2008 geknipt voor goed beter beste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2008 geknipt voor goed beter beste"

Transcriptie

1 geknipt voor goed beter beste INLEIDING Dit jaarverslag is (er) geknipt voor goed, beter, beste. Het geeft een selectie weer van de goed, beter, beste prestaties van AveleijnSDT in. Deze buitengewone prestaties zijn te danken aan een aantal heldere uitgangspunten en visie. Deze geven we u graag mee en staan daarom op iedere linkerpagina in het verslag weergegeven. Elk uitgangspunt is bovendien vertaald in een collage. In de collages bevinden zich voor iedereen één of meer herkenbare elementen. Iedereen bezit de kwaliteit om voor zichzelf te zien wat goed, beter, beste is. Op de voorpagina staan allerlei goed, beter, beste afbeeldingen geknipt uit de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaren. Er is in die vijf jaren een stevige basis gelegd voor de huidige successen. De collage aan de achterkant erkent en herkent allen die hebben bijgedragen aan de huidige prestaties. INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 5 Raad van Toezicht 9 Leiderschap 11 Strategie en beleid 13 Management van medewerkers 15 Management van middelen 19 Management van processen 21 Waardering door cliënten en verwanten 23 Medezeggenschapsraden cliënten 25 Ondernemingsraad 27 Waardering door medewerkers 29 Verwachtingen Waardering door de maatschappij 31 Eindresultaten 33 Balans en resultatenrekening 35 Overzicht clusters 37 Gremia 39 UITGAVE: AVELEIJNSDT GROTESTRAAT GW BORNE TELEFOON: INTERNET: CONCEPT, TEKSTEN EN EINDREDACTIE: MW. DRS. T. BULUT MW. M.M.C.E. DEVERSON BSC DHR. IR. H.F. SNIJDER MW. M.J. VAAGS MA ONTWERP EN REALISATIE: MORSKIEFT ONTWERPERS VAN VISUELE IDENTITEIT, ENTER DRUKWERK: GRAPHIC IMPROVEMENTS, HENGELO AVELEIJNSDT, BORNE 3

2 Als de hoofdlijnen helder en eenduidig zijn, verbind je vrijwel alle betrokkenen én realiseer je dat hoofdlijnen hoofdlijnen zijn, ook bij tegenstrijdige belangen bestuursverslag Geknipt voor goed beter beste wordt getypeerd door veel goede prestaties. Sommige prestaties nog beter dan in de voorgaande jaren en soms ook de beste prestaties in vergelijking met anderen. Er is hoge kwaliteit van leven en zorg aan cliënten geboden in een zeer efficiënte en buitengewone plezierige werkomgeving. Er werd juridisch gefuseerd, na een jaar succesvolle bestuursfusie. Inmiddels is er sprake van een goed geïntegreerde organisatie met gemeenschappelijke waarden en een eenduidige visie op de toekomst. Veranderingen binnen de financiering door ZorgZwaartePakketten (ZZP) stimuleren om binnen de gehele organisatie op eenzelfde efficiëntieniveau te kunnen functioneren. Binnen bandbreedtes is er altijd ruimte voor eigenheid. Een fusie verrijkt deze processen binnen de bandbreedte. Die eigenheid is er door heel de organisatie en wordt ook aangemoedigd. We kunnen spreken van een bijzonder snel en succesvol verlopen fusietraject. Het financiële resultaat over bedraagt ruim 7 miljoen euro. Dit resultaat is door enkele incidentele zaken hoger dan in Wanneer hiervoor een correctie plaats vindt is het resultaat vergelijkbaar met dat van Het eigen ver mogen komt hiermee op zo n 33% van de opbrengsten. De benchmarkvergelijking gehandicapten sector van Ernst en Young laat zien dat de bedrijfsmatige prestaties van AveleijnSDT tot de beste behoren van Nederland. Onze focus op oplossingen in plaats van problemen is hier mede verantwoordelijk voor. Er wordt veel positieve energie door de medewerkers aangewend om de gewenste resultaten te bereiken. Datgene wat niet werkt wordt zoveel mogelijk met rust gelaten. Bovendien is de energie die cliënten en verwanten terug geven aan de organisatie een enorme inspiratie bron, ook zij focussen op oplossingen. Iedereen is bezig met het creëren van de gewenste situatie en bedenkt wat zijn of haar bijdrage kan zijn om dit zo snel mogelijk te bereiken. In was AveleijnSDT een A-status zorgaanbieder conform het tweede jaar van het tweejarige contract met het zorgkantoor. Er hoefde voor dit jaar niet aanbesteed te worden. De grote financiële risico s die instellingen lopen zijn inmiddels helder. De tarieven kunnen per jaar fors verschillen afhankelijk van de gunning en toegekende kwaliteits niveaus. Vooral ook in de kapitaalslastenvergoeding worden vanaf nu grote risico s gelopen, omdat bezetting door cliënten nodig is om de vergoeding voor de gebouwen te krijgen. Leegstand is verlies. De op het allerlaatste moment ingevoerde 35e percentielregeling voor enkele extramurale producten kon slechts in de eerste maanden van tot aanpassingen in het gevoerde beleid leiden. Het lastminutewerk van de overheid is langzamerhand meer regel dan uitzondering. We nemen dit aan als een gegeven. Als het zo structureel is kun je je er ook op voorbereiden. Het vraagt van ons slechts flexibiliteit en snel omschakelen vanuit de verschillende vooraf denkbare scenario s. De aangekondigde invoering van de ZZP laat zien dat er bij verblijfscliënten een budgetverruiming komt en dat er bij dagbesteding een forse budget korting plaats vindt. In het totale beeld wordt een verruiming verwacht van het budget. Er is in opnieuw bijzonder goed gepresteerd door de vele enthousiaste medewerkers. De aangeleerde oplossingsgerichte vaardigheden werden aangescherpt via de hulp van interne trainers en mondiale toptrainer en buitengewoon hoogleraar Louis Cauffman. Hoe meer jij je energie kunt richten op positieve wensen des te groter je werkplezier, maar vooral ook des te groter de resultaten. De arbeidsproductiviteit is ongekend hoog. En de score op de werkdrukbeleving een 6.5. Een op het eerste gezicht lage score maar relatief gezien een topscore in het land. De medewerkertevredenheidsonderzoeken uit laten dan ook zien dat op vrijwel alle fronten hoge waarderingen worden gegeven aan het werken bij AveleijnSDT. Zelfs zo hoog dat we op dit moment de titel mogen voeren van Beste Werkgever in de categorie non-profit in Twente en de Achterhoek. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de Universiteit Twente over promotieonderzoeken naar de resultaten van het oplossingsgerichte werken of anders verwoord positieve psychologie binnen de organisatie en het inhoudelijk werken met cliënten. Al een aantal jaren scoort AveleijnSDT Wonen ruim onder het landelijke gemiddelde percentage ziekteverzuim en elk jaar zien we een dalende bestuurder johan van praet focus op resultaten aan het bed en dat is vaak wat anders dan meer handen aan het bed 5

3 VERVOLG BESTUURSVERSLAG tendens. Ook in wordt het beste ziekteverzuimresultaat tot nu toe geboekt. Dit was 3.3%. Nog steeds zeer ruim onder het benchmarkgemiddelde van 5.2%. Hieruit spreekt de geweldige positieve houding die medewerkers hebben en de verantwoordelijkheid die zij voelen om voor cliënten en voor collega s het beste uit zichzelf te halen. In werd opnieuw aan alle eisen voldaan om het kwaliteitscertificaat HKZ/ISO9001 voor alle locaties voort te zetten. Op verzoek van cliënten werd een speciale website geïntroduceerd die bedoeld is voor alle cliënten van AveleijnSDT, maar ook voor anderen. Ook in groeide AveleijnSDT flink in volume, ruim 15%. Er is een toenemende vraag naar extramurale onder steuning en ook de vraag naar 24-uurs verblijfsonder steuning stijgt fors. In werden veel cliënten met verblijf en behandelstatus geplaatst. Vele nieuwe locaties werden in gebruik genomen. Die zorgden ervoor dat de gemiddelde huisvestings kwaliteit weer toenam. Toch is er nog een aantal oude gezinsvervangende tehuizen (GVT locaties) dat dringend aan vervanging toe is. De individuele ruimte voor cliënten is hier onder de maat en ook de algemene kwaliteit van het gebouw en voorzieningenniveau. In 2009 zullen dan ook weer een aantal locaties worden herbouwd. Door de steeds toenemende vraag van nieuwe cliënten worden veel kleinschalige projecten ontwikkeld, die uitdagend zijn voor cliënten en goed aansluiten bij hun wensen in wonen en dagbesteding. De keuzemogelijk heden voor cliënten zijn hierdoor fors gegroeid. Los van de toenemende vraag zien we ook een toename in de zorgzwaarte van verstandelijk gehandicapte cliënten die ook een indicatie hebben voor lichamelijke handicap en somatiek. Een verdere groei is verwacht voor Maatschappelijke aandacht was er onder andere door de voorbeeldfunctie die werd ingenomen met de gedragscode en specifiek met de afspraken rondom het rookbeleid. Veel mediabelangstelling was er voor het principe afspraak is afspraak en de voorbeeldfunctie. Van drie medewerkers die dit niet nakwamen met betrekking tot het rookbeleid werd afscheid genomen. Het hele proces werd nauwgezet gevolgd door vakbonden die tot de conclusie kwamen dat AveleijnSDT een gedragscode heeft waar helemaal niets mis mee is en dat medewerkers over het algemeen zeer tevreden zijn met deze organisatie die uitstekende prestaties levert. Toch werd besloten om een medewerkersraadpleging te houden middels een referendum over hoe om te gaan met het rookbeleid. Hieruit kwam naar voren dat er een zeer ruime meerderheid was voor roken buiten werktijd en dat indien gewenst roken in extra ingeplande eigen tijd hoort. Zodat rokers en niet-rokers allen evenveel effectieve werktijd werken. Ook was de ruime meerderheid voor roken uit het zicht van cliënten. Daarnaast werd er dit jaar weer, in het kader van duurzaam omgaan met onze wereld, een volledig biologisch kerstpakket uitgedeeld aan alle mede werkers en vrijwilligers. AveleijnSDT ziet met veel vertrouwen de toekomst tegemoet. De cliënten, de verwanten, de medewerkers, de vrijwilligers, de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, (C )CR-c en (C )CR-v zijn: geknipt voor goed, beter, beste. We zien nog steeds vele uitdagingen die kunnen worden aangegaan om topkwaliteit te leveren en te vergroten aan alle betrokkenen. Alle cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en gremia worden van harte uitgenodigd om hieraan een waardevolle bijdrage te leveren. Johan van Praet Bestuurder AveleijnSDT vrijwilliger en verwant hennie mensink het geeft veel voldoening als degene die je met een klusje helpt daar heel blij mee is Niets overtuigt meer dan zelf het goede voorbeeld geven 7

4 Raad van Toezicht Terugkijkend heeft de Raad van Toezicht (RvT) het jaar als het overgangsjaar van eenwording ervaren. Het was een uitdaging om na de juridische fusie van 1 januari ook de zachte kant van de fusie te managen. Het samenwerken van mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende lagen van beide voormalige stichtingen, bracht ook een cultuuromslag met zich mee. De raad heeft erop toegezien dat de bestuurder dit proces in goede banen heeft geleid. Uit de resultaten van de cliënt-, verwant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat dit overgangsjaar succesvol is verlopen. In is er steeds meer een wij-cultuur onder alle medewerkers ontstaan. Een belangrijke doelstelling van de RvT is het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening van AveleijnSDT. Hiertoe houdt de raad de ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraden nauwlettend bij. Verder heeft de raad jaarlijks een overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad-verwanten (CCR-v). Samen bespreken ze de gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen AveleijnSDT en kijken ze naar hun rol en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De RvT kijkt toe op de ontwikkelingen binnen de zorg. Een huidige ontwikkeling is de steeds groter wordende rol van vastgoed. De raad houdt deze ontwikkelingen nauwkeurig bij en ziet er op toe dat ook AveleijnSDT op deze ontwikkelingen inspeelt. Een concrete actie hierop is de uitbreiding van de raad. Begin 2009 is een nieuw lid aangesteld die de kennis en ervaring op het gebied van vastgoed heeft. Nu heeft de raad de deskundigheid in vastgoed zelf in huis gehaald waardoor hij de bestuurder nog gerichter kan adviseren. In 2009 zal de RvT erop toezien dat AveleijnSDT zijn visie op vastgoed verder zal gaan ontwikkelen. Naast de visieontwikkeling op vastgoed, zal ook in 2009 de RvT erop toezien dat de kwaliteit van dienstverlening door AveleijnSDT gewaarborgd blijft. De belangrijkste doelstellingen van de raad zijn het financieel een gezonde stichting blijven en het consolideren van de goede kwaliteit van zorg en van alle medewerkers. Ook blijft de raad de marktontwikkelingen op alle facetten in de gaten houden. lid raad van toezicht wim gaalman De RvT ziet erop toe dat AveleijnSDT haar goede financiële resultaten blijft behouden. Naast de financiën zijn de personele thema s als het behouden van goede medewerkers inclusief leidinggevenden, de arbeidsvreugde en arbeidsomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijk heden voor medewerkers erg belangrijk voor de raad. Deze doelstelling is door AveleijnSDT in zowel financieel als personeel opzicht volledig waargemaakt. De raad is trots dat uit de benchmarkvergelijking van Ernst en Young, AveleijnSDT als buitengewoon goed naar voren komt. Dit laat zien dat AveleijnSDT op de goede weg is. Dat AveleijnSDT in de beste werkgever in de non-profit sector is geworden, zegt genoeg. ik bekijk zaken vanuit mijn hoofd én hart Je kijkt met de ogen van de buitenwereld en kan altijd uitleggen dat je de best mogelijke keuzes maakt Ontwikkelen staat bij AveleijnSDT hoog in het vaandel, ook de RvT streeft ernaar dat zijn leden zich blijven ontwikkelen. In overleg volgen de leden cursussen die passen bij hun individuele voorkeur en ontwikkelingsvraag. Verder geven de leden elkaar feedback en reflecteren ze op hun eigen functioneren. Zo blijft ook de RvT scherp en deskundig. 9

5 leiderschap Gedragscode AveleijnSDT hanteert sinds 2006 de huidige gedragscode. De basisregel is dat medewerkers een algemene voorbeeld functie hebben naar cliënten en verwanten toe, maar ook andersom. De gedragscode beschrijft gewenst gedrag binnen AveleijnSDT. Een sprekend voorbeeld hiervan is het omgaan met het gebruik van alcohol en andere drugs. Maar hoe geef je dan precies het goede voorbeeld als het gaat om het gebruik van alcohol of drugs? Het beleidsstuk Alcohol en andere drugs vraagt de medewerkers zich onder andere te rea - liseren welke impact zij hebben op cliënten en op basis van hun eigen geweten keuzes te maken buiten werktijd. Ook ten aanzien van het gebruik van tabak, hebben alle medewerkers vanuit hun professionaliteit een voorbeeldfunctie voor de cliënten. Eind 2oo8 is daarom het rook beleid opgesteld. Deze heeft een directe relatie met de gedragscode. Met dit beleid neemt AveleijnSDT haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in om haar medewerkers in optimale gezonde omstandigheden te laten functioneren. Het rookbeleid geeft helderheid over de richtlijnen die worden gehanteerd ten aanzien van roken tijdens werktijd (werktijd van zowel cliënten als medewerkers) en in het bijzijn en zicht van cliënten. Referenda AveleijnSDT wil een breed draagvlak onder al haar mede werkers bij essentiële besluiten. Daarvoor worden sinds referenda uitgezet. Zo wordt beoogd de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en de communicatie over een bepaald onderwerp dichterbij te brengen. Medewerkers worden uitgenodigd om via intranet deel te nemen aan de referenda. Het eerste referendum ging over de praktische uitvoering van het rookbeleid. Dit heeft geleid tot het eerder genoemde rookbeleid. Beste werkgevers AveleijnSDT hoort bij de 154 Beste Werkgevers van. De Beste Werkgeversverkiezing is een groot en betrouwbaar werkgeversonderzoek. Het is ontwikkeld door Effectory en Volkskrantbanen om een objectief oordeel te kunnen geven over werkgeverschap in Nederland. In het onderzoek zijn 315 organisaties met elkaar vergeleken. Medewerkers zijn gevraagd om een oordeel te geven over onder andere de bedrijfs cultuur, werkzaamheden, leidinggevende, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. AveleijnSDT blinkt uit met een 7.6 op ontwikkelings mogelijk heden (landelijke gemiddelde van een 6.2), een 8.4 voor collega s (landelijke gemiddelde van een 7.6) en een 7.5 voor leidinggevende (landelijk gemiddelde van een 7.0). De medewerkers van AveleijnSDT zeggen onder andere het volgende: AveleijnSDT is een organische, lerende organisatie die, zeker in de zorg, het lef toont om de eigen koers te bepalen. Er is veel ruimte voor kwaliteitsontwikkeling, klantgerichtheid en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Wie wil, kan er veel ont plooien. begeleider carla grote goed omgaan met elkaar Cliënten Medewerkers cluster Medewerkers cluster Medewerkers cluster Medewerkers cluster Secretariële ondersteuning Regiosecretariaat Clustermanagers Secretariële Clustermanagers Secretariële Secretariële Clustermanagers Clustermanagers ondersteuning ondersteuning ondersteuning CLUSTERS CLUSTERS CLUSTERS CLUSTERS Regiosecretariaat Regiosecretariaat Regiosecretariaat Zorgloket Regiodirecteur Regiodirecteur Regiodirecteur Regiodirecteur Regio Noord Regio Oost Regio Zuid Regio West Medewerkers Zorgondersteuning & Behandeling Medewerkers Personeel & Organisatie Medewerkers Financiële-, Salaris- en Cliëntenadministratie Medewerkers Controling Medewerkers I & A Medewerkers directie Afdelingshoofd Afdelingshoofd HEAD Controller Afdeling Zorgondersteuning & Behandeling Afdeling Personeel & Organisatie Afdeling Financiëleen Salarisadministratie Afdeling Controling en Automatisering Afdeling Directie Centrale Cliëntenraad (verwanten) Centrale Cliëntenraad (cliënten) Ondernemingsraad Als het hard waait, merk je hoe sterk je waarden en normen zijn verankerd, als ze goed zijn blijven ze staan ook als ze sommigen even niet goed uitkomen Raad van Bestuur Raad van Toezicht 11

6 strategie en beleid Ondersteuningsaanbod Met ingang van 1 januari heeft AveleijnSDT een nieuwe regio-indeling. In vier regio s worden wonen en dagbesteding samen ondergebracht. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om verblijfs- en dagbestedinglocaties gecombineerd te verdelen onder cluster managers. Deze combinatie stimuleert gebruik te maken van elkaars kennis, waardoor de kwaliteit van zorg wordt verbeterd. Tevens is het ondersteuningsaanbod verder uitgebouwd. Zo is er sprake van een uitbreiding in de doel groepen verblijf met behandeling, licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandi capten (SGLVG). Het aantal plekken verblijf met behandeling is in verdubbeld van 18 naar 36 plekken. Er bevinden zich 24 plekken op Rohaan en 12 in Noord-Deurningen. Daarnaast zijn er 8 plaatsten voor SGLVG cliënten toegekend en goedgekeurd door het zorgkantoor. Mensen leven steeds langer wat leidt tot een gemiddeld oudere samenleving. Dit betekent dat AveleijnSDT steeds meer te maken krijgt met oudere cliënten, die tegenwoordig ook langer bij AveleijnSDT blijven wonen. AveleijnSDT speelt in op deze trend. De kerngroep ouderen van AveleijnSDT heeft binnen elke regio twee begeleiders aangesteld als ouderenconsulent. Zij zijn deskundigen in begeleidingsvraagstukken rondom de oudere cliënt. Ze geven inzicht, advies en ondersteuning aan begeleiders, maar ook aan familieleden en vrijwilligers. Daarnaast draagt de kerngroep actief bij aan het ouderen beleid van AveleijnSDT. Groei In heeft er op diverse vlakken een groei plaatsgevonden. Het aantal cliënten is ten opzichte van 31 december 2007 gestegen van naar cliënten op 31 december. Dit is een groei van 28.8%. Ook het aantal mede werkers is gegroeid. 31 december 2007 waren er (756 FTE) personeelsleden in dienst. In is dit aantal gestegen naar 1.56o (831 FTE) personeels leden Totaal aantal cliënten intramuraal dagactiviteiten extramuraal Medewerkers (831 FTE) (756 FTE) Dashboard informatie Een dashboard met kritische maatstaven laat zien of resultaten worden bereikt. Via een simpel overzicht op intranet worden inmiddels elke maand kengetallen getoond. Medewerkers hebben hierdoor op een snelle en toegankelijke manier zicht op productiecijfers. De gegevens werden voorheen ongeveer na de tweede MT-vergadering van de maand gepubliceerd. Loopbaanontwikkeling potentiële managers Een aantal begeleiders is door middel van een loopbaantraject gestart zich, in een periode van drie jaar, te ontwikkelen tot manager in de zorg. AveleijnSDT vindt het belangrijk dat deze ambitie wordt ondersteund in een vorm die afgestemd is op de mogelijkheden en kansen in de regio en de huidige functie-eisen die AveleijnSDT stelt aan haar clustermanagers. Het traject bestaat uit een theoretische en een praktijkgerichte leerweg. In de praktijk wordt de medewerker begeleid door de clustermanager die verantwoordelijk is voor het cluster waarin de medewerker werkt. Aan het einde van het traject heeft de medewerker door middel van scholing en praktijkervaring voldoende handvatten om te kunnen starten in de functie van clustermanager. cliënt lynn leppink aveleijnsdt biedt elke doelgroep aansprekende activiteiten Stel vast wat je wilt bereiken en stel alleen nog maar, zo vaak als nodig, de vraag: hoe? 13

7 management van medewerkers Ziekteverzuim AveleijnSDT beoogt het verzuim te reduceren door eenduidige en goed afgestemde verzuimbegeleiding te bieden. In de uitvoering van het verzuimbeleid is er een samenwerkingsverband met Verzuimreductie. De afdeling P&O rapporteert maandelijks de ziekteverzuimcijfers. Per kwartaal wordt er op brancheniveau gerapporteerd. Indien de verzuim ontwikkelingen binnen de organisatie of onderdelen van de organisatie hier aanleiding toe geven, wordt er gedetailleerder gerapporteerd. Op basis van deze rapporten worden vervolgacties opgesteld. De ver zuimrapporten zijn input voor de managementreview. De effectiviteit van het ziekteverzuimbeleid van AveleijnSDT komt naar voren wanneer het verzuimpercentage vergeleken wordt met het landelijke verzuimpercentage voor de gehandicaptenzorg. AveleijnSDT heeft een lager ziekte verzuimpercentage dan het landelijk gemiddelde: Verzuimpercentage AveleijnSDT Totaal * *Bron: Ziekteverzuim volgens VERNET verzuimnetwerk Branche Landelijk Verbeterformulieren AveleijnSDT wil graag van haar medewerkers weten wat volgens hen verbeterd kan worden. Hiertoe kunnen medewerkers via intranet het zogenaamde verbeterformulier invullen. Op elk mogelijk gebied kunnen medewerkers aangeven waar zij tegen aan lopen en hoe zij dat graag anders willen zien. Elke medewerker ontvangt een reactie naar aanleiding van het ingevulde verbeterformulier. In zijn in totaal 174 verbeterformulieren ingediend. De meesten gingen over het Persoonlijke Oplossingen Plan (POP) voor cliënten en de jaarverantwoording verleende zorg. Beide documenten zijn mede met hulp van deze formulieren aangepast, waarbij alle opmerkingen in de overwegingen zijn meegenomen. Een concreet voorbeeld van een verbeteractie naar aanleiding van het verbeterformulier: Wij merken dat er vaak vanuit de wensen van de cliënt wordt gekeken en niet wat vanuit de indicatie zou moeten. Wanneer dit telkens zichtbaar is (doordat het onder ogen komt) zou hier beter naar gewerkt kunnen worden. Dit is opgelost door het kopje indicatie aan de POP toe te voegen. De Leerwijzer Met als uitgangspunt het bundelen van krachten zijn Bureau Vorming en Educatie en de AveleijnSDT Academie samengevoegd tot de Leerwijzer, het interne opleidings bureau van AveleijnSDT. De Leerwijzer houdt zich bezig met het plannen, ontwikkelen, verzorgen van en het adviseren over interne trainingen voor cliënten en medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan gezond eten en bewegen, netwerken en leren werken met de computer voor cliënten. Voor medewerkers zijn er onder andere cursussen dementie, psychische stoornissen en legionella. Bij het ontwikkelen van zorggerelateerde trainingen wordt samengewerkt met de gedragswetenschappers van de afdeling Zorgondersteuning en Behandeling (ZOB). De cursussen voor zowel medewerkers als cliënten worden via intranet aangeboden, ook de verwerking van de aanmeldingen verloopt digitaal. Voor medewerkers is in een nieuwe vorm van cursussen ontwikkeld: de combinatie van e-learning en praktijktrainingen. In bijvoorbeeld de e-learning oplossingsgericht werken wordt eerst de theorie behandeld. Vervolgens gaan de cursisten in de praktijktraining aan de slag met het oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden. Introductie nieuwe medewerkers Eind 2007 is AveleijnSDT gestart met het maandelijks organiseren van de centrale introductie voor alle nieuwe medewerkers. Elke nieuwe medewerker start pas met zijn werkzaamheden op het cluster nadat hij de introductie heeft bijgewoond. Een goede introductie past binnen de visie van AveleijnSDT; het visiepunt M n eigen wegwijzer sluit hier volledig bij aan. Met de introductieprocedure borgt AveleijnSDT dat al haar medewerkers op soortgelijke wijze worden ingewerkt en de noodzakelijke informatie ontvangen om effectief en voorbereid aan het werk te kunnen gaan. Zo komen op de introductie onder andere oplossingsgericht werken, de Leerwijzer en de gedragscode aan bod. Na afloop worden evaluatieformulieren uitgereikt. Deze bevindingen geven vervolgens inzicht in de sterke en de nog te ontwikkelen punten van het introductieprogramma, zodat elke maand gerichte verbeteracties uitgevoerd kunnen worden. Het introductieprogramma is op deze manier steeds meer afgestemd op de wensen van zowel de nieuwe medewerkers als van AveleijnSDT. personeelsadviseur lysanne koster draagt met veel enthousiasme een steentje bij aan de organisatie Bepaal de ruime bandbreedte waarbinnen medewerkers alle vertrouwen krijgen om hun vakkundigheid naar eigen inzicht te etaleren 15

8 Vervolg management van medewerkers Bedrijfshulpverlening (BHV) Sinds medio zijn de trainingen BHV in eigen beheer: een nieuwe opzet, op een nieuwe locatie en met enthousiaste interne trainers. Huize Elisabeth in Noord-Deurningen is de locatie waar de basistraining BHV en de herhalingscursussen worden aangeboden. Clustermanagers maken afspraken met de trainers die aan hun cluster gekoppeld zijn en nodigen deze uit om de ont ruimingen te begeleiden, ieder jaar en op alle locaties. Daarnaast verzorgen de BHV-instructeurs de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op de locaties. Cursisten krijgen na afloop van de BHVcursus geen pasjes meer. In CURA-personeel komt achter de naam van de betreffende medewerker te staan of deze wel of niet BHV-er is. Ook is daarin te zien wanneer deze medewerker voor de herhalingscursus in aanmerking komt. Antennegroep Binnen AveleijnSDT wordt periodiek een Antennegroep samengesteld. De Antennegroep bedenkt een innovatief idee en voert het uit. In heeft de tweede Antennegroep haar project afgerond: een kringloopwinkel voor cliënten. De Antennegroep merkte in de praktijk dat er behoefte is aan bruikbare tweedehands spullen. Tegelijkertijd ondervonden ze dat er veel bruikbare spullen werden weggegooid. Door deze twee items aan elkaar te verbinden kwam de groep op het idee een interne kringloopwinkel voor cliënten van AveleijnSDT op te zetten. Zo wordt ook het maatschappelijke milieu-aspect ondersteund. De kringloopwinkel wordt een dagbestedingactiviteit. De cliënten zullen de goederen inzamelen, opknappen en verkopen met hulp van begeleiders. De Antennegroep heeft er bewust voor gekozen de kringloopwinkel alleen op te zetten voor cliënten van AveleijnSDT. Dit om de kosten laag te houden en alleen kostendekkend te werken. Het 7-ingrediëntenmodel van verandering Oplossingsgericht werken heeft vooral te maken met doelbewust veranderen. Hieronder staan de ingrediënten die een rol spelen bij oplossingsgericht veranderen. 1 verhelderen van de veranderbehoefte. Onderken het probleem, want dat is de sleutel tot het verhelderen van de veranderbehoefte. Probleemonderkenning is het verhelderen van het probleem zonder te onderzoeken hoe het is ontstaan. 2 Definiëren van de gewenste toestand. Richt je op hoe de cliënt zou willen dat dingen anders waren. De cliënt formuleert zijn doel. De coach helpt om het doel positief te formuleren, resultaatgericht en concreet. 3 Vaststellen van de huidige situatie. Richt je op wat er al goed gaat en wat er al bereikt is. Hierdoor worden mensen zich ervan bewust dat de gewenste toestand al in enige mate is bereikt. Ze worden hoopvoller over de mogelijkheid om hun doelen te bereiken. 4 Analyseren van eerder succes. Leun op interne oplossingen, oplossingen die gebaseerd zijn op eigen eerdere successen. De oplossingen zijn al eens toegepast en bleken effectief. 5 Eén stapje vooruit zetten. Zet een kleine stap en visualiseer hoe de situatie is als hij iets beter is. Een kleine stap is gemakkelijk te zetten en vraagt weinig energie en motivatie. Dit maakt het waarschijnlijker dat er iets zal gebeuren. 6 Vooruitgang monitoren. Evalueer de effectiviteit van de veranderinspanningen. Dit levert informatie op over hoe succesvol een initiatief al is. Opmerken dat er verandering is, heeft een motiverend effect. 7 vaststellen van de verdere verander behoefte. Bepaal of er verdere behoefte aan verandering is. Als de behoefte nog bestaat, kunnen de stappen 1 t/m 4 opnieuw worden ondernomen. cliënt janneke kemna janneke kemna breidt haar vriendenkring uit met de cursus sociaal netwerken Bron: Visser, C. (2005). P&O in uitvoering. Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken in organisaties. Alphen aan den Rijn: Kluwer. Je biedt het best van jezelf als mens en als expert door respect te betuigen, daarna komt je vak pas 17

9 management van middelen Automatisering Een belangrijk deel van het werk op de computer gebeurt in het digitale cliëntdossier. In zijn de digitale dossiers van Wonen en Dagbesteding succes vol samengevoegd. Het werken met een digitaal dossier heeft grote voordelen: de gegevens zijn direct inzichtelijk voor de verschillende clusters en afdelingen die inzage nodig hebben in het dossier. Dat betekent dat ook het terugzoeken van gegevens makkelijker is. Daarnaast bespaart het digitaal rapporteren veel fysieke opslagruimte. In navolging van de medewerkers van Wonen zijn ook alle medewerkers van Dagbesteding getraind in het digitaal rapporteren in dit systeem. Wanneer het digitaal rapporteren goed loopt en iedereen zich thuis voelt in het programma, zullen de vele mogelijk heden die het systeem biedt langzaam verder geïmplementeerd worden. Hierbij kan worden gedacht aan het realiseren van inzage door ouders en verwanten in bepaalde delen van het dossier. Ook worden mogelijkheden onderzocht om met een digitale pen in één handeling zowel op papier als in het digitaal dossier te rapporteren. Ook andere (delen van) processen krijgen een digitaal alter natief. Declaraties van de reiskosten van medewerkers worden inmiddels digitaal gedaan. Eveneens zijn in de zogenaamde tokens breed uitgezet. Deze persoons gebonden digitale sleutels bieden de medewerkers de gelegenheid ook thuis in te loggen op de werkplek. Op dit moment zijn er circa 500 tokens aan medewerkers uitgedeeld. Verder is een document managementsysteem aangeschaft waarmee papierstromen en processen kunnen worden gedigitaliseerd. De eerste oplossing binnen dit systeem is de factuurverwerking, waarmee in een start is gemaakt. Digitale media Het intranet en internet van AveleijnSDT zijn in uitgebreid. Zo is de cliëntenwebsite gerealiseerd, in 2009 zal deze website gelanceerd worden. Middels deze website hebben alle cliënten van AveleijnSDT direct toegang tot voor hen relevante informatie. Daarnaast is Kennisnet breder uitgezet. Dit initiatief brengt de kennis en ervaring van mede werkers samen om nieuwe kennis te creëren. Collega s kunnen andere collega s vinden die specifieke kennis hebben. In 2009 zal hierin nog een groeislag gemaakt worden. Een website die inmiddels goed is ingeburgerd, is de AveleijnSDT Academie. Een intern onderzoek van de Leerwijzer laat zien dat de meerderheid van de medewerkers tevreden is over deze e-learningomgeving. Managementinformatie Wanneer het aankomt op het succesvol aansturen van een organisatie(onderdeel), is managementinformatie enorm belangrijk. Om deze informatie duidelijker en sneller beschikbaar te krijgen is in Cognos aangeschaft. Dit is een programma dat informatie overzichtelijk uit verschillende databases kan halen en deze bij elkaar kan presenteren. Managementinformatie wordt hierdoor tijdiger, overzichtelijker en betrouwbaarder. Inzicht in werken Op twee locaties zijn trainingen gehouden die de inzet van de medewerkers verbetert. Medewerkers leren in deze training zicht te krijgen op de eigen werkzaamheden en deze efficiënt in te plannen en af te werken. Het succes van de trainingen uit zich onder meer in een significante ver betering van de werkdrukbeleving van de medewerkers, wat de rust in de voorziening en daarmee de kwaliteit van zorg ten goede komt. Medewerkers hebben zo meer tijd voor de cliënten. Huisvesting Ook de kwaliteit van huisvesting is binnen AveleijnSDT een belangrijk aandachtspunt. Conform de kwaliteitsnormen van huisvesting en onze eigen visie, wordt de huisvesting van alle woon- en dagbestedingsclusters kritisch onder de loep genomen. Nieuwbouw en/of verbouwplannen maken dan ook deel uit van de jaarplannen van de clusters. Steeds meer projecten verhuizen, renoveren of herbouwen. Hiermee voldoen gebouwen aan de laatste kwaliteitseisen, waardoor een goed werken woon klimaat voor mede werkers en cliënten wordt gerealiseerd. Op dit moment voldoen 68% van de verblijfslocaties aan de laatste bouwnormen. Voor het verhogen van de kwaliteit benadert AveleijnSDT actief partners op de gebieden waar aanvullende expertise noodzakelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan zowel zorgpartners als Carint en MEE Twente als lokale woningbouwcorporaties. redacteur caren snikkers een organisatiereflectie in spigul Beschikbare middelen moeten je steunen, de rest moet je schrappen 19

10 management van processen Persoonlijk Oplossingen Plan In is de invoering van het POP (Persoonlijk Oplossingen Plan) voor cliënten, de belangrijkste verandering in de werkprocessen van AveleijnSDT geweest. Deze algemene werkwijze, waarin de oplossingen voor de cliënt centraal staan, is ontwikkeld op basis van bestaande methodieken, te weten Ondersteuning & Ontwikkeling en de begeleidingscyclus. In dit POP staat de mening van de cliënt centraal. Overleg is dan ook prominent aanwezig bij het opstellen en het evalueren van het POP. De POP-cyclus bestaat globaal uit 3 onderdelen: de beeldvorming waarin zowel de gedragswetenschapper als de begeleider een bijdrage heeft, het POP zelf en de evaluaties. Het POP zelf is het standaard document waarin de oplossingen en afspraken worden vastgelegd en ondertekend. De evaluatie bestaat voortaan uit twee documenten: de evaluatie doorl de begeleider en het POPgesprek met de cliënt. Door deze twee documenten te hanteren worden de meningen van beide partijen op hun volle waarde geschat. Eind is een interne audit gehouden naar de toepassing van de POP voor cliënten. De resultaten van deze audit en de wensen en opmerkingen die via verbeterformulieren zijn binnengekomen resulteren in een nieuwe versie in Psychodiagnostische intake Verder is in de psychodiagnostische intake vorm gegeven. Dit vanuit het besluit dat cliënten en medewerkers bij aanvang van het contract direct toegang moeten hebben tot volledige en juiste informatie om de begeleiding goed te kunnen starten. Volgens de nieuwe procedure komt de belangrijkste informatie direct beschikbaar, waardoor sneller adequaat op de wensen en hulpvraag van de cliënt kan worden ingesprongen. Pilot prestatie-indicatoren In heeft AveleijnSDT deelgenomen aan de pilot prestatie-indicatoren. In deze pilot is een methodiek getest die prestatie-indicatoren op het gebied van 12 belangrijke kwaliteitscriteria moet meten. Door deel te nemen aan de pilot heeft AveleijnSDT SOAS Meldingen SOAS-melding Aantal Aantal 2007 Totaal ook relevante informatie verzameld over de geboden kwaliteit. De pilot gaf een beeld van de goede punten en de verbeterpunten van AveleijnSDT. De kwaliteit van de medewerkers scoorde over het algemeen beter dan de andere deelnemende organisaties terwijl de vastgestelde afspraken en de cliëntveiligheid verbetermogelijkheden lieten zien. Het nieuwe POP, zoals hiervoor beschreven, is hier een verbeterslag op. Ook op het gebied van aantoonbare risico-inventarisatie heeft AveleijnSDT enkele ver beteringen doorgevoerd. Zo is een risico scan ontwikkeld, die het risicovolle gedrag van (nieuwe) cliënten in kaart brengt en hier vervolgprocedures aan koppelt. Daarnaast krijgt de risico-inventarisatie een plek in de POP voor cliënten, waarbij door aanvinken kan worden aangegeven dat risico s zijn geanalyseerd. Incidentenregistraties Incidentenregistraties worden bijgehouden om de begeleiding aan de cliënt goed te kunnen volgen en verbeteren. In onderstaande tabellen staan de resultaten van de FOBO-meldingen (Fouten, Ongelukken en Bijna Ongelukken) en agressiemeldingen (SOAS) weergegeven. De verhouding tussen de medicatiefouten en de overige meldingen blijft vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het absolute aantal meldingen is toegenomen. Het grootste deel van de medicatiefouten bestaat uit de melding medicatie vergeten. Deze melding wordt vaak vrij snel gedaan, waardoor de fout over het algemeen op tijd kan worden hersteld. HKZ In zijn de HKZ-auditoren tweemaal op bezoek geweest. Zij hebben geconstateerd dat er over het algemeen goed wordt gewerkt binnen AveleijnSDT en het HKZ-certificaat nog steeds verdiend is. Het certificaat is oorspronkelijk in 2006 verstrekt. Dat betekent dat in 2009 AveleijnSDT opnieuw gecertificeerd zal worden. Belangrijke punten die naar voren komen zijn het SMART-gehalte van de oplossingen en de meetbaarheid van de resultaten. Dit zowel bij POP s als bij jaarplannen en actiepunten uit notulen. De e-learning SMART-formuleren en de beschrijving in de POP onder steunen hierin. In 2009 zal bij de formulering van nieuwe jaarplannen kritischer naar de SMART-aspecten van de plannen worden gekeken. gezinsbegeleider maaike tönis de opleiding intensieve gezinsbegeleiding biedt goede handvatten om optimale ondersteuning te bieden Processen beschrijf je en volg je omdat je verlangt naar hun uitkomsten FOBO melding Aantal Percentage Aantal 2007 Percentage 2007 Aantal 2006 Percentage 2006 Medicatie fout , , ,91 Anders (ongeluk, bijna ongeluk) , , ,09 Totaal

11 WAARDERING DOOR CLIËNTEN EN VERWANTEN Tevredenheid cliënten en verwanten AveleijnSDT heeft in maart 2009 de jaarlijkse evaluatie gehouden om te kijken of de kwaliteit van zorg en ondersteuning kan worden verbeterd. De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL in overleg met cliëntenorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voorgaande jaren heeft AveleijnSDT de complete vragenlijst gebruikt. Dit jaar heeft AveleijnSDT een verkorte versie van de vragenlijst samengesteld om zodoende cliënten en verwanten minder te belasten. Ook de cijfers van de extramurale cliënten laten een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van vorig jaar. De ondersteuning vanuit AveleijnSDT werd dit jaar beoordeeld met een 8.4, ten opzichte van een 8.5 vorig jaar. De omgang met de medewerkers wordt gewaardeerd met een 8.4, ten opzichte van een 8.3 vorig jaar. De voortgang van de ondersteuning aan de cliënt wordt dit jaar beoordeeld met een 8.6, ten opzichte van een 8.3 vorig jaar. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van AveleijnSDT wordt beoordeeld met een 8.1, vorig jaar werd dit beoordeeld met een 8.0. Tot slot geven de extramurale cliënten een 8.3 als eindoordeel, vorig jaar werd hierop een 8.4 gescoord. Tevredenheid cliënten Het cliënttevredenheidsonderzoek is uitgezet onder 203 volwassen woon- en dagbestedingcliënten en 110 extra murale cliënten. Van de woon- en dagbestedingcliënten is de totale respons 65.5% en van de extramurale cliënten 56.4%. De resultaten van het tevredenheidonderzoek zijn vergeleken met de resultaten van het tevredenheidonderzoek dat in 2007 is uitgevoerd. Zoals uit onderstaande grafiek valt af te leiden, laten de cijfers een vergelijkbaar beeld zien als vorig jaar. Er zijn geen opvallende stijgingen of dalingen te zien. De woonsituatie is ten opzichte van 2007 gelijk gebleven met een 8.2. De dagactiviteiten werden dit jaar beoordeeld met een 8.6, ten opzichte van een 8.7 vorig jaar. De begeleiding werd beoordeeld met een 8.4, ten opzichte van een 8.6 vorig jaar. Het eindoordeel over AveleijnSDT als geheel bestond uit een 8.4, ten opzichte van een 8.2 vorig jaar. Tevredenheid verwanten Het tevredenheidonderzoek is uitgezet onder alle verwanten waarvan de contactgegevens bekend zijn binnen AveleijnSDT verwanten zijn aangeschreven voor het onderzoek. Van deze groep heeft 38.5% de enquête ingevuld en geretourneerd. De resultaten van het tevredenheidonderzoek zijn vergeleken met de resultaten van het tevredenheidonderzoek dat in 2007 is uitgevoerd. Uit de grafiek valt af te leiden dat de waardering van de verwanten ongeveer gelijk is gebleven. Een daling is zichtbaar bij de score op bereikbaarheid: deze is ten opzichte van 2007 gezakt met 0.4 punt naar een 7.6 in. Een opvallende stijging is de waardering voor de door AveleijnSDT geboden therapie. Dit cijfer steeg ten opzichte van 2007 met 0.3 punt naar een 7.5 in. De overige cijfers zijn ongeveer gelijk gebleven. Het totaaloordeel van de ver wanten over AveleijnSDT in heeft bijna de hoge score van 2007 gehaald: in 2007 werd hierop een 7.5 gescoord, ten opzichte van een 7.4 in. cliënt flip zwarteveen flip gaat treinen kijken met zijn maatje Uitsluitend het respect voor de eigenheid van elk individu mag het uitgangspunt zijn 23

12 medezeggenschapsraden cliënten Centrale Cliëntenraad-cliënten De Centrale Cliëntenraad-cliënten (CCR-c) is een raad met onderling een goede samenwerking. De CCR-c geeft aan het prettig te vinden dat cliënten, als ze eenmaal voor de CCR-c kiezen, er voor de volle 100% voor gaan. De onderwerpen waar de CCR-c in onder andere over heeft gesproken zijn het mee-eetbeleid, het alcoholbeleid en het rookbeleid. Gedurende het jaar speelde de CCR-c in op onderwerpen die werden aangedragen door AveleijnSDT. Ook namen ze zelf het initiatief om onderwerpen te bespreken als ze op dat moment van belang waren. Een voorbeeld hiervan is dat de CCR-c graag duidelijkheid wilde over wie inzage heeft in de cliëntendossiers. De CCR-c heeft ook het afgelopen jaar een actieve rol gehad bij stichtingsbrede activiteiten. Zo heeft de CCR-c als raad een quiz georganiseerd tijdens het congres Vrienden Maken. Deze quiz trok veel belangstellenden. Het stichtingsfeest in november was ook een succes. De CCR-c geeft aan dat het goed voelt dat hij als raad hierbij betrokken wordt. Het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap) heeft de coaches van de clusterraden geëvalueerd in. De CCR-c heeft het uitvoeren van deze evaluatie ondersteund. Het rapport met de eindbevindingen zal worden gebruikt om de clusterraden te verbeteren. Voor 2009 heeft de CCR-c een werkplan gemaakt, hierin staat wat de cliëntenraad het komende jaar gaat doen. Het werkplan is het resultaat van een enquête die onder alle cliënten van AveleijnSDT is gehouden. De belangrijkste onderwerpen die de achterban heeft genoemd zal de CCR-c bespreken in zijn vergaderingen in Enkele onderwerpen die in het werkplan staan en die besproken zullen worden zijn het alcoholbeleid mede werkers, werktijden medewerkers en het verbeteren van de communicatie tussen begeleiding en cliënten. Centrale Cliëntenraad-verwanten In is er binnen de Centrale Cliëntenraadverwanten (CCR-v) meer onderlinge samenhang ontstaan. De verwanten van Wonen en Dagbesteding zijn geïntegreerd als één team en er is meer begrip voor elkaar. De heer Albert Barelds is medio afgetreden als voorzitter van de CCR-v. De heer George Snijder is sinds 1 september teruggekeerd als de nieuwe voorzitter van de CCR-v. Het mee-eetbeleid en functiegebouw zijn heel onderwerp van gesprek geweest binnen de CCR-v en hebben dan ook langer gespeeld dan verwacht. Deze onderwerpen zorgden voor veel intensieve discussies met de bestuurder. Begin 2009 is er overeenstemming bereikt in de raad ten aanzien van het mee-eetbeleid en daarmee is het onderwerp voor dit moment afgerond. In 2007 heeft de CCR-v gesproken over de ondersteuning die AveleijnSDT zou kunnen bieden voor cliënten bij het doen van hun belastingaangifte. AveleijnSDT heeft dit onder werp in een bredere context onderzocht. Hieruit is een rapport verschenen over het beheer van de financiën van de cliënt. In dit rapport staat een scenario geschetst voor het opzetten van een onafhankelijke stichting die zorg zou kunnen dragen voor de financiën van de cliënt door middel van inkomstenbeheer en bewindvoering. Dit scenario is uitgewerkt tot een bedrijfsplan wat in 2009 verder besproken zal worden binnen de CCR-v. Voeding was een speerpunt voor. Dit onderwerp is ontstaan vanuit het mee-eetbeleid. De CCR-v vindt smaak en diversiteit in het aanbod belangrijke aspecten als het gaat om de kwaliteit van voeding. In is hier enkele keren over gesproken en er is een commissie van twee personen gevormd die zich verder zullen buigen over kwaliteit van voeding in Daarnaast zal het functie gebouw onderwerp van gesprek blijven in De CCR-v is ook van plan het jaarlijkse verwantenonderzoek actief te gaan bespreken binnen de raad en binnen de clusters die ze vertegenwoordigen. voorzitter van de ccr-v george snijder nieuwe voorzitter van de CCR-v met veel ervaring Zoek het optimale evenwicht in het resultaat per onderwerp, gebruik daarvoor kwaliteit van medezeggenschap Gebaseerd op een interview met: Johan Ooink op den Dijk (voorzitter) Annemiek Benjamins-Faber Anouk Wagemans Gebaseerd op een interview met: George Snijder (voorzitter) Erik Muijsert (vicevoorzitter) 25

13 ONDERNEMINGSRAAD Door de juridische fusie per 1 januari stond dit jaar voor de Ondernemingsraad (OR) in het teken van het samensmelten van beleid van beide organisaties. De samensmelting liep voorspoedig waardoor eind over een geslaagde eenwording kan worden gesproken. In is de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de OR veranderd. Ook werkt de OR nu met een nieuwe indeling van de commissies, ingedeeld op basis van competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van de leden. Hierdoor zijn de processen efficiënter vormgegeven. De OR heeft een enquête uitgezet om haar functioneren, met name op het gebied van communicatie, te evalueren. De resultaten waren goed: de medewerkers van AveleijnSDT zijn positief over het functioneren van de OR. Ook kwam een aantal aandachtspunten naar voren. Zo had niet iedere locatie een aanspreekpunt voor de OR en kwam de informatie niet altijd op de juiste plek aan. De OR heeft deze punten opgepakt. Een aantal leden van de raad heeft verschillende clusters toegewezen gekregen waarvoor deze als contactpersoon dient. Het lid beheert het contact met de contactpersonen van de clusters en stemt de communicatie af op de informatiebehoeftes van de betreffende clusters. Daarnaast is een contact personenmiddag georganiseerd om de contact personen te informeren en hun mening over belangrijke zaken te peilen. De reacties van de contactpersonen waren lovend, waarop de OR heeft besloten deze middag in het vervolg jaarlijks plaats te laten vinden. Daarnaast heeft dit jaar voor het eerst een Artikel 24 overleg (Wet op de OR, artikel 24) plaatsgevonden met de bestuurder. Een dergelijk overleg is bedoeld om als OR beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen die binnen de organisatie te verwachten zijn. De raad is erg tevreden over dit overleg. Door aan het begin van het jaar de te verwachten onderwerpen voor dat jaar te bespreken, kon meer overstijgend worden gekeken naar de onderwerpen die binnen de OR ter sprake kwamen. De raad heeft het initiatief genomen tot ongevraagd advies bij het invoeren van de jaarurensystematiek. Daarnaast heeft de OR ingestemd met de ontwikkelingssystematiek, ADV en sluitingsregeling en de reiskostenvergoeding voor AveleijnSDT. Ook dit jaar heeft de OR geïnvesteerd in de ontwikkeling van de raad. Dit heeft in geleid tot de nieuwe opzet van de organisatie van de raad. Daarnaast is een cursus gevolgd over de verzakelijking in de zorg en de gevolgen hiervan voor de organisatie en cliënten. Ook heeft de OR zich laten informeren over de begroting van AveleijnSDT, de inhoud van de jaarurensystematiek en de gevolgen hiervan voor het personeel en de organisatie. In 2009 wil de raad een nog betere afspiegeling gaan vormen van de achterban. De OR verwacht dat de gemaakte afspraken met de contactpersonen in 2009 gaan leiden tot een betere communicatie met de achterban. Met name de bottom-up communciatie is voor de OR belangrijk om bij vraag stukken die er toe doen de mening van de medewerkers te peilen. Daarnaast heeft de OR de intentie om de goede verstandhouding met de bestuurder te blijven behouden. De tien uitgangspunten van oplossingsgericht werken 1. De houding van de begeleider wordt gekenmerkt door respect, nieuwsgierigheid en niet-weten. 2. Cliënten bepalen het doel van de begeleiding. Zij zijn de expert van hun leven en van hun werken. 3. Cliënten beschikken over de hulpbronnen die zij nodig hebben. 4. Weerstand is een vorm van samenwerking. 5. Verandering is onvermijdelijk. 6. Samenwerking is onvermijdelijk. 7. Slechts een kleine verandering is nodig. 8. Problemen zijn niet-succesvolle pogingen om moeilijk heden op te lossen. 9. Het is niet nodig veel van het probleem te weten om het te kunnen oplossen. 10. Het gaat niet om een diagnose, maar om het proces. praktijkopleiders christiaan reinders, silvia peters, paul mensink het is gewoon ernorm leuk werk De man die de lijnen uitzet bepaalt het speelveld, maar het publiek komt voor de spelers 27

14 WAARDERING DOOR MEDEWERKERS Winnaar Beste Werkgever Award non-profit AveleijnSDT is in verkozen tot beste nonprofit werkgever van Twente en de Achterhoek. Deze verkiezing, georganiseerd door Twentsche Courant Tubantia en Newcom Research & Consultancy, is een goede steun in de rug voor het werk dat door alle medewerkers wordt gedaan. De onderdelen waarop de verkiezing is gebaseerd zijn de resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en een beoordeling van een vakjury. Medewerkertevredenheidsonderzoek Naast bovengenoemd onderzoek heeft AveleijnSDT zelf ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet. Dit om iedere medewerker de mogelijkheid te geven zijn of haar waardering uit te spreken. De respons lag dit jaar met 43.5% onder die van vorig jaar. De cijfers zijn sterk ver gelijkbaar met de cijfers van het jaar ervoor. De grootste verschillen zijn een verdere groei in tevredenheid over de opleidingsmogelijkheden (8.3) en een kleine groei in tevredenheid over de manier waarop werkafspraken zijn vastgelegd (7.3). Ook zijn er enkele dalers. Het salaris krijgt een lager cijfer dan vorig jaar (5.9) en ook de samenwerking tussen het bestuurscentrum en de clusters kan naar de mening van de medewerkers verbeteren (6.4). Tenslotte is ook de vraag zou u een familielid aanraden bij AveleijnSDT te solliciteren met een tiende lager beoordeeld dan vorig jaar (7.6). Met een 7.2 en een 7.3 geven medewerkers aan dat ze achter de doelen van AveleijnSDT staan en voelen dat ze bij AveleijnSDT passen. Deze vragen zijn voorgaande jaren niet gesteld. De cijfers stemmen tevreden en bieden tegelijk genoeg ruimte voor verbetering. Goede basis De resultaten laten zien dat de tevredenheid van de medewerkers, op een paar kleine schommelingen na, stabiel is. De resultaten uit het interne onder zoek komen overeen met het beeld dat naar voren kwam uit het externe onderzoek. Beide resultaten laten zien dat er een goede basis is om gezamenlijk op verder te bouwen. Deze cijfers worden in de gremia kritisch bekeken, waarna belangrijke speerpunten zullen worden opgenomen in de nieuwe tweejarenplannen. beste werkgever award non-profit twente en de achterhoek winnaar non profit: aveleijnsdt! VERWACHTINGEN VOOR 2009 Geknipt voor goed beter beste In heeft AveleijnSDT laten zien geknipt te zijn voor goed, beter, beste. Er zijn echter nog vele uitdagingen die kunnen worden aangegaan om de allerbeste kwaliteit te leveren. In de kwaliteit van leven en de geboden zorg aan cliënten wordt er gestreefd naar de hoogst haalbare kwaliteit. Ook in 2009 staan verdere ontwikkelingen hiervan prominent op de agenda. Innovatie In 2009 worden forse investeringen gedaan in innovatie. Financiering van de zorg In 2009 vindt een aantal veranderingen plaats binnen de financiering door de invoering van ZZP. Dit vraagt flexibiliteit van onze kant en stimuleert om binnen de hele organisatie te werken aan eenzelfde efficiëntieniveau. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In 2009 wil AveleijnSDT het beleid uitbreiden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. AveleijnSDT wil zich actief inzetten voor verbeteringen op het vlak van mens, milieu en maatschappij. 98% van alle medewerkers neemt hun ontwikkeling serieus, richt je beleid uitsluitend op die groep 29

15 WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ Winnaar Beste Werkgever Award non-profit In 2007 is AveleijnSDT voor het eerst genomineerd voor de Beste Werkgever Award in de categorie non-profit in Twente en de Achterhoek. In heeft AveleijnSDT na een nieuwe nominatie deze prijs in ontvangst mogen nemen. De jury zei over hun keuze: Het streven van AveleijnSDT is om de cliënten zo goed mogelijk te laten functioneren. Er wordt altijd uitgegaan van mogelijkheden en niet van beperkingen. Je leert het meest op het gebied waar je sterk bent. De focus ligt dus op het vinden van oplossingen om groei tot stand te brengen. AveleijnSDT is een organisatie die het presteert tegen de stroom in winst te maken en financieel in een gezonde positie te verkeren. In hun branche zitten zij bij de top 3 van Nederland. Deze organisatie scoort hoog in onze ogen. Promotieonderzoek In is een samenwerkingsverband getekend tussen de bestuurders van AveleijnSDT en Tactus. Dit samenwerkingsverband is uniek in Nederland: nog nooit eerder gingen een zorg instelling voor verstandelijk gehandicapten en een verslavingszorg instelling een samenwerkingsverband aan. De samenwerking is ontstaan vanuit het promotie onderzoek van een medewerker van AveleijnSDT en een medewerker van Tactus. Zij hebben zich gespecialiseerd in middelengebruik, middelenmisbruik en middelenafhankelijkheid bij mensen met een verstandelijke handicap. Momenteel doen ze onderzoek hiernaar middels een promotietraject aan de Radboud Universiteit, onder de projectnaam SumID. Ook richten zij zich op deskundigheidsbevordering van medewerkers in de zorg en op methodiekontwikkeling (screeningsvragenlijsten, behandelprogramma s en preventiemateriaal). Vanuit dit onderzoek worden tevens cursussen verzorgd aan collega s in het vakgebied, zowel intern als extern. Vrienden Maken Voor mensen met een verstandelijke handicap is het soms moeilijk zelf een sociaal netwerk te ontwikkelen en/of te onderhouden. Om tot volledige integratie en participatie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving te komen, is een sociaal netwerk onontbeerlijk. Wanneer cliënten er in slagen een sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden, kan dit veel positieve effecten hebben. In heeft het sociale netwerk van de cliënt een belangrijke rol gespeeld binnen AveleijnSDT. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd ten aanzien van het vergroten en verbeteren van het netwerk van de cliënt. In november heeft het congres Vrienden Maken plaats gevonden. Tijdens dit congres stond het sociale netwerk van de cliënt centraal. Voor cliënten, medewerkers en management lag er de uitdaging iemand uit hun netwerk te interesseren voor het congres en dit samen te gaan bezoeken. Ruim bezoekers hebben deze dag met elkaar allerlei activiteiten ondernomen. Ter gelegenheid van het congres is het AveleijnSDT Vriendenboek ontwikkeld. Dit boek gaat over lekker eten, vrienden maken en samen activiteiten ondernemen. Het is een ideeënboek voor iedereen die graag iemand zou willen uitnodigen om vriendschappen te starten of vriendschappen te vieren. Integratie AveleijnSDT vindt de integratie van haar cliënten in de samenleving erg belangrijk. Zo is AveleijnSDT in een project gestart bij de ROC van Twente. Zo komen studenten SPW en cliënten met elkaar in aanraking en kunnen ze van elkaar leren. Daarnaast heeft woningcorporatie Domijn vrijwilligerswerk gedaan bij AveleijnSDT, in het kader van hun jaarlijkse vrijwilligersdag. De medewerkers hebben meegeholpen met een uitje voor cliënten en hebben de tuin van een cluster opgeknapt. In het Weldammerbos in Enschede is het afgelopen jaar de eerste villa voor verstandelijk gehandicapten van AveleijnSDT in gebruik genomen. Dit initiatief wordt gezien als een doorbraak in het normaliseren van de woonomgeving van mensen met een verstandelijke handicap. In alle typen wijken en in verschillende typen huisvesting kan nu worden gewoond. Een andere kijk op maatschappelijke integratie. Media AveleijnSDT is in veelvuldig in de media geweest. De aandacht betrof een tal van onderwerpen, zoals het promotieonderzoek naar middelengebruik, middelen misbruik en middelenafhankelijkheid bij mensen met een verstandelijke handicap, het vastgestelde rookbeleid en het winnen van de Beste Werkgever Award. adje adje zingt een lied over vrienden maken tijdens het congres vrienden maken Vooruitzien is nu kiezen hoe je aan een maatschappij bouwt waarin je over 10 jaar wilt leven 31

16 Goede resultaten geven vertrouwen en kracht, met kracht en vertrouwen bereik je goede resultaten, je hoeft alleen maar in te stappen in deze circelredenering EINDRESULTATEN Kwaliteit Noord In is gestart met de nieuwbouw van de locatie de Klippen in Borne. Deze woonvoorziening zal ruimte bieden aan 27 cliënten en is een uitbreiding op het cluster. In Almelo wordt een nieuw cluster gerealiseerd, het Olmenhof. In 2009 wordt de nieuwbouw opgeleverd, dan kunnen 34 cliënten hun intrek nemen. Verder wordt er in 2009 gekeken naar mogelijkheden voor nieuwbouw van de kinder locatie de Molenwiek in Almelo en de ouderenlocatie de Wiekhof in Tubbergen. Er zijn diverse werkprojecten gestart in regio Noord. Zo is in Ypelo Koffieschenkerij De Piet geopend en in Almelo werkproject t Hart. Daarnaast is in Almelo het leerwerk project De Liaan gestart, speciaal voor de doelgroep autistische jongeren. Verder werken AveleijnSDT en het ROC van Twente samen om de integratie tussen student (toekomstige hulpverlener) en cliënt (toekomstige klant) te bevorderen. Kwaliteit regio West Vanaf begin 2007 is er gebouwd aan een bijzonder complex aan de Tuindorpstraat in Hengelo. Uiteindelijk konden vanaf 1 juli de cliënten hun intrek nemen in hun ruime, zelf ingerichte appartement. Het complex telt 25 zorgappartementen voor begeleid wonen. Havezate Heeckeren in Goor is uitgebreid met de realisatie van nieuwbouw appartementen voor acht jongeren. De samenwerking tussen ouders en groepsleiding maakt dit tot een prachtig project. De nieuwbouwappartementen waren de kans voor deze jongeren om als groep bij elkaar te kunnen blijven. In Neede is gestart met de nieuwbouw van de kindervoorziening voor 25 plaatsen. Daarnaast wordt een tweede nieuwbouw gerealiseerd aan de Blekenweg in Neede. Deze nieuwbouw wordt in het voorjaar van 2009 opgeleverd. In zijn in regio West meerdere kleinschalige dagactiviteiten gestart, vaak in samenwerking met andere instellingen. In Goor is de kinderboerderij t Kukelnest geopend in samenwerking met stichting Kindvriendelijk Goor. Ook zijn er zowel in Goor als in Hengelo vanuit de dagactiviteitencentra groepen cliënten gestart met het onderhoud en de schoonmaak van de lokale voetbalclubs. Kamak en Atelier Artistiek zijn in beiden verhuisd naar een nieuwe locatie in Hengelo. Ze beschikken nu beiden over moderne en grotere locaties, welke genoeg ruimte en faciliteiten bieden voor de creatieve cliënten. Daarnaast spelen de kinderen van De Toermalijn regelmatig met de kinderen van de naastgelegen basisschool. Kwaliteit regio Oost In Denekamp is in de Amaliahof in gebruik genomen, een nieuwbouw woonvoorziening die woonruimte biedt aan 37 cliënten. Een uniek project door de duurzame bouw. In Losser is de locatie Meidoorn uitgebreid met 19 appartementen. Verder is er een logeerhuis gerealiseerd, in de weekenden en de vakanties kunnen hier maximaal zeven kinderen logeren. Daarnaast wordt er buiten schoolse opvang aan geboden. Kwaliteit regio Zuid Na een grondige renovatie is in de Nieuwe Helmerhoek in Enschede in gebruik genomen. 14 cliënten wonen nu in gemoderniseerde en grotere appartementen. Verder zijn in 26 cliënten succesvol verhuisd van de Muldermanshoek naar de nieuwbouw t Veldhoes. Het succes van deze verhuizing, die zo soepel verliep en voor de cliënten zo min mogelijk onrust veroorzaakte, lag in de nauwe samenwerking tussen cliënten, verwanten en medewerkers. Het voormalige pand van de Muldermanshoek wordt nu grondig gerenoveerd, in 2009 zal het in gebruik worden genomen door een nieuwe groep cliënten. In is in Enschede de eerste woonvilla in gebruik genomen. Het unieke project villa Weldammerbos laat een vijftal cliënten onder begeleiding in een aangepaste villa wonen. In zijn in Enschede meerdere kleinschalige, maatschappelijk geïntegreerde werkprojecten gestart. Schenkerij Wattez is geopend in het van Heekpark in nauwe samenwerking met de gemeente Enschede. Cliënten krijgen hier de kans om in een prachtige en rustgevende omgeving te werken in de horeca. Werkproject Bibliotheek Prismare is in de wijk de Roombeek opgestart. Bij werkproject de Posten helpen cliënten mee in het verzorgings tehuis de Posten. Ook werken er nu een aantal cliënten onder begeleiding in warenhuis de Bijenkorf in het centrum van Enschede. Met de uitbreiding van het voetbalstadion van FC Twente is ook het werkproject FC Twente uitgebreid. begeleider debby lammers debby lammers voerde de regie over de verhuizing naar het veldhoes 33

17 BALANS EN RESULTATENREKENING Balans Activa Vaste Activa Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van fin.tekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Balans Passiva Eigen vermogen Kapitaal Coll. Gefin. Gebonden vermogen Niet coll. Gefin. Vrij vermogen Totaal eigen vermogen voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uhv fin.overschot Kortl. schulden en overlopende passiva BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2007 Wettelijk budget AK overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJF Buitengewone baten en lasten - - RESULTAAT BOEKJAAR begeleider marijke gengler en cliënt lieske faber enthousiasme en inzet medewerkers leidt tot succes Toevoeging RAK In is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Van deze toevoeging heeft ruim betrekking op wijziging in de regelgeving. Ruim komt voort uit resultaten uit voorgaande jaren. Geld is een belangrijk ruilmiddel in deze wereld, het is een must om te zorgen dat je wat te ruilen hebt 35

18 HUIDIGE OVERZICHT CLUSTERS Regio Noord Locatie Clustermanager Almelo Molenwiek Albert Marsman De Hop Annemarie Perik De Wonde Brock Egbert Wessels De Riet Beeckesteijn Esther Keijzer Leemslagen Lunchcafé België Marcel Berendsen Bureau Begeleid Werken Het Eskerplein Werkproject t Hart Hedeman Het Klussenhuis Werkproject De Liaan Drakensteijn Otto Menzing Westerstraat Poulinkstraat Borne Kloosterhof Hanny Rouwenhorst Hoteldienst Het Witte Huis Marcel Berendsen De Keet Piet Busch Klippen Witte Huis Wonen Enter Koffieschenkerij De Piet Marcel Berendsen Nijverdal Nijverdal Albert Marsman Tubbergen Heinemansbeek Bouke de Groot De Wieken Wiekhof Otto Menzing Westerhaar Westerhaar Bouke de Groot Regio Oost Locatie Clustermanager Denekamp Amaliahof Sander Grondman Losser Losser Willy ten Pas Noord-Deurningen Boerderij De Lange Braak Thea Boerrigter Intensieve Begeleidingsgroep Huize Antonio Oldenzaal Citadel Erna Knip Bleekstraat Bureau Begeleid Werken De Gulle Lach Hengelosestraat Vijfhoek Hunenborg Paul ter Haar De Marke Manege de Boerskotten Thea Boerrigter Tuin- en Bosproject de Marke Regio West Locatie Clustermanager Borne Ambulante dienstverlening Marian Everlo Goor De Roos Heleen Jägers Havezathe Heeckeren Leonie Bustin Reef Haaksbergen Julianastraat Petra Staijen Meidoorn Orchidee Voetbalvereniging HSC 21 Hengelo Ambulante Vaktherapie Aafke Verburgh Elsmors Angela Vermeer Atelier Artistiek Jan Meijers De Bloemenbuurt De Brem Bureau Begeleid Werken Weldam Het Wooldergelag Zwavertsweg De Toermalijn Lucia Middelhuis De Bussenkamp Kamak Nicoline v/d Zijde De Nijverheid De Potgieter Deldenerstraat 67 Petra Staijen Deldenerstraat 69 Schubertstraat Tuindorpstraat Markelo Rohaan Aafke Verburgh Neede Bernadettebos Henk te Vruchte Regio Zuid Locatie Clustermanager Enschede Kemenadehoek Alex Klompmaker Muldermanshoek De Slijpsteen Oliemolensingel Alice Isarin Achtspan De Groenerij De Werkplaats Mienke De Akkerstaf Anita Meijlof Weldammerbos Stadionteam Bart Vroom Vogido t Veldhoes Bert Hartog De Hoesstee Roombeek Erna Springer Grand Café Roomblik Pathmos Nieuwe Helmerhoek Joyce van Rees Theeschenkerij Wattez Broekheurnerstede Joris Veldmaat Buitenprojecten Bureau Begeleid Werken De Lijsterstaat De Vlieger De Groene Bogen Marion Schildkamp Klim Op Glanerbrug Glanerbrug Bart Vroom Lonneker Buurtsuper Joyce van Rees clustermanager erna knip vol vertrouwen over het nieuwe team Laat afdelingen en clusters uniek zijn en verleidt ze om toch het grote herkenbare geheel vormen, omdat dat sterker is dan zij alleen 37

19 Hoe minder lagen, des te meer gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01

Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 V40_ indd :01 Kwaliteitsrapportage over de periode juli 2015 tot en met juni 2016 2 Inhoud... Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Wat is kwaliteit van zorg... 5 De kwaliteitsrapportage 1. Zorgvuldig proces rond cliënten...

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel

Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel Verslag vergadering Centrale Cliëntenraad Cliënten AveleijnSDT Eerste deel Datum: 08-09-2010 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: Het witte Huis te Borne Aanwezig: Johan Ooink op den Dijk, Bert Hendriks, Dini

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Kijk verder dan je nu kunt kijken

Kijk verder dan je nu kunt kijken Samenvatting van de onderwerpen besproken tijdens de personeelsbijeenkomst van 1 april & 3 april 2014 Kijk verder dan je nu kunt kijken Aanwezig: ca. 45 medewerkers, de bestuurder: Patty van Belle, Managers:

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen.

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. 2014in het kort Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. Op basis van de vraag van de cliënt levert Liemerije

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment.

De ouders en personeelsleden hebben een mail gekregen met een link waarmee de vragenlijst thuis ingevuld kon worden of op een ander geschikt moment. Uitslag tevredenheidenquête 2014-2015 In maart 2015 hebben we als een tevredenheidspeiling gedaan onder leerlingen, ouders en personeel. Dit is op een digitale manier afgenomen via ons kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie