RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid 2.7 Organisatie en totaalbeeld 3 Slotconclusie 4 Interview gegevens NAW Gegevens Bedrijfsnaam Straat Gebouw Hooglaer-Obrechtstraat 28 Postcode & Plaats 8031 AZ Zwolle Auteur: Datum: Ellen Vermaat 18-apr-13 Pagina 1 van 11

2 Opdrachtnr /3 Casenr Bevindingen 2.1 Algemeen Gelet op het algemene beeld uit dit onderzoek kan gesteld worden dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening vanuit AOB Compaz. Dit blijkt uit de scores en het gemiddelde eindcijfer dat gegeven is, nl. 7,1. De eindcijfers die cliënten hebben gegeven variëren van 4,0 tot 9,0. Uit de scores van ondervraagde cliënten blijkt dat de begeleiding en omgang met cliënten een sterk punt is binnen de organisatie. 2.2 Voortraject inzicht in aanpak Cliënten worden doorverwezen naar AOB Compaz vanuit diverse instanties of werkgever. 2 cliënten hebben het eerste contact als niet prettig ervaren. Beide cliënten zijn niet negatief over de verdere aanpak van het voortraject. Het eerste contact wordt door 80% van de ondervraagde cliënten als prettig ervaren. Zij hebben het gevoel dat zij hun verhaal kwijt kunnen en 9 cliënten vinden dat de informatie over de aanpak goed is. 2 cliënten hebben het eerste contact als niet prettig ervaren. Bij 1 van deze cliënten is de aanpak vooraf niet besproken. Dit kan mogelijk een aandachtspunt zijn voor de organisatie. Cliënten worden in de meeste gevallen doorverwezen naar AOB Compaz vanuit diverse instanties/werkgever. 1 cliënt heeft een negatieve ervaring dat hij zijn verhaal niet kwijt kon. 2.3 Uitvoering De opleidingen die worden aangeboden worden door alle cliënten als goed en nuttig ervaren. Met betrekking tot evaluaties wordt 6x nee gescoord. Dit hoeft geen negatieve duiding te betekenen gezien de aard van de dienstverlening vanuit AOB Compaz. Opleidingen worden door alle cliënten als goed en nuttig ervaren. De snelheid van werken wordt door alle cliënten goed/voldoende gescoord. 4 cliënten ervaren dat het traject onvoldoende is afgestemd. Dit is een mogelijk aandachtspunt. Trajecten worden niet altijd geëvalueerd. Dit kan mogelijk te maken hebben met het soort dienstverlening. Pagina 2 van 11

3 Opdrachtnr /3 Casenr Begeleiding Begeleiding is een sterk punt binnen de organisatie. Alle ondervraagde cliënten ervaren de omgang positief. Men heeft het idee dat er goed naar hun wensen en mogelijke ongenoegens wordt geluisterd. Ook vinden alle cliënten dat er voldoende aandacht is voor hen en dat begeleiders zich goed in hun situatie kunnen verplaatsen. De omgang met cliënten en bejegening van cliënten wordt unaniem door de ondervraagde cliënten als positief ervaren. Geen Het punt vast begeleider is, gezien de soort dienstverlening vanuit AOB Compaz (WVP, diagnoses, onderzoeken) mogelijk niet relevant. 1 cliënt scoort negatief op inhoud/kennis begeleider. Betreffende cliënt is verder op alle onderdelen tevreden. 2.5 Afronding De duur van het traject wordt door 90% van ondervraagde cliënten ervaren als goed. 1 cliënt heeft de trajectduur als te kort ervaren. Client is tussentijds ziek geweest en had het gevoel dat AOB Compaz hierna te snel wilde. Trajectduur wordt door 9 cliënten als goed ervaren. Bij 2 cliënten is wel het resultaat bereikt, maar beiden zijn hier niet tevreden over. Bij beide cliënten heeft ook geen evaluatie plaats gevonden. Dit kan mogelijk een aandachtspunt zijn voor de organisatie. Bij 2 cliënten is niet het resultaat bereikt, maar zij geven aan dat dit is niet verwijtbaar is aan AOB. Zij scoren positief op vraag tevreden over resultaat. Pagina 3 van 11

4 Opdrachtnr /3 Casenr Communicatie en bereikbaarheid De communicatie met AOB Compaz wordt door cliënten als goed ervaren. Met betrekking tot telefonische bereikbaarheid (terugbellen) en contact scoort 50% van cliënten dat dit niet van toepassing is. Telefonische bereikbaarheid en snelheid van werken worden als goed/voldoende ervaren. Geen Bij de helft van cliënten is contact of telefonische bereikbaarheid gescoord met "weet niet" met als opmerking dat dit niet van toepassing is. 2.7 Organisatie en totaalbeeld 90% van de cliënten is overall tevreden met de dienstverlening vanuit AOB Compaz. 1 cliënt scoort als eindcijfer een 4,0. Betreffende cliënt is vooral ontevreden over de trajectduur en afstemming van het traject. Zie sterke punten zoals benoemd door cliënten zelf. Zie verbeterpunten zoals benoemd door cliënten zelf. 1x cliënt is niet tevreden en geeft als eindcijfer totaal een 4. Betreffende cliënt blijkt tussentijds ziek te zijn geworden en heeft het traject als te kort en niet afgestemd ervaren. Op de diverse onderwerpen scoort cliënt echter niet negatief. 1 cliënt scoort negatief op het onderwerp flexibiliteit en geeft aan dat er geen overleg mogelijk was. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Pagina 4 van 11

5 Opdrachtnr /3 Casenr Slotconclusie Gelet op de aangegeven mogelijke verbeterpunten wordt van de organisatie een plan van aanpak danwel een onderbouwing verwacht wat de organisatie met de uitkomsten van deze bevindingen gaat doen c.q heeft gedaan. Een omvanganalyse en oorzaakanalyse kunnen hierbij belangrijke hulpmiddelen zijn. NB: dit wordt getoetst tijdens de volgende controle audit 4 Interview gegevens Zie navolgende bladzijden Pagina 5 van 11

6 TOTAALRESULTAAT CLIËNTENAUDIT 2009 Tot. benaderd: 16 Medewerking: 10 Weigering: 6 Redenen: divers Geen zin Geen tijd Anders VOORTRAJECT/ INZICHT IN AANPAK Opmerking: Contact Via Opdrachtgever 0 Website 0 Werkgever Achmea Anders sociale zaken, coach, UWV, gem Waarom? Afstand 0 Nav gesprek 0 Van horen zeggen 0 Anders verplicht, werkgever aangesloten, aangewezen Eerste contact? Prettig heel goed, makkelijk, geruststellend Moeizaam Cliënt voelde zich niet begrepen 1 1 Anders slecht, kon verhaal niet kwijt aan bedrijfsarts 1 1 Mogelijkheid uw verhaal Ja absoluut te doen? Nee weinig onderzoek Bijna niet 0 Aanpak vooraf Ja besproken? Nee Bijna niet 1 1 Uw mening Goed 2x nvt kort contact, 1x heeft tot succes geleid Voldoende duidelijk 1 1 Onv. duidelijk 0 Kan beter 0 Res./ doel vooraf Ja 1x kijken of cliënt nog kon werken besproken? Nee 1 1 Weet niet 1x nvt Pagina 6 van 11

7 UITVOERING Opmerking: Inventarisatie Gesprek inventarisatie gezondheid, arbeidsmogelijkheden, mogelijkheden Arbeidsmogelijkheden onderzoek cliënt voelde zich "er doorheen gemangeld" 1 1 welke aanpak Inventarisatie opl. / werkervaring 1 1 beste? Psychologisch onderzoek 0 Anders 0 Producten / 4.1 Scholing, opleiding en training 0 diensten 4.2 Fysiek / mentale behandeling begeleiding Diagnose, onderzoek, loopbaanoriëntatie Advisering en onderzoek Jobcoaching Verzuimbegeleiding Outplacement Toeleiden van werk naar werk vanuit mentale beperkingen (wet poortwachter) Toeleiden naar werk- vanuit geen werk Sociale activering 0 Anders 0 Training ingezet Leefstijl Sollicitatie 1 1 Assertiviteitstraining 0 Gerichte opleiding 0 Anders WBL cursus, leerbaarheidsonderzoek Wat vond u van de Goed opleiding? Voldoende 1 1 Opleiding nuttig? Ja 1x cliënt geeft aan er echter niets mee gedaan te hebben Nee 0 Weet niet 1 1 Afspraken uitvoering na- ja absoluut gekomen? nee geen afspraken, eentonig soms niet 0 Nooit 1 1 Snelheid van werken? Goed perfect, serieus genomen Voldoende te snel afhandelen Traject voldoende op u Ja persoonlijke en vertrouwelijke benadering afgestemd? Nee niet naar capaciteiten gekeken, bep. verzoeken door UWV afgew Kan beter 1 1 Tussentijds geëvalueerd? Ja om de paar wk., steeds als men bij elkaar kwam Nee nvt ivm korte duur traject, 1x gesprek daarna geen contact meer Kan beter 0 Bijstellingen t.g.v. Ja evaluatie? Nee 1x nvt Pagina 7 van 11

8 Begeleiding Opmerking: Contact vaste begeleider Ja 6 cliënten merken op dat zij geen vaste begeleider hadden: nvt. Inherent aan traject Nee meer dan 2 0 Nee meer dan 3 0 Nee meer dan 4 0 Nee, meer dan 5 0 Wat vond u van uw Goed Geen scores op dit onderdeel, zie ook vraag contact vaste begeleider. 0 begeleider? Voldoende 0 Inhoud / kennis Goed Voldoende 0 Onvoldoende Begeleider deed alsof ze werkte, nam alleen werk van cliënt over. 1 1 Omgang Goed Grote steun, aardige begeleider Voldoende 0 Aandacht Goed Heel veel aandacht, oog voor problemen cliënt Voldoende 0 Serieus genomen Goed Voldoende 0 Kan hij / zij goed Goed verplaatsten in jouw Voldoende 0 situatie? Wordt er naar u Goed geluisterd? Voldoende 0 Contactmomenten Goed afgestemd op uw Voldoende 0 wensen? Naar uw wensen Goed geluisterd? Voldoende 0 Actie genomen op uw Goed ongenoegens? Voldoende 0 Weet niet nvt, speelde niet 1 1 Pagina 8 van 11

9 Afronding Opmerking: Resultaat bereikt? Ja erkenning niet arbeidsgeschikt, capaciteiten Nee Niet schuld AOB betreft arbeidsongeschiktheid Aard van resultaat? Gezond blijven werken 1x behoud eigen baan Van werk naar werk 0 Werk verkregen 1x cliënt had liever passender werk verkregen Maatschappelijk meedoen 0 Inzicht in eigen mogelijkheden 0 Anders adviesrapport 1 1 Tevreden over? Ja 1x nvt ivm uitval cliënt Nee Eindevaluatie plaats Ja gevonden? Nee Heeft er nog nazorg Ja plaats gevonden? Nee Duur van traject? < 1 maand > 3 maand > 6 maand 1 1 >12 maand 1 1 >18 maand 0 >24 maand 0 doorlopend 1 1 Wat vindt u van de Goed duur traject? Te lang 0 Te kort cliënt tussentijds ziek, ging cliënt te snel 1 1 Pagina 9 van 11

10 Communicatie en bereikbaarheid Opmerking: Hoe vond contact plaats Mondeling tussen u en bedrijf? Telefonisch 1 1 Schriftelijk Anders 0 Bedrijf telefonisch Goed cliënt mocht mobiele nr. 's bellen, 1x nvt bereikbaarheid? Voldoende 1 1 Weet niet 2x nvt Wat als persoon er Geholpen door ander niet was? Snel teruggebeld 0 Laat teruggebeld 0 Moest zelf weer bellen 0 Weet niet Reactie op uw ? Goed 1x nvt Voldoende 0 Weet niet 5x nvt Duidelijkheid aan u Goed 6x nvt overig niet beantwoord 0 gerichte ? Voldoende 0 Schriftelijke informatie Goed op tijd? Voldoende 1 1 Weet niet nvt 1 1 snelheid werken? Goed Voldoende Pagina 10 van 11

11 Organisatie Totaalbeeld Opmerking: Bedrijf flexibel? Ja, verschuiven afspraak, aanpassing traject op uw verzoek Nee geen overleg mogelijk Weet niet 3x nvt, geen ervaring mee Hoe gaat het bedrijf met Goed klachten om? Voldoende 0 Slecht langs elkaar heen werken 1 1 Geen klacht gehad Weet niet 1 1 Heeft u nog contact Ja met begeleider? Nee Stelt u contact met Ja Nvt, geen scores cliënten 0 begeleider op prijs? Nee 0 Totaalbeeld Welk eindcijfer in totaliteit? ,5 8 7,1 Totaliteit tevreden? Ja Nee 1 1 Wat zijn volgens u de sterke punten? Flexibiliteit, goede teamleider, verdieping in problematiek, vriendelijk, geruststellend, leerzaam, deskundigheid, eerlijkheid, openheid. Wat zijn volgens u verbeterpunten? contactpersoon 1 cliënt leek niet te weten waar hij mee bezig was, meer aandacht voor cliënt vanuit keuringsarts, meer aan mensen denken, te snel werken, communicatie, rust uitstralen en cliënt verhaal laten doen, betere screening. Pagina 11 van 11

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013. Baanfit verzuim en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Baanfit verzuim en re-integratie Zoetermeer, zaterdag 20 juli 2013 In opdracht van Baanfit verzuim en re-integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Nieuw Van Lanschot Bankiers

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Nieuw Van Lanschot Bankiers Concept Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Nieuw Van Lanschot Bankiers INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum 18-06-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van STOC, Scholings-, Trainings- en Opleidingscentrum

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie