COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN."

Transcriptie

1 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER, HUGO SIMOENS, ANDRE VAN GOETHEM, JO PIERSON, stemgerechtigde leden, EDDY ELYN, lid met raadgevende stem; MARTINE VANBEVER, GILBERTE MULS, CYRIEL SWEVERS, schepenen; KOENRAAD VAN COPPENOLLE, JULES GODTS, raadsleden;. ERWIN DEPRE, secretaris. * * * * * * * * * * * * * * * De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij verwelkomt de aanwezigen. DAGORDE 1. Algemene zaken - goedkeuring verslag van de commissie d.d. 16/06/ Financiële zaken: kerkfabrieken - jaarrekeningen 2008: schrappen van de inventaris als verplichte bijlage bij de jaarrekening Financiële zaken: kerkfabriek Sint Bernardus Lubbeek - jaarrekening 2008: akteneming 4. Financiële zaken: kerkfabriek Sint Jan de Doper Binkom - jaarrekening 2008: akteneming 5. Financiële zaken: kerkfabriek Sint Kwinten Linden - jaarrekening 2008: akteneming 6. Financiële zaken: kerkfabriek Sint Martinus Lubbeek - jaarrekening 2008: akteneming 7. Financiële zaken: kerkfabriek Sint Pieter Pellenberg - jaarrekening 2008: akteneming 8. Financiële zaken: Budgetwijziging 1/ gewone en buitengewone dienst: kennisneming gouverneur 9. Financiële zaken: Herstellen talud Ganzendries (eindstaat) - kredieten voorzien bij dringende noodzakelijkheid ingevolge vonnis van 3 maart 2009: akteneming beslissing schepencollege van 28 juli Financiële zaken: Begrotingsrekening en jaarrekening dienstjaar goedkeuring 11. Financiële zaken: Begrotingsrekening en jaarrekening dienstjaar definitieve vaststelling: kennisgeving besluit gouverneur 12. Financiële zaken: Omzetting kredietopening in lening (nr.51 KBC Bank) 13. Financiële zaken: Waarborg lening aan te gaan door de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Binkom - lening van 5.850,00 EUR voor aansluiting aan het aardgasnet en vervanging van de verwarmingsinstallatie in de St.Rochuskapel 14. Gemeentelijke administratieve sancties: bevoegdheid om kennisgeving te doen 15. Infodienst: jaarverslag Personeelszaken - Dagelijks personeelsbeheer - vaststelling 17. Personeelszaken - Ontslag uit de Gemeenschappelijke sociale dienst van de RSZPPO en toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) - bekrachtiging collegebesluit van 8 september Algemene zaken - Afsprakennota aangaande de samenwerking tussen het College van Burgemeester en Schepenen en het Managementteam tijdens de legislatuur kennisname schepencollegebesluit van 02/06/2009 VER COM FIN EN ALG ZAK doc 1/6

2 19. Algemene zaken - Woonvergoeding bedienaar van de Evangelische Eredienst - Marcel Casier. 20. Algemene zaken - Gemeentelijke Holding - Algemene Vergadering van certificaathouders op 30/09/ Algemene zaken - Gemeentelijke Holding - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 30/09/ Algemene zaken - Voorstel tot aanpassing van het politiereglement aangaande parkeren van voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton (hoofdstuk 5) voorstel raadslid Jules Godts. 23. Algemene zaken - voorstel mbt het aanvullen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. De voorzitter: Gezien het late tijdstip van opening van de vergadering en de uitgebreide dagorde stelt de voorzitter voor om de behandeling van de 23 agendapunten over twee vergaderingen te spreiden zoals volgt: Een eerste deel van de dagorde met name punt 1, de punten 3 tot en met 9, 11, 15 18, zijnde de voorstellen waarvan akte of kennis dient genomen te worden evenals punt 22 te behandelen in de huidige vergadering. Een tweede deel bestaande uit de overige punten van onderhavige dagorde te behandelen in de vergadering die zal doorgaan op woensdag 23 september 2009 om uur. Commissielid Ann De Martelaer vindt dit een goed voorstel en vraagt om de dagorde realistischer te willen opstellen. De vergadering gaat akkoord met voorstel en gaat over tot de behandeling van het eerste deel. ******** 1. ALGEMENE ZAKEN GOEDKEURING VERSLAG COMMISSIE D.D. 16/06/2009. De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over het vorig verslag. Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering dat hiermee unaniem goedgekeurd. *** Voorzitter: Van de hiernavolgende voorstellen aangaande de akteneming van de jaarrekening 2008 van de kerkfabrieken wordt kennis genomen. De akteneming is het gevolg van het wegvallen van de gemeenteraadszittingen van juli en augustus Hierdoor is de wettelijk vastgestelde termijn waarbinnen de gemeenteraad dient uitspraak te doen over de jaarrekeningen verstreken. Commissielid Ann De Martelaer merkt op dat de toelichtende nota terzake vanwege Bart Lemmens, medewerker van de dienst financiën duidelijk en goed leesbaar is opgemaakt. De voorzitter stelt voor om Bart uit te nodigen om de nieuwe boekhouding van de kerkfabrieken toe te lichten op een commissievergadering. 2. FINANCIËLE ZAKEN: KERKFABRIEK SINT BERNARDUS LUBBEEK - JAARREKENING Sint Bernardus Lubbeek met volgende kerncijfers: Exploitatieontvangsten: ,47 EUR Exploitatie-uitgaven: , 65 EUR Exploitatietoelage: 6.888,46 EUR Exploitatieresultaat: ,34 EUR VER COM FIN EN ALG ZAK doc 2/6

3 3. FINANCIËLE ZAKEN: KERKFABRIEK SINT JAN DE DOPER BINKOM - JAARREKENING Sint Jan de Doper Binkom met volgende kerncijfers: Exploitatieontvangsten: ,92 EUR Exploitatie-uitgaven: ,80 EUR Exploitatietoelage: ,11 EUR Exploitatieresultaat: ,49 EUR Investeringsuitgaven: ,95 EUR Investeringsuitgaven: 6.655,00 EUR Investeringsresultaat: 8.394,45 EUR 4. FINANCIËLE ZAKEN: KERKFABRIEK SINT KWINTEN LINDEN - JAARREKENING 2008: AKTENEMING Sint Kwinten Linden met volgende kerncijfers: Exploitatieontvangsten: ,19 EUR Exploitatie-uitgaven: ,81 EUR Exploitatietoelage: ,00 EUR Exploitatieresultaat: ,81 EUR 5. FINANCIËLE ZAKEN: KERKFABRIEK SINT MARTINUS LUBBEEK - JAARREKENING Sint Martinus Lubbeek met volgende kerncijfers: Exploitatieontvangsten: ,02 EUR Exploitatie-uitgaven: ,10 EUR Exploitatietoelage: ,24 EUR Exploitatieresultaat: ,27 EUR VER COM FIN EN ALG ZAK doc 3/6

4 6. FINANCIËLE ZAKEN: KERKFABRIEK SINT PIETER PELLENBERG - JAARREKENING Sint Pieter Pellenberg met volgende kerncijfers: Exploitatieontvangsten: ,82 Exploitatie-uitgaven: ,98 Exploitatietoelage: ,32 Exploitatieresultaat: 1.807,84 Door het niet correct toepassen van het wettelijk verplicht financieel model van de jaarrekening werden de exploitatieontvangsten in de jaarrekening foutief berekend. Het bedrag voor de exploitatieontvangsten volgens het wettelijk verplicht model betreft 4.811,78 EUR.. 7. FINANCIËLE ZAKEN: BUDGETWIJZIGING 1/ GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST: KENNISNEMING GOUVERNEUR Voorstel aan de gemeenteraad waarbij wordt medegedeeld dat de waarnemend gouverneur op 27 juli 2009 kennis genomen heeft van het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2009 houdende vaststelling van de eerste budgetwijziging dienstjaar 2009 gewone en buitengewone dienst. 8. FINANCIËLE ZAKEN: HERSTELLEN TALUD GANZENDRIES (EINDSTAAT) - KREDIETEN VOORZIEN BIJ DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID INGEVOLGE VONNIS VAN 3 MAART 2009: AKTENEMING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE VAN 28 JULI 2009 Voorstel aan de gemeenteraad tot akteneming van de beslissing van het schepencollege van 28 juli 2009 betreffende het voorzien van de nodige kredieten bij dringende noodzakelijkheid om de eindstaat van de firma Superbeton Laeremans NV aangaande de herstellingswerken talud Ganzendries te kunnen betaalbaar stellen. * artikel /731-60/2000 voor een bedrag van ,10 EUR * artikel 060/ voor een bedrag van ,10 EUR * artikel 060/ voor een bedrag van ,10 EUR VER COM FIN EN ALG ZAK doc 4/6

5 9. FINANCIËLE ZAKEN: BEGROTINGSREKENING EN JAARREKENING DIENSTJAAR DEFINITIEVE VASTSTELLING: KENNISGEVING BESLUIT GOUVERNEUR Voorstel aan de gemeenteraad waarbij wordt medegedeeld dat de gouverneur op 10 augustus 2009 de dienstjaarrekening 2007 heeft goedgekeurd. De begrotingsrekening 2007 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De begrotingsrekening 2007 wordt definitief vastgesteld met de volgende saldi: * budgettair resultaat gewone dienst ,54 EUR buitengewone dienst ,70 EUR * boekhoudkundig resultaat gewone dienst ,85 EUR buitengewone dienst ,94 EUR De balans en resultatenrekening 2007 worden goedgekeurd. 10. INFODIENST: JAARVERSLAG 2008 Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisneming van het jaarverslag ALGEMENE ZAKEN - AFSPRAKENNOTA AANGAANDE DE SAMENWERKING TUSSEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN HET MANAGEMENTTEAM TIJDENS DE LEGISLATUUR KENNISNAME SCHEPENCOLLEGEBESLUIT VAN 02/06/2009 Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van het schepencollegebesluit van 2 juni 2009 houdende goedkeuring van de afsprakennota over de samenwerking tussen het College en het managementteam tijdens de legislatuur ALGEMENE ZAKEN - VOORSTEL TOT AANPASSING VAN HET POLITIEREGLEMENT AANGAANDE PARKEREN VAN VOERTUIGEN MET EEN MAXIMALE TOEGELATEN MASSA VAN NIET MEER DAN 3,5 TON (HOOFDSTUK 5) - VOORSTEL RAADSLID JULES GODTS. Voorzitter: Aan de commissie wordt voorgesteld om advies te verlenen om het politiereglement aangaande parkeren van voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton (hoofdstuk 5) aan te passen. Raadslid Jules Godts licht het voorstel toe. Het komt erop neer dat een dagelijks geparkeerde vrachtwagen in de Kortebergstraat ter plaatse een gevaarlijke situatie schept ten aanzien van andere weggebruikers. De voorzitter verwijst dienaangaande naar het advies van de politie, o. a. plaatsing van reflecterende paaltjes. Hij stelt voor om dit agendapunt, rekening gehouden met het advies van de politie, te laten uitvoeren door het College van burgemeester en schepenen via de gewone werking. VER COM FIN EN ALG ZAK doc 5/6

6 De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Namens de commissie: Erwin Depré secretaris Paul Duerinckx voorzitter VER COM FIN EN ALG ZAK doc 6/6

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 9 november 2010 Aanwezig :. Afwezig: CYRIEL SWEVERS voorzitter; GILBERTE MULS, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ALFONS

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 17/04/2007 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter LEEN VERRECK, IVAN VANDERZEYPEN, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, RINA RABOUW, ANN DE MARTELAER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 10 november 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES. Zitting van 12 augustus 2008 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- EN WELZIJNSMATERIES Zitting van 12 augustus 2008 Aanwezig: Kris Degreef: voorzitter Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Verreck, Pierre Otzer, Jules Godts, Koenraad

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG. Zitting van 12 mei 2009

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG. Zitting van 12 mei 2009 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN VERSLAG Zitting van 12 mei 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011

VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 12 januari 2011 VERSLAG COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN Zitting van 12 januari 2011 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; CYRIEL SWEVERS, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 11 maart 2009

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 11 maart 2009 COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 11 maart 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter; IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER, ANN DE MARTELAER,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 29/09/2010 LUBBEEK Aanwezig : Ann De Martelaer,voorzitter Freddy Vranckx, burgemeester Martine Vanbever,

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES. Zitting 9 november 2010

COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES. Zitting 9 november 2010 COMMISSIE GRONDGEBONDEN-, CULTURELE- en WELZIJNSMATERIES Zitting 9 november 2010 AANWEZIG: KRIS DEGREEF voorzitter MARINA STAS, STEPHANIE DE NÉEFF, TINA DE WINDT, CYRIEL SWEVERS, GILBERTE MULS (T.V.V.

Nadere informatie

Gemeenteraad van 18/12/2008

Gemeenteraad van 18/12/2008 Gemeenteraad van 18/12/2008 Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle,

Nadere informatie

VOORWERP : Grondgebiedszaken: Stedenbouw: reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels

VOORWERP : Grondgebiedszaken: Stedenbouw: reglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 28/01/2009 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN. Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Datum : 1-10-2008

GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN. Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek. Datum : 1-10-2008 GEMEENTERAAD COMMISSIE FINANCIËN EN ALGEMENE ZAKEN Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek Datum : 1-10-2008 De leden van de commissie die niet kunnen aanwezig zijn hebben de mogelijkheid zich te laten vervangen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Gemeenteraad van 31/01/2007

Gemeenteraad van 31/01/2007 Gemeenteraad van 31/01/2007 Aanwezig: Freddy Vranckx, voorzitter, Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraad van 25/06/2008

Gemeenteraad van 25/06/2008 Gemeenteraad van 25/06/2008 Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Cyriel Swevers, schepenen Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle,

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/05/2014

Gemeenteraad van 28/05/2014 Openbare Zitting: Gemeenteraad van 28/05/2014 1. ALGEMENE ZAKEN - KENNISNAME ONTSLAG KRIS DEGREEF - GEMEENTERAADSLID. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Gemeenteraad van 30/10/2013

Gemeenteraad van 30/10/2013 Openbare Zitting: Gemeenteraad van 30/10/2013 1. ALGEMENE ZAKEN - GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD D.D. 28/08/2013. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het verslag van de gemeenteraad d.d. 28/08/2013

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisname van het goedkeuringsbesluit en de opmerkingen

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries. Zitting van 15 september 2009

Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig: Commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries Kris Degreef - voorzitter Zitting van 15 september 2009 Stephanie de Néeff, Tina De Windt, Ivan Vanderzeypen, Leen Sempels-Verreck, Pierre

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 30/06/2010 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012.

Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 23 augustus 2012. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 25 juni 2012. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 20/12/2007 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx,voorzitter Martine Vanbever, Gilberte Muls, Hilke Verheyden,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEUREN BUDGETWIJZIGING NR 1/2010 - KERKFABRIEK SINT-AMANDUS DENDERLEEUW Voorgesteld

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28 juni 2017 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld

Nadere informatie

DAGORDE. Voorstel tot beslissing: aktename van eedaflegging van Andy Vandevelde als schepen ter vervanging van Lida Verdeyen.

DAGORDE. Voorstel tot beslissing: aktename van eedaflegging van Andy Vandevelde als schepen ter vervanging van Lida Verdeyen. Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTE LINTER De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag 05 januari 2009 om 20.00 uur in het

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege

OPENBARE ZITTING. 1. Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 mei 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Aktename en bekrachtiging

Nadere informatie

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017

Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Agenda en beknopte toelichting zitting gemeenteraad op 12/10/2017 Aanwezig: M. Landuyt, voorzitter; J. Rommel-Opstaele, burgemeester; L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, schepenen;

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30

Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30 Toelichting bij de agendapunten: GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 mei 2016 RAADZAAL 19U30 1. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen

Nadere informatie

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik

Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik Besluiten Politieraad Politiezone Maasland 5383 van 8 maart 2016 om 20:00 in het stadhuis te Maaseik P U N T E N L I J S T OPENBARE ZITTING 01 Verslag politieraad 22 december 2015 - goedkeuring 02 Dienstjaarrekening

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad dient kennis te nemen van

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst verkeer Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk wagenpark. Opdracht van levering van vier tweedehands

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2008 OPENBARE ZITTING 001 Verslag gemeenteraad 28.08.2008. Het verslag wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 3 Onderwerp Brandweer. Uitbrengen van gemotiveerd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Gemeenteraad Dagorde publiek Zitting van 9 oktober 2017

Gemeenteraad Dagorde publiek Zitting van 9 oktober 2017 Gemeenteraad Dagorde publiek Zitting van 9 oktober 2017 Raadzaal, Markt 8, 3580 Beringen, 20:00 uur OPENBARE ZITTING A-punten Interne organisatie en burgerzaken 1 2017_GEM_00032 Goedkeuring verslag vorige

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Gemeenteraad van 25/08/2004

Gemeenteraad van 25/08/2004 Gemeenteraad van 25/08/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Jules De Bent, Peter Vanoyenbrugge,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 26 april 2010 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Wim Jordens, Dries Van Dyck, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 1 juli 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie