PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: Agenda nr. 4/2 Vierde reeks wijzigingen van Diverse wijzigingen personeelsbudget Provincie en verzelfstandigde entiteiten. Budget Schema B2. Exploitatiebudget Beleidsdomein Algemeen Beleid. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget Ontvangsten. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermindering van transactiekrediet 2015 Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget Uitgaven. Vermeerdering van transactiekrediet Onderhavig voorstel heeft tot doel om een aantal wijzigingen aan het personeelsbudget van de Provincie en de personeelsdotaties van de Provincie verzelfstandigde entiteiten te laten goedkeuren. Dergelijke wijzigingen dienen tot stand te komen via een budgetwijziging, voor zover deze wijzigingen de verschillende (volgens BBC gedefinieerde) provinciale beleidsdomeinen overschrijden.

2 De volgende budgetwijzigingen op personeelsvlak zijn vandaag de dag noodzakelijk: a) Budgetwijziging naar aanleiding van de besparingsoperatie 2015 door DMCO. In het kader van de besparingsoefening 2015 werd bij de budgetopmaak een pool samengesteld van provinciale medewerkers die in aanmerking kwamen voor herplaatsing binnen de organisatie. Dit was mogelijk op basis van een aantal op dat moment nog niet ingevulde vacatures. Het intern in plaats van extern invullen van deze functies zorgde voor een besparing op het personeelsbudget voor Om deze besparing te kunnen opvolgen werd het budget voor de betrokken medewerkers bij de opmaak van het budget tijdelijk gecentraliseerd onder het beleidsdomein Algemeen Beleid. Het (bespaarde) budget voor de ondertussen in een vacature geplaatste medewerkers, zijnde ,66 EUR kan ondertussen terug overgeheveld worden naar het personeelsbudget binnen het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie, waar het aangewend kan worden voor de financiering van de oplopende statutaire pensioenkosten ten gevolge van de responsabiliserings-bijdrage. b) Budgetwijzigingen naar aanleiding van de verschuiving van diverse functies ( stoelen ) binnen de provinciale musea. Nadat de dotaties voor 2015 voor de provinciale EVAP s en APB s vastgesteld werden gebeurden er nog verschillende verschuivingen inzake personeel binnen de onder het beleidsdomein cultuur ressorterende APB s. Deze gewijzigde stoelen dienen nu alsnog in het budget te worden verwerkt. De dotatie van APB Arenbergschouwburg wordt hierdoor verminderd met ,22 EUR, terwijl de dotaties van APB Modemuseum, APB Fotomuseum en APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant verhoogd worden met respectievelijk ,45 EUR, ,94 EUR en ,49 EUR. Al deze budgetwijzigingen worden tegengewogen vanuit het personeelsbudget van de Provincie. Het betreft hier een eenmalige regularisatie voor 2015 aangezien het budget voor 2016 en de komende jaren bij de budgetopmaak structureel zal worden verwerkt in de meerjarenplanning. c) Budgetwijzigingen naar aanleiding van de allocatie van personeelsbudget voor de jobstudenten. De voorgestelde budgetwijzigingen zijn noodzakelijk in het licht van de jaarlijkse verdeling van het (binnen het beleidsdomein DMCO gecentraliseerde) personeelsbudget voor de uitbetaling van de jobstudenten. Met deputatiebesluit van 16 april 2015 werd beslist dat de jobstudenten van de binnen -en de buitendiensten (niet APB's) van de Provincie volledig betaald dienen te worden via de budgetten van DMCO. De huidige stand van zaken inzake budgetopvolging maakt dat een budgetwijziging op dit vlak niet nodig is voor de provinciale diensten. Het overige afgesproken externe budget voor de EVAP s en de APB s dient echter nog wel te worden verdeeld a rato van de vraag per EVAP / APB. Het voor 2015 berekende extern te verdelen budget bedraagt ,22 EUR. In lijn met het door de deputatie besliste besparingsobjectief inzake de personeelskost van de jobstudenten dient het resterende nog noodzakelijke (d.i. het voor de uitbetaling nog tekort zijnde) budget door de EVAP s/apb's zelf te worden gedragen. d) Budgetwijzigingen naar aanleiding van de periodiek door DMCO gedane budgetopvolging. Naar aanleiding van de huidig door DMCO gedane budgetopvolging zijn er 2 noodzakelijke budgetwijzigingen :

3 Binnen het team vastgoedbeheer, ressorterende onder het beleidsdomein Logistiek werd in het kader van de budgetopmaak 2015 een bijkomende landmeter goedgekeurd ter ondersteuning van het fietspadenbeleid van de Provincie. Afgesproken werd dat de personeelskost van deze bijkomende functie tegengewogen dient te worden vanuit het werkingsbudget ressorterende onder het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Door het overhevelen van een bedrag van ,00 EUR naar het beleidsdomein Logistiek wordt de uitbetaling van het loon van de medewerker in kwestie voor de komende maanden verzekerd. Het betreft hier een eenmalige regularisatie voor 2015, het budget voor 2016 en de komende jaren zal bij de budgetopmaak structureel worden verwerkt in de meerjarenplanning. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Educatie werd bij de budgetopmaak een bedrag voorzien van EUR tot financiering van de reis- en verblijfkosten van de medewerkers van het onderwijs-flankerend beleid van de Provincie. Omdat deze kosten gedurende 2015 nog uitbetaald worden vanuit een centraal onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie ondergebracht budget dient het onder het beleidsdomein Onderwijs en Educatie beschikbare budget door middel van een budgetwijziging te worden verschoven. Het betreft hier een eenmalige regularisatie voor 2015 aangezien het budget voor 2016 en de komende jaren bij de budgetopmaak structureel zal worden verwerkt in de meerjarenplanning. Alle voorgestelde budgetwijzigingen zijn budget-neutraal van aard, dit wil zeggen dat zij tot stand komen door het verschuiven van middelen van het ene provinciale beleidsdomein naar het andere. Er worden met deze budgetwijzigingen dus geen extra middelen inzake personeel gevraagd. In dit verslag worden de volgende financiële aanpassingen van het budget aan uw raad voorgelegd. 1) Exploitatie Beleidsdomein Algemeen Beleid Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,84 EUR. Het gaat om uitgaven voor bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer: ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,22 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/secretariaat (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer : ).

4 AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,71 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer: ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,44 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer : ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemeen Beleid (schema B2) worden verminderd met ,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/secretariaat (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0110/ (ramingsnummer : ). AP Overhead Departement Algemeen Beleid A Lonen en wedden SAB 2) Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Ontvangsten. De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met ,94 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse operationele opbrengsten/personeelsdienst en vorming (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0112/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 23 van 37 BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen

5 A IPER zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken 3) Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met ,66 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel/personeelsdienst en vorming (overplaatsing personeel) onder de budgetsleutel 0112/ (ramingsnummer : ). AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie A Lonen en wedden IPER De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Overige diensten en diverse leveringen/personeelsdienst en vorming (overheveling kilometervergoeding SOE) onder de budgetsleutel 0112/ (ramingsnummer : ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 23 van 37 BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren AP We voeren ten aanzien van onze interne klanten een transparante personeelsadministratie en organiseren een correcte afhandeling van alle componenten van het verloningsproces, naast ondersteuning op het vlak van arbeidsveiligheid in de ruimste zin en psycho - sociaal welbevinden. We bieden via de personeelsvereniging initiatieven aan die het groepsgevoel bij de provinciale medewerkers verhogen A IPER zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne als externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken 4) Exploitatie Beleidsdomein Logistiek Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden vermeerderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/overige algemene diensten (loonkost bijkomende landmeter) onder de budgetsleutel 0119/ (ramingsnummer ). AP Overhead Departement Logistiek A Lonen en wedden DIN 5) Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 1.445,85 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan

6 het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0861/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 26 van 37 BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op het technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren AP We organiseren toekomstgerichte opleidingen op maat in een onderwijs- en leeromgeving conform de hedendaagse normen A Uitbetaling dotatie De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 5.964,09 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0869/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 27 van 37 BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten in het Provinciaal Vormingscentrum Malle A Uitbetaling dotatie De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden verminderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Overige diensten en diverse leveringen/overige ondersteunende diensten voor het onderwijs (overheveling kilometervergoeding SOE) onder de budgetsleutel 0869/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 24 van 37 BDS We ontwikkelen een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen AP Er wordt geïnvesteerd in de uitbouw van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, daarbij wordt zowel ingezet op de interne regie als de externe regie A Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid, hierbij zetten we zowel in op externe partners en organisaties als interne provinciale diensten 6) Exploitatie Beleidsdomein Cultuur Uitgaven vermeerderd met 1.445,85 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod.

7 AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg vermeerderd met ,38 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg verminderd met ,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/schouwburg, concertgebouw, opera (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden APA verminderd met ,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0702/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg vermeerderd met ,58 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod.

8 AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen. A Uitbetaling dotatie Fotomuseum verminderd met ,64 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden FM verminderd met ,64 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N) / Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Fotomuseum vermeerderd met 5.060,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Modemuseum vermeerderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Modemuseum

9 verminderd met ,72 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/overig kunst- en cultuurbeleid (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0739/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden SCUL verminderd met ,96 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/overig kunst- en cultuurbeleid (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0739/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden SCUL vermeerderd met 2.891,68 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen (N)/Musea (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod. AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum vermeerderd met ,81 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 36 van 37 AP Overhead Departement Cultuur. Overhead Departement Cultuur A Lonen en wedden ZM vermeerderd met ,81 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen (N)/Musea (reorganisatie Beleidsdomein Cultuur) onder de budgetsleutel 0700/ (ramingsnummer ). bovenlokaal vrijetijdsaanbod

10 AP Provinciale culturele instellingen zonder drempels. We bouwen de provinciale toegankelijke culturele ontmoetingsplaatsen A Uitbetaling dotatie Zilvermuseum 7) Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd Uitgaven De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden vermeerderd met 5.060,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor bezoldigingen van jobstudenten voor het APB PRDS onder de budgetsleutel 0711/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 9 van 37 bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP In een context van schaarse ruimte nemen we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Als bovenlokaal bestuur zetten we daarom in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegankelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend erfgoed. A Uitbetaling dotatie de Schorre 8) Exploitatie Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Uitgaven De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met ,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en de verbetering van utilitaire fietspaden (Fietsfonds) (R)/Overige mobiliteit en verkeer (loonkost bijkomende landmeter) onder de budgetsleutel 0290/ (ramingsnummer ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 14 van 37 PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen AP We stimuleren het fietsen in de provincie Antwerpen door het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te realiseren en het fietsen te promoten A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in ) Exploitatie beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Uitgaven. De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden vermeerderd met 1.445,85 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken (jobstudenten) onder de budgetsleutel 0590/ (ramingsnummer : ). In de doelstellingennota 2015 komt dit op pagina 19 van 37 PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. AP Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. De provincie moedigt het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie initiatieven aan. Het actieplan vindt aansluiting bij de Vlaamse beleidsvisie rond ruimtelijke economie, het nieuw industrieel beleid en de Fabriek

11 van de Toekomst en wordt ingekapseld in de provinciale visie rond duurzaam ruimtegebruik (bedrijventerreinen, detailhandel, incubatoren, bedrijvencentra,...). A Uitbetaling dotatie Kamp C Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september De provincieraad van Antwerpen, Gelet op artikel 89 1 b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Onder het beleidsdomein Algemeen Beleid bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2015 met ,66 EUR. Artikel 2: Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,66 EUR. Artikel 3: Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget Ontvangsten is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,94 EUR. Artikel 4: Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,00 EUR. Artikel 5: Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2015 met 5.960,06 EUR. Artikel 6: Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met ,70 EUR. Artikel 7: Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met 5.060,45 EUR. Artikel 8:

12 Onder het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2015 met EUR. Artikel 9: Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2015 met 1.445,85 EUR.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens,

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 962 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 1 Gewone Provinciebedrijven opheffing GPB Arenbergschouwburg en overdracht eindbalans naar beginbalans APB Arenbergschouwburg.

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 115 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Hofkens. Opvolging. 2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Hilde De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/2 Beheersovereenkomsten met 14 autonome provinciebedrijven.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 4/6 Budget 2013-2de reeks wijzigingen - Besparingsvoorstellen

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 43 Agenda nr. 10/1 Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2016

TOELICHTING BUDGET 2016 TOELICHTING BUDGET 216 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 3/1 Budget 2016. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/1 Autonoom Provinciebedrijf Sport. Jaarrapport 2012.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 1002 DOC.0123/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 MRJRNPLN 214-219 PROVNCRD DCMBR Departement Financiën Dienst Begroting MRJRNPLN 214-219 Departement Financiën Dienst Begroting D/213/18/5-1 NHOUDSTFL Voorwoord STRTGSCH NOT Overzicht beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen

Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Toelichting bij het onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen Netwerkborrel RTC Dinsdag 27 januari 2015 Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke Invalshoeken 1. Het onderwijsbeleid van de Provincie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2016

TOELICHTING MEERJARENPLAN Budgetjaar 2016 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Budgetjaar 2016 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/4 Budget 2015. Exploitatiebudget. Beleidsdomein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/1 Autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis De Warande.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan: GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00453 Onderwerp: Aanpassing overeenkomsten met Ethias in het kader van het pensioendossier - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 12 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00890 Onderwerp: FLOB-subsidieovereenkomst Klasprojecten' - Regulariseren van de overeenkomst - Goedkeuring

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2015

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2015 105 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 NOVEMBER 2015 1 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Benedicte Geniets. Opvolging. 2 Budget 2015 : nieuwe subsidie voor departement

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Fietsostrades Lier-Aarschot en Lier-Herentals.

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 juni 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/3 Provinciale initiatieven. Reglement ter subsidiëring

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

BUDGET 2014 PROVINCIERAAD DECEMBER. Departement Financiën Dienst Begroting

BUDGET 2014 PROVINCIERAAD DECEMBER. Departement Financiën Dienst Begroting BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting BUDGET 214 Departement Financiën Dienst Begroting D/213/18/5-2 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (38p) Doelstellingenbudget

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de financieel beheerder Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/12 Artikel 161 en 162 van het provinciedecreet,

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

hier komt de voettekst 1

hier komt de voettekst 1 Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen Chris Brouwers diensthoofd Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie