Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015."

Transcriptie

1 Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden. Voorstel van beslissing: De notulen goed te keuren. 2. Kennisgeving rekening OCMW dienstjaar Toelichting : De jaarrekening 2014 werd opgemaakt op basis van het BBC besluit en op basis van de uitvoering van het meerjarenplan en heeft de volgende kerncijfers als resultaat : Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,5 V. Gecumuleerde resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde resultaat (IV+V) , ; ,50 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) B. Bestemde gelden voor investeringen , , , , VIII. Resultaat op kasbasis (VI+VII) , , ,50 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) 1.Exploitatie-uitgaven 2.Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven(a+b) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden , , , , , , , , , , , ,94 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,50 Voorstel van beslissing: Het college verzoekt de raad kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van het OCMW. Gemeente Geetbets: Toelichting gemeenteraad van 28 september /6

2 3. Goedkeuring rekening gemeente dienstjaar Toelichting : De jaarrekening 2014 werd opgemaakt op basis van het BBC besluit en op basis van de uitvoering van het meerjarenplan en heeft de volgende kerncijfers als resultaat : Resultaat op kasbasis Initieel Jaarrekening Eindbudget budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,57 A. Uitgaven , , ,21 B. Ontvangsten , , ,78 a. Belastingen en boetes , , ,78 2. Overige , , II. Investeringsbudget (B-A) , , ,79 A. Uitgaven , , ,79 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,27 A. Uitgaven , , ,58 1. Aflossing financiële schulden , , ,90 a. Periodieke aflossingen , , ,90 2. Toegestane leningen 4.851, , ,68 B. Ontvangsten , , ,85 1. Op te nemen leningen en leasings , ,50 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,35 a. Periodieke terugvorderingen , , ,35 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,95 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,15 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,20 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,20 Autofinancieringsmarge Initieel Jaarrekening Eindbudget budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,97 A. Exploitatieontvangsten , , ,78 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,81 1. Exploitatie-uitgaven , , ,21 2. Nettokosten van schulden , , ,40 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,95 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,55 B. Nettokosten van schulden , , ,40 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,98 Voorstel van beslissing: Het college verzoekt de raad de jaarrekening vast te stellen. 4. Kerkfabriek St.-Ambrosius Rummen - Meerjarenplanwijziging De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan ziet er als volgt uit: Exploitatie toelage Investeringstoelage , , , , , De meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek St.-Ambrosius Rummen goed te keuren. Gemeente Geetbets: Toelichting gemeenteraad van 28 september /6

3 5. Kerkfabriek St.-Ambrosius Rummen - Akteneming gewijzigd budget De samenvatting van de budgetwijziging 2015 ziet er als volgt uit: Overzicht Oorspronkelijk Wijziging Na wijziging Budget 2015 Exploitatieontvangsten , , ,29 Exploitatie-uitgaven , ,88 Investeringsontvangsten , ,98 Investeringsuitgaven , ,98 De budgetwijziging resulteert in een vermindering van de gemeentelijke toelage met 30,29 voor het huidig financieel boekjaar Akteneming van de budgetwijziging 2015 van de kerkfabriek Sint- Ambrosius Rummen. 6. Kerkfabriek St.-Paulus Geetbets akteneming budget De gemeentelijke bijdrage 2016 voor de kerkfabriek Sint-Paulus Geetbets bedraagt ,26 in de exploitatiekosten en 0.00 in de investeringskosten. Akte te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Paulus Geetbets. 7. Kerkfabriek St.-Ambrosius Rummen akteneming budget De gemeentelijke bijdrage 2016 voor de kerkfabriek Sint-Ambrosius Rummen bedraagt ,08 in de exploitatiekosten en 0.00 in de investeringskosten. Akte te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Ambrosius Rummen. 8. Kerkfabriek O.L.V. Bezoeking Grazen akteneming budget De gemeentelijke bijdrage 2016 voor de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking Grazen bedraagt ,99 in de exploitatiekosten en in de investeringskosten. Akte te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking Grazen. 9. Kerkfabriek O.L.V. van Vrede Hogen akteneming budget De gemeentelijke bijdrage 2016 voor de kerkfabriek O.L.Vrouw van de Vrede Hogen bedraagt ,50 waarvan 6.978,98 voor rekening van gemeente Geetbets, in de exploitatiekosten en in de investeringskosten. Akte te nemen van het budget 2016 van de kerkfabriek O.L.Vrouw van de Vrede Hogen. Gemeente Geetbets: Toelichting gemeenteraad van 28 september /6

4 10. Samenaankoop Infrax, samenwerkingsovereenkomst. Als de gemeente Geetbets gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om via Infrax samen aan te kopen met andere lokale besturen dan dient de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en opgestuurd te worden naar Infrax. De gemeente kan ook aangeven voor welke lopende samenaankoopdossiers ze al interesse heeft. Deze informatie moet doorgestuurd worden aan Infrax voor 30 september Het staat de gemeente vrij om per dossier te beslissen om wel of niet deel te nemen aan de samenaankoop. Ondanks dat er interessante samenaankoopvoorstellen tussen zitten is het voorlopig niet echt opportuun om ons dadelijk ergens voor te engageren. Omdat de globale werking wel interessant is en er voor te zorgen dat we snel kunnen intekenen op samenaankopen kan de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met Infrax al afsluiten. De samenwerkingsovereenkomst zoals voorgesteld door Infrax te ondertekenen maar voorlopig nog geen deelnames te ondertekenen. 11. Lokaal Toewijzingsreglement Sociale Huurwoningen Het lokaal toewijzingsreglement werd uitgebreid van sociale woningen gelegen in het WUG Kerselant naar alle sociale woningen op het ganse grondgebied van de gemeente Geetbets. Het definitief goedgekeurde toewijzingsreglement: Bij het toewijzen van een sociale woongelegenheid in de gemeente Geetbets, dienen de sociale huisvestingsmaatschappijen volgens het hierna vermelde cascadesysteem voorrang te geven aan de kandidaat-huurder die: 1. Sinds het eerste levensjaar in de fusiegemeente Geetbets wonen. 2. In de laatste 10 jaar voor de toewijzing minstens 5 jaar wonen of gewoond hebben in de gemeente Geetbets. 3. Minstens 10 jaar in Geetbets gewoond hebben 4. Die niet wonen in Geetbets, maar werken in Geetbets. Dit toewijzingsreglement is niet van toepassing bij de toewijzing van een sociale woongelegenheid door het OCMW of het SVK. Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorontwerp kan dit ter goedkeuring naar de Vlaams Minister van Wonen Akkoord te gaan met het voorontwerp van het lokaal toewijzingsreglement Sociale Huurwoningen. Gemeente Geetbets: Toelichting gemeenteraad van 28 september /6

5 12. Ondergronds brengen van de netten in de Dorpsstraat (tussen Grootveldweg en Dorpsstraat 74) offerte Infrax. Naar aanleiding van het ondergronds brengen van haar netten in de Dorpsstraat (tussen de Grootveldweg en de Dorpsstraat 74) heeft het bestuur van Infrax een offerte ontvangen. De offerte met kenmerk P/ T/DJB(RRS)/aps/ offertenummer: dd. 10 juli 2014 van Infrax (elektriciteit) voor het ondergronds brengen van netten in de Steenstraat is als volgt: Omschrijving Bedrag Elektriciteit ,68 Kabeldistributie 954,15 Openbare verlichting 9.925,04 Grondwerken 6.928,31 Totaal excl. btw ,18 0 % op ,18 Totaal bedrag offerte ,18 De kosten voor dit project dienen gefinancierd te worden met eigen middelen. Het budget dient te worden voorzien in de budgetwijziging. Voorstel van beslissing: De offerte goed te keuren, de financiering te laten gebeuren door betaling met eigen middelen. De nodige kredieten hiervoor te voorzien in de budgetwijziging. 13. Princiepsbeslissing: onderzoek gedeeltelijke of volledige afschaffing van de voorrang van rechts. De mogelijkheid bestaat om de voorrang van rechts af te schaffen omdat de regel te verwarrend is. Voorstel van beslissing: Akkoord te gaan om gedeeltelijke of volledige afschaffing van de voorrang van rechts te onderzoeken. 14. Ondergronds brengen van de netten in de Singel offerte Infrax. Naar aanleiding van het ondergronds brengen van haar netten in de Singel heeft het bestuur van Infrax een offerte ontvangen. De offerte met kenmerk P/ T/DJB(RRS)/aps/ offertenummer: dd. 10 juli 2014 van Infrax (elektriciteit) voor het ondergronds brengen van netten in de Steenstraat is als volgt: Omschrijving Bedrag Elektriciteit ,96 Kabeldistributie 1.132,09 Openbare verlichting 6.293,92 Grondwerken ,95 Totaal excl. btw ,92 0 % op ,92 Totaal bedrag offerte ,92 De kosten voor dit project dienen gefinancierd te worden met eigen middelen. Het budget dient te worden voorzien in de budgetwijziging. Voorstel van beslissing: De offerte goed te keuren, de financiering te laten gebeuren door betaling met eigen middelen. De nodige kredieten hiervoor te voorzien in de budgetwijziging. Gemeente Geetbets: Toelichting gemeenteraad van 28 september /6

6 15. Samenwerkingsovereenkomst Altijd Geslaagd. De Antenne is een regionaal samenwerkingsverband tussen Vormingplus Oost-Brabant en een gemeente of meerdere aan elkaar grenzende gemeenten, nl. Hoegaarden, Tienen, Glabbeek- Zuurbemde, Kortenaken, Linter, Geetbets, Zoutleeuw en Landen. De samenwerking wordt aangegaan met het oog op een structureel niet-formeel vormingsaanbod voor volwassenen in hun vrije tijd dicht bij de deur. De overeenkomst loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus De concrete taakverdeling zal worden vastgelegd in een afsprakennota die door Vormingplus en de betrokken partners uit de gemeente wordt ondertekend. De tussenkomst van de deelnemende gemeente zal +/- 0,15 per inwoner bedragen. Voorstel van beslissing: De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 16. Uitbating cafetaria sporthal de Warande": openbare oproep tot kandidaten. De concessieovereenkomst met de BVBA Scarabee voor de uitbating van de cafetaria werd door het college van burgemeester en schepen in onderling overleg per 31 december 2014 beëindingd. Met de heer E. Liefsoens werd een tijdelijke overeenkomst voor een jaar gesloten. Deze overeenkomst zal eindigen op 31 december De definitieve toekenning van de uitbating van de cafetaria dient aldus voor het einde van dit jaar te gebeuren. Hiertoe dienen nu de voorwaarden door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. Deze bepalen naast de gunningswijze ook de inhoud van de af te sluiten concessieovereenkomst. Voorstel van beslissing: De voorwaarden voor de concessieovereenkomst goed te keuren. Besloten vergadering. 17. Waarnemend Stedenbouwkundig Ambtenaar - aanpassing aanstellingen. Sarah Janssens,deskundige omgeving, werd door de gemeenteraad in vergadering van 23 oktober 2014 aangesteld om bij afwezigheid van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van een bouwaanvraag te kunnen doen. Ondertussen is Sarah Janssens aangesteld als deskundige omgeving met een contract van onbepaalde duur. Op dit moment bereidt ze ook inhoudelijk de stedenbouwkundige dossiers voor. Er wordt voorgesteld bij verhindering en/of langdurige afwezigheid van Achille Nijns, Sarah Janssens aan te stellen als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar om alle taken van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar uit te oefenen. Bij gelijktijdige afwezigheid van de stedenbouwkundige ambtenaar en Sarah Janssens kan Sophie Vancraywinkel het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van een bouwaanvraag doen. Voorstel van beslissing: De aanpassing van de aanstellingen goed te keuren. Gemeente Geetbets: Toelichting gemeenteraad van 28 september /6

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen;

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda: Zitting van 10 oktober 2008 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 1 ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 08/07/2014

NOTULEN RAAD 08/07/2014 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/07/2014 NOTULEN RAAD 08/07/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren.

De raad wordt gevraagd om de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 goed te keuren. LANG VERSLAG OPEN ZITTING OCMW-raad van 17 september 2014 OPEN ZITTING 0 Map 00 Notulen 0.1 Goedkeuring van de notulen van de open zitting van 16 juli 2014 De raad wordt gevraagd om de notulen van de open

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie