BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal"

Transcriptie

1 BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal neem me niet in de maling! Totaal prijzengeld: EURO 1e ronde: euro verdeeld over de 20 winnaars euro verdeeld over de 3 studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20 2e ronde: euro verdeeld over de top 5 uit de 1e ronde deadline: 16 mei 2010 visvriendelijkgemaal.nl

2 De Premium Battle van STOWA euro prijzengeld De Premium Battle van STOWA bestaat uit twee rondes en in beide rondes valt veel prijzengeld te winnen. In de eerste ronde wordt euro verdeeld euro wordt verdeeld volgens de standaard verdeelsleutel onder de 20 beste concepten en euro onder de 3 studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20: 1e prijs 1e ronde: euro 2e prijs 1e ronde: 750 euro 3e prijs 1e ronde: 350 euro 4e t/m 10e prijs 1e ronde: 200 euro 11e t/m 20e prijs `1e ronde: 100 euro Extra prijs studieverenigingen In de 1e ronde van de STOWA Battle is een extra prijs voor studieverenigingen te winnen. De drie studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20 winnen 5000 euro prijzengeld verdeeld volgens de onderstaande verdeelsleutel: 1e prijs 1e ronde euro 2e prijs 1e ronde euro 3e prijs 1e ronde euro Let op! Om kans te maken op de extra prijs voor studieverenigingen moet een studievereniging zich aanmelden bij Battle of Concepts. Na aanmelding wordt gratis promotiemateriaal (posters en flyers) opgestuurd waarmee de Battle kan worden gepromoot onder leden. Aanmelden kan via Battle of Concepts neemt vervolgens contact met je op voor meer informatie. Bekijk de bijlage onderaan deze Battle voor de volledige spelregels en voowaarden. Prijsuitreiking Nadat de uitslag bekend is gemaakt wordt op 31 mei een prijsuitreiking georganiseerd voor de top 20. De top 20 licht kort hun idee toe en ontvangt persoonlijke feedback van de jury (o.a. Marianne Thieme Partij voor de Dieren). Tijdens deze prijsuitreiking is er voor de beste presentatie een publieksprijs beschikbaar. 2e ronde; Business course Tijdens de prijsuitreiking worden de vijf beste inzenders uitgenodigd hun concept - met een zelf samen te stellen team van maximaal vijf personen - verder uit te werken tijdens een business course die plaatsvindt op 16 juni De winnaar van de business course wordt bekend gemaakt tijdens de nationale Gemalendag op 23 juni Voor de deelnemers aan de business course is aanvullend op de Battle een prijzengeld beschikbaar van euro, die verdeeld zal worden onder de 5 concepten: 1e prijs 2e ronde: euro 2e prijs 2e ronde: euro 3e prijs 2e ronde: 600 euro 4e prijs 2e ronde: 600 euro 5e prijs 2e ronde: 600 euro Persoonlijke feedback! Om deel te kunnen nemen aan de 2e ronde moet je dus zijn geëindigd in de top 5 van de 1e ronde en is het belangrijk dat je 31 mei aanwezig bent bij de prijsuitreiking voor persoonlijke feedback en verbeterpunten. Dus noteer 31 mei vast in je agenda! 2

3 Agenda Deadline Battle Uitslag bekend Prijsuitreiking Business course Gemalendag 16 mei 26 mei 31 mei 16 juni 23 juni Punten voor de Battle Ranking In de eerste ronde van een Premium Battle zijn ook punten te winnen voor de Battle Ranking. In tweede ronde zijn echter géén punten voor de Battle Ranking te verdienen. Bruto bedragen Battle of Concepts valt onder de kansspelbelasting. Over bedragen die hoger zijn 454 euro zal 29% kansspelbelasting worden ingehouden. De bedragen die in deze Battle worden gecommuniceerd zijn dus bruto bedragen. Het netto bedrag zal binnen 2 weken nadat de uitslag bekend is gemaakt door Battle of Concepts naar je rekening worden overgemaakt. 3

4 STOWA De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland: waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk- juridisch en sociaal-wetenschappelijk gebied. Onderzoek Visvriendelijke gemalen Stowa startte in 2008 een onderzoek naar Visvriendelijke gemalen om in kaart te brengen welke schade opvoerwerken in gemalen toebrengen aan vissen en wat de mogelijkheden zijn van visvriendelijke alternatieven. Het onderzoek levert een bijdrage aan barrièrevrije vismigratie zoals die is vastgelegd in afspraken als de Europese Kaderrichtlijn Water, Europese Aalverordening en Benelux-beschikking. Kijk voor het onderzoek en meer informatie over de zoektocht naar visvriendelijke gemalen op Over Nederland wordt altijd gesproken als het vlakke land. Maar wie goed kijkt, ziet dat Nederland wel degelijk hoogteverschillen kent. Het diepste punt ligt ca. 6 meter onder N.A.P. en de top van de Vaalserberg ligt op ca. 322 m boven N.A.P. In totaal ligt zo n 40% van Nederland onder zeeniveau. Dit betekent dat we gemalen nodig hebben om het water naar de zee te kunnen afvoeren. Met een gemaal kan een verbinding tussen twee stroomgebieden worden gecreëerd. Deze verbindingen zijn voor vissen vaak de enige mogelijkheid om tussen verschillende peilgebieden te migreren. Maar de gemalen vormen voor vissen ook een fysieke barrière, soms zodanig dat migratie is uitgesloten. Ook kunnen vissen fysieke schade oplopen bij een al dan niet gewilde passage door het gemaal. Nederland telt meer dan gemalen. De gemalen pompen water vanuit de polder naar de boezem. Een boezem is een aaneengesloten stelsel van plassen, kanalen etc., die afgesloten zijn van het buitenwater en waarop het water uit polders wordt uitgemalen. Gemalen kunnen ook water van boezem naar boezem pompen of van polder naar polder. Verder kan een gemaal water direct op de zee afvoeren. Sommige gemalen hebben ook een inlaat waardoor water de polder in kan worden gelaten bij watertekorten in de polder. Soms ligt deze inlaat niet direct bij het gemaal. Omdat de gemalen op verschillende locaties verschillende hoeveelheden water moeten verpompen over verschillende hoogtes, zijn er diverse typen ontworpen. De opvoerwerken in gemalen in Nederland zijn onder te verdelen in vijzels en pompen. Zie afbeeldingen pagina 5. Gemalen Gebieden (paars) onder 0 meter N.A.P. 4

5 Aanleiding Battle Gemalen zijn in Nederland onmisbaar om droge voeten te houden. Met de ontwikkelingen op het gebied van milieu en klimaat klinkt de roep om duurzame gemalen steeds luider. Een belangrijk aspect daarbij is de visvriendelijkheid. Globale berekeningen wijzen uit dat jaarlijks circa 91 ton vis schade oploopt. Ongeveer eenderde van de beschadigde vis bestaat uit aal, tweederde uit schubvis. In de huidige situatie kiest de waterbeheerder een gemaal meestal op basis van het energetisch en dus economisch het meest gunstige alternatief. Bij de gangbare gemalen treedt vaak schade op aan vissen die de opvoerwerken in de gemalen willen passeren. Meer informatie over de soorten gemalen die worden toegepast vind je op de pagina s 21 tot en met 33, en afbeeldingen 3.9, 3.12, 3.13, 3.15 en 3.17 van het onderzoeksrapport. Meer informatie over schade aan vissen vind je op de pagina s 31 en 32 van het onderzoeksrapport. Niet alleen typisch migrerende vissoorten zullen gemalen (willen) passeren. Bij bemonstering van het water dat door gemalen is gepompt zijn veel verschillende soorten vis aangetroffen. Vier voorbeelden van vissoorten die gemalen passeren zijn de Aal (Anguilla), de Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), de Brasem (Abramis brama) en de Winde (Leuciscus idus). Aal (Anguilla anguilla) maximale lengte van 135 cm. Voor deze Battle is het belangrijk dat je de volgende onderdelen uit het onderzoeksrapport Gemalen of vermalen worden (Grontmij, 2008) leest. Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen. Brasem (Abramis brama) maximale lengte van 90 cm. Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) maximale lengte van 10 cm. Winde (Leuciscus idus) maximale lengte van 30 cm. 5

6 In deze Battle zijn we op zoek naar ideeën en oplossingen om gemalen visvriendelijker te maken. Visvriendelijkheid bestaat in dit verband uit de volgende twee aspecten: vispasseerbaarheid: de mate waarin migratie van vis door het gemaal mogelijk is; visveiligheid: de mate waarin schade of sterfte optreedt aan vissen die pogen het gemaal te passeren. Onderstaande afbeelding laat zien wat vissen tegenkomen als ze bij een gemaal aankomen en wat er vervolgens kan gebeuren. KORTOM: Bedenk een visvriendelijk gemaal Bepalend voor de visveiligheid is de mate waarin de vissen schade oplopen door: de wijze waarop en de snelheid waarmee water wordt ingezogen; stroomsnelheid en turbulentie; drukverschil; aanraking met delen van de pomp; cavitatie; Het ontstaan van holten in stromende vloeistoffen waardoor turbulentie ontstaat. Vispasseerbaarheid en visveiligheid kunnen worden gestimuleerd door het: passeren. Vispasseerbaar maken van het opvoerwerktuig, waardoor vissen veilig met het water meegaan door het opvoerwerktuig; Onpasseerbaar maken van het opvoerwerktuig en tegelijk bieden van een alternatieve route, waardoor vissen niet door het opvoerwerk- tuig gaan, maar anderszins veilig het gemaal In de Battle zijn we op zoek naar innovatieve ontwerpen van gemalen die zowel vispasseerbaar als visveilig zijn. 6

7 de battle In deze Battle zijn wij op zoek naar innovatieve ontwerpen van gemalen die vispasseerbaar én visveilig zijn. Het door jou bedachte gemaal zorgt voor een opvoerwerk met behulp waarvan vissen gemakkelijk en zonder schade naar een ander watergebied kunnen worden overgebracht of het biedt een omleiding om het opvoerwerk heen waardoor de vissen veilig kunnen passeren. Wat bestaat er al? In Nederland worden al verschillende oplossingen toegepast om gemalen vispasseerbaar of zelfs visveilig te maken. Dat gebeurt met behulp van bijvoorbeeld een: visvriendelijke vijzel; hidrostalpomp; faunapomp; bypass zoals de gemaalvispassage in combinatie met viswering voor het gemaal. In het rapport Gemalen of vermalen worden vind je deze praktijkoplossingen en door wie ze worden uitgevoerd. Laat je inspireren door enkele bestaande visvriendelijke alternatieven vanaf pagina 59 van het onderzoeksrapport. Wat doet een gemaal? Gemalen hebben een belangrijke functie voor het reguleren van de waterkwantiteit. Het concept dat je bedenkt moet deze functie ook blijven vervullen. Om je een idee te geven van de verschillende eisen waaraan een gemaal moet voldoen, staan hieronder twee voorbeelden van veel voorkomende gemalen met hun eigenschappen. Deze voorbeelden kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visvriendelijk concept. Boezemgemaal Een boezemgemaal verpompt water van een boezem naar het buitengebied (bijvoorbeeld een rivier) of naar een andere boezem. Een voorbeeld van een boezemgemaal is het gemaal Berkel in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit gemaal pompt water vanuit een tussenboezem naar de buitenboezem op de Berkelse Zweth. Het gemaal is voorzien van twee schroefpompen met een gezamenlijke capaciteit van 210 m 3 /min. De opvoerhoogte van het water is 2,30 meter. Poldergemalen Een poldergemaal verpompt water van de ene polder naar een andere polder of naar een boezem. Een voorbeeld van een poldergemaal is het gemaal Holierhoekse en Zouteveense polder in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit gemaal pompt het water vanuit de Zouteveense polder naar de Vlaardingervaart met behulp van twee schroefpompen. De capaciteit van de twee pompen samen is 180 m 3 /min. De opvoerhoogte van het water is 2,70 meter. Zoals bij veel gemalen met schroefpompen lopen vissen vaak schade op bij het passeren van het gemaal. Gemaal Grote Westerkoog Gemaal Berkel Het gemaal Grote Westerkoog is een voorbeeld van een klein poldergemaal in het beheergebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit gemaal pompt water van polder Westerkoog naar de Schermerboezem met behulp 7

8 van een horizontale schroefpomp. Het hoogheemraadschap wil dit gemaal binnen vijf jaar vervangen door een visvriendelijk gemaal. De capaciteit van de pomp is 26 m 3 /min. Het peilverschil dat het gemaal overwint is 2,15 meter (van 2,35 naar 0,20 meter N.A.P.). Jouw Concept Houd bij het uitwerken van je concept rekening met de volgende voorwaarden: Je concept mag maximaal 5 A4 beslaan. Wanneer je dit aantal overschrijdt, zullen er punten in mindering worden gebracht. Je concept bestaat uit één bestand (PDF). Het bestand is maximaal 10 MB groot. Grotere bestanden kunnen niet worden geüpload. LET OP! Om te voorkomen dat onderdelen van je concept wegvallen bij het printen van je concept, dien je je concept als PDF bestand te uploaden. Wanneer je geen PDF converter hebt, kun je door hier te klikken een gratis PDF converter downloaden. Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of andere visualisaties om je idee te verduidelijken dienen in je concept verwerkt te worden. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Het concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en een digitale tijdstempel. Concepten die wel persoonlijke gegevens bevatten, kunnen worden uitgesloten van het winnen van prijzengeld. In je concept vragen wij je de volgende twee onderdelen te verwerken: Onderdeel 1: Omgevingsverkenning (max. 1 A4) Bekijk hoe visimmigratievoorzieningen bij bijvoorbeeld stuwdammen of waterkrachtcentrales worden gemaakt in andere landen. Onderdeel 2: Jouw Concept (max. 4 A4) Wij zijn op zoek naar innovatieve ideeën voor het visvriendelijk maken van gemalen. Het gemaal moet vispasseerbaar en visveilig zijn. De oplossing kan bestaan uit het visvriendelijk maken van het opvoerwerk of het realiseren van een omleiding om het gemaal heen. Met jouw concept moet een vis gemakkelijk en zonder schade naar het andere water worden overgebracht. Span je in om ervoor te zorgen dat je concept energiezuinig is en goed past in het landschap. Beoordelingscriteria Behalve de visvriendelijkheid van de oplossing vinden we het ook belangrijk dat in jouw concept rekening wordt gehouden met: Eenvoudig: heb je rekening gehouden met de ontwikkelingskosten? Haalbaar: is het ontwerp binnen één jaar te realiseren? Innovatief: bestaat het idee nog niet? Energiezuinig: is het ontwerp energiezuinig? Landschappelijk inpasbaar: past het ontwerp goed in de omgeving? Prijsuitreiking Nadat de uitslag bekend is gemaakt wordt op 31 mei 2010 een prijsuitreiking georganiseerd voor de winnaars. Tijdens deze prijsuitreiking is er voor de beste presentatie bovendien een publieksprijs beschikbaar. Ten slotte is er een prijs van euro voor de 3 studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20. Business course Tijdens de prijsuitreiking worden de vijf beste inzenders uitgenodigd hun concept - met een zelf samen te stellen team van maximaal vijf personen - verder uit te werken tijdens een business course die plaatsvindt op 16 juni De winnaar van de business course wordt bekend gemaakt tijdens de Nationale Gemalendag op 23 juni Voor de deelnemers aan de business course is aanvullend op de Battle euro aan prijzengeld beschikbaar. De winnaar ontvangt euro, het team dat als 2 e eindigt euro. De overige deelnemers ontvangen ieder 600 euro. 8

9 Juryleden Mr. Marianne Thieme - voorzitter en fractievoorzitter Partij voor de Dieren. Jurylid voor diervriendelijkheid Professor Ir. Jón Kristinsson - lid van de directie Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson BV in Deventer, emeritus hoogleraar MilieuTechnisch Ontwerpen. Jurylid voor de landschappelijke inpassing en duurzaamheid Mr. Michiel van Haersma Buma - dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland en voorzitter Nederlandse Gemalenstichting. Jurylid voor de waterschappen, tevens juryvoorzitter Prof. dr. Henk Moll - hoogleraar Natuurlijke hulpbronnen in relatie tot duurzame productie en consumptie aan het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM, RU Groningen. Jurylid voor duurzame energie Voorwaarden, spelregels en prijzengeld STOWA Battle Je kunt uitsluitend via de website van Batte of Concepts aan deze STOWA Battle deelnemen. Dit doe je door je concept op de site van Battle of Concepts te uploaden. Om je concept te kunnen uploaden moet je eerst een Battle account aanmaken. Je concept dient uiterlijk 16 mei 2010 te zijn ontvangen. Met de inzending van je concept ga je ermee akkoord dat al rechten met betrekking tot het door jouw ingezonden concept (in het bijzonder de intellectuele rechten) overgaan naar STOWA. Daarnaast doe je afstand van alle niet overdraagbare rechten met betrekking tot het ingezonden concept. Als je hier niet mee akkoord gaat, is deelname aan deze STOWA Battle niet mogelijk. Je krijgt direct een bevestiging van Battle of Concepts als je concept succesvol is verzonden. De Battle is exclusief voor studenten (HBO en WO t/m 30 jaar) en Young Professionals (afgestudeerd HBO en WO t/m 30 jaar). Je concept wordt anoniem doorgestuurd zodat kan worden uitgesloten dat de jury bepaalde deelnemers zou kunnen voortrekken. 9 Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Je concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en een digitale tijdstempel. Concepten die wel over persoonlijke gegevens beschikken kunnen worden uitgesloten voor het winnen van prijzengeld. Het prijzengeld is in totaal euro en wordt verdeeld volgens de standaardverdeelsleutel: - 1e prijs euro - 2e prijs 750 euro - 3e prijs 350 euro - nrs. 4 t/m 10 prijs 200 euro - nrs. 11 t/m 20 prijs 100 euro Er kan niet over de uitslag van deze Battle worden gecorrespondeerd. Deelnemers kunnen ook in groepjes meedoen. Er is een hoofddeelnemer aan wie het prijzengeld wordt uitgekeerd. De punten worden gelijkmatig verdeeld over de groepsleden. Alle groepsleden dienen zich in te schrijven i.v.m. uitnodigingen voor een eventuele prijsuitreiking/brainstormsessie. Medewerkers van STOWA zijn uitgesloten van deelname. De uitslag van de Battle zal uiterlijk vier weken na de uiterste inzenddatum bekend worden gemaakt. Het prijzengeld zal uiterlijk twee weken na de bekendmaking van de uitslag aan de winnaars worden uitgekeerd. Voorwaarden, spelregels en prijzengeld Extra prijs studieverenigingen STOWA Battle Het prijzengeld voor studieverenigingen (5.000 euro) wordt verdeeld onder de drie studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20 bij de STOWA Battle. De extra prijs wordt verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel: o Beste ranking: euro o Twee na beste ranking: euro o Drie na beste ranking: euro Voor het toekennen van de prijzen wordt gekeken naar de beste ranking en niet naar de gemiddelde ranking van meerdere leden/alumni. Studieverenigingen die kans willen maken op de extra prijzen dienen zich aan

10 te melden bij Battle of Concepts. Aanmelden voor de extra prijzen doe je door een met contactgegevens te sturen naar In de vermeld je de naam van de studievereniging, contactpersoon en contactgegevens en het bankrekeningnummer waar het prijzengeld op gestort kan worden. Wil je als studievereniging kans maken op een extra prijs dan dien je je voor de deadline 16 mei 2010 aan te melden. Na aanmelding van een studievereniging wordt promotiemateriaal opgestuurd waarmee de Battle kan worden gecommuniceerd naar de leden. Een studievereniging mag zelf bepalen met hoeveel leden zij deelneemt en hoeveel concepten worden ingezonden. Let hierbij wel op de algemene voorwaarden van Battle of Concepts en dan met name op de voorwaarde dat een deelnemer met maar één concept mag deelnemen aan een Battle. Naast huidige leden kunnen ook alumni leden de studievereniging vertegenwoordigen. Alle deelnemers moeten wel aan de algemene voorwaarden van Battle of Concepts voldoen: studenten (HBO/WO) of young professionals (afgestudeerd HBO/WO) tot en met 30 jaar. Voor uitkering van het prijzengeld wordt, nadat de uitslag op de website bekend is gemaakt, gekeken welke deelnemers de van tevoren bij Battle of Concepts aangemelde studieverenigingen hebben vertegenwoordigd. Deelnemers kunnen alleen een studievereniging vertegenwoordigen als zij in hun profiel op Battle of Concepts hebben aangegeven lid te zijn van een studievereniging. Om een studievereniging te vertegenwoordigen moet een deelnemer in zijn/haar profiel op Battle of Concepts hebben aangegeven van welke studievereniging hij/zij lid is. Het is niet mogelijk om nadat de uitslag bekend is gemaakt dit alsnog door te geven. Met aanmelding van je studievereniging ga je ermee akkoord dat Battle of Concepts te allen tijde een bewijs van inschrijving kan opvragen van de leden en alumni. Is er geen bewijs van inschrijving dan is het concept van de desbetreffende deelnemer geen vertegenwoordiging van de studievereniging en wordt het niet meegenomen in de eindbeoordeling voor de extra prijzen voor studieverenigingen. Het prijzengeld zal twee weken na bekendmaking van de uitslag worden overgemaakt. 10

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren?

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 14 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten

Nadere informatie

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen?

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 21 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland

Nadere informatie

//Bedenk een ludieke actie voor de beveiligingscampagne

//Bedenk een ludieke actie voor de beveiligingscampagne //Bedenk een ludieke actie voor de beveiligingscampagne CYBERSAVE YOURSELF// Prijzengeld SURFnet Battle: Deadline: 31 januari 2010 5.000,- Over SURFnet SURFnet ontwikkelt en exploiteert innovatieve diensten

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009. My first energy contract.

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009. My first energy contract. Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009 My first energy contract. Inleiding Nuon produceert, levert en handelt in (duurzame) energie. Ook bieden we aanvullende diensten en technische innovaties. Daarnaast

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Met welk aanbod willen alle jongeren ZEKUR zijn?

Met welk aanbod willen alle jongeren ZEKUR zijn? Met welk aanbod willen alle jongeren ZEKUR zijn? Startdatum: 9 januari 2009 Deadline: 22 februari 2009 Prijzengeld: 5.000,- Introductie ZEKUR ZEKUR is in januari 2007 door Univé-VGZ-IZA-Trias op de markt

Nadere informatie

Gen e r a l i Bat t l e. Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten

Gen e r a l i Bat t l e. Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten Gen e r a l i Bat t l e Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten Generali Battle Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten. Generali Battle Inleiding Generali Generali

Nadere informatie

Bedenk een concept waardoor jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering

Bedenk een concept waardoor jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering Bedenk een concept waardoor jongeren zich bewust worden van het belang van een uitvaartverzekering www.gezondheidsnet.rnews.be Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 20 juni 2010 Battle type: Introductie

Nadere informatie

Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen?

Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen? Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 11 september 2011 Introductie Als coöperatieve bank staat de Rabobank al meer dan

Nadere informatie

Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals.

Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals. Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals. Deadline: 12 december 2010 Prijzengeld: 5.000,- euro Battle type: Introductie Euroforum is marktleider in het ontwikkelen van congressen,

Nadere informatie

Hoe kan Media Markt Nederland ervan overtuigen haar nieuwe dienst Power Service te gaan gebruiken?

Hoe kan Media Markt Nederland ervan overtuigen haar nieuwe dienst Power Service te gaan gebruiken? Hoe kan Media Markt Nederland ervan overtuigen haar nieuwe dienst Power Service te gaan gebruiken? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 24 april 2010 Battle Type: Private Introductie Media Markt heeft meer dan

Nadere informatie

Ontwerp en/of bedenk een energiezuinige warmtezuil

Ontwerp en/of bedenk een energiezuinige warmtezuil Ontwerp en/of bedenk een energiezuinige warmtezuil Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 27 november 2011 Introductie ProRail is meer dan railinfrabeheerder alleen. ProRail beheert en bouwt ook de stations

Nadere informatie

Hoe voorkom je (levens)gevaarlijk contact met een draaibank?

Hoe voorkom je (levens)gevaarlijk contact met een draaibank? Hoe voorkom je (levens)gevaarlijk contact met een draaibank? Deadline: 25 oktober 2009 Prijzengeld: 5000,- Introductie 5xBeter Werkgeversorganisaties en vakbonden trekken samen op om het werken in de Metaalbewerking

Nadere informatie

Hoe kunnen we een waterleiding vervangen terwijl de druk er nog op staat?

Hoe kunnen we een waterleiding vervangen terwijl de druk er nog op staat? Hoe kunnen we een waterleiding vervangen terwijl de druk er nog op staat? Deadline: 21 september 2014 Battle type: Premium Battle Prijzengeld: 4.000,- 1 e Prijs: 2.000,- 2 e Prijs: 1.000,- 3 e Prijs: 300,-

Nadere informatie

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant!

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Op vrijdag 25 mei worden de kanshebbers op een top 3 plek uitgenodigd om hun concept te komen pitchen voor de Battle jury. Op basis van deze

Nadere informatie

Bedenk een opt-in actie met win-win situatie voor retailer én klant!

Bedenk een opt-in actie met win-win situatie voor retailer én klant! Bedenk een opt-in actie met win-win situatie voor retailer én klant! Prijzengeld: 1.000,- Deadline: 21 april 2013 Battle type: Brainstorm Battle Introductie Yourzine helpt merken en organisaties bij het

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet?

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle. Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 23 November 2014 Battle type: Premium Battle Hoe voorkomen we piekbelasting van het elektriciteitsnet? Introductie Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor een veilig

Nadere informatie

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT?

CYBERSAVE YOURSELF CHALLENGE WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? WAT KAN ER GEBEUREN ALS JE JE LAPTOP, TABLET OF MOBIEL NIET GOED BEVEILIGT? Cybersave Yourself is een programma van SURFnet dat tot doel heeft het beveiligingsbewustzijn bij studenten, docenten en medewerkers

Nadere informatie

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen?

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 2 november 2014 Battle type: Premium Battle Introductie ABZ (onderdeel van Solera) is de IT-dienstverlener op het gebied van schade,

Nadere informatie

Hoe kun je het wachten aan de gate leuker maken?

Hoe kun je het wachten aan de gate leuker maken? Hoe kun je het wachten aan de gate leuker maken? Deadline: 20 december 2009 Prijzengeld: 5000,- Introductie Schiphol Luchthaven Schiphol is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. In 2008 reisden

Nadere informatie

Bedenk en/of ontwerp de nieuwe CHIO verpakking!

Bedenk en/of ontwerp de nieuwe CHIO verpakking! Bedenk en/of ontwerp de nieuwe CHIO verpakking! Prijzengeld - Deadline: zondag 18 maart 2012 Goed om te weten! Per ingestuurd concept ontvangt de inzender na afloop van de Battle, 5,- euro ter vergoeding

Nadere informatie

HOE RICHT JE EEN BUS ZO IN DAT REIZIGERS EN KOFFERS ELKAAR NIET IN DE WEG STAAN?

HOE RICHT JE EEN BUS ZO IN DAT REIZIGERS EN KOFFERS ELKAAR NIET IN DE WEG STAAN? HOE RICHT JE EEN BUS ZO IN DAT REIZIGERS EN KOFFERS ELKAAR NIET IN DE WEG STAAN? Connexxion is één van de grootste vervoersmaatschappijen van Nederland. Meer dan één miljoen mensen doen iedere dag een

Nadere informatie

Bedenk en/of ontwerp een unieke traplift die meer betekent voor gebruikers.

Bedenk en/of ontwerp een unieke traplift die meer betekent voor gebruikers. Bedenk en/of ontwerp een unieke traplift die meer betekent voor gebruikers. Prijzengeld: 4000,- Deadline: zondag 4 september 2011 Introductie Handicare Stairlifts(onderdeel van Handicare Group) is een

Nadere informatie

Closed Books Challenge Gezocht: Out-of-the-box oplossingen voor Closed Books problematiek.

Closed Books Challenge Gezocht: Out-of-the-box oplossingen voor Closed Books problematiek. Closed Books Challenge Gezocht: Out-of-the-box oplossingen voor Closed Books problematiek. Deadline: 15 november 2015 Totale prijzengeld: 4.000,- Meerdere inzendingen per deelnemer/team zijn toegestaan.

Nadere informatie

Ik & mijn later. Hoe kunnen we jongeren triggeren om over pensioen na te denken?

Ik & mijn later. Hoe kunnen we jongeren triggeren om over pensioen na te denken? Ik & mijn later Hoe kunnen we jongeren triggeren om over pensioen na te denken? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 15 juli 2015 Introductie Nationale-Nederlanden Wij zijn Nationale-Nederlanden. Sinds onze

Nadere informatie

CLOSED BOOKS CHALLENGE GEZOCHT: OUT-OF-THE-BOX OPLOSSINGEN VOOR CLOSED BOOKS PROBLEMATIEK.

CLOSED BOOKS CHALLENGE GEZOCHT: OUT-OF-THE-BOX OPLOSSINGEN VOOR CLOSED BOOKS PROBLEMATIEK. GEZOCHT: OUT-OF-THE-BOX OPLOSSINGEN VOOR CLOSED BOOKS PROBLEMATIEK. Via deze Battle willen wij jonge en frisse denkers uitdagen met ons mee te denken over een pittig vraagstuk. Zowel interne als externe

Nadere informatie

Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken?

Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we de staanplaatsen in de gangpaden van de Valleilijn trein aantrekkelijker maken? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 10 juli 2015 Introductie Connexxion is één van de grootste vervoersmaatschappijen

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 9 juni 2013 Battle type: Premium Battle. Bedenk een slimme marketing actie voor Nuon!

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 9 juni 2013 Battle type: Premium Battle. Bedenk een slimme marketing actie voor Nuon! Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 9 juni 2013 Battle type: Premium Battle Bedenk een slimme marketing actie voor Nuon! Introductie Nuon, onderdeel van Vattenfall, is een energieonderneming die elektriciteit,

Nadere informatie

Onderdeel VO-scholenprogramma Utrecht fietst! Inzenden concepten: 20 april t/m 21 juni 2015 Finale en prijsuitreiking: 27 juni 2015etoekomsteruit?

Onderdeel VO-scholenprogramma Utrecht fietst! Inzenden concepten: 20 april t/m 21 juni 2015 Finale en prijsuitreiking: 27 juni 2015etoekomsteruit? 1 Onderdeel VO-scholenprogramma Utrecht fietst! Inzenden concepten: 20 april t/m 21 juni 2015 Finale en prijsuitreiking: 27 juni 2015etoekomsteruit? Het fietsen van de toekomst "Hoe kunnen we fietsen in

Nadere informatie

Hoe maken we (online) winkelen in 2020 duurzamer? Deadline: 7 juni 2015. Prijzengeld: 1.000,-

Hoe maken we (online) winkelen in 2020 duurzamer? Deadline: 7 juni 2015. Prijzengeld: 1.000,- Hoe maken we (online) winkelen in 2020 duurzamer? Deadline: 7 juni 2015 Prijzengeld: 1.000,- Introductie Met ruim 5.000 enthousiaste collega s biedt Centric slimme technologische oplossingen waarmee onze

Nadere informatie

City Challenge. Bedenk een concept om de uitgaven aan het onderhoud van de openbare ruimte te verminderen of hiervoor extra inkomsten te genereren

City Challenge. Bedenk een concept om de uitgaven aan het onderhoud van de openbare ruimte te verminderen of hiervoor extra inkomsten te genereren City Challenge Bedenk een concept om de uitgaven aan het onderhoud van de openbare ruimte te verminderen of hiervoor extra inkomsten te genereren Deadline: 29 maart 2015 Prijzen: 1 ste prijs: 1000,- 2

Nadere informatie

Hoe kan de traditionele afvalcontainer worden vervangen?

Hoe kan de traditionele afvalcontainer worden vervangen? Hoe kan de traditionele afvalcontainer worden vervangen? Het prijzengeld wordt verdeeld via onderstaande sleutel. Deadline: 30 juli 2011 Prijzengeld: 1250,00 Concept Prijzengeld 1 e plaats 500,00 2 e plaats

Nadere informatie

Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J.

Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J. Aan: P.C. Jol Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J. Hop Inleiding Omstreeks begin mei 2013 is de

Nadere informatie

Ontwerp een nieuwe Airline Kiosk!

Ontwerp een nieuwe Airline Kiosk! Ontwerp een nieuwe Airline Kiosk! SPEED BATTLE! Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 14 augustus 2011 Introductie IBM is een bedrijf dat bij het grote publiek vooral bekend is vanwege de eerste IBM Personal

Nadere informatie

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER

BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER BURNY BOS TALENT AWARD 2015 DEELNAMEFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Adres Te bereiken op mail Telefoon Facebook; LinkedIn;Twitter profiel: Korte beschrijving van je achtergrond, CV IDEE VOOR ANIMATIE

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D)

Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D) Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D) Rapport: VA2009_33 Bijlagenrapport 10 bij het hoofdrapport: Gemalen of vermalen worden (fase 3). Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014

REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014 Vastgesteld op 31 maart 2014 REGLEMENT ABE BONNEMA PRIJS 2014 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Prijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Nederland leeft met vismigratie Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen. Tom Buijse

Nederland leeft met vismigratie Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen. Tom Buijse Nederland leeft met vismigratie Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen Tom Buijse 1 Aanleiding Aanleiding Decembernota 2006 Kaderrichtlijn Water Om vismigratie naar ecologisch waardevolle

Nadere informatie

Informatiepakket. Deelnemers 'Zomer in Gelderland'

Informatiepakket. Deelnemers 'Zomer in Gelderland' Informatiepakket Deelnemers 'Zomer in Gelderland' Arnhem, maart 2017 Lieve mensen in Zelhem! Zomer in Gelderland komt heel graag naar jullie toe deze zomer! Dit pakket is bedoeld om jullie te voorzien

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS maart 2017

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS maart 2017 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2017 28 maart 2017 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2015 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

Stop Child Labour Challenge. Powered by

Stop Child Labour Challenge. Powered by Stop Child Labour Challenge Powered by Stop Child Labour Challenge Challenge: Bedenk een actie waardoor bedrijven open communiceren over kinderarbeid Deadline: 15 februari 2015 Prijzen: 1e prijs: Fairphone

Nadere informatie

Delfland opent deuren voor vis

Delfland opent deuren voor vis onderhoud en beheer Delfland opent deuren voor vis TEKST Jos de Bijl, Hoogheemraadschap van Delftland ILLUSTRATIES Jos de Bijl en Aart Reitsma Het hoogheemraadschap van Delftland werkt hard aan het verbeteren

Nadere informatie

Visvriendelijk waterbeheer. Aanleg vispassage bij renovatie gemalen Kerkeland en Vuylcop-Oost in Schalkwijk

Visvriendelijk waterbeheer. Aanleg vispassage bij renovatie gemalen Kerkeland en Vuylcop-Oost in Schalkwijk et Visvriendelijk waterbeheer Aanleg vispassage bij renovatie gemalen Kerkeland en Vuylcop-Oost in Schalkwijk Visvriendelijk waterbeheer Aanleg vispassage bij renovatie gemalen Kerkeland en Vuylcop-Oost

Nadere informatie

Fair Flowers Challenge

Fair Flowers Challenge Fair Flowers Challenge Hoe maak je eerlijke bloemen zichtbaar? Deadline: 6 september 2015 www.onlinechallenges.org/hivos Fair Flowers Challenge Hoe maak je eerlijke bloemen zichtbaar? Prijzen: 1 e Prijs:

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS REGLEMENT VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE STUDENTENSTAALPRIJS 1. CATEGORIËËN (a) De StudentenSTAALprijs wordt uitgeschreven in twee categorieën: A Master-niveau; B Bachelor-niveau; Daarnaast zijn er twee,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015

Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015 Yarden Afscheidsprijs Deelnamereglement 2015 Een goed afscheid helpt je verder Inleiding Yarden is ontstaan na een fusie van twee grote verenigingen in 2001, te weten de Nederlandse Uitvaart en Verzekerings

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Vissen zwemmen weer heen en weer

Vissen zwemmen weer heen en weer Vissen zwemmen weer heen en weer Praktijktesten met innovatieve vismigratievoorzieningen en pompconcepten Achtergrond nog altijd toenemende mate van versnippering opgenomen in meeste waterbeheerplannen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 (hierna te

Nadere informatie

Je maakt kans op de hoofdprijs als jouw verslag blijk geeft van een origineel, inventief en kwalitatief goed onderzoek.

Je maakt kans op de hoofdprijs als jouw verslag blijk geeft van een origineel, inventief en kwalitatief goed onderzoek. De HAN Faculteit Techniek organiseert voor eindexamen leerlingen havo een profielwerkstukwedstrijd. Iedere havo scholier die tussen mei 2015 en maart 2016 een profielwerkstuk maakt voor het vak natuurkunde,

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

Designwedstrijd Caravana 2012. Campers en caravans van de toekomst

Designwedstrijd Caravana 2012. Campers en caravans van de toekomst Designwedstrijd Caravana 2012 Campers en caravans van de toekomst Introductie Caravana Doel van de wedstrijd Facts designwedstrijd Prijzen Jurering Ontwerpprijs Jury Publieksprijs Starten met de wedstrijd

Nadere informatie

Schetsontwerp vispassage Lage Abstwoudschepolder. 1. Inleiding

Schetsontwerp vispassage Lage Abstwoudschepolder. 1. Inleiding 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Visie Vismigratie De Verenigde Vergadering (hierna: VV) heeft op 20 november 2008 de Visie Vismigratie vastgesteld (kenmerk 711940). In de Visie Vismigratie is uiteengezet

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB

GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB INHOUDSOPGAVE Definities... 4 Alles vastzetten en artikelen vergroten... 5 Aanmelden... 6 Inloggen op je eigen account... 6 Je gegevens wijzigen... 7 Aanmelden voor deelname

Nadere informatie

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

WEDSTRIJDVOORWAARDEN WEDSTRIJDVOORWAARDEN IKEA TEKENWEDSTRIJD 2017 Deelnamevoorwaarden 1. IKEA NL B.V., in samenwerking met IKEA of Sweden AB, P.O. BOX 317, 83020 Hackås, Zweden, btw-nummer: SE5560747551, hierna te noemen

Nadere informatie

Vismigratie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Vismigratie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Vismigratie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier K.S. de Boer Adviseur watersystemen Inhoud inleiding Beleid HHNK Nota Visbeleid Vismigratie vice versa Programmering 53 vismigratieknelpunten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB

GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account... 4 Je gegevens wijzigen... 6 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 7 Een Inzendpagina aanmaken

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Vismarkt 2012: Nederland werkt hard aan verbeteren visstand en vismigratie

Vismarkt 2012: Nederland werkt hard aan verbeteren visstand en vismigratie Vismarkt 2012: Nederland werkt hard aan verbeteren visstand en vismigratie Op donderdag 29 maart vond in Groningen de eerste nationale Vismarkt plaats. De deelnemers aan de dag werden op de hoogte gebracht

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500!

ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! ACTIEVOORWAARDEN Like DC-Bestratingen en maak kans op een een tuinaanleg twv. Max. 2500! 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie LIKE DC-Bestratingen En maak kans op een een tuinaanleg

Nadere informatie

Ontwerpwedstrijd Veehouderij

Ontwerpwedstrijd Veehouderij Wedstrijdreglement ideeënprijsvraag Ontwerpwedstrijd Veehouderij Contactgegevens Stichting Boerengroep o.v.v. Ontwerpwedstrijd Veehouderij Postbus 265 6700 AG Wageningen info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

De wedstrijd loopt vanaf vrijdag 28 oktober 2011 (17.00u) tot en met maandag 16 januari 2011 (16u00).

De wedstrijd loopt vanaf vrijdag 28 oktober 2011 (17.00u) tot en met maandag 16 januari 2011 (16u00). Genderklik ontwerpwedstrijd Wedstrijdreglement Voorwerp De wedstrijd loopt vanaf vrijdag 28 oktober 2011 (17.00u) tot en met maandag 16 januari 2011 (16u00). Dit reglement regelt de modaliteiten van de

Nadere informatie

Oplossingen voor vismigratie bij gemalen

Oplossingen voor vismigratie bij gemalen Wat te doen voor vismigratie bij gemalen Tim Vriese 11 november 2009 Rotterdam vriese@visadvies.nl Wat te doen Zijn er wel oplossingen Hmm. Beperkt! Da s niet zo gek. Jaartal 1300 Graaf van Jülich: Alle

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru.

Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru. Actievoorwaarden Rabo Battle 2014 Deze actievoorwaarden bevatten het wedstrijdreglement voor de wedstrijd Rabo Battle 2014 Race naar Peru. Wedstrijdreglement Rabo Battle 2014 - De Race naar Peru 1. Door

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Win kaarten voor Tomorrowland!

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Win kaarten voor Tomorrowland! BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN Win kaarten voor Tomorrowland! Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win kaarten voor Tomorrowland!, hierna actie. 2. Organisator van

Nadere informatie

1. Algemeen. 2.1. Deelname aan de IGNITE Award is uitsluitend mogelijk voor in Nederland wonende natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.

1. Algemeen. 2.1. Deelname aan de IGNITE Award is uitsluitend mogelijk voor in Nederland wonende natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar. 1. Algemeen 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord gaat

Nadere informatie

Met welk inspirerend initiatief overtuig je het bedrijfsleven om te investeren in het oplossen van de water en sanitatie problematiek?

Met welk inspirerend initiatief overtuig je het bedrijfsleven om te investeren in het oplossen van de water en sanitatie problematiek? Met welk inspirerend initiatief overtuig je het bedrijfsleven om te investeren in het oplossen van de water en sanitatie problematiek? Deadline: 28 februari 2010 Prijzengeld: 5000,Extra prijs: De kans

Nadere informatie

Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V.

Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V. Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V. Versie: 1.0 / 11 augustus 2015 Deze voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie Prijzen Vangen

Nadere informatie

de beste Kerstshow van nederland de beste Kerstshow van nederland

de beste Kerstshow van nederland de beste Kerstshow van nederland de beste Kerstshow van nederland 2012 de beste Kerstshow van nederland de beste Kerstshow van nederland 2012 Doe mee! Werp je tuincentrum in de strijd om de Beste Kerstshow van Nederland. Wie maakt de

Nadere informatie

GEMALEN OF VERMALEN WORDEN

GEMALEN OF VERMALEN WORDEN ONDERZOEK NAAR VISVRIENDELIJKHEID VAN GEMALEN GEMALEN OF VERMALEN WORDEN RAPPORT 2010 w03 GEMALEN OF VERMALEN WORDEN ONDERZOEK NAAR VISVRIENDELIJKHEID VAN GEMALEN 2010 w03 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL

Nadere informatie

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam

Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam Voorwaarden wedstrijd voor scholieren bij de tentoonstelling Munch : Van Gogh Van Gogh Museum, Amsterdam 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd voor

Nadere informatie

Waarom vissen migreren college voor techneuten

Waarom vissen migreren college voor techneuten Waarom vissen migreren college voor techneuten Marcel Klinge 5 september 2011 1 Bioloog bij een ingenieursbureau biologie aan de Universiteit van Amsterdam, richting aquatische ecologie 2 jaar specialisatie

Nadere informatie

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. Reglement De Brabantse Stijlprijs 2017 Provincie Noord-Brabant s - Hertogenbosch, 12 januari 2017 Vooraf Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de deelnemers

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel

Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel (gemeente Lansingerland) HoogheenuaadschapvaTi DdflclllCl Kenmerk W : 1130294 Beleidsveld : Voldoende Water Vergaderdatum 10 juli

Nadere informatie

Het visperspectief. Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het visperspectief. Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het visperspectief Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Intro Foto: Wikipedia Deel 1: De leefgebieden, de knelpunten en de oplossingen Deel

Nadere informatie

Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote Financiën Prijs (Reglement Grote Financiën Prijs)

Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote Financiën Prijs (Reglement Grote Financiën Prijs) Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 januari 2013 BJZ 2012-247 M Onderwerp Grote Financiën Prijs Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote

Nadere informatie

Gezocht: duurzame ideeën

Gezocht: duurzame ideeën Printversie van de websitetekst over de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente versie 21 januari Gezocht: duurzame ideeën Wij zijn op zoek naar de meest duurzame ideeën per kern in Hof van Twente óók van kinderen!

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen Aanmaken van een organisatieprofiel...

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen Aanmaken van een organisatieprofiel... Inhoud Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen... 2 1. Aanmaken van een organisatieprofiel...2 2. Hoe het beheer van uw gegevens werkt:...3 2A. Vacatures...3

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Actie

ACTIEVOORWAARDEN Actie ACTIEVOORWAARDEN Deze voorwaarden (hierna te noemen Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de door Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., gevestigd te Weena 70 in Rotterdam (hierna te noemen Shell

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd voorwaarden

# ontwerp wedstrijd voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2013 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

Academie voor Popcultuur. Selectie en Toelating 2005-2006 Vormgeving

Academie voor Popcultuur. Selectie en Toelating 2005-2006 Vormgeving Academie voor Popcultuur Selectie en Toelating 2005-2006 Vormgeving Inhoudsopgave 1 Algemeen...1 1.1 De procedure op hoofdlijnen...1 1.2 Toelatingsexamens...1 2 Profiel...2 2.1 Het profiel van de student(e)...2

Nadere informatie

12 jaar geleden zag ons huidige logo het licht. Wij vinden het tijd voor een update en daarom dagen we jou uit! Ben je tussen 16 en 30 jaar?

12 jaar geleden zag ons huidige logo het licht. Wij vinden het tijd voor een update en daarom dagen we jou uit! Ben je tussen 16 en 30 jaar? 12 jaar geleden zag ons huidige logo het licht. Wij vinden het tijd voor een update en daarom dagen we jou uit! Ben je tussen 16 en 30 jaar? Ben je gedomicilieerd in Groot-Aarschot? Ben je grafisch bezig

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Reglementen verkiezing

Reglementen verkiezing Reglementen verkiezing Het Leukste Oude Paard van Nederland 1. Algemene voorwaarden voor deelname Om mee te doen aan de actie worden persoonlijke gegevens ingevuld. Gegevens van de deelnemers worden gebruikt

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk

Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk Reglement Fotowedstrijd Uw kijk op het Eiland van Schalkwijk 1) Foto s a. De foto dient een weergave te zijn van een locatie op het Eiland van Schalkwijk. De foto kan bijvoorbeeld een impressie zijn van

Nadere informatie

Nederland tegen Kinderarbeid Challenge

Nederland tegen Kinderarbeid Challenge Op zoek naar creatieve, innovatieve ideeën voor het uitbannen van kinderarbeid in de wereld Deadline: 4 oktober 2017 Nederland tegen Kinderarbeid Challenge Vandaag de dag zijn wereldwijd zo n 168 miljoen

Nadere informatie

2. Voorwaarden voor deelname

2. Voorwaarden voor deelname Wedstrijdreglement 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord

Nadere informatie