Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014"

Transcriptie

1 Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien door de richtlijn 2009/65/EG

2 Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van het document met essentiële beleggersinformatie.

3 Record Fund 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BEVEK 1.1. Organisatie van de instelling voor collectieve belegging Maatschappelijke zetel Rogierplein 11, 1210 Brussel Oprichtingsdatum Brussel 22 mei 2014 Raad van bestuur van de bevek Voorzitter: Christa Decaestecker Bestuurders: Dominik Geeraerts Xavier Gerard Onafhankelijk bestuurder: Alexandre Deveen, andere bestuurdersmandaten van beveks Odilon De Groote, andere bestuurdersmandaten van beveks Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Dominik Geeraerts, Gedelegeerd bestuurder Record Bank N.V. Gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité Record Credit Services CVBA Xavier Gerard, Product Manager Invest & Securities Record Bank Commissaris Beheertype Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d Entreprises B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, met als permanente vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix Zelfbeheerde bevek Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille Delegatie van de administratie BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London EC2N2DL RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Transfer agent RBC Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Financiële dienst Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Distributeur(s) Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Bewaarder Promotor RBC Investor Services Bank N.V., Brussels Branch, Rogierplein 11, 1210 Brussel, waarvan de voornaamste werkzaamheid die van een kredietinstelling is. Zo kan RBC IS Bank zowel voor zichzelf als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland alle aan een kredietinstelling toegestane werkzaamheden uitoefenen en alle bankverrichtingen uitvoeren, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, alsook alle depot-, makelarij-en beursverrichtingen. Record Bank N.V., Henri Matisselaan 16, 1140 Evere Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten 1. Record Fund Balanced 2. Record Fund Dynamic De objectieven van elk van deze compartimenten worden verder uitgebreid omschreven in dit rapport. 3

4 Record Fund 1.2. Beheerverslag van de instelling voor collectieve belegging Dames, Heren, Wij hebben het genoegen het halfjaarverslag op 31 augustus 2014 van de compartimenten van de BEVEK Record Fund aan de aandeelhouders voor te leggen Informatie aan de aandeelhouders Een naamloze vennootschap Record Fund genaamd, werd opgericht onder het stelsel van een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht, hierna de Vennootschap genoemd. De Vennootschap heeft geopteerd voor de categorie van beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft wordt beheerst door de wet van 03 augustus 2012 betreffendende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles Algemeen overzicht van de markten Het beleid van de centrale banken in het middelpunt van de belangstelling In het derde kwartaal van 2014 is het beleid van de centrale banken in het middelpunt van de belangstelling komen te staan, hebben de geopolitieke spanningen voor ongerustheid gezorgd bij de beleggers en zien we nog steeds een divergentie tussen de belangrijkste ontwikkelde economieën. In de Verenigde Staten zijn er signalen die erop wijzen dat de economie nog steeds sterker wordt. De beleggers concentreren zich dan ook steeds meer op de nakende verhoging van de rentevoeten door de Amerikaanse Federal Reserve. In september meldde de Fed al dat ze het monetaire beleid waarschijnlijk iets sneller zou gaan aanpassen dan de beleggers voordien verwacht hadden. In Europa, waar de zwakke economische groei en de lage inflatie in de eurozone nog steeds belangrijke risico's inhouden, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleggers daarentegen verrast met een daling van de rente en met een programma voor kredietversoepeling. In de loop van dit kwartaal werd de euro zwakker ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het laatste woord is nog niet gezegd over de vraag of deze inspanningen van de ECB zullen volstaan om de economie in de eurozone aan te zwengelen, met name omdat de verwachtingen inzake inflatie in de eurozone blijven dalen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de onzekerheid over het resultaat van het referendum in Schotland in tussentijd de verwachtingen voor een renteverhoging door de Bank of England (BoE) naar de achtergrond geduwd. Na het wegvallen van dit klaarblijkelijke risico midden september was de aandacht van de beleggers opnieuw gericht op het ritme van het economische herstel in het Verenigd Koninkrijk. Door de sterke toename van het bbp zou de rente al in het eerste kwartaal van 2015 opgetrokken kunnen worden. Het vermoedelijke doel is een renteverhoging vóór de parlementsverkiezingen in maart We beginnen nu te zien hoe de Amerikaanse en de Britse centrale bank een uiteenlopend beleid beginnen te voeren tegenover de europese monetaire politiek. De rentestijging zal in beide landen waarschijnlijk van start gaan in In het komende jaar zal de ECB waarschijnlijk eerder voor meer versoepeling ("easing") kiezen. Vastrentende producten profiteerden van hun status van "veilige haven", terwijl aandelen goed standhielden Vastrentende producten: De geopolitieke onzekerheid, die met name in Oekraïne en in het Midden-Oosten heerst, heeft nog steeds een impact en zorgt ervoor dat veel beleggers op zoek gaan naar beleggingen in "veilige havens". De rentevoet voor Amerikaanse staatsobligaties op tien jaar, die als referentiepunt geldt, heeft de periode grotendeels ongewijzigd afgesloten, maar we stellen wel een sterkere stijging vast voor de Amerikaanse kortetermijnrente. Bij de staatsobligaties uit de eurozone gaat de 'zoektocht naar rendement' gewoon door voor de beleggers. De rente op Duitse staatsobligaties op tien jaar zakte voor het eerst onder de 1 %, omdat de markt verwacht dat de ECB haar beleid van versoepeling zal voortzetten. Ook het rendement van staatsobligaties van landen uit de periferie, waarvan de belegger traditioneel een hoger rendement verwacht, is gedaald toen de rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties op 10 jaar onder de 3 % kwam. Aandelen: In augustus boekten de aandelenmarkten vooruitgang, maar september maakte haar reputatie als zwakke maand waar. De aanslepende wereldwijde geopolitieke bedreigingen, de signalen voor een vertraging van de groei van de Chinese economie en de bezorgdheid over hogere rentevoeten eisten immers allemaal hun tol. Niet alle segmenten van de aandelenmarkten reageerden op dezelfde manier en de delen van de markt die zich sterk gehouden hebben, waren daarbij blijkbaar de voordelige koopjes. Dit was in deze periode in het bijzonder het geval bij Europese aandelen, die nu hun lage peil uit het midden van 2013 achter zich hebben gelaten. Deze rally werd sinds 2013 gerealiseerd ondanks de geringe toename van de bedrijfswinst bij de Europese ondernemingen. Toen het herstel van de eurozone in de zomer tekenen van stagnatie begon te vertonen, ging het elan van de Europese aandelen dezelfde weg op Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR) Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behalve onderstaande onafhankelijke bestuurders aan wie de bezoldiging toekomt: - Alexandre Deveen: EUR (excl. btw) per jaar. - Odilon De Groote: EUR (excl. btw) per jaar. DE RAAD VAN BESTUUR 4

5 Record Fund 1.3. Geglobaliseerde balans 31/08/2014 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,23 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,81 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,79 F. Financiële derivaten 0,02 j. Op deviezen 0,02 ii. Termijncontracten (+/-) 0,02 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar ( ,73) A. Vorderingen ,85 a. Te ontvangen bedragen ,85 B. Schulden ( ,58) a. Te betalen bedragen (-) ( ,58) V. Deposito s en liquide middelen ,77 VI. A. Banktegoeden op zicht ,77 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen (85 526,62) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) (85 526,62) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,23 A. Kapitaal ,98 B. Deelneming in het resultaat ,11 C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,14 5

6 Record Fund 1.4. Posten buiten-balanstelling 31/08/2014 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) ,31 A. Gekochte termijncontracten ,17 B. Verkochte termijncontracten ,14 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 IX. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 6

7 Record Fund 1.5. Geglobaliseerde resultatenrekening 31/08/2014 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,81 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,99 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen 1 457,82 b. Andere wisselposities en verrichtingen 1 457,82 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,87 A. Dividenden ,09 B. Interesten (+/-) 0,00 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (5,22) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 ( ,54) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (26 257,74) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (12 279,08) D. Vergoeding van de beheerder (-) (18 649,80) a. Financieel beheer (8 885,54) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (9 764,26) E. Administratiekosten (-) 0,00 F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (938,96) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (2 500,00) H. Diensten en diverse goederen (-) (43 045,28) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (26 100,79) K. Andere kosten (-) (18 737,89) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (13 392,67) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat ,14 VI. Belastingen op het resultaat 0,00 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,14 7

8 Record Fund 1.6. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels Samenvatting van de regels De waardering van de tegoeden van de bevek wordt als volgt bepaald conform de regels van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming: 1. Effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten De effecten, geldmarktinstrumenten en afgeleide financiële instrumenten in de bevek worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer. Om de waarde in het economisch verkeer te bepalen, moet de volgende hiërarchie in acht worden genomen: a) Als het gaat om vermogensbestanddelen waarvoor er een actieve markt bestaat die werkt door toedoen van derde financiële instellingen, worden de op die markt gevormde actuele aan- en verkoopkoers in aanmerking genomen. Gaat het om vermogensbestanddelen die verhandeld worden op een actieve markt zonder enige tussenkomst van derde financiële instellingen, dan wordt de slotkoers in aanmerking genomen. b) Als de in punt a) bedoeld koersen niet beschikbaar zijn, wordt de prijs van de recentste transactie in aanmerking genomen. c) Als er voor een bepaald vermogensbestanddeel een georganiseerde of een onderhandse markt bestaat, maar is die markt niet actief en zijn de koersen die er gevormd worden niet representatief voor de waarde in het economisch verkeer, of als er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, dan wordt de waardering tegen de waarde in het economisch verkeer gedaan op basis van de actuele waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen waarvoor er wel een actieve markt bestaat. d) Als de in punt c) bedoelde waarde in het economisch verkeer van gelijksoortige vermogensbestanddelen voor een bepaald vermogensbestanddeel onbestaande is, wordt de waarde in het economisch verkeer van dat bestanddeel bepaald door gebruik te maken van andere waarderingstechnieken, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, zoals het regelmatig testen van hun rechtsgeldigheid. Als er in uitzonderlijke gevallen voor aandelen geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat en de waarde in het economisch verkeer van die aandelen kan niet op betrouwbare wijze worden bepaald volgens de hierboven beschreven hiërarchie, worden de aandelen in kwestie gewaardeerd tegen kostprijs. De tegen hun waarde in het economisch verkeer gewaardeerde afgeleide financiële instrumenten (swapovereenkomst, termijnovereenkomst en optieovereenkomst) worden onder de subrubrieken in en/of buiten de balans geboekt volgens het onderliggende instrument. De onderliggende waarden van de optieovereenkomsten en van de warrants worden in de buitenbalansposten geboekt onder de rubriek II. Onderliggende waarden van de optieovereenkomsten en van de warrants. De notionele bedragen van de termijnovereenkomsten en swapovereenkomsten worden respectievelijk in de buitenbalansposten geboekt onder de rubrieken III. Notionele bedragen van de termijnovereenkomsten en IV. Notionele bedragen van de swapovereenkomsten. 2. Rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging De door de bevek aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 gedefinieerde hiërarchie. De door de bevek aangehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor er geen de georganiseerde noch onderhandse markt bestaat, worden gewaardeerd op base van de netto inventariswaarde van die rechten van deelneming. 3. Kosten en opbrengsten Elke dag dat er rechten van deelneming worden uitgegeven of ingekocht, legt de bevek voorzieningen aan voor de kosten en opbrengsten die gekend zijn of voldoende nauwkeurig gewaardeerd kunnen worden. De recurrente kosten en opbrengsten worden pro rata temporis uitgedrukt in de waarde van de rechten van deelneming. 4. Schuldvorderingen en schulden De schuldvorderingen op termijn die niet vertegenwoordigd zijn door effecten verhandelbare of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun waarde in het economisch verkeer volgens de in punt 1 beschreven hiërarchie. De onmiddellijk opeisbare tegoeden op kredietinstellingen, de verbintenissen in rekening courant tegenover kredietinstellingen, de andere op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen dan die welke betrekking hebben op kredietinstellingen, de belastingtegoeden en belastingschulden en de andere schulden zullen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Als het beleggingsbeleid van de bevek niet hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar middelen in deposito s, liquide middelen of geldmarktinstrumenten, kan de raad van bestuur, rekening houdend met de relatief geringe belangrijkheid van de schuldvorderingen op 8

9 Record Fund 1.6. Samenvatting van de boekings- en waarderingsregels (vervolg) termijn, opteren voor de waardering van deze laatste tegen hun nominale waarde. 5. Effecten uitgedrukt in een andere munt De effecten die uitgedrukt zijn in een andere munt dan de referentiemunt van het desbetreffende compartiment, zullen in de munt van genoemd compartiment worden omgezet op basis van de gemiddelde contante koers tussen de representatieve aan- en verkoopkoers. De positieve en negatieve verschillen die uit de omzetting voortvloeien, worden toegerekend aan de resultaatrekening Wisselkoersen De waarden die luiden in een andere munt dan de euro, worden omgezet in euro tegen de laatst bekende koers. De wisselkoersen die gehanteerd worden op 31 augustus 2014 zijn: 31/08/ EUR = 1, USD 9

10 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Het compartiment Record Fund Balanced werd gelanceerd op 20 juni De initiële inschrijvingsperiode liep van 2 t.e.m. 20 juni 2014 en de initiële inschrijvingsprijs bedroeg 25 EUR voor de kapitalisatieaandelen en 100 EUR voor de distributieaandelen, telkens op datum van 20 juni 2014 en met valutadatum 25 juni Beursnotering Niet van toepassing Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Doel van het compartiment Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen-en obligatiemarkten via de belegging in financiële instrumenten geselecteerd op basis van hun verwacht rendement en hun correlatie met de evolutie van de financiële markten. Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment Balanced is gericht op de belegging volgens een beleggersprofiel gering tot gematigd risico en de opbrengst van een globaal rendement, met name de combinatie van kapitaal-en inkomstengroei, die met dit risicoprofiel overeenstemt. Het zal zijn doel nastreven door in te zetten op een breed gamma van categorieën van activa, voornamelijk door belegging in ETF s, en indien het nodig wordt geacht, in liquiditeiten en monetaire marktinstrumenten. Binnen dat risicoprofiel zou het compartiment moeten beleggen in ETF s, die inzetten op aandelen, op effecten die verband houden met obligaties en schuldpapier, alsook op effecten uit de vastgoedsector, de grondstoffensector en andere activa, teneinde te mikken op een jaarlijkse ex-ante volatiliteit tussen 2% en 5% in variabele wegingen. Het is niettemin mogelijk dat de volatiliteit gedurende kortere of langere perioden van die vork afwijkt. Het is evenmin zeker dat het compartiment zijn beoogde risicograad kan behouden, vooral tijdens uitzonderlijk woelige perioden op de markt. Voor de activa geldt geen geografische of sectorale beperking. De obligaties die deel uitmaken van de ETF s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, vennootschappen en supranationale entiteiten. De obligaties van die ETF s kunnen een relatief zwakke kredietkwaliteit hebben of niet genoteerd zijn. De beherende instelling selecteert de beleggingen van het compartiment naar goeddunken. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van verrichtingen met afgeleide financiële instrumenten. Evenmin is het voorzien dat er leningen worden gebruikt. Bepaalde strategie: Om de beoogde risicograad te beheren, gebruiken de beherende instellingen prognose-instrumenten, die de potentiële rendementsschommeling van alle ETF s waaruit het compartiment is samengesteld, voorspellen. De beherende instellingen vergelijken die gegevens met de door het compartiment beoogde risicograad. Als het voorziene risico de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, wordt de inzet op de meest risicodragende activa verminderd en wordt een overdracht gedaan naar minder risicodragende activa. Als het risico daarentegen lager is dan de vooraf bepaalde drempel, verhogen de beherende instellingen de posities in de categorieën van activa met de hoogste volatiliteit. Sociale, ethische en milieuaspecten: Het beleggingsbeleid van het compartiment is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Niettemin zal het compartiment niet beleggen in effecten van een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen of clusterbommen. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het compartiment heeft niet de intentie de blootstelling aan het wisselrisico in te dekken Index en benchmark Niet van toepassing. 10

11 Record Fund Balanced 2. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 2.1. Beheerverslag van het compartiment (vervolg) Tijdens het boekjaar gevoerd beleid OBLIGATIE-INDEXFONDSEN 67,39% IEGE ishares Euro Government Bond 0-1 yr UCITS ETF 18,05% IBGS ishares Euro Government Bond 1-3 yr UCITS ETF 13,05% ERNE ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF 15,04% IRCP ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 15,05% IHYG ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4,00% SHYU ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2,01% EMBE ishares J. P. Morgan EM Bond EUR Hedged UCITS ETF 0,19% AANDELENINDEXFONDSEN VAN ECONOMISCH ONTWIKKELDE LANDEN 26,14% IMEU ishares MSCI Europe UCITS ETF 9,07% CSPX ishares Core S&P 500 UCITS ETF 17,07% AANDELENINDEXFONDSEN VAN OPKOMENDE LANDEN 5,02% EMIM ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 5,02% ALTERNATIEVEN - % % De samenstelling van het compartiment is hetzelfde gebleven sinds de lanceringsdatum. Het Record Balanced Fund heeft in het afgelopen kwartaal een positief resultaat neergezet. De grootste bijdrage aan de toename van het kapitaal kwam van aandelen, in het bijzonder van Amerikaanse aandelen. De op één na grootste bijdrage kwam van beleggingen in aandelen van opkomende markten. De beleggingen in vastrentende producten leverden in dit kwartaal globaal gezien een neutraal tot positief resultaat op. Er werd geen enkele beleggingsovertreding vastgesteld gedurende het boekjaar voor het compartiment Balanced Toekomstig beleid Wijzigingen in de positionering en de methodologie De toewijzing van de activa van beide fondsen werd opnieuw geëvalueerd en er werden geen wijzigingen doorgevoerd. Rekening houdend met het streven naar een een evenwicht tussen kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn, in overeenstemming met de beoogde risiciprofielen, beschouwen wij de actuele economische en politieke situatie niet als een reden om een ad hoc verandering in de portefeuillesamenstelling door te voeren. We hebben dan ook de huidige positionering behouden omdat deze strookt met de doelstellingen van de fondsen Risicoklasse De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 en geeft de historische volatiliteit van het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid. De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos. Het compartiment is ondergebracht in klasse 3. 11

12 Record Fund Balanced 2.2. Balans 31/08/2014 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,08 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,97 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,97 F. Financiële derivaten 0,00 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar (27 876,49) A. Vorderingen ,75 a. Te ontvangen bedragen ,75 B. Schulden ( ,24) a. Te betalen bedragen (-) ( ,24) V. Deposito s en liquide middelen 4 140,66 VI. A. Banktegoeden op zicht 4 140,66 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen (37 869,06) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) (37 869,06) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,08 A. Kapitaal ,65 B. Deelneming in het resultaat (7 196,44) C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,87 12

13 Record Fund Balanced 2.3. Posten buiten-balanstelling 31/08/2014 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 A. Gekochte termijncontracten 0,00 B. Verkochte termijncontracten 0,00 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 IX. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 13

14 Record Fund Balanced 2.4. Resultatenrekening 31/08/2014 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,89 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,09 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen (1,20) b. Andere wisselposities en verrichtingen (1,20) II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,23 A. Dividenden ,60 B. Interesten (+/-) 0,00 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (0,37) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 (66 352,25) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (10 808,15) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (6 139,54) D. Vergoeding van de beheerder (-) (9 720,15) a. Financieel beheer (4 838,02) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (4 882,13) E. Administratiekosten (-) 0,00 F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (469,48) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (1 250,00) H. Diensten en diverse goederen (-) (19 021,64) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (10 985,05) K. Andere kosten (-) (7 958,24) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (3 541,02) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat ,87 VI. Belastingen op het resultaat 0,00 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,87 14

15 Record Fund Balanced 2.5. Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31 augustus 2014 (uitgedrukt in EUR) Benaming Statuut ICB Hoeveelheid Munt Koers in Munt Waarderingswaarde % gehouden door de ICB s % portefeuille % netto actief I. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Aandelen Ierland CS ETF S&P 500 /USD ,00 EUR 137, ,67 0,05% 17,01% 17,07% ISHS CR MSCI EM ETF USD ,00 EUR 20, ,04 1,95% 5,00% 5,02% ISHS II MSCI EURO ETF EUR/DIS ,00 EUR 21, ,96 0,06% 9,04% 9,07% Totaal Ierland: ,67 31,05% 31,16% Obligaties en andere schuldinstrumenten Totaal Aandelen: ,67 31,05% 31,16% Ierland ISHARES EUR GVT BD ,00 EUR 100, ,50 5,14% 17,99% 18,05% ISHARES USD HGH YD ETF-USD/DIS ,00 EUR 86, ,58 0,03% 2,00% 2,01% ISH EURO ULT BD ETF EUR ,00 EUR 100, ,36 8,32% 14,98% 15,04% ISH J.P. MO EUR/DIS ETF ,00 EUR 105, ,63 0,29% 1,98% 1,99% ISHS EUR CRP IN ETF EUR ,00 EUR 101, ,26 0,48% 15,00% 15,05% ISHS EUR GVT BD 1-3 EUR ETF ,00 EUR 143, ,60 0,34% 13,01% 13,05% ISHS EUR H YLD CO BD UCI DIS ,00 EUR 108, ,37 0,03% 3,99% 4,00% Totaal Ierland: ,30 68,95% 69,19% Totaal Obligaties en andere schuldinstrumenten: ,30 68,95% 69,19% Totaal ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming: ,97 100,00% 100,35% Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs: ,97 100,00% 100,35% Totaal effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,97 100,00% 100,35% II. Deposito s en liquide middelen Banktegoeden op zicht RBC Investor Services Bank SA Brussels Branch EUR 4 140,66 0,02% Totaal Banktegoeden op zicht: 4 140,66 0,02% Totaal Deposito s en liquide middelen: 4 140,66 0,02% III. Overige vorderingen en schulden ,49-0,16% IV. Andere netto-activa ,06-0,21% V. Totaal van het netto-actief ,08 100,00% (3) ICB s niet ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG. 15

16 Record Fund Balanced 2.5. Samenstelling van de activa en kerncijfers (vervolg) Economische spreiding van de effectenportefeuille op 31 augustus 2014 (in procenten van de effectenportefeuille) Beleggingsfondsen / Trusts 100,00% Totaal 100,00% Geografische spreiding van de effectenportefeuille op 31 augustus 2014 (in procenten van de effectenportefeuille) Ierland 100,00% Totaal 100,00% Spreiding per munt van de effectenportefeuille op 31 augustus 2014 (in procenten van de effectenportefeuille) EUR 100,00% Totaal 100,00% Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het compartiment (in de valuta van het compartiment) 1ste semester Aankopen ,88 Verkopen 0,00 Totaal ,88 Inschrijvingen ,14 Terugbetalingen ,93 Totaal ,07 Referentiegemiddelde van het totale netto vermogen ,20 Omloopsnelheid 0,25% Gecorrigeerde omloopsnelheid -0,20% Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met uitzondering van deposito s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. 16

17 Record Fund Balanced 2.5. Samenstelling van de activa en kerncijfers (vervolg) Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto inventariswaarde Evolutie van het aantal rechten van deelneming in omloop 31 augustus 2014 Periode Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Kapitalisatie Uitkering Kapitalisatie Uitkering Kapitalisatie Uitkering Totaal 28/02/ /02/ /08/ , ,98 477,11 0, , , ,12 Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (in de valuta van het compartiment) Periode Inschrijvingen Terugbetalingen Kapitalisatie Uitkering Kapitalisatie Uitkering 28/02/ /02/ /08/ , , ,93 0,00 Netto-inventariswaarde einde periode (in de valuta van het compartiment) Periode van de ICB per aandeel Kapitalisatie Uitkering 28/02/ /02/ /08/ ,08 25,21 100, Geannualiseerde rendementen (uitgedrukt in % ) Aangezien het compartiment nog geen jaar bestaat, is het niet mogelijk om de rendementen te weergeven. Staafdiagram Aangezien het compartiment nog geen jaar bestaat, is het niet mogelijk om het straafdiagram te weergeven Kosten (uitgedrukt in % ) Lopende kosten: BE Klasse S CAP 1,63% BE Klasse S DIS 1,63% De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening Nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan via papier of via een website wordt verstrekt (hierna Verordening 583/2010 ), zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. De lopende kosten bevatten alle betalingen uit de activa van de bevek die worden vereist of toegestaan door reglementering, de statuten of het prospectus. Ze bevatten echter geen prestatievergoedingen, instap- en uitstapvergoedingen rechtstreeks door de belegger betaald, de transactiekosten, behalve diegene die gefactureerd worden door de depothoudende bank, de beheermaatschappij, de administratief agent, de bestuurders van de bevek of om het even welke beleggingsadviseur. Instap- en uitstapvergoedingen betaald door de ICB voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB maken ook deel uit van de lopende kosten. Bovendien omvatten ze niet de rente op leningen en kosten die betrekking hebben op het houden van derivaten (bv. margincalls). Ze zijn vastgesteld op basis van de kosten van het vorige boekjaar en worden uitgedrukt in percentage van de gemiddelde netto activa van de betreffende periode. In bepaalde gevallen kunnen zij tevens worden uitgedrukt in de vorm van een maximumbedrag of gebaseerd zijn op een andere periode van één jaar in het verleden. Zij kunnen tevens het voorwerp uitmaken van een schatting. 17

18 Record Fund Balanced 2.6. Toelichtingen bij de financiële staten op 31 augustus Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door het compartiment De vergoedingen: - voor het Beheer aan een percentage van 0,40%, per jaar van de gemiddelde netto-activa, maandelijks berekend en betaalbaar (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten). - voor de Administratie: * Fund Corporate Services: EUR per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. * Fund Reporting: EUR per jaar, semestrieel berekend en betaalbaar. 500,00 EUR per jaar, jaarlijks berekend en betaalbaar. * Fund Administration: 0,0045% van het gemiddeld netto-actief (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten), met een minimum van EUR per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. * Transfer Agent: EUR per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. - voor de andere administratiekosten o.m. voor de dekking van de door Record Bank opgelopen promotie-en distributie-ondersteunende kosten aan een percentage van 0,60%, per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. - voor de Bewaarder: * controle: 0,004% (met een minimum van EUR) per jaar van de gemiddelde netto-activa, maandelijks berekend en betaalbaar (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten). * bijhouden bewaarrekening van de in portefeuille gehouden effecten: EUR zonder transactiekosten per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar. - voor andere kosten (raming) aan een percentage van 0,03% per jaar, van de gemiddelde netto-activa (zonder vergoedingen, commissies en niet-vervallen gelopen kosten). De vergoedingen: - voor het Beheerprovisie zijn opgenomen in de rubriek IV.D.a. van de resutatenrekening. - voor de Boekhoudkundige Administratie zijn opgenomen in de rubriek IV.D.b. van de resultatenrekening. - voor de Transferagent zijn opgenomen in de rubriek IV.H. van de resultatenrekening. - voor de agent belast met de diensten Legal Life en Montage zijn opgenomen in de rubriek IV.D.b. van de resultatenrekening. - voor de Reporting zijn opgenomen in de rubriek IV.D.b. van de resultatenrekening. - voor de Bewaarder zijn opgenomen in de rubriek IV.C. van de resutatenrekening. - voor de verhandelingsprovisie zijn opgenomen in de rubriek IV.H. van de resultatenrekening. - voor de Onafhankelijke Bestuurder zijn opgenomen in de rubriek IV.G. van de resultatenrekening. - voor de anderen kosten zijn opgenomen in de rubriek IV.H. van de resultatenrekening Toe te rekenen kosten (Balans VI.C.) Dit bedrag omvat per 31 augustus 2014: - de vergoeding voor het Beheer 2 370,26 EUR - de vergoeding voor de Boekhoudkundige Administratie 1 166,70 EUR - de vergoeding voor de Transfer Agent 375,00 EUR - de vergoeding voor Legal Life en Montage 279,17 EUR - de vergoeding voor Reporting 1 466,11 EUR - de vergoeding voor de Bewaarder 2 291,67 EUR - de Verhandelingsprovisie 8 365,61 EUR - de vergoeding voor de Onafhankelijke Bestuurders 1 250,00 EUR - een voorziening voor andere jaarlijkse kosten (vergoeding honoraria van de revisor, kosten voor de verslagen, publicatiekosten...) ,54 EUR Voor een totaal van: ,06 EUR 18

19 Record Fund Dynamic 3. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 3.1. Beheerverslag van het compartiment Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Het compartiment Record Fund Dynamic werd gelanceerd op 20 juni De initiële inschrijvingsperiode liep van 2 t.e.m. 20 juni 2014 en de initiële inschrijvingsprijs bedroeg 25 EUR voor de kapitalisatieaandelen en 100 EUR voor de distributieaandelen, telkens op datum van 20 juni 2014 en met valutadatum 25 juni Beursnotering Niet van toepassing Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Doel van het compartiment Het doel van het compartiment is de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkelingen op de internationale aandelen-en obligatiemarkten via de belegging in financiële instrumenten geselecteerd op basis van hun verwacht rendement en hun correlatie met de evolutie van de financiële markten. Beleggingsbeleid van het compartiment Het compartiment Dynamic is gericht op de belegging volgens een risicoprofiel gematigd tot dynamisch risico en de opbrengst van een globaal rendement, met name de combinatie van kapitaal-en inkomstengroei, die met dit risicoprofiel overeenstemt. Het zal zijn doel nastreven door in te zetten op een breed gamma van categorieën van activa, voornamelijk door beleggingen in ETF s, en indien het nodig wordt geacht, in liquiditeiten en monetaire marktinstrumenten. Binnen dit risicoprofiel zou het compartiment moeten beleggen in ETF s, die inzetten op aandelen, op effecten die verband houden met obligaties en schuldpapier, alsook op effecten uit de vastgoedsector, de grondstoffensector en andere activa, teneinde te mikken op een jaarlijkse ex-ante volatiliteit tussen 10% en 15% in variabele wegingen. Het is niettemin mogelijk dat de volatiliteit gedurende kortere of langere perioden van die vork afwijkt. Het is evenmin zeker dat het compartiment zijn beoogde risicograad kan behouden, vooral tijdens uitzonderlijk woelige perioden op de markt. Voor de activa geldt geen geografische of sectorale beperking. De obligaties die deel uitmaken van de ETF s kunnen uitgegeven zijn door staten, staatsinstellingen, vennootschappen en supranationale entiteiten. De obligaties van die ETF s kunnen een relatief zwakke kredietkwaliteit hebben of niet genoteerd zijn. De beherende instelling selecteert de beleggingen van het compartiment naar goeddunken. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van verrichtingen met afgeleide financiële instrumenten. Evenmin is het voorzien dat er leningen worden gebruikt. Bepaalde strategie: Om de voor elk compartiment beoogde risicograad te beheren, gebruiken de beherende instellingen prognose-instrumenten, die de potentiële rendementsschommeling van alle ETF s waaruit het compartiment is samengesteld, voorspellen. De beherende instellingen vergelijken die gegevens met de door het compartiment beoogde risicograad. Als het voorziene risico de vooraf bepaalde drempel overschrijdt, wordt de inzet op de meest risicodragende activa verminderd en wordt een overdracht gedaan naar minder risicodragende activa. Als het risico daarentegen lager is dan de vooraf bepaalde drempel, verhogen de beherende instellingen de posities in de categorieën van activa met de hoogste volatiliteit. Sociale, ethische en milieuaspecten: Het beleggingsbeleid van het compartiment is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Niettemin zal het compartiment niet beleggen in effecten van een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen of clusterbommen. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het compartiment heeft niet de intentie de blootstelling aan het wisselrisico in te dekken Index en benchmark Niet van toepassing Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 19

20 Record Fund Dynamic 3. INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 3.1. Beheerverslag van het compartiment (vervolg) OBLIGATIE-INDEXFONDSEN 11,05% IBGL ishares Euro Government Bond yr UCITS ETF 9,06% SHYU ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1,98% AANDELENINDEXFONDSEN VAN ECONOMISCH ONTWIKKELDE LANDEN 56,74% IMEU ishares MSCI Europe UCITS ETF 18,26% CSPX ishares Core S&P 500 UCITS ETF 18,18% INAA ishares MSCI North America UCITS ETF 14,22% CPXJ ishares Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF 6,08% AANDELENINDEXFONDSEN VAN OPKOMENDE LANDEN 18,18% EMIM ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 18,18% ALTERNATIEVEN 15,18% IAU ishares Gold Trust 5,04% IWDP ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 10,14% De samenstelling van het compartiment is hetzelfde gebleven sinds de lanceringsdatum. Het Record Dynamic Fund heeft in het afgelopen kwartaal een sterk resultaat neergezet, waarbij de grootste bijdrage aan de groei van het kapitaal van aandelen kwam. Het grootste positieve effect was afkomstig van beleggingen in aandelen uit opkomende markten, gevolgd door Amerikaanse aandelen. Bij de vastrentende producten droegen staatsobligaties met een langere looptijd positief bij aan de prestatie en hiermee compenseerden zij een verdere daling van de rendementen in Europa. Bij de overige activa was het rendement neutraal tot positief. Er werd geen enkele beleggingsovertreding vastgesteld gedurende het boekjaar voor het compartiment Dynamic Toekomstig beleid Wijzigingen in de positionering en de methodologie De toewijzing van de activa van beide fondsen werd opnieuw geëvalueerd en er werden geen wijzigingen doorgevoerd. Rekening houdend met het streven naar een een evenwicht tussen kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn, in overeenstemming met de beoogde risiciprofielen, beschouwen wij de actuele economische en politieke situatie niet als een reden om een ad hoc verandering in de portefeuillesamenstelling door te voeren. We hebben dan ook de huidige positionering behouden omdat deze strookt met de doelstellingen van de fondsen Risicoklasse De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 en geeft de historische volatiliteit van het fonds weer, zo nodig aangevuld met die van zijn referentiekader. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid. De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos. Het compartiment is ondergebracht in klasse 5 20

21 Record Fund Dynamic 3.2. Balans 31/08/2014 EUR TOTAAL NETTO ACTIEF ,15 I. Vaste activa 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten 0,00 B. Immateriële vaste activa 0,00 C. Materiële vaste activa 0,00 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten ,84 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,82 F. Financiële derivaten 0,02 j. Op deviezen 0,02 ii. Termijncontracten (+/-) 0,02 III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 A. Vorderingen 0,00 B. Schulden 0,00 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar ( ,24) A. Vorderingen ,10 a. Te ontvangen bedragen ,10 B. Schulden ( ,34) a. Te betalen bedragen (-) ( ,34) V. Deposito s en liquide middelen ,11 VI. A. Banktegoeden op zicht ,11 B. Banktegoeden op termijn 0,00 C. Andere 0,00 Overlopende rekeningen (47 657,56) A. Over te dragen kosten 0,00 B. Verkregen opbrengsten 0,00 C. Toe te rekenen kosten (-) (47 657,56) D. Over te dragen opbrengsten (-) 0,00 TOTAAL EIGEN VERMOGEN ,15 A. Kapitaal ,33 B. Deelneming in het resultaat ,55 C. Overgedragen resultaat 0,00 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,27 21

22 Record Fund Dynamic 3.3. Posten buiten-balanstelling 31/08/2014 EUR I. Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 A. Collateral (+/-) 0,00 B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants 0,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants 0,00 III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) ,31 A. Gekochte termijncontracten ,17 B. Verkochte termijncontracten ,14 IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 A. Gekochte swapcontracten 0,00 B. Verkochte swapcontracten 0,00 V. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 A. Gekochte contracten 0,00 B. Verkochte contracten 0,00 VI. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 VII. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 VIII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 IX. Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 A. Aandelen 0,00 B. Obligaties 0,00 22

23 Record Fund Dynamic 3.4. Resultatenrekening 31/08/2014 EUR I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden ,92 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten 0,00 B. Geldmarktinstrumenten 0,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren 0,00 D. Andere effecten 0,00 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,90 F. Financiële derivaten 0,00 G. Vorderingen, deposito s, liquide middelen en schulden 0,00 H. Wisselposities en - verrichtingen 1 459,02 b. Andere wisselposities en verrichtingen 1 459,02 II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen ,64 A. Dividenden ,49 B. Interesten (+/-) 0,00 C. Interesten in gevolge ontleningen (-) (4,85) D. Swapcontracten (+/-) 0,00 E. Roerende voorheffingen (-) 0,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen 0,00 III. Andere opbrengsten 0,00 IV. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 0,00 Exploitatiekosten 0,00 (82 157,29) A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) (15 449,59) B. Financiële kosten (-) 0,00 C. Vergoeding van de bewaarder (-) (6 139,54) D. Vergoeding van de beheerder (-) (8 929,65) a. Financieel beheer (4 047,52) b. Administratief- en boekhoudkundig beheer (4 882,13) E. Administratiekosten (-) 0,00 F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) (469,48) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) (1 250,00) H. Diensten en diverse goederen (-) (24 023,64) I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico s en kosten (-) 0,00 J. Taksen (15 115,74) K. Andere kosten (-) (10 779,65) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) Subtotaal II+III+IV (9 851,65) V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat ,27 VI. Belastingen op het resultaat 0,00 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) ,27 23

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

RECORD FUND BEVEK. Gereviseerd jaarverslag 28 februari Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht

RECORD FUND BEVEK. Gereviseerd jaarverslag 28 februari Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht RECORD FUND BEVEK Gereviseerd jaarverslag 28 februari 2017 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze vennootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

PROSPECTUS Record Fund

PROSPECTUS Record Fund PROSPECTUS Record Fund Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E. PROSPECTUS

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2015 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Accent Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 30 juni 2012

Accent Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 30 juni 2012 Accent Fund BEVEK Halfjaarverslag op 30 juni 2012 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten. Naamloze vennootschap Categorie Financiële instrumenten

Nadere informatie