Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid M e e r d a n i n k o m e n s z e k e r h e i d a l l e e n

2 V o o r w i e b e s t e m d De Ge n e r a l i Ar b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s - v e r z e k e r i n g e n bi e d e n in k o m e n s - z e k e r h e i d aa n de : l l l l l z e l f s t a n d i g on d e r n e m e r d i r e c t e u r -gr o o t a a n d e e l h o u d e r v r i j e be r o e p s b e o e f e n a a r f r e e l a n c e r z z p er Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U voelt zich fit en gezond. Dus staat u er niet bij stil dat u ziek kunt worden. Of dat u door een ongeval niet meer in staat bent om te werken. Maar stel dat u wél iets overkomt. Dan heeft dat grote gevolgen voor uw inkomen. En zelfs het voortbestaan van uw onderneming kan gevaar lopen. Want voor u als ondernemer is er, behalve de bijstand, geen vangnet als u arbeidsongeschikt wordt. U kunt eventuele reserves aanspreken, maar het is de vraag hoe lang u dat volhoudt. Als u arbeidsongeschikt raakt, moet u dus zelf zorgen voor een voorziening die zorgt dat uw inkomen op peil blijft. De Generali arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden u die inkomenszekerheid. D e prijs v a n i n k o m e n s z e k e r h e i d Het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is duidelijk. Veel ondernemers zien de premie echter als belemmering daadwerkelijk zo n verzekering af te sluiten. Ook zijn er ondernemers die geen behoefte hebben aan een heel uitgebreide verzekering. Het is dan goed te weten dat u bij Generali uw AOV zo kunt samenstellen dat deze altijd binnen uw budget past en aansluit bij uw wensen. De premies zijn uiteraard fiscaal aftrekbaar. En Generali geeft de startende of jonge ondernemer drie jaar lang bij alle AOV s flinke kortingen op de premie: 1 e jaar 30%, 2 e jaar 15% en 3 e jaar 7,5%

3 Inkomenszekerheid volgens Generali Bij Generali kunt u uw inkomen op verschillende manieren zeker stellen afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie. U kunt kiezen uit AOV Exact, AOV of AOV Extra en Opbouw AOV of Opbouw AOV Extra. In het eerste jaar bent u altijd verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid: als u door ziekte of ongeval uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen en u bent meer dan 25% arbeidsongeschikt, ontvangt u na uw eigen risicotermijn een uitkering die u in staat stelt uw inkomensverlies op te vangen. Daarbij wordt gekeken of u nog in staat bent uw beroepswerkzaamheden te verrichten. Met de Generali (Opbouw) AOV Extra en de AOV Exact blijft u ook na het eerste jaar verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Zolang u uw beroep niet kunt uitoefenen, ontvangt u tot de door u gekozen eindleeftijd het verzekerd bedrag. Daarbij wordt vanaf het tweede jaar gekeken naar eventuele aanpassingen van werkzaamheden en werkomstandigheden binnen uw onderneming. Bij de AOV Exact gebeurt dit al in het eerste jaar. Kiest u voor de Generali (Opbouw) AOV, dan geldt vanaf het tweede jaar passende arbeid. Na één jaar wordt beoordeeld in hoeverre u met uw opleiding, vroegere werkzaamheden, bekwaamheden én uw medische beperkingen in staat bent andere werkzaamheden te verrichten. Dit kan leiden tot een lagere uitkering en/of het verrichten van (gedeeltelijk) andere werkzaamheden. Eventueel buiten de eigen onderneming. D e no o d z a a k v a n e e n a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g Wan n e e r u a l s z e l f s t a n d i g e, d i r e c t e u r - g r o o t a a n d e e l h o u d e r, v r i j e b e r o e p s b e o e f e n a a r, f r e e l a n c e r o f z z p er g e h e e l o f g e d e e lt e l i j k a r b e i d s o n g e s c h i k t w o r d t, h o e f t u n i e t t e r e k e n e n o p d e o v e r h e i d. Ui t e r a a r d k u n t u t e r u g v a l l e n o p d e We t We r k e n Bi j s t a n d, m a a r v o o r e e n u i t k e r i n g m o e t u e e r s t u w e i g e n v e r m o g e n a a n s p r e k e n. Da a r v a lt o o k d e e i g e n k o o p w o n i n g o n d e r. B o v e n d i e n t e lt h e t i n k o m e n v a n u w p a r t n e r m e e. V o o r d e continuïteit v a n u w b e d r i j f e n h e t b e h o u d v a n u w l e v e n s s t a n d a a r d is e e n a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g o n o n t b e e r l i j k

4 Welke AOV past u het beste? U w si t u a t i e, u w a o v De aard van uw werkzaamheden, uw fysieke gesteldheid, het ondernemerstype dat u bent en de grootte van uw onderneming bepalen mede uw keuze. Doet u bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk, dan wilt u zeker weten dat u verzekerd bent tegen rugletsel. Is uw werk psychisch belastend, dan is het prettig dat wij uw inkomen aanvullen bij overspannenheid. Als u sterk wisselende inkomsten heeft dan wilt u niet als u arbeidsongeschikt bent te maken hebben met een inkomenstoets. Zit uw bedrijf nog in de opstartfase dan heeft een beperkte dekking tegen een aanzienlijk lagere premie mogelijk uw voorkeur. U w ke u z e, o n s a a n b o d Iedere AOV biedt een andere zekerheid. De AOV, AOV Extra en de AOV Exact bieden de meest complete dekking. Met de Opbouw AOV en Opbouw AOV Extra bent u ook goed verzekerd. Maar doordat een aantal oorzaken van arbeidsongeschiktheid door ziekte niet gedekt is, is deze premie een stuk lager. Bij uw keuze is dus de afweging van belang tussen een completere dekking of een lagere premie. O p b o u w AOV Onze Opbouw AOV s bieden zekerheid bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door een ongeval of geclassificeerde ziekte. Alle ziekten zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie objectief ingedeeld in categorieën (ICD-10). De Opbouw AOV (Extra) 5 verzekert vijf categorieën. De Opbouw AOV (Extra) 12 dekt er twaalf. Iedere arts is bekend met de ICD-10. Zo is er nooit onduidelijkheid of een ziekte wel of niet gedekt is. Als u wel een volledige dekking van alle ziekten wilt, dan kiest u voor de AOV (Extra) of de AOV Exact.

5 Arbeidsongeschiktheidsverzekering naar eigen inzicht en vermogen AOV (Ex t r a ) Onze AOV en AOV Extra zijn klassieke verzekeringen. U bent verzekert tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte. De AOV Extra biedt u naast de opvang van uw inkomensverlies ook een extra uitkering bij ziekenhuisopname, bij ongeval, bij overlijden van een partner. Bovendien kent de AOV Extra een zeer gunstige regeling als u uw verzekerd bedrag wilt verhogen. AOV Ex a c t De Generali AOV Exact onderscheidt zich van onze andere AOV s. AOV Exact keert uit bij arbeidsongeschiktheid. Op het moment van arbeidsongeschiktheid is inkomensverlies geen voorwaarde voor wel of niet uitkeren. Bovendien corrigeert Generali de uitkering niet op basis van het daadwerkelijk verdiende inkomen. Generali controleert wel regelmatig of uw verzekerd bedrag nog overeenkomt met maximaal 80% van uw gemiddelde inkomen. Maar wij doen dit niet op moment dat u arbeidsongeschikt bent. Met de AOV Exact weet u exact waar u aan toe bent als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. G e n e r a l i d o o r g r o e i r e g e l i n g Bij o n z e Op b o u w AOV s k u n t u g e b r u i k m a k e n v a n d e d o o r g r o e i r e g e l i n g. Bi n n e n v i j f j a a r n a d e i n g a n g s d a t u m k u n t u in é é n o f in t w e e s t a p p e n z o n d e r m e d i s c h e w a a r b o r g e n d o o r g r o e i e n n a a r d e AOV (Ex t r a ). Wa t u o p b o u w t is h e t a a n t a l g e d e k t e z i e k t e c at e g o r i e ë n. De d o o r g r o e i r e g e - l i n g g e l d t n i e t v o o r d e AOV Ex a c t. Wa n n e e r u b i n n e n di e vi j f ja a r do o r g r o e i t is aa n u. G e n e r a l i a a n v a n g s k o r t i n g Wel k e AOV u o o k k i e s t, u p r o f i t e e r t a lt i j d v a n e e n d r i e j a r i g e p r e m i e k o r t i n g. 30% in h e t e e r s t e, 15% in he t tw e e d e en 7,5% in he t de r d e ja a r. Als u b i j h e t a f s l u i t e n v a n e e n Op b o u w AOV k i e s t v o o r d o o r g r o e i e n, d a n p r o f i t e e r t u o p h e t m o m e n t v a n o v e r s t a p n a a r d e u i t g e b r e i d e AOV v a n d e z e k o r t i n g. Al s u n i e t d i r e c t k i e s t v o o r d o o r g r o e i e n, g e n i e t u m e t e e n v a n d e a a n v a n g s - Generali AOV Extra AOV Exact k o r t i n g. Ma a r d a n h e e f t u g e e n v o o r d e e l m e e r o p he t mo m e n t d a t u al s n o g o v e r s t a p t. Opbouw AOV Extra 12 Opbouw AOV Extra 5 Opbouw AOV 5 Opbouw AOV 12 Generali AOV - 4 -

6 De extra zekerheden van (Opbouw) AOV Extra en AOV Exact B e r o e p s a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d De belangrijkste extra zekerheid bij (Opbouw) AOV Extra en AOV Exact is dat u verzekerd bent op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Z i e k e n h u i s o p n a m e Bij opname in het ziekenhuis langer dan 24 uur krijgt u een uitkering van 100,- per dag met een maximum van 1.400,- per jaar. U i t k e r i n g b i j i n va l i d i t e i t o f o v e r l i j d e n do o r o n g e v a l Raakt u door een ongeval blijvend invalide, dan ontvangt u een eenmalige uitkering tot 200% van het verzekerd jaarbedrag. Komt u door een ongeval te overlijden, dan keren wij tot 100% van het verzekerd jaarbedrag uit. V e r g o e d i n g b i j v e r h a a l s c h a d e Als een derde aansprakelijk is voor uw arbeidsongeschiktheid, dan verhaalt DAS Rechtsbijstand de schade. Generali vergoedt naast deze kosten ook de externe kosten tot 5.000,-. V e r h o g i n g z o n d e r m e d i s c h e w a a r b o r g e n Het verzekerd bedrag kunt u ieder jaar met maximaal 15% verhogen zónder medische waarborgen. Zo kunt u het verzekerd bedrag volledig afstemmen op de ontwikkeling van uw inkomen. U behoudt dit recht ook als u er enkele jaren geen gebruik van maakt.

7 Mijn budget maakte dat ik moest afwegen wat wel en wat niet kon. Alle keuzemogelijkheden van alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen E i g e n r i s i c o U kunt beslissen zelf enkele ziektedagen op te vangen: 7, 14, 30, 60, 90, 180, 360. W e l o f g e e n i n d e x at i e Het verzekerd bedrag kunt u aan laten sluiten op de verwachte prijsontwikkeling. U kiest om het verzekerd bedrag én de uitkering met 2 of 3% per jaar te laten stijgen óf alleen de uitkering met 3% per jaar. V a s t e o f l e e ft i j dsa f h a n k e l i j k e p r e m i e U kiest voor een premie die gelijk blijft of een premie die meegroeit met uw leeftijd. A a n v u l l e n d e d e k k i n g Elke AOV kan aangevuld worden met eenlasten- of vervangingsdekking. F l e x i b e l e e i n d l e e f t i j d Op z n vroegst kan een eventuele uitkering stoppen op uw 50ste en op z n laatst op uw 65ste. Oefent u een zwaar beroep uit met een beperking op de eindleeftijd dan is uitbreiding hierop mogelijk afhankelijk van uw leeftijd. U i t k e r i n g s d r e m p e l s U bepaalt zelf vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage u een uitkering wilt ontvangen. U kunt daarbij kiezen voor standaard 25% of hoger tot 80%. V e r z e k e r d b e d r a g Het bedrag dat u verzekert, is de uitkering die u ontvangt bij volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt tot 80% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar verzekeren. Bas v a n de r Wa l, 38 j a a r, i n d u s t r i e e l on t w e r p e r Na ee n aa n t a l ja a r in l o o n d i e n s t be n ik vo r i g ja a r mi j n e i g e n b e d r i j f g e s t a r t. Da t is e r g s p a n n e n d e n l e u k, m a a r je m o e t w e l e e n h o o p d i n g e n r e g e l e n e n a l l e r l e i i n v e s t e r i n g e n d o e n. Ni e t a l l e e n i n v e s t e r e n in h u i s v e s - t i n g e n a p p a r a t u u r, m a a r o o k in a l l e r l e i v e r z e k e r i n - g e n. Mijn bu d g e t ma a k t e da t ik mo e s t af w e g e n wa t we l e n w a t n i e t. Ik k o o s d a a r o m v o o r e e n Op b o u w AOV m e t e e n l e e f t i j d s a f h a n k e l i j k e p r e m i e e n e e n e i g e n risico v a n 14 d a g e n. Ik h e b n u g e e n e n k e l e f y s i e k e k l a c h t, m a a r a l s o n v e r w a c h t s t o c h i e t s d e k o p o p s t e e k t o f ik invalide r a a k d o o r e e n o n g e v a l, b e n ik g e d e k t t e g e n i n k o m e n s v e r l i e s. Te n s l o t t e b e n ik n u n o g d e e n i g e d i e d e o p d r a c h t e n v e r v u l d e n d u s v o o r g e l d in h e t l a at j e z o r g t. En vo o r d e Op b o u w AOV 5 b e t a a l ik e e n p r e m i e d i e n u p r i m a b i n n e n m i j n b u d g e t pa s t. Do o r g r o e i e n d o e ik o v e r e e n p a a r j a a r m a k k e l i j k e n v o o r d e l i g. Ve r w a c h t d a t da n m i j n o n d e r n e m i n g g e g r o e i d is e n ik m e e r f i n a n - c i ë l e ar m s l a g he b

8 H e l d e r a d v i e s Wilt u me e r we t e n o v e r de Ge n e r a l i Arb e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g e n? N e e m t u da n c o n t a c t o p m e t u w a s s u r a n t i e a d v i s e u r. Hij i n f o r m e e r t u g r a a g o v e r d e i n h o u d, d e k o s t e n en uw mo g e l i j k h e d e n. Hee f t u op m e r k i n g e n of su g g e s t i e s? Ver t e l he t on s! Hee f t u s u g g e s t i e s v o o r v e r b e t e r i n g v a n o n z e d i e n s t v e r l e n i n g o f o p m e r k i n g e n? Of w i l t u e e n k l a c h t i n d i e n e n? Sc h r i j f t u d a n a a n a f d e l i n g Su g g e s t i e s & Kl a c h t e n. U v i n d t o n s a d r e s o p d e a c h t e r z i j d e. U k u n t o o k m a i l e n n a a r he t k a n b e t e n e r a l i.nl Ben t u o n t e v r e d e n o v e r o n z e r e a c t i e o p u w s u g g e s t i e s o f k l a c h t e n, d a n k u n t u v e r v o lg e n s c o n t a c t o p n e m e n m e t : St i c h t i n g Kl a c h t e n i n- s t i t u u t Fi n a n c i ë l e Di e n s t v e r l e n i n g (Kifid), Po s t b u s 93257, 2509 AG De n Ha a g. U k u n t Kifid o o k b e r e i k e n v i a t e l e f o o n n u m m e r o f in f - 7 -

9 Generali experts die je niet alleen helpen bij de terugkeer naar je werk, maar ook bij het voorkomen van uitval. Uw voordelen met de Generali Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen U kunt kiezen uit een Opbouw AOV (Extra) 5 of 12 U heeft de keuze voor een Generali AOV, AOV Extra of AOV Exact U geniet extra korting als startende of jonge ondernemer U heeft recht op vergoeding bij zwangerschapsverlof U kunt de verzekering op maat samenstellen U kunt kiezen uit verschillende wachttijden, eindleeftijden en uitkeringsdrempels U bent verzekerd van uitgebreid preventie-advies U kunt kiezen voor indexering van het verzekerd bedrag en/of de uitkering U kunt rekenen op hulp en kostenvergoeding bij re-integratie U ontvangt (gedeeltelijke) premie terug bij arbeidsongeschiktheid U kunt tot op hoge leeftijd geaccepteerd worden U bent verzekerd van professioneel advies door uw assurantieadviseur Xan d r a St a r i n c k, 33 j a a r, c o n s u lt a n t Zo n a n d e r h a l f j a a r g e l e d e n k r e e g ik d e e e r s t e s i g n a l e n v a n e e n b u r n -ou t. Vo l g e n s m i j n v r i e n d w a s ik o v e r w e r k t. Da t g e l o o f d e ik n i e t. To t d a t ik m e r k t e d a t ik m e t t e g e n z i n n a a r m i j n w e r k g i n g e n o o k f o u t e n m a a k t e. T o e n m o e s t ik z e l f o o k e r k e n n e n d a t e r i e t s a a n d e h a n d w a s. Mijn h u i s a r t s s c h r e e f m i j r u s t v o o r, m a a r ja d a t k a n n a t u u r l i j k n i e t a l s z e l f s t a n d i g e. To e n h i j h o o r d e da t ik ee n ar b e i d s o n g e s c h i k t h e i d s v e r z e k e r i n g h e b, r a a d d e h i j m e a a n m i j n a s s u r a n t i e a d v i s e u r t e b e l l e n. Die v e r t e l d e m i j d a t m i j n v e r z e k e r a a r Ge n e r a l i o v e r e x p e r t s b e s c h i k t d i e je n i e t a l l e e n h e l p e n b i j d e t e r u g k e e r n a a r je w e r k, m a a r o o k b i j h e t v o o r k o m e n v a n u i t v a l. Die e x p e r t s h e b b e n v o o r m i j e e n a p a r t p r o g r a m m a o p g e s t e l d o m e e n b u r n -ou t t e v o o r k o m e n. Dan k z i j e e n a a n t a l g e s p r e k k e n e n o e f e n i n g e n d o e ik m i j n w e r k n u w e e r m e t v e e l p l e z i e r. He t h e e f t m i j g e l e e r d d a t je sn e l aa n de be l mo e t tr e k k e n

10 V e r s c h i l l e n e n o v e r e e n k o m s t e n M e t d i t o v e r z i c h t k u n t u ge m a k k e l i j k u w k e u z e b e p a l e n v o o r d e Ge n e r a l i Op b o u w AOV o f d e O p b o u w AOV Ex t r a, v o o r d e Ge n e r a l i AOV o f AOV Ex t r a o f v o o r d e Ge n e r a l i AOV Ex a c t. D e k k i n g G e n e r a l i (Op b o u w ) AOV Gen e r a l i (Op b o u w ) AOV Ex t r a Gen e r a l i AOV Ex a c t Arbeidsongeschiktheidscriterium 1ste jaar Arbeidsongeschiktheidscriterium 2de jaar Korting starters of jonge ondernemers Uitkering bij zwangerschap Recht op premierestitutie bij AO Vergoeding medische check-up Gebruikmaking van preventie-advieslijn Begeleiding bij re-integratie Keuze uit wachttijden Keuze uit eindleeftijden Uitbreiding eindleeftijd Motor-/scooterrisico meeverzekerd Keuze voor hoogte verzekerd bedrag Keuze voor uitkeringsdrempels Keuze voor indexering Keuze voor contractduur Keuze voor betalingstermijn Keuze voor tariefsvorm Vergoeding verhaalsbijstand Uitkering bij overlijden zakelijke partner Uitkering bij overlijden gezinslid Uitkering bij adoptie Dagvergoeding ziekenhuisopname Uitkering bij overlijden na ongeval Uitkering bij blijvende invaliditeit na ongeval Verhoging verzekerd jaarbedrag zonder medische waarborgen Beroepsarbeidsongeschiktheid Passende arbeid, 16 weken, vanaf 23 jaar, tot 80% van inkomen, 1, 3 of 5 jaar, zonder toeslag Beroepsarbeidsongeschiktheid Beroepsarbeidsongeschiktheid, 16 weken, vanaf 23 jaar, tot 80% van inkomen, 1, 3 of 5 jaar, zonder toeslag, 7 dagen, 7 dagen, 7 dagen, 100,- per dag, 100% van het verzekerd bedrag, tot 200% van het verzekerd bedrag, 15% per jaar

11 Over Generali Generali verzekeringsgroep is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die ruim 135 jaar zijn wij dankzij onze professionele expertise en flexibele instelling uitgegroeid tot een vooraanstaande inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. Daarbij onderscheiden wij ons door een persoonlijke service, betrokken opstelling en een accurate administratie. Generali verzekeringsgroep nv maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Dit kapitaalkrachtige financiële concern bestaat uit ruim 100 verzekeringsmaatschappijen in zo n 40 landen. In Europa is de Generali Group de derde verzekeraar. Eén op de vier Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij de Generali Group.

12 Wij be lov e n ni e t. Wij ve r z e k e r e n. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42, Postbus 1888, 1110 CL Diemen Telefoon (020) , Fax (020) Internet: Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een exacte omschrijving van de verzekeringscondities verwijzen wij u naar de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de Generali Arbeidsongeschiktheidsverzekering /08

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheids-

Nadere informatie

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Generali ArbeidsOngeschiktheidsVerzekeringen Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid O p lo s s i n g e n v o o r ondernemers I n h o u ds o p g av e

Nadere informatie

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s

Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim. V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom verzuim V e r z u i m o p l o s s i n g e n v o o r w e r k g e v e r s V o o r w i e b e

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Financiële oplossingen voor uw nabestaanden, zakelijke partner en onderneming F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r

Nadere informatie

Generali Ondernemersprogramma

Generali Ondernemersprogramma Generali Ondernemersprogramma Generali Ondernemersprogramma Inkomens- en pensioenverzekeringen die gemakkelijk met u meegroeien I n ko m e n s z e k e r h e i d en pensioen op maat I n h o u ds o p g av

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse Ondernemersplan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel of niet noodzakelijk? Als zelfstandige kunt u het zich niet

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Voor particulieren Financiële oplossingen voor uw nabestaanden F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r u en uw naasten

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wat is uw als u niet meer kunt werken? Verkouden of grieperig is iedereen weleens. Als ondernemer

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoowaarden behorende bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

De Actieve Ondernemers AOV

De Actieve Ondernemers AOV Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de actieve ondernemer sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen Bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandige medische professionals 1 InkomensZekerPlan vrije beroepen 2 Wat is verzekerd 3 Wat is niet verzekerd 4 De keuze is aan u 5 Wat

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers

Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V e r z u i m o p lo s s i n g e n v o o r werk g e v e r s GENERALI VERZUIMVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé 2 Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers

Generali Verzuimverzekeringen. Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers Generali Verzuimverzekeringen Generali Verzuimverzekeringen Financiële zekerheid bij verzuim van uw werknemers V e r z u i m o p lo s s i n g e n v o o r werk g e v e r s I n h o u ds o p g av e Waarom

Nadere informatie

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... als het u toch overkomt Univé persoonlijk en dichtbij Daar plukt ú de vruchten van! 2 Wel of geen AOV? Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV); dat is

Nadere informatie

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali Beter voorkomen dan genezen Inhoudsopgave Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

OndernemersPlan. Amersfoortse OndernemersPlan. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

OndernemersPlan. Amersfoortse OndernemersPlan. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers OndernemersPlan Amersfoortse OndernemersPlan De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken:

3 Polissen onderling vergelijken: Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A 1/3 Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken Omschrijving Code Polisvoorwaarden Wat is de officiële maatschappijcode voor de Polisvoorwaarden? Bijzonderheden Zijn er bijzonderheden? Verzekeraar Wie is de verzekeraar?

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Flexibele verzekeringen voor ondernemers

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Flexibele verzekeringen voor ondernemers Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid Flexibele verzekeringen voor ondernemers 2 Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid Elk jaar wordt een groot aantal zelfstandig ondernemers door ziekte

Nadere informatie

Zeker zijn van een stabiel inkomen. NnL

Zeker zijn van een stabiel inkomen. NnL Zeker zijn van een stabiel inkomen NnL 1 Zeker zijn van een stabiel inkomen Een aannemer neuriet een liedje terwijl hij zijn ladder opklimt. Een kapster bespreekt met haar vaste klant een nieuw kapsel.

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid. Allianz Inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheid. Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Net even meer keuze Wat is uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Jaarlijks overkomt het één op de tien ondernemers: door ziekte of een ongeval niet

Nadere informatie

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s 2 REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers 2 Financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid Als zelfstandig ondernemer hebt u geen enkel recht op een

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers

Generali Pensioen. Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin. P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers Generali Pensioen Financiële zekerheid voor u, uw werknemers en hun gezin Generali Pensioen P e n s i o e n o p lo s s i n g e n v o o r werknemers I n h o u ds o p g av e Waarom pensioen? Waarom pensioen

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen?

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen? Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer Wat kan Generali voor u betekenen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 2 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Opstap AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Royaal Opstap AOV. In deze folder leest u wat er van u verwacht wordt als u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven.

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Emotioneel is het moeilijk te verwerken. U kunt uw leven niet meer leiden zoals u het zou willen. Naast emotioneel leed kan arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief Beste ZZP-er, In dit bijgaande document vindt u alle informatie die u nodig heeft om een wel overwogen beslissing te maken bij het afsluiten van een AOV. Lees het document goed door zodat u op de hoogte

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis

Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis Een ongeluk met blijvende gevolgen, een hartaanval, kanker of hersenbloeding, niemand wil er aan denken. Toch krijgen steeds meer mensen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen De AOV voor zelfstandige medische professionals 1 Kenmerken 2 Financiële zekerheid 3 Voorkomen is beter dan genezen 4 Persoonlijke en deskundige hulp 5 Verzekering aanpassen

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

VOORWAARDEN AOV. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32

VOORWAARDEN AOV. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32 VOORWAARDEN AOV Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32 VOORWAARDEN AOV 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn verzekering 1. Voor

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie