Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004."

Transcriptie

1 Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid Claes, Anny Raemaekers, Jo Roggen, Brenda Jacobs, Anton Ector, Romain Zurinckx, Marcel Ruytinx, Marc Velkeneers, Juliaan Lejeune, Gemeenteraadsleden; Herman Stiers, secretaris. Verontschuldigd Tony Gakens, gemeenteraadslid. Openbare vergadering. 1. Goedkeuring notulen Gemeenteraad van 26 augustus Als er geen opmerkingen over de notulen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden. 2. Aanpassing bedrag gemeentelijke dotatie aan de meergemeentenpolitiezone Hageland. De gemeentelijke dotatie werd door de gemeenteraad in vergadering van 29 december 2003 vastgesteld op ,72. Dit bedrag was gebaseerd op het bedrag van het voorgaande jaar. In de begroting van de politiezone is het bedrag van ,00 opgenomen. De dotatie moet dus vastgesteld worden op , Begrotingswijziging nr 1 en 2 gemeente dienstjaar De samenvatting van de gewone dienst ziet er als volgt uit : Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na de wijziging Alg. resultaat ,51 0,00 0, ,51 (1) begrotingsrekening 2002 Geraamd resultaat ,68 0,00 0, ,68 (2) Alg. geraamd resultaat ,83 0,00 0, ,83 (3) Begrotingswijziging 2004 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,87 Uitgaven eigen dienstjaar , , , ,45 Ontvangsten vorige jaren , ,44 0, ,77 Uitgaven vorige jaren 8.815, ,84 0, ,74 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0, ,63 0, ,63 Geraamd resultaat van de , , , ,18 (4) begroting 2004 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,65 (5) (3)=(1)+(2), (5)=(3)+(4). Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

2 De samenvatting van de buitengewone dienst ziet er als volgt uit : Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na de wijziging Alg. resultaat , ,92 (1) begrotingsrekening 2002 Geraamd resultaat , ,91 (2) Alg. geraamd resultaat , ,99 (3) Begrotingswijziging 2004 Ontvangsten eigen dienstjaar , , , ,76 Uitgaven eigen dienstjaar , , , Ontvangsten vorige jaren Uitgaven vorige jaren , ,30 Ontvangsten overboekingen , ,63 Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de , , , ,22 (4) begroting 2004 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,77 (5) 4. Doorgeeflening kerkfabriek St-Paulus. De gemeenteraad heeft in vergadering van 28 juni 2004 de begrotingswijziging van de Kerkfabriek Sint-Paulus Geetbets, waarbij de buitengewone toelage op ,00 gebracht wordt, gunstig geadviseerd. Hiervoor is er in de begrotingswijziging een doorgeeflening voor de kerkfabriek St-Paulus Geetbets voorzien van ,00; De lening nodig is voor de renovatiewerken van de kerk, en meer in het bijzonder om de erelonen van de ontwerper te kunnen betalen. Het college verzoekt de raad de terbeschikingstelling van de doorgeeflening voor een bedrag van ,00 goed te keuren. 5. Doorgeeflening kerkfabriek OLV van Vrede Hogen. De gemeenteraad heeft in vergadering van 29 maart 2004 en 26 augustus 2004 de begroting van de kerkfabriek OLV van Vrede Hogen, waarbij de buitengewone toelage van de gemeente Geetbets aan de kerkfabriek op 5.152,76 gebracht wordt, gunstig geadviseerd. Hiervoor is er in de begrotingswijziging een doorgeeflening voor de kerkfabriek OLV van Vrede Hogen voorzien van 5.152,76. De lening is nodig voor de renovatiewerken van de kerk. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de doorgeeflening voor een bedrag van 5.152,76 goed te keuren. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

3 6. Zaalcomité parochiecentrum Geetbets: renteloze lening. De lening wordt gevraagd om het parochiecentrum in orde te stellen met de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in het brandpreventieonderzoek. In ruil zal de parochiezaal gratis ter beschikking van de gemeente gesteld worden voor gemeentelijke activiteiten; de hiervoor reeds afgesloten overeenkomst dient aangepast te worden. Aldus wordt er brandveilige infrastructuur bekomen. In de begrotingswijziging is een renteloze lening voor het zaalcomité parochiecentrum Geetbets van 4.000,00 voorzien. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de renteloze lening voor een bedrag van 4.000,00 goed te keuren. 7. Zaalcomité parochiecentrum Rummen: renteloze lening. De lening wordt gevraagd om het parochiecentrum in orde te stellen met de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in het brandpreventieonderzoek. In ruil zal de parochiezaal gratis ter beschikking van de gemeente gesteld worden voor gemeentelijke activiteiten; hiervoor zal er een aparte overeenkomst afgesloten worden. Aldus wordt er brandveilige infrastructuur bekomen. In de begrotingswijziging is een renteloze lening voor het zaalcomité parochiecentrum Rummen van ,00 voorzien. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de renteloze lening voor een bedrag van ,00 goed te keuren. 8. Zaalcomité parochiecentrum Grazen: renteloze lening. De lening wordt gevraagd om het parochiecentrum in orde te stellen met de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in het brandpreventieonderzoek. In ruil zal de parochiezaal gratis ter beschikking van de gemeente gesteld worden voor gemeentelijke activiteiten; hiervoor zal er een aparte overeenkomst afgesloten worden. Aldus wordt er brandveilige infrastructuur bekomen. In de begrotingswijziging is een renteloze lening voor het zaalcomité parochiecentrum Grazen van ,00 voorzien. Het college verzoekt de raad de terbeschikkingstelling van de renteloze lening voor een bedrag van ,00 goed te keuren. 9. Goedkeuring leningen. In de begroting 2004 zijn volgende leningen voorzien: Omschrijving Bedrag Looptijd Lening t.l.v. gemeente ,00 5 jaar Lening t.l.v. gemeente ,00 10 jaar Lening t.l.v.gemeente ,00 20 jaar Lening t.l.v. derden St ,00 5 jaar Paulus Geetbets Lening t.l.v. derden OLV 5.152,76 5 jaar Vrede Hogen Lening t.l.v. derden OLV ,00 20 jaar Bezoeking Grazen Lening t.l.v. derden 4.000,00 5 jaar parochiecentrum Geetbets Lening t.l.v. derden ,00 10 jaar parochiecentrum Rummen Lening t.l.v. derden ,00 10 jaar parochiecentrum Grazen Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

4 Het college verzoekt de raad deze leningen goed te keuren. 10. Prefinanciering doorgeeflening kerkfabriek St-Paulus. De kerkfabriek St-Paulus heeft een begrotingswijziging doorgevoerd om de erelonen van het ontwerpersbureau nv Spectrum voor de renovatiewerkzaamheden aan de kerk te kunnen betalen. Door deze begrotingswijziging werd de buitengewone gemeentelijke toelage aan de kerkfabriek verhoogd, waarvoor ook de nodige doorgeeflening werd voorzien. De kerkfabriek dient dringend te beschikken over de gelden om verwijlintresten voor de ontwerper te vermijden; De kasvoorraad van de gemeente laat toe dat investeringsuitgaven met eigen middelen worden geprefinancierd. Om kosten te vermijden kan het voorziene bedrag reeds aan de kekrfabriek uitgekeerd worden door gebruik te maken van de kasvoorraad van de gemeente, in afwachting van het ter beschikking komen van de gelden uit de lening. 11. Dierenasiel De Schakel: aanstelling- af te sluiten overeenkomst. De politiezone Hageland vraagt om het dierenasiel De Schakel, die onlangs zijn definitieve erkenning gekregen heeft, aan te stellen als dierenasiel waaraan zwervende, verloren of achtergelaten dieren kunnen worden toevertrouwd. 12. Inrichting overstromingszones in Geetbets- princiepaanvragen. De Watering van Sint-Truiden heeft princiepaanvragen voor betoelaging vanwege het Vlaamse Gewest ingediend (investeringsprogramma 2005) voor volgende projecten in Geetbets: - Inrichting overstromingszone in de vallei van de Betzerebeek (project /IBS- 002) - Inrichting overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 003) - Inrichting overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 004) Deze projecten komen principieel in aanmerking voor een Vlaamse betoelaging van 75% voor de werken en 75% voor de verwerving van de gronden (Subsidiebesluit Polders en Wateringen). In Limburg komen zulke projecten in aanmerking voor een bijkomende provinciale betoelaging (20% werken en 20% gronden afgetopt op 90%). Vlaams-Brabant heeft geen subsidiebesluit terzake. De provincie Limburg is gevraagd om deze werken onder Vlaams-Brabant te subsidiëren. Limburg is immers regisseur in dit deelbekken en de ingreep op de Betzerebeek verhoogt de veiligheid in de Limburgse gemeente Halen. Begroting aandeel Geetbets op basis van de princiepaandelen Overstromingszone in de vallei van de Betzerebeek (project /IBS-002) Raming werken ,04 Grondverwervingen ,00 Totaal ,04 Vlaamse subsidie ,00 Aandeel Geetbets zonder prov.tussenkomst ,00 Limburgse subsidie ,00 Aandeel Geetbets met prov.tussenkomst ,00 Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

5 2. Overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 003) Raming werken ,86 Grondverwervingen ,00 Totaal ,86 Vlaamse subsidie ,00 Aandeel Geetbets zonder prov.tussenkomst ,00 Limburgse subsidie ,00 Aandeel Geetbets met prov.tussenkomst ,00 3. Overstromingszone in de vallei van de Krommaesbeek (project /IBS- 004) Raming werken ,21 Grondverwervingen ,00 Totaal ,21 Vlaamse subsidie ,00 Aandeel Geetbets zonder prov.tussenkomst ,00 Limburgse subsidie ,00 Aandeel Geetbets met prov.tussenkomst ,00 Dit zijn grove ramingen op basis van de princiepaanvragen. Er zijn afrondingen toegepast omdat de dossiers nog een lange weg hebben af te leggen. De nodige kredieten zullen worden voorzien in de begroting Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

6 13. Bekrachtiging van de door de burgemeester genomen politieverordening houdende "Politieverordening tot regeling van de gelegenheidstoestand ingevolge de OPEN MONUMENTENDAG te Geetbets/Rummen op zondag 12 september 2004.". Op zondag 12 september 2004 vanaf uur tot einde noodzakelijkheid, was: 1. alle gemotoriseerd verkeer dat sneller dan stapvoets kan rijden, de hulpdiensten en organisatie uitgezonderd, verboden op: 1. het gedeelte van de Ketelstraat begrepen tussen de Pastorijstraat en de woning nr op het afgesloten deel van de Kasteellaan gezien in richting Rummen-centrum, begrepen tussen de Melsterbeek en de woning nr enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het gedeelte van de Ketelstraat begrepen tussen 1. de woning nr.1 en de Pastorijstraat 2. de Persoonsstraat en de woning nr.35 ; 3. het verboden te parkeren in 1. de Pastorijstraat 2. het gedeelte van de Persoonsstraat begrepen tussen de Ketelstraat en de Pastorijstraat 3. het gedeelte van de Warandeweg begrepen tussen de Kasteellaan en de woning nr het gedeelte van de Oppenstraat tussen de Warandeweg en de Ketelstraat. 4. de tonnagebeperking op de Warande opgeheven.; 5. het op de Kasteellaan verboden sneller te rijden dan : Km/ uur op het gedeelte begrepen tussen 1. de Warandeweg en de woning nr.18; 2. de Borgloonstraat en de Melsterbeek; Km/uur op het gedeelte begrepen tussen de woning nr.18 en de Melsterbeek; 6. op het gedeelte van de Kasteellaan, begrepen tussen de Melsterbeek en de woning nr.18 is het fietspad opgeheven. De burgemeester verzoekt de raad om deze politieverordening te bekrachtigen. 14. Goedkeuring overeenkomst met de vzw t Centrum. Het betreft de jaarlijkse overeenkomst ingaande op 01 januari 2005 tot en met 31 december De gemeente kan gedurende 700 uren per jaar de sporthal gebruiken gedurende 365 dagen/jaar. De gemeente betaalt een vergoeding van 7.500,00. Het college vraagt de raad dit goed te keuren. 15. Goedkeuring overeenkomst met ZDH Geetbets. Het betreft de jaarlijkse overeenkomst ingaande op 01 augustus 2004 tot en met 31 juli De ZDH Geetbets betalen een vergoeding aan de gemeente van 123,95. De gemeente behoudt het voorrecht de speelweide + parking te gebruiken voor: - de organisatie van sport- en spel in de vakantieperiode - de aktiviteiten andere dan sport en spel ingericht door de gemeente - het ter beschikking stellen door de gemeente aan andere verenigingen. De gemeente zal dit steeds doen na afspraak en overleg met de ZDH Geetbets. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

7 16. Beslissingen kerkraad Sint-Ambrosius Rummen van 01 juni en 04 juli 2004: 1. opzeg van pacht perceel grond Sectie B 294 R - pastorijweide - groot 58a80ca. en overgaan tot publieke verkoop van het perceel 2. verkoop uit de hand perceel grond Sectie G nr woeste grond- groot 41a80ca. advies. De kerkfabriek St-Ambrosius Rummen plant grote herstellingswerken aan de kerk en wenst het perceel grond Sectie B 294 R - pastorijweide - groot 58a80ca, en het perceel grond Sectie G nr woeste grond- groot 41a80ca. te verkopen. Het laatste perceel zal voor een prjis van EUR verkocht worden aan Natuurpunt Beheer vzw. De opbrengsten zullen aangewend worden om de herstellingskosten van de kerk gedeeltelijk te bekostigen. Omdat er onduidelijkheid is over het feit of een dergelijke verkoop al dan niet kan wordt voorgesteld dit punt te verdagen. Verdaging eenparig goedgekeurd. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober /7

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Zitting van 24 april 2012

Zitting van 24 april 2012 Provincie Vlaams-Brabant NOTULEN van de GEMEENTERAAD Zitting van 24 april 2012 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries, schepenen, De heren

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie