Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004."

Transcriptie

1 Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid Claes, Anny Raemaekers, Jo Roggen, Brenda Jacobs, Anton Ector, Romain Zurinckx, Marcel Ruytinx, Marc Velkeneers, Juliaan Lejeune, Gemeenteraadsleden; Herman Stiers, secretaris. Verontschuldigd Tony Gakens, gemeenteraadslid. Openbare vergadering. 1. Goedkeuring notulen Gemeenteraad van 26 augustus Als er geen opmerkingen over de notulen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden. 2. Aanpassing bedrag gemeentelijke dotatie aan de meergemeentenpolitiezone Hageland. De gemeentelijke dotatie werd door de gemeenteraad in vergadering van 29 december 2003 vastgesteld op ,72. Dit bedrag was gebaseerd op het bedrag van het voorgaande jaar. In de begroting van de politiezone is het bedrag van ,00 opgenomen. De dotatie moet dus vastgesteld worden op , Begrotingswijziging nr 1 en 2 gemeente dienstjaar De samenvatting van de gewone dienst ziet er als volgt uit : Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na de wijziging Alg. resultaat ,51 0,00 0, ,51 (1) begrotingsrekening 2002 Geraamd resultaat ,68 0,00 0, ,68 (2) Alg. geraamd resultaat ,83 0,00 0, ,83 (3) Begrotingswijziging 2004 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,87 Uitgaven eigen dienstjaar , , , ,45 Ontvangsten vorige jaren , ,44 0, ,77 Uitgaven vorige jaren 8.815, ,84 0, ,74 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0, ,63 0, ,63 Geraamd resultaat van de , , , ,18 (4) begroting 2004 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,65 (5) (3)=(1)+(2), (5)=(3)+(4). Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

2 De samenvatting van de buitengewone dienst ziet er als volgt uit : Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na de wijziging Alg. resultaat , ,92 (1) begrotingsrekening 2002 Geraamd resultaat , ,91 (2) Alg. geraamd resultaat , ,99 (3) Begrotingswijziging 2004 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,76 Uitgaven eigen dienstjaar , , , Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren , ,30 Ontvangsten overboekingen , ,63 Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de , , , ,22 (4) begroting 2004 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,77 (5) 4. Doorgeeflening kerkfabriek St-Paulus. De gemeenteraad heeft in vergadering van 28 juni 2004 de begrotingswijziging van de Kerkfabriek Sint-Paulus Geetbets, waarbij de buitengewone toelage op ,00 gebracht wordt, gunstig geadviseerd. Hiervoor is er in de begrotingswijziging een doorgeeflening voor de kerkfabriek St-Paulus Geetbets voorzien van ,00; De lening nodig is voor de renovatiewerken van de kerk, en meer in het bijzonder om de erelonen van de ontwerper te kunnen betalen. Het college verzoekt de raad de terbeschikingstelling van de doorgeeflening voor een bedrag van ,00 goed te keuren. 5. Doorgeeflening kerkfabriek OLV van Vrede Hogen. De gemeenteraad heeft in vergadering van 29 maart 2004 en 26 augustus 2004 de begroting van de kerkfabriek OLV van Vrede Hogen, waarbij de buitengewone toelage van de gemeente Geetbets aan de kerkfabriek op 5.152,76 gebracht wordt, gunstig geadviseerd. Hiervoor is er in de begrotingswijziging een doorgeeflening voor de kerkfabriek OLV van Vrede Hogen voorzien van 5.152,76. De lening is nodig voor de renovatiewerken van de kerk. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de doorgeeflening voor een bedrag van 5.152,76 goed te keuren. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

3 6. Zaalcomité parochiecentrum Geetbets: renteloze lening. De lening wordt gevraagd om het parochiecentrum in orde te stellen met de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in het brandpreventieonderzoek. In ruil zal de parochiezaal gratis ter beschikking van de gemeente gesteld worden voor gemeentelijke activiteiten; de hiervoor reeds afgesloten overeenkomst dient aangepast te worden. Aldus wordt er brandveilige infrastructuur bekomen. In de begrotingswijziging is een renteloze lening voor het zaalcomité parochiecentrum Geetbets van 4.000,00 voorzien. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de renteloze lening voor een bedrag van 4.000,00 goed te keuren. 7. Zaalcomité parochiecentrum Rummen: renteloze lening. De lening wordt gevraagd om het parochiecentrum in orde te stellen met de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in het brandpreventieonderzoek. In ruil zal de parochiezaal gratis ter beschikking van de gemeente gesteld worden voor gemeentelijke activiteiten; hiervoor zal er een aparte overeenkomst afgesloten worden. Aldus wordt er brandveilige infrastructuur bekomen. In de begrotingswijziging is een renteloze lening voor het zaalcomité parochiecentrum Rummen van ,00 voorzien. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de renteloze lening voor een bedrag van ,00 goed te keuren. 8. Zaalcomité parochiecentrum Grazen: renteloze lening. De lening wordt gevraagd om het parochiecentrum in orde te stellen met de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in het brandpreventieonderzoek. In ruil zal de parochiezaal gratis ter beschikking van de gemeente gesteld worden voor gemeentelijke activiteiten; hiervoor zal er een aparte overeenkomst afgesloten worden. Aldus wordt er brandveilige infrastructuur bekomen. In de begrotingswijziging is een renteloze lening voor het zaalcomité parochiecentrum Grazen van ,00 voorzien. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de renteloze lening voor een bedrag van ,00 goed te keuren. 9. Goedkeuring leningen. In de begroting 2004 zijn volgende leningen voorzien: Omschrijving Bedrag Looptijd Lening t.l.v. gemeente ,00 5 jaar Lening t.l.v. gemeente ,00 10 jaar Lening t.l.v.gemeente ,00 20 jaar Lening t.l.v. derden St ,00 5 jaar Paulus Geetbets Lening t.l.v. derden OLV 5.152,76 5 jaar Vrede Hogen Lening t.l.v. derden OLV ,00 20 jaar Bezoeking Grazen Lening t.l.v. derden 4.000,00 5 jaar parochiecentrum Geetbets Lening t.l.v. derden ,00 10 jaar parochiecentrum Rummen Lening t.l.v. derden ,00 10 jaar parochiecentrum Grazen Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

4 Het college verzoekt de raad deze leningen goed te keuren. 10. Prefinanciering doorgeeflening kerkfabriek St-Paulus. De kerkfabriek St-Paulus heeft een begrotingswijziging doorgevoerd om de erelonen van het ontwerpersbureau nv Spectrum voor de renovatiewerkzaamheden aan de kerk te kunnen betalen. Door deze begrotingswijziging werd de buitengewone gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek verhoogd, waarvoor ook de nodige doorgeeflening werd voorzien. De kerkfabriek dient dringend te beschikken over de gelden om verwijlintresten voor de ontwerper te vermijden; De kasvoorraad van de gemeente laat toe dat investeringsuitgaven met eigen middelen worden geprefinancierd. Om kosten te vermijden kan het voorziene bedrag reeds aan de kekrfabriek uitgekeerd worden door gebruik te maken van de kasvoorraad van de gemeente, in afwachting van het ter beschikking komen van de gelden uit de lening. 11. Dierenasiel De Schakel: aanstelling- af te sluiten overeenkomst. De politiezone Hageland vraagt om het dierenasiel De Schakel, die onlangs zijn definitieve erkenning gekregen heeft, aan te stellen als dierenasiel waaraan zwervende, verloren of achtergelaten dieren kunnen worden toevertrouwd. 12. Inrichting overstromingszones in Geetbets- princiepaanvragen. De Watering van Sint-Truiden heeft princiepaanvragen voor betoelaging vanwege het Vlaamse Gewest ingediend (investeringsprogramma 2005) voor volgende projecten in Geetbets: - Inrichting overstromingszone in de vallei van de Betzerebeek (project /IBS- 002) - Inrichting overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 003) - Inrichting overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 004) Deze projecten komen principieel in aanmerking voor een Vlaamse betoelaging van 75% voor de werken en 75% voor de verwerving van de gronden (Subsidiebesluit Polders en Wateringen). In Limburg komen zulke projecten in aanmerking voor een bijkomende provinciale betoelaging (20% werken en 20% gronden afgetopt op 90%). Vlaams-Brabant heeft geen subsidiebesluit terzake. De provincie Limburg is gevraagd om deze werken onder Vlaams-Brabant te subsidiëren. Limburg is immers regisseur in dit deelbekken en de ingreep op de Betzerebeek verhoogt de veiligheid in de Limburgse gemeente Halen. Begroting aandeel Geetbets op basis van de princiepaandelen Overstromingszone in de vallei van de Betzerebeek (project /IBS-002) Raming werken ,04 Grondverwervingen ,00 Totaal ,04 Vlaamse subsidie ,00 Aandeel Geetbets zonder prov.tussenkomst ,00 Limburgse subsidie ,00 Aandeel Geetbets met prov.tussenkomst ,00 Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

5 2. Overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 003) Raming werken ,86 Grondverwervingen ,00 Totaal ,86 Vlaamse subsidie ,00 Aandeel Geetbets zonder prov.tussenkomst ,00 Limburgse subsidie ,00 Aandeel Geetbets met prov.tussenkomst ,00 3. Overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 004) Raming werken ,21 Grondverwervingen ,00 Totaal ,21 Vlaamse subsidie ,00 Aandeel Geetbets zonder prov.tussenkomst ,00 Limburgse subsidie ,00 Aandeel Geetbets met prov.tussenkomst ,00 Dit zijn grove ramingen op basis van de princiepaanvragen. Er zijn afrondingen toegepast omdat de dossiers nog een lange weg hebben af te leggen. De nodige kredieten zullen worden voorzien in de begroting Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

6 13. Bekrachtiging van de door de burgemeester genomen politieverordening houdende "Politieverordening tot regeling van de gelegenheidstoestand ingevolge de OPEN MONUMENTENDAG te Geetbets/Rummen op zondag 12 september 2004.". Op zondag 12 september 2004 vanaf uur tot einde noodzakelijkheid, was: 1. alle gemotoriseerd verkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden, de hulpdiensten en organisatie uitgezonderd, verboden op: 1. het gedeelte van de Ketelstraat begrepen tussen de Pastorijstraat en de woning nr op het afgesloten deel van de Kasteellaan gezien in richting Rummen-centrum, begrepen tussen de Melsterbeek en de woning nr enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het gedeelte van de Ketelstraat begrepen tussen 1. de woning nr.1 en de Pastorijstraat 2. de Persoonsstraat en de woning nr.35 ; 3. het verboden te parkeren in 1. de Pastorijstraat 2. het gedeelte van de Persoonsstraat begrepen tussen de Ketelstraat en de Pastorijstraat 3. het gedeelte van de Warandeweg begrepen tussen de Kasteellaan en de woning nr het gedeelte van de Oppenstraat tussen de Warandeweg en de Ketelstraat. 4. de tonnagebeperking op de Warande opgeheven.; 5. het op de Kasteellaan verboden sneller te rijden dan : Km/ uur op het gedeelte begrepen tussen 1. de Warandeweg en de woning nr.18; 2. de Borgloonstraat en de Melsterbeek; Km/uur op het gedeelte begrepen tussen de woning nr.18 en de Melsterbeek; 6. op het gedeelte van de Kasteellaan, begrepen tussen de Melsterbeek en de woning nr.18 is het fietspad opgeheven. De burgemeester verzoekt de raad om deze politieverordening te bekrachtigen. 14. Goedkeuring overeenkomst met de vzw t Centrum. Het betreft de jaarlijkse overeenkomst ingaande op 01 januari 2005 tot en met 31 december De gemeente kan gedurende 700 uren per jaar de sporthal gebruiken gedurende 365 dagen/jaar. De gemeente betaalt een vergoeding van 7.500,00. Het college vraagt de raad dit goed te keuren. 15. Goedkeuring overeenkomst met ZDH Geetbets. Het betreft de jaarlijkse overeenkomst ingaande op 01 augustus 2004 tot en met 31 juli De ZDH Geetbets betalen een vergoeding aan de gemeente van 123,95. De gemeente behoudt het voorrecht de speelweide + parking te gebruiken voor: - de organisatie van sport- en spel in de vakantieperiode - de aktiviteiten andere dan sport en spel ingericht door de gemeente - het ter beschikking stellen door de gemeente aan andere verenigingen. De gemeente zal dit steeds doen na afspraak en overleg met de ZDH Geetbets. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

7 16. Beslissingen kerkraad Sint-Ambrosius Rummen van 01 juni en 04 juli 2004: 1. opzeg van pacht perceel grond Sectie B 294 R - pastorijweide - groot 58a80ca. en overgaan tot publieke verkoop van het perceel 2. verkoop uit de hand perceel grond Sectie G nr woeste grond- groot 41a80ca. advies. De kerkfabriek St-Ambrosius Rummen plant grote herstellingswerken aan de kerk en wenst het perceel grond Sectie B 294 R - pastorijweide - groot 58a80ca, en het perceel grond Sectie G nr woeste grond- groot 41a80ca. te verkopen. Het laatste perceel zal voor een prjis van EUR verkocht worden aan Natuurpunt Beheer vzw. De opbrengsten zullen aangewend worden om de herstellingskosten van de kerk gedeeltelijk te bekostigen. Omdat er onduidelijkheid is over het feit of een dergelijke verkoop al dan niet kan wordt voorgesteld dit punt te verdagen. Verdaging eenparig goedgekeurd. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003 Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003 AANWEZIG: Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries,Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid Claes,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns (tot en met punt 12), Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans (tot

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002 Aanwezig: Openbare vergadering. Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002 Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries en Ria Debehets-Schepmans,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Aanwezig: Nyns Jean-Pierre, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke en Lassaut Rik, schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid, Vlayen Bart, Vandezande

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid, Vlayen Bart,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst Gemeenteraad van 25 november 2002

Gemeente Geetbets Overzichtslijst Gemeenteraad van 25 november 2002 Aanwezig: Openbare vergadering. Gemeente Geetbets Overzichtslijst Gemeenteraad van 25 november 2002 Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries en Ria Debehets-Schepmans,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 24 maart 2005.

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 24 maart 2005. Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 24 maart 2005. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 maart 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 maart 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 maart 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2009 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2005.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2005. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2005. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012.

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 25 juni 2012. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 22 augustus 2002

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 22 augustus 2002 Aanwezig : Verontschuldigd: Openbare vergadering. Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 22 augustus 2002 Benny Munten, burgemeester-voorzitter, Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 23 augustus 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 23 augustus 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 23 augustus 2007. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Geetbets : overzichtslijst gemeenteraad van 30 mei 2005.

Gemeente Geetbets : overzichtslijst gemeenteraad van 30 mei 2005. Gemeente Geetbets : overzichtslijst gemeenteraad van 30 mei 2005. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 1 oktober 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 1 oktober 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 1 oktober 2007. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Coppin Albert, schepenen;

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 04 maart 2002.

Overzichtslijst gemeenteraad van 04 maart 2002. Overzichtslijst gemeenteraad van 04 maart 2002. Aanwezig : Munten Benny, burgemeester-voorzitter, Nyns Jean-Pierre, Lassaut Henri, Andries Marcel, Debehets-Schepmans Ria, schepenen; Marcel Monette, Paulus

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 21 augustus 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 27 maart 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 27 maart 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 27 maart 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 19 september 2014 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen;

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 26/10/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 24 april 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 24 april 2006. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 24 april 2006. De burgemeester reikt in openbare vergadering het brevet van laureaat van de arbeid uit aan de heer Rudi Haesen. 1. Goedkeuring notulen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES Zitting van 12 augustus 2008 Aanwezig: Kris Degreef: voorzitter Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Verreck, Pierre Otzer, Jules Godts, Koenraad

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 18 september 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 12/06/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Decat P. (Schepen/waarnemend

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, schepenen de

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 april 2002

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 april 2002 Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 april 2002 Aanwezig : Munten Benny, burgemeester-voorzitter, Nyns Jean-Pierre, Lassaut Henri, Andries Marcel, Debehets-Schepmans Ria, schepenen; Marcel

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

OPENBAAR. Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester

OPENBAAR. Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Coppin Albert, schepenen;

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Monette Sandy, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010.

Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Stassart Daniël, schepenen; Andries

Nadere informatie