Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen"

Transcriptie

1 Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX

2 Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst voor 31/12/2013 De ontslagcompensa?evergoeding Pensioen en SWT De sectorale uitzonderingen Opzeg door de werknemer De sectorale afwijkingen/ complementen/ outplacement/ contracten bepaalde duur/ opzeg en arbeidsongeschiktheid 2

3 Situering 07/07/2011 arrest van GrondweIelijk Hof zegt dat onderscheid tussen arbeiders en bedienden voor opzegtermijnen en carensdag discriminerend is en dat dit onderscheid moet verdwijnen tegen 08/07/2013. Op 05/07/2013 wordt er een compromis bereikt tussen de regering en de sociale partners en wordt er een compromistekst uitgewerkt die het verschil tussen arbeiders en bedienden op niveau van carensdag en opzegtermijnen wegwerkt. Deze compromistekst wordt omgezet in een ontwerptekst die nog niet officieel in BS werd gepubliceerd. 3

4 De nieuwe opzegtermijnen Opzeg door de werkgever o Vanaf 01/01/2014 gelden de volgende nieuwe opzegtermijnen en dit: Ongeacht het statuut van de werknemer (arbeider of bediende) Ongeacht het jaarloon (hogere of lagere bediende) o Opzegtermijnen voor WN s ontslagen vanaf 01/01/2014 Progressieve opbouw gedurende de eerste 5 jaar Vanaf 5 jaar anciënniteit: + 3 weken per jaar Vanaf 20 jaar anciënniteit: + 2 weken per jaar Vanaf 21 jaar anciënniteit: + 1 week per jaar Cfr. Tabel op de volgende slide 4

5 Opzegtermijnen WG Nieuwe opzegtermijnen 2014 Opzeg werkgever Anc Opzeg Anc Opzeg Anc Opzeg Anc Opzeg 0-3 m 2 w 4-5 j 15 w j 45 w j 66 w 3-6 m 4 w 5-6 j 18 w j 48 w j 67 w 6-9 m 6 w 6-7 j 21 w j 51 w j 68 w 9-12 m 7 w 7-8 j 24 w j 54 w j 69 w m 8 w 8-9 j 27 w j 57 w j 70 w m 9 w 9-10 j 30 w j 60 w j 71 w m 10 w j 33 w j 62 w j 72 w m 11 w j 36 w j 63 w j 73 w 2-3 j 12 w j 39 w j 64 w 32 j 74 w 3-4 j 13 w j 42 w j 65 w

6 Opzegtermijnen WG o De opzeg vangt aan de maandag die volgt op de week waarin de opzeg ter kennis gegeven werd en dit zowel voor de arbeiders als de bedienden. o Het principe, dat de opzegbrief wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de verzending, blij[. o Ook de regel dat de opzeg moet worden verstuurd bij aangetekende brief of deurwaardersexploot blij[ van kracht. 6

7 Nieuwe opzegtermijn WG - voorbeelden A. Jan is arbeider en in dienst sinds 01/01/2014 bij de firma x. Hij wordt ontslagen op 15/06/2014 Wat is zijn opzegtermijn? De opzegtermijn voor Jan bedraagt 4 weken (tussen 3 en 6 maanden bedraagt de opzeg nl. 4 weken zie tabel) B. Bob is bediende en in dienst sinds 01/01/2014 bij de firma x. Hij wordt ontslagen op 15/06/2014 Wat is zijn opzegtermijn? De opzegtermijn voor Bob bedraagt ook 4 weken (tussen 3 en 6 maanden bedraagt de opzeg nl. 4 weken zie tabel) 7

8 Opzeg WG voor de AO van voor 31/12/2013 Voor de WN s met een arbeidsovereenkomst van voor 31/12/2013 die ontslagen worden vanaf 01/01/2014 wordt de opzegtermijn bepaald op basis van 2 stappen: Stap 1: Op 31/12/2013 wordt de opzeg vastgeklikt op basis van de regels geldig op 31/12/2013 ( foto ). Stap 2: Berekening van de opzeg op basis van de nieuwe regels op basis van de anciënniteit op dat ogenblik (zie tabel) Totale opzeg = het resultaat van stap 1 + stap 2 8

9 Voorbeeld opzeg WG An, een arbeidster in dienst sinds 01/01/2012 bij firma Z (PC 116), wordt ontslagen op 15/06/2014. Wat is haar opzegtermijn? Vermits zij in dienst is voor 31/12/2013 wordt haar opzeg in 2 stappen berekend: Stap 1: foto op 31/12/2013, volgens de opzegtermijnen die gelden in het PC 116 (op basis van haar anciënniteit op 31/12/2013) Op 31/12/2013 hee[ An 2 jaar anciënniteit, haar opzeg wordt vastgeklikt op basis van de opzegtermijnen die gelden in PC 116. Voor een anciënniteit tussen 6 maanden en 5 jaar gee[ dit 42 kalenderdagen (6 weken). Stap 1 wordt vastgeklikt op 42 kalenderdagen. 9

10 Voorbeeld opzeg WG Stap 2: op 15/06/2014 hee[ An in het nieuwe systeem 4 weken opzeg opgebouwd (3 tot minder dan 6 maanden anciënniteit gee[ recht op een opzeg van 4 weken) Stap 1 ( = 6 weken) + stap 2 ( = 4 weken) = totaal van 10 weken De totale opzeg van An bedraagt op 15/06/2014 dus 10 weken 10

11 Voorbeeld opzeg WG Jean, een bediende in dienst sinds 01/01/2012 (jaarloon < ), wordt ontslagen op 15/06/2014. Wat is zijn opzeg? Vermits hij in dienst is voor 31/12/2013 wordt zijn opzeg in 2 stappen berekend : Stap 1 : foto op 31/12/2013, volgens de opzegtermijnen die gelden voor de bedienden met een jaarloon < Op 31/12/2013 hee[ Jean 2 jaar anciënniteit, zijn opzeg wordt vastgeklikt op basis van de regels die gelden voor de lagere bedienden op 31/12/2013. Nml. : 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar. Stap 1 wordt vastgeklikt op 3 maanden. 11

12 Voorbeeld opzeg WG Stap 2: op 15/06/2014 hee[ Jean in het nieuwe systeem 4 weken opzeg opgebouwd (3 tot minder dan 6 maanden anciënniteit gee[ recht op een opzeg van 4 weken) Stap 1 (= 3 maanden) + stap 2 (= 4 weken ) = totaal van 3 maanden + 4 weken De totale opzeg van Jean bedraagt op 15/06/2014 dus 3 maanden + 4 weken 12

13 Voorbeeld opzeg WG ArleIe, een bediende in dienst sinds 01/01/2010 (jaarloon > ), wordt ontslagen op 15/06/2014. Wat is haar opzeg? Vermits zij in dienst is voor 31/12/2013 wordt haar opzeg in 2 stappen berekend : Stap 1 : foto op 31/12/2013, volgens de opzegtermijnen die gelden voor de bedienden met een jaarloon > Op 31/12/2013 hee[ ArleIe 4 jaar anciënniteit, haar opzeg wordt vastgeklikt op basis van de regels die gelden voor de hogere bedienden op 31/12/2013. Normaal, opzeg overeen te komen tussen de par?jen. Wet eenheidsstatuut voorziet hiervoor : 1 maand per jaar begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden. Stap 1 wordt vastgeklikt op 4 maanden. 13

14 Voorbeeld opzeg WG Stap 2: op 15/06/2014 hee[ ArleIe in het nieuwe systeem 4 weken opzeg opgebouwd (3 tot minder dan 6 maanden anciënniteit gee[ recht op een opzeg van 4 weken) Stap 1 ( = 4 maanden) + stap 2 ( = 4 weken) = totaal van 4 maanden + 4 weken De totale opzeg van ArleIe bedraagt op 15/06/2014 dus 4 maanden + 4 weken 14

15 OntslagcompensaKe vergoeding o De ontslagcompensa?evergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan bepaalde arbeiders door de RVA o Enkel voor de arbeiders met een arbeidsovereenkomst van voor 01/01/2014 en een bepaald aantal jaren anciënniteit (zie onderstaande tabel) Datum Publica?e in BS Anciënniteit Minstens 30 jaar anciënniteit 01/01/2014 Minstens 20 jaar anciënniteit 01/01/2015 Minstens 15 jaar anciënniteit 01/01/2016 Minstens 10 jaar anciënniteit 01/10/2017 Rest o Enkel voor de arbeiders die geen ontslaguitkering krijgen 15

16 OntslagcompensaKe vervolg Op die manier krijgen arbeiders met een hoge anciënniteit een compensa?e voor het feit dat hun opzeg nog gedeeltelijk volgens het oude systeem wordt berekend. Vb: Een WN hee[ een anciënniteit van 21 jaar en wordt in PC 100 ontslagen op 15/06/2014. o Op basis van de dubbele telling hee[ hij recht op: 112 kalenderdagen (16 weken = foto op 31/12/2013) + 4 weken (nieuw systeem) = totaal 20 weken. o Mocht hij volledig in het nieuw systeem ziien, zou hij recht hebben op 63 weken. o Ontslagcompensa?e = = 43 weken ten laste van RVA 16

17 OntslagcompensaKe vervolg o De ontslagcompensa?e wordt gelijkgesteld met een opzegvergoeding voor de werkloosheidsreglementering. o Het gaat om een neiobedrag, vrij van RSZ en belas?ngen. o Werknemer dient een aanvraag in bij zijn betalingsinstelling via C4 o Ten vroegste op de eerste werkdag volgend op de periode gedekt door loon of opzegvergoeding en ten laatste 6 maanden na die dag 17

18 Opzeg WG bij SWT en pensioen Toepasselijke opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 Bij pensioen Normale opzegtermijnen, maar met een maximum van 26 weken Bij SWT o Verkorte opzeg is mogelijk, met een minimum van 26 weken. o Maar ENKEL indien de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering Tegenopzegging van de werknemer die door de werkgever werd ontslagen 18

19 Sectorale uitzonderingen Voor bepaalde sectoren (o.a. bouw en confec?e) bestaan er?jdelijke en defini?eve afwijkingen. D.w.z. dat de nieuwe opzegregels niet of niet onmiddellijk op hen van toepassing zullen zijn. Tijdelijke afwijking (van 01/01/2014 tot 31/12/2017) voor de arbeiders van wie de opzegtermijn op basis van het KB dat van toepassing was op 31/12/2013 lager was dan de in de tabel hieronder opgenomen termijnen. Anciënniteit van 0 tot < 3 maanden van 3 tot < 6 maanden van 6 maanden tot < 5 jaar Opzeg werkgever 2 weken 4 weken 5 weken van 5 tot < 10 jaar van 10 tot < 15 jaar van 15 tot < 20 jaar 6 weken 8 weken 12 weken 19

20 Sectorale afwijkingen o DefiniKeve afwijking De besproken afwijkende termijnen zijn voor onbepaalde duur van toepassing op de arbeiders: van wie de opzegtermijn vastgesteld op basis van het KB dat van toepassing was op 31/12/2013 lager was dan de in de tabel opgenomen termijnen EN die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben EN die gewoonlijk op Kjdelijke en mobiele bouwplaatsen één of meer van de door de wet opgesomde ackviteiten uitoefent (graafwerken, grondwerken, ) o Het betre[ hier vooral de bouwsector. o De vraag is hier of deze defini?eve afwijkingen geen nieuwe discrimina?e is en de grondweielijkheidstoets zal doorstaan (zie ook nega?ef advies RvSt) 20

21 Opzeg door de WN Nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 Opzeg werknemer = de hels van opzeg werkgever (volgens onderstaande tabel) Ancieniteit Opzeg 0 tot < 3 maanden 1 week 3 tot < 6 maanden 2 weken 6 tot < 12 maanden 3 weken 12 tot < 18 maanden 4 weken 18 tot < 24 maanden 5 weken 2 tot < 4 jaar 6 weken 4 tot < 5 jaar 7 weken 5 tot < 6 jaar 9 weken 6 tot < 7 jaar 10 weken 7 tot < 8 jaar 12 weken 8 jaar en meer 13 weken 21

22 Opzeg door de WN Opzegtermijnen voor werknemers in dienst voor 01/01/2014 Ook hier gaat men werken met de dubbele telling (in 2 stappen) STAP 1: de opzegtermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31/12/2013 STAP 2: de opzegtermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 01/01/2014 q Stap 1 = foto op 31/12/2013 volgens de regels die golden op 31/12/2013 Specifieke regel voor de bedienden met een jaarloon hoger dan euro op 31/12/2013 : opzegtermijn van 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit met een maximum van: 4,5 maand indien jaarloon op 31/12/ euro 6 maanden indien jaarloon op 31/12/2013 > euro 22

23 Opzeg door de WN q STAP 2 = Berekening in func?e van de anciënniteit verworven vanaf 01/01/2014 Specifieke regel: indien het 1ste deel van de telling al 3 (lagere bedienden) of 4,5 of 6 maanden (hogere bedienden) bereikt, moet het 2de deel niet meer berekend worden Specifieke regel: indien het 1ste deel van de telling NOG geen 3 of 4,5 of 6 maanden bereikt, mag de som van deel 1 en deel 2 max 13 weken bedragen Vb. WN (hogere bediende), in dienst op 01/01/2010, hee[ op 31/12/2013 een anciënniteit van 3 jaar, en gee[ opzeg op 01/04/2014 (tussen 3 en 6 maanden) Stap 1: 3 jaar = 1,5 maand (6 weken) Stap 2: tss 3 en 6 maanden = 2 weken Totale opzeg WN = 8 weken 23

24 Varia De volgende punten zullen hier niet in detail worden besproken maar komen uitgebreid aan bod op ons seminarie van 16, 21 of 23/01/2014 Inzetbaarheidsverhogende maatregelen sectorale complementen outplacement contracten bepaalde duur opzeg en arbeidsongeschiktheid 24

25 Sectorale maatregelen om inzetbaarheid te verhogen o Sectoren hebben tot 1 januari 2019 om een CAO m.b.t. inzetbaarheidsverhogende maatregelen af te sluiten. o Opzeg van minstens 30 weken o Concreet betekent dit dat voor WN s die worden ontslagen (met een opzeg van minimum 30 weken): o 2/3 van de opzegtermijn een klassieke termijn/vergoeding blij[ (met een minimum van 26 weken o 1/3 van de opzeg op sectorvlak omgezet kan worden in maatregelen die de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt verhogen. o Voorbeeld van inzetbaarheidsverhogende maatregelen zijn: outplacement, doelgerichte opleidingen, oplijs?ng van de competen?es, loopbaantraject, o Vb : Een WN wordt ontslagen met een opzeg van 39 weken o 1/3 (van 39 weken) = 13 weken kan worden omgezet in inzetbaarheidsverhogende maatregelen o 2/3 (van 39 weken) = 26 weken blij[ opzegtermijn of - vergoeding 25

26 Vervolg Sanc?e (art wet 27/06/1969) : Indien de sectoren geen CAO afgesloten hebben, zullen de werknemer en de werkgever een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd zijn, berekend op het loon dat 1/3 van het ontslagpakket vertegenwoordigd en dat alleszins 26 weken overschrijdt: o 1% ten laste van de werknemer. o 3% ten laste van de werkgever. 26

27 Sectorale complementen o Het betre[ hier de bestaanszekerheidsvergoedingen die in heel wat sectoren bovenop de werkloosheidsuitkering worden toegekend. Hetzij door de WG Hetzij door het Fonds voor bestaanszekerheid. o Deze aanvullingen mogen, in bepaalde gevallen, vanaf 1 juli 2015 niet meer toegepast worden. o Het is aan de sectoren om dit verder uit te werken. 27

28 Outplacement o Algemeen stelsel (nieuw vanaf 01/01/2014) Het recht op outplacement wordt uitgebreid tot alle werknemers ongeacht hun lee[ijd die : ontslagen worden door de werkgever (behalve om dringende reden of in kader van herstructurering) met een opzegtermijn van minstens 30 weken (of overeenstemmende opzegvergoeding) o Specifiek stelsel 45+ Enkel van toepassing op de werknemers van 45 jaar en ouder die niet onder het toepassingsgebied van de algemene regeling vallen (opzeg korter dan 30 weken) 28

29 Outplacement Nieuw algemeen stelsel : q Rechten van de werknemer ontslagen met een verbrekingsvergoeding : o Outplacement van 60 uur ter waarde van 1/12 van het jaarloon (van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat), met een minimumwaarde van 1800 euro en maximaal 5500 euro. o Pro rata voor de deel?jders o Wordt geschat op 4 weken loon o Verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken (of saldo) waarop de 4 weken aangerekend mogen worden.(26 weken + 4 weken) 29

30 Outplacement Nieuw algemeen stelsel q Rechten van de werknemer ontslagen met een opzegtermijn : Outplacementbegeleiding van 60 uur De?jd besteed aan deze outplacementbegeleiding wordt aangerekend op het sollicita?everlof Opzegtermijn van minstens 30 weken 30

31 Proefperiode o Proefperiode wordt defini?ef afgescha[ voor de nieuwe contracten vanaf 01/01/2014. o Overgangsbepaling: de proexedingen opgenomen in contracten die aanvingen voor 01/01/2014 blijven hun gevolgen behouden tot hun einddatum en dit volgens de regels van toepassing op 31/12/2013. o Uitzondering (voor contracten vanaf 01/01/2014) : Studenten en uitzendkrachten: de eerste 3 arbeidsdagen worden automa?sch als proe[ijd beschouwd. Tijdens deze periode kan de arbeidsovereenkomst worden verbroken zonder opzeg of vergoeding. 31

32 Arbeidsongeschiktheid o o o o De huidige regel dat men kan verbreken na 6 maanden ongeschiktheid wordt afgeschas! Volgende nieuwe regeling komt in de plaats : WN wordt arbeidsongeschikt nadat de AOK voor onbepaalde Kjd werd opgezegd De WG die de AOK wenst te verbreken, moet aan de WN een verbrekingsvergoeding betalen die overeenstemt met het resterende deel van de opzegtermijn, waarbij het gewaarborgd loon mogelijks kan in vermindering gebracht worden WN wordt arbeidsongeschikt Kjdens een AOK voor bepaalde Kjd < 3 maanden De WG kan de AOK zonder vergoeding beëindigen als de ongeschiktheid langer dan 7 dagen duurt na verstrijken van de hel[ van de AOK WN wordt arbeidsongeschikt Kjdens een AOK voor bepaalde Kjd 3 maanden Enkel bij ongeschiktheid van meer dan 6 maanden: De WG kan de AOK beëindigen mits vergoeding voor de resterende?jd, met een maximum van 3 maanden en onder a[rek van gewaarborgd loon sedert begin van de ongeschiktheid 32

33 Contracten bepaalde duur o Principe: betaling verbrekingsvergoeding In geval van beëindiging moet een vergoeding betaald worden die de resterende termijn dekt (periode tot aan de voorziene einddatum) MAAR BEPERKT tot het dubbele van wat betaald had moeten worden indien het een contract van onbepaalde duur was geweest, o Nieuwe mogelijkheid om het contract op te zeggen Kjdens de eerste hels van het contract Verbreking met opzegtermijn mogelijk?jdens de 1ste hel[ van de overeengekomen duur?jd, maar max. gedurende 6 maanden Ter vervanging van mogelijkheid tot verbreking?jdens proef Automa?sch opgenomen in elk contract (geen beding nodig) Bij opeenvolgende AOBT/AOBW: opzeg enkel mogelijk?jdens eerste contract Enkel voor AOBT/AOBW gesloten vanaf 1 januari

34 MoKvering Mo?vering van het ontslag : o Het ontslag zal gemo?veerd moeten worden voor alle werknemers. o Dit zal vastgelegd worden via een CAO van de NAR. o Afschaffing van het principe van willekeurig ontslag arbeiders. 34

35 Info klanten Al deze info vindt u ook op : : lex4you Data seminaries: 16 januari 2014 : Gent 21 januari 2014 : Antwerpen 23 januari 2014 : Kortrijk 35

36 Services Securex App opzegtermijnen : Staat online/kan gedownload worden. ( Met opzegtermijnen die nu van toepassing zijn (dus 01/01/2012!) Van zodra nieuwe opzegtermijnen officieel gepubliceerd à nieuwe opzegtermijnen 36

37 Services Securex Nieuwe bijlage Arbeidsreglement/nieuw arbeidsreglement Legal audit eenheidsstatuut Foto = rapport met naam + anc. + opzegtermijn op 31/12/2013 Kostprijssimula?e (bedragen hoeveel gaat het kosten?) 37

38 Startende werkgevers Startende zelfstandigen Nieuwe werkgever Waar staat Securex voor? De slaagkansen ondernemers verhogen Doorheen alle stappen van hun groei App Startende WG KMO- werkgevers Vernieuwd aanbod ondernemingsloket Nieuwigheden voor werkgevers

39 Securex, al lang véél meer dan enkel een sociale dienstverlener NIEUW bij Securex ondernemingsloket Startende zelfstandigen Nieuwe KBO tool KBO check- ups Subsidieoverzichten Vergunningen mét kor?ng Vernieuwd aanbod ondernemingsloket

40 Securex, al lang véél meer dan enkel een sociale dienstverlener Startende zelfstandigen Vernieuwd aanbod ondernemingsloket

41 41

42 Vragen DANK U 42

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014

Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Arbeiders-Bedienden Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Infosessie voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Olivier Wouters Advocaat - Vennoot Ward Bouciqué Advocaat - Senior Associate Brussel,

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013

Met de neus op de feiten. Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 Met de neus op de feiten Dag van de payroll professional Annelies Baelus 3 oktober 2013 1 Inhoud In opmaak : Eenheidsstatuut Loonkloofwet Gepubliceerd : Modernisering van de arbeidstijd Aanvullende vakantie

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN

COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN 11-7-2013 nota-bis COMPROMISVOORSTEL MINISTER VAN WERK INZAKE OPZEGTERMIJNEN EN CARENZDAG I.F.V. DE EENMAKING VAN HET STATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN Op de valreep bereikte de tripartite (Regering en sociale

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk

Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk Finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk N E W S L E T T E R, 1 1 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Finaal compromisvoorstel Enkele juridische bedenkingen 2 7 In een arrest van 8 juli 1993 liet het

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec

Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van lijdensweg naar definitieve oplossing? door David Joly, Fedelec 10u 10h15 Verwelkoming Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden; van door David Joly, Fedelec Bent u goed verzekerd? Specifieke risico s voor een technische bedrijfsinstallatie. door Alex Pire, Federale Verzekeringen

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK MAART 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE REGELS

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land.

Als we geen rekening houden met de overgangsmaatregelen, dan zijn we niet langer het tweede duurste, maar slechts het zevende duurste land. EENHEIDSSTATUUT Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in.

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

FAQ s (versie september 2014)

FAQ s (versie september 2014) FAQ s (versie september 2014) Inhoud 1. Specifieke overeenkomsten 2. Gewaarborgd loon en carenzdag 3. Ontslag: algemeen regime 4. Ontslag: SWT en pensioen 5. Ontslag: Sectoren met verkorte opzeg 6. Ontslagcompensatievergoeding

Nadere informatie

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2

BBTK-SETCa Arbeiders-Bedienden: analyse van de ontwerp tekst van wet De Coninck 2 Vanaf wanneer?... 3 Ontslagregeling... 4 Geen proefbeding meer... 4 En wat met bestaande proefbedingen?... 4 Scholings- en niet-concurrentie beding... 4 Wanneer gaat de opzegtermijn in?... 4 De werkgever

Nadere informatie

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding

Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers De ontslagcompensatievergoeding In welk geval is dit infoblad voor u bestemd? U bent als arbeider voor uw huidige werkgever beginnen werken vóór

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx. Informatienota Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013 Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.com Informatienota: het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be

arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be arbeider bediende het nieuwe stelsel www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 10.2013 Arbeider Bediende: Het nieuwe stelsel Op 8 juli 2013 keurde de regering een compromistekst goed

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 49 2013 29 november t.e.m. 5 december Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014

Het eenheidsstatuut. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Het eenheidsstatuut Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Nele Vangheluwe 31 maart 2014 Eenheidsstatuut Agenda: Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden 1. Historiek 2. Ontslagregeling

Nadere informatie

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014

Speciale uitgave Vakbeweging nr januari Het eenheidsstatuut. Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf 1 januari 2014 Speciale uitgave Vakbeweging nr. 96 5 januari 204 5 WAT VERANDERT ER VOOR WIE? BEKIJK HET OP 4 2 6 3 2 4 8 6 Het eenheidsstatuut 3 8 Gelijke opbouw opzegtermijnen en afschaffing carensdag vanaf januari

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

HET EENHEIDSSTATUUT. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Inhoudsopgave: HET EENHEIDSSTATUUT Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen I. WIJZIGINGEN AAN DE ONTSLAGREGELS VANAF 2014 p. 4 1. PRO MEMORIE OPZEGTERMIJNEN GELDEND TOT EN MET 31 DECEMBER 2013 p.

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER

HET EENHEIDSSTATUUT. 14 februari 2014. Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER HET EENHEIDSSTATUUT 14 februari 2014 Hilde POSSEMIERS Laura DE MEYER 1 Waarom een eenheidsstatuut? Inleiding GwH 8 juli 1993: een eerste waarschuwing Handenarbeid t.o.v. intellectuele arbeid is gedateerd,

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JANUARI 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u meegeven wat de indexering en de loonsverhoging van de bedienden in PC 218 bedroeg

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie