Toelichtingsnota Gemeenteraad. Datum zitting 25/11/2013 Aanvangsuur zitting /11/2013 Pagina 1 van 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichtingsnota Gemeenteraad. Datum zitting 25/11/2013 Aanvangsuur zitting 20.00. 14/11/2013 Pagina 1 van 11"

Transcriptie

1 Toelichtingsnota Gemeenteraad Datum zitting 25/11/2013 Aanvangsuur zitting Locatie Raadzaal 14/11/2013 Pagina 1 van 11

2 Aanwezigheid: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw dhr. M. Keulen Burgem.-Voorz. mevr. V. Schellingen Raadslid dhr. M. Curvers Schepen dhr. M. Kerkhofs Raadslid dhr. T. Castermans Schepen dhr. L. Joosten Raadslid mevr. S. Martens Schepen mevr. A. Puts Raadslid dhr. P. Tollenaers Schepen dhr. D. Terwingen Raadslid dhr. P. Nelissen Schepen mevr. J. Martens Raadslid mevr. A. Jeurissen Schepen dhr. P. Verheyen Raadslid dhr. M. Stevens NS Schepen * dhr. R. Mechels Raadslid dhr. A. Vangronsveld Raadslid mevr. M. Neven Raadslid dhr. P. Van Berkel Raadslid dhr. D. Geurts Raadslid mevr. V. Jans Raadslid dhr. J.P. Hermans Raadslid dhr. R. Nivelle Raadslid dhr. L. Prevaes Raadslid dhr. F. Stouten Raadslid mevr. K. Thijs Raadslid dhr. M. Geurts Raadslid mevr. C. Gorissen Raadslid dhr. S. Meulemans Raadslid dhr. I. Maes Raadslid dhr. W. Vancleynenbreugel Secretaris * Niet stemgerechtigde schepen Openbare zitting 1 Lanaken - Afbraak Sporthal Sint Servaes GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Voorstel tot goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht : 'Lanaken - afbraak sporthal Sint Servaes' volgens een onderhandelingsprocede zonder bekendmaking waarvoor de kosten geraamd worden op ,38 excl. btw of ,93 incl. btw. Volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden : - het rooien van beplantingen binnen een straal van 3 meter rondom het gebouw - het inrichten van de werf (plaatsen van afsluitingen, signalisatie,...) - het verwijderen en afvoeren van asbest cfr. de bijgevoegde asbestinventaris en volgens de wettelijke regelgeving hieromtrent - het afbreken van de sporthal + nevengebouwen cfr. de sloopinventaris - het egaliseren tot op maaiveldniveau met zand, worteldoek en breekpuin van de zone waar het gebouw gesloopt werd (in afwachting van de nieuwe bestemming van het terrein) Krediet wordt voorzien in het investeringsbudget dienstjaar Budgetwijziging 2013 Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken

3 Budgetwijziging 2013 Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken Akteneming. 3 OCMW Budgetwijziging 2013/ OCMW: Goedkeuring door de gemeenteraad Budgetwijziging Voorstel tot statutenwijziging ter goedkeuring aan de bijzondere algemene vergaderingen van respectievelijk Infrax Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua Voorstel tot statutenwijziging ter goedkeuring aan de bijzondere algemene vergaderingen van respectievelijk Infrax Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua. Zoals men weet moet elk voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking minstens 90 dagen op voorhand aan de deelnemers worden bezorgd. Ons bestuur beschikt nu over de bepaalde termijn van 90 dagen om te beraadslagen en te beslissen of zij al dan niet met deze statutenwijziging kunnen instemmen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de statutenwijziging die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bijzondere algemene vergaderingen van respectievelijk Infrax Limburg, Inter-energa, Intermedia en Inter-aqua. 5 Inter-Energa/Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 10 december Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers /11/2013 Pagina 3 van 11

4 Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 10 december 2013 om uur te Hasselt in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Inter-Energa als volgt aangeduid : - dhr. Patrick Tollenaers, afgevaardigde. dhr. Denis Geurts, plaatsvervangend. - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. dhr. Peter verheyen, plaatsvervangend. - dhr. Dominique Terwingen, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Energa op dinsdag 10 december 2013 : 2. Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers met stemmenverdeling. 3. Mandatering van de drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 6 Infrax Limburg / Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 16 december Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 december 2013 om uur te Hasselt in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax Limburg als volgt aangeduid : - dhr. Patrick Tollenaers, afgevaardigde. mevr. Astrid Puts, plaatsvervangend. - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. mevr. Viviane Schellingen, plaatsvervangend. - dhr. Denis Geurts, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad dd. 25 november 2013 wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax-Limburg op maandag 16 december 2013 : 2. Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers met

5 stemmenverdeling. 3. Mandatering van de drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 7 Inter-Aqua/Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 17 december Aanduiding van twee afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2013 om uur te Hasselt in de kantoren van Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Inter-Aqua als volgt aangeduid : - mevr. Viviane Schellingen, afgevaardigde. dhr. Stefan Meulemans, plaatsvervangend. - mevr. Christel Gorissen, afgevaardigde. dhr. Ivo Maes, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad dd. 25 november 2013 wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Aqua op dinsdag 17 december 2013 : 2. Aanduiding van twee afgevaardigden en/of plaatsvervangers met stemmenverdeling. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 8 Inter-Media/Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 18 december Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 3. Mandatering van de afgevaardigden en/of plaatsvervangers Uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van de deelnemers in het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media. Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 december 2013 om uur te Hasselt in zaal Nieuwenhoven van Infrax gelegen aan Trichterheideweg 8. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Inter-Media als volgt aangeduid : - mevr. Jolein Martens, afgevaardigde. mevr. Astrid Puts, plaatsvervangend. - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. 14/11/2013 Pagina 5 van 11

6 mevr. Anita Jeurissen, plaatsvervangend. - mevr. Viviane Schellingen, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-Media op woensdag 18 december 2013 : 2. Aanduiding van drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers met stemmenverdeling. 3. Mandatering van de drie afgevaardigden en/of plaatsvervangers. 9 IGL buitengewone vergadering van de algemene vergadering op vrijdag 13 december Aanduiding van één afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger Uitnodiging op de buitengewone vergadering van de algemene vergadering van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband, Intercommunale vereniging voor Hulp aan Gehandicapten Limburg. Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 13 december 2013 om uur in de refter van IGL, Ter Heide Genk, Klotstraat 125. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/03/2013 voor de algemene vergadering IGL als volgt aangeduid : - dhr. Ivo Maes, afgevaardigde. mevr. Anita Jeurissen, plaatsvervangend afgevaardigde. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de buitengewone vergadering van de algemene vergadering IGL op vrijdag 13 december 2013 : 2. Aanduiding van één afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 10 Limburg.net Algemene Vergadering op woensdag 18 december Aanduiding van een afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger

7 Uitnodiging op de algemene vergadering die zal doorgaan op woensdag 18 december 2013 om 19 uur in de kantoren van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. De gemeenteraad heeft in zitting van 25/02/2013 voor de algemene vergadering van Limburg.net als volgt aangeduid : - dhr. Patrick Tollenaers, afgevaardigde. dhr. Tony Castermans, plaatsvervangend afgevaardigde. Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 oktober 2013 werden de statuten van Limburg.net aangepast ifv de verplichting om voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger te benoemen. De gemeenteraad kan vanaf nu een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden voor de hele verdere legislatuur. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor de algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 18 december 2013 : 2. Aanduiding van een afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 3. Mandatering van de afgevaardigde en/of plaatsvervanger. 11 Goedkeuring buitengewone investeringssubsidie aan AA Rekem voor aankoop van een grasmaaier t.b.v ,00 euro Het schepencollege van 10 oktober 2013 ging reeds akkoord om bij begrotingswijziging 2013 de nodige budgetten te voorzien. De gemeentelijke sportraad gaf in haar vergadering van 5 november 2013 positief advies. AA Rekem dient een nieuwe grasmaaier aan te kopen daar de oude het begeven heeft. Zij vragen hiervoor een subsidie van de gemeente. Zij hebben een tijdje een grasmaaier gehuurd, maar dit bleek veel te duur. Daarom is de club overgegaan tot de aanschaf van een occassie grasmaaier, kostprijs 8.000,00 euro. 12 Goedkeuring buitengewone investeringssubsidie aan ATLA voor aanpassing pisteverlichting t.b.v ,00 euro ATLA vraagt een tussenkomst van de gemeente voor aanpassingen aan de 14/11/2013 Pagina 7 van 11

8 pisteverlichting. In de gemeentebegroting 2013 werd hiervoor een bedrag van 7.000,00 euro voor ingeschreven. De kostenraming komt op 6.672,00 euro. (zie offerte in bijlage) De gemeentelijke sportraad gaf positief advies in haar vergadering van 8 augustus Goedkeuring buitengewone investeringssubsidie aan KVC Kesselt voor aankoop van een grasmaaier t.b.v ,00 euro Het schepencollege van 10 oktober 2013 ging reeds akkoord om bij begrotingswijziging 2013 de nodige budgetten te voorzien. De gemeentelijke sportraad gaf in haar vergadering van 5 november 2013 positief advies. KVC Kesselt wenst zijn grasmaaier van 17 jaar oud te vervangen en vragen hiervoor een subsidie van de gemeente. Voor de aanschaf van een nieuwe grasmaaier werden een drietal leveranciers benaderd en een viertal machines geevalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het aanbod van de firma Brouns de beste keuze is. 14 gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan Industriezone Smeermaas wijzigingsplan VOORLOPIGE VASTSTELLING De gemeente Lanaken wil haar kernwinkelgebied versterken. Net zoals in veel andere Vlaamse steden wordt het centrum Lanaken in toenemende mate geconfronteerd met een herlokalisatie van handelszaken en toenemende leegstand. De gemeente wil een beleid ontwikkelen om deze trend te keren. Een meer dynamisch centrum zet aan tot nieuwe investeringen en beperkt de koopvlucht maar verhoogt vooral de maatschappelijke leefbaarheid. Een versterking van het kernwinkelgebied wordt ook gestimuleerd door het sturen op perifere handelsvestigingen. Het lokaal bedrijventerrein 'Smeermaas' biedt -door het opstellen van een BPA- ook ruimte voor handelszaken. Hierdoor kan deze omgeving in concurrentie treden met het kernwinkelgebied. Het is wenselijk om enige voorwaarden te koppelen op vlak van de omvang en de aard van de handelszaken die zich in dit lokaal bedrijventerrein wil vestigen. Hierdoor wordt ook de noodzakelijke ruimte gecreëerd voor lokale bedrijven die productie of verwerking verbinden met verkoop.

9 15 Aankoop van gronden voor de aanleg van fietspaden langs de N78-Kiezelweg. Goedkeuring van de onderhandse overeenkomsten van aankoop van gronden en pachtverbreking De gemeente ondertekende de koepelmodule met module 13B in verband met de aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid. Onze gemeente zal vrijliggende fietspaden aanleggen langs de gewestweg N78, zijnde de Kiezelweg. De kosten voor de aankoop van de benodigde gronden werden door het Aankoopcomité te Hasselt geschat op Op 31 maart 2011 keurde de gemeenteraad goed : - machtiging te verlenen aan het Aankoopcomité te Hasselt voor het voeren van de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop of verwerving van de benodigde gronden. - machtiging te verlenen aan het Aankoopcomité voor het opmaken en verlijden van alle akten terzake. - een provisie te voorzien van voor de te maken aktenkosten. Op de gemeenteraden dd. 24 november 2011; 22 december 2011; 26 januari 2012; 29 maart 2012; 26 april 2012; 28 juni 2012 ; 30 augustus 2012; 20 december 2012, 25 maart 2013 en 29 april 2013 werden de overeenkomsten met de diverse eigenaars en pachters goedgekeurd. Dit is het voorlaatste dossier dat nog dient te worden goedgekeurd. De gemeenteraad dient thans nog de inhoud van de volgende akten van aankoop en akten van pachtverbreking goed te keuren zodat tot betaling kan worden overgegaan. Er zijn voldoende middelen voorhanden op begrotingsartikel 421/ van de buitengewone begroting van uitgaven dienstjaar Afschaffing, onttrekking aan het openbaar domein en verlegging van een deel van buurtweg 52 in het kader van de realisatie van een privéverkaveling aan de Holtstraat Een deel van buurtweg nr 52 doorkruist het binnenliggend gebied aan de Holtstraat waar een nieuwe privéverkaveling zal worden gerealiseerd. In het kader van de verkavelingsaanvraag dient dit deel van de buurtweg te worden onttrokken aan het openbaar domein, afgeschaft en verlegd (nieuw tracé) en dit zoals aangegeven op het voorliggend opmetingsplan. Het openbaar onderzoek loopt tot 22 november Eventuele klachten of opmerkingen zullen worden onderzocht en indien nodig weerlegd. Na beslissing door de gemeenteraad dient het dossier nog goedgekeurd te 14/11/2013 Pagina 9 van 11

10 worden door de Bestendige Deputatie. 17 Voorstel voor aanpassing en goedkeuring gebruikersovereenkomsten voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen in gemeentelijke accommodaties Voorstel om de huidige gebruikersovereenkomsten met de jeugdhuizen en jeugdvereningingen te optimaliseren. Voor ieder jeugdhuis en jeugdvereniging willen we dezelfde overeenkomst gebruikt. Bijkomstig is er voor elk jeugdhuis en -vereniging een specifieke plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit houdt in dat alle eigendommen van de gemeente opgelijst werden. Tevens werden de nieuwe geluidsnormen (artikel 17) opgenomen. Ook willen we de te betalen vergoedingen zoveel mogelijk gelijk brengen. Een blanco voorstel vindt u in bijlage. Overzicht huidige situatie: Betalen als tegemoetkoming in de kosten voor water, elektriciteit en verwarming (per jaar): KSJ Rekem: 200,00 euro Chiro Jooske, KSJ Veld., KLJ Kesselt: 400,00 euro Jeugdhuis 't Hoes: 525,00 euro Jeugdhuis The Pub (= nu gesloten) : 600,00 euro Betalen hun eigen kosten voor water, elektriciteit en verwarming: Jeugdhuis De Brik Jeugdhuis Jouwes Scouts Chiro Sprokkel Nieuw voorstel: 1.Jeugdhuizen, Chiro Sprokkel en Scoutsbetalen betalen hun eigen energiekosten. Dit is technisch ook mogelijk omdat er aparte meters voorzien zijn. De andere jeugdverenigingen betalen een vergoeding van 360,00 euro 2. De gemeente betaalt de onderhoudscontracten voor deze bovenaangehaalde jeugdhuizen en -verenigingen. 3. De gemeente staat niet meer in voor de poets van de jeugdhuizen. Gebeurt nu ook niet bij de jeugdverenigingen. 4. De gemeente stort de volledige inkomsten van de verhuur repetitieruimte (2,00 euro/uur) door aan JH De Brik ipv een forfaitair bedrag. Positief advies werd gegeven in de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van 12 juni 2013 indien er rekening wordt gehouden met de opmerkingen, wat we in de mate van het mogelijke ook gedaan hebben. 18 Voorstel goedkeuring nieuwe overeenkomst voor Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) deeltijds Kunstonderwijs tussen de gemeente Lanaken, stad Bilzen en gemeente Zutendaal

11 Tijdens de vorige bestuursperiode (2006) werd voor het eerst een Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de samenwerking rond deeltijds Kunstonderwijs tussen Lanaken, Bilzen en Zutendaal. Voorstel tot goedkeuring van nieuwe overeenkomst, die de huidige samenwerking tussen de 3 besturen verlengt. 19 Goedkeuring aanpassing competentieprofielen voor het gemeentepersoneel Voorstel tot afslanking van de huidige competentieprofielen door schrapping van een aantal dubbel vermelde competenties of niet relevante competenties. Deze competenties worden gebruikt voor aanwerving,bevordering, evaluatie en vorming van gemeentepersoneel. 20 Vastleggen verlof, feestdagen- en brugdagenregeling 2014 voor het gemeentepersoneel + collectieve sluitingen in Het vastleggen van de verlof-, feestdagen- en brugdagenregeling 2014 en de collectieve sluitingen voor het voltallig gemeentepersoneel van gemeentebestuur Lanaken. 14/11/2013 Pagina 11 van 11

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR

AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD MAANDAG 22 AUGUSTUS 2011 OM 20.00 UUR Openbare vergadering 001-008 Aan de raad wordt gevraagd de wijzigingen van de meerjarenplanning 2008-2013 goed

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006

ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 1 ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim,

Nadere informatie

ZITTING VAN 21.04.2015

ZITTING VAN 21.04.2015 ZITTING VAN 21.04.2015 Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen T. Groeseneken, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST 1 De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige gemeenteraadszitting d.d. 23 juni 2011 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren. Het verslag wordt overeenkomstig artikel

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 februari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015

EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015 EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW GEWOON TOEZICHT BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING 001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 mei 2015 - goedkeuring.

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie