PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit - budget voor studies, verhoging van ontvangsten en uitgaven Budget Schema B2. Exploitatiebudget Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Exploitatiebudget Ontvangsten Vermeerdering van transactiekrediet 2016 Budget Schema B2. Exploitatiebudget Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Exploitatiebudget Uitgaven Vermindering van transactiekrediet 2016 Budget Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Investeringsbudget Uitgaven Vermeerdering van transactiekrediet 2016 Budget 2016 Schema B3. Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa Uitgaven Vermeerdering van verbinteniskrediet Vermeerdering van transactiekrediet van 2016 Budget 2016 Schema B3. Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen Uitgaven Vermeerdering van verbinteniskrediet Vermeerdering van transactiekrediet van 2016 Budget 2015 Schema B3. Investeringsenveloppe Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur Uitgaven Vermeerdering van verbinteniskrediet Vermeerdering van transactiekrediet van 2016

2 In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2016 aan uw raad voorgelegd. 1. Schema B2. Exploitatiebudget Verhoging van ontvangsten en uitgaven 1.1. Verhoging van de ontvangsten van diverse operationele opbrengsten (bijdragen van de betrokken gemeenten) onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ) en van de uitgaven van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ) van DGB met ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 4 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Bebouwd Perifeer Landschap' A BPL: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Bebouwd perifeer landschap tot Exploitatie Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Uitgaven. De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met ,00 in totaal van de diensten SREM, DGB, DRP, DMOB en DEG ( ,00 van SREM, ,00 van DGB, ,00 van DRP, ,00 van DMOB en ,00 van DEG). Het gaat om de volgende uitgaven: 2.1. Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Kosten van nog niet toegekende planschade onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 2.2. Dienst Gebiedsgericht Beleid Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 4 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Bebouwd Perifeer Landschap' A BPL: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Bebouwd perifeer landschap tot Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32

3 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot Dienst Ruimtelijke Planning Kosten van nog niet gegunde plannen en studies onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ): vermindering van 5.000,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten- Wijnegem A Albertkanaal: we maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tegen midden 2015 en coördineren en monitoren de uitvoering ervan tot 2019 (in 2016 is deze actie gewijzigd in: Albertkanaal: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tot 2019) Kosten van nog niet gegunde plannen en studies onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ): vermindering van ,00 AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid A Nota ruimte: we leggen een nota ruimte (de startnota voor de herziening van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 2015 (in 2016 is deze actie gewijzigd in: Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte) 2.4. Dienst Mobiliteit Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met 3.500,00 AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

4 A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woonwerk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP) Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden- Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met 8.500,00 AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie A Mobiliteitsadvies: we adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied.

5 Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R) onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en de verbetering van utilitaire fietspaden (Fietsfonds) (R) onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in 2015 (in 2016 is deze actie gewijzigd in: A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF)) 2.5. Dienst Erfgoed Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 5 van 32 AP Coördineren van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 6 van 32 PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Verder uitbouwen van provinciale culturele instellingen zonder drempels A Architectuurarchief: het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling Subsidie aan lokale erfgoedhouders voor projecten onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed

6 A Lokale erfgoedhouders: ondersteuning en trajectbegeleiding van de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen Subsidie aan regionaal erkende collectiebeheerders voor hun werking onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed A Collectiebeherende instellingen: ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen Subsidie aan lokale erfgoedinstellingen voor projecten onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed A Collectiebeherende instellingen: ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen Subsidie aan de Kathedrale kerkfabriek O.-L.-Vrouw voor de klimatisatie van de kathedraal in Antwerpen onder de budgetsleutel 0729 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 18 van 32 BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid AP Ondersteunen lokale besturen en actoren bij hun vragen en behoeften rond erfgoed A Collectiebeherende instellingen: ondersteuning en trajectbegeleiding van de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen Subsidie aan de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening onder de budgetsleutel 0791 / (ramingsnummer ): vermindering met 4.010,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden. AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling voor nietconfessionele morele dienstverlening Subsidie aan de erkende erediensten voor huisvestingskosten onder de budgetsleutel 0791 / (ramingsnummer ): vermindering met ,00 In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 19 van 32 BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.

7 AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling voor nietconfessionele morele dienstverlening. 3. Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B4) wordt een totaal van ,00 extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor investeringen in immateriële vaste activa onder de budgetsleutel 0600 / (ramingsnummer ). Enkel het transactiekrediet voor 2016 wijzigt. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Actie Overhead Dienst Ruimtelijke Planning 4. Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B4) wordt een totaal van ,00 extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor investeringen in terreinen en gebouwen onder de budgetsleutel 0610 / (ramingsnummer ). Enkel het transactiekrediet voor 2016 wijzigt. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Actie Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid 5. Investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B4) wordt een totaal van ,00 ( ,00 van DMOB en ,00 van DEG) extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : Uitgaven. Het gaat om uitgaven voor investeringen in wegen en overige infrastructuur onder de budgetsleutel 0290 / (ramingsnummer ). Enkel het transactiekrediet voor 2016 wijzigt. In de doelstellingennota 2016 komt dit op pagina 27 van 32 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit A Actie Overhead Dienst Mobiliteit Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november De provincieraad van Antwerpen,

8 Gelet op artikel 89 1 b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen; Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Exploitatiebudget Ontvangsten is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00. Artikel 2: Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00. Artikel 3: Exploitatiebudget Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2016 met ,00. Artikel 4: Investeringsbudget Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : , Rubriek III. Investeringen in immateriële vaste activa Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00 Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met ,00. Artikel 5: Investeringsbudget Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : , Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00 Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met ,00. Artikel 6: Investeringsbudget Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : , Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur Uitgaven zijn er volgende wijzigingen: Vermeerdering van transactiekrediet 2016 met ,00 Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met ,00.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 juni 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/4 Tweede reeks wijzigingen van 2016. Diverse wijzigingen

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/2 Vierde reeks wijzigingen van 2015. Diverse

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/5 Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 20 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/3 Vaststellen beleidsdomeinen en beleidsvelden vanaf

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens,

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2018... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2016... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie

hier komt de voettekst 1

hier komt de voettekst 1 Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen Chris Brouwers diensthoofd Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad departement Financiën dienst Budget dossiernummer:. 1505028 Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2015 Derde reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de derde

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Budgetjaar 2018

MEERJARENPLAN Budgetjaar 2018 MEERJARENPLAN 214-22 Budgetjaar 218 DIENST BEGROTING Departement Financiën MEERJARENPLAN 214-22 Budgetjaar 218 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/217/18/5-1 INHOUDSTAFEL Voorwoord STRATEGISCHE

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 oktober 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier aanbestedingsdossier

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019 AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2017

Budgetwijziging 1/2017 Budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000405 NIS-code:

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak. AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni 2017. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd zal worden het verslag van de vorige zitting, 22 mei 2017, goed te

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo p. 2 van 26 budgetwijziging 2/2016 Gemeente Westerlo laatste budgettair Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Fietsostrades Lier-Aarschot en Lier-Herentals.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 september 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/16 Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 september 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 F11 fietsostrade Antwerpen-Lier: studieopdracht

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad departement Financiën dienst Budget dossiernummer:. 1801171 Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2018 Eerste reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de eerste

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budget 2014 wijziging 2 Gemeente Westerlo Laatste budgettaire Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260 Westerlo 2014001514 NIS-code: 13049 Verklarende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 april 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Nota Ruimte. Ontwerp Nota Ruimte. Goedkeuring.

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 februari 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Afbakening kleinstedelijk

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer:. 1705773 Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Kathedrale kerkfabrieken - Sint-Baafs Gent Budgetwijziging

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 43 Agenda nr. 4/4 Ontvangsten gelijke kansen M/V overboeken naar

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

OCMW Toelichting bij budget 2019

OCMW Toelichting bij budget 2019 OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur

Nadere informatie

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019 AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Provincieraad van Antwerpen. Bulletin. van vragen en antwoorden

Provincieraad van Antwerpen. Bulletin. van vragen en antwoorden Provincieraad van Antwerpen Bulletin van vragen en antwoorden De deputatie van de provincie Antwerpen Voorzitter: Leden: Cathy Berx, gouverneur Luk Lemmens Ludwig Caluwé Kathleen Helsen Jan De Haes Provinciegriffier:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/6 Autonoom provinciebedrijf Sport. Identificatienummer

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget OCMW

Budget OCMW Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat 2 2019_GR 00088 jaarrekening 2018 Gemeente Zutendaal - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Robben

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 3 20 maart 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 9 Nr. 10 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer:. 1207911 Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Islamitische erediensten Islamitische Geloofsgemeenschap

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Basisbereikbaarheid Inleiding

Basisbereikbaarheid Inleiding Basisbereikbaarheid Inleiding Eric Sempels Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Beleid Programmamanagement Basisbereikbaarheid 29/03/2019 1 1 1 1. Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST MOBILITEIT: VEELZIJDIG VOORUIT. jaarverslag mobiliteit 2014

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST MOBILITEIT: VEELZIJDIG VOORUIT. jaarverslag mobiliteit 2014 DEPARTEMENT RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT DIENST MOBILITEIT: VEELZIJDIG VOORUIT jaarverslag mobiliteit 2014 INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD... 6 2. INLEIDING... 7 2.1 Beleidscontext en -accenten...7 2.1.1

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit departement Financiën dienst Budget dossiernummer: 171323 Provincieraadsbesluit betreft Meerjarenplan 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks budgetwijzigingen 217 verslaggever

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Afbakeningslijn Heist-op-den-

Nadere informatie