Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007."

Transcriptie

1 Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries Marcel, Raemaekers Anny, Nyns Jean-Pierre, Velkeneers Marc, Gakens Tony, Vlayen Bart, Guldentops-Allard Elke, Soors Erik, Zurinckx-Liénart Yolande, Graulus Elly, Prouvé Eva, gemeenteraadsleden; Herman Stiers, secretaris. Verontschuldigd: Debehets-Schepmans Ria. 1. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester. De uitdredende burgemeester Benny Munten werd herbenoemd en heeft heden de eed bij de gouverneur afgelegd. De raad neemt kennis van het benoemingsbesluit dd. 24 januari 2007en de akte van eedaflegging dd. 29 januari 2007 van de burgemeester. 2. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28 december 2006 en 2 januari Toelichting: De notulen werden met de dagorde van de gemeenteraad meegestuurd, als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden. Voorstel van beslissing: De notulen goed te keuren. 3. Kennisname ontslag van raadslid A. Coppin en beëdiging van de opvolger. De raad neemt akte van het afstand van mandaat van Albert Coppin. De eerstvolgende opvolger op de lijst nr 7 is Eva Prouvé. De raad onderzoekt de geloofsbrieven van Eva Prouvé en stelt vast dat deze als gemeenteraadslid kan geïnstalleerd worden. De voorzitter roept Eva Prouvé op om de eed Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen in zijn handen af te leggen. Na beëdiging worden Eva Prouvé als raadslid aangesteld verklaard door de voorzitter. 4. Kennisname ontslag van raadslid D. Stassart en beëdiging van de opvolger. De raad neemt akte van het afstand van mandaat van Daniël Stassart. De eerstvolgende opvolger op de lijst nr 7 is Marc Velkeneers. De raad onderzoekt de geloofsbrieven van Marc Velkeneers en stelt vast dat deze als gemeenteraadslid kan geïnstalleerd worden. De voorzitter roept Marc Velkeneers op om de eed Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen in zijn handen af te leggen. Na beëdiging worden Marc Velkeneers als raadslid aangesteld verklaard door de voorzitter. De rangorde van de raadsleden, exclusief de leden van het college, wordt dan als volgt: Voornaam Naam Kalenderdagen Naamstemmen anciënniteit Andries Marcel Debehets-Schepmans Ria Raemaekers Anny Nyns Jean-Pierre Velkeneers Marc Gakens Tony Vlayen Bart Guldentops-Allard Elke Soors Erik Zurinckx-Liénart Yolande Graulus Elly Prouvé Eva Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari /6

2 5. Kennisname goedkeuring verkiezingen OCMW-raad door de raad voor verkiezingsbetwistingen. In vergadering van 12 januari 2007 heeft de raad voor verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant de verkiezingen van de OCMW-raad geldig verklaard. Kennis genomen. 6. Kennisname goedkeuring verkiezingen leden van de politieraad door de Bestendige Deputatie. De Bestendige Deputatie keurde in vergadering van 25 januari 2007 de verkiezing van de politieraadsleden goed. Kennis genomen. 7. Prefinanciering renteloze lening : VZW sporthal t Centrum. Toelichting: De gemeenteraad besliste in vergadering van 30 oktober 2006 om een renteloze lening van ,00, gespreid over 10 jaar toe te kennen aan de VZW sporthal t Centrum. De lening werd voorzien in de buitengewone begrotingswijziging nr. 6/2006 op artikel 76404/820-51/2006. De vzw heeft een aanvraag gericht aan het college dd 24/08/2006 om een tussenkomst van de gemeente in het renoveren van het dak. Het pakket van de leningen voor 2007 is nog niet afgesloten, vandaar dat het college voorstelt om in afwachting van de lening de middelen ter beschikking te stellen vanuit de kasvoorraad van de gemeente. Deze laat toe dat investeringsuitgaven met eigen middelen worden geprefinancierd. Om kosten te vermijden kan het voorziene bedrag reeds aan de vzw sporthal t Centrum uitgekeerd worden, na vestiging van de hypotheek door de gemeente op de onroerende goederen van de vzw zoals vermeld in de gemeenteraadsbeslissing dd. 30 oktober 2006, door gebruik te maken van de kasvoorraad van de gemeente, in afwachting van het ter beschikking komen van de gelden uit de lening. Voorstel van beslissing: In afwachting van de lening de middelen ter beschikking te stellen vanuit de kasvoorraad van de gemeente. 8. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Toelichting: De opcentiemen op de onroerende voorheffing dienen tijdig vastgesteld te worden door de gemeenteraad en voor 31 maart 2007 doorgegeven te worden aan de Vlaamse Belastingdienst. Voorstel van beslissing: De opcentiemen op de onroerende voorheffing te behouden op voor het dienstjaar Aanvullende belasting op de personenbelasting. Toelichting: De aanvullende belasting op de personenbelasting dienen tijdig vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Voorstel van beslissing: De aanvullende belasting op de personenbelasting te behouden op 7,5 % voor het dienstjaar Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari /6

3 10. Advies over de afrekening bijdrage 2005 en de raming bijdrage voor 2006 voor het gewestelijk groepscentrum van de brandweer. Toelichting: De Gemeenteraad dient zijn advies uit te spreken over het vaststellen van de voormelde bijdrage. Deze bedraagt voor het jaar ,66, waarvan reeds ,09 werd betaald, er rest dus nog ,57 te betalen.op basis van inwoners betekent dit een bijdrage van 17,48/inwoner. Voor de beschermde gemeenten categorie Z van de provincie Vlaams-Brabant is dit gemiddeld 21,38/inwoner. De raming voor de bijdrage voor 2006 bedraagt ,43 (bijdrage %). Voorstel van beslissing: De afrekening van de bijdrage 2005 en de raming van de bijdrage voor 2006 voor het gewestelijk groepscentrum van de brandweer gunstig te adviseren. 11. Onderhoudscontract lift. Toelichting: Voorstel Schindler N.V. voor onderhoudscontract lift na gratis waarborgperiode. Frequentie onderhoud: 2 x per jaar. Het contract loopt van 01 januari 2007 tot 31 december 2009 (stilzwijgend verlengbaar voor periodes van 1 jaar). Jaarlijkse vergoeding: 571,19 excl. BTW of 691,14 incl. BTW. Dit contract werd goedgekeurd door het schepencollege in vergadering van 9 januari Voorstel van beslissing: De beslissing van het college van 9 januari 2007 te bekrachtigen. 12. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van IGO Leuven. Als kandidaat lid met raadgevende stem wordt mevrouw Yolande Zurinckx-Liénart voorgedragen. Voorstel van beslissing: Mevrouw Eva Prouvé aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van IGO Leuven. Mevrouw Yolande Zurinckx- Liénart aan te duiden als kandidaat lid met raadgevende stem. Mevrouw Eva Prouvé bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van IGO Leuven. Mevrouw Yolande Zurinckx-Liénart bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als kandidaat-lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van IGO Leuven. 13. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van Ecowerf. Voorstel van beslissing: De heer Tony Gakens aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Ecowerf. De heer Tony Gakens bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Ecowerf. 14. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van Interelectra. Voorstel van beslissing: De heer Marc Velkeneers aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Interelectra. De heer Marc Velkeneers bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Interelectra. Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari /6

4 15. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van Interleuven. Voorstel van beslissing: Mevrouw Elly Graulus aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Interleuven. Mevrouw Elly Graulus bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Interleuven. 16. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van Intergas. Voorstel van beslissing: De heer Henri Lassaut aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Intergas. De heer Henri Lassaut bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Intergas. 17. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van Riobra. Voorstel van beslissing: De heer Erik Soors aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Riobra. De heer Erik Soors bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Riobra. 18. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor het Provinciaal comité van de VMW. Toelichting: De gemeente Geetbets heeft één vertegenwoordiger in dit comité, deze dient Voorstel van beslissing: Mevrouw Elly Graulus aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger. Mevrouw Elly Graulus bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in in het Provinciaal comité van de VMW. 19. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor het Sectorcomité van de VMW. Toelichting: De gemeente Geetbets heeft één vertegenwoordiger in dit comité, deze dient geen Voorstel van beslissing: De heer Erik Soors aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in het Sectorcomité van de VMW. De heer Erik Soors bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in het Sectorcomité van de VMW. 20. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van de PBE. Voorstel van beslissing: De heer Marcel Andries aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de PBE. De heer Marcel Andries bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de PBE. Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari /6

5 21. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de PBE. Toelichting: De gemeente Geetbets heeft één vertegenwoordiger in deze algemene vergadering, deze dient gemeenteraadslid te zijn. De aanduiding dient te gebeuren d.m.v. een geheime stemming. Voorstel van beslissing: Mevrouw Anny Raemaekers als effectieve en mevrouw Eva Prouvé als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene Vergadering van de PBE. Mevrouw Anny Raemaekers bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de PBE. Mevrouw Eva Prouvé bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de PBE. 22. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor het Sectorcomité van de PBE. Toelichting: De gemeente Geetbets heeft 3 vertegenwoordigers in dit comité, deze dienen geen Voorstel van beslissing: Volgende personen aan te duiden als gemeentelijke vertegenwoordigers in het Sectorcomité van de PBE: de heer Roland Strouven; mevrouw Gratienne Phlippaerts; de heer Anton Ector. De heer Roland Strouven bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité van de PBE. Mevrouw Gratienne Phlippaerts bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité van de PBE. De heer Anton Ector bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in het sectorcomité van de PBE Aanduiding van de effectieve en de plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO Leuven. Toelichting: De algemene vergadering van IGO-Leuven vindt plaats op 15 maart 2007 met volgende punten op de dagorde: 1. Welkom 2. Aanvaarding nieuwe raad van bestuur 3. Afsluitende receptie De gemeenteraad dient deze dagorde goed te keuren en een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger, die beide gemeenteraadslid dienen te zijn, aan te duiden. De aanduiding dient te gebeuren d.m.v. een geheime stemming. Voorstel van beslissing: De punten van de dagorde van de algemene vergadering van IGO-Leuven van 15 maart 2007 goed te keuren. De vertegenwoordiger op te dragen dit eveneens te doen in de algemene vergadering. Mevrouw Anny Raemaekers als effectieve en de heer Marc Velkeneers als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden. De agenda en de opdracht aan de vertegenwoordiger om dit eveneens te doen in de algemene vergadering wordt eenparig goedgekeurd. Mevrouw Anny Raemaekers bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als als effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IGO-Leuven. De heer Marc Velkeneers bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IGO-Leuven.. Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari /6

6 24. Aanduiding van de effectieve en de plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant. Toelichting: De algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vindt plaats op 28 februari 2007 met volgende punten op de dagorde: 1. Budget 2007 en het bijhorende actieplan 2. Hersamenstelling van de raad van bestuur 3. Hersamenstelling van RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde De gemeenteraad dient deze dagorde goed te keuren en een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger, die beiden gemeenteraadslid dienen te zijn, aan te duiden. De aanduiding dient te gebeuren d.m.v. een geheime stemming. Voorstel van beslissing: De punten van de dagorde van de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 28 februari 2007 goed te keuren. De vertegenwoordiger op te dragen dit eveneens te doen in de algemene vergadering. De heer Henri Lassaut als effectieve en mevrouw Elly Graulus als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden. De agenda en de opdracht aan de vertegenwoordiger om dit eveneens te doen in de algemene vergadering wordt eenparig goedgekeurd. De heer Henri Lassaut bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als als effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant. Mevrouw Elly Graulus bekomt 16 stemmen voor en wordt aangeduid als als plaatsvervangend gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant. Door de sp.a toegevoegd. 25. Nacht van de duisternis. Toelichting:vraag om toelichting bij de beslissing van het college om de verlichting niet te doven. Voorstel van beslissing: De verlichting wel doven. Met 4 stemmen voor en 12 tegen wordt het voorstel om de verlichting te doven verworpen. Stemden voor: de raadsleden Nyns Jean-Pierre, Vlayen Bart, Guldentops-Allard Elke en Zurinckx-Liénart Yolande. Stemden tegen: de schepenen: Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid en Jamar Chris, de raadsleden: Andries Marcel, Raemaekers Anny, Velkeneers Marc, Gakens Tony, Soors Erik, Graulus Elly en Prouvé Eva en devoorzitter van de raad Munten Benny. Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari /6

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Coppin Albert, schepenen;

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002 Aanwezig: Openbare vergadering. Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002 Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries en Ria Debehets-Schepmans,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns (tot en met punt 12), Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans (tot

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Monette Sandy, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Aanwezig: Nyns Jean-Pierre, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke en Lassaut Rik, schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid, Vlayen Bart, Vandezande

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2009 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010.

Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Stassart Daniël, schepenen; Andries

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen;

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

OPENBAAR. Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester

OPENBAAR. Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 27 februari 2017 Aanwezig: Nyns Jean-Pierre, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid, Vlayen Bart,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst Gemeenteraad van 25 november 2002

Gemeente Geetbets Overzichtslijst Gemeenteraad van 25 november 2002 Aanwezig: Openbare vergadering. Gemeente Geetbets Overzichtslijst Gemeenteraad van 25 november 2002 Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries en Ria Debehets-Schepmans,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 6 maart 2008. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 23 augustus 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 23 augustus 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 23 augustus 2007. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 maart 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 maart 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 29 maart 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 21 augustus 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Gemeente Geetbets toelichting gemeenteraad van 30 mei 2007.

Gemeente Geetbets toelichting gemeenteraad van 30 mei 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets toelichting gemeenteraad van 30 mei 2007. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Coppin Albert, schepenen;

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003 Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003 AANWEZIG: Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries,Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid Claes,

Nadere informatie

Bericht Vergadering van de gemeenteraad van 6 maart 2017

Bericht Vergadering van de gemeenteraad van 6 maart 2017 Bericht Vergadering van de gemeenteraad van 6 maart 2017 Agenda Openbare vergadering 1 Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad Het verslag van de voorgaande zitting wordt met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Openbare zitting 01 PV kasverslag en financieel rapport 4de kwartaal 2012 Op 31 december 2012 bedraagt het te verantwoorden vermogen van de gemeente 3.290.233,02

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 24 februari 2014.

Overzichtslijst gemeenteraad van 24 februari 2014. Overzichtslijst gemeenteraad van 24 februari 2014. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Monette Sandy, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 1 oktober 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 1 oktober 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 1 oktober 2007. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Coppin Albert, schepenen;

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.30 uur en gaat over tot behandeling van de dagorde.

De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.30 uur en gaat over tot behandeling van de dagorde. GEMEENTE BEGIJNENDIJK Kerkplein 5 3130 Begijnendijk Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad In zitting van: 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: Spiessens Peter; Burgemeester: Michiels Willy; Schepenen:

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid J. Timmermans STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 29 april 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 29 april 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 29 april 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid, Vlayen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Daniëls Carlo, De Vroe Gwenny, Fannes Marleen, Gallo Claire, Grauwels Edith,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie