Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik"

Transcriptie

1 Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een arbeider of bediende die voor een onbepaalde duur werd gesloten. Out Sim berekent voor u de na te leven opzeggingstermijn en de te betalen compensatoire opzeggingsvergoeding wanneer u vanaf die datum een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer, arbeider of bediende. Wij vatten hierna voor u de regels samen. A. Welke opzeggingstermijn naleven? Om te weten welke opzeggingstermijn er moet worden toegekend moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de werknemers die werden aangeworven vanaf 1 januari 2014 en de werknemers aangeworven vóór 1 januari Werknemers aangeworven vanaf 1 januari Voortaan zal er slechts één stelsel van opzeggingstermijnen van toepassing zijn op alle werknemers. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen de opzeggingstermijn die moeten toegekend worden aan de bedienden en de opzeggingstermijnen die moeten toegekend worden aan de arbeiders. Algemene regel: De nieuwe opzeggingstermijnen zijn de volgende: Anciënniteit Opzeggingstermijn Van 0 tot minder dan 3 maand 2 weken Van 3 maand tot minder dan 6 maand 4 weken Van 6 maand tot minder dan 9 maand 6 weken Van 9 maand tot minder dan 12 maand 7 weken Van 12 maand tot minder dan 15 maand 8 weken Van 15 maand tot minder dan 18 maand 9 weken Van 18 maand tot minder dan 21 maand 10 weken Van 21 maand tot minder dan 24 maand 11 weken Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 weken Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 weken Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 weken Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 weken Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21 weken Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24 weken Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27 weken Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30 weken Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33 weken Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36 weken Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39 weken 1

2 Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar Van 24 jaar tot minder dan 25 jaar Van 25 jaar tot minder dan 26 jaar Van 26 jaar tot minder dan 27 jaar Van 27 jaar tot minder dan 28 jaar Van 28 jaar tot minder dan 29 jaar Van 29 jaar tot minder dan 30 jaar Van 30 jaar tot minder dan 31 jaar Van 31 jaar tot minder dan 32 jaar Van 32 jaar tot minder dan 33 jaar Van 33 jaar tot minder dan 34 jaar Van 34 jaar tot minder dan 35 jaar Van 35 jaar tot minder dan 36 jaar Van 36 jaar tot minder dan 37 jaar Van 37 jaar tot minder dan 38 jaar Van 38 jaar tot minder dan 39 jaar Van 39 jaar tot minder dan 40 jaar Van 40 jaar tot minder dan 41 jaar Van 41 jaar tot minder dan 42 jaar Van 42 jaar tot minder dan 43 jaar Van 43 jaar tot minder dan 44 jaar Van 44 jaar tot minder dan 45 jaar Van 45 jaar tot minder dan 46 jaar Van 46 jaar tot minder dan 47 jaar 42 weken 45 weken 48 weken 51 weken 54 weken 57 weken 60 weken 62 weken 63 weken 64 weken 65 weken 66 weken 67 weken 68 weken 69 weken 70 weken 71 weken 72 weken 73 weken 74 weken 75 weken 76 weken 77 weken 78 weken 79 weken 80 weken 81 weken 82 weken 83 weken 84 weken 85 weken 86 weken 87 weken 88 weken Afwijkende regel : Voor arbeiders die worden afgedankt in de volgende sectoren moeten evenwel andere termijnen worden toegepast: PC 124 bouwbedrijf ; PC 126 stoffering en houtbewerking; PC Havenarbeiders van het algemeen contingent; PC 324 diamantnijverheid en handel ; Het betreft sectoren waar de opzeggingstermijnen die op 31 december 2013 van toepassing zijn voor een anciënniteit van meer dan één jaar of voor een ontslag buiten herstructurering, pensionering of een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, korter zijn dan die bepaald door de CAO nr. 75 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). 2

3 Deze afwijkende opzeggingstermijnen zullen mogen toegepast worden tot 31 december De afwijkende opzeggingstermijnen zijn de volgende: Anciënniteit Opzeggingstermijn Van 0 tot minder dan 3 maand 2 weken Van 3 maand tot minder dan 6 maand 4 weken Van 6 maand tot minder dan 5 jaar 5 weken Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar 6 weken Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar 8 weken Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 12 weken 20 jaar en meer 16 weken Opzeggingstermijn in geval van pensionering : Indien het ontslag wordt gegeven om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt, dan zal de door de werkgever toe te passen opzeggingstermijn beperkt zijn tot 26 weken indien de berekening ervan volgens de toepasselijke regels dit maximum overschrijdt. Out Sim houdt hiermee rekening. Opzeggingstermijn in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag: Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (burgpensioen), dan kan de door de werkgever toe te passen opzeggingstermijn verkort worden tot 26 weken voor de ondernemingen die erkend worden als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Out Sim houdt hiermee geen rekening maar zal u erop wijzen. Geen verkorte opzeggingstermijnen tijdens de proefperiode of als de arbeider minder dan 6 maanden dienst heeft in de onderneming: In tegenstelling tot een studentenovereenkomst en een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid waarin nog een proefbeding kan worden opgenomen (de eerste drie werkdagen worden automatisch beschouwd als proefperiode tijdens welke elke partij de arbeidsovereenkomst mag beëindigen zonder opzegging nog vergoeding ; de arbeidsovereenkomst moet geen specifiek proefbeding meer bevatten) zal een arbeidsovereenkomst met aanwerving vanaf 1 januari 2014 geen proefperiode meer mogen bevatten. De verkorte opzeggingstermijnen ingeval van een proefperiode bestaan dus niet meer. Hetzelfde geldt voor de opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen die de werkgever kon toepassen als de arbeider minder dan 6 maanden dienst had en als de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid voorzag. Die mogelijkheid verdwijnt voor de arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari Werknemers aangeworven vóór 1 januari Verkorte opzeggingstermijnen ingeval van een proefperiode of als de arbeider minder dan 6 maanden dienst heeft in de onderneming: 3

4 U kon hierboven lezen dat in tegenstelling tot een studentenovereenkomst en een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid waarin nog een proefbeding kan worden opgenomen (de eerste drie werkdagen worden automatisch beschouwd als proefperiode tijdens welke elke partij de overeenkomst mag beëindigen zonder opzegging noch vergoeding ; de arbeidsovereenkomst moet geen specifiek proefbeding meer bevatten) zal een arbeidsovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2014 geen proefperiode meer mogen bevatten. De verkorte opzeggingstermijnen voor proefperiode bestaan dus niet meer. Hetzelfde geldt voor de opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen die de werkgever kon toepassen als de arbeider minder dan 6 maanden dienst had en als de arbeidsovereenkomst die mogelijkheid voorzag. Die mogelijkheid verdwijnt voor de arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari Als de arbeidsovereenkomst daarentegen een aanwerving voorziet vóór 1 januari 2014 dan mag die arbeidsovereenkomst die bedingen bevatten en de verkorte opzeggingstermijnen die daarvoor gelden mogen dan ook worden toegepast. Out Sim houdt hiermee rekening. Algemene regel : Bij gebrek aan een proefperiode of aan de mogelijkheid om met een verkorte opzeggingstermijn van 7 dagen een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van de arbeider met minder dan 6 maand dienst, wordt de na te leven opzeggingstermijn die de werkgever vanaf 1 januari 2014 moet naleven wanneer hij een arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen van een werknemer die voor onbepaalde duur werd in dienst genomen vóór 1 januari 2014, bekomen door de som te maken van enerzijds de na te leven opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 en volgens de regels die op die datum gelden (1) en anderzijds de na te leven opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven sedert 1 januari 2014 en volgens de nieuwe regels (2).Dit is de toepassing van het zogenoemde kliksysteem. (1) Toe te passen opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 Voor de werknemer met het statuut van arbeider op 31 december 2013, is de toe te passen opzeggingstermijn ofwel de wettelijke opzeggingstermijn ofwel de sectorale opzeggingstermijn of de opzeggingstermijn van de CAO nr. 75. Er zal ook een onderscheid moeten gemaakt worden tussen de arbeidsovereenkomsten gesloten vóór en na 1 januari Out Sim bepaalt de toe te passen opzeggingstermijn. Voor de werknemer die op 31 december 2013 het statuut heeft van bediende waarvan het jaarloon niet overschrijdt, bedraagt de opzeggingstermijn 3 maand per begonnen schijf van 5 jaar dienst. Voor de werknemer die op 31 december 2013 het statuut heeft van bediende waarvan het jaarloon overschrijdt, bedraagt de opzeggingstermijn 1 maand per begonnen periode van een jaar dienst met een gewaarborgd minimum van 3 maand. 4

5 Aangezien de toe toepassen opzeggingstermijn niet meer in onderling overleg of door de rechter zal moeten bepaald worden, moet er niet meer teruggegrepen worden naar de formule Claeys. (2) Toe te passen opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven sedert 1 januari 2014 De toe te passen opzeggingstermijn zal die zijn welke wordt berekend overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2014 (zie hierboven onder punt 1. Werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2014). De som van het resultaat bekomen onder punt (1) en onder punt (2) zal de toe te passen opzeggingstermijn zijn. In de regeling van toepassing tot 31 december 2013 konden de werkgever en de bediende wiens jaarloon bij aanwerving overschrijdt de na te leven opzeggingstermijn in de arbeidsovereenkomst overeenkomen. Deze overeengekomen regeling zal moeten nageleefd worden om de opzeggingstermijn te berekenen op basis van de anciënniteit verworven op 31 december Met deze overeengekomen regeling zal ook rekening moeten gehouden worden om de opzeggingstermijn te berekenen op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 als deze voor de bediende voordeliger is dan de wettelijk toe te passen opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven sedert 1 januari Out Sim zal deze berekening niet maken maar zal u erop attent maken bij de mededeling van na te leven opzeggingstermijn. Indien u enkel een foto wenst te maken van de opzeggingstermijn waarop de werknemer recht heeft op basis van de op 31 december 2013 verworven anciënniteit («kliksysteem»), dan kan u dit doen door in Out Sim als datum van ontslag 1 januari 2014 in te geven. Afwijkende regel: In sommige sectoren zal in geval van ontslag van arbeiders het zogenoemde «kliksysteem» zoals hierboven uitgelegd niet van toepassing zijn maar zullen afwijkende opzeggingsregels van toepassing zijn op basis van de anciënniteit verworven sedert de datum van indiensttreding (dus zonder onderscheid te maken tussen de anciënniteit verworven op 31 december 2013 en die verworven vanaf 1 januari 2014). Dit is het geval in de volgende sectoren: PC 124 bouwbedrijf ; PC 126 stoffering en houtbewerking; PC Havenarbeiders van het algemeen contingent; PC Tandprothese. Die sectoren voorzien op 31 december 2013 opzeggingstermijnen voor een anciënniteit van meer dan één jaar of voor een ontslag buiten herstructurering, pensionering of werkloosheid met bedrijfstoeslag, die korter zijn dan die bepaald in de CAO nr. 75 van de NAR. Die opzeggingstermijnen zullen mogen toegepast worden tot 31 december

6 De afwijkende opzeggingstermijnen zijn : Anciënniteit Opzeggingstermijn Van 0 tot minder dan 3 maand 2 weken Van 3 maand tot minder dan 6 maand 4 weken Van 6 maand tot minder dan 5 jaar 5 weken Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar 6 weken Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar 8 weken Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 12 weken 20 jaar en meer 16 weken Opzeggingstermijn in geval van pensionering : Indien het ontslag wordt gegeven om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt, dan zal de door de werkgever toe te passen opzeggingstermijn beperkt zijn tot 26 weken indien de berekening ervan volgens de toepasselijke regels dit maximum overschrijdt. Out Sim houdt hiermee rekening. Opzeggingstermijn in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag: Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (burgpensioen), dan kan de door de werkgever toe te passen opzeggingstermijn verkort worden tot 26 weken voor de ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Out Sim houdt hiermee geen rekening maar zal u erop attent maken. B. Hoe de verworven anciënniteit berekenen? Voor de berekening van de opzeggingstermijnen moet er worden rekening gehouden met de anciënniteit die verworven is op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat of op het ogenblik van verbreking van de arbeidsovereenkomst in geval van onmiddellijke verbreking. «Anciënniteit is de periode tijdens welke de werknemer zonder onderbreking in dienst gebleven is van dezelfde onderneming (= economische exploitatie-eenheid). Als een arbeidsovereenkomst zonder onderbreking op een andere volgt dan moet er rekening worden gehouden met de anciënniteit verworven in de vorige arbeidsovereenkomst voor de bepaling van de opzeggingstermijn die moeten worden toegepast om de laatste arbeidsovereenkomst te beëindigen. Mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn moet er ook rekening worden gehouden met de anciënniteit die door de werknemer werd verworven als uitzendkracht in dienst van de gebruiker die zijn huidige werkgever is geworden. Het zijn de volgende cumulatieve voorwaarden: de aanwerving volgt onmiddellijk of met een onderbreking van hoogstens 7 dagen op de periode van uitzendarbeid in dienst van de gebruiker die zijn werkgever is geworden; 6

7 de aanwerving gebeurt in dezelfde functie als die welke de werknemer voorheen als uitzendkracht vervulde; de voorgaande perioden van uitzendarbeid mogen niet onderbroken zijn. De inactiviteitsperiodes van een week of korter tellen voor een tewerkstelling als uitzendkracht. Voor de berekening van de anciënniteit worden de verschillende periode van uitzendarbeid in dienst van een gebruiker dus samengevoegd voor die werknemer die nadien in dezelfde functie aangeworven wordt door de gebruiker die zijn huidige werkgever wordt. Voor de berekening van de anciënniteit wordt er niet alleen rekening gehouden met de gewerkte perioden maar ook met de niet gewerkte periode tussen twee contracten van uitzendarbeid of tussen het laatste contract van uitzendarbeid en de gewone arbeidsovereenkomst voor zover die niet gewerkte periode niet langer duurt dan 7 dagen. Aldus zal een uitzendkracht die als dusdanig werd tewerkgesteld gedurende drie maand, een anciënniteit hebben van drie maand. De aldus verworven anciënniteit als uitzendkracht zal echter voor niet langer dan één jaar meegeteld worden. C. Wanneer gaat de opzeggingstermijn in? Elke opzeggingstermijn die wordt betekend vanaf 1 januari 2014, zij het nu aan een bediende of aan een arbeider, zal steeds ingaan op de maandag volgend op de week waarin die opzegging werd betekend. Vergeet niet dat in geval van betekening door middel van een aangetekende brief die opzegging geacht wordt betekend te zijn op de 3de werkdag volgend op de verzending van de aangetekende brief die deze opzegging bevat. D. Hoe wordt de verbrekingsvergoeding berekend wanneer de opzeggingstermijn niet moet gepresteerd te worden? Ingeval van niet prestatie van een opzeggingstermijn moet er een compensatoire opzeggingsvergoeding worden betaald. De berekeningsregels van de opzeggingsvergoeding veranderen niet. De opzeggingsvergoeding moet worden berekend rekening houdend met het lopend loon en met de voordelen verworven krachtens de overeenkomst op het ogenblik van het ontslag. Out Sim zal het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst op het ogenblik van het ontslag op jaarbasis berekenen maar vetrekkende van een maandloon. Indien de werknemer een uurloon geniet, dan zal zijn maandloon bekomen worden door zijn uurloon te vermenigvuldigen met de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met 13 en gedeeld door 3. Het bekomen jaarbedrag van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst wordt vervolgens omgerekend naar een maandbedrag. Veranderlijk loon: 7

8 Wanneer het lopend loon of de voordelen verworven krachtens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderlijk zijn, dan wordt het veranderlijk deel berekend op basis van het gemiddelde van de vorige 12 maanden of eventueel het deel van die 12 maanden tijdens welk de werknemer in dienst was. Weekloon: Indien de niet gepresteerde opzeggingstermijn in weken wordt uitgedrukt, wordt het weekloon dat als basis moet dienen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding, bekomen door het bekomen maandbedrag van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst met 3 te vermenigvuldigen en het bekomen product door 13 te delen. Dagloon : Indien de niet gepresteerde opzeggingstermijn in dagen wordt uitgedrukt, wordt het dagloon dat als basis moet dienen om de opzeggingsvergoeding te berekenen, bekomen door het bekomen maandbedrag van het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst met 3 te vermenigvuldigen en het bekomen product door 13 te delen. Het bekomen resultaat wordt vervolgens gedeeld door 7. Deeltijdse werknemer: Als het om een deeltijdse werknemer gaat dan moet de verbrekingsvergoeding in principe berekend worden aan de hand van de deeltijdse bezoldiging. Toch moet er ook rekening worden gehouden met recente vonnissen inzake de gedeeltelijke uitvoering van een voltijdse arbeidsovereenkomst wegens ziekte met instemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit of wegens ouderschapsverlof. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt dan moet de verschuldigde opzeggingsvergoeding worden berekend aan de hand van het basisloon, d.w.z. zonder rekening te houden met de verminderde arbeidsprestaties. Out Sim zal u erop attent maken. 8

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE DUUR EENZIJDIGE BEËINDIGING MET OPZEGGING Algemeen - Anciënniteit - Aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken - Sollicitatieverlof Berekening van de opzeggingstermijn:

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/5/2018 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden

Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden Wet tot uitvoering van het IPA: een eerste toenadering tussen het statuut van arbeiders en bedienden 1. Nieuwe ontslagregels Dat er nieuwe ontslagregels zijn, betekent niet dat alles wordt gewijzigd. Integendeel,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering

Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering Nieuwe ontslagregels vanaf 2012 Een eerste stap in de harmonisering N E W S L E T T E R, 6 A P R I L 2 0 1 1 I N H O U D : Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2012 De begeleidingspremie ten laste van de RVA

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

Helpdocument bij de opzegwijzer

Helpdocument bij de opzegwijzer Helpdocument bij de opzegwijzer 1. Inleiding.... 2 2. Wat berekent de module en wat niet?... 3 3. Uitleg van de velden en de berekening op de website.... 4 3.1. Uitleg bij de velden.... 4 3.1.1. Voor de

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB

IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING : 1 ste aanvraag RU VW... datumstempel WB De werknemer die uitkeringen wil genieten moet dit formulier, na de periode gedekt door loon, onmiddellijk indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. De werknemer die een vergoeding n.a.v. de beëindiging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers

Rechten en plichten werkgevers en werknemers BBZ Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

14.5962 KTL 00 00 00 00 partner ten partner ten partner niet partner niet Gezinstoestand. Anciënniteit 25 35 25 35

14.5962 KTL 00 00 00 00 partner ten partner ten partner niet partner niet Gezinstoestand. Anciënniteit 25 35 25 35 06-B4 14.5962 CAO 17 + bruto maandbedrag 412.88 412.88 280.14 280.14 284.63 398.48 284.63 398.48 TOTAL BRUTO 1,850.60 1,964.45 1,717.87 1,831.72 TOTAL NETTO 1,635.07 1,694.09 1,341.20 1,397.09 % t.o.v

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut De wet

Het eenheidsstatuut De wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid af te schaffen. De gelijkschakeling

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Wet op het Eenheidsstatuut

Wet op het Eenheidsstatuut Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013 Een overzicht van de voornaamste wijzigingen Aanvulling van 7 februari 2014 op de Arbeidsovereenkomstengids van 2012 June Geuens Audrey Rottier Bram Van

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE

EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE arbeider bediende EEN STAP DICHTER BIJ DE HARMONISATIE De nieuwe opzegtermijnen en andere elementen www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 02.2014 D/1831/2014/3/43000 Voorwoord

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut

ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut ARBEIDERS - BEDIENDEN Vragen betreffende Wet Eenheidsstatuut INLEIDING Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden

Nadere informatie

Acerta Connect Quicklearn

Acerta Connect Quicklearn Acerta Connect Quicklearn Werknemer uit dienst Publicatiedatum: Februari 2018 (verifieer of dit de meest recente versie is) Zoek de overeenkomst 1 op Pas de overeenkomst 2 aan naar uit dienst Neem contact

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht Het nieuwe ontslagrecht Philippe Stienon, Marleen Porré en Marc Junius Het nieuwe ontslagrecht Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Redactie: Philippe Stienon met de medewerking van Marleen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?

Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Infoblad - werknemers Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht? Wanneer bent u een deeltijdse werknemer? U bent een "deeltijdse werknemer" wanneer: u volgens uw contract per week minder uren moet werken

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN?

WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? WERK GEVONDEN WAAROP LETTEN? Werk gevonden, waarop letten? Alvorens je handtekening op een arbeidsovereenkomst te plaatsen, ga je het best een aantal zaken na. Want het ene contract is het andere niet.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6

Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1. Algemeen...6. 1 Wetsontwerp...6. 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Inhoud Het eenheidsstatuut wetsontwerp...1 Algemeen...6 1 Wetsontwerp...6 2 Wegwerken van de andere verschilpunten...6 Deel 1: De nieuwe ontslagregeling...7 1 Opzeggingstermijnen...7 1.1 Algemeen...7 1.2

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9

2. Hoe wordt de opzeggingstermijn bepaald wanneer de opzegging uitgaat van de werknemer?...9 Inleiding Deze FAQ kwam tot stand door het bundelen van de vragen die de leden van het VBO in de voorbije weken hebben gesteld. De antwoorden steunen op bepalingen van de Wet van 26 december 2013 (B.S.,

Nadere informatie

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014

HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN. September 2014 16/09/2014 WELKOM HET EENHEIDSSTATUUT ARBEIDERS EN BEDIENDEN September 2014 Proefperiode: overgangsregels Voor op 31/12/ 13 bestaande arbeidsovereenkomsten: Regels inzake beëindiging van de AOV tijdens

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen Paritair Comité voor het glasbedrijf 1150003 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015 (128.157)... 2 Arbeids

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst - Student

Arbeidsovereenkomst - Student Arbeidsovereenkomst - Student Tussen vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds, en verder genoemd de student, anderzijds, wordt overeengekomen wat volgt: Artikel 1 - Taakomschrijving

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

12. Einde van de arbeidsovereenkomst

12. Einde van de arbeidsovereenkomst 12. Einde van de arbeidsovereenkomst Gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het algemeen recht op een langere opzeggingsperiode dan een bediende. We geven hieronder een kort overzicht van de reglementering

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet

Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Juridisch dossier Het eenheidsstatuut De Wet Het eenheidsstatuut De wet Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden bestaat al meer dan 100 jaar. Decennialang werden er al voorstellen gedaan om dit onderscheid

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 49 2013 29 november t.e.m. 5 december Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie