Groverzichtslijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groverzichtslijst18102012"

Transcriptie

1 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer Monumentale graven renoveren Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze in het investeringsbudget 2012 werd voor het dossier monumentale graven renoveren 1. in de financiële nota een bedrag van euro ingeschreven 2. in de beleidsnota de realisatie van volgende doelstellingen opgenomen: a) strategische doelstelling: zorg voor waardige begraafplaatsen b) operationele doelstellilng: onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 17 oktober 2011 principieel akkoord met het opmaken van een lijst van graven met lokaal historisch belang, zoals bepaald in het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 2 april 2012 om bij budgetwijziging het krediet op te splitsen in voor het dossier monumentale graven renoveren en voor de sanering van een gedeelte van de begraafplaats van Meerdonk het college van burgemeester en schepenen besloot in zitting van 16 april 2012 om de lijst met graven van lokaal historisch belang die door de archivaris werd opgesteld goed te keuren en de procedure overheidsopdrachten op te starten voor de renovatie van het grafmonument van oud-burgemeester Busschodts en het dossier voor te dragen aan de gemeenteraad Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit: de zeer slechte staat van het grafmonument van oud-burgemeester Busschodts, op de begraafplaats van Sint-Gillis-Waas, Kerkstraat, 9170 Sint-Gillis-waas, grafnummer 739. het historisch belang van oud-burgemeester Busschodts voor de gemeente Sint-Gillis-Waas het bestek en de raming t.b.v euro in het budget 2012 is voor deze investering een krediet t.b.v euro voorzien op artikel 878/ ja-stemmen,.1 neen-stem, bij 1 onthouding Renovatie van het grafmonument van oud-burgemeester Busschodts, op de begraafplaats van Sint-Gillis-Waas, Kerkstraat 9170 Sint-Gillis-Waas,

2 2 grafnummer 739, waarvan de kostprijs wordt geraamd op euro. Het bestek goedkeuren. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 4 De uitgaven dekken door het aangaan van een lening. Geen subsidies Punt Cel Beleidsondersteuning dienst Contractenbeheer buitenaanleg Bezoekerscentrum De Klinge restauratie wagon en locomotief goedkeuring bestek, raming en gunningswijze in het investeringsbudget 2012, werd voor de buitenaanleg van het bezoekerscentrum De Klinge: 1. in de financiële nota een bedrag van euro ingeschreven 2. in de beleidsnota de realisatie van volgende doelstellingen opgenomen: a) strategische doelstelling: 3.4. de promotie van het toerisme beoogt het recreatief medegebruik van de natuur in de open ruimte b) operationele doelstelling: het bevorderen van toeristischrecreatieve knooppunten de gemeenteraad besloot in zitting van 8 december 2011 tot het vaststellen van het ontwerpplan van het bezoekerscentrum De Klinge de gemeenteraad besloot in zitting van 8 december 2011 om de leenovereenkomst met de NMBS Holding goed te keuren de gemeenteraad besloot in zitting van 3 mei 2012 het bestek en de plannen voor de buitenaanleg van het bezoekerscentrum De Klinge goed te keuren Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit: voor het project buitensite bezoekerscentrum kende het PDPO-secretariaat (Europese fondsen voor plattelandsontwikkeling) een effectieve cofinanciering goed van maximum ,00 euro en een eerste reservesubsidie van maximum ,44 euro op 22 maart 2012 werd een bruikleenovereenkomst gesloten met de NMBS-holding voor de bruikleen van het spoormaterieel het plaatsen van een stoomlocomotief en een oude goederenwagon is een belangrijk element van het ontwerpplan voor de buitensite van het bezoekerscentrum De Klinge de bruikleenovereenkomst met de NMBS-holding bepaalt dat de stoomlocomotief en de goederenwagon cosmetisch moeten gerestaureerd worden vooraleer ze op de buitensite kunnen worden geplaatst het restaureren van spoorwegmaterieel vereist een specifieke technische kennis Stoomcentrum Maldegem vzw bezit als enige de specifieke technische kennis voor een cosmetische restauratie en conservatie van een

3 3 stoomlocomotief en een goederenwagon het bestek en de raming t.b.v ,27 euro in het budget 2012 is voor de buitenaanleg van bezoekerscentrum De Klinge een krediet t.b.v euro voorzien op artikel 562/ Restauratie van een wagon en locomotief (in bruikleen van de NMBS-holding) uitvoeren, waarvan de kostprijs wordt geraamd op ,27 euro. Het bestek goedkeuren. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen machtigen de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en zonder mededinging. Artikel 4 De uitgaven dekken door het aangaan van een lening en subsidies. Subsidies worden aangevraagd. Punt grondgebiedzaken - infrastructuur Klapdorp voorlopige vaststelling wijziging rooilijnplan naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in Klapdorp werd het pand Dries 48 aangekocht om een voorsorteerstrook te realiseren ter bevordering van de veiligheid om de voorsorteerstrook te realiseren wordt de rooilijn ter hoogte van het perceel, kadastraal gekend Sint-Gillis-Waas, 4de afdeling, sectie B, nr. 310 G gewijzigd studiebureau BVP heeft op 2 augustus 2012 een gewijzigd rooilijnplan opgemaakt binnen en tussen de kernen zijn er aangepaste wegen, fiets- en voetpaden en toebehoren het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 7 mei 2012 het aanpassen van het bestaande rooilijnplan van Klapdorp voor te bereiden het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 27 augustus 2012 om het rooilijnplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad het rooilijnplan, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 6 september 2012, bevatte een fout waardoor de procedure werd stopgezet Het raadsbesluit van 6 september 2012, voorlopige vaststelling van het

4 4 rooilijnplan, intrekken. De wijziging van het rooilijnplan voor Klapdorp t.h.v. het perceel, kadastraal gekend Sint-Gillis-Waas, 4de afdeling, sectie B, nr. 310 G voorlopig vaststellen. Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen gelasten het voorlopig vastgestelde rooilijnplan te onderwerpen aan een openbaar onderzoek. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart budgetwijziging 2012/1 - akteneming de budgetwijziging 1, dienstjaar 2012 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart werd vastgesteld door de kerkraad op 27 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend aan de voorgelegde budgetwijziging 2010 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart de verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het Akte nemen van de budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 27 juni 2012 Een investeringstoelage 2012 ten bedrage van euro voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart zal opgenomen worden in de gemeentelijk budgetwijziging 2/ 2012, ten gevolge van renovatiewerken aan het hoofdaltaar. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Egidius budgetwijziging 2012/1 - akteneming de budgetwijziging 1, dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Egidius werd vastgesteld door de kerkraad op 20 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen

5 van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend aan de voorgelegde budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek Sint- Egidius de verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het ja-stemmen, Akte nemen van de budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint- Egidius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 20 juni De investeringstoelage ten bedrage van euro voor de kerkfabriek Sint- Egidius wordt opgenomen in de gemeentelijke budgetwijziging 2/2012, wat een verhoging inhoudt van de oorspronkelijke investeringstoelage 2012 voor een bedrag van euro voor de nieuwe verwarmingsinstallatie en ereloon architect. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Cornelius budgetwijziging 2012/1 - akteneming de budgetwijziging 1, dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint-Cornelius werd vastgesteld door de kerkraad op 14 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetwijzigingen van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend het erkend representatief orgaan heeft op 23 augustus 2012 gunstig advies verleend aan de voorgelegde budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek Sint- Cornelius de verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het 21 ja-stemmen Akte nemen van de budgetwijziging 1 dienstjaar 2012 van de kerkfabriek Sint- Cornelius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 14 juni Een exploitatietoelage 2012 ten bedrage van 7.937,25 euro voor de kerkfabriek Sint-Cornelius wordt opgenomen in de gemeentelijk budgetwijziging 2/ 2012, wat een verhoging inhoudt van de oorspronkelijke exploitatietoelage 2012 voor een bedrag van euro ten gevolge van diverse meeruitgaven.

6 6 Artikel 3 Een investeringstoelage 2012 ten bedrage van euro voor de kerkfabriek Sint-Cornelius Meerdonk werd opgenomen in de gemeentelijk budgetwijziging 2/ 2012, t.g.v. renovatiewerken electriciteit kerkgebouw. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart meerjarenplan wijziging - goedkeuring de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart werd vastgesteld door de kerkraad op 27 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 27 juni 2012 goedkeuren. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Egidius meerjarenplan wijziging - goedkeuring de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Egidius werd vastgesteld door de kerkraad op 20 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend de verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het

7 7 De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Egidius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 20 juni 2012 goedkeuren. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Paulus meerjarenplan goedkeuring de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Paulus werd vastgesteld door de kerkraad op 5 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend verschuivingen van de investeringstoelagen liggen niet binnen het De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 juni 2012 goedkeuren. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Cornelius meerjarenplan wijziging - goedkeuring de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Cornelius werd vastgesteld door de kerkraad op 14 juni 2012 op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de meerjarenplanwijziging van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend het erkend representatief orgaan heeft op 23 augustus 2012 gunstig advies verleend verschuivingen van de investeringstoelagen blijven binnen het

8 8 De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 14 juni 2012 goedkeuren. Punt Financiële Zaken Kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart budget akteneming de gemeenteraad besloot in zitting van 8 november 2007 het meerjarenplan van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart goed te keuren op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het volgend boekjaar het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend aan het voorgelegde budget 2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve- Vrouw-Hemelvaart gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget Akte nemen van het budget 2013 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 27 juni Een exploitatie toelage 2013 ten bedrage van 9.983,18 euro voor de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart opnemen in het gemeentelijk budget Een investeringstoelage 2013 ten bedrage van euro voor de kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart opnemen in het gemeentelijk budget Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Egidius budget akteneming de gemeenteraad besloot in zitting van 8 november 2007 het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Egidius goed te keuren op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het volgend boekjaar

9 9 het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend aan het voorgelegde budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Egidius gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget Akte nemen van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Egidius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 20 juni Een exploitatietoelage 2013 ten bedrage van ,41 euro voor de kerkfabriek Sint-Egidius opnemen in het gemeentelijk budget Een investeringstoelage 2013 ten bedrag van ,00 euro voor de kerkfabriek Sint-Egidius opnemen in het gemeentelijk budget Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Paulus budget akteneming de gemeenteraad besloot in zitting van 8 november 2007 het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Paulus goed te keuren op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het volgend boekjaar het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend verleend aan het voorgelegde budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Paulus gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget Akte nemen van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Paulus, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 5 juni 2012.

10 10 Een exploitatie toelage 2013 ten bedrage van 9.421,10 euro voor de kerkfabriek Sint-Paulus opnemen in het gemeentelijk budget Punt Financiële Zaken Kerkfabriek Sint-Cornelius budget akteneming de gemeenteraad besloot in zitting van 8 november 2007 het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Cornelius goed te keuren op basis van het meerjarenplan stelt de kerkraad jaarlijks een budget op voor het volgend boekjaar het budget bestaat uit een exploitatiebudget en een investeringsbudget op 29 augustus 2012 heeft het centraal kerkbestuur de budgetten van de 4 kerkfabrieken van de gemeente gecoördineerd ingediend het erkend representatief orgaan heeft op 23 augustus 2012 gunstig advies verleend aan het voorgelegde budget 2013 van de kerkfabriek Sint- Cornelius gezien de gemeentelijke toelagen in het budget binnen de grenzen van het in het meerjarenplan opgenomen bedragen blijven, neemt de gemeenteraad enkel akte van het budget Akte nemen van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Cornelius, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 14 juni Een exploitatietoelage 2013 ten bedrage van 3.708,56 euro voor de kerkfabriek Sint-Cornelius opnemen in het gemeentelijk budget 2013.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 05 SEPTEMBER overzichtslijst

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 05 SEPTEMBER overzichtslijst 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 05 SEPTEMBER 2013 overzichtslijst 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen OPENBARE ZITTING Punt 1 2.073.520 Secretariaat gemeentefinanciën

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 25 oktober 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 03 SEPTEMBER 2015

GEMEENTERAADSZITTING VAN 03 SEPTEMBER 2015 1 GEMEENTERAADSZITTING VAN 03 SEPTEMBER 2015 AANWEZIG : Pascal Buytaert, Egide Vonck, Marita Meul, Wilbert Dhondt, Harry De Wolf, Maaike De Rudder, schepenen; Remi Audenaert, voorzitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

zitting van 15 september 2014

zitting van 15 september 2014 zitting van 15 september 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen - Schilde - Budget 2015 Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zendt de Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 30 mei 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 30 mei 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 27 juni 2017 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

zitting van dinsdag 25 april 2017

zitting van dinsdag 25 april 2017 zitting van dinsdag 25 april 2017 Openbare zitting 01 Kennisname ontslag OCMW raadslid - Inneke Lermusieau De voorzitter deelt mee dat mevr. Inneke Lermusieau ontslag heeft genomen als OCMW-raadslid per

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 OKTOBER 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 OKTOBER 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 OKTOBER 2011 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 1.784 Secretariaat brandweer operationele prezone (OPZ) Waasland overeenkomst en aanduiding

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

1. Ondergeschikte besturen.

1. Ondergeschikte besturen. Beknopte toelichting van de gemeenteraad Zitting van 3 oktober 2017 om 20:00 uur DAGORDE: 1. Ondergeschikte besturen. 01 Kerkfabriek Sint Joris Jeuk: budgetwijziging 2017 In 2017 werd er een budgetwijziging

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 december 2016.. Punt 02: OCMW-Beveren goedkeuring. (OCMW) a) Budgetwijziging 2016. De budgetwijziging 2016 OCMW Beveren

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 19 september 2014 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Het ontwerp van de notulen van de Gemeenteraad d.d wordt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Het ontwerp van de notulen van de Gemeenteraad d.d wordt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. OPENBARE ZITTING 1 GOEDKEUREN NOTULEN GEMEENTERAAD D.D. 22-09-2016 MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 oktober 2016 Het ontwerp van de notulen van de Gemeenteraad d.d. 22-09-2016

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien.

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 21 juni 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE Zitting van 23 oktober 2014 De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 22 november 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 22 november 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 22 november 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: INTERNE ZAKEN: Secretariaat 1.

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda: Zitting van 10 oktober 2008 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 17 december 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

4. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2017 van de Protestantse kerk Mechelen-Noord.

4. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Aktename budget 2017 van de Protestantse kerk Mechelen-Noord. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 01/07/2015 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2012 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2012 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 2 FEBRUARI 2012 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING 2.075.2 Secretariaat afvoeren punt agenda gemeenteraad 25 (zie boven) Daman Katja, Van Landeghem

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 OPENBARE VERGADERING 1. Toelichting over de nieuwe werkwijze voor agenda en notulen college en gemeenteraad - Cobra@Home - door een vertegenwoordigster

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012.

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 25 juni 2012. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 oktober 2013

OPENBARE ZITTING. MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 oktober 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 23 oktober 2013 OPENBARE ZITTING 1 KENNISNAME VERZOEK GEMEENTERAADSLID TOT VERVANGING De gemeenteraad neemt kennis van het verzoek van raadslid S.

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 5 MAART 2009 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 5 MAART 2009 OVERZICHTSLIJST 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 5 MAART 2009 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING Punt 1 1.811.122.5 Grondgebiedzaken milieu groen en mobiliteit aanvullend gemeentelijk politiereglement op het verkeer

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 27 augustus 2010 De voorzitter van de gemeenteraad,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Ontslag van een gemeenteraadslid Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 De voorzitter van de gemeenteraad neemt kennis van het

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 26 OKTOBER 2015

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 26 OKTOBER 2015 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt. Behalve

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 22 september 2011

Verslag gemeenteraad 22 september 2011 Verslag gemeenteraad 22 september 2011 1. AANPASSING REGLEMENT INZAKE SUBSIDIE VOOR GEVELRENOVATIE EN RENOVATIE LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN Het subsidiereglement voor het verkrijgen van subsidies voor renovatie

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. OPENBARE ZITTING. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. Het huidig reglement op de begraafplaatsen dateert van 2001 en dient om verschillende

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 124 GEMEENTERAADSZITTING 5 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015...

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015... Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015... Punt 02: Kerkfabriek Sint-Michiel Kieldrecht: goedkeuring investering nieuwe vloer. (BM). De gemeenteraad

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2013

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2013 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2013 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de jaarrekening 2012. De budgetrekening, balans en exploitatierekening goedkeuren. 2. Goedkeuring

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 302 GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA

STAD ZOUTLEEUW VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA U wordt overeenkomstig artikel 20/21 GD voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 20/12/2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het nieuwe AC, Aen den Hoorn

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie