Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling van een commercieel webplatform"

Transcriptie

1 Academiejaar Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master in de industriële wetenschappen: infrmatica Jhnny RYMENANS Prmtr: Geert VAN HOOGENBEMT

2

3 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 3/96 Abstract Nederlands: Het pzet van deze masterpref was het ntwikkelen en uitwerken van een cmmercieel webplatfrm vr Invent Design, een recent pgericht Vlaams bedrijf. Het mest een uitbreidbaar systeem wrden dat telaat dat gebruikers inhud kunnen tevegen die gebruikt zu wrden m aan andere gebruikers, die de juiste machtigingen hebben, te tnen. Om dit mgelijk te maken werd er gebruik gemaakt van het pen-surce Cntent Management System Drupal, uitgebreid met een aantal zelfgeschreven mdules. Er wrdt een beschrijving van Drupal gegeven, er wrdt beschreven he men mdules kan schrijven, de analyse van de site wrdt tegelicht, er wrdt uitgelegd welke cntent types en views werden gedefinieerd, wat het nut van de gebruikte mdules is en verder wrden Drupal en Jmla met elkaar vergeleken. Uiteindelijk wrdt er dieper ingegaan p de previewapplicatie, een uitbreiding die geschreven werd in Flex. English: The aim f this thesis was t develp a cmmercial web platfrm fr a newly funded Flemish cmpany, Invent Design. It had t be an expandable system that allwed users t add cntent which wuld be used t shw t users wh have the apprpriate permissins. In rder t facilitate the develpment, an pen-surce Cntent Management System called Drupal was used. The CMS was extended with a number f self-written mdules. In the thesis text, there s a descriptin f Drupal and a hw-t abut writing yur wn mdules. The analysis f the site is explained and there s infrmatin abut the cntent types and views that have been defined. Furthermre, there s a descriptin abut the usefulness f the mdules that were used. There s als a cmparisn between Jmla and Drupal. We als take a clser lk at the previewapplicatin, an extensin which was written in Flex.

4 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 4/96

5 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 5/96 Inhudspgave ABSTRACT... 3 NEDERLANDS:... 3 ENGLISH:... 3 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF VOORSTELLING VAN INVENT DESIGN DRUPAL DE TECHNOLOGY STACK DE CORE MODULES IN DRUPAL HET CONCEPT: NODE DE MAPPENSTRUCTUUR VAN DRUPAL HET SCHRIJVEN VAN EEN MODULE INV_CATEGORIEEN.INFO INV_CATEGORIEEN.MODULE INV_CATEGORIEEN.INSTALL HET RESULTAAT VAN DE DEZE MODULE ANALYSE, OPBOUW EN IMPLEMENTATIE VAN DE SITE INDELING IN ROLLEN Auteur Jurering Tpklanten Merchandising Leverancier SCHEMA S Pagina-aanvragen Inlggen Vrbeeld1: de merchandising rl Vrbeeld2: de auteursrl Vrbeeld3: de tpklant rl DE GEBRUIKTE MODULES CONTRIBUTED MODULES Functinaliteit tevegen vr de site Functinaliteit vr de ntwikkelaar Tips vr de keuze van mdules ZELFGESCHREVEN MODULES Eigen geschreven mdules Mdules van geëxprteerde cde Aangepaste cntributed mdule CONTENT TYPES EN VIEWS DE GEDEFINIEERDE CONTENT TYPES...49

6 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 6/ Vr Auteurs Vr Juryleden Vr Tpklanten Vr Merchandising Vr Leveranciers Vr Admin DE GEDEFINIEERDE VIEWS Vr Auteurs Vr Juryleden Vr Tpklanten Vr Merchandising Vr Leveranciers Vr Admin VERDUIDELIJKING VAN DE WORKFLOW VAN DE SITE Vanuit het standpunt van een Auteur Vanuit het standpunt van een Jurylid Vanuit het standpunt van een Tpklant Vanuit het standpunt van een Merchandiser Vanuit het standpunt van een Leverancier Vanuit het standpunt van een Admin ACTIES EN TRIGGERS BEVORDEREN WORKFLOW EEN KORTE VERGELIJKING TUSSEN JOOMLA! EN DRUPAL JOOMLA! Het Framewrk Vrdelen van Jmla! Nadelen van Jmla! DRUPAL Objectgeriënteerde cncepten in Drupal Design Patterns in Drupal Vrdelen van Drupal Nadelen van Drupal VERGELIJKING CONCLUSIE DE PREVIEWAPPLICATIE DOELSTELLING ONDERZOEK HET PROTOTYPE IMPLEMENTATIE Invent_Design.mxml Invent_Design.as services-cnfig.xml flexxml-service UITBREIDINGEN SLOTBESCHOUWING WAT HEB IK GELEERD ENKELE MOEILIJKHEDEN EEN CONCLUSIE...79

7 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 7/96 LIJST MET FIGUREN LITERATUURLIJST APPENDIX A: INSTALLATIE VAN EEN DRUPALSITE VOORBEREIDING...85 INSTALLEREN...86 APPENDIX B: EEN EIGEN DRUPAL5 MODULE INV_KIESOBJECT.MODULE...89 INV_KIESOBJECT.INFO...91 INV_KIESOBJECT.INSTALL...92 APPENDIX C: VERGELIJKING JOOMLA! EN DRUPAL... 93

8 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 8/96

9 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 9/96 1 Wrd vraf Met deze masterpref wil ik mijn pleiding succesvl beëindigen. Invent Design is een Vlaams bedrijf dat recent is pgericht. Het bedrijf heeft als missie, een cmmercieel platfrm te zijn binnen de internatinale kunstmarkt. Invent Design gaf me de mgelijkheid m dit platfrm vr hen te ntwerpen en te implementeren. Eén van de nmisbare- middelen m de delgrepen (kunstenaars enerzijds, klanten anderzijds) te bereiken en de vrpgestelde missie te realiseren is de inrichting van een website, m.a.w. een platfrm dat de ganse werking van het bedrijf telaat. Onder het mtt Mijn site = mijn bedrijf is het de bedeling dat de site het ganse bedrijf wrdt. Het enige wat een klant, ntwerper en zelfs een medewerker ndig heeft, is een webbrwser. Als de klant gebruikmaakt van de brwser krijgt hij tegang tt het aanbd van Invent Design. Ontwerpers kunnen hun kunstbjecten ter beschikking stellen en medewerkers kunnen alles in gede banen leiden. Het gebruik van Drupal, een Cntent Management System (CMS), was een belangrijk nderdeel van mijn masterpref. De keuze vr Drupal is gebaseerd p een krt nderzek naar de mgelijkheden van dit CMS en de vrkeur die de zaakverder reeds had met betrekking tt dit CMS. De site werd pgebuwd dr de mgelijkheden van Drupal te cmbineren met eigen mdules m de functinaliteit van het CMS uit te breiden en z aan de specifieke eisen van de pdrachtgever te vlden. Dit prject heeft me de kans gebden m kennis te maken met dit veelzijdige framewrk m kwaliteitsvlle en rbuuste websites te buwen. De thesistekst zal eerst een krte inleiding geven ver Invent Design en het del van deze masterpref. Verder wrdt Drupal besprken en zal er aan de hand van een zelfgeschreven mdule inv_categrieen uitgelegd wrden he men zelf mdules kan schrijven vr Drupal. Daarna wrdt de analyse van de site besprken en wrdt er uitleg gegeven bij de mdules die gebruikt werden bij de pbuw van de site. Hierp aansluitend wrden de gedefinieerde cntent types en views tegelicht. Vervlgens wrdt er een vergelijking gemaakt tussen Jmla en Drupal. Uiteindelijk wrdt de previewapplicatie ntleed. De thesistekst wrdt afgeslten met een sltbeschuwing ver de masterpref en zijn verlp. Tensltte wil ik graag enkele mensen bedanken vr hun hulp, steun en vertruwen die ze in me hebben gesteld. Vreerst wens ik de zaakverder, Jean Van der Biest, te danken vr het vertruwen dat hij me heeft geschnken, vr de kans die hij me heeft aangebden en de talrijke cntacten die we hebben gehad. Verder hp ik dat we in de tekmst nze samenwerking kunnen vrtzetten. Verder wil ik mijn interne prmtr, de heer Geert Van hgenbemt, danken vr zijn hulp en richtlijnen bij de uitvering van de masterpref, vr de tips die hij gegeven heeft ten ik mijn scriptie schreef en vr het uitgebreid masterprefvrstel.

10 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 10/96 Ok wil ik een wrd van dank richten aan mijn uders, die me de kans hebben gegeven m verder te studeren en de studies van industrieel ingenieur aan te vatten. Hewel we niet altijd dezelfde mening zijn tegedaan, weet ik dat ze het beste met me vrhebben en me k steunen in de keuzes die ik maak. Ok aan mijn vrienden wil ik een wrd van dank richten. In meilijke tijden kn ik altijd p hun steun en raad rekenen. De gesprekken en discussies die we hebben geverd, hebben een niet te nderschatten hulp gebden m de frustraties het hfd te bieden wanneer er weer eens een bug niet direct pgelst geraakte. Hiervr mijn prechte dank. Aangezien het prject tt stand is gekmen dr gebruik te maken van het CMS Drupal, acht ik een wrd van dank aan Dries Buytaert, prichter van Drupal en prjectleider, p zijn plaats. Ok nu ng is hij de drijvende kracht achter de ntwikkeling van Drupal. Zijn visie heeft Drupal gemaakt tt wat het nu is. Het succes dat hij hiermee gst mag dan k dienen tt vrbeeld. Tensltte ng een speciaal wrd van dank aan mijn vriendin Tine. Zij heeft me altijd bijgestaan in meilijke mmenten. Haar geduld en luisterend r waren nmisbaar in deze belangrijke peride. Znder haar steun was deze masterpref wellicht niet gewrden wat ze nu is. Tine heeft de teksten nagelezen, crrecties aangebracht, vrstellen tt wijziging gedaan en me bijgestaan m de tekst z duidelijk mgelijk te frmuleren.

11 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 11/96 2 Vrstelling van Invent Design 2.1 Situatieschets Een designer is een kunstenaar die zich bezighudt met zijn kunst. Vr hem is het niet evident m zijn kunstwerken te verkpen. Dit srt vaardigheid maakt immers niet altijd deel uit van de cmpetenties van de kunstenaar. Design heeft als del te behagen, maar in tegenstelling tt kunst heeft design k ng een zekere functinaliteit. Designmeubelen -het segment waar Invent Design zich vral p richt- behren tt een zne die zich bevindt tussen de kunst en de gebruiksbjecten. Deze bjecten lenen zich niet tt massaprductie. In tegenstelling tt een kunstbject echter hebben ze wel het del m gebruikt te wrden. Invent Design wil een leemte in de markt vullen. Het wil een platfrm aanbieden dat ptentiële klanten in cntact brengt met de kunstenaars. Jean Van der Biest, bedrijfsleider van Invent Design, frmuleert het als vlgt: (Het pzet van) Invent Design is een cmmercieel platfrm (prichten) binnen de internatinale kunstmarkt, vr meubel- en interieur-bjecten van designers uit het Vlaamse Gewest die dr hun cncept en intrinsieke waarde meer zijn dan luter een mi gend gebruiksbject. Daardr zijn het kunstbjecten die nauwelijks vr serieprductie vatbaar zijn. Zeg maar de haute cuture van het design. Dr tal van inspanningen wil Invent Design een strategische meerwaarde creëren zwel vr de klant als vr de kunstenaar. Om garant te kunnen staan vr de waarden die zij uitdraagt zal Invent-Design k instaan vr het rganiseren van de selectie, prductie, distributie en remuneratie. Z is nder meer Duurzaam en Ethisch Ondernemen een belangrijk aspect bij het maken van strategische keuzes. Invent Design richt zich vral p de meer gegede liefhebber van hedendaagse kunst en designmeubels. Daarnaast wil men na verlp van tijd k die cncepten vr een grter publiek ter beschikking stellen nder de vrm van.a. merchandising artikelen, schaalmdellen,

12 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 12/ He past deze masterpref in dit prject Het pzet van de zaakverder was een nline bedrijf p te buwen. Het del van deze masterpref was dan k m een framewrk p te zetten dat het mgelijk maakt m de bjecten van een kunstenaar beschikbaar te maken vr ptentiële kpers. Het middel bij uitstek is een website. De kunstenaars kunnen hun bjecten indienen vergezeld van een beschrijving, specificaties en andere nuttige infrmatie. Ptentiële kpers kunnen dr middel van een srt webshp de ingediende bjecten bekijken en uiteraard aankpen. Daarenbven mest de website k z pgebuwd wrden dat de zaakverder f zijn medewerkers gemakkelijk cntent kunnen tevegen znder te meten prgrammeren. Hierdr werd er gekzen m gebruik te maken van een Cntent Management System, Drupal in dit geval. Het vrdeel van een dergelijk CMS is dat het mdulair uitbreidbaar is en dat alles wat men ndig heeft m eenvudige cntent te te vegen reeds inherent aanwezig is. Wanneer de wensen iets uitgebreider f cmplexer zijn, dient er wel een mdule geschreven f aangepast te wrden. Het uiteindelijke del van de masterpref was dat een framewrk zu wrden pgezet zdat een gebruiker (een klant, kunstenaar, beheerder, ) enkel en alleen een brwser ndig heeft. Alle handelingen meten via deze brwser gebeuren: het bedrijf beheren, kunstbjecten mdereren, facturen pstellen, s verzenden cntent tevegen, Dit sluit verigens perfect aan bij de trend die recent steeds meer pgang maakt van allerlei diensten aan te bieden als nline services, k wel Sftware as a Service genemd f afgekrt SaaS. Aangezien dat er aan de tpklanten een extra dienst -het aanbieden van een previewwrdt aangebden, dient hier nderzek naar gedaan te wrden. Als resultaat van dit nderzek wrdt een werkend prf f cncept verwacht, namelijk de previewapplicatie.

13 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 13/96 3 Drupal Aangezien de vlledige masterpref pgebuwd wrdt met behulp van Drupal, wrdt dit pen-surce web cntent management framewrk krt tegelicht. De beken Pr Drupal Develpment zwel de first als secnd editin wrden dr Drupal develpers als nmisbare lectuur beschuwd. Deze werken werden dan k uitgebreid geraadpleegd vr deze telichting. Drupal wrdt gebruikt m websites te buwen. Het is zeer mdulair pgebuwd, uitbreidbaar, hudt zich aan standaarden en streeft naar gede cde, k nder meer qua beveiliging. Wanneer men Drupal dwnladt, krijgt men de basis cre-functinaliteit ter beschikking. Wenst men meer functinaliteit, dan kan deze verkregen wrden dr de installatie van extra mdules. Dit kunnen zwel eigen geschreven mdules zijn als cntributed mdules die men kan dwnladen van Het is de bedeling dat Drupal wrdt aangepast aan de eigen nden dr het verschrijven van de cre dr middel van mdules, en niet dr het aanpassen van de surce-cde van cre zelf, die men wel ter beschikking heeft. Mdules kunnen die cde verschrijven dr het implementeren van hks, dewelke dr Drupal wrden aangerepen. Drupal gebruikt hierte het Inversin f Cntrle design pattern m deze cde dan p het juiste mment aan te repen. Naast een tegewijd team van prgrammeurs dat instaat vr de beveiliging van de Drupal cre is er k ng de Drupal Assciatin die niet alleen bijdraagt tt de verbetering van de website infrastructuur, maar k evenementen en samenkmsten rganiseert. Verder is er ng de uitgebreide cmmunity die bestaat uit gebruikers, prgrammeurs, site beheerders,. De cmmunity is k een belangrijke factr die bijdraagt tt de verbetering en het succes van Drupal. 3.1 De technlgy stack Figuur 1: Technlgiestack van Drupal (Pr Drupal Develpment (VanDyk & Westgate, 2007))

14 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 14/96 Drupal wil degelijk functineren p gedkpe hsting én vr grte gedistribueerde sites. Daarm werd er gekzen vr de meest gebruikte technlgieën en wrdt er k veel gewerkt m z gestrmlijnd mgelijk cde te schrijven. Figuur 1 tnt de technlgiestack waar Drupal zich p baseert. Drupal is platfrmnafhankelijk p vrwaarde dat PHP ndersteund wrdt. Verder wrdt er gebruikgemaakt van een data-abstractin layer. Op die manier ndersteunt Drupal k andere databases als de standaard MySQL f PstgreSQL ndersteunt. Drupal zelf -en alle mdules- zijn vlledig geschreven in PHP. 3.2 De Cre Figuur 2 tnt een aantal functinaliteiten van de cre (vet), een aantal aanvullende mdules (niet vet) en de eigen geschreven mdules (de mdule in stippellijn). Figuur 2: Drupal Cre en aanvullende mdules (Pr Drupal Develpment (VanDyk & Westgate, 2007)) Cre is, zals de naam aangeeft, de kern van het cntent management system. Deze mdules wrden nderhuden dr een beperkte grep prgrammeurs, zij meten ervr zrgen dat bugs en beveiligingsprblemen wrden pgelst. Wanneer er belangrijke beveiligingsupdates wrden drgeverd wrdt er een nieuwe versie van Drupal uitgebracht. Wanneer men extra functinaliteit aan de Drupal installatie wil tevegen, kan men dit den dr het aanschakelen van extra mdules.

15 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 15/ Mdules in Drupal Zals reeds werd aangehaald, vegen mdules functinaliteit te aan Drupal dr het implementeren van hks. (...)"The Template Methd pattern leads t an inversin f cntrl knwn as the 'Hllywd Principle,' r, 'Dn't call us; we'll call yu.' "(...) (Jhn Vlissides, 1996) Het systeem van mdules in Drupal is gebaseerd p het cncept van hks. Drupal gebruikt het Inversin f Cntrle design pattern m deze hks p het gepaste mment p te repen. Een hk is een PHP functie bv: f_bar(). Hierin verwijst f naar de naam van de betreffende mdule (de bestandsnaam is dus k f.mdule ) en bar verwijst dan naar de hk die men wil verschrijven. Elke hk heeft een welbepaalde parameterset en een specifieke teruggeefwaarde. Om Drupal uit te breiden zal een mdule dus één (f meerdere) hks meten verschrijven. Wanneer Drupal een tussenkmst ndig heeft van mdules, dan bepaalt Drupal welke mdules deze hk implementeren en zal het dan k die hk prepen in alle mdules die deze hk implementeren. De beschikbare hks kan men terugvinden in de applicatin prgramming interface (API) van Drupal. Deze API is beschikbaar gesteld p Hier kan men vr elke versie van Drupal de interface vr een hk terugvinden. De betekenis van een hk wrdt uitgelegd, de betekenis van de parameters die de hk verwacht wrdt gegeven en er wrdt meestal k een vrbeeld van een implementatie gegeven. Deze vrbeelden zijn vaak de implementatie zals die gebruikt wrdt in één van de cre mdules. Om dit te illustreren, wrdt naar het cdefragment in Appendix B verwezen. Het betreft hier een kleine en eenvudige mdule m een bject te kiezen. Er wrdt een drpdwnlist getnd en de keuze van het bject wrdt weggeschreven in de databank. De PHP-cde wrdt pgeslagen in een bestand met extensie.mdule (de <?php tag wrdt wel gepend maar niet geslten!). Dit bestand wrdt vergezeld dr bestanden met extensies.inf en.install, en -indien de mdule wrdt gepubliceerd- k een readme.txt. Het infbestand verschaft Drupal de infrmatie die ndig is pdat de mdule dr een admin kan aangeschakeld wrden. De.install bevat hfdzakelijk de cde die ndig is m de bendigde tabellen vr de mdule in de databank te te vegen. Dit betekent dus dat er bij de analyse van een mdule k aandacht met besteed wrden aan de manier waarp de gegevens in de databank terecht meten kmen. Alle gegevens van de site wrden pgeslagen in de databank. Naast de tabellen die dr Drupal en de cntributed mdules wrden aangemaakt, zijn er k tabellen van de zelfgeschreven mdules. De keuze van de structuur en de pbuw van die tabellen is k een aspect van de masterpref waar de ndige aandacht aan besteed werd. De mdule in Appendix B is een mdule die geschreven werd vr Drupal5, de versie die initieel zu gebruikt wrden m het cmmercieel webplatfrm p te buwen. Uiteindelijk werd er beslten m ver te schakelen p Drupal6, waardr deze mdule dus niet meer gebruikt wrdt. In het vlgende hfdstuk, dat handelt ver het schrijven van mdules,

16 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 16/96 zal een mdule vr Drupal6 wrden gebruikt in de cdefragmenten. De keuze m de cde van de Drupal5 mdule tch te te vegen in de Appendix, werd ingegeven m aan te tnen dat er een aantal verschillen zijn tussen Drupal5 en Drupal6. Deze verschillen in nder andere de interface zrgen ervr dat de mdules niet uitwisselbaar zijn tussen de versies van Drupal. In een later hfdstuk zal k dieper ingegaan wrden p de keuze m ver te schakelen naar Drupal Het cncept: nde In Drupal, heeft elk stuk inhud een cntent type. Wanneer men cntent wil tevegen aan de site, dient men een keuze te maken tt welk cntent type die inhud behrt. Bij een standaard Drupal installatie bestaat die keuze uit een Page, Stry, Blg,.... Men kan de keuzemgelijkheden uitbreiden met eigen cntent types, zals bv: Kunstbject, Gejureerd Object, Bestelling,... Al deze cntent types verschillen van elkaar p één f andere manier, tch delen ze allen een aantal dezelfde eigenschappen. Alle cntent types zijn namelijk afgeleid van één basis type waarnaar gerefereerd wrdt als een nde. Z heeft elk cntent type een titel, een auteur, een datum waarp ze zijn aangemaakt, en kunnen de revisins pgeslagen wrden. Drupal behandelt alle cntent types, he verschillend ze k mgen zijn, dus als ndes. Deze manier m cntent te benaderen zrgt ervr dat Drupal z flexibel en uitbreidbaar is. 3.5 De mappenstructuur van Drupal Wanneer men de recentste versie van Drupal dwnladt van dan ntvangt men een bestand met extensie ".tar.gz". Wanneer dit bestand is uitgepakt wrdt de mappenstructuur uit Figuur 3 verkregen. Vr meer infrmatie in verband met de installatie van Drupal wrdt er naar Appendix A verwezen. De map "mdules" bevat de cre-mdules van de Drupal installatie. Wanneer men cntributed mdules, f eigen geschreven mdules wil tevegen aan de Drupal installatie, dan dient men deze te plaatsen in mappen nder de "sites -> all ->mdules" map. Deze cnventie wrdt gehanteerd pdat een update van Drupal, bv: Drupal6.15 naar Drupal6.16, geen prbleem zu geven wanneer men van de "sites -> all - >mdules" map een backup heeft genmen. In Figuur 4, p pagina 18, wrdt de inhud van deze map getnd vr de Invent Design site. Deze map bevat een heel aantal gecntribueerde mdules, het aantal kan snel plpen wanneer er een aantal mdules gebruikt wrden die dependencies (afhankelijkheden) hebben. De belangrijkste mdules zijn Cntent Cnstructin Kit (CCK) en Views. In Drupal7 behrt de Field API (CCK) tt Cre, wat het belang van CCK aantnt. Verder zijn er

17 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 17/96 ng de mdules amfphp en services die ndig zijn vr de previewapplicatie, ubercart (eigenlijk een framewrk) vr het ecmmerce gedeelte,... Naast de cntributed mdules zijn er tensltte k ng de eigen geschreven mdules, zals daar zijn, inv_categrieen, invent_features, inventdesign_views, inv_finalise_jurering, flexxml_service, x_mim en inv_finalise_bject. Naast de zelf geschreven mdules is er ng een cntributed mdule aangepast, namelijk custmndereference_url, die een aanpassing is van de ndereference_url mdule. Als laatste is er k ng de mdule x_cntact_ptin. Deze laatste mdule -een mdule die niet tt de cntributed mdules behrt- werd aangepast mdat de riginele cde een fut bevatte. In een later hfdstuk zal er dieper ingegaan wrden p de gebruikte en geschreven mdules. Figuur 3: Mappenstructuur Drupal6

18 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 18/96 Figuur 4: Cntributed & eigen mdules vr Invent Design

19 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 19/96 4 Het schrijven van een mdule Zals reeds werd vermeld kan men dr het schrijven van mdules, extra functinaliteit tevegen aan Drupal. Men kan dr middel van het implementeren van hks k bestaande functinaliteit aanpassen. In principe kan men die functinaliteit rechtstreeks in de Cre wijzigen, aangezien men de brncde ter beschikking heeft. Dit wrdt echter ten stelligste afgeraden. Het aanpassen van de Cre kan niet alleen bugs en security prblemen verrzaken, het leidt bvendien tt cde en een site die niet te nderhuden valt. Elke keer wanneer Drupal update naar een nieuwe versie, met men die aanpassingen pnieuw den. Bvendien is het best mgelijk dat de aanpassing niet meer werkt mwille van de wijzigingen die werden aangebracht dr de update. De cde van een mdule met vlden aan een aantal standaarden en afspraken. Deze afspraken kan men vinden p (Cding standards). Verder is het k aangewezen m (Drupal API) ten allen tijde ter beschikking te hebben. Iedere mdule wrdt in een eigen map pgeslagen. Er wrdt aangeraden m een mdule p te slaan in de /sites/all/mdules directry. De mdules directry met men zelf creëren. In deze directry creëert men een nieuwe map met de naam van de mdule. De namen van de files meten vlden aan de standaard afspraken namelijk: <mdulenaam>.mdule, <mdulenaam>.install en <mdulenaam>.inf, waarbij <mdulenaam> wrdt vervangen dr de naam van de mdule. Indien men de mdule wil verspreiden, dan kan men een README.txt bestand tevegen. De uitleg die vlgt zal wrden geïllustreerd met cde van de inv_categrieen mdule. Deze zelfgeschreven mdule is één van de custm mdules, geschreven vr Invent Design. In de /sites/all/mdules directry wrdt een nieuwe map aangemaakt, in dit geval inv_categrieen. In deze map maakt men drie bestanden aan, genaamd inv_categrieen.mdule, inv_categrieen.install en inv_categrieen.inf. 4.1 inv_categrieen.inf Het.inf bestand bevat inf ver de inv_categrieen mdule die Drupal ndig heeft. Dit bestand wrdt geschreven in het.ini frmaat, een eenvudige standaard vr PHP cnfiguratiefiles (meer infrmatie ver dit frmaat kan men vinden p ; $Id$ name = inv_categrieen descriptin = Mdule die de juryleden de kans geeft m een categrie te te vegen. Elk jurylid heeft zijn eigen vcabulair m in zijn jurybjecten een kunstbject tt een categrie te te wijzen. cre = 6.x package = Invent Design De eerste regel is slechts een placehlder vr de Cncurrent Versin System server(cvs server) van Drupal. De name en descriptin zijn vanzelfsprekend, de naam van de

20 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 20/96 mdule en de beschrijving van de mdule en zijn mgelijkheden. De regel cre geeft aan vr welke versie van Drupal deze mdule bedeld is. De laatste regel, package, geeft aan tt welk pakket de mdule behrt. Indien niets wrdt ingegeven kmt de mdule bij de grep Other terecht. Een directief dat k gebruikt wrdt is het dependencies[] directief. Het geeft aan van welke andere mdules deze mdule afhankelijk is. Indien een mdule gebruik maakt van functies van PHP die niet dr alle versies van PHP ndersteund wrden, mdat ze pas in een latere versie zijn tegevegd, dan kan het php directief gebruikt wrden. 4.2 inv_categrieen.mdule Vervlgens bespreken we de.mdule file. Dit is de file die de implementatie van de hks bevat. Er wrdt gebruik gemaakt van PHP m de hks te implementeren. In de vrbeeldmdule wrden vlgende hks geïmplementeerd: hk_menu(), hk_frm(), hk_frm_submit() en hk_perm(). De.mdule file begint met <?php prcessing tag, maar we sluiten deze niet af p het einde. Wanneer de?> sluit tag geplaatst zu wrden, dan zuden de whitecharacters p het einde van de file k afgedrukt wrden, wat prblemen plevert wanneer deze whitecharacters verstuurd wrden vrdat de HTTP-headers verznden zuden zijn. Het vlgend cdefragment zrgt ervr dat er een menu-link wrdt aangemaakt met als titel Veg categrie te. Wanneer p deze link geklikt wrdt, zal er een functie pgerepen wrden (een callback) namelijk drupal_get_frm, deze functie krijgt als argument de frm ID, inv_categrieen_frm. Op deze manier is bepaald welk frmulier dr Drupal pgebuwd met wrden. Verder wrdt er k aangegeven welk permissins men ndig heeft m dit frmulier aan te mgen repen. Het type MENU_NORMAL_ITEM geeft gewn aan dat de link in de menustructuur wrdt getnd. <?php functin inv_categrieen_menu(){ $items = array(); $items['inv_categrieen'] = array( 'title' => t('veg categrie te'), 'page callback' => 'drupal_get_frm', 'page arguments' => array('inv_categrieen_frm'), 'access arguments' => array('add categrie'), 'type' => MENU_NORMAL_ITEM, ); return $items; } De functie inv_categrieen_frm() definieerd he het frmulier er zal uitzien. In Drupal wrdt een frmulier vrgesteld als een geneste bmstructuur, een array van arrays. Aangezien we een gebruiker de mgelijkheid willen geven m persnlijke categrieën te te vegen, tnen we eerst welke categrieën de persn reeds heeft pgeslagen in de databank. Om de categrieën van een gebruiker te kunnen pzeken in de databank geven we eerst aan dat we de glbale variabele $user willen gebruiken. Deze variabele

21 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 21/96 geeft tegang tt het bject dat de huidige gebruiker vrstelt. Er wrdt nu een query pgesteld die deze gegevens uit de databank haalt, en in de while lus wrden de categrieën aan elkaar geplakt gescheiden dr een ",". Deze string wrdt getnd in het element van type item, wat gewn een display nly field is. Verder wrdt er ng een inverveld gedefinieerd met pschrift Veg categrie te. Tensltte wrdt het frmulier vervlledigd met een submit buttn. functin inv_categrieen_frm() { glbal $user; $frm = array(); $lijstje = ""; $my_res = db_query("select categrie FROM {jurybject_categrieen} WHERE jurylid_id=%d ORDER BY categrie ASC", $user->uid); while( $my_li = db_fetch_array($my_res) ){ $lijstje.= $my_li['categrie']. ", "; } $frm['huidige_categrieen'] = array( '#type' => 'item', '#title' => t('uw huidige categrien'), '#value' => check_plain($lijstje), ); $frm['veg_categrie_te'] = array( '#type'=> 'textfield', '#title' => t('veg een categrie te'), '#required' => TRUE, '#descriptin' => t('vr de leesbaarheid wrdt het afgeraden van tekens zals < en > en & te gebruiken, deze wrden namelijk encded.'), ); $frm['submit'] = array( '#type' => 'submit', '#value' => t('veg te') ); return $frm; } In de submit hk wrdt gewn de dr de gebruiker ingeverde tekst pgeslagen dr de databank. Er wrdt wel gecheckt f de inver van de gebruiker speciale tekens bevat, indien dit het geval is, dan wrden deze gecdeerd. Verder wrdt k nagegaan f de string wel een geldige UTF-8 string is, dit ter preventie tegen crss site scripting attacks. Er wrdt k gebruik gemaakt van placehlders in de query. De db_query() functie zal hier dan rekening mee huden dat de inhud van de variabele vereenstemt met het verwachte type van de placehlder. functin inv_categrieen_frm_submit(&$frm, &$frm_state) { glbal $user; $cat = check_plain($frm_state['values']['veg_categrie_te']); db_query("insert INTO {jurybject_categrieen} (jurylid_id, categrie) VALUES (%d, '%s')", $user->uid, $cat); } Tensltte implementeren we ng de hk_perm(). Dit is de functie die teruggeeft welke permissins de mdule definieert. Deze kunnen dan gecheckt wrden met de functie user_access().

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie