Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag nuari december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: St De Witte Hoeve Adres: Gemertweg 22 Postcode: 5841 CD Woonplaats Oploo Provincie: Noord - Oost Brabant Land: NL Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Frida Janssen-Gerrits Adres: Gemertweg 22 Postcode: 5841 CD Woonplaats Oploo Land: NL Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Frida Janssen en Erik Termeer Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Alle medewerkers :25

3 Het algemene beeld van het afgelopen ar 2013 is weer een ar geweest met veel ontwikkelingen en veranderingen. Een ar waar we projecten hebben afgesloten en nieuwe projecten hebben opgezet. Zo zijn we met ingang van de zomervakantie gestopt met het bieden van zaterdagopvang aan kinderen met een beperking. Dit is geen makkelijke keus geweest, gezien de kinderen altijd met veel plezier op de boerderij verbleven. Daarnaast zijn we gestart met het Leerwerk traject in Heeswijk Dinther. We zijn gestart met het verbouwen van de loods, we hebben er voor gekozen om niet alleen een dagbestedingsruimte met snoezelruimte te maken, maar we hebben er voor gekozen om er ook vier woonkamers in te maken. Op deze manier kunnen we ons langdurig verblijfsaanbod met 4 plaatsen uitbreiden. Van deze plaatsen zijn er naar alle waarschijnlijkheid al 3 vergeven en heeft het zorgkantoor ons deze plaatsen ook voor 2014 gegund. De dagbesteding heeft zich het afgelopen ar ook verder ontwikkeld, met als gevolg dat we weer helemaal vol zitten gemiddeld 24 gevulde dagbestedingsplaatsen per dag. Dit was natuurlijk in het begin van het ar wel even spannend, gezien er 7 cliënten weg vielen omdat de samenwerking met de instelling waar ze verbleven, niet meer het vervoer naar ons kon bekostigen. Gelukkig heeft dit er niet toe geleid dat we afscheid hebben moeten nemen van onze medewerkers, al snel kwamen er nieuwe aanmeldingen en liep de dagbesteding weer langzaamaan vol. Ook het langdurig verblijf heeft niet stil gezeten, medewerkers hebben met elkaar een goed gestructureerd dagprogramma opgezet, waar we van kunnen zeggen dat alle zorgvragers er erg veel baad bij hebben, we hebben alle zorgplannen weer herschreven en besproken met familie, ook hier kwamen weer veel positieve reacties uit voort. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen ar Aantal Deelnemers In Januari 2013 maakte 10 externe dagbestedingscliënten gebruik van dagbesteding binnen de witte hoeve. In december 2013 is dit verdubbeld naar 20 externe plaatsen. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee, de witte hoeve heeft er juist voor gekozen om zich echt te gaan richten op de doelgroepen die we in huis hebben en er voor te zorgen dat we deze specialistische zorg goed en gekwalificeerd leveren. Scholing en ontwikkeling 1 van onze medewerkers heeft het afgelopen ar haar opleiding verzorgende IG niveau 3 met een positief resultaat afgerond. Alle medewerkers hebben de cursus communicatie met autisten gevolgd, Alle medewerkers van dagbesteding hebben een autorisatie cursus toedienen zonde voeding middels PEG katheter gevolgd en met een positief resultaat afgerond. Alle medewerkers met meer dan 16 uur per week hebben bijscholing BHV gehad. Daarnaast zijn er nog 2 medewerkers die in 2014 hun opleiding hopen af te ronden. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Ja, de opleidingsdoelen zijn ruimschoots behaald.

4 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? J/N 2 medicatie fouten Overleg met huisart Ja 4 val incidenten Sommige hadden een aanwijsbare oorzaak, hier is dan ook actie op ondernomen. Daar waar het onmacht was, bestond de actie uit het kijken of er evt. verwondingen waren en is er melding van gemaakt. Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? 6 meldingen van agressie Deze agressie bestaat uit verbale agressie (schelden) En fysieke agressie (schoppen, duwen, knijpen, spugen en slaan) Er is met name gekeken naar de oorzaak van de agressie, daar waar mogelijk is de oorzaak weggenomen. Niet in alle gevallen was dat mogelijk, bij nieuw personeel gaat de cliënt nu eenmaal op zoek naar de grenzen. Wanneer er een duidelijke benadering is, kunnen we de agressie beperken tot een duwtje. Er is geen sprake van agressie met ernstige gevolgen. Ja Zijn er meldingen van klachten? NEE J/N Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja We bespreken altijd het incident met de betrokken personen, wanneer nodig lichten we ouders/wettelijk vertegenwoordiger of contactpersoon woongroep in. In sommige gevallen komen daar ook verdere afspraken uit voort, deze worden in het zorgplan opgenomen. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Gezien de zorgzwaarte en de vele cliënten met een indicatie tot gedragsproblemen kan ik concluderen dat de incidenten die er zijn geweest tot het minimale behoren. Des ondanks denk ik dat het erg belangrijk is om deze wel inzichtelijk te houden en ze ook te melden. Bij een verkeerde benaderwijze of het weg vallen van een duidelijke structuur zal het probleem gedag zich snel uitbreiden. Tevens is het van belang om dit goed bespreekbaar te houden binnen het team, zodat we onze benaderwijze ook telkens weer bij kunnen stellen.

5 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig ar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan nee We hebben er voor gekozen om het calamiteitenplan uit gebreid te bespreken. Tevens is er tijdens de bijscholing BHV nog even bij stil gedaan of iedereen nu weet hoe te handelen bij calamiteiten en of ze op de hoogte zijn van wat er instaat. Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Alle gesprekken zijn gevoerd, doelen zijn geëvalueerd en bij gesteld Er staat weer een nieuwe gepland voor 2014 Functioneringsgesprekken Deze staan ook weer op de agenda voor 2014 Actualisatie BHV Actie n.a.v. de RI&E Alle actie punten zijn door gevoerd en worden mee genomen in het arplan Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Overige acties van vorig ar Aanleg tuin Ja/Nee Hier is een start van gemaakt, maar wordt verder uitgewerkt in 2014 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Ja, het is van belang om elk ar weer een plan van aanpak te maken en daarvoor personen aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Ook is het van belang om sommige punten nog even onder de aandacht te brengen, zodat ze niet in de vergetelheid geraken. Doelstellingen voor het komende ar Voor 2014 is het van groot belang dat de locatie in Heeswijk Dinther zich ver ontwikkeld en er meer instroom van zorgvrager is, anders gaat dit project te veel kosten t.a.v. de opbrengsten. Verder gaan we de nieuwe locatie in Oploo openen en zullen er nieuwe zorgvragers zijn intrek nemen. Dit betekend dat er personeel bij komt of uren uitbreiding van het huidige personeel. Ook zal er een coördinator aan gewezen worden voor deze zorgvragers die samen met mij en de overige medewerkers verantwoordelijk zijn voor de gehele zorgvraag rond om de zorgvrager.

6

7 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : St De Witte Hoeve Datum (mm-jjjj) : nuari 2014 Boerderijnummer: 506 Jaar: van Januari tot Januari Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek Frida Coördinerende begeleiders Coördinerende begeleiders Frida in samenspraak met Coördinerende begeleiders nuari Functioneringsgesprekken Frida en Erik Februari Maart Actualisatie BHV Opstellen arverslag Frida december Januari Agressie Training Frida Januari Februari Ontwikkeling Tuin Truus Januari December Verbouwing schuur tot woonvoorziening Frida /noud 2013 Maart Intrek nieuwe zorgvrager /voeren intake gesprekken Frida Frida samen met coördinerende begeleider Werven zorgvragers Heeswijk Dinther Erik nuari december Medewerkers tevredenheid onderzoek ontwikkelen Frida nuari maart 2013 juni.

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie