BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal"

Transcriptie

1 BAttle vraag: Bedenk een visvriendelijk gemaal neem me niet in de maling! Totaal prijzengeld: EURO 1e ronde: euro verdeeld over de 20 winnaars euro verdeeld over de 3 studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20 2e ronde: euro verdeeld over de top 5 uit de 1e ronde deadline: 16 mei 2010 visvriendelijkgemaal.nl

2 De Premium Battle van STOWA euro prijzengeld De Premium Battle van STOWA bestaat uit twee rondes en in beide rondes valt veel prijzengeld te winnen. In de eerste ronde wordt euro verdeeld euro wordt verdeeld volgens de standaard verdeelsleutel onder de 20 beste concepten en euro onder de 3 studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20: 1e prijs 1e ronde: euro 2e prijs 1e ronde: 750 euro 3e prijs 1e ronde: 350 euro 4e t/m 10e prijs 1e ronde: 200 euro 11e t/m 20e prijs `1e ronde: 100 euro Extra prijs studieverenigingen In de 1e ronde van de STOWA Battle is een extra prijs voor studieverenigingen te winnen. De drie studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20 winnen 5000 euro prijzengeld verdeeld volgens de onderstaande verdeelsleutel: 1e prijs 1e ronde euro 2e prijs 1e ronde euro 3e prijs 1e ronde euro Let op! Om kans te maken op de extra prijs voor studieverenigingen moet een studievereniging zich aanmelden bij Battle of Concepts. Na aanmelding wordt gratis promotiemateriaal (posters en flyers) opgestuurd waarmee de Battle kan worden gepromoot onder leden. Aanmelden kan via Battle of Concepts neemt vervolgens contact met je op voor meer informatie. Bekijk de bijlage onderaan deze Battle voor de volledige spelregels en voowaarden. Prijsuitreiking Nadat de uitslag bekend is gemaakt wordt op 31 mei een prijsuitreiking georganiseerd voor de top 20. De top 20 licht kort hun idee toe en ontvangt persoonlijke feedback van de jury (o.a. Marianne Thieme Partij voor de Dieren). Tijdens deze prijsuitreiking is er voor de beste presentatie een publieksprijs beschikbaar. 2e ronde; Business course Tijdens de prijsuitreiking worden de vijf beste inzenders uitgenodigd hun concept - met een zelf samen te stellen team van maximaal vijf personen - verder uit te werken tijdens een business course die plaatsvindt op 16 juni De winnaar van de business course wordt bekend gemaakt tijdens de nationale Gemalendag op 23 juni Voor de deelnemers aan de business course is aanvullend op de Battle een prijzengeld beschikbaar van euro, die verdeeld zal worden onder de 5 concepten: 1e prijs 2e ronde: euro 2e prijs 2e ronde: euro 3e prijs 2e ronde: 600 euro 4e prijs 2e ronde: 600 euro 5e prijs 2e ronde: 600 euro Persoonlijke feedback! Om deel te kunnen nemen aan de 2e ronde moet je dus zijn geëindigd in de top 5 van de 1e ronde en is het belangrijk dat je 31 mei aanwezig bent bij de prijsuitreiking voor persoonlijke feedback en verbeterpunten. Dus noteer 31 mei vast in je agenda! 2

3 Agenda Deadline Battle Uitslag bekend Prijsuitreiking Business course Gemalendag 16 mei 26 mei 31 mei 16 juni 23 juni Punten voor de Battle Ranking In de eerste ronde van een Premium Battle zijn ook punten te winnen voor de Battle Ranking. In tweede ronde zijn echter géén punten voor de Battle Ranking te verdienen. Bruto bedragen Battle of Concepts valt onder de kansspelbelasting. Over bedragen die hoger zijn 454 euro zal 29% kansspelbelasting worden ingehouden. De bedragen die in deze Battle worden gecommuniceerd zijn dus bruto bedragen. Het netto bedrag zal binnen 2 weken nadat de uitslag bekend is gemaakt door Battle of Concepts naar je rekening worden overgemaakt. 3

4 STOWA De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland: waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk- juridisch en sociaal-wetenschappelijk gebied. Onderzoek Visvriendelijke gemalen Stowa startte in 2008 een onderzoek naar Visvriendelijke gemalen om in kaart te brengen welke schade opvoerwerken in gemalen toebrengen aan vissen en wat de mogelijkheden zijn van visvriendelijke alternatieven. Het onderzoek levert een bijdrage aan barrièrevrije vismigratie zoals die is vastgelegd in afspraken als de Europese Kaderrichtlijn Water, Europese Aalverordening en Benelux-beschikking. Kijk voor het onderzoek en meer informatie over de zoektocht naar visvriendelijke gemalen op Over Nederland wordt altijd gesproken als het vlakke land. Maar wie goed kijkt, ziet dat Nederland wel degelijk hoogteverschillen kent. Het diepste punt ligt ca. 6 meter onder N.A.P. en de top van de Vaalserberg ligt op ca. 322 m boven N.A.P. In totaal ligt zo n 40% van Nederland onder zeeniveau. Dit betekent dat we gemalen nodig hebben om het water naar de zee te kunnen afvoeren. Met een gemaal kan een verbinding tussen twee stroomgebieden worden gecreëerd. Deze verbindingen zijn voor vissen vaak de enige mogelijkheid om tussen verschillende peilgebieden te migreren. Maar de gemalen vormen voor vissen ook een fysieke barrière, soms zodanig dat migratie is uitgesloten. Ook kunnen vissen fysieke schade oplopen bij een al dan niet gewilde passage door het gemaal. Nederland telt meer dan gemalen. De gemalen pompen water vanuit de polder naar de boezem. Een boezem is een aaneengesloten stelsel van plassen, kanalen etc., die afgesloten zijn van het buitenwater en waarop het water uit polders wordt uitgemalen. Gemalen kunnen ook water van boezem naar boezem pompen of van polder naar polder. Verder kan een gemaal water direct op de zee afvoeren. Sommige gemalen hebben ook een inlaat waardoor water de polder in kan worden gelaten bij watertekorten in de polder. Soms ligt deze inlaat niet direct bij het gemaal. Omdat de gemalen op verschillende locaties verschillende hoeveelheden water moeten verpompen over verschillende hoogtes, zijn er diverse typen ontworpen. De opvoerwerken in gemalen in Nederland zijn onder te verdelen in vijzels en pompen. Zie afbeeldingen pagina 5. Gemalen Gebieden (paars) onder 0 meter N.A.P. 4

5 Aanleiding Battle Gemalen zijn in Nederland onmisbaar om droge voeten te houden. Met de ontwikkelingen op het gebied van milieu en klimaat klinkt de roep om duurzame gemalen steeds luider. Een belangrijk aspect daarbij is de visvriendelijkheid. Globale berekeningen wijzen uit dat jaarlijks circa 91 ton vis schade oploopt. Ongeveer eenderde van de beschadigde vis bestaat uit aal, tweederde uit schubvis. In de huidige situatie kiest de waterbeheerder een gemaal meestal op basis van het energetisch en dus economisch het meest gunstige alternatief. Bij de gangbare gemalen treedt vaak schade op aan vissen die de opvoerwerken in de gemalen willen passeren. Meer informatie over de soorten gemalen die worden toegepast vind je op de pagina s 21 tot en met 33, en afbeeldingen 3.9, 3.12, 3.13, 3.15 en 3.17 van het onderzoeksrapport. Meer informatie over schade aan vissen vind je op de pagina s 31 en 32 van het onderzoeksrapport. Niet alleen typisch migrerende vissoorten zullen gemalen (willen) passeren. Bij bemonstering van het water dat door gemalen is gepompt zijn veel verschillende soorten vis aangetroffen. Vier voorbeelden van vissoorten die gemalen passeren zijn de Aal (Anguilla), de Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), de Brasem (Abramis brama) en de Winde (Leuciscus idus). Aal (Anguilla anguilla) maximale lengte van 135 cm. Voor deze Battle is het belangrijk dat je de volgende onderdelen uit het onderzoeksrapport Gemalen of vermalen worden (Grontmij, 2008) leest. Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen. Brasem (Abramis brama) maximale lengte van 90 cm. Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) maximale lengte van 10 cm. Winde (Leuciscus idus) maximale lengte van 30 cm. 5

6 In deze Battle zijn we op zoek naar ideeën en oplossingen om gemalen visvriendelijker te maken. Visvriendelijkheid bestaat in dit verband uit de volgende twee aspecten: vispasseerbaarheid: de mate waarin migratie van vis door het gemaal mogelijk is; visveiligheid: de mate waarin schade of sterfte optreedt aan vissen die pogen het gemaal te passeren. Onderstaande afbeelding laat zien wat vissen tegenkomen als ze bij een gemaal aankomen en wat er vervolgens kan gebeuren. KORTOM: Bedenk een visvriendelijk gemaal Bepalend voor de visveiligheid is de mate waarin de vissen schade oplopen door: de wijze waarop en de snelheid waarmee water wordt ingezogen; stroomsnelheid en turbulentie; drukverschil; aanraking met delen van de pomp; cavitatie; Het ontstaan van holten in stromende vloeistoffen waardoor turbulentie ontstaat. Vispasseerbaarheid en visveiligheid kunnen worden gestimuleerd door het: passeren. Vispasseerbaar maken van het opvoerwerktuig, waardoor vissen veilig met het water meegaan door het opvoerwerktuig; Onpasseerbaar maken van het opvoerwerktuig en tegelijk bieden van een alternatieve route, waardoor vissen niet door het opvoerwerk- tuig gaan, maar anderszins veilig het gemaal In de Battle zijn we op zoek naar innovatieve ontwerpen van gemalen die zowel vispasseerbaar als visveilig zijn. 6

7 de battle In deze Battle zijn wij op zoek naar innovatieve ontwerpen van gemalen die vispasseerbaar én visveilig zijn. Het door jou bedachte gemaal zorgt voor een opvoerwerk met behulp waarvan vissen gemakkelijk en zonder schade naar een ander watergebied kunnen worden overgebracht of het biedt een omleiding om het opvoerwerk heen waardoor de vissen veilig kunnen passeren. Wat bestaat er al? In Nederland worden al verschillende oplossingen toegepast om gemalen vispasseerbaar of zelfs visveilig te maken. Dat gebeurt met behulp van bijvoorbeeld een: visvriendelijke vijzel; hidrostalpomp; faunapomp; bypass zoals de gemaalvispassage in combinatie met viswering voor het gemaal. In het rapport Gemalen of vermalen worden vind je deze praktijkoplossingen en door wie ze worden uitgevoerd. Laat je inspireren door enkele bestaande visvriendelijke alternatieven vanaf pagina 59 van het onderzoeksrapport. Wat doet een gemaal? Gemalen hebben een belangrijke functie voor het reguleren van de waterkwantiteit. Het concept dat je bedenkt moet deze functie ook blijven vervullen. Om je een idee te geven van de verschillende eisen waaraan een gemaal moet voldoen, staan hieronder twee voorbeelden van veel voorkomende gemalen met hun eigenschappen. Deze voorbeelden kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van een visvriendelijk concept. Boezemgemaal Een boezemgemaal verpompt water van een boezem naar het buitengebied (bijvoorbeeld een rivier) of naar een andere boezem. Een voorbeeld van een boezemgemaal is het gemaal Berkel in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit gemaal pompt water vanuit een tussenboezem naar de buitenboezem op de Berkelse Zweth. Het gemaal is voorzien van twee schroefpompen met een gezamenlijke capaciteit van 210 m 3 /min. De opvoerhoogte van het water is 2,30 meter. Poldergemalen Een poldergemaal verpompt water van de ene polder naar een andere polder of naar een boezem. Een voorbeeld van een poldergemaal is het gemaal Holierhoekse en Zouteveense polder in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit gemaal pompt het water vanuit de Zouteveense polder naar de Vlaardingervaart met behulp van twee schroefpompen. De capaciteit van de twee pompen samen is 180 m 3 /min. De opvoerhoogte van het water is 2,70 meter. Zoals bij veel gemalen met schroefpompen lopen vissen vaak schade op bij het passeren van het gemaal. Gemaal Grote Westerkoog Gemaal Berkel Het gemaal Grote Westerkoog is een voorbeeld van een klein poldergemaal in het beheergebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit gemaal pompt water van polder Westerkoog naar de Schermerboezem met behulp 7

8 van een horizontale schroefpomp. Het hoogheemraadschap wil dit gemaal binnen vijf jaar vervangen door een visvriendelijk gemaal. De capaciteit van de pomp is 26 m 3 /min. Het peilverschil dat het gemaal overwint is 2,15 meter (van 2,35 naar 0,20 meter N.A.P.). Jouw Concept Houd bij het uitwerken van je concept rekening met de volgende voorwaarden: Je concept mag maximaal 5 A4 beslaan. Wanneer je dit aantal overschrijdt, zullen er punten in mindering worden gebracht. Je concept bestaat uit één bestand (PDF). Het bestand is maximaal 10 MB groot. Grotere bestanden kunnen niet worden geüpload. LET OP! Om te voorkomen dat onderdelen van je concept wegvallen bij het printen van je concept, dien je je concept als PDF bestand te uploaden. Wanneer je geen PDF converter hebt, kun je door hier te klikken een gratis PDF converter downloaden. Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of andere visualisaties om je idee te verduidelijken dienen in je concept verwerkt te worden. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Het concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en een digitale tijdstempel. Concepten die wel persoonlijke gegevens bevatten, kunnen worden uitgesloten van het winnen van prijzengeld. In je concept vragen wij je de volgende twee onderdelen te verwerken: Onderdeel 1: Omgevingsverkenning (max. 1 A4) Bekijk hoe visimmigratievoorzieningen bij bijvoorbeeld stuwdammen of waterkrachtcentrales worden gemaakt in andere landen. Onderdeel 2: Jouw Concept (max. 4 A4) Wij zijn op zoek naar innovatieve ideeën voor het visvriendelijk maken van gemalen. Het gemaal moet vispasseerbaar en visveilig zijn. De oplossing kan bestaan uit het visvriendelijk maken van het opvoerwerk of het realiseren van een omleiding om het gemaal heen. Met jouw concept moet een vis gemakkelijk en zonder schade naar het andere water worden overgebracht. Span je in om ervoor te zorgen dat je concept energiezuinig is en goed past in het landschap. Beoordelingscriteria Behalve de visvriendelijkheid van de oplossing vinden we het ook belangrijk dat in jouw concept rekening wordt gehouden met: Eenvoudig: heb je rekening gehouden met de ontwikkelingskosten? Haalbaar: is het ontwerp binnen één jaar te realiseren? Innovatief: bestaat het idee nog niet? Energiezuinig: is het ontwerp energiezuinig? Landschappelijk inpasbaar: past het ontwerp goed in de omgeving? Prijsuitreiking Nadat de uitslag bekend is gemaakt wordt op 31 mei 2010 een prijsuitreiking georganiseerd voor de winnaars. Tijdens deze prijsuitreiking is er voor de beste presentatie bovendien een publieksprijs beschikbaar. Ten slotte is er een prijs van euro voor de 3 studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20. Business course Tijdens de prijsuitreiking worden de vijf beste inzenders uitgenodigd hun concept - met een zelf samen te stellen team van maximaal vijf personen - verder uit te werken tijdens een business course die plaatsvindt op 16 juni De winnaar van de business course wordt bekend gemaakt tijdens de Nationale Gemalendag op 23 juni Voor de deelnemers aan de business course is aanvullend op de Battle euro aan prijzengeld beschikbaar. De winnaar ontvangt euro, het team dat als 2 e eindigt euro. De overige deelnemers ontvangen ieder 600 euro. 8

9 Juryleden Mr. Marianne Thieme - voorzitter en fractievoorzitter Partij voor de Dieren. Jurylid voor diervriendelijkheid Professor Ir. Jón Kristinsson - lid van de directie Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson BV in Deventer, emeritus hoogleraar MilieuTechnisch Ontwerpen. Jurylid voor de landschappelijke inpassing en duurzaamheid Mr. Michiel van Haersma Buma - dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland en voorzitter Nederlandse Gemalenstichting. Jurylid voor de waterschappen, tevens juryvoorzitter Prof. dr. Henk Moll - hoogleraar Natuurlijke hulpbronnen in relatie tot duurzame productie en consumptie aan het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM, RU Groningen. Jurylid voor duurzame energie Voorwaarden, spelregels en prijzengeld STOWA Battle Je kunt uitsluitend via de website van Batte of Concepts aan deze STOWA Battle deelnemen. Dit doe je door je concept op de site van Battle of Concepts te uploaden. Om je concept te kunnen uploaden moet je eerst een Battle account aanmaken. Je concept dient uiterlijk 16 mei 2010 te zijn ontvangen. Met de inzending van je concept ga je ermee akkoord dat al rechten met betrekking tot het door jouw ingezonden concept (in het bijzonder de intellectuele rechten) overgaan naar STOWA. Daarnaast doe je afstand van alle niet overdraagbare rechten met betrekking tot het ingezonden concept. Als je hier niet mee akkoord gaat, is deelname aan deze STOWA Battle niet mogelijk. Je krijgt direct een bevestiging van Battle of Concepts als je concept succesvol is verzonden. De Battle is exclusief voor studenten (HBO en WO t/m 30 jaar) en Young Professionals (afgestudeerd HBO en WO t/m 30 jaar). Je concept wordt anoniem doorgestuurd zodat kan worden uitgesloten dat de jury bepaalde deelnemers zou kunnen voortrekken. 9 Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals naam en studiegegevens in je concept te verwerken. Je concept wordt automatisch voorzien van een unieke code en een digitale tijdstempel. Concepten die wel over persoonlijke gegevens beschikken kunnen worden uitgesloten voor het winnen van prijzengeld. Het prijzengeld is in totaal euro en wordt verdeeld volgens de standaardverdeelsleutel: - 1e prijs euro - 2e prijs 750 euro - 3e prijs 350 euro - nrs. 4 t/m 10 prijs 200 euro - nrs. 11 t/m 20 prijs 100 euro Er kan niet over de uitslag van deze Battle worden gecorrespondeerd. Deelnemers kunnen ook in groepjes meedoen. Er is een hoofddeelnemer aan wie het prijzengeld wordt uitgekeerd. De punten worden gelijkmatig verdeeld over de groepsleden. Alle groepsleden dienen zich in te schrijven i.v.m. uitnodigingen voor een eventuele prijsuitreiking/brainstormsessie. Medewerkers van STOWA zijn uitgesloten van deelname. De uitslag van de Battle zal uiterlijk vier weken na de uiterste inzenddatum bekend worden gemaakt. Het prijzengeld zal uiterlijk twee weken na de bekendmaking van de uitslag aan de winnaars worden uitgekeerd. Voorwaarden, spelregels en prijzengeld Extra prijs studieverenigingen STOWA Battle Het prijzengeld voor studieverenigingen (5.000 euro) wordt verdeeld onder de drie studieverenigingen met de hoogste notering in de top 20 bij de STOWA Battle. De extra prijs wordt verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel: o Beste ranking: euro o Twee na beste ranking: euro o Drie na beste ranking: euro Voor het toekennen van de prijzen wordt gekeken naar de beste ranking en niet naar de gemiddelde ranking van meerdere leden/alumni. Studieverenigingen die kans willen maken op de extra prijzen dienen zich aan

10 te melden bij Battle of Concepts. Aanmelden voor de extra prijzen doe je door een met contactgegevens te sturen naar In de vermeld je de naam van de studievereniging, contactpersoon en contactgegevens en het bankrekeningnummer waar het prijzengeld op gestort kan worden. Wil je als studievereniging kans maken op een extra prijs dan dien je je voor de deadline 16 mei 2010 aan te melden. Na aanmelding van een studievereniging wordt promotiemateriaal opgestuurd waarmee de Battle kan worden gecommuniceerd naar de leden. Een studievereniging mag zelf bepalen met hoeveel leden zij deelneemt en hoeveel concepten worden ingezonden. Let hierbij wel op de algemene voorwaarden van Battle of Concepts en dan met name op de voorwaarde dat een deelnemer met maar één concept mag deelnemen aan een Battle. Naast huidige leden kunnen ook alumni leden de studievereniging vertegenwoordigen. Alle deelnemers moeten wel aan de algemene voorwaarden van Battle of Concepts voldoen: studenten (HBO/WO) of young professionals (afgestudeerd HBO/WO) tot en met 30 jaar. Voor uitkering van het prijzengeld wordt, nadat de uitslag op de website bekend is gemaakt, gekeken welke deelnemers de van tevoren bij Battle of Concepts aangemelde studieverenigingen hebben vertegenwoordigd. Deelnemers kunnen alleen een studievereniging vertegenwoordigen als zij in hun profiel op Battle of Concepts hebben aangegeven lid te zijn van een studievereniging. Om een studievereniging te vertegenwoordigen moet een deelnemer in zijn/haar profiel op Battle of Concepts hebben aangegeven van welke studievereniging hij/zij lid is. Het is niet mogelijk om nadat de uitslag bekend is gemaakt dit alsnog door te geven. Met aanmelding van je studievereniging ga je ermee akkoord dat Battle of Concepts te allen tijde een bewijs van inschrijving kan opvragen van de leden en alumni. Is er geen bewijs van inschrijving dan is het concept van de desbetreffende deelnemer geen vertegenwoordiging van de studievereniging en wordt het niet meegenomen in de eindbeoordeling voor de extra prijzen voor studieverenigingen. Het prijzengeld zal twee weken na bekendmaking van de uitslag worden overgemaakt. 10

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen?

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 21 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland

Nadere informatie

Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen?

Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen? Hoe kan de Rabobank studenten helpen om onnodig hoge (studie)schulden te voorkomen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: zondag 11 september 2011 Introductie Als coöperatieve bank staat de Rabobank al meer dan

Nadere informatie

Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals.

Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals. Bedenk een nieuw format voor cursussen voor jonge professionals. Deadline: 12 december 2010 Prijzengeld: 5.000,- euro Battle type: Introductie Euroforum is marktleider in het ontwikkelen van congressen,

Nadere informatie

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009. My first energy contract.

Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009. My first energy contract. Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 5 juli 2009 My first energy contract. Inleiding Nuon produceert, levert en handelt in (duurzame) energie. Ook bieden we aanvullende diensten en technische innovaties. Daarnaast

Nadere informatie

Gen e r a l i Bat t l e. Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten

Gen e r a l i Bat t l e. Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten Gen e r a l i Bat t l e Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten Generali Battle Bedenk een ludieke actie binnen hogescholen en universiteiten. Generali Battle Inleiding Generali Generali

Nadere informatie

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen?

Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Hoe kunnen we risico s beter voorspellen? Prijzengeld: 5.000,- Deadline: 2 november 2014 Battle type: Premium Battle Introductie ABZ (onderdeel van Solera) is de IT-dienstverlener op het gebied van schade,

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Handleiding Azuretour mei 2014. Dit is de handleiding voor gebruikers en poule - beheer de rs van het AzureTour Tour de France spel.

Handleiding Azuretour mei 2014. Dit is de handleiding voor gebruikers en poule - beheer de rs van het AzureTour Tour de France spel. Handleiding Azuretour mei 2014 Handleiding AzureTour Dit is de handleiding voor gebruikers en poule - beheer de rs van het AzureTour Tour de France spel. Inhoudsopgave De AzureTour in het kort... 3 Registreren...

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit

Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit Inhoudsopgave 1. Buurtmobiliteit 2. Delen via MyWheels: hoe het werkt 3. Lid worden 4. Je dashboard 5. Huur een auto 6. Verhuur je auto 7. De MyWheels app 1. Buurtmobiliteit

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Schrijven voor Kluwer

Schrijven voor Kluwer Schrijven voor Kluwer Over Kluwer Kluwer levert vakgerichte informatie aan kritische professionals op uiteenlopende gebieden. Onze klanten behoren tot de top op hun vakgebied: van juristen, fiscalisten,

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ASN Bank Wereldprijs 2015

Algemene Voorwaarden ASN Bank Wereldprijs 2015 Algemene Voorwaarden ASN Bank Wereldprijs 2015 1. Organisatie De ASN Bank Wereldprijs wordt georganiseerd en uitgereikt door ASN Bank NV (ASN Bank) en verloopt via het platform voordewereldvanmorgen.nl

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer?

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? Er wordt een ring van glasvezel aan gelegd waardoor in principe alle bedrijven op alle terreinen aangesloten kunnen worden. Er

Nadere informatie