Bedenk een concept waardoor jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedenk een concept waardoor jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering"

Transcriptie

1 Bedenk een concept waardoor jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 20 juni 2010 Battle type:

2 Introductie Nuvema is ruim 60 jaar actief als uitvaartverzekeraar op de Nederlandse markt. Een periode waarin Nuvema altijd een eigen koers heeft gevaren en waarbij één ding voor ogen is gehouden: de individuele wensen van de klant. Bij de Nederlandse Uitvaartverzekering Maatschappij Nuvema kun je een uitvaartverzekering regelen en je uitvaartwensen laten vast leggen. Wat maakt Nuvema uniek? Nuvema werkt samen met meer dan 300 lokale uitvaartverzorgers verspreid door Nederland. In samenspraak met deze plaatselijke uitvaartverzorgers zorgt Nuvema ervoor dat de consument de keus heeft uit een aantal verzekeringspakketten. Deze pakketten bevatten de belangrijkste diensten die geleverd kunnen worden bij een uitvaart en zijn afgestemd op de wensen van de klant en de plaatselijke mogelijkheden. Uiteraard kunnen er bepaalde diensten binnen deze pakketten worden toegevoegd, verwijderd of verwisseld. Hiermee onderscheidt Nuvema zich van andere uitvaartverzekeraars. Aanleiding Battle Over het algemeen zijn jongeren, in tegenstelling tot ouderen, vaak nog niet bezig met hun uitvaart. Jongeren zijn zich nog niet bewust van het belang van een uitvaartverzekering en zijn vaak nog onwetend over wat er allemaal komt kijken bij een uitvaart en wat dit kost. Naast een hoop verdriet brengt het overlijden namelijk ook grote zorgen met zich mee, zowel emotioneel als financieel. Jonge mensen schatten de kosten van een gemiddelde uitvaart doorgaans te laag in: 34% van de jongeren schatte in 2009 de gemiddelde kosten tussen de en 5.000,-, terwijl de werkelijke kosten voor een uitvaart rond de 8.000,- lagen 1. Veel jongeren zijn niet verzekerd voor hun uitvaart en zullen bij overlijden dit bedrag dus als schuld aan hun familie of partner moeten overlaten. Sommige jongeren hebben de misvatting dat ze hier automatisch voor zijn meeverzekerd, maar dit is niet zo. Bij het organiseren van een uitvaart komt veel kijken. Zo moet er besloten worden of en waar iemand gecremeerd of begraven wordt. Wat voor kist of urn er gebruikt zal worden, wie de kist zal gaan dragen, wie er op de hoogte gebracht moeten worden van het overlijden, wat er op de rouwkaart moet komen te staan en naar wie deze gestuurd kan worden, of en waar een rouwadvertentie geplaatst zal worden. Maar ook welke muziek er gespeeld zal worden, welke bloemen er komen te staan en hoe de plechtigheid moet verlopen etc. Een uitvaart brengt dus niet alleen flinke kosten met zich mee, maar ook veel lastige keuzes. 1 Bron:

3 Als iemand niet verzekerd is en zijn wensen niet elders heeft vastgelegd komen de nabestaanden plotseling voor de taak te staan om een uitvaart te organiseren die recht doet aan het leven van de overledene. De nabestaanden moeten dan in korte tijd op een droevig en vaak onverwacht moment veel persoonlijke en lastige keuzes maken. Om te voorkomen dat mensen in geval van overlijden hun nabestaanden opzadelen met de kosten en moeilijke keuzes die bij een uitvaart komen kijken, is het van belang om mensen er op aan te (blijven) spreken om na te denken over hun eigen uitvaart en verzekering. Overlijden en het organiseren van een uitvaart zijn geen thema s waar jongeren graag over nadenken. Jongeren ervaren hun eigen uitvaart als een ver van hun bed show en voelen zich er vaak niet zo comfortabel bij om over dit soort zware onderwerpen te praten. Toch is het wel belangrijk dat zij een weloverwogen keuze kunnen maken over het al dan niet afsluiten van een uitvaartverzekering en dat ze beseffen wat de gevolgen zijn bij het ontbreken van een goede uitvaartverzekering. Om jongeren bewuster te laten nadenken over uitvaartverzekeringen, is het van belang een benaderingswijze te ontwikkelen die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren zelf. Hoe kun je er dus voor zorgen dat jongeren (18 35 jaar) bewust gaan nadenken over een uitvaartverzekering, zonder dat het ze een onbehagelijk gevoel geeft, ze door het onderwerp overvallen worden of ervoor weg willen lopen? Kortom: Hoe kun je jongeren het beste benaderen voor een uitvaartverzekering? In deze Battle vragen we jou op welk moment en op welke wijze we jongeren tussen de 18 en 35 jaar het beste bewust kunnen maken van het belang van een uitvaartverzekering en hoe we ze kunnen overtuigen om daadwerkelijk een verzekering af te gaan sluiten. Je bent hierbij niet gebonden aan de huidige werkwijze van Nuvema (In de bijlage vind je meer informatie over de werkwijze van Nuvema). Hoe kun je jongeren bewuster laten nadenken over een uitvaartverzekering?

4 De Battle Als vertegenwoordiger van de doelgroep vragen we jou om mee te denken over een aanpak om het belang van een uitvaartverzekering op een prettige manier onder de aandacht te brengen bij jongeren tussen 18 en 35 jaar. Wij vragen ons af op welke manier (op welk moment, op welke wijze, met welke boodschap) jongeren benaderd zouden willen worden voor een uitvaartverzekering en hoe ze overtuigd kunnen worden om daadwerkelijk een uitvaartverzekering af te gaan sluiten. Wat moet een uitvaartverzekeraar op dit punt voor jongeren betekenen? Op welk moment? Wat is een geschikt moment om jongeren aan te spreken over het belang van een uitvaartverzekering en/of te benaderen voor het daadwerkelijk afsluiten van een verzekering. Is dit als ze 18 worden, aan het begin van hun studententijd, op het moment dat jongeren hun eerste baan hebben, als ze gaan samenwonen, of een heel ander moment? Op welke wijze? Hoe kunnen jongeren het beste benaderd worden? Is dit via de oude media (krant of tijdschrift), face-to-face, via social media, een praktische online dienst of bijvoorbeeld via een interessant partnerschap met een derde partij? Moeten we de jongeren daarbij iets vertellen over de uitvaartproducten en verzekeringen of moeten we ze bijvoorbeeld iets laten zien of voelen? En wat willen we de jongeren precies duidelijk maken? Welke boodschap, termen en toon zou het meest geschikt zijn? Kortom; op welke wijze en met welke boodschap benaderen we jongeren anno 2010 over het belang van een uitvaartverzekering?

5 Houd bij de uitwerking van je concept rekening met de volgende randvoorwaarden: Jouw concept moet door Nuvema uitgevoerd/geïmplementeerd kunnen worden. Jouw idee moet er uiteindelijk voor zorgen dat jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering en zich hiervoor gaan interesseren. Jouw concept moet zich richten op jongeren die nog niet verzekerd zijn voor hun uitvaart. Het is niet de bedoeling om jongeren die al verzekerd zijn bij andere uitvaartverzekeraars weg te kapen. In je concept mag je geen gebruik maken van een intermediair. De uitvaartverzekeraar (Nuvema) moet rechtstreeks (eventueel met eigen buitendienstadviseurs) in contact staan met de verzekerde. In je concept moet je uitgaan van een natura-uitvaartverzekering. Wat betekend dat er alleen in diensten kan worden uitgekeerd i.p.v. in geld (zie bijlage voor meer informatie over het verschil tussen een natura-verzekering en een sommenverzekering). Verder ben je niet gebonden aan de huidige aanpak/werkwijze van Nuvema (zie bijlage voor meer informatie). Wij zijn niet opzoek naar concepten gericht op reclame spotjes e.d. om landelijke naamsbekendheid te krijgen. Hiervoor is een miljoenen marketing budget nodig en dat is niet beschikbaar. Het moet betaalbaar blijven, wees dus creatief in hoe je dit kunt ondervangen. Er is een trend in de markt (geweest) om het afsluiten van een uitvaartverzekering te belonen met cadeaus. Hier wil Nuvema niet aan meedoen. Een uitvaartverzekering moet bewust worden afgesloten en niet op basis van buitensporige premiums. Graag zien wij in jouw concept een onderbouwing/uitleg waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt (we willen jou als vertegenwoordiger van de doelgroep begrijpen/leren kennen). Jouw Concept Houd bij het uitwerken van je concept rekening met de volgende voorwaarden: Je concept mag maximaal 5 A4 beslaan. Wanneer je dit aantal overschrijdt, zullen er punten in mindering worden gebracht. Je concept bestaat uit één bestand (PDF) Het bestand is maximaal 10 MB groot. Grotere bestanden kunnen niet worden geupload LET OP! Om te voorkomen dat onderdelen van je concept wegvallen bij het printen van je concept, dien je je concept als PDF bestand te uploaden. Wanneer je geen PDF converter hebt, kun je via de volgende link een gratis PDF converter downloaden: &subj=dl&tag=button Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of andere visualisaties om je idee te verduidelijken dienen in je concept verwerkt te worden. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Het concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en

6 een digitale tijdstempel. Concepten die wel persoonlijke gegevens bevatten, kunnen worden uitgesloten van het winnen van prijzengeld. In je concept vragen wij je de volgende twee onderdelen te verwerken: Onderdeel 1: Omgevingsverkenning (max. 1 A4) Vraag aan 5 vrienden hoe zij aankijken tegen een uitvaartverzekering. o Hebben zij een uitvaartverzekering? Waarom wel/niet? o Hoe zouden jij en je vrienden benaderd willen worden voor een uitvaartverzekering? o Waardoor/wanneer zou jij zelf overtuigd worden om een uitvaartverzekering af te sluiten? Kijk eens op internet naar uitvaartverzekeraars in Nederland en het buitenland. Hoe brengen zij uitvaartverzekeringen onder de aandacht bij jongeren? Wat vind jij goed aan hun aanpak? Wat doen zij in jouw ogen niet goed? (Waardoor) hebben ze jou wel/niet kunnen overtuigen van het belang van een uitvaartverzekering? Onderdeel 2: Jouw concept (max. 4 A4) Hoe kun je een uitvaartverzekering onder de aandacht brengen bij jongeren, zonder dat dit als onprettig/moeilijk wordt ervaren? Hoe kun je jongeren bewust maken van het belang van een uitvaartverzekering en overtuigen om zelf ook een (natura)uitvaartverzekering af te gaan sluiten? Houd in je concept rekening met de vragen (welk moment en op welke wijze?) en de randvoorwaarden die in het onderdeel De Battle worden gegeven. Zorg voor een concept waardoor jongeren geprikkeld worden om een uitvaartverzekering af te gaan sluiten. Laat hierbij de onderbouwing van je idee duidelijk naar voren komen.

7 Beoordelingscriteria Wij zullen het concept op de volgende criteria beoordelen: 1. Professionaliteit/onderbouwing: Is je concept goed onderbouwd? 2. Innovatief / vernieuwend 3. Verwachte resultaat 4. Haalbaarheid Voorwaarden, spelregels en prijzengeld Je kunt uitsluitend via de website van Batte of Concepts aan deze Nuvema Battle deelnemen. Dit doe je door je concept op de site van Battle of Concepts te uploaden. Om je concept te kunnen uploaden moet je eerst een Battle account aanmaken. Je concept dient uiterlijk 20 juni 2010 te zijn ontvangen. Met de inzending van je concept ga je ermee akkoord dat al rechten met betrekking tot het door jouw ingezonden concept (in het bijzonder de intellectuele rechten) overgaan naar Nuvema. Daarnaast doe je afstand van alle niet overdraagbare rechten met betrekking tot het ingezonden concept. Als je hier niet mee akkoord gaat, is deelname aan deze Nuvema Battle niet mogelijk. Je krijgt direct een bevestiging van Battle of Concepts als je concept succesvol is ontvangen. De Battle is exclusief voor studenten (HBO en WO t/m 30 jaar) en Young Professionals (afgestudeerd HBO en WO t/m 30 jaar). Je concept wordt anoniem doorgestuurd zodat kan worden uitgesloten dat de jury bepaalde deelnemers zou kunnen voortrekken. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Je concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en een digitale tijdstempel. Concepten die wel over persoonlijke gegevens beschikken kunnen worden uitgesloten voor het winnen van prijzengeld. Het prijzengeld is in totaal euro en wordt verdeeld volgens de standaardverdeelsleutel: - 1e prijs euro - 2e prijs 750 euro - 3e prijs 350 euro - nrs. 4 t/m 10 prijs 200 euro - nrs. 11 t/m 20 prijs 100 euro Er kan niet over de uitslag van deze Battle worden gecorrespondeerd. Deelnemers kunnen ook in groepjes meedoen. Er is een hoofddeelnemer aan wie het prijzengeld wordt uitgekeerd. De punten worden gelijkmatig verdeeld over de groepsleden. Alle groepsleden dienen zich in te schrijven i.v.m. uitnodigingen voor een eventuele prijsuitreiking/brainstormsessie.

8 Medewerkers van Nuvema zijn uitgesloten van deelname. De uitslag van de Battle zal uiterlijk vier weken na de uiterste inzenddatum bekend worden gemaakt. Het prijzengeld zal uiterlijk twee weken na de bekendmaking van de uitslag aan de winnaars worden uitgekeerd. Bijlage Verzekeringspakket op maat Nuvema werkt samen met ruim 300 lokale uitvaartverzorgers. Op basis van de diensten en prijzen van de lokale uitvaartverzorgers worden een aantal standaard pakketten samengesteld waaruit de klant kan kiezen. De lokale uitvaartverzorgers hebben elk hun eigen unieke diensten en bijbehorende prijzen. Diensten binnen een pakket kunnen in overleg met de lokale uitvaartverzorger worden vervangen, weggelaten of toegevoegd. Alle door de klant gewenste uitvaartdiensten worden opgenomen in de uitvaartpolis. Op de uitvaartpolissen van Nuvema worden zowel de diensten als de prijzen vermeld. In Nederland is dit een uniek concept. Huidige werkwijze Nuvema Momenteel werkt Nuvema met ruim 50 buitendienstadviseurs. Zij worden geassisteerd door een drietal callcenters die afspraken voor hen inplannen. In de verkoopstrategie staat de persoonlijke verkoopbenadering (persoonlijk gesprek met buitendienstadviseur) voorop. Daarnaast is er een directe afsluitmogelijkheid op Promotionele activiteiten worden tot op heden uit naam van de lokale uitvaartverzorgers gedaan. De adviseurs van Nuvema stellen op basis van een intake gesprek een persoonlijk verzekeringspakket samen. In deze gesprekken wordt de verzekering tastbaar gemaakt door in te gaan op de beoogde uitvaart/uitvaartwensen (begraven, cremeren, welke kist, welke bloemen, welke muziek, hoeveel rouwkaarten, wat voor ceremonie etc.). De verzekeringspakketten worden voor elke klant op maat gemaakt op basis van de diensten en prijzen van de lokale uitvaartverzorger. Voor bovenstaande aanpak is van oudsher bewust gekozen, maar wij vragen ons af of dit ook dé manier is om jongeren te benaderen. Door de indirecte manier van promotie en het tastbaar maken van de uitvaart worden tot op heden vooral ouderen aangesproken via lokale uitvaartverzorgers en heeft Nuvema zelf een relatief lage naamsbekendheid. Vrije keuze van uitvaartverzorger De uitvaartpolis van Nuvema is gebaseerd op de diensten en prijzen van de samenwerkende uitvaartverzorgers. Echter, indien bij het regelen van de uitvaart gebruik wordt gemaakt van een andere uitvaartverzorger, is dat bij Nuvema geen probleem. Nuvema keert het verzekerd bedrag uit aan de uitvaartverzorger, ongeacht of deze een samenwerkingsverband heeft met Nuvema. Optimale keuzevrijheid dus, dit is echter niet vanzelfsprekend in de uitvaartverzekeringsbranche.

9 Uitvaartverzekeringen Uitvaartverzekeringen zijn onder te verdelen in: 1. De sommenverzekering: Deze verzekering keert bij overlijden een geldbedrag uit aan de nabestaanden, die vervolgens zelf uit kunnen maken wat er met het geld gebeurt. Het hoeft niet voor de uitvaart te worden gebruikt, de bestemming is geheel vrij. 2. De natura -uitvaartverzekering: (Nuvema is een natura-uitvaartverzekeraar) Deze verzekering is bedoeld om precies de kosten van een uitvaart te dekken. De uitkering geschiedt aan de verzorger van de uitvaart, dus niet aan de nabestaanden! De uitvaartverzorger dient door middel van nota's aan te tonen welke bedragen zijn uitgegeven voor de uitvaart. Een natura -uitvaartverzekering is weer onder te verdelen in: 2.a De pakketpolis: Op de polis worden omschreven diensten vermeld, gekoppeld aan een verzekerd bedrag. De uitvaart wordt uitgevoerd zoals in de polis is omschreven, uiteraard altijd in overleg met de nabestaanden. De kosten van de uitvaart worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. Deze vorm heeft de voorkeur van Nuvema. 2.b De bedragpolis: Op de polis wordt alleen een verzekerd bedrag vermeld. Het verzekerde bedrag is niet gekoppeld aan omschreven diensten. De uitvaart wordt verzorgd naar eigen wens. De kosten worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. Schematisch: Verzekeringen 1. Schadeverzekering 2. Levensverzekering 3. Uitvaartverzekering Natura -verzekering Sommenverzekering Pakketpolis Bedragpolis

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen?

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 21 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland

Nadere informatie

Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen?

Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen? Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 11 september 2011 Introductie Als coöperatieve bank staat de Rabobank al meer dan

Nadere informatie

Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals.

Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals. Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals. Deadline: 12 december 2010 Prijzengeld: 5.000,- euro Battle type: Introductie Euroforum is marktleider in het ontwikkelen van congressen,

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009. My first energy contract.

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009. My first energy contract. Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009 My first energy contract. Inleiding Nuon produceert, levert en handelt in (duurzame) energie. Ook bieden we aanvullende diensten en technische innovaties. Daarnaast

Nadere informatie

Gen e r a l i Bat t l e. Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten

Gen e r a l i Bat t l e. Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten Gen e r a l i Bat t l e Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten Generali Battle Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten. Generali Battle Inleiding Generali Generali

Nadere informatie

BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal

BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal neem me niet in de maling! Totaal prijzengeld: 15.000 EURO 1e ronde: 5.000 euro verdeeld over de 20 winnaars 5.000 euro verdeeld over de 3 studieverenigingen

Nadere informatie

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen?

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 2 november 2014 Battle type: Premium Battle Introductie ABZ (onderdeel van Solera) is de IT-dienstverlener op het gebied van schade,

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

Crowdfunding Stappenplan

Crowdfunding Stappenplan Crowdfunding Stappenplan Of het nu gaat om crowdfunding voor een goed doel, restaurant, boek, een film of een balletuitvoering, er is altijd een gemeenschappelijk kenmerk. Crowdfunding gaat met name over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu

Het Consult. Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult. Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu Het Consult Dienstenwijzer Diligentia Financieel Consult Handelend onder AFM-vergunningsnummer 12016626 van Lifetime.nu INHOUDSOPGAVE 1. DILIGENTIA FINANCIEEL CONSULT 3 1.1 Bedrijfsnaam 3 1.2 Betekenis

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie