RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid 2.7 Organisatie en totaalbeeld 3 Slotconclusie 4 Interview gegevens NAW Gegevens Bedrijfsnaam Straat Kerkebos Postcode & Plaats 6546 BB Nijmegen Auteur: Datum: Cathy Snel 2-apr-13 Pagina 1 van 11

2 Opdrachtnr Casenr Bevindingen 2.1 Algemeen Gelet op het algemene beeld uit dit onderzoek kan gesteld worden dat cliënten zich erkend voelen en het aanbod van Rea College aansluit op wat de doelgroep verwacht. De organisatie wordt door de clienten als flexibel en clientgericht ervaren. Men is over het algemeen tevreden. De aanpak wordt als betrokken en inspirerend ervaren. Goede nazorg. Na het beëindigen van het traject is er zo nodig nog contact met de begeleider. Als verbeterpunt worden wachttijden en doorlooptijden benoemd, de vraag is inhoeverre Rea College hier zelf wat aan kan doen. 2.2 Voortraject inzicht in aanpak Verloopt op een prettige wijze. Men kan eigen verhaal doen en er wordt goed naar geluisterd. Cliënten komen vooral vanuit het UWV. Aanpak, doelen en resultaten worden vooraf besproken; er wordt geluisterd naar de mening van de client Wachttijden 2.3 Uitvoering Er wordt maatwerk geleverd. Er is een grote diversiteit aan trainingen. De training wordt in het algemeen als nuttig ervaren starten met gesprek; verschillende soorten trainingen; op 1 na ervaart iedereen de opleiding als nuttig 1x is de opleiding als onvoldoende gewaardeerd, cliënt is 1x geweest 2.4 Begeleiding Pagina 2 van 11

3 Opdrachtnr Casenr Over het algemeen zijn clienten tevreden over de begeleiding. Aan wensen van clienten wordt veel aandacht besteed. Men luistert goed, men verplaatst zich in de situatie van de client. Rea College werkt met vaste begeleiders, op 1 na heeft iedereen een vaste begeleider. Clienten hebben waardering voor de begeleiders, hun betrokkenheid, omgang, kennis en ervaring. Cliënten voelen zich gehoord. 1x is onvoldoende gescoord bij de inhoud en kennis van de begeleider. Hier waren de ervaringen anders dan verwacht 2.5 Afronding Cliënten zijn tevreden. De duur van de meeste trajecten is (6 van de 9) is 3 maanden. Vijf van de 9 deelnemers geeft aan beoogd resultaat te hebben bereikt waarvan 3x werk en 6x anders (veelal passende opleiding). Pagina 3 van 11

4 Opdrachtnr Casenr Communicatie en bereikbaarheid De communicatie wordt als goed beoordeeld. Contacten verlopen veelal mondeling; de informatievoorziening is goed en snel. mevrouw had wel een mobiel nummer, maar als zij niet aanwezig was, was het lastig iemand te bereiken, want dat ging via het hoofdkantoor in Groningen. 2.7 Organisatie en totaalbeeld Clienten noemen individueel nog diverse sterke punten en verbetermogelijkheden voor de organisatie; onderwerpen die hen opvallen en die hun aandacht trekken zijn hieronder benoemd. Over het algemeen scoren cliënten hoge tevredenheid; de innovatieve, inspirerende, meedenkende houding en ook de kleine groepen worden gewaardeerd. Wachttijden is 1x opgemerkt als verbeterpunt Pagina 4 van 11

5 Opdrachtnr Casenr Slotconclusie Gelet op de aangegeven mogelijke verbeterpunten wordt van de organisatie een plan van aanpak danwel een onderbouwing verwacht wat de organisatie met de uitkomsten van deze bevindingen gaat doen c.q heeft gedaan. Een omvanganalyse en oorzaakanalyse kunnen hierbij belangrijke hulpmiddellen zijn. NB: dit wordt getoetst tijdens de volgende controle audit 4 Interview gegevens Zie navolgende bladzijden Pagina 5 van 11

6 TOTAALRESULTAAT CLIËNTENAUDIT 2009 Tot. benaderd: Medewerking: Weigering: 0 Redenen: zin tijd Anders VOORTRAJECT/ INZICHT IN AANPAK Opmerking: Contact Via Opdrachtgever via begeleider Wajong Website 0 Werkgever 0 Anders op eigen initiatief; via UWV; via school, via psycholoog Waarom? Afstand Nav gesprek 1 1 Van horen zeggen 1 1 Anders aangeboden via UWV Eerste contact? Prettig het duurde allemaal vrij lang; bedrijf was tot veel bereid Moeizaam wachttijd te lang 1 1 Anders 1 1 Mogelijkheid uw verhaal Ja te doen? Nee 0 Bijna niet 0 Aanpak vooraf Ja besproken? Nee 0 Bijna niet 0 Uw mening Goed Voldoende duidelijk 0 Onv. duidelijk 1 1 Kan beter 0 Res./ doel vooraf Ja besproken? Nee 1 1 Pagina 6 van 11

7 UITVOERING Opmerking: Inventarisatie Gesprek mogelijkheden Arbeidsmogelijkheden onderzoek 0 welke aanpak Inventarisatie opl / werkervaring 0 beste? Psychologisch onderzoek 0 Anders 0 Producten / 4.1 Scholing, opleiding en training diensten 4.2 Fysiek / mentale behandeling begeleiding Diagnose, onderzoek, loopbaanoriëntatie Advisering en onderzoek Jobcoaching Verzuimbegeleiding Outplacement Toeleiden van werk naar werk vanuit mentale beperkingen (wet poortwachter) Toeleiden naar werk- vanuit geen werk Sociale activering 1 1 Anders 1 1 Training ingezet Leefstijl 1 1 Sollicitatie Assertiviteitstraining 0 Gerichte opleiding 1 1 Anders Wat vond u van de Goed opleiding? Voldoende 1 1 Onvoldoende 1x gehad 1 1 Opleiding nuttig? Ja Nee 0 Afspraken uitvoering na- ja gekomen? nee 0 soms niet lag niet altijd aan het bedrijf 1 1 Nooit 0 Snelheid van werken? Goed Voldoende 1 1 Traject voldoende op u Ja afgestemd? Nee 1 1 Kan beter 1 1 Tussentijds geëvalueerd? Ja Nee 1 1 Kan beter 0 Bijstellingen t.g.v. Ja evaluatie? Nee Pagina 7 van 11

8 Begeleiding Opmerking: Contact vaste begeleider Ja Nee meer dan Nee meer dan 3 0 Nee meer dan 4 0 Nee, meer dan 5 0 Wat vond u van uw Goed heel erg betrokken, belden mevrouw zelf op, persoonlijke aanpak, zeer betrokken begeleider? Voldoende 1 1 Onvoldoende 1 1 Inhoud / kennis Goed Omgang liep heel soepel en goed Voldoende Goede kennis 1 1 Onvoldoende Had meer verwacht van de kennis van de begeleiding 1 1 Omgang Goed Voldoende 1 1 Aandacht Goed prettig; Ja, dat hielp goed door de kleine klasjes Voldoende 1 1 Serieus genomen Goed Voldoende 0 Slecht Niet series genomen 1 1 Kan hij / zij goed Goed verplaatsten in jouw Voldoende 1 1 situatie? Slecht 1 1 Wordt er naar u Goed geluisterd? Voldoende 0 Slecht 1 1 Contactmomenten Goed afgestemd op uw Voldoende 1 1 wensen? Slecht 1 1 Naar uw wensen Goed geluisterd? Voldoende 0 Slecht 1 1 Actie genomen op uw Goed geen ongenoegens gehad ongenoegens? Voldoende 0 Onvoldoende Er werd weinig tot niets aan gedaan, totdat mevr er iets van zei 1 1 Slecht Pagina 8 van 11

9 Afronding Opmerking: Resultaat bereikt? Ja ja, het gaan doen van een gepaste opleiding Nee door overmachtsituatie Aard van resultaat? Gezond blijven werken 0 Van werk naar werk 0 Werk verkregen Maatschappelijk meedoen 0 Inzicht in eigen mogelijkheden 0 Anders Meer zicht op toekomst met uiteind. een opleiding Tevreden over? Ja ja, dat was ook wat mevrouw wilde Nee 1 1 Eindevaluatie plaats Ja gevonden? Nee 1 1 Heeft er nog nazorg Ja plaats gevonden? Nee Duur van traject? < 1 maand > 3 maand > 6 maand 0 >12 maand 1 1 >18 maand 0 >24 maand 1 1 doorlopend 1 1 Wat vindt u van de Goed duur traject? Te lang te lang omdat er niets mee gedaan werd 1 1 Te kort mevrouw had er graag langer over gedaan Pagina 9 van 11

10 Communicatie en bereikbaarheid Opmerking: Hoe vond contact plaats Mondeling en telefonisch tussen u en bedrijf? Telefonisch 0 Schriftelijk Anders 0 Bedrijf telefonisch Goed bereikbaarheid? Voldoende 1 1 Onvoldoende 1 1 Wat als persoon er Geholpen door ander of er werd contact opgenomen niet was? Snel teruggebeld 1 1 Laat teruggebeld Moest een week wachten waarop dhr dan maar weer terug belde 1 1 Moest zelf weer bellen 0 Reactie op uw ? Goed Voldoende Duidelijkheid aan u Goed gerichte ? Voldoende 0 2 Schriftelijke informatie Goed op tijd? Voldoende 0 snelheid werken? Goed Voldoende 1 1 Pagina 10 van 11

11 Organisatie Totaalbeeld Opmerking: Bedrijf flexibel? Ja, verschuiven afspraak, aanpassing traject op uw verzoek Nee 0 Hoe gaat het bedrijf met Goed er waren geen klachten klachten om? Voldoende 0 Onvoldoende werd niets mee gedaan 1 1 klacht gehad Heeft u nog contact Ja met begeleider? Nee zelden, meer met de jobcoach Stelt u contact met Ja 0 begeleider op prijs? Nee 0 Totaalbeeld Welk eindcijfer in totaliteit? 7, ,5 9 7,3 Totaliteit tevreden? Ja Nee 1 1 Wat zijn volgens u de sterke punten? redelijk flexibel; toonden veel begrip; betrokkenheid bij de client goede begeleiding; goed luisteren; meedenkend geen grote groep; simpel; goede communicatie Wat zijn volgens u verbeterpunten? grote lange wachttijd wegwerken werk goed nakijken bereikbaarheid Pagina 11 van 11

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht Deelnemers over Van Klacht naar Kracht GGD Rotterdam-Rijnmond Marion Matthijssen Cluster Zorgregie November 2008 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beoordeling programma Van Klacht naar Kracht 7 2.1 De

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Eindrapportage onderzoek Wmo en mediationvaardigheden Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Nederlands Mediation Instituut (NMI) December 2007 Arthur Hol Caroline Koetsenruijter

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie