Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur."

Transcriptie

1 HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner van het management Op een meer effectieve en proactieve wijze de diverse rollen van adviseur vervullen, waarbij het accent vooral ligt op het proces van adviseren en coachen. De adviesvaardigheden zijn versterkt, u bent in staat om het lijnmanagement te coachen. Aangemeld: 20 deelnemers 2 groepen Data module Groep 1 1 plaats vrij 2 oktober hele dag 16 oktober halve dag max 10 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. Groep 2 - afgerond 29 mei hele dag 19 juni halve dag Eén persoon. Je kunt je evt. aanmelden voor vouchers = 600 Module Organisatie en verandering De basis voor ieder goed verandertraject begint bij het stellen van een veranderdiagnose: wat is hier het probleem? Visie op veranderen van de organisatie en de meest invloedrijke hoofdrolspelers speelt hierbij een essentiële rol. Aangemeld: 17 deelnemers 2 groepen Data module Groep 1 - afgerond 30 januari hele dag

2 Welke diagnosemodellen sluiten aan bij die visie? max 15 4 dagdelen (2 maal een hele dag, met spreiding van eens per twee weken). 13 februari hele dag Groep 2 - afgerond 13 maart hele dag 27 maart hele dag Afgerond, je kunt je evt. aanmelden voor 2016 Module Publieke doelen stellen 2 vouchers = 600 Hoe zien bestuurbare doelen er uit voor het publieke domein? Wat is het verschil met SMART doelen? In deze workshop gaat u aan de hand van praktijkcases aan de slag met het stellen van doelen. U krijgt inzicht in de risico s wanneer doelen vaag of te algemeen blijven. U leert bestuurbare doelen opstellen, legitimeren en prioriteren op basis van politieke en maatschappelijke belangen en verwachtingen. Maatwerk, ong. 12 Eén hele dag 1 of 2 voucher afhankelijk van het aantal deelnemers ( 300 of 600 per persoon) Aangemeld: 2 deelnemers Nog niet ingepland, te weinig deelnemers 10 personen

3 Module Effectieve Processturing bij Transities Voor een goede invulling van de nieuwe taken zijn gemeenten gebaat bij een benadering waarbij alle actoren vanuit een gezamenlijk perspectief een transformatieproces aangaan. Een nieuw blikveld waarin actoren in een complementair proces zoeken naar overzicht en verbinding. Dit vraagt van de betrokkenen een nieuwe manier van kijken en interveniëren. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig, en kennis over het waarom en waartoe bij het organiseren van zulke processen. Met behulp van de Whole Scale Changemethodiek leren de deelnemers de rol van facilitator inzicht en instrumenten om de verschillende stakeholders als een geheel te benaderen. De praktische cursus Effectieve Processturing bij Transities geeft in een kort tijdsbestek zicht op en handvatten voor deze vernieuwende benadering hele dagen 6 vouchers = 1800 per persoon Aangemeld: 9 deelnemers 1 groep Data module - afgerond 26 mei hele dag 27 mei hele dag 23 juni hele dag Afgerond

4 Thema: Coachingsvaardigheden (bij veranderingen) Module Informatie Stand van zaken Beïnvloeding van gesprekken en conflicthantering U wilt een gerespecteerde, professionele gesprekspartner zijn tijdens adviesgesprekken, onderhandelingen of bij het oplossen van conflicten. Het beschikken over de juiste vaardigheden is hierbij van belang. U wordt zich bewust van de verschillende rollen die u kunt hebben in een gesprek. U kunt een gesprek sturen, u kunt met weerstanden omgaan en u kunt de leiding nemen. Interactieve module waarbij niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de eigen organisatie/werkomgeving wordt geoefend. Max 10 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. 2 vouchers = 600 per persoon Aangemeld: 14 deelnemers 2 groepen Data module Groep 1 3 plaatsen vrij 4 september hele dag 18 september halve dag Groep 2 - afgerond 10 april hele dag 24 april halve dag 3 personen

5 Module Mens en verandering Menselijk gedrag is het grootste afbreukrisico op een succesvol verandertraject. De bedrijfscultuur en leiderschapsstijl hebben grote invloed. De complexe dynamiek van de mens, zoals het herkennen en ondervangen van weerstanden, staat centraal. Max 15 5 dagdelen (2 maal een hele dag en een halve dag, met spreiding van eens per 3 weken). 3 vouchers = 900 per persoon Stand van zaken Aangemeld: 17 deelnemers 1 groep Data module - afgerond 6 maart hele dag 20 maart hele dag 2 april halve dag Afgerond. Je kunt je evt. aanmelden voor 2016

6 Financiële aspecten van het HRM vak Module Informatie Stand van Zaken Bedrijfskundig HRM: financieel personeelsmanagement U onderbouwt en kwantificeert, mbh van bedrijfskundige instrumenten, uw HR advies. U spreekt de taal van het management en u bent een gesprekspartner voor de financiële afdeling. Naast een introductie van de meest relevante financiële begrippen, is er vooral aandacht voor zaken als begroting, budgettering en prognosticeren. Daarnaast leert u de kosten en opbrengsten van uw HR advies te berekenen. Hierdoor kunt u antwoord geven op de door het management veel gestelde vraag: wat is de verhouding tussen de kosten en opbrengsten (rendement) van het personeelsbeleid? Ook wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van stuurgetallen die het mogelijk maken de effectiviteit van een HR interventie te meten. Max 15 5 dagdelen (2 maal een hele dag en een halve dag, met spreiding van eens per 2 weken). 3 vouchers = 900 per persoon Aangemeld: 34 deelnemers 3 groepen Data module Groep 1 - afgerond 24 april hele dag 22 mei halve dag 5 juni hele dag Groep 3 - afgerond 29 mei hele dag 12 juni halve dag 26 juni hele dag Groep 2 - vol 11 september hele dag 25 september hele dag 9 oktober halve dag Geen. Je kunt je evt. aanmelden voor 2016

7 Strategische PersoneelsPlanning Module Informatie Stand van Zaken Leidinggeven aan beweging Het is tegenwoordig niet meer de vraag óf gemeenten zich moeten richten op loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit, maar op wát voor manier ze dat gaan doen. Leidinggevenden van gemeentelijke organisaties kunnen niet meer om het onderwerp heen, maar: hoe inspireer je als P&O-er medewerkers om in beweging te komen? Het regionaal ingezette traject Talent in Beeld en Talent in Beweging komen aan bod in deze module. Max 12 3 dagdelen (1 hele dag en een halve terugkomdag). 2 vouchers = 600 per persoon Aangemeld: 9 deelnemers 1 groep Data module - afgerond 13 mei hele dag 10 juni halve dag Afgerond. Je kunt je evt. aanmelden voor najaar 2015 of voor 2016 Module Strategische Personeelsplanning en trends in het HR vakgebied: Diversiteit, Generatiemanagement, Duurzame inzetbaarheid, Leiderschap en Cultuur Strategische personeelsplanning is voor u hét instrument om het lijnmanagement uw toegevoegde waarde te laten zien. Investeringen in personeel van nu leert u plaatsen binnen de toekomstige ontwikkelingen. Hiermee bereikt u dat opleidings- en wervingskosten bij de eerstvolgende verandering en/of crisis juist Aangemeld: 18 deelnemers 2 groepen Data module Groep 1 6 plaatsen vrij 11 september hele dag 25 september hele dag 9 oktober halve dag

8 renderen. U hebt hiermee hét instrument in handen om het lijnmanagement efficiënt, effectief en succesvol te adviseren. Kortom, u leert hoe u een strategische personeelsplanning kunt maken, rekening houdend met de toekomstige trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het human capital. Dit alles ten einde organisatiedoelstellingen te realiseren. Groep 2 4 plaatsen vrij 6 november hele dag 20 november hele dag 4 december halve dag 10 personen Verdere info: Max. 15 deelnemers 3 vouchers = 900 per persoon

9 Strategisch adviseren als individu en als team Module Informatie Stand van Zaken Persoonlijke effectiviteit voor de HR adviseur De rol van business partner vraagt om de ontwikkeling van andere competenties. De ontwikkeling van die competenties staat dan ook centraal. Dat kan voor iedereen anders zijn, daar wordt optimaal op ingespeeld. U werkt persoonlijk aan een aantal competenties die horen bij het profiel van een HR business partner. Aan de hand van een aantal testen krijgt u inzicht in uw sterke en verbeterpunten irt het profiel. Een persoonlijk ontwikkelplan, dat samen met een coach en een performance coach wordt opgesteld, is de basis. U gaat in de praktijk aan de slag. Max 10 5 dagdelen (2 maal een hele dag en een halve dag, met spreiding van eens per 3 weken). 3 vouchers = 900 per persoon Aangemeld: 11 deelnemers 1 groep zeker Data module - afgerond 22 mei hele dag 12 juni hele dag 3 juli halve dag Afgerond. Je kunt je evt. aanmelden voor 2016

10 Module Alliantievorming Het publieke domein is sterk in beweging, zeker op gemeentelijk niveau. Organisaties proberen steeds vaker hun organisatie- en maatschappelijke doelen te realiseren door strategische allianties aan te gaan. Maar het vormen van allianties blijkt vaak lastiger dan gedacht. Het enthousiasme ebt weg als duidelijk wordt hoe moeilijk het is om tot concrete afspraken te komen. Een partij reageert anders dan verwacht, of moet steeds uitvoerig intern overleg plegen voordat een volgende stap wordt gezet. Het gezamenlijk doel was een wenkend perspectief, maar de belangen van de betrokken organisaties blijken lang niet altijd parallel te lopen. Organisaties met meer kennis en ervaring in het aangaan van allianties zijn aantoonbaar succesvoller. Daarom is het nodig om gevoel te krijgen voor alliantievorming. De praktische cursus Alliantievorming zorgt ervoor dat u het proces aan den lijve ervaart en daardoor steviger staat als u in de praktijk (weer) bij een proces van alliantievorming betrokken bent. Min 8 max 12 4 hele dagen 9 vouchers bij 8 of 9 deelnemers = 2700 per persoon, 8 vouchers bij > 10 deelnemers Aangemeld: 4 deelnemers Nog niet gepland Data module Planning najaar personen Bij nog 4 aanmeldingen wordt deze training gepland.

11 Module Stakeholder & verwachtingenmanagement Succes bestaat vooral uit het managen van de omgeving waar groot aantal stakeholders met verschillende, soms tegenstrijdige, belangen en verwachtingen leven. In deze masterclass leert u de belangrijkste stakeholders in kaart te brengen en te achterhalen wat hun zakelijke én persoonlijke belangen zijn. Vervolgens krijgt u praktische handvatten om de verwachtingen van stakeholders te managen. De masterclass beslaat één dag waarin theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktijkoefeningen. Min 8, max 12 Een hele dag 2 vouchers ( 600 per persoon) Aangemeld: 7 deelnemers Masterclass 2 juni hele dag Afgerond. Je kunt je evt. aanmelden voor 2016

12 Module Haal meer energie uit je werk! Wil je ook dat werken je meer energie oplevert dan het kost? Wil je ruimte voelen om 'ja' te blijven zeggen tegen nieuwe kansen en uitdagingen? En wil je niet alleen op je werk meer energie krijgen, maar ook nog genoeg overhouden om thuis leuke dingen te doen? Dan is de wandelworkshop 'Haal meer energie uit je werk' een aanrader. In een kleine groep mensen ontdek je in één ochtend of middag wat jouw belangrijkste energiebronnen zijn en hoe je deze (vaker) kunt toepassen in je werk. Omdat de workshop buiten in de natuur is, krijg je sowieso al een heleboel energie. Buiten in de natuur kom je tot rust. De wind blaast je hoofd leeg en je doet als vanzelf energie en inspiratie op. Je gaat tijdens de workshop zowel alleen als in tweetallen aan de slag. Je wisselt ervaringen uit en spart samen over je energiebronnen. Je kijkt weer met een frisse blik naar je werk. De wandelworkshop 'Haal meer energie uit je werk' is een inspirerende, verhelderende workshop van één dagdeel, in een wandelgebied naar keuze. Je gaat naar huis met een heel concrete, specifieke actie om meer energie uit je werk te halen. Aan het eind van de workshop krijg je een handig werkblad mee om je bevindingen in te vullen. Min 6 max 8 Aangemeld: 7 deelnemers 1 groep Datum workshop 17 maart : uur Afgerond. Je kunt je evt. aanmelden voor het najaar 2015 of voor 2016

13 1 dagdeel 1 voucher = 300 per persoon

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016

BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016 BROCHURE Karakter Praktitioner 2015-2016 ontdekken. ontmoeten. ontplooien. ontplooien DÉ LEERGANG VOOR MANAGERS, ENTREPENEURS, TRAINERS, BUSINESS EXPERTS Landgoed Stakenberg Elspeet BEELDVORMING Na 20

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie