Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant"

Transcriptie

1 Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het provinciedecreet Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van de vergadering van 29 mei 2007, 5 juni 2007 en19 juni 2007 blz. 111 Begroting 2007: tweede reeks begrotingswijzigingen - gewone uitgaven en ontvangsten - buitengewone uitgaven en ontvangsten - eerste besluit - kredietwijzigingen Besluit van de provincieraad van 29 mei 2007 blz. 116 Provinciale tuinbouwcentra PAC te Herent en PPK te Roosdaal-Pamel: gebruik van de infrastructuur: reglementen - tarieven: goedkeuring Besluit van de provincieraad van 5 juni 2007 blz. 140 Aanpassing van de reglementen van orde van de Provinciedomeinen van Vlaams-Brabant Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 156 Aanpassing van de tariefstructuur voor de Provinciedomeinen Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 201 Maandelijks (behalve in juli) Afgiftekantoor Leuven X

2 Nr. 36 Nr. 37 Nr. 38 Nr. 39 Nr. 40 Provinciaal reglement voor subsidies voor jeugdverblijfinfrastructuur Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 204 Sport: provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor personen met een handicap Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 208 Evaluatie project gemeentelijke administratieve sancties bestendigen van het project: goedkeuring Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 212 Reglement betreffende het ondersteunene van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een vrijwilligersverzekering Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 214 Aanpassing oprichtingsreglement provinciale sportraad Vlaams-Brabant Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 blz. 219 Bericht Nr. 41 Vlaamse regering Besluit van 13 april 2007 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan " Crematorium Hofheide" blz. 225 Wettelijke bekendmakingen Nr. 42 Diplomatiek en consulair korps - consulaten generaal blz. 226 Een jaarabonnement op het Bestuursmemoriaal ontvangt u door storting van 62 euro op de rekening nr van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met vermelding op de strook van BM art Een los exemplaar kan verkregen worden tegen de prijs van 6,20 euro. Een elektronische versie van het bestuursmemoriaal wordt verspreid via de website van de provincie, Verantwoordelijke uitgever: Marc COLLIER, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven Bestuursmemoriaal nr juni 2007

3 Nr. 31 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het provinciedecreet (Algemeen secretariaat) PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 29 mei 2007 Voorstel nr. VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN Begroting 2007: tweede reeks begrotingswijzigingen: gewone ontvangsten en uitgaven; buitengewone ontvangsten en uitgaven; Besluiten Eerste besluit - kredietwijzigingen; Tweede besluit - leningen; goedkeuring Verzekeringsportefeuille van de provincie Vlaams-Brabant: gunningsprocedure - ontwerpbestekken; goedkeuring Sneeuw- en ijzelbestrijding langs de provinciewegen gedurende het dienstjaar : goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; kosten voor perceel 1, perceel 2, perceel 3 en perceel 4, respectievelijk geraamd op ,00 euro, ,50 euro, ,25 euro en ,75 euro (inclusief btw); goedkeuring Provincieweg Wolvertem-Temse / Londerzeel / Achterheide: goedkeuring van het bestek; vaststelling van de wijze van gunnen; goedkeuring Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger in de raad van bestuur en van een provinciaal vertegenwoordiger in het college van commissarissen; aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 31 mei 2007 en bijzonder mandaat aan deze vertegenwoordiger; goedkeuring Gemeentelijke Holding nv: aanwijzing provinciale vertegenwoordiger; goedkeuring. 111

4 7. 96 Intergemeentelijke vereniging Eco Werf: algemene vergadering van 20 juni 2007: aanwijzing van een vertegenwoordiger; goedkeuring Erkenning van een moslimgemeenschap te Diest: goedkeuring. Deze overzichtslijjst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 11 juni

5 PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 5 juni 2007 Voorstel nr. VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN Provinciale tuinbouwcentra PAC te Herent en PPK te Roosdaal-Pamel: gebruik van de infrastructuur: reglementen - tarieven: goedkeuring Intergemeentelijke vereniging ' Hofheide': - aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 28 juni 2007; bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: goedkeuring Intercommunale Interleuven: - aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 27 juni 2007; - bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: goedkeuring Opdrachthoudende vereniging Riobra: - aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van 22 juni 2007; - bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: goedkeuring Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de Vallei van de Molenbeek en van de Pontbeek: - aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger in de raad van bestuur en van een provinciaal vertegenwoordiger in het college der commissarissen; - aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 6 juni 2007 en bijzonder mandaat aan deze vertegenwoordiger: goedkeuring Aanvulling bij de aanwijzing van provinciale vertegenwoordiging in de vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant (PR van 20/03/2007): - aanwijzing van vaste plaatsvervangers: goedkeuring. Deze overzichtslijst wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 19 juni

6 PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 19 juni 2007 Voorstel nr. VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN OPENBARE VERGADERING Aanpassing van de reglementen van orde van de Provinciedomeinen van Vlaams-Brabant: goedkeuring Aanpassing van de tariefstructuur voor de Provinciedomeinen: goedkeuring Grondige ruimingswerken uit te voeren in 2007 aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Zennebekken: - goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; - geraamde kosten ,35 euro inclusief btw; goedkeuring Herinrichting van de Tangebeek te Zemst/ Grimbergen: - goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; - geraamde kosten euro inclusief btw; goedkeuring Provinciaal reglement voor subsidies voor jeugdverblijfsinfrastructuur: goedkeuring Sport: provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor personen met een handicap: goedkeuring Intercommunale Haviland: statutenwijziging: goedkeuring Provincieweg N223 Tienen - Sint-Joris-Winge: heraanleg fietspaden van de Helstraat tot de Waterstraat: - goedkeuring van het bestek en wijze van gunnen; - geraamde kosten ,57 euro inclusief btw; goedkeuring Gebiedsgerichte invulling van het plattelandsbeleid in Vlaanderen: provinciaal plattelandsbeleidsplan en samenwerkingsovereenkomst; goedkeuring. 114

7 Meise - gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Transport, distributie en logistieke zone Westrode" - openbaar onderzoek: - gunstig advies mits verduidelijking in voorschriften goedkeuring Evaluatie project gemeentelijke administratieve sancties: - bestendigen van het project; goedkeuring Reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een vrijwilligersverzekering: goedkeuring Afvaardiging provincieraad in algemene vergadering intergemeentelijke vereniging IGO Leuven op 21 juni 2007: - aanwijzing van één of twee vertegenwoordigers op de algemene vergadering - bijzonder mandaat aan de provinciale vertegenwoordigers goedkeuring ( twee vertegenwoordigers) Samenwerkingsovereenkomst met Abiware bvba: goedkeuring Aanpassing oprichtingsreglement provinciale sportraad Vlaams-Brabant: goedkeuring. Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. Leuven, 20 juni

8 Nr. 32 Begroting 2007: tweede reeks begrotingswijzigingen - gewone uitgaven en ontvangsten - buitengewone uitgaven en ontvangsten - eerste besluit: kredietwijzigingen Besluit van de provincieraad van 29 mei 2007 (Directie financiën) EERSTE BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; Gelet op de eerste reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op 6 maart 2007; Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2007 aangenomen door de provincieraad in vergadering van 21 november 2006 en goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap op 8 december 2006; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1. De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN - Het krediet van artikel 000/0000/7900/02 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 000/0130/7510 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 104/0100/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke opbrengsten". 116

9 - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 104/1100/7021 (nieuw) met als opgave "Terugbetalingen informatica". - Het krediet van artikel 104/0155/7021 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0150/7023 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 124/0110/7023 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0700/7403 wordt verminderd met euro en van euro op 0 euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 106/0100/7023 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 300/0200/7401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 300/0210/7020 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 335/0100/7020 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 335/0110/7401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 530/0460/7403 (nieuw) met als opgave "Subsidies SOS II project". - Het krediet van artikel 732/0110/7020 wordt verminderd met euro en van euro op 0 euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 732/0120/7020 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/7020 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 760/0200/7021 (nieuw) met als opgave "Terugbetalingen". - Het krediet van artikel 760/0200/7404 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0210/7020 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 117

10 - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 760/0220/7020 (nieuw) met als opgave "Opbrengsten uit prestaties NME". - Het krediet van artikel 760/0305/7020 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0400/7020 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/7020 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0110/7403 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 762/0100/7021 (nieuw) met als opgave "Terugbetalingen". - Het krediet van artikel 762/0100/7403 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 801/0300/7021 (nieuw) met als opgave "Terugbetaling subsidies vernieuwende projecten in de welzijnssector". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 832/0200/7403 (nieuw) met als opgave "Overheidssubsidies Vlaamse Gemeenschap". - Het krediet van artikel 852/0100/7403 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/7403 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 876/0420/7021 (nieuw) met als opgave "Terugbetalingen". BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN - Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 118

11 - Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 101/0210/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 101/0210/6210 wordt verminderd met 600 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 101/0210/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 101/0210/6251 wordt vermeerderd met 500 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 101/0210/6280 wordt vermeerderd met 400 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/6240 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt vermeerderd met 800 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 106/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 106/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 106/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 106/0100/6251 wordt verminderd met 700 euro en van euro op euro teruggebracht. 119

12 - Het krediet van artikel 106/0100/6280 wordt vermeerderd met 300 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 137/0100/6210 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 137/0100/6251 wordt vermeerderd met 400 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0300/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0300/6210 wordt vermeerderd met 800 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0300/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0300/6251 wordt vermeerderd met 400 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 137/0300/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 600 euro op 700 euro gebracht. - Het krediet van artikel 138/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 138/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 138/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 138/0100/6251 wordt verminderd met 600 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 300/0200/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 300/0200/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 331/0100/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 120

13 - Het krediet van artikel 331/0100/6210 wordt vermeerderd met 700 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 331/0100/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 335/0100/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 335/0100/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 420/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 420/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 420/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 420/0100/6251 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 420/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 482/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 482/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 482/0100/6251 wordt verminderd met 100 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 560/0100/6200 wordt vermeerderd met 700 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 560/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 560/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 560/0100/6251 wordt vermeerderd met 300 euro en van euro op euro gebracht. 121

14 - Het krediet van artikel 560/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 800 euro op 900 euro gebracht. - Het krediet van artikel 610/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 600 euro op 700 euro gebracht. - Het krediet van artikel 610/0300/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 610/0300/6210 wordt vermeerderd met 400 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 610/0300/6230 wordt vermeerderd met 900 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 620/0100/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 620/0100/6210 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 620/0100/6230 wordt verminderd met 900 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 620/0100/6251 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 701/0200/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 701/0200/6210 wordt verminderd met 400 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 701/0200/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 701/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 300 euro op 400 euro gebracht. - Het krediet van artikel 732/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 732/0100/6210 wordt vermeerderd met 700 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 732/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 122

15 - Het krediet van artikel 732/0100/6251 wordt verminderd met 600 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6210 wordt verminderd met 600 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6240 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6251 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6240 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6251 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0300/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0300/6210 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0300/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0300/6251 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 123

16 - Het krediet van artikel 760/0400/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 600 euro op 700 euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0100/6230 wordt vermeerderd met 700 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0100/6251 wordt verminderd met 400 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6251 wordt verminderd met 400 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0100/6251 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0101/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 762/0101/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0101/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 124

17 - Het krediet van artikel 762/0101/6251 wordt verminderd met 500 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 762/0101/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 700 euro op 800 euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 801/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 801/0100/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0100/6240 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 801/0100/6251 wordt verminderd met 400 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 801/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0200/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0200/6210 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0200/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 600 euro op 700 euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6251 wordt vermeerderd met 800 euro en van euro op euro gebracht. 125

18 - Het krediet van artikel 852/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 900 euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6280 wordt verminderd met 100 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 852/0410/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0410/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 872/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 872/0100/6210 wordt vermeerderd met 500 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 872/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 872/0100/6251 wordt verminderd met 900 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0100/6240 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0100/6251 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 126

19 - Het krediet van artikel 879/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 900/0100/6200 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 900/0100/6210 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 900/0100/6230 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 900/0100/6251 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 900/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 700 euro op 800 euro gebracht. - Het krediet van artikel 930/0100/6200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 930/0100/6210 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 930/0100/6230 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 930/0100/6240 wordt verminderd met 400 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 930/0100/6251 wordt verminderd met 700 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 930/0100/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 000/0240/6172 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 000/0240/6530 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 040/0200/6171 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0590/6503 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 127

20 - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 790/0400/6402 (nieuw) met als opgave "Bijdrage gewone kosten moslimgemeenschap". - Het krediet van artikel 101/0290/6131 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 105/0210/6131 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 105/0230/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0200/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0220/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0240/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/1100/6150 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/1110/6402 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/1200/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/1210/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 124/0200/6171 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0520/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0520/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/1400/6150 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 128

21 - Het krediet van artikel 135/0200/6133 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 136/0200/6134 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 300/0200/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 421/0700/6406 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 421/0800/6406 (nieuw) met als opgave "Investeringssubsidie recreatief fietsroutenetwerk". - Het krediet van artikel 423/0240/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 423/0270/6402 (nieuw) met als opgave "MOBI-project". - Het krediet van artikel 425/0290/6135 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 482/0780/6620 (nieuw) met als opgave "Bijdrage in de schadevergoeding niet uitgevoerde werken". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 482/0360/6402 (nieuw) met als opgave "Tussenkomst werking provinciale visserijcommissie". - Het krediet van artikel 482/0290/6136 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 630/0600/6405 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 530/0460/6401 (nieuw) met als opgave "Subsidies SOSII project aan externe projectpartners". - Het krediet van artikel 620/0210/6401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 620/0210/6402 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 526/0120/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 129

22 - Het krediet van artikel 526/1000/6400 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 526/2500/6400 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 526/2600/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 526/2800/6401 (nieuw) met als opgave "VIVO inleefprojecten verpleegkundigen". - Het krediet van artikel 529/0300/6403 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 529/0500/6402 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 610/0370/6401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 620/0100/6134 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 620/0300/6131 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 620/0300/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 621/0420/6402 (nieuw) met als opgave "Subsidie aan erosiegevoelige gemeenten". - Het krediet van artikel 732/0100/6003 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 701/0330/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6000 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 130

23 - Het krediet van artikel 760/0100/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6131 wordt verminderd met 500 euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6133 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/6150 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0300/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0300/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0400/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6040 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6131 wordt vermeerderd met 500 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6133 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0101/6150 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0200/6134 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 131

24 - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 761/0200/6150 (nieuw) met als opgave "Onderhoudscontracten". - Het krediet van artikel 761/0260/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0310/6401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 761/0330/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 767/0200/6132/02 (nieuw) met als opgave "Streekgericht bibliotheekbeleid: vorige jaren". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 773/1350/6401/02 (nieuw) met als opgave "Onderhoudspremie niet beschermd erfgoed: privé - vorige jaren". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 773/1410/6402/02 (nieuw) met als opgave "Onderhoudspremie niet beschermd erfgoed: overheden - vorige jaren". - Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 767/0260/6402 wordt verminderd met euro en van euro op 0 euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 764/0540/6402/02 (nieuw) met als opgave "Startsubsidies aan gemeenten voor de uitbouw van hun sportstructuren: vorige jaren". - Het krediet van artikel 764/0240/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 764/0600/6401 wordt verminderd met euro en van euro op 0 euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 764/0700/6405 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 764/0700/6406 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 764/0710/6401 (nieuw) met als opgave "Sportinitiatieven personen met een handicap". 132

25 - Het krediet van artikel 623/0100/6405 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 801/0300/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 833/0700/6405 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 843/0700/6405 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 871/0410/6402 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 832/0400/6402 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 833/0370/6402 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 833/0371/6401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6100 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0100/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6100 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6110 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6120 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6131 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 133

26 - Het krediet van artikel 852/0400/6132 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 852/0400/6133 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 872/0100/6120 (nieuw) met als opgave "Erelonen, presentiegelden en vergoedingen". - Het krediet van artikel 872/0100/6131 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0230/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0300/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0305/6401 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 879/0306/6402 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 879/0310/6401 (nieuw) met als opgave "Subsidie Milieuboot". - Het krediet van artikel 879/0494/6401 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0500/6406 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 879/0710/6405 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 879/0300/6405 (nieuw) met als opgave "Subsidie beheer natuurgebieden". BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN - Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 134

27 - Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 421/0761/1513 (nieuw) met als opgave "Europese subsidie". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 421/0620/2200BO (nieuw) met als opgave "Verkoop wegenisoverschotten en wederafstand gronden". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 732/0100/1511 (nieuw) met als opgave "Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 735/0100/1511 (nieuw) met als opgave "Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 760/0100/1511 (nieuw) met als opgave "Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap". - Het krediet van artikel 923/0750/1511 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 930/0310/1511 (nieuw) met als opgave "Terugbetaling overeenkomst Vlaams Gewest". BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 101/0290/2310 (nieuw) met als opgave "Informaticamaterieel". - Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0810/2310 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0810/2440 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/2400 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/2410 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 104/0100/2440 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 135

28 - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 104/0720/2200 (nieuw) met als opgave "Terreinen en gronden". - Het krediet van artikel 104/0720/2211 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 104/0720/2300 (nieuw) met als opgave "Installaties, machines, uitrusting". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 104/0712/2210/02 (nieuw) met als opgave "Bouw provinciehuis: erelonen, controleverzekering: vorige jaren". - Het krediet van artikel 124/0200/2211 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 138/0100/2211 wordt verminderd met euro en van euro op 0 euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 104/1220/2100 (nieuw) met als opgave "Studies en plannen". - Het krediet van artikel 106/0100/2211 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 106/0101/2211 (nieuw) met als opgave "Gebouwen en groot onderhoud gebouwen (gesplitst krediet)". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2300 (nieuw) met als opgave "Installaties, machines, uitrusting". - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 335/0100/2410 (nieuw) met als opgave "Transportmaterieel". - Het krediet van artikel 421/0761/2240 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 482/0760/2260 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 610/0200/2211 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 610/0200/2300 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 610/0200/2310 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. 136

29 - Een krediet van euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2440 (nieuw) met als opgave "Andere roerende investeringen ". - Het krediet van artikel 610/0300/2211 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt verminderd met euro en van euro op 0 euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 736/0100/2310 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 736/0100/2400 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 736/0100/2440 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 752/0100/2210 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2100 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2310 wordt vermeerderd met 500 euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2410 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. - Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt vermeerderd met euro en van euro op euro gebracht. - Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met euro en van euro op euro teruggebracht. 137

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 10 20 november 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 55 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal. Provincie Vlaams-Brabant. Nummer november de jaargang. Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Bestuursmemoriaal. Provincie Vlaams-Brabant. Nummer november de jaargang. Reglementen en verordeningen van de provincieraad Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 10 20 november 2011 17de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 35 Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Toepassing van de artikelen 244 en 245

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 december 2005 11de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 56 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Dit nummer bevat geen overzichtslijst van raadsbesluiten Verordeningen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2012 18de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2012 18de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 3 Nr. 4 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Reglementen en verordeningen van de provincieraad Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2011 17de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 12 20 december 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 61 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 3 20 maart 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 8 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 11 Nr. 12 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 4 Nr. 5 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/6 Budget 2014. Herverdeling van het krediet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Toepassing van de artikelen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 9 20 november 2012 18de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 41 Nr. 42 Nr. 43 Nr. 44 Nr. 45 Toepassing van de artikelen

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2005 11de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 25 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 6 Nr. 7 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari 1995

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN

VOORSTEL nr. 2 I. GEGEVEN VOORSTEL nr. 2 Betreft: opdracht voor de levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van drankautomaten (huurformule: termijn van 7 jaar) en bijbehorende grondstoffen voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2009 15de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Toepassing van de artikelen 244 en 245

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 9 20 september 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 47 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant I. Stand van zaken Doorbraak 63 II. Erosiebestrijding III. Bestrijden van wateroverlast

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 7 20 augustus 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 36 Nr. 37 Nr. 38 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR HET DIENSTJAAR 2016

BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR HET DIENSTJAAR 2016 PROVINCIE ANTWERPEN Stationsstraat 25 2870 PUURS é-mail: poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR 2016 Gezien en goedgekeurd door het

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 23 mei 2008 30. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 april 2008 31. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van bovenlokale

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 6 maart 2008. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van lokale WO I-projecten Besluit van 21 november 2012 De provincieraad van Limburg, Gelet op de volgende doelstellingen en actie van het provinciaal beleid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; DE PROVINCIERAAD VAN W EST- VLAANDEREN, Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 10 20 november 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 29 Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Toepassing van de artikelen

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. Erkende natuurreservaten

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. Erkende natuurreservaten [C 2007/37196] 21 NOVEMBER 2007. Ministerieel besluit inzake de opsplitsing van het bestaande besparingsoverschot op laagspanning in het kader van de REG-openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

1. POLITIE-FINANCIËN. Goedkeuring begrotingswijzigingen nr. 2/ gewone dienst - en nr. 12/ buitengewone dienst - politie.

1. POLITIE-FINANCIËN. Goedkeuring begrotingswijzigingen nr. 2/ gewone dienst - en nr. 12/ buitengewone dienst - politie. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Nr. 36 Toepassing van de artikelen 244 en 245

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 24 maart 2015 21de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Une copie du présent arrêté est transmise au Département des Finances et du Budget, aux délégués des Finances concernés età la Cour des Comptes.

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/15 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie