Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : Telefoon : Opleidingen Opleidingen Cursus / Training - Rijksuniversiteit Leiden (RUL), Bestuurskunde, financieel management overheid, maart Hogeschool voor Economische Studies (HES) Rotterdam, Bedrijfseconomie, februari Management Leergang Overheid en non profit organisaties, 2006 (OBMP); - Adviestraining Makelaars in procesvoering, 2006 (Van de Bunt adviseurs); - Training projectmanagement, 2001 (Eiffel); - Adviestraining Spiegels en vensters, 2001 (BMC); - Schriftelijke communicatie, 1999 (De Boer); - Communicatietrainingen, (Eiffel); - Opleiding gemeentefinanciën, 2000 (Eiffel). Wie ben ik? Deskundig betrokken verbinder resultaatzoeker vernieuwend procesdenker buiten de gebaande paden denkend Hoofdlijnen werkervaring - Controller, financieel manager (aansturing control / financiële afdeling); - Strategische advisering bestuur en management (organisatie ontwikkelingen, vertaling externe ontwikkelingen naar de bedrijfsvoering, aansturingsvraagstukken, beleidsdossiers); - Projectleider diverse verbeter- en ontwikkelprojecten op het vlak van financiën en control (o.a. inrichting en ontwerp planning & control in overheidsorganisaties); - Professional (brede financieel economische kennis); - Coördinator en ontwerp planning & control producten (programmabegroting, kadernota, jaarverslag, managementrapportages en jaarplannen) en bestuurlijke advisering; - Specialist algemene uitkering gemeentefonds.

2 Werkervaring 1. NFCADVIES (Nooijer Finance Control ADVIES), ZZP. Opdrachten - Yulius (zorginstelling), 16 augustus 2010 medio februari 2011, concerncontroller, (opdrachtgever directeur Finance & Control) - Gemeente Papendrecht, bedrijfseconomische advisering (najaar 2010) - Gemeente Zwijndrecht, tot heden, adviseur algemene uitkering - Gemeente Zwijndrecht, 1 oktober juli 2010, hoofd financiën en control / strategisch adviseur & klussen voor Netwerkdirectie Drechtsteden (Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden), (opdrachtgever Gemeentesecretaris). Aansturing financieel adviseurs (en functioneel dienstcontrollers); Regisseren planning & control cyclus; Adviseur bestuur en management op domein financiën en control; Algemene uitkering en complexe financiële vraagstukken. Gemeente Zwijndrecht, deelopdracht: projectleider Bezuinigingen (onderdeel van werkzaamheden als hoofd financiën) - Gemeente Zwijndrecht, deelopdracht: projectleider Bezuinigingen (onderdeel van werkzaamheden als hoofd financiën) - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden / Drechtsteden gemeenten, 1 februari juli 2010, regionaal (6 Drechtsteden gemeenten) projectleider planning & control, ontwerpen en afstemmen planning & control cyclus 6 Drechtsteden gemeenten op gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. - Gemeente Zwijndrecht, 14 april maart 2010, programmamanager project Anders Begroten : Sturing, herontwerpen en implementeren planning & control (opdrachtgever Gemeentesecretaris). Verbeteren sturing, betrouwbaarheid en transparantie planning & control instrumentarium (en positie budgethouders, financiën en controllers); Overall coördinatie projectresultaten (Raad - B&W organisatie); Leiding geven aan de projectorganisatie; Aanspreekpunt college en directieraad; Implementatie in lopende processen (begroting, maraps, jaarverslag); Coaching medewerkers afdeling Advies & Control, budgethouders en Financiën. - Gemeente Zwijndrecht, 14 januari-14 april 2008, plv concerncontroller/strategisch adviseur

3 (opdrachtgever Concerncontroller). Strategische doorlichting van de begroting (risico analyse, beleidsdossiers, taakstellingen e.d. op haalbaarheid bezien).

4 - Gemeente Nieuwkoop, 14 april 1 oktober 2008, kwartiermaker brede control / concerncontroller, (opdrachtgever Gemeentesecretaris). Verkenning positie, inhoud, rol van de controlling functie en concerncontroller in de gemeente Nieuwkoop; Opzetten onderzoeksinstrumentarium (auditing); Projectleider 213a onderzoek wet AHRI (Algemene Regels Herindeling): onderzoeken of alle regels en verordeningen van de voormalige gemeenten geharmoniseerd zijn. 2. Gemeente Dordrecht, Concernstaf (Concerncontrol), plaatsvervangend Concerncontroller / strategisch adviseur ( ) Plaatsvervanger Dagelijkse aansturing afdeling Concerncontrol, 9 fte, (organisatie werkzaamheden); Plaatsvervangend Concerncontroller (bij afwezigheid voorzitter van gemeentelijk controllersoverleg, adviseur directieraadoverleg en adviseur wethouder); Managementadviseur (B&W en management) op het vlak van concerncontrol (programmabegroting, jaarverslag, managementrapportages, jaarplannen), financieel economische zaken en Concerncontrol aangelegenheden; Voorzitter projectgroepen. Inhoudelijke werkzaamheden (strategisch adviseur) Algemene uitkering gemeentefonds (1 e aanspreekpunt bestuur en deelnemer in het overleg financiën); Regie op gemeentefinanciën (kaderstelling op budgettering en geldstromen); Deelnemer namens gemeente Dordrecht in regionaal werkoverlegverband bij de totstandkoming van de kaderstelling op de regionale organisatie (Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden); Projectleider diverse verbetertrajecten op het gebied van Bedrijfsvoering en Planning & Control (organisatie ontwikkeling); Coördinator en ontwerp programmabegroting ( van richtlijnen tot boekwerk begroting ); Coördinator en ontwerp jaarverslag ( van richtlijnen tot boekwerk Jaarverslag ); Coördinatie en ontwerp managementrapportages en jaarplannen; Ontwerp en ontwikkeling van het (gemeentebrede) planning & control instrumentarium; Samenstellen financiële beleidsnota s: Waarderen en afschrijven, reserves en voorzieningen, investeringen, financieel beleid e.d.

5 3. Bestuur en Management Consultants (BMC), Adviseur ( ) - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, plaatsvervangend afdelingshoofd Concerncontrol (Concerncontroller). Aansturing afdeling Concerncontrol (circa 6 fte); Adviseur van de hoofddirectie op het vlak van Concerncontrol en bedrijfsvoering; Inhoudelijk en procedureel verder ontwikkelen van de planning en controlcyclus; Ontwerpen en samenstellen managementrapportages. - Dienst Landelijk Gebied, centrale afdeling Bedrijfsvoering, plaatsvervangend afdelingshoofd. Aansturing afdeling Bedrijfsvoering (circa 10 fte) Adviseur van de directie op het vlak van de managementrapportages (coördinator); Ontwerpen en samenstellen jaarplannen. 4. Eiffel; Controller (projectmatig werken), ( ) Bij Eiffel heb ik werkzaamheden uitgevoerd bij verschillende organisaties (vooral bij gemeenten) op het gebied van advies en planning & control. Onder andere bij de volgende organisaties: - Leids Universitair Medisch Centrum: Projectleider ontwikkelen projectadministratie. Inventariseren informatiebehoefte gebruikers; Ontwerpen projectadministratie. - Gemeente Zoetermeer concernafdeling Planning, Control en Informatiebeleid: Senior Beleidsmedewerker. 1 e aanspreekpunt voor de hoofdafdeling Ruimte voor de gemeentebrede planning & controlcyclus; Samenstellen programmabegroting Zoetermeer; Bijdrage aan diverse verbeterimpulsen in de bedrijfsvoering (o.a. verbetering Jaarverslag, managementrapportages, beleidsnota s).

6 - Gemeente Haarlemmermeer, dienst Projectmanagement: Projectleider ontwikkeling managementrapportage VINEX locatie Floriande. Inventariseren informatiebehoefte projectleiders. - Provincie Zuid Holland, concern afdeling Financieel Beleid: Senior beleidsmedewerker. Ontwerpen handboek Bedrijfsvoering; 1 e aanspreekpunt directie op het vlak van planning & control onderwerpen (begroting, managementrapportages. - Gemeente Delft, cluster Financiën, Senior financieel - economisch beleidsmedewerker. Bijdrage aan de verbetering van de planning & controlcyclus. 5. Beleidsmedewerker planning en control, gemeente Breda dienst SAW (Sociale zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn), stafeenheid Planning & Control, ( ). Werkzaamheden: - Planning & control cyclus ( van begroting naar rekening ); - Ontwerpen investeringsprogramma s.