RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid 2.7 Organisatie en totaalbeeld 3 Slotconclusie 4 Interview gegevens NAW Gegevens Bedrijfsnaam Straat Avenue Concordia 103 Postcode & Plaats 3062 LE ROTTERDAM Auteur: Datum: Ronny Stokmans 5/mrt/13 Pagina 1 van 11

2 Opdrachtnr Casenr Bevindingen 2.1 Algemeen Vanuit de aangeleverde clientgegevens zijn er gesprekken gevoerd, totdat er 10 bruikbare interviews aanwezig waren. Het onderzoek is zodoende gebaseerd op 10 clienten. Gelet op het algemeen beeld uit dit onderzoek kan worden gesteld dat clienten van Potenco B.V. over het algemeen goed tevreden zijn over de werkzaamheden. Uit analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat voor een enkel onderwerp nog mogelijkheden zijn om verbeteringen door te voeren. 2.2 Voortraject inzicht in aanpak Voortraject en inzicht in de aanpak zijn voor clienten van Potenco B.V. overwegend duidelijk. Eerste contacten worden als prettig ervaren waarbij alle clienten hun verhaal hebben kunnen doen. In de meeste gevallen is ook de aanpak vooraf besproken. Waar relevant is ook het doel vooraf toegelicht. 2.3 Uitvoering Uit het onderzoek is gebleken dat clienten tevreden zijn over de geleverde prestaties. Opleidingen worden als goed en over het algemeen ook als nuttig ervaren. In alle gevallen is het traject voldoende op de client afgestemd. Het nakomen van afspraken en de snelheid van werken wordt algemeen gezien als positief. 2.4 Begeleiding Over het algemeen is men goed tevreden over de begeleiding. Pagina 2 van 11

3 Opdrachtnr Casenr In de 9 van de 10 gevallen is met een vaste begeleider gewerkt, welke als goed gewaardeerd wordt. De aandacht die men kreeg wordt als goed gewaardeerd evenals het feit dat men als client serieus wordt genomen en er over het algemeen goed naar hen wordt geluisterd. 2.5 Afronding In 8 van de 10 gevallen heeft een eindevaluatie plaatsgevonden. Kans is aanwezig dat nog verbetering haalbaar is in de beoordeling van het afrondingstraject, gezien de ontevredenheid over het resultaat en de nazorg die bij de helft niet ontvangen is. In de meeste gevallen heeft een eindevaluatie plaatsgevonden. Bij minimaal 5 clienten heeft geen nazorg paatsgevonden. Mogelijk dat er onduidelijkheid is in de verwachting bij de client gezien ook het feit dat er 4 van de 10 niet tevreden zijn met het resultaat. Opvallend is dat 3 clienten die werk hebben verkregen, niet tevreden zijn met het resultaat. Pagina 3 van 11

4 Opdrachtnr Casenr Communicatie en bereikbaarheid In 8 van de 10 gevallen is men goed tevreden over de communicatie en bereikbaarheid. Bereikbaarheid wordt over het algemeen als goed beoordeeld, evenals de snelheid van werken en de tijdigheid van de informatieverstrekking 2.7 Organisatie en totaalbeeld Algemeen beeld is dat de respondenten goed tevreden zijn. Dit wordt ondersteund door een gemiddeld algemeen cijfer van 8.2. Over het algemeen wordt het bedrijf als flexibel beoordeeld. Klachtafhandeling wordt als correct beoordeeld. Alle respondenten zijn in zijn totaliteit tevreden. Pagina 4 van 11

5 Opdrachtnr Casenr Slotconclusie Gelet op de aangegeven mogelijke verbeterpunten wordt van de organisatie een plan van aanpak danwel een onderbouwing verwacht wat de organisatie met de uitkomsten van deze bevindingen gaat doen c.q heeft gedaan. Een omvanganalyse en oorzaakanalyse kunnen hierbij belangrijke hulpmiddellen zijn. NB: dit wordt getoetst tijdens de volgende controle audit 4 Interview gegevens Zie navolgende bladzijden Pagina 5 van 11

6 TOTAALRESULTAAT CLIËNTENAUDIT Tot. benaderd: 34 Medewerking: 10 Weigering: 24 Redenen: zin 7 tijd Anders 17 1x autistisch, 16x niet bereikt, bezettoon, voic VOORTRAJECT/ INZICHT IN AANPAK Opmerking: Contact Via Opdrachtgever Website 0 Werkgever Anders Via UWV / sociale dienst / school Waarom? Afstand 0 Nav gesprek 1 1 Van horen zeggen 1 1 Anders Autistische stoornis -> jobcoach voor 1 Cliënt Eerste contact? Prettig Moeizaam 0 Anders 0 Mogelijkheid uw verhaal Ja Cliënt kon alles kwijt en er werd goed geluisterd te doen? Nee 0 Bijna niet 0 Aanpak vooraf Ja Vooraf besproken besproken? Nee Alles keurig netjes op een rijtje werkte niet Bijna niet 0 Uw mening Goed Het doel was aan de bak komen Voldoende duidelijk 0 Onv. duidelijk 0 Kan beter 1 1 Res./ doel vooraf Ja Werk willen vinden besproken? Nee Was puur om te kijken of het goed ging op werk 1 1 Pagina 6 van 11

7 UITVOERING Opmerking: Inventarisatie Gesprek mogelijkheden Arbeidsmogelijkheden onderzoek 0 welke aanpak Inventarisatie opl / werkervaring 0 beste? Psychologisch onderzoek 0 Anders Via een plan van aanpak 1 1 Producten / 4.1 Scholing, opleiding en training 1 1 diensten 4.2 Fysiek / mentale behandeling begeleiding Diagnose, onderzoek, loopbaanoriëntatie Advisering en onderzoek Jobcoaching Verzuimbegeleiding Outplacement Toeleiden van werk naar werk vanuit mentale beperkingen (wet poortwachter) Toeleiden naar werk- vanuit geen werk Sociale activering Anders geen training 0 Training ingezet Leefstijl Sollicitatie 0 Assertiviteitstraining 0 Gerichte opleiding 0 Anders Chauffer training bij 1 cliënt Wat vond u van de Goed behoefte aan, was niet nodig opleiding? Voldoende 0 Opleiding nuttig? Ja Nee 0 Weet niet 1 1 Afspraken uitvoering na- ja Zeker weten gekomen? nee 0 soms niet 1 1 Nooit 0 Snelheid van werken? Goed Als cliënt belde, dan werd er direct iets geregeld Voldoende 0 Onvoldoende 1 1 Traject voldoende op u Ja afgestemd? Nee 0 Kan beter 0 Tussentijds geëvalueerd? Ja Vooruitgang en achteruitgang werden besproken. / om het half jaar Nee 1 1 Kan beter 0 Bijstellingen t.g.v. Ja Werksituatie verbeterd voor één cliënt. / soms / ja / evaluatie? Nee 1 1 Pagina 7 van 11

8 Begeleiding Opmerking: Contact vaste begeleider Ja Één cliënt had er twee gehad Nee meer dan 2 0 Nee meer dan 3 0 Nee meer dan 4 0 Nee, meer dan 5 0 Wat vond u van uw Goed Aardig en collegiaal persoon. Deed haar werk begeleider? Voldoende 1 1 Inhoud / kennis Goed Ze wist precies wat het werk inhield en wat het bedrijf deed etc Voldoende 1 1 Omgang Goed Het was een lieve vrouw Voldoende 1 1 Aandacht Goed Ze hebben er alles aan gedaan Voldoende 0 Serieus genomen Goed Soms, voor één cliënt Voldoende 0 Kan hij / zij goed Goed verplaatsten in jouw Voldoende 1 1 situatie? Wordt er naar u Goed geluisterd? Voldoende 0 Contactmomenten Goed afgestemd op uw Voldoende 0 wensen? Weet niet Besliste Potenco, had de cliënt geen invloed op 1 1 Naar uw wensen Goed geluisterd? Voldoende 0 Onvoldoende 1 1 Actie genomen op uw Goed Na ongenoegens is mevrouw vertrokken ongenoegens? Voldoende 1 1 Onvoldoende Werd niet altijd goed naar de cliënt geluisterd 1 1 Weet niet 1 1 Pagina 8 van 11

9 Afronding Opmerking: Resultaat bereikt? Ja baan gevonden / overgestapt Nee Aard van resultaat? Gezond blijven werken Nog bezig met het traject 1 1 Van werk naar werk Verder ontwikkelen Werk verkregen Een baan krijgen Maatschappelijk meedoen 0 Inzicht in eigen mogelijkheden 0 Anders Tevreden over? Ja Nee Eindevaluatie plaats Ja Het contact werd verbroken bij 1 Cliënt gevonden? Nee Heeft er nog nazorg Ja plaats gevonden? Nee Weet niet 1 1 Duur van traject? < 1 maand 0 > 3 maand 1 1 > 6 maand 1 1 >12 maand 1 Cliënt is overgestapt >18 maand 1 1 >24 maand 1 1 doorlopend 1 1 Wat vindt u van de Goed Wel een beetje te lang voor 1 Cliënt duur traject? Te lang Te kort Was zo voorbij, 1 Cliënt is overgestapt Pagina 9 van 11

10 Communicatie en bereikbaarheid Opmerking: Hoe vond contact plaats Mondeling tussen u en bedrijf? Telefonisch en mondeling, en Schriftelijk 0 0 Anders 0 Bedrijf telefonisch Goed 1 Cliënt belt altijd naar zijn begeleider bereikbaarheid? Voldoende Wat als persoon er Geholpen door ander evt verzetten van de afspraak niet was? Snel teruggebeld Laat teruggebeld 0 Moest zelf weer bellen 0 Weet niet 1 1 Reactie op uw ? Goed Een cliënt kreeg altijd direct een mail terug Voldoende 0 Weet niet Duidelijkheid aan u Goed gerichte ? Voldoende 0 Weet niet Schriftelijke informatie Goed op tijd? Voldoende 1 1 Weet niet snelheid werken? Goed Voldoende 1 1 Weet niet 1 1 Pagina 10 van 11

11 Organisatie Totaalbeeld Opmerking: Bedrijf flexibel? Ja, verschuiven afspraak, aanpassing traject op uw verzoek Nee 0 Weet niet nvt Hoe gaat het bedrijf met Goed Werd direct opgelost, klachtencommissie klachten om? Voldoende klacht gehad Heeft u nog contact Ja met begeleider? Nee 1 cliënt wil haar wel gaan bellen Stelt u contact met Ja 0 begeleider op prijs? Nee 0 Totaalbeeld Welk eindcijfer in totaliteit? 8,5 8, ,2 Totaliteit tevreden? Ja Zeer tevreden,1 cliënt heeft geen werk verkregen Nee 0 Wat zijn volgens u de sterke punten? Communicatie is erg goed, informatie ook Vriendelijkheid personeel Service Persoonlijke begeleiding en aandacht Doorzettingsvermogen Helpen met papieren Dat ze makkelijk bereikbaar zijn Wat zijn volgens u verbeterpunten? Voortgang bespreken Beloftes nakomen en beter communiceren Pagina 11 van 11

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Van Dreumel Human Capital B.V.

Van Dreumel Human Capital B.V. Cliënten Audit Rapport Norm : Blik op Werk Keurmerk Scope: Begeleiding van zieke werknemers, Outplacement, Reïntegratieactiviteite tweede spoor, Vacaturebemiddeling. Datum: 26-29 augustus 2014 DNV Team

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk

Tevredenheidsonderzoek 2014. Oog voor werk Tevredenheidsonderzoek 2014 Oog voor werk Zoetermeer, vrijdag 30 januari 2015 In opdracht van Oog voor werk De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 09-06-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Inleiding Buurtzorg Jong is in september 2013 gestart met een pilot in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek GO opleidingen 14-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van GO opleidingen vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie