die verandering voor u te realiseren, maar ook ervaren adviseurs die u helpen de gewenste verandering zelfstandig te realiseren. Denkt u na over het projectmatig ontwikkelen van nieuw beleid? Of wilt u weten welke methoden en technieken u het beste in uw programma kunt inzetten om de gewenste veranderingen optimaal te verankeren? Onze PPAC adviseurs leveren een onafhankelijk en deskundig advies op maat. Ze baseren zich daarbij op de rijke ervaring van het PPAC met het opzetten en managen van projecten en programma s en onze kennis van de organisatie van Veiligheid en Justitie, de werkterreinen en de cultuur. Onze PPAC adviseurs adviseren onder andere over de opzet, inrichting, beheersing en afronding van een project of programma. Het opstellen of reviewen van een businesscase, blueprint, plan van aanpak, kwaliteitsplan, risicoanalyse en andere belangrijke project- of programmadocumenten behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

6 Daarnaast kunnen wij u als onafhankelijke en deskundige partij ondersteunen bij groepsprocessen, bijvoorbeeld workshops, missie- en visietrajecten en brainstormsessies, ter bevordering van projectmatig of programmatisch werken. Van sparringpartner tot coach De ervaren projectmanagers van het PPAC ondersteunen regelmatig medewerkers binnen Veiligheid en Justitie die zelf een project of programma leiden. De ene keer als sparringpartner, op afgebakende vraagstukken. De andere keer als coach, waarbij de projectmanager of programmamanager voor langere duur in de eigen rol wordt begeleid. Een goede klik tussen de medewerker en de sparringpartner/coach is van fundamenteel belang voor het behalen van het gewenste resultaat. Er vindt daarom altijd eerst een intake met beide partijen plaats. Kennis en tools Hoe pakt u een project of programma aan? Welke valkuilen moet u vermijden? Hoe houdt u rekening met de eisen die de organisatie en omgeving stellen aan de inrichting en uitvoering van een project of programma? Wij weten het uit ervaring. We stellen onze kennis graag ter beschikking aan iedereen die bij Veiligheid en Justitie werkt aan een project of programma. Op onze pagina op Justitieweb vindt u kennis en instrumenten die in ons vakgebied breed worden toegepast. Maar ook werkwijzen die we zelf hebben ontwikkeld en die zijn afgestemd op de praktijk van Veiligheid en Justitie.

7 Hoe werkt het? Hoewel er wereldwijde standaarden bestaan voor projectmatig en programmatisch werken, kan er geen sprake zijn van één standaardaanpak voor elk project of programma. Elke opdracht vraagt om een oplossing op maat. Wilt u samenwerken met het PPAC, dan bespreekt één van onze accountmanagers graag uw wensen en onze mogelijkheden met u. Na de eerste intake met onze accountmanager volgt een gesprek met een mogelijke kandidaat vanuit het PPAC om te bezien of er een match is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als dat het geval is, doen we een voorstel voor de aanpak van het project, programma of advies en geven aan hoeveel tijd en welke middelen nodig zijn. U als opdrachtgever betaalt het PPAC een vergoeding voor de geleverde inzet via interne verrekening. De vergoeding is afhankelijk van de ervaring van de PPAC medewerker die wordt ingezet. Overigens is inhuur via het PPAC aanzienlijk goedkoper dan het inschakelen van een vergelijkbaar extern bureau. Actuele informatie over onze tarieven vindt u op Justitieweb en is verkrijgbaar bij onze backoffice. Wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met de backoffice van PPAC voor het maken van een afspraak, telefoon (070) / 7851 Medewerkers van Veiligheid en Justitie vinden meer informatie over het PPAC op Justitieweb: Onze ervaring met projectmatig werken dragen we over op de medewerkers van Veiligheid en Justitie. Daarmee willen we het projectmatig en resultaatgericht werken binnen Veiligheid en Justitie een impuls geven.

8 Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC) Telefoon: (070) / Medewerkers van Veiligheid en Justitie vinden meer informatie over het PPAC op Justitieweb: Dit is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus eh Den Haag November 2010 Publicatienr: j-5700

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie