Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling van een commercieel webplatform"

Transcriptie

1 Academiejaar Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master in de industriële wetenschappen: infrmatica Jhnny RYMENANS Prmtr: Geert VAN HOOGENBEMT

2

3 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 3/96 Abstract Nederlands: Het pzet van deze masterpref was het ntwikkelen en uitwerken van een cmmercieel webplatfrm vr Invent Design, een recent pgericht Vlaams bedrijf. Het mest een uitbreidbaar systeem wrden dat telaat dat gebruikers inhud kunnen tevegen die gebruikt zu wrden m aan andere gebruikers, die de juiste machtigingen hebben, te tnen. Om dit mgelijk te maken werd er gebruik gemaakt van het pen-surce Cntent Management System Drupal, uitgebreid met een aantal zelfgeschreven mdules. Er wrdt een beschrijving van Drupal gegeven, er wrdt beschreven he men mdules kan schrijven, de analyse van de site wrdt tegelicht, er wrdt uitgelegd welke cntent types en views werden gedefinieerd, wat het nut van de gebruikte mdules is en verder wrden Drupal en Jmla met elkaar vergeleken. Uiteindelijk wrdt er dieper ingegaan p de previewapplicatie, een uitbreiding die geschreven werd in Flex. English: The aim f this thesis was t develp a cmmercial web platfrm fr a newly funded Flemish cmpany, Invent Design. It had t be an expandable system that allwed users t add cntent which wuld be used t shw t users wh have the apprpriate permissins. In rder t facilitate the develpment, an pen-surce Cntent Management System called Drupal was used. The CMS was extended with a number f self-written mdules. In the thesis text, there s a descriptin f Drupal and a hw-t abut writing yur wn mdules. The analysis f the site is explained and there s infrmatin abut the cntent types and views that have been defined. Furthermre, there s a descriptin abut the usefulness f the mdules that were used. There s als a cmparisn between Jmla and Drupal. We als take a clser lk at the previewapplicatin, an extensin which was written in Flex.

4 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 4/96

5 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 5/96 Inhudspgave ABSTRACT... 3 NEDERLANDS:... 3 ENGLISH:... 3 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF VOORSTELLING VAN INVENT DESIGN DRUPAL DE TECHNOLOGY STACK DE CORE MODULES IN DRUPAL HET CONCEPT: NODE DE MAPPENSTRUCTUUR VAN DRUPAL HET SCHRIJVEN VAN EEN MODULE INV_CATEGORIEEN.INFO INV_CATEGORIEEN.MODULE INV_CATEGORIEEN.INSTALL HET RESULTAAT VAN DE DEZE MODULE ANALYSE, OPBOUW EN IMPLEMENTATIE VAN DE SITE INDELING IN ROLLEN Auteur Jurering Tpklanten Merchandising Leverancier SCHEMA S Pagina-aanvragen Inlggen Vrbeeld1: de merchandising rl Vrbeeld2: de auteursrl Vrbeeld3: de tpklant rl DE GEBRUIKTE MODULES CONTRIBUTED MODULES Functinaliteit tevegen vr de site Functinaliteit vr de ntwikkelaar Tips vr de keuze van mdules ZELFGESCHREVEN MODULES Eigen geschreven mdules Mdules van geëxprteerde cde Aangepaste cntributed mdule CONTENT TYPES EN VIEWS DE GEDEFINIEERDE CONTENT TYPES...49

6 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 6/ Vr Auteurs Vr Juryleden Vr Tpklanten Vr Merchandising Vr Leveranciers Vr Admin DE GEDEFINIEERDE VIEWS Vr Auteurs Vr Juryleden Vr Tpklanten Vr Merchandising Vr Leveranciers Vr Admin VERDUIDELIJKING VAN DE WORKFLOW VAN DE SITE Vanuit het standpunt van een Auteur Vanuit het standpunt van een Jurylid Vanuit het standpunt van een Tpklant Vanuit het standpunt van een Merchandiser Vanuit het standpunt van een Leverancier Vanuit het standpunt van een Admin ACTIES EN TRIGGERS BEVORDEREN WORKFLOW EEN KORTE VERGELIJKING TUSSEN JOOMLA! EN DRUPAL JOOMLA! Het Framewrk Vrdelen van Jmla! Nadelen van Jmla! DRUPAL Objectgeriënteerde cncepten in Drupal Design Patterns in Drupal Vrdelen van Drupal Nadelen van Drupal VERGELIJKING CONCLUSIE DE PREVIEWAPPLICATIE DOELSTELLING ONDERZOEK HET PROTOTYPE IMPLEMENTATIE Invent_Design.mxml Invent_Design.as services-cnfig.xml flexxml-service UITBREIDINGEN SLOTBESCHOUWING WAT HEB IK GELEERD ENKELE MOEILIJKHEDEN EEN CONCLUSIE...79

7 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 7/96 LIJST MET FIGUREN LITERATUURLIJST APPENDIX A: INSTALLATIE VAN EEN DRUPALSITE VOORBEREIDING...85 INSTALLEREN...86 APPENDIX B: EEN EIGEN DRUPAL5 MODULE INV_KIESOBJECT.MODULE...89 INV_KIESOBJECT.INFO...91 INV_KIESOBJECT.INSTALL...92 APPENDIX C: VERGELIJKING JOOMLA! EN DRUPAL... 93

8 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 8/96

9 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 9/96 1 Wrd vraf Met deze masterpref wil ik mijn pleiding succesvl beëindigen. Invent Design is een Vlaams bedrijf dat recent is pgericht. Het bedrijf heeft als missie, een cmmercieel platfrm te zijn binnen de internatinale kunstmarkt. Invent Design gaf me de mgelijkheid m dit platfrm vr hen te ntwerpen en te implementeren. Eén van de nmisbare- middelen m de delgrepen (kunstenaars enerzijds, klanten anderzijds) te bereiken en de vrpgestelde missie te realiseren is de inrichting van een website, m.a.w. een platfrm dat de ganse werking van het bedrijf telaat. Onder het mtt Mijn site = mijn bedrijf is het de bedeling dat de site het ganse bedrijf wrdt. Het enige wat een klant, ntwerper en zelfs een medewerker ndig heeft, is een webbrwser. Als de klant gebruikmaakt van de brwser krijgt hij tegang tt het aanbd van Invent Design. Ontwerpers kunnen hun kunstbjecten ter beschikking stellen en medewerkers kunnen alles in gede banen leiden. Het gebruik van Drupal, een Cntent Management System (CMS), was een belangrijk nderdeel van mijn masterpref. De keuze vr Drupal is gebaseerd p een krt nderzek naar de mgelijkheden van dit CMS en de vrkeur die de zaakverder reeds had met betrekking tt dit CMS. De site werd pgebuwd dr de mgelijkheden van Drupal te cmbineren met eigen mdules m de functinaliteit van het CMS uit te breiden en z aan de specifieke eisen van de pdrachtgever te vlden. Dit prject heeft me de kans gebden m kennis te maken met dit veelzijdige framewrk m kwaliteitsvlle en rbuuste websites te buwen. De thesistekst zal eerst een krte inleiding geven ver Invent Design en het del van deze masterpref. Verder wrdt Drupal besprken en zal er aan de hand van een zelfgeschreven mdule inv_categrieen uitgelegd wrden he men zelf mdules kan schrijven vr Drupal. Daarna wrdt de analyse van de site besprken en wrdt er uitleg gegeven bij de mdules die gebruikt werden bij de pbuw van de site. Hierp aansluitend wrden de gedefinieerde cntent types en views tegelicht. Vervlgens wrdt er een vergelijking gemaakt tussen Jmla en Drupal. Uiteindelijk wrdt de previewapplicatie ntleed. De thesistekst wrdt afgeslten met een sltbeschuwing ver de masterpref en zijn verlp. Tensltte wil ik graag enkele mensen bedanken vr hun hulp, steun en vertruwen die ze in me hebben gesteld. Vreerst wens ik de zaakverder, Jean Van der Biest, te danken vr het vertruwen dat hij me heeft geschnken, vr de kans die hij me heeft aangebden en de talrijke cntacten die we hebben gehad. Verder hp ik dat we in de tekmst nze samenwerking kunnen vrtzetten. Verder wil ik mijn interne prmtr, de heer Geert Van hgenbemt, danken vr zijn hulp en richtlijnen bij de uitvering van de masterpref, vr de tips die hij gegeven heeft ten ik mijn scriptie schreef en vr het uitgebreid masterprefvrstel.

10 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 10/96 Ok wil ik een wrd van dank richten aan mijn uders, die me de kans hebben gegeven m verder te studeren en de studies van industrieel ingenieur aan te vatten. Hewel we niet altijd dezelfde mening zijn tegedaan, weet ik dat ze het beste met me vrhebben en me k steunen in de keuzes die ik maak. Ok aan mijn vrienden wil ik een wrd van dank richten. In meilijke tijden kn ik altijd p hun steun en raad rekenen. De gesprekken en discussies die we hebben geverd, hebben een niet te nderschatten hulp gebden m de frustraties het hfd te bieden wanneer er weer eens een bug niet direct pgelst geraakte. Hiervr mijn prechte dank. Aangezien het prject tt stand is gekmen dr gebruik te maken van het CMS Drupal, acht ik een wrd van dank aan Dries Buytaert, prichter van Drupal en prjectleider, p zijn plaats. Ok nu ng is hij de drijvende kracht achter de ntwikkeling van Drupal. Zijn visie heeft Drupal gemaakt tt wat het nu is. Het succes dat hij hiermee gst mag dan k dienen tt vrbeeld. Tensltte ng een speciaal wrd van dank aan mijn vriendin Tine. Zij heeft me altijd bijgestaan in meilijke mmenten. Haar geduld en luisterend r waren nmisbaar in deze belangrijke peride. Znder haar steun was deze masterpref wellicht niet gewrden wat ze nu is. Tine heeft de teksten nagelezen, crrecties aangebracht, vrstellen tt wijziging gedaan en me bijgestaan m de tekst z duidelijk mgelijk te frmuleren.

11 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 11/96 2 Vrstelling van Invent Design 2.1 Situatieschets Een designer is een kunstenaar die zich bezighudt met zijn kunst. Vr hem is het niet evident m zijn kunstwerken te verkpen. Dit srt vaardigheid maakt immers niet altijd deel uit van de cmpetenties van de kunstenaar. Design heeft als del te behagen, maar in tegenstelling tt kunst heeft design k ng een zekere functinaliteit. Designmeubelen -het segment waar Invent Design zich vral p richt- behren tt een zne die zich bevindt tussen de kunst en de gebruiksbjecten. Deze bjecten lenen zich niet tt massaprductie. In tegenstelling tt een kunstbject echter hebben ze wel het del m gebruikt te wrden. Invent Design wil een leemte in de markt vullen. Het wil een platfrm aanbieden dat ptentiële klanten in cntact brengt met de kunstenaars. Jean Van der Biest, bedrijfsleider van Invent Design, frmuleert het als vlgt: (Het pzet van) Invent Design is een cmmercieel platfrm (prichten) binnen de internatinale kunstmarkt, vr meubel- en interieur-bjecten van designers uit het Vlaamse Gewest die dr hun cncept en intrinsieke waarde meer zijn dan luter een mi gend gebruiksbject. Daardr zijn het kunstbjecten die nauwelijks vr serieprductie vatbaar zijn. Zeg maar de haute cuture van het design. Dr tal van inspanningen wil Invent Design een strategische meerwaarde creëren zwel vr de klant als vr de kunstenaar. Om garant te kunnen staan vr de waarden die zij uitdraagt zal Invent-Design k instaan vr het rganiseren van de selectie, prductie, distributie en remuneratie. Z is nder meer Duurzaam en Ethisch Ondernemen een belangrijk aspect bij het maken van strategische keuzes. Invent Design richt zich vral p de meer gegede liefhebber van hedendaagse kunst en designmeubels. Daarnaast wil men na verlp van tijd k die cncepten vr een grter publiek ter beschikking stellen nder de vrm van.a. merchandising artikelen, schaalmdellen,

12 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 12/ He past deze masterpref in dit prject Het pzet van de zaakverder was een nline bedrijf p te buwen. Het del van deze masterpref was dan k m een framewrk p te zetten dat het mgelijk maakt m de bjecten van een kunstenaar beschikbaar te maken vr ptentiële kpers. Het middel bij uitstek is een website. De kunstenaars kunnen hun bjecten indienen vergezeld van een beschrijving, specificaties en andere nuttige infrmatie. Ptentiële kpers kunnen dr middel van een srt webshp de ingediende bjecten bekijken en uiteraard aankpen. Daarenbven mest de website k z pgebuwd wrden dat de zaakverder f zijn medewerkers gemakkelijk cntent kunnen tevegen znder te meten prgrammeren. Hierdr werd er gekzen m gebruik te maken van een Cntent Management System, Drupal in dit geval. Het vrdeel van een dergelijk CMS is dat het mdulair uitbreidbaar is en dat alles wat men ndig heeft m eenvudige cntent te te vegen reeds inherent aanwezig is. Wanneer de wensen iets uitgebreider f cmplexer zijn, dient er wel een mdule geschreven f aangepast te wrden. Het uiteindelijke del van de masterpref was dat een framewrk zu wrden pgezet zdat een gebruiker (een klant, kunstenaar, beheerder, ) enkel en alleen een brwser ndig heeft. Alle handelingen meten via deze brwser gebeuren: het bedrijf beheren, kunstbjecten mdereren, facturen pstellen, s verzenden cntent tevegen, Dit sluit verigens perfect aan bij de trend die recent steeds meer pgang maakt van allerlei diensten aan te bieden als nline services, k wel Sftware as a Service genemd f afgekrt SaaS. Aangezien dat er aan de tpklanten een extra dienst -het aanbieden van een previewwrdt aangebden, dient hier nderzek naar gedaan te wrden. Als resultaat van dit nderzek wrdt een werkend prf f cncept verwacht, namelijk de previewapplicatie.

13 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 13/96 3 Drupal Aangezien de vlledige masterpref pgebuwd wrdt met behulp van Drupal, wrdt dit pen-surce web cntent management framewrk krt tegelicht. De beken Pr Drupal Develpment zwel de first als secnd editin wrden dr Drupal develpers als nmisbare lectuur beschuwd. Deze werken werden dan k uitgebreid geraadpleegd vr deze telichting. Drupal wrdt gebruikt m websites te buwen. Het is zeer mdulair pgebuwd, uitbreidbaar, hudt zich aan standaarden en streeft naar gede cde, k nder meer qua beveiliging. Wanneer men Drupal dwnladt, krijgt men de basis cre-functinaliteit ter beschikking. Wenst men meer functinaliteit, dan kan deze verkregen wrden dr de installatie van extra mdules. Dit kunnen zwel eigen geschreven mdules zijn als cntributed mdules die men kan dwnladen van Het is de bedeling dat Drupal wrdt aangepast aan de eigen nden dr het verschrijven van de cre dr middel van mdules, en niet dr het aanpassen van de surce-cde van cre zelf, die men wel ter beschikking heeft. Mdules kunnen die cde verschrijven dr het implementeren van hks, dewelke dr Drupal wrden aangerepen. Drupal gebruikt hierte het Inversin f Cntrle design pattern m deze cde dan p het juiste mment aan te repen. Naast een tegewijd team van prgrammeurs dat instaat vr de beveiliging van de Drupal cre is er k ng de Drupal Assciatin die niet alleen bijdraagt tt de verbetering van de website infrastructuur, maar k evenementen en samenkmsten rganiseert. Verder is er ng de uitgebreide cmmunity die bestaat uit gebruikers, prgrammeurs, site beheerders,. De cmmunity is k een belangrijke factr die bijdraagt tt de verbetering en het succes van Drupal. 3.1 De technlgy stack Figuur 1: Technlgiestack van Drupal (Pr Drupal Develpment (VanDyk & Westgate, 2007))

14 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 14/96 Drupal wil degelijk functineren p gedkpe hsting én vr grte gedistribueerde sites. Daarm werd er gekzen vr de meest gebruikte technlgieën en wrdt er k veel gewerkt m z gestrmlijnd mgelijk cde te schrijven. Figuur 1 tnt de technlgiestack waar Drupal zich p baseert. Drupal is platfrmnafhankelijk p vrwaarde dat PHP ndersteund wrdt. Verder wrdt er gebruikgemaakt van een data-abstractin layer. Op die manier ndersteunt Drupal k andere databases als de standaard MySQL f PstgreSQL ndersteunt. Drupal zelf -en alle mdules- zijn vlledig geschreven in PHP. 3.2 De Cre Figuur 2 tnt een aantal functinaliteiten van de cre (vet), een aantal aanvullende mdules (niet vet) en de eigen geschreven mdules (de mdule in stippellijn). Figuur 2: Drupal Cre en aanvullende mdules (Pr Drupal Develpment (VanDyk & Westgate, 2007)) Cre is, zals de naam aangeeft, de kern van het cntent management system. Deze mdules wrden nderhuden dr een beperkte grep prgrammeurs, zij meten ervr zrgen dat bugs en beveiligingsprblemen wrden pgelst. Wanneer er belangrijke beveiligingsupdates wrden drgeverd wrdt er een nieuwe versie van Drupal uitgebracht. Wanneer men extra functinaliteit aan de Drupal installatie wil tevegen, kan men dit den dr het aanschakelen van extra mdules.

15 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 15/ Mdules in Drupal Zals reeds werd aangehaald, vegen mdules functinaliteit te aan Drupal dr het implementeren van hks. (...)"The Template Methd pattern leads t an inversin f cntrl knwn as the 'Hllywd Principle,' r, 'Dn't call us; we'll call yu.' "(...) (Jhn Vlissides, 1996) Het systeem van mdules in Drupal is gebaseerd p het cncept van hks. Drupal gebruikt het Inversin f Cntrle design pattern m deze hks p het gepaste mment p te repen. Een hk is een PHP functie bv: f_bar(). Hierin verwijst f naar de naam van de betreffende mdule (de bestandsnaam is dus k f.mdule ) en bar verwijst dan naar de hk die men wil verschrijven. Elke hk heeft een welbepaalde parameterset en een specifieke teruggeefwaarde. Om Drupal uit te breiden zal een mdule dus één (f meerdere) hks meten verschrijven. Wanneer Drupal een tussenkmst ndig heeft van mdules, dan bepaalt Drupal welke mdules deze hk implementeren en zal het dan k die hk prepen in alle mdules die deze hk implementeren. De beschikbare hks kan men terugvinden in de applicatin prgramming interface (API) van Drupal. Deze API is beschikbaar gesteld p Hier kan men vr elke versie van Drupal de interface vr een hk terugvinden. De betekenis van een hk wrdt uitgelegd, de betekenis van de parameters die de hk verwacht wrdt gegeven en er wrdt meestal k een vrbeeld van een implementatie gegeven. Deze vrbeelden zijn vaak de implementatie zals die gebruikt wrdt in één van de cre mdules. Om dit te illustreren, wrdt naar het cdefragment in Appendix B verwezen. Het betreft hier een kleine en eenvudige mdule m een bject te kiezen. Er wrdt een drpdwnlist getnd en de keuze van het bject wrdt weggeschreven in de databank. De PHP-cde wrdt pgeslagen in een bestand met extensie.mdule (de <?php tag wrdt wel gepend maar niet geslten!). Dit bestand wrdt vergezeld dr bestanden met extensies.inf en.install, en -indien de mdule wrdt gepubliceerd- k een readme.txt. Het infbestand verschaft Drupal de infrmatie die ndig is pdat de mdule dr een admin kan aangeschakeld wrden. De.install bevat hfdzakelijk de cde die ndig is m de bendigde tabellen vr de mdule in de databank te te vegen. Dit betekent dus dat er bij de analyse van een mdule k aandacht met besteed wrden aan de manier waarp de gegevens in de databank terecht meten kmen. Alle gegevens van de site wrden pgeslagen in de databank. Naast de tabellen die dr Drupal en de cntributed mdules wrden aangemaakt, zijn er k tabellen van de zelfgeschreven mdules. De keuze van de structuur en de pbuw van die tabellen is k een aspect van de masterpref waar de ndige aandacht aan besteed werd. De mdule in Appendix B is een mdule die geschreven werd vr Drupal5, de versie die initieel zu gebruikt wrden m het cmmercieel webplatfrm p te buwen. Uiteindelijk werd er beslten m ver te schakelen p Drupal6, waardr deze mdule dus niet meer gebruikt wrdt. In het vlgende hfdstuk, dat handelt ver het schrijven van mdules,

16 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 16/96 zal een mdule vr Drupal6 wrden gebruikt in de cdefragmenten. De keuze m de cde van de Drupal5 mdule tch te te vegen in de Appendix, werd ingegeven m aan te tnen dat er een aantal verschillen zijn tussen Drupal5 en Drupal6. Deze verschillen in nder andere de interface zrgen ervr dat de mdules niet uitwisselbaar zijn tussen de versies van Drupal. In een later hfdstuk zal k dieper ingegaan wrden p de keuze m ver te schakelen naar Drupal Het cncept: nde In Drupal, heeft elk stuk inhud een cntent type. Wanneer men cntent wil tevegen aan de site, dient men een keuze te maken tt welk cntent type die inhud behrt. Bij een standaard Drupal installatie bestaat die keuze uit een Page, Stry, Blg,.... Men kan de keuzemgelijkheden uitbreiden met eigen cntent types, zals bv: Kunstbject, Gejureerd Object, Bestelling,... Al deze cntent types verschillen van elkaar p één f andere manier, tch delen ze allen een aantal dezelfde eigenschappen. Alle cntent types zijn namelijk afgeleid van één basis type waarnaar gerefereerd wrdt als een nde. Z heeft elk cntent type een titel, een auteur, een datum waarp ze zijn aangemaakt, en kunnen de revisins pgeslagen wrden. Drupal behandelt alle cntent types, he verschillend ze k mgen zijn, dus als ndes. Deze manier m cntent te benaderen zrgt ervr dat Drupal z flexibel en uitbreidbaar is. 3.5 De mappenstructuur van Drupal Wanneer men de recentste versie van Drupal dwnladt van dan ntvangt men een bestand met extensie ".tar.gz". Wanneer dit bestand is uitgepakt wrdt de mappenstructuur uit Figuur 3 verkregen. Vr meer infrmatie in verband met de installatie van Drupal wrdt er naar Appendix A verwezen. De map "mdules" bevat de cre-mdules van de Drupal installatie. Wanneer men cntributed mdules, f eigen geschreven mdules wil tevegen aan de Drupal installatie, dan dient men deze te plaatsen in mappen nder de "sites -> all ->mdules" map. Deze cnventie wrdt gehanteerd pdat een update van Drupal, bv: Drupal6.15 naar Drupal6.16, geen prbleem zu geven wanneer men van de "sites -> all - >mdules" map een backup heeft genmen. In Figuur 4, p pagina 18, wrdt de inhud van deze map getnd vr de Invent Design site. Deze map bevat een heel aantal gecntribueerde mdules, het aantal kan snel plpen wanneer er een aantal mdules gebruikt wrden die dependencies (afhankelijkheden) hebben. De belangrijkste mdules zijn Cntent Cnstructin Kit (CCK) en Views. In Drupal7 behrt de Field API (CCK) tt Cre, wat het belang van CCK aantnt. Verder zijn er

17 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 17/96 ng de mdules amfphp en services die ndig zijn vr de previewapplicatie, ubercart (eigenlijk een framewrk) vr het ecmmerce gedeelte,... Naast de cntributed mdules zijn er tensltte k ng de eigen geschreven mdules, zals daar zijn, inv_categrieen, invent_features, inventdesign_views, inv_finalise_jurering, flexxml_service, x_mim en inv_finalise_bject. Naast de zelf geschreven mdules is er ng een cntributed mdule aangepast, namelijk custmndereference_url, die een aanpassing is van de ndereference_url mdule. Als laatste is er k ng de mdule x_cntact_ptin. Deze laatste mdule -een mdule die niet tt de cntributed mdules behrt- werd aangepast mdat de riginele cde een fut bevatte. In een later hfdstuk zal er dieper ingegaan wrden p de gebruikte en geschreven mdules. Figuur 3: Mappenstructuur Drupal6

18 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 18/96 Figuur 4: Cntributed & eigen mdules vr Invent Design

19 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 19/96 4 Het schrijven van een mdule Zals reeds werd vermeld kan men dr het schrijven van mdules, extra functinaliteit tevegen aan Drupal. Men kan dr middel van het implementeren van hks k bestaande functinaliteit aanpassen. In principe kan men die functinaliteit rechtstreeks in de Cre wijzigen, aangezien men de brncde ter beschikking heeft. Dit wrdt echter ten stelligste afgeraden. Het aanpassen van de Cre kan niet alleen bugs en security prblemen verrzaken, het leidt bvendien tt cde en een site die niet te nderhuden valt. Elke keer wanneer Drupal update naar een nieuwe versie, met men die aanpassingen pnieuw den. Bvendien is het best mgelijk dat de aanpassing niet meer werkt mwille van de wijzigingen die werden aangebracht dr de update. De cde van een mdule met vlden aan een aantal standaarden en afspraken. Deze afspraken kan men vinden p (Cding standards). Verder is het k aangewezen m (Drupal API) ten allen tijde ter beschikking te hebben. Iedere mdule wrdt in een eigen map pgeslagen. Er wrdt aangeraden m een mdule p te slaan in de /sites/all/mdules directry. De mdules directry met men zelf creëren. In deze directry creëert men een nieuwe map met de naam van de mdule. De namen van de files meten vlden aan de standaard afspraken namelijk: <mdulenaam>.mdule, <mdulenaam>.install en <mdulenaam>.inf, waarbij <mdulenaam> wrdt vervangen dr de naam van de mdule. Indien men de mdule wil verspreiden, dan kan men een README.txt bestand tevegen. De uitleg die vlgt zal wrden geïllustreerd met cde van de inv_categrieen mdule. Deze zelfgeschreven mdule is één van de custm mdules, geschreven vr Invent Design. In de /sites/all/mdules directry wrdt een nieuwe map aangemaakt, in dit geval inv_categrieen. In deze map maakt men drie bestanden aan, genaamd inv_categrieen.mdule, inv_categrieen.install en inv_categrieen.inf. 4.1 inv_categrieen.inf Het.inf bestand bevat inf ver de inv_categrieen mdule die Drupal ndig heeft. Dit bestand wrdt geschreven in het.ini frmaat, een eenvudige standaard vr PHP cnfiguratiefiles (meer infrmatie ver dit frmaat kan men vinden p ; $Id$ name = inv_categrieen descriptin = Mdule die de juryleden de kans geeft m een categrie te te vegen. Elk jurylid heeft zijn eigen vcabulair m in zijn jurybjecten een kunstbject tt een categrie te te wijzen. cre = 6.x package = Invent Design De eerste regel is slechts een placehlder vr de Cncurrent Versin System server(cvs server) van Drupal. De name en descriptin zijn vanzelfsprekend, de naam van de

20 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 20/96 mdule en de beschrijving van de mdule en zijn mgelijkheden. De regel cre geeft aan vr welke versie van Drupal deze mdule bedeld is. De laatste regel, package, geeft aan tt welk pakket de mdule behrt. Indien niets wrdt ingegeven kmt de mdule bij de grep Other terecht. Een directief dat k gebruikt wrdt is het dependencies[] directief. Het geeft aan van welke andere mdules deze mdule afhankelijk is. Indien een mdule gebruik maakt van functies van PHP die niet dr alle versies van PHP ndersteund wrden, mdat ze pas in een latere versie zijn tegevegd, dan kan het php directief gebruikt wrden. 4.2 inv_categrieen.mdule Vervlgens bespreken we de.mdule file. Dit is de file die de implementatie van de hks bevat. Er wrdt gebruik gemaakt van PHP m de hks te implementeren. In de vrbeeldmdule wrden vlgende hks geïmplementeerd: hk_menu(), hk_frm(), hk_frm_submit() en hk_perm(). De.mdule file begint met <?php prcessing tag, maar we sluiten deze niet af p het einde. Wanneer de?> sluit tag geplaatst zu wrden, dan zuden de whitecharacters p het einde van de file k afgedrukt wrden, wat prblemen plevert wanneer deze whitecharacters verstuurd wrden vrdat de HTTP-headers verznden zuden zijn. Het vlgend cdefragment zrgt ervr dat er een menu-link wrdt aangemaakt met als titel Veg categrie te. Wanneer p deze link geklikt wrdt, zal er een functie pgerepen wrden (een callback) namelijk drupal_get_frm, deze functie krijgt als argument de frm ID, inv_categrieen_frm. Op deze manier is bepaald welk frmulier dr Drupal pgebuwd met wrden. Verder wrdt er k aangegeven welk permissins men ndig heeft m dit frmulier aan te mgen repen. Het type MENU_NORMAL_ITEM geeft gewn aan dat de link in de menustructuur wrdt getnd. <?php functin inv_categrieen_menu(){ $items = array(); $items['inv_categrieen'] = array( 'title' => t('veg categrie te'), 'page callback' => 'drupal_get_frm', 'page arguments' => array('inv_categrieen_frm'), 'access arguments' => array('add categrie'), 'type' => MENU_NORMAL_ITEM, ); return $items; } De functie inv_categrieen_frm() definieerd he het frmulier er zal uitzien. In Drupal wrdt een frmulier vrgesteld als een geneste bmstructuur, een array van arrays. Aangezien we een gebruiker de mgelijkheid willen geven m persnlijke categrieën te te vegen, tnen we eerst welke categrieën de persn reeds heeft pgeslagen in de databank. Om de categrieën van een gebruiker te kunnen pzeken in de databank geven we eerst aan dat we de glbale variabele $user willen gebruiken. Deze variabele

21 Hgeschl Gent De ntwikkeling van een cmmercieel webplatfrm p 21/96 geeft tegang tt het bject dat de huidige gebruiker vrstelt. Er wrdt nu een query pgesteld die deze gegevens uit de databank haalt, en in de while lus wrden de categrieën aan elkaar geplakt gescheiden dr een ",". Deze string wrdt getnd in het element van type item, wat gewn een display nly field is. Verder wrdt er ng een inverveld gedefinieerd met pschrift Veg categrie te. Tensltte wrdt het frmulier vervlledigd met een submit buttn. functin inv_categrieen_frm() { glbal $user; $frm = array(); $lijstje = ""; $my_res = db_query("select categrie FROM {jurybject_categrieen} WHERE jurylid_id=%d ORDER BY categrie ASC", $user->uid); while( $my_li = db_fetch_array($my_res) ){ $lijstje.= $my_li['categrie']. ", "; } $frm['huidige_categrieen'] = array( '#type' => 'item', '#title' => t('uw huidige categrien'), '#value' => check_plain($lijstje), ); $frm['veg_categrie_te'] = array( '#type'=> 'textfield', '#title' => t('veg een categrie te'), '#required' => TRUE, '#descriptin' => t('vr de leesbaarheid wrdt het afgeraden van tekens zals < en > en & te gebruiken, deze wrden namelijk encded.'), ); $frm['submit'] = array( '#type' => 'submit', '#value' => t('veg te') ); return $frm; } In de submit hk wrdt gewn de dr de gebruiker ingeverde tekst pgeslagen dr de databank. Er wrdt wel gecheckt f de inver van de gebruiker speciale tekens bevat, indien dit het geval is, dan wrden deze gecdeerd. Verder wrdt k nagegaan f de string wel een geldige UTF-8 string is, dit ter preventie tegen crss site scripting attacks. Er wrdt k gebruik gemaakt van placehlders in de query. De db_query() functie zal hier dan rekening mee huden dat de inhud van de variabele vereenstemt met het verwachte type van de placehlder. functin inv_categrieen_frm_submit(&$frm, &$frm_state) { glbal $user; $cat = check_plain($frm_state['values']['veg_categrie_te']); db_query("insert INTO {jurybject_categrieen} (jurylid_id, categrie) VALUES (%d, '%s')", $user->uid, $cat); } Tensltte implementeren we ng de hk_perm(). Dit is de functie die teruggeeft welke permissins de mdule definieert. Deze kunnen dan gecheckt wrden met de functie user_access().

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING 1 INHOUDSTABEL HANDLEIDING VOOR TRAINERS EN TRAINEES 1. HOE MAAK IK EEN NIEUWE ACCOUNT AAN... 5 2. HOE LOG IK IN MET MIJN ACCOUNT... 5 3. HOE LOG

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

1.9.8 Nieuwste Versie

1.9.8 Nieuwste Versie 1.9.8 Nieuwste Versie Augustus 2014 Release Versie Item Versin Date SiteOpMbi Platfrm (includsief SiteOpMbi Service, Cntrl Panel, API, Admin Dashbard) 1.9.8 06-08-14 SiteOpMbi 1.9.8 Release Ntes I Cpyright

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Dankzij de formulieren kan de gebruiker van de site informatie invoeren en versturen.

Dankzij de formulieren kan de gebruiker van de site informatie invoeren en versturen. PHP Les 5 : Frmulieren gemaakt in HTML Interessante links: http://www.dnbsczwijnaarde.be/~mermant/ http://www.ivbrugge.be/cursusweb/html4/frmulieren.asp Dankzij de frmulieren kan de gebruiker van de site

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Checklist: Website testen

Checklist: Website testen Checklist: Website testen Klant URL Naam werknemer Prject Manager Datum Hertel be.hertel.cm(s18.rdekiwi.nl) Rick in t Veld Paul Kegel 18-03-2015 Op de dag van plevering is de website klaar m getest te

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa SSO Live@edu Op het Zernike Cllege 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa Inleiding SSO staat vr Single Sign-On, dat wil zeggen: eenmalig aanmelden. Zals de titel duidelijk maakt is deze SSO bedeld

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (dr eigenaar van het pstvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele tegang tt de standaardmappen: Agenda, Taken, Pstvak IN, Cntacten, Ntities en Lgbek)

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Webgebaseerd samenwerkingsplatform voor het bestuur van een vereniging

Webgebaseerd samenwerkingsplatform voor het bestuur van een vereniging Webgebaseerd samenwerkingsplatfrm vr het bestuur van een vereniging Richard Guw Prmtr: prf. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: ir. Stefaan Lippens Masterpref ingediend tt het behalen van de academische

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC Aantekeningen IRDB Vak: IRDB > Infrma1ca Rela1nele DataBase Onderstaande database scripts zijn gebaseerd p PstgreSQL. Standaarden Schrijf SQL wrden al1jd in hfdlefers, k al werkt het met kleine lefers;

Nadere informatie

Handleiding proefleiders

Handleiding proefleiders Handleiding prefleiders Versie 1.7 24 maart 2015 Zrg ervr dat je de studenten p tijd hun verdiende credits (1 per half uur) tekent. Het gebeurt helaas vaak dat een student geen credits heeft ntvangen vr

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxemburg Generic Excel CDB Handleiding nvember 2013 www.gs1belu.rg The glbal language f business Deel III: He gegevens intrduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1 Inleiding In vergelijking

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Handleiding aanspreken Exchange Web Services (EWS) met de TaskCentre Web Service Connector Tool (WSCT)

Handleiding aanspreken Exchange Web Services (EWS) met de TaskCentre Web Service Connector Tool (WSCT) Handleiding aanspreken Exchange Web Services (EWS) met de TaskCentre Web Service Cnnectr Tl (WSCT) Inhud Inleiding... 3 Vraf... 3 Cntacten... 5 Mappen van standaard velden... 5 Mappen van cntact velden...

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

JIRA bij Smals. Gebruikershandleiding

JIRA bij Smals. Gebruikershandleiding JIRA bij Smals Gebruikershandleiding Beschrijving In dit dcument wrden de basisbeginselen van het gebruik van JIRA bij Smals tegelicht. Het beschrijft he een gebruiker van buiten Smals bugs en aanvragen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld.

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld. Versie 2.1 23 mei 2013 OPEN PUBLICEREN VAN LEERMATERIAAL: EEN STAPPENPLAN Veel instellingen vr hger nderwijs hebben al een database (repsitry) met digitaal leermateriaal. Sms is dat de database van de

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-shop

Gebruikershandleiding e-shop Gebruikershandleiding e-shp Het del van deze handleiding is het p een crrecte manier kunnen vrstellen en demnstreren van de nieuwe versie van de e-cmmerce. >> www.pgb-eurpe.cm 1. Inlggen Klik in de navigatiebalk

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie