Toelichtingsnota Gemeenteraad. Datum zitting 25/11/2013 Aanvangsuur zitting /11/2013 Pagina 1 van 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichtingsnota Gemeenteraad. Datum zitting 25/11/2013 Aanvangsuur zitting 20.00. 14/11/2013 Pagina 1 van 11"

Transcriptie

1 Toelichtingsnota Gemeenteraad Datum zitting 25/11/2013 Aanvangsuur zitting Locatie Raadzaal 14/11/2013 Pagina 1 van 11

2 Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. M. Keulen Burgem.-Voorz. mevr. V. Schellingen Raadslid dhr. M. Curvers Schepen dhr. M. Kerkhofs Raadslid dhr. T. Castermans Schepen dhr. L. Joosten Raadslid mevr. S. Martens Schepen mevr. A. Puts Raadslid dhr. P. Tollenaers Schepen dhr. D. Terwingen Raadslid dhr. P. Nelissen Schepen mevr. J. Martens Raadslid mevr. A. Jeurissen Schepen dhr. P. Verheyen Raadslid dhr. M. Stevens NS Schepen * dhr. R. Mechels Raadslid dhr. A. Vangronsveld Raadslid mevr. M. Neven Raadslid dhr. P. Van Berkel Raadslid dhr. D. Geurts Raadslid mevr. V. Jans Raadslid dhr. J.P. Hermans Raadslid dhr. R. Nivelle Raadslid dhr. L. Prevaes Raadslid dhr. F. Stouten Raadslid mevr. K. Thijs Raadslid dhr. M. Geurts Raadslid mevr. C. Gorissen Raadslid dhr. S. Meulemans Raadslid dhr. I. Maes Raadslid dhr. W. Vancleynenbreugel Secretaris * Niet stemgerechtigde schepen Openbare zitting 1 Lanaken - Afbraak Sporthal Sint Servaes GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Voorstel tot goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht : 'Lanaken - afbraak sporthal Sint Servaes' volgens een onderhandelingsprocede zonder bekendmaking waarvoor de kosten geraamd worden op ,38 excl. btw of ,93 incl. btw. Volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden : - het rooien van beplantingen binnen een straal van 3 meter rondom het gebouw - het inrichten van de werf (plaatsen van afsluitingen, signalisatie,...) - het verwijderen en afvoeren van asbest cfr. de bijgevoegde asbestinventaris en volgens de wettelijke regelgeving hieromtrent - het afbreken van de sporthal + nevengebouwen cfr. de sloopinventaris - het egaliseren tot op maaiveldniveau met zand, worteldoek en breekpuin van de zone waar het gebouw gesloopt werd (in afwachting van de nieuwe bestemming van het terrein) Krediet wordt voorzien in het investeringsbudget dienstjaar Budgetwijziging 2013 Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken

3 Budgetwijziging 2013 Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken Akteneming. 3 OCMW Budgetwijziging 2013/ OCMW: Goedkeuring door de gemeenteraad Budgetwijziging Voorstel tot statutenwijziging ter goedkeuring aan de bijzondere algemene vergaderingen van respectievelijk Infrax Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua Voorstel tot statutenwijziging ter goedkeuring aan de bijzondere algemene vergaderingen van respectievelijk Infrax Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua. Zoals men weet moet elk voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking minstens 90 dagen op voorhand aan de deelnemers worden bezorgd. Ons bestuur beschikt nu over de bepaalde termijn van 90 dagen om te beraadslagen en te beslissen of zij al dan niet met deze statutenwijziging kunnen instemmen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de statutenwijziging die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bijzondere algemene vergaderingen van respectievelijk Infrax Limburg, Inter-energa, Intermedia en Inter-aqua. 5 Inter-Energa/Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 10 december Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers /11/2013 Pagina 3 van 11

4 Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 10 december 2013 om uur te Hasselt in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Inter-Energa als volgt aangeduid : - dhr. Patrick Tollenaers, afgevaardigde. dhr. Denis Geurts, plaatsvervangend. - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. dhr. Peter verheyen, plaatsvervangend. - dhr. Dominique Terwingen, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa op dinsdag 10 december 2013 : 2. Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers met stemmenverdeling. 3. Mandatering van de drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 6 Infrax Limburg / Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 16 december Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 december 2013 om uur te Hasselt in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg als volgt aangeduid : - dhr. Patrick Tollenaers, afgevaardigde. mevr. Astrid Puts, plaatsvervangend. - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. mevr. Viviane Schellingen, plaatsvervangend. - dhr. Denis Geurts, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad dd. 25 november 2013 wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax-Limburg op maandag 16 december 2013 : 2. Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers met

5 stemmenverdeling. 3. Mandatering van de drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 7 Inter-Aqua/Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 17 december Aanduiding van twee afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2013 om uur te Hasselt in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Inter-Aqua als volgt aangeduid : - mevr. Viviane Schellingen, afgevaardigde. dhr. Stefan Meulemans, plaatsvervangend. - mevr. Christel Gorissen, afgevaardigde. dhr. Ivo Maes, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad dd. 25 november 2013 wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua op dinsdag 17 december 2013 : 2. Aanduiding van twee afgevaardigden en/of plaatsvervangers met stemmenverdeling. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 8 Inter-Media/Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 18 december Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 december 2013 om uur te Hasselt in zaal Nieuwenhoven van Infrax gelegen aan Trichterheideweg 8. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Inter-Media als volgt aangeduid : - mevr. Jolein Martens, afgevaardigde. mevr. Astrid Puts, plaatsvervangend. - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. 14/11/2013 Pagina 5 van 11

6 mevr. Anita Jeurissen, plaatsvervangend. - mevr. Viviane Schellingen, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Media op woensdag 18 december 2013 : 2. Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers met stemmenverdeling. 3. Mandatering van de drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 9 IGL buitengewone vergadering van de algemene vergadering op vrijdag 13 december Aanduiding van één afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger Uitnodiging op de buitengewone vergadering van de algemene vergadering van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband, Intercommunale vereniging voor Hulp aan Gehandicapten Limburg. Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 13 december 2013 om uur in de refter van IGL, Ter Heide Genk, Klotstraat 125. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/03/2013 voor de algemene vergadering IGL als volgt aangeduid : - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. mevr. Anita Jeurissen, plaatsvervangend afgevaardigde. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de buitengewone vergadering van de algemene vergadering IGL op vrijdag 13 december 2013 : 2. Aanduiding van één afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 10 Limburg.net Algemene Vergadering op woensdag 18 december Aanduiding van een afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger

7 Uitnodiging op de algemene vergadering die zal doorgaan op woensdag 18 december 2013 om 19 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Limburg.net als volgt aangeduid : - dhr. Patrick Tollenaers, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend afgevaardigde. Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 oktober 2013 werden de statuten van Limburg.net aangepast ifv de verplichting om voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger te benoemen. De gemeenteraad kan vanaf nu een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden voor de hele verdere legislatuur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 18 december 2013 : 2. Aanduiding van een afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 11 Goedkeuring buitengewone investeringssubsidie aan AA Rekem voor aankoop van een grasmaaier t.b.v ,00 euro Het schepencollege van 10 oktober 2013 ging reeds akkoord om bij begrotingswijziging 2013 de nodige budgetten te voorzien. De gemeentelijke sportraad gaf in haar vergadering van 5 november 2013 positief advies. AA Rekem dient een nieuwe grasmaaier aan te kopen daar de oude het begeven heeft. Zij vragen hiervoor een subsidie van de gemeente. Zij hebben een tijdje een grasmaaier gehuurd, maar dit bleek veel te duur. Daarom is de club overgegaan tot de aanschaf van een occassie grasmaaier, kostprijs 8.000,00 euro. 12 Goedkeuring buitengewone investeringssubsidie aan ATLA voor aanpassing pisteverlichting t.b.v ,00 euro ATLA vraagt een tussenkomst van de gemeente voor aanpassingen aan de 14/11/2013 Pagina 7 van 11

8 pisteverlichting. In de gemeentebegroting 2013 werd hiervoor een bedrag van 7.000,00 euro voor ingeschreven. De kostenraming komt op 6.672,00 euro. (zie offerte in bijlage) De gemeentelijke sportraad gaf positief advies in haar vergadering van 8 augustus Goedkeuring buitengewone investeringssubsidie aan KVC Kesselt voor aankoop van een grasmaaier t.b.v ,00 euro Het schepencollege van 10 oktober 2013 ging reeds akkoord om bij begrotingswijziging 2013 de nodige budgetten te voorzien. De gemeentelijke sportraad gaf in haar vergadering van 5 november 2013 positief advies. KVC Kesselt wenst zijn grasmaaier van 17 jaar oud te vervangen en vragen hiervoor een subsidie van de gemeente. Voor de aanschaf van een nieuwe grasmaaier werden een drietal leveranciers benaderd en een viertal machines geevalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het aanbod van de firma Brouns de beste keuze is. 14 gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Industriezone Smeermaas wijzigingsplan VOORLOPIGE VASTSTELLING De gemeente Lanaken wil haar kernwinkelgebied versterken. Net zoals in veel andere Vlaamse steden wordt het centrum Lanaken in toenemende mate geconfronteerd met een herlokalisatie van handelszaken en toenemende leegstand. De gemeente wil een beleid ontwikkelen om deze trend te keren. Een meer dynamisch centrum zet aan tot nieuwe investeringen en beperkt de koopvlucht maar verhoogt vooral de maatschappelijke leefbaarheid. Een versterking van het kernwinkelgebied wordt ook gestimuleerd door het sturen op perifere handelsvestigingen. Het lokaal bedrijventerrein 'Smeermaas' biedt -door het opstellen van een BPA- ook ruimte voor handelszaken. Hierdoor kan deze omgeving in concurrentie treden met het kernwinkelgebied. Het is wenselijk om enige voorwaarden te koppelen op vlak van de omvang en de aard van de handelszaken die zich in dit lokaal bedrijventerrein wil vestigen. Hierdoor wordt ook de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor lokale bedrijven die productie of verwerking verbinden met verkoop.

9 15 Aankoop van gronden voor de aanleg van fietspaden langs de N78-Kiezelweg. Goedkeuring van de onderhandse overeenkomsten van aankoop van gronden en pachtverbreking De gemeente ondertekende de koepelmodule met module 13B in verband met de aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid. Onze gemeente zal vrijliggende fietspaden aanleggen langs de gewestweg N78, zijnde de Kiezelweg. De kosten voor de aankoop van de benodigde gronden werden door het Aankoopcomité te Hasselt geschat op Op 31 maart 2011 keurde de gemeenteraad goed : - machtiging te verlenen aan het Aankoopcomité te Hasselt voor het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop of verwerving van de benodigde gronden. - machtiging te verlenen aan het Aankoopcomité voor het opmaken en verlijden van alle akten terzake. - een provisie te voorzien van voor de te maken aktenkosten. Op de gemeenteraden dd. 24 november 2011; 22 december 2011; 26 januari 2012; 29 maart 2012; 26 april 2012; 28 juni 2012 ; 30 augustus 2012; 20 december 2012, 25 maart 2013 en 29 april 2013 werden de overeenkomsten met de diverse eigenaars en pachters goedgekeurd. Dit is het voorlaatste dossier dat nog dient te worden goedgekeurd. De gemeenteraad dient thans nog de inhoud van de volgende akten van aankoop en akten van pachtverbreking goed te keuren zodat tot betaling kan worden overgegaan. Er zijn voldoende middelen voorhanden op begrotingsartikel 421/ van de buitengewone begroting van uitgaven dienstjaar Afschaffing, onttrekking aan het openbaar domein en verlegging van een deel van buurtweg 52 in het kader van de realisatie van een privéverkaveling aan de Holtstraat Een deel van buurtweg nr 52 doorkruist het binnenliggend gebied aan de Holtstraat waar een nieuwe privéverkaveling zal worden gerealiseerd. In het kader van de verkavelingsaanvraag dient dit deel van de buurtweg te worden onttrokken aan het openbaar domein, afgeschaft en verlegd (nieuw tracé) en dit zoals aangegeven op het voorliggend opmetingsplan. Het openbaar onderzoek loopt tot 22 november Eventuele klachten of opmerkingen zullen worden onderzocht en indien nodig weerlegd. Na beslissing door de gemeenteraad dient het dossier nog goedgekeurd te 14/11/2013 Pagina 9 van 11

10 worden door de Bestendige Deputatie. 17 Voorstel voor aanpassing en goedkeuring gebruikersovereenkomsten voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen in gemeentelijke accommodaties Voorstel om de huidige gebruikersovereenkomsten met de jeugdhuizen en jeugdvereningingen te optimaliseren. Voor ieder jeugdhuis en jeugdvereniging willen we dezelfde overeenkomst gebruikt. Bijkomstig is er voor elk jeugdhuis en -vereniging een specifieke plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit houdt in dat alle eigendommen van de gemeente opgelijst werden. Tevens werden de nieuwe geluidsnormen (artikel 17) opgenomen. Ook willen we de te betalen vergoedingen zoveel mogelijk gelijk brengen. Een blanco voorstel vindt u in bijlage. Overzicht huidige situatie: Betalen als tegemoetkoming in de kosten voor water, elektriciteit en verwarming (per jaar): KSJ Rekem: 200,00 euro Chiro Jooske, KSJ Veld., KLJ Kesselt: 400,00 euro Jeugdhuis 't Hoes: 525,00 euro Jeugdhuis The Pub (= nu gesloten) : 600,00 euro Betalen hun eigen kosten voor water, elektriciteit en verwarming: Jeugdhuis De Brik Jeugdhuis Jouwes Scouts Chiro Sprokkel Nieuw voorstel: 1.Jeugdhuizen, Chiro Sprokkel en Scoutsbetalen betalen hun eigen energiekosten. Dit is technisch ook mogelijk omdat er aparte meters voorzien zijn. De andere jeugdverenigingen betalen een vergoeding van 360,00 euro 2. De gemeente betaalt de onderhoudscontracten voor deze bovenaangehaalde jeugdhuizen en -verenigingen. 3. De gemeente staat niet meer in voor de poets van de jeugdhuizen. Gebeurt nu ook niet bij de jeugdverenigingen. 4. De gemeente stort de volledige inkomsten van de verhuur repetitieruimte (2,00 euro/uur) door aan JH De Brik ipv een forfaitair bedrag. Positief advies werd gegeven in de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van 12 juni 2013 indien er rekening wordt gehouden met de opmerkingen, wat we in de mate van het mogelijke ook gedaan hebben. 18 Voorstel goedkeuring nieuwe overeenkomst voor Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) deeltijds Kunstonderwijs tussen de gemeente Lanaken, stad Bilzen en gemeente Zutendaal

11 Tijdens de vorige bestuursperiode (2006) werd voor het eerst een Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de samenwerking rond deeltijds Kunstonderwijs tussen Lanaken, Bilzen en Zutendaal. Voorstel tot goedkeuring van nieuwe overeenkomst, die de huidige samenwerking tussen de 3 besturen verlengt. 19 Goedkeuring aanpassing competentieprofielen voor het gemeentepersoneel Voorstel tot afslanking van de huidige competentieprofielen door schrapping van een aantal dubbel vermelde competenties of niet relevante competenties. Deze competenties worden gebruikt voor aanwerving,bevordering, evaluatie en vorming van gemeentepersoneel. 20 Vastleggen verlof, feestdagen- en brugdagenregeling 2014 voor het gemeentepersoneel + collectieve sluitingen in Het vastleggen van de verlof-, feestdagen- en brugdagenregeling 2014 en de collectieve sluitingen voor het voltallig gemeentepersoneel van gemeentebestuur Lanaken. 14/11/2013 Pagina 11 van 11

Toelichtingsnota Gemeenteraad. Datum zitting 25/03/2013 Aanvangsuur zitting 20.00. 21/03/2013 Pagina 1 van 18

Toelichtingsnota Gemeenteraad. Datum zitting 25/03/2013 Aanvangsuur zitting 20.00. 21/03/2013 Pagina 1 van 18 Toelichtingsnota Gemeenteraad Datum zitting 25/03/2013 Aanvangsuur zitting 20.00 Locatie Raadzaal 21/03/2013 Pagina 1 van 18 Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. M. Keulen Burgem.-Voorz.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari 2008 op de inname van het openbaar domein

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari 2008 op de inname van het openbaar domein Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Gouverneur dd. 5 augustus 2013 betreffende de goedkeuring van de gemeenterekening 2011 van de gemeente;

Gelet op het besluit van de Gouverneur dd. 5 augustus 2013 betreffende de goedkeuring van de gemeenterekening 2011 van de gemeente; Notulen Gemeenteraad Datum zitting 30/09/2013 Aanvangsuur zitting 20.00 Locatie Raadzaal Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. M. Keulen Burgem.-Voorz. mevr. V. Schellingen Raadslid dhr.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. Tweede oproep (volgens artikel 26 van het Gemeentedecreet)

Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. Tweede oproep (volgens artikel 26 van het Gemeentedecreet) 7") z itendaal Verslag van de gemeenteraad van 12 oktober 2015 Aanwezig : Robben Martens Voorzitter Jef Bobbaers - Burgemeester Raymond Thijs, Ann Schrijvers, Harry Vanherf, Dirk Smits, Matty Coninx Schepenen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001 Aanstelling waarnemend secretaris. Aan de raad wordt gevraagd de aanstelling van de heer

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen GEMEENTERAADSVERGADERING 26 MAART 2015 VERKLARENDE NOTA 02. Politie - goedkeuring door de gouverneur van de jaarrekening - dienstjaar 2013 - eengemeentepolitiezone

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 oktober 2009. TOELICHTENDE NOTA IN OPENBARE VERGADERING 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen 02. Politie - besluiten van de burgemeester van 12 oktober 2015 - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo agenda maandag 6 oktober 2008 Openbare zitting 1. Overheidsopdrachten. Herstellen klinkerwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze. Bestek wordt ter goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Vaststellen jaarrekening 2013 De gemeenteraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 2 juni 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEUREN BUDGETWIJZIGING NR 1/2010 - KERKFABRIEK SINT-AMANDUS DENDERLEEUW Voorgesteld

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur raadzaal. 1. BELEIDSSECRETARIAAT

OPENBARE ZITTING. TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur raadzaal. 1. BELEIDSSECRETARIAAT TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 september 2013 om 19.30 uur raadzaal. OPENBARE ZITTING 1. BELEIDSSECRETARIAAT 1.1 Nieuwe filiaalovereenkomst deeltijds kunstonderwijs met de stad Beringen. Al gedurende

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015. RAADZAAL 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 26 FEBRUARI 2015 RAADZAAL 19u30 1. BIJDRAGE STAD NIEUWPOORT AAN DE POLITIEZONE Aan de raad wordt gevraagd het bedrag van 2.638.239 als bijdrage van de stad Nieuwpoort

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/ openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/04/ De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/ goed te keuren.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC.

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC. Zitting Gemeenteraad van 19.12.2013. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 mei 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 28 mei 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 28 mei 2015 Openbare zitting Tweede oproep (artikel 26, 3e lid van het Gemeentedecreet) 01. Proces-verbaal kasnazicht en financieel rapport - 1ste kwartaal 2015 Voorstel

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015. 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring.

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015. 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring. BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2015 001 Notulen vergadering gemeenteraad 19 oktober 2015: goedkeuring. Stadssecretaris Kathleen Bergoets stelde het ontwerp van notulen van de vergadering

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 NOVEMBER 2009

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 NOVEMBER 2009 OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 16 NOVEMBER 2009 001 Goedkeuring verslag gemeenteraad oktober 002 Aktename van het ontslag van mevrouw Els Maris als OCMW-raadslid Bij schrijven

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring.

001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring. Openbare vergadering 001 Notulen gemeenteraad 21 en 28 oktober 2013: goedkeuring. De stadssecretaris stelde het ontwerp van notulen van de gemeenteraden van 21 en 28 oktober 2013 op. De ontwerpen lagen

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het Vlaamse Gewest;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende het administratief toezicht op de gemeenten van het Vlaamse Gewest; Notulen Gemeenteraad Datum zitting 28/10/2013 Aanvangsuur zitting 20.00 Locatie Raadzaal Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. M. Keulen Burgem.-Voorz. mevr. V. Schellingen Raadslid dhr.

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OCMW ROESELARE VERSLAG

OCMW ROESELARE VERSLAG OCMW ROESELARE VERSLAG van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 februari 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 februari 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. OPENBARE ZITTING. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. Het huidig reglement op de begraafplaatsen dateert van 2001 en dient om verschillende

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie