Opleiding Zorgpaden 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Zorgpaden 2015"

Transcriptie

1 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7 fasen model is om stafmedewerkers voor te bereiden op hun taak om een multidisciplinair team te begeleiden in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad. Naast kennisoverdracht wordt de nadruk nog sterker gelegd op de ontwikkeling van vaardigheden. De deelnemers volgen de opleiding aan de hand van één (of twee) zelf gekozen (en) binnen de eigen organisatie. Deze en worden geselecteerd in overleg met het management en de clinici. Dit zal de cursist gedurende de volledige opleiding helpen om de aangeleerde methodiek praktisch toe te passen. De verschillende en worden tijdens de opleiding opgevolgd door de wetenschappelijke staf van het CZV. De deelnemers dienen ter voorbereiding de tweedaagse introductieopleiding gevolgd te hebben. De eerste twee dagen worden georganiseerd te Leuven op 21 & 22 oktober Personen die deze tweedaagse opleiding in het verleden gevolgd hebben, worden vrijgesteld voor dag 1 & dag 2. Dag en 10 worden georganiseerd in het Opleidingscentrum UZ Leuven (campus St-Rafaël) op vrijdagen tussen 10 en 17u. Dag 7 vindt plaats op de Campus Onderwijs & Navorsing van UZ Leuven. Er worden maximaal 20 deelnemers toegelaten aan deze opleiding om interactie en kennisdeling te kunnen garanderen. Indien er meer inschrijvingen zijn dan 20, zal er met wachtlijsten gewerkt worden. Overzicht opleidingsdagen Opleidingsdag 3 12 december 2014 Fase 1: Screeningsfase Opleidingsdag 4 6 februari 2015 Fase 2: Projectmanagementfase Opleidingsdag 5 13 maart 2015 Fase 3: Analysefase Opleidingsdag 6 24 april 2015 Fase 3: Analysefase Opleidingsdag 7 5 juni 2015 Fase 3 & Fase 4: Ontwikkelingsfase Opleidingsdag 8 11 september 2015 Fase 4: Ontwikkelingsfase Opleidingsdag 9 6 november 2015 Fase 5 & 6: Implementatie- en evaluatiefase Opleidingsdag februari 2016 Fase 7: Continue opvolgingsfase en Afsluiting

2 OPLEIDING ZORGPADEN Algemene opzet De Opleiding Zorgpaden 2015 bestaat uit tien dagen: De tweedaagse introductiecursus Zorgpaden en acht vervolgdagen georganiseerd over een periode van oktober 2014 t.e.m. februari Twee dagdelen: De voormiddag wordt aangeboden in de vorm van een intervisie. Tijdens de namiddag ligt de nadruk op kennisoverdracht. Elke opleidingsdag eindigt met een concrete opdracht. Deze dient toegepast te worden op het eigen en voorbereid te worden tegen de volgende opleidingsdag (tijdens de voormiddag zullen de resultaten van de opdrachten besproken worden). De opdrachten dienen voor elke opleidingsdag op het NKP Intranet geplaatst te worden. Tijdens de voormiddag wordt er tijd vrijgemaakt om in kleinere groepen een intervisie over deze voorgaande opdracht te organiseren. De huidige coördinatoren worden ingeschakeld om deze intervisiemomenten te ondersteunen. De groepen worden initieel niet ingedeeld per onderwerp (zorgpad) aangezien de nadruk niet ligt op de klinische inhoud van het pad maar op het proces dat doorlopen wordt. Er wordt geen klinische expertise verwacht van de deelnemers. Tijdens één opleidingsdag worden de groepen wel ingedeeld per onderwerp om specifieke knelpunten te bespreken. De namiddagsessies worden georganiseerd als colleges en worden gedoceerd door de wetenschappelijke staf van de KU Leuven en de huidige coördinatoren. Indien wenselijk worden externe sprekers uitgenodigd. Al het opleidingsmateriaal (presentaties / hand-outs / achtergrondinformatie / ) zal elektronisch via het intranet van het Netwerk ter beschikking gesteld worden aan de deelnemers. Elke deelnemer krijgt een specifieke login op het NKP Intranet. Meer informatie over de tweedaagse introductie cursus zorgpaden (dag 1 & dag 2 op 21 en 22 oktober 2014) kan u vinden in de aparte brochure. 3. Attest Indien de deelnemer 80% van de modules gevolgd heeft, een paper tijdig ingediend heeft en een presentatie geeft van het, ontvangt de deelnemer een universitair attest van de KU Leuven. 4. Programma De inhoud van het programma en bijhorende opdrachten zijn onder voorbehoud. Deze kunnen tijdens de opleiding aangepast worden aan de noden en de mogelijkheden van de deelnemers.

3 VOLUME 1, ISSUE 1 OPLEIDING ZORGPADEN Page DAG 3: vrijdag 12 december 2014 (10u tot 17u) - FASE 1: SCREENINGSFASE Kennismaking deelnemers en hun en Projectplanning en timing Gebruik van NKP intranet Gebruik en interpretatie van de ZorgProces Inleiding tot veranderingsmanagement/kleuren van verandering Rollen en verwachtingen Bespreken van verwachtingen met opdrachtgever Afbakening : bepaling patiëntengroep en tijdskader Samenstelling multidisciplinair team Projectplan uitschrijven obv Gantt Chart Stakeholdermap opstellen ZPZET uitvoeren bij team NB: In januari 2015 zal via mail een vragenlijst worden uitgestuurd met een aantal vragen in verband met het dat men wil ontwikkelen, implementeren en opvolgen in het kader van de langdurige opleiding zorgpaden en eventuele eerdere ervaringen in matig werken. Verdere concrete afspraken hierover zullen met de cursisten gemaakt worden. DAG 4: vrijdag 6 februari 2015 (10u tot 16.30u) - FASE 2: PROJECTMANAGEMENTFASE Intervisie over keuze, rollen en verwachtingen, verandermanagement Bespreking resultaten ZPZET Het bepalen van doelstellingen & drie borden methode Relatie tussen zorgpaden en teamwerking, meten van teamwerking, betrekken van teams Samenstelling werkgroep Opstellen Gantt Chart op basis van knelpunten en verbeteracties Eerste versie zorgpad opstellen (doelen, sleutelinterventies, 3-borden, richtlijnen, indicatoren) Informatiesessie geven voor behandelteam over en methodiek Analyse van het zorgproces door het behandelteam

4 VOLUME 1, ISSUE 1 OPLEIDING ZORGPADEN Page DAG 5: vrijdag 13 maart 2015 (10u tot 16.30u) - FASE 3: ANALYSEFASE De huidige situatie van het zorgpgroces nagaan o.b.v. gegevens uit de eigen organisatie: Process mapping Dossier- en documentenanalyse Prospectieve metingen en SPC Uitvoeren van besproken tools Teken flowchart van proces Maak overzicht metingen Voer dossieranalyse uit op 20 dossiers DAG 6: vrijdag 24 april 2015 (10u tot 16.30u) - FASE 3: ANALYSEFASE De huidige situatie van het zorgpgroces nagaan o.b.v. gegevens vanuit patiënt/familie en de andere lijn : Betrekken van patiënten Betrekken van medewerkers Betrekken van organisaties uit de andere lijn 2 walk throughs en/of patiënteninterviews uitvoeren. Overleg organiseren met vertegenwoordiger(s) uit andere lijn Uitvoeren prospectieve metingen Huidig zorgpad document meebrengen tegen volgende opleidingsdag

5 VOLUME 1, ISSUE 1 OPLEIDING ZORGPADEN Page DAG 7: vrijdag 5 juni 2015 (10u tot 16.30u) - FASE 3: ANALYSEFASE en FASE 4: ONTWIKKELINGSFASE Let op! Andere locatie: Onderwijs & Navorsing - Campus Gasthuisberg UZ Leuven Lay-out van zorgpaden De huidige situatie van het zorgpgroces nagaan o.b.v. gegevens uit de evidentie en wetgeving: Praktisch opzoeken van evidence based informatie Omgaan met evidence based informatie in de praktijk Inhoudelijke analyse van het eigen zorgpad Opzoeken van evidence Concreet uitwerken van zorgpad, rekening houdend met voorafgaande opdrachten Zet uw zorgpad in lay-out DAG 8: vrijdag 11 september 2014 (10u tot 16.30u) - FASE 4: ONTWIKKELINGSFASE Relatie met ondersteunende diensten en Service Level Agreements (SLA s) Gegevens uit de analysefase bespreken met het team Lean Game Breng in kaart welke ondersteunende diensten betrokken zijn bij uw zorgpad Leg contacten met de ondersteunende diensten en zie of afspraken mogelijk zijn Herbekijk de afspraken, verwachtingen tussen u en uw leidinggevende of opdrachtgever Ga na of u voor de eerste versie van uw zorgpad volgens de lean management principes nog waste kan verwijderen

6 VOLUME 1, ISSUE 1 OPLEIDING ZORGPADEN Page DAG 9: vrijdag 7 november 2014 (10u tot 16.30u) - FASE 5 & 6: IMPLEMENTATIE- en EVALUATIEFASE Intervisie en bespreking van de vorige opdracht Aandachtspunten bij implementatie Variantie-analyse en registratie / opvolging van afwijkingen Evaluatie (voormeting en nameting) en statistiek Implementateren van het eigen zorgpad Organisateren van een nameting Evalueren van het zorgpad DAG 10: 19 februari 2016 (10u tot 16.30u) - FASE 7: CONTINUE OPVOLGING & AFSLUTING : FASE 7: CONTINUE OPVOLGINGSFASE Zorgpaden levend houden: voorbeelden uit het NKP Zorgpaden levend houden d.m.v. zorggaranties Prospectieve risico-analyse (FMEA) : AFSLUITING Ter afsluiting van de opleiding worden de en a.d.h.v. posters gepresenteerd. Vervolgens krijgen de deelnemers een attest. Meer informatie over deze afsluitende opdracht volgt later. Terugkoppeling op basis van indicatoren Deelnemers en docenten verzameld tijdens de afsluiting van de langdurige opleiding 2013

7 VOLUME 1, ISSUE 1 OPLEIDING ZORGPADEN Page Prijs De organisaties lid van NKP/KU Leuven kunnen elk jaar één persoon kandidaat stellen om deel te nemen aan de langdurige opleiding zorgpaden binnen contract. Het aantal deelnemers aan deze opleiding wordt beperkt tot 20 om de opleiding interactief te houden. Indien het aantal inschrijvingen dit maximum overschrijdt, zal er rekening gehouden worden met de deelnemerslijst van de afgelopen jaren. Extra deelnemers kunnen inschrijven mits betaling en afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De prijs bedraagt 1500 (vrij van BTW) voor de tien dagen (tweedaagse + acht vervolgdagen). Indien men de tweedaagse basisopleiding binnen contract gevolgd heeft, bedraagt de prijs 1200 (vrij van BTW) voor de acht dagen. U ontvangt een factuur voor het inschrijfgeld. Uw medewerkers zijn officieel ingeschreven bij ontvangst van dit bedrag. 6. Bijkomende afspraak Om vertrouwelijkheid tijdens de intervisiemomenten te kunnen garanderen is de opleiding persoonsgebonden. Bij het begin van de opleiding zal aan elke deelnemer gevraagd worden om een back-up persoon te voorzien uit de eigen organisatie. Deze back-up persoon volgt dan de opleiding en het mee op met de eigenlijke deelnemer, maar neemt niet deel aan de opleidingsdagen. Indien de deelnemer vóór dag 4 (6 februari 2015) van de opleiding afhaakt, kan de back-up persoon deze vervangen. Vervanging door de back-up persoon na dag 4 is niet mogelijk, omdat de opleiding dan al te ver gevorderd is. Wat dit betekent voor de organisatie die een persoon naar de opleiding heeft gestuurd maar deze niet volledig heeft kunnen afmaken, zal individueel moeten bekeken worden. Cursisten die tijdens de opleiding hun organisatie verlaten, kunnen de opleiding enkel continueren indien hun nieuwe organisatie lid is van het Netwerk Klinische Paden. We adviseren dat deelnemers aan deze opleiding voor 20% worden vrijgesteld om aan het betreffende zorgpad te werken. 7. Inschrijven Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op ten laatste t.e.m. woensdag 2 december Voor vragen over de opleidingen van het NKP kan je steeds contact met ons opnemen via of 016/

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

GISTEREN, VANDAAG, MORGEN. Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland.

GISTEREN, VANDAAG, MORGEN. Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland. GISTEREN, VANDAAG, MORGEN Jaaroverzicht 2011 Netwerk Klinische Paden, deelnetwerk Nederland. Voor u ligt het Jaaroverzicht van 2011 van het deelnetwerk Nederland Inmiddels is het tien jaar geleden dat

Nadere informatie

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)**...25 2 Lean-projectfiche (sjabloon)...44-45 3 Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld)...26 4 Lean-training

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT

TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT HOTflo Academy is een onderdeel van HOTflo Company HOTFLO ACADEMY Bewustwording, expertise en vaardigheden vormen de basis voor verandering. Op basis hiervan is de

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis-

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart 2010 1 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Masterclass 2014 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg

Masterclass 2014 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg Masterclass 2014 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg 9 Masterclass Kennismanagement in de gehandicaptenzorg 2014 Masterclass Kennismanagement 2014 In de gehandicaptenzorg vinden de komende jaren ingrijpende

Nadere informatie

Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid

Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid Feedbackbevraging in de Vlaamse overheid Doelstelling De bedoeling van deze brochure is u de nodige informatie aan te reiken om u op weg te zetten en een leidraad te geven bij het situeren, organiseren

Nadere informatie

2014-2015. Vormingskalender. ACV-Openbare Diensten

2014-2015. Vormingskalender. ACV-Openbare Diensten 2014-2015 Vormingskalender ACV-Openbare Diensten 1 Beste militant, Voor je ligt een beknopt overzicht van het cursusaanbod van ACV-Openbare Diensten voor het werkjaar 2014-2015. Zoals vorig werkjaar werken

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie