Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?"

Transcriptie

1 Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at u m : 1 f e b r u a r i 2009

2 Introductie Generali K e r n g e g e v e n s Ge n e r a l i Ac t i e f si n d s 1870 Ge v e s t i g d in Di e m e n Ru i m 450 m e d e w e r k e r s Ru i m 500 m l n om z e t Sp e c i a l i s t in p e n s i o e n - e n in k o m e n s v e r z e k e r i n g e n Ke r n w a a r d e n: o p l o s s i n g s g e r i c h t, p e r s o o n l i j k, s p e c i a l i s t, v e r r a s s e n d en inn ovat ief Ke r n d o e l g r o e p : o n d e r n e m e r s, w e r k g e v e r s en hun mede werkers Dis t ribut ie u i t s l u i t e n d v i a o n a f h a n k e l i j k e a s s u r a n t i e in t e r m e d i a i r s On d e r d e e l w e r e l d w i j d e Ge n e r a l i Gr o u p, 3e v e r z e k e r a a r in Eu r o p a, Kl e i n e sp e c i a l i s t i s c h e v e r z e k e r a a r in Ne d e r l a n d Pa y o f f : Wij be l o v e n ni e t. Wij v e r z e k e r e n. Mi s s i e : Wij zi j n dé sp e c i a l i s t in p e n s i o e n - e n in k o m e n s v e r z e k e r i n g e n Als Generali hechten wij zeer aan onze klanten, te weten intermediairs. Intermediairs zijn ver zekeringskantoren die financiële diensten aanbieden en bemiddelen tussen ons en de consument, de eindklant. Rechtstreekse verkoop is daarom voor ons niet relevant. Wij geloven juist in de toegevoegde waarde van de deskundige mensen bij de ( grote) intermediairs. Die toegevoegde waarde kunnen zij vooral laten zien op adviesgevoelige producten op het gebied van pensioen en inkomen. Onze focus ligt dan ook op pensioen- en inkomensver zekeringen. Daarnaast proberen wij als relatief kleine verzekeraar het verschil te maken door maatwerk te leveren. Een voorbeeld is de Generali Ondernemer op verzuimverzekering, een unieke innovatie op ver zuimgebied. Wij kennen de met ons samenwerkende intermediairs; zij zijn geen nummers en we bedienen ze persoonlijk. Hebben zij speciale wensen bij onze producten? Wij komen met een passende oplossing. Vo o r m e e r i n f o r m at i e o v e r m a a t - w e r k o f p e n s i o e n - e n i n k o m e n s - v e r z e k e r i n g e n z i e d e b i j l a g e a c h t e r i n d e z e Ba t t l e o f k i j k o p w w w.g e n e r a l i. n l

3 Aanleiding Battle Vi n d z o v e e l m o g e l i j k kl a n t e n v o o r o n z e i n t e r m e d i a i r s m e t m a x i m a a l 250,- p e r i n t e r m e d i a i r. Maar hoe kan het intermediair nu op andere en effectieve wijze klanten werven, rekening houdend met het feit dat deze klant weinig tijd heef t? Hoe krijg je die klant zo ver dat hij bij het inter mediair binnen en aan tafel komt voor een adviesgesprek over een pensioen- of inkomensverzekering? En dan bedoelen we niet alleen let terlijk de deur binnenkomen, maar vooral op andere, vernieuwende manieren binnenkomen. Voor het intermediair is het niet altijd even makkelijk een kwalitatief goed verzekeringsproduct te adviseren in een markt waar de consument steeds meer op basis van prijsvoorkeur koopt. Hoe kunnen wij het met ons samenwerkend intermediair toch helpen zo veel mogelijk klanten voor onze pensioen- en inkomensverzekeringen te vinden? De huidige consument wil gemakkelijk en snel een verzekering afsluiten. Vooral eenvoudige verzekeringsproducten met name schade - verzekeringen, zoals auto- en reisverzekeringen koopt de consument steeds Pri j z e n g e l d: 5.000,- Slu i t i n g s d a t u m : 1 f e b r u a r i 2009 meer online. Voor adviesgevoelige producten, zoals pensioen- en inkomensverzekeringen, wint de consument advies in via een intermediair. De meer waarde van het intermediair zit ook in dat advies

4 Generali Battle D e ui t d a g i n g We da g e n j o u u i t me e t e de n k e n ov e r c r e a t i e v e en go e d k o p e i d e e ë n om vo o r o n s in t e r m e d i a i r ni e u w e k l a n t e n t e v i n d e n. He t u l t i e m e c o n c e p t is vo o r o n s ee n ro n d c o n c e p t wa a r w e e e n l i n k m a k e n t u s s e n Ge n e r a l i en de id e e ë n di e w e a a n k u n n e n dr agen voor he t me t ons sa menwerkende int er mediair. Wij zijn op zoek naar een originele en goedkope actie waarmee onze intermediairs consumenten en/of ondernemers effectief kunnen benaderen. Doel is dat deze doelgroep een concreet advies krijgt van een intermediair over een pensioen en/of inkomensver zekering. Voor het uit werken van je concept kun je in de volgende richtingen denken: Hoe kunnen ze het bestaande netwerk inzetten (member-get-member)? Ook actiematig is er van alles te bedenken: Bedenk een unieke propositie om klanten te vinden. Of hoe kunnen we meer gebruik maken van internet of misschien wel een (ludieke) viral? auto- en reisverzekeringen, maar een van de verzekeringen die vermeld staan op (zie ook hierna onder pensioen- en inkomensverzekeringen). De actie mag niet meer dan 250,- per intermediair kosten. Onder pensioenen inkomensverzekeringen vallen geen eenvoudige schadever zekeringen, zoals

5 Jouw concept? Het gaat er met name om dat we vooral creatieve ideeën krijgen. De hedendaagse student behoort tot een creatieve generatie met de meest uiteenlopende nieuwe mogelijkheden op gebied van internet en andere nieuwe communicatiemiddelen. Dit zien we graag terug. Wij ver wachten dat in jouw concept onderstaande onderdelen aan bod komen: Ond e r d e e l 1: Doe een kor t onderzoek op internet naar eerdere succesvolle (propositie) acties waarmee op een goedkope manier klanten werden geworven. concept te verduidelijken zijn welkom maar niet verplicht. Be o o r d e l i n g s c r i t e r i a Is het concept aantrekkelijk vanuit het perspectief van zowel de klant, het intermediair als Generali? Hoe origineel is het idee? Past het concept bij de positionering van Generali (zie achtergrondinformatie hierna)? Is het bedrag van 250,- per intermediair niet overschreden? Is het op korte termijn te realiseren? Ond e r d e e l 2: Bedenk een uniek concept waarmee het intermediair goedkoop klanten kan werven. Onderbouw je concept. Je concept bestaat uit maximaal 5 A4-tjes ( Word, PDF, PPT ). Illustraties ( JPG, GIF ) om jouw

6 Over pensioen- en inkomensverzekeringen M a a t w e r k v a n Ge n e r a l i We ge v e n ee n vo o r b e e l d v a n he t l e v e r e n v a n m a a t w e r k : d e Ge n e r a l i On d e r n e m e r o p v e r z u i m v e r z e k e r i n g. De me e s t e ondernemers ver zekeren wel he t ver zuim van hun medew e r k e r s. Al l e e n a l om t e vo o r k o m e n da t ze vo l l e d i g de ko s t e n m o e t e n dr a g e n v a n he t t w e e j a a r l a n g lo o n d o o r b e t a l e n bi j z i e k t e v a n w e r k n e m e r s. Vo o r zi c h z e l f ne m e n ze he t v a a k ni e t z o n a u w. Uit o n d e r z o e k bl i j k t da t ee n a a n z i e n l i j k p e r c e n t a g e o n d e r n e m e r s vo o r zi c h z e l f ni e t s he e f t ge r e g e l d. Ge n e r a l i b i e d t hi e r v o o r ee n u n i e k e innovat ie o p v e r z u i m g e b i e d a a n: d e Ge n e r a l i On d e r n e m e r o p v e r z u i m v e r z e k e r i n g. Ke r n v a n d e z e v e r z u i m o p l o s s i n g is da t de w e r k g e v e r ge d u r e n d e de e e r s t e t w e e j a a r t e g e n e x a c t de z e l f d e c o n d i t i e s v e r z e k e r d is a l s zi j n me d e w e r k e r s. Wij zi j n de en i g e v e r z e k e r a a r in N e d e r l a n d de z e o p t i e bi e d t. Pensioen kan worden beschouwd als een uitkering voor de oude dag, vanaf pensioendatum tot aan het moment van overlijden. Naast een uitkering voor de gepensioneerde zelf, kan deze ook voor zijn nabestaanden een uitkering verzekeren. In dat geval ont vangen par tner en/of kinderen een bedrag na overlijden van de gepensioneerde. Inkomensverzekeringen zijn verzekeringen die beschermen tegen het risico van inkomensverlies. In geval van ondernemers gaat het voornamelijk om de arbeids - ongeschiktheidsver zekering (AOV ). Als je als ondernemer minder inkomen genereert omdat je (deels) arbeidsongeschikt raakt (door ziekte of ongeval), dan ontvang je met een AOV een uitkering die je gedaalde inkomen compenseert. Desgewenst tot aan je pensioen. Omdat zowel pensioen- als inkomensverzekeringen af hankelijk zijn van de gezondheid, geldt bij de star t altijd een medisch acceptatietraject. Bij lage verzekerde bedragen volstaat een gezondheidsvragenlijst. Bij hogere bedragen moet er een huisartsenkeuring of internistenkeuring plaatsvinden. We verkopen onze verzekeringen via onafhankelijke intermediairs. Het aanbod pensioen- en inkomensverzekeringen van Generali staat op: w w w.generali.nl, bij Particulier > Pensioen en Inkomen en Zakelijk > Pensioen en Inkomen

7 Achtergrondinformatie Generali Gen e r a l i v e r z e k e r i n g s g r o e p Generali is in Nederland een vooraanstaande verzekeraar, gespecialiseerd in pensioen- en inkomensverzekeringen. Wij bieden ondernemers en werkgevers financiële zekerheid en financiële oplossingen. In het belang van een optimale dienstverlening werken wij daarbij ex - clusief samen met het professionele assurantie-intermediair. Wij zien een professioneel onaf hankelijk advies als een onmisbare voorwaarde voor de financiële zekerheid die onze klanten werkelijk nodig hebben. Am b i t i e Onze ambitie op de Nederlandse markt wordt verwoord door onze missie Wij zijn dé specialist in pensioen- en inkomensverzekeringen in combinatie met onze payoff Wij beloven niet. Wij verzekeren. De missie geef t aan waar we voor gaan: Wij gaan er voor in Nederland dé specialist te zijn op het gebied van pensioenen en inkomensver zekeringen voor ondernemers en ondernemingen. Onze pay-off geeft aan met welke instelling we onze missie willen bereiken: Geen valse beloftes, maar een eerlijk en kwalitatief hoogstaand aanbod zoals van een specialistische par tij mag worden ver wacht. Dat beloven wij je niet alleen. Dat ver zekeren wij je! St r at e g i e Om invulling te geven aan onze missie hanteren we een waardestrategie gebaseerd op een combinatie van product leadership met customer intimacy. Product leadership omdat wij met innovatieve producten en productconcepten het beste bewijs kunnen leveren dat wij daad werkelijk specialist zijn. Customer intimacy omdat wij daardoor de relatie met de intermediairs die onze verzekeringen adviseren kunnen verankeren en - 7 -

8 Achtergrondinformatie Generali - vervolg verdiepen. Door intermediairs persoonlijk en oplossingsgericht te helpen, stellen wij hen op hun beurt in staat om hun klanten persoonlijk en oplossingsgericht te adviseren. Operational Excellence aspecten zijn bij ons tenminste op marktconform niveau. Di s t r i b u t i e Generali is een intermediairmaatschappij. Dat betekent dat onze verzekeringen uitsluitend via assurantie-intermediairs (verzekeringstussenpersonen) worden verkocht. Wij verkopen zelf dus geen verzekeringen rechtstreeks aan de uiteindelijke klant. En wij hebben dus ook geen callcenter waar klanten naar toe kunnen bellen; al het klantcontact verloopt via het intermediair. Intermediairs zijn zelfstandige ondernemers/ bedrijven, die verzekeringen v an me er der e ver zeker aar s in hun a s s or t i - ment hebben. Intermediairs inventari seren wensen en behoeften van hun klanten en adviseren vervolgens over de best passende ver zekeringen. Af hankelijk van zijn specif ieke situatie adviseer t het intermediair een klant over de verschillende alternatieve verzekeringen die hij in zijn assor timent heef t. De inkomsten van intermediairs zit ten verrekend in de ver zekeringspremies die de klant aan de verzekeraar betaalt. Het gedeelte dat voor het intermediair is bedoeld (provisie) geven de verzekeraars door aan het intermediair. De relatie met intermediairs is voor ons heel belangrijk. Wij hebben daarom intensief contact met de intermediairs die ver zekeringen van Generali in hun assor timent hebben. Dit verloopt enerzijds via onze relatiebeheerders (elk intermediair heef t een vaste relatiebeheerder waarmee telefonisch en contact mogelijk is) en via onze accountmanagers die de intermediairs in hun rayon regelmatig in hun kantoor bezoeken. Mar k e t i n g Onze marketinginspanningen zijn primair gericht op het intermediair. Wij proberen hen er vanzelfsprekend zo goed mogelijk van te over tuigen dat onze producten en onze dienst verlening beter zijn dan die van concurrerende verzekeraars. Wij stellen intermediairs bijvoorbeeld in staat om gratis onze brochures en folders te bestellen, en bieden bijvoorbeeld cursussen en opleidingen aan. Wij adverteren in de verzekeringsvakpers (doelgroep intermediairs). Sinds januari 2008 zijn wij ook te zien op televisie. De T V-campagne heef t tot doel om de geholpen naamsbekendheid bij het grote publiek op te bouwen. Daarbij willen we het het intermediair met deze campagne gemakkelijker maken om een verzekering van Generali te adviseren. Omdat klanten Generali of onze commercial herkennen ( geholpen naamsbekendheid). Meer weten over onze t v-campagne? Kijk op

9 Voorwaarden, spelregels en prijzengeld Je kunt uitsluitend aan deze Generali Battle deelnemen via de website van Battle of Concepts: Dit doe je door je concept op de site van Battle of Concepts te uploaden. Maak hiervoor eerst een Battle account aan op de site. Je krijg t per mail een bevestiging van Bat tle of Concepts als je concept succesvol is ver zonden. Je concept wordt anoniem doorgestuurd zodat wordt uitgesloten dat de jury bepaalde deelnemers kan voortrekken. Je concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en een digitale tijdstempel. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Concepten die wel over persoonlijke gegevens beschikken maken geen kans om een prijs te winnen. Je concept moet uiterlijk zondag 1 februari 2009 door Battle of Concepts zijn ontvangen. De uitslag van de Generali Battle wordt uiterlijk vier weken na de uiterste inzenddatum bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het prijzengeld zal binnen 2 weken na de bekendmaking van de uitslag worden overgemaakt aan de winnaars. Met de inzending van je concept ga je ermee akkoord dat het juridisch eigendom van je concept overgaat naar Generali. Wanneer je hier niet mee akkoord gaat, is deelname aan deze Generali Bat tle niet mogelijk. De Battle is exclusief voor studenten (HBO en WO) en Young Professionals (HBO en WO) t/m 30 jaar. We kunnen winnaars van de Generali Bat tle vragen een kopie van hun studentenpas of diploma op te sturen. Wanneer je niet aan de voorwaarden voldoet, kun je geen prijzengeld winnen. Deelname is gratis. Het prijzengeld is in totaal en wordt verdeeld volgens de standaardverdeelsleutel: 1e prijs 1.500,-, 2e prijs 750,-, 3e prijs 350,-, prijs 4 t/m ,- en prijs 11 t/m ,-. Deelnemers kunnen ook in groepjes meedoen. Er is een hoofddeelnemer aan wie het prijzengeld wordt uitgekeerd. De punten worden gelijkmatig verdeeld over de groepsleden. Medewerkers van Generali zijn uitgesloten van deelname. Veel succes!

10 Wij be lov e n ni e t. Wij ve r z e k e r e n. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42, Postbus 1888, 1110 CL Diemen Telefoon (020) , Fax (020) Internet: Generali Battle-2009

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

Collectief pensioen Adviseur

Collectief pensioen Adviseur Collectief pensioen Adviseur Voorwoord Niet organiseren, maar adviseren! Beste adviseur, Wij maken het u makkelijk! Door topproducten te leveren. En door onze service! Maar we geven geen advies. Dat houden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie