IS IMPLEMENTATIE VAN VAL- EN FRACTUURPREVENTIE ÜBERHAUPT MOGELIJK? BELEMMERENDE EN BEVORDERENDE FACTOREN. Prof. dr. Koen Milisen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IS IMPLEMENTATIE VAN VAL- EN FRACTUURPREVENTIE ÜBERHAUPT MOGELIJK? BELEMMERENDE EN BEVORDERENDE FACTOREN. Prof. dr. Koen Milisen"

Transcriptie

1 IS IMPLEMENTATIE VAN VAL- EN FRACTUURPREVENTIE ÜBERHAUPT MOGELIJK? BELEMMERENDE EN BEVORDERENDE FACTOREN Prof. dr. Koen Milisen

2 Inhoud DEEL 1 Survey gebruik van valpreventiemaatregelen bij ouderen in de thuiszorg DEEL 2 Werking Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

3 Inhoud DEEL 1 Survey gebruik van valpreventiemaatregelen bij ouderen in de thuiszorg DEEL 2 Werking Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

4 Survey: doelstelling In welke mate worden valpreventiemaatregelen tot op heden toegepast door gezondheidswerkers bij thuiswonende ouderen in Vlaanderen? (Vandamme, Leysens, Milisen 2014) Welke belemmerende factoren geven gezondheidswerkers aan bij het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen in Vlaanderen? (Baecke, Leysens, Milisen 2014)

5 Survey: Methode Ontwikkeling en validering vragenlijst (Aernoudt, Van der Elst, Milisen, 2012) Elektronische bevraging bij 1795 huisartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen Via Logo s, SEL s, breed netwerk EVV 5 Vlaamse provincies & Brussel Periode januari - maart 2013

6 Survey: steekproef N= 1483 bruikbare vragenlijsten 811 verpleegkundigen 61 ergotherapeuten 251 kinesitherapeuten 360 huisartsen Leeftijd Me (IQR): 45 (19) Jaren werkervaring in thuiszorg Me (IQR): 19 (20)

7 Survey: Hoe werken aan valpreventie? Case finding en multifactoriële evaluatie gevolgd door multidisciplinaire interventies Reductie in valincidenten van 25% tot 40% Op voorwaarde dat behandelstrategieën voldoende intensief en effectief worden toegepast gericht op aanwezige risicofactoren niet beperkt tot informatie en doorverwijzing voldoende therapietrouw (AGS, 2010; Chang et al., 2004; Gardner et al., 1996; Gates et al., 2008; Gillespie et al., 2012; Kannus et al., 2005; NICE, 2004; Oliver et al., 2007; Spice et al., 2009; Tinetti, 2003; Tinetti & Kumar, 2010)

8 Survey: case finding VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Totaal (n = 1483) Tijdens uw contact met ouderen in de thuiszorg, bevraagt u actief het optreden van een valincident? (%) Bij eerste contact 25,4 55,2 53,2 4,5 26,3 Bij ieder contact 26,5 37,9 31,5 13,9 24,7 Minstens elke 6 maanden 25,3 1,7 6,9 34,8 23,5 Minstens elk jaar 4,1 5,2 2,4 16,1 6,8 Nooit 3,9 0,0 1,2 15,6 6,1 Ander 14,8 0,0 4,8 15,0 12,6

9 Survey: multifactoriële evaluatie VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Totaal (n = 1483) Bij ouderen met een recent valincident, evalueert u dan de mogelijke oorzakelijke / risicofactoren? (%) Nooit 0,2 1,6 0,4 0,0 0,3 Zelden 4,3 4,9 2,4 6,7 4,6 Vaak 49,9 24,6 44,4 44,2 46,5 Altijd 45,6 68,9 52,8 49,2 48,6

10 Survey: multifactoriële evaluatie VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Totaal (n = 1483) Bij ouderen met een verhoogd valrisico (zonder valincident in de afgelopen 12 maanden), evalueert u dan de mogelijke oorzakelijke / risicofactoren? (%) Nooit 2,6 0,0 1,6 4,4 2,8 Zelden 17,8 13,1 14,7 35,6 21,4 Vaak 59,3 44,3 55,4 49,4 55,6 Altijd 20,3 42,6 28,3 10,6 20,2

11 Survey: multifactoriële evaluatie VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Totaal (n = 1483) Wordt de evaluatie van risicofactoren besproken tijdens een multidisciplinair overleg? (%) Nooit 4,7 21,3 24,8 26,2 14,0 Zelden 23,1 29,5 49,6 51,3 34,7 Vaak 52,1 26,2 18,4 21,4 37,9 Altijd 20,1 23,0 7,2 1,1 13,4

12 Survey: interventies VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Hoe vaak neemt u initiatief voor de opstart van volgende interventies (of verwijst u door)? Oefenprogramma voor spieren en evenwicht (%) Totaal (n = 1483) Nooit 29,5 25,9 0,0 4,3 18,3 Zelden 23,6 17,2 2,2 28,2 20,8 Vaak 11,1 20,7 39,6 48,9 25,5 Altijd 1,0 3,4 58,2 6,2 12,0 Ik verwijs door 34,8 32,8 0,0 12,4 23,4

13 Survey: interventies VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Hoe vaak neemt u initiatief voor de opstart van volgende interventies (of verwijst u door)? Aanbevelen loophulpmiddel en informatie verschaffen (%) Totaal (n = 1483) Nooit 0,8 0,0 0,0 1,2 0,8 Zelden 3,0 0,0,4 14,2 5,2 Vaak 56,0 44,8 51,8 65,9 57,2 Altijd 37,0 51,7 46,9 15,8 34,1 Ik verwijs door 3,2 3,4,9 2,8 2,7

14 Survey: interventies VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Hoe vaak neemt u initiatief voor de opstart van volgende interventies (of verwijst u door)? Behandelen van calcium of vitamine D tekort (%) Totaal (n = 1483) Nooit 21,9 34,5 31,7,3 18,9 Zelden 14,2 5,2 11,6 8,7 12,0 Vaak 5,5 0,0 2,2 56,3 17,1 Altijd 1,7 0,0 1,3 34,4 9,5 Ik verwijs door 56,7 60,3 53,1,3 42,6

15 Survey: follow-up VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Totaal (n = 1483) Voorziet u een follow-up moment om het effect van het voorgestelde behandelplan te evalueren? Nooit 7,2 5,2 9,3 9,0 7,9 Zelden 37,0 37,9 38,7 41,4 38,4 Vaak 46,8 43,1 43,1 42,0 44,8 Altijd 9,0 13,8 8,9 7,7 8,9

16 Survey: Praktijkrichtlijn VPK (n = 811) ERGO (n = 61) KINE (n = 251) HA (n = 360) Totaal (n = 1483) Bent u op de hoogte van het bestaan van de praktijkrichtlijn Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen? Ja 26,5 73,1 42,1 48,4 37,0 Nee 73,5 26,9 57,9 51,6 63,0 Zo ja, volgt u deze praktijkrichtlijn op? Volledig 40,6 39,5 32,5 14,4 30,1 Gedeeltelijk 55,5 55,3 62,5 77,0 64,1 Helemaal niet 3,9 5,3 5,0 8,8 5,8

17 Survey: belemmerende factoren De oudere zelf Ouderen ontkennen of negeren hun valproblematiek - 85% Ouderen zijn onvoldoende gemotiveerd 75% Ouderen willen niet meewerken omwille van het sociale stigma dat verbonden is aan valpreventieprogramma's 66% Instanties die valpreventiemaatregelen verlenen zijn voor ouderen moeilijk bereikbaar 63% Onvoldoende sociale steun van familie en vrienden ten aanzien van de oudere 48%

18 Survey: belemmerende factoren Tijd & routine Onvoldoende tijd voor het uitvoeren van valpreventiemaatregelen 60% Onvoldoende mogelijkheid om het uitvoeren van valpreventiemaatregelen te koppelen aan routine activiteiten 54%

19 Geïnvesteerde tijd per fase (Milisen et al 2007)

20 Survey: belemmerende factoren Onvoldoende terugbetaling mogelijkheden voor valpreventiemaatregelen 54%

21 Survey: belemmerende factoren Omgeving Het ontbreken van een valkliniek in mijn regio 51,5% Er alleen voor staan als gezondheidswerker 48% Valpreventie wordt niet als prioriteit beschouwd bij andere gezondheidswerkers 42%

22 Survey: belemmerende factoren Beleid Afwezigheid van een transparante en structureel uitgebouwde regelgeving voor valpreventie voor mijn discipline 42% Afwezigheid van een duidelijk valpreventiebeleid in mijn regio/organisatie 40% Onvoldoende beschikbaarheid van ondersteunend materiaal zoals informatiebrochures, eenvoudige testen, etc. 42%

23 Survey: belemmerende factoren Doorverwijzing en communicatie Moeilijke communicatie en samenwerking tussen de verschillende disciplines of binnen de disciplines onderling 31,5% Gebrek aan doorverwijsmogelijkheden 27%

24 Survey: belemmerende factoren Kennis Onvoldoende eigen kennis omtrent valpreventie (bij jezelf) 23% Onvoldoende kennis omtrent valpreventie bij andere (collega-) gezondheidswerkers 27%

25 Inhoud DEEL 1 Survey gebruik van valpreventiemaatregelen bij ouderen in de thuiszorg DEEL 2 Werking Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

26 3 Resultaatsgebieden Verstrekken van informatie en advies 4 Pijlers Ontwikkelen van methodieken en materialen Ondersteunen v/d implementatie van methodieken en materialen Coördinatie website, nieuwsbrief, helpdesk... Implementatiestrategieën Vorming en deskundigheidsbevordering Diverse thema s themagroepen WvdV, pilootproject WZC... Referentiepersonen, poetsvermaat... Registratie HIS, indicatoren... Partners thuissetting Logo s, VVDG, Rode Kruis, Vlaamse Ouderenraad, Seniorama, FSMB, AXXON, PVI, Ziekenzorg, mutualiteiten, Partners WZC Zorgnet Vlaanderen, VVSG, FOS, Ferubel, AXXON,...

27 Portaalsite

28 Vragen over valpreventie? FAQ s Helpdesk

29 Blijf op de hoogte!

30 Praktijkrichtlijnen Doel Overzicht bieden v/d beschikbare wetenschappelijke evidentie, aangevuld met klinische expertise Leidraad die kan helpen valincidenten te dedecteren, evalueren, behandelen en voorkomen Overzicht Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen (Milisen et al., 2010) Valpreventie in Woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen (Milisen et al., 2012)

31 Contacteer de referentiepersoon valpreventie uit uw regio voor een diepgaande vorming m.b.t. de Vlaamse praktijkrichtlijnen Contactgegevens: zie Vorming Huisartsen Olivia kinésitherapeu ten François Edwina Jan Lou Pol ergotherapeuten Liesbet Leen Veerle C. Cindy Kim S. Verpleegkundigen Vincent Veerle V. Ann

32 Draaiboek zorgpad = draaiboek / klinisch pad ter ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking m.b.t. implementatie van praktijkrichtlijn Valpreventie bij thuiswonende ouderen in Vlaanderen (Milisen et al. 2010) = handleiding voor het opstellen v/e lokaal zorgpad in eigen zorgregio door welzijns- en gezondheidszorgorganisaties Gratis downloaden via Fase 7: Continue opvolging Fase 6: Evaluatie van het zorgpad Fase 5: Implementatie van het zorgpad Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad Fase 3: Diagnosestelling & objectivering ( as-is ) Fase 2: Projectmanagement (voorbereidingsfase) Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte tool is

33 Praktijktool Domus Medica

34 Week van de valpreventie Jaarlijks weerkerend initiatief (laatste week van april), ontstaan vanuit Logo s W- Vlaanderen In 2012 eerste uitbreiding naar heel Vlaanderen Doel: krachten bundelen van iedereen die in contact komt met boodschap brengen, iedereen op zelfde lijn eenduidige informatie omtrent valpreventie Focus varieert jaarlijks 2014: april

35 Oproep

36 Folders

37 Folders

38 Activiteitenpiramide

39 Activiteitenpiramide

40 Oefeningen Vertaling Valpreventie booklets (ProFouND):

41 Hometrainerprogramma WZC

42 Besluit Val = acuut probleem chronische problemen als onderliggende oorzaak Valrisico = collectieve resultaat chronische problemen cf. chronische toestanden zoals vb. diabetes. (Ganz et al., 2008)

43 Besluit Risico op acuut probleem (hartaanval bij diabetes / val bij valrisico) verminderen / voorkomen door proactieve strategieën (door oudere EN zorgverleners) ten aanzien van risicofactoren door wijzigen van levensstijl integreren van risico verminderende activiteiten medicatie voor diabetes spierversterkende en evenwicht oefeningen voor valrisico (Ganz et al., 2008)

44 Besluit Aanpak = complex Mutidisciplinaire interventies vaak in verschillende settings vb. thuiszorg in overleg met valkliniek in ziekenhuissetting + betrokkenheid verschillende disciplines De interventies dienen langdurig door de oudere te worden volgehouden (Ganz et al. 2008; Milisen et al. 2009)

45 Besluit Ondersteuning vanuit overheidsbeleid is en blijft onontbeerlijk oprichting Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen is eerste stap in de goede richting hoewel een aantal vergoedingsmogelijkheden bestaan; onvoldoende om valpreventie in de reële praktijksetting op te starten volledig uit te voeren te voorzien in follow-up van de patiënt

46 Besluit Voor een succesvolle implementatie en behoud van valpreventiestrategieën is er nood aan (o.a.): leiderschap samenwerking tussen verschillende (thuiszorg)organisaties en verschillende disciplines sensibilisatie ouderen en familie/mantelverzorgers wegwerken taboe s en vooroordelen omtrent ouder worden en vallen ik word ouder, dus is het normaal dat ik val / ik ben (te) oud, dus er kan niks meer gedaan worden (Ganz et al. 2008; Milisen et al. 2009)

47 The Innovative Care for Chronic Conditions framework (ICCC) (Ganz et al., 2008;

48 Contact Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Kapucijnenvoer 35 blok d bus Leuven Permanentie! Nieuw telefoonnummer: EVV:

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

de praktijk is geboden aangezien deze vertaalde versie niet in de Vlaamse context werd gevalideerd.

de praktijk is geboden aangezien deze vertaalde versie niet in de Vlaamse context werd gevalideerd. Naast maatregelen op voorzieningsniveau is het bij valpreventie noodzakelijk om de individuele risicofactoren van een bewoner op te sporen en hiervoor een zorg- en begeleidingsplan op te stellen. Een systematische

Nadere informatie

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie.

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie. Zorg uit Voorzorg Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Dr. Ramon Daniëls, senior-onderzoeker en senior-docent, Kenniskring Autonomie en Participatie, Zuyd Hogeschool Dr. Erik van

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS

SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS Tips en bespreekpunten voor de thuiszorgsector Marieke van Wieringen Marjolein Broese van Groenou Peter Groenewegen Samen zorgen, nu en in de toekomst

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed!

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed! Werkblad beschrijving interventie Bewegen valt goed! Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling (vanaf juni 2009

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Colofon Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen ISBN 90-8523-026-8 2004, Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie