Dit tafelgesprek is tot stand gekomen in samenwerking met Corestone, Lombard Odier en Wellington.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit tafelgesprek is tot stand gekomen in samenwerking met Corestone, Lombard Odier en Wellington."

Transcriptie

1 // TAFELGESPREK SMART BETA IN FIXED INCOME Foto s: Fotopersburo Dijkstra POTENTIEEL SMART BETA IS GROOT Door Hans Amesz Op het seminar Smart Beta in Fixed Income kwamen onder meer de grootste uitdagingen voor institutionele beleggers in fixed income ter sprake. Het event werd georganiseerd door Finance For Hockey, een platform dat financiële dienstverleners samenbrengt voor sponsoring van het Nederlandse ijshockeyteam Dolphin Kemphanen. Steve Boxer (Wellington), Paul van Gent (Corestone) en Foort Hamelink (Lombard Odier) verzorgden een presentatie en deden mee aan een tafelgesprek. Dit tafelgesprek is tot stand gekomen in samenwerking met Corestone, Lombard Odier en Wellington. 40 FINANCIAL NUMMER 4 / 2015

2 Wat zijn vandaag de dag de grootste uitdagingen voor Nederlandse institutionele beleggers in fixed income en wat deugt er niet aan cap weighted indices? Foort Hamelink: Tot de belangrijkste uitdagingen behoren concentratie- en faillissementsrisico. Als je belegt in naar marktkapitalisatie gewogen indices in fixed income, dan beleg je in landen of bedrijven die de hoogste uitstaande schulden hebben. Vergelijk het met studenten. Wil je echt meer lenen aan een student die al een studieschuld van euro heeft of aan een die nauwelijks schulden heeft? Paul van Gent: Ik denk niet dat er zoveel mis is met naar marktkapitalisatie gewogen indices, want er is natuurlijk niemand die voorschrijft dat je moet doen wat de index doet. Als je per se een index wilt volgen, denk ik dat het heel verstandig is om uit te vinden welke index dat moet zijn. Ik maak me niet echt druk over hoe de benchmark eruitziet, zo lang die ongeveer de rendements- en risicokarakteristieken heeft die je zoekt en erin belegd kan worden. Als je passief tegen een index wilt beleggen is het wel een goed idee de consequenties van het passief volgen goed te bekijken. De uitdaging voor institutionele partijen bij beleggen in fixed income is nu de renteafdekking. De grote vraag is: verkleinen we de interest hedge of doen we dat niet? Verder de zoektocht naar yield: hoeveel risico willen we nemen om een toename van rendement te bewerkstelligen? Steve Boxer: De problemen voor Nederlandse institutionele beleggers in fixed income doen zich elders ook voor: relatief lage yields, lage rendementen. Als de rente omhooggaat, zoals we vrij recent zagen, kan de waarde van bestaande obligatieportefeuilles snel dalen. Met betrekking tot Nederlandse institutionele beleggers zou ik de nadruk willen leggen op de door regelgeving opgelegde beperkingen bij het gebruik van derivaten. Dat verhindert ze, of maakt het moeilijker, bepaalde strategieën efficiënt uit te voeren, zoals absolute return strategies, die juist in de huidige marktomgeving zinvol en verstandig kunnen zijn. Er is sprake van een ontkoppeling tussen de indices en wat de asset manager denkt dat de wensen van de klanten ten aanzien van risico en rendement zijn. De indices zijn doorgaans rule-based: obligaties gaan er op basis van hun hoeveelheid, kwaliteit, maturity in en andere verdwijnen uit de index. Pensioenfondsen denken erover na welke obligaties zij nodig hebben om aan hun verplichtingen tegemoet te komen. Welke kasstromen zijn gewenst, welke liquiditeit? Dit soort criteria zijn volstrekt niet gerelateerd aan de index. Men zou zich meer moeten gedragen als de liquidity provider, in plaats van de index te volgen. Welke alternatieven voor traditionele fixed income indices zijn voorhanden in de markt? Boxer: Er zijn naar bruto binnenlands product gewogen indices en andere soorten van wegingen. Meer in het algemeen leent fixed income zich voor maatwerk. Tegenover het repliceren van een benchmark staat het construeren van portefeuilles die voldoen aan de wensen van klanten om bijvoorbeeld bepaalde soorten van fixed income karakteristieken te hebben. Stephen J. Boxer is Investment Director, Fixed Income Product Management bij Wellington Management. Uit hoofde van zijn functie overziet Boxer de vastrentende beleggingsstrategieën van Wellington Management en maakt hij een belangrijk deel uit van het productontwikkelingsproces. Boxer bespreekt daarnaast dagelijks de positionering en het rendement van de verschillende beleggingsfilosofieën met zowel cliënten, prospects en consultants. Alvorens Boxer in 2006 bij Wellington aan de slag ging, werkte hij ondermeer bij Babson Capital Management, Fannie Mae and State Street Global Advisors. Hij genoot zijn opleiding aan de universiteit van Cambridge (M.Phil) en het Massachusetts Institute of Technology (Msc). NUMMER 4 / 2015 FINANCIAL 41 41

3 // TAFELGESPREK SMART BETA IN FIXED INCOME Van Gent: Van nature kijkt een belegger naar iets waar hij zich aan kan meten. Iets wat werkbaar is en de mogelijkheid biedt om gemakkelijk vast te stellen of je goede of slechte beslissingen neemt door daarvan af te wijken. Je strategie is bepalend voor je keuze. Als je weet wat je strategie is, moet je proberen een index te kiezen die relatief dicht blijft bij wat je wilt bereiken. Verdiep je daarom in de benchmark en zorg dat die in lijn is met de door jou gekozen beleggingsstrategie. Hamelink: De eerste mogelijkheid is iets alternatiefs te bouwen door ad hoc beperkingen op te leggen aan de maximale gewichten voor één of twee landen, of voor emittenten, enzovoort. De tweede mogelijkheid is dit niet ad hoc te doen maar op een meer onderbouwde en stelselmatige wijze te kijken naar de Als je belegt in naar marktkapitalisatie gewogen indices in fixed income, dan beleg je in landen of bedrijven die de hoogste uitstaande schulden hebben. samenstelling van de index. Bijvoorbeeld door bij credits op basis van fundamentele factoren en bijvoorbeeld bond yields en liquiditeit te bepalen hoeveel gewicht je aan bepaalde sectoren en individuele emittenten wilt opleggen. Het voordeel van deze tweede manier is dat de beslissing vooraf kan worden genomen in plaats van de ad hoc beslissing die vaak achteraf genomen wordt. Een ander punt is dat de Nederlandse toezichthouder een nieuwe dimensie aan een en ander heeft toegevoegd, namelijk de hoeveelheid vereist kapitaal voor de verschillende fixed income instrumenten. In plaats van te kijken naar rendement versus risico, moet je ook kijken naar rendement versus vereist kapitaal. Kan je dezelfde systematische benadering toepassen om te definiëren hoe je al je fixed income assets moet benchmarken? Paul van Gent is Chief Investment Officer bij Corestone Investment Managers AG, het onafhankelijke managerselectiebedrijf in Zwitserland. Daarvoor was hij werkzaam bij PME waar hij verantwoordelijk was voor managerselectie. Voor zijn periode bij PME was hij Hoofd Investment Consulting bij IBM en verantwoordelijk voor de selectie van externe vermogensbeheerders voor de pensioenfondsen van IBM in het EMEA-gebied. Van Gent is afgestudeerd aan de TU Eindhoven in technische bedrijfskunde en was van 1997 tot 2014 lid van de beleggingscommissie van pensioenfonds IBM Nederland. Hamelink: Als je een benchmark of een portefeuille op een systematische manier bouwt, is het belangrijk dat de factoren die je gebruikt representatief zijn voor wat je wilt modelleren. In dit geval zijn dit factoren die iets zeggen over faillissementsrisico, yield en liquiditeit. Er is natuurlijk verschil tussen het faillissement van een land of dat van een afzonderlijke onderneming of het risico van een bepaalde sector. Daar moet bij de constructie van een benchmark rekening mee worden gehouden. Boxer: Met onze emerging local debt smart beta strategie kunnen we afwijken van de benchmark ten gunste van factoren waarvan we denken dat ze in de toekomst betere risicogecorrigeerde resultaten laten zien. Van Gent: Wij zien niet veel risicogecorrigeerde benchmarks bij onze klanten. Er wordt meestal wel van een benchmark gebruikgemaakt, maar het oogmerk is vaak een hoger rendement dan deze maatstaf. Dat komt waarschijnlijk omdat de beleggingsstrategie bepalend is voor het 42 FINANCIAL NUMMER 4 / 2015

4 risiconiveau en actief beheer het totale risiconiveau maar weinig beïnvloedt. Dat je risico s hebt vermeden en daarom een betere risico/ rendementsverhouding hebt bewerkstelligd, is kennelijk moeilijker uit te leggen dan gewoonweg het behaalde rendement versus een index. Hamelink: Bij het construeren van een portefeuille of geëigende benchmark, ben je er op voorbereid wat de karakteristieken van de portefeuille zijn. Bij op marktkapitalisatie gebaseerde benchmarks heb je veel met economische cycli, die op en neer gaan, van doen. In veel gevallen komt dit niet overeen met de doelstelling van de portefeuille. Dit is een reden waarom er meer naar alternatieve benchmarks gekeken wordt. Van Gent: Het is binair: als de rente omlaag gaat maak je met obligaties winst, als ze omhoog gaat verlies je. Ik denk niet dat je aan de wetmatigheid in fixed income kunt ontsnappen door niet op marktkapitalisatie gebaseerde benchmarks te hanteren. We zitten nu al zo n dertig jaar in een periode met dalende rentes, die zijn van twaalf naar nul procent gegaan. Iedereen met een lange duration heeft het goed gedaan. Ik denk niet dat een andere strategie met lagere correlatie veel verschil zou hebben gemaakt. Rente is de belangrijkste drijvende kracht achter rendementen. Het grote verhaal verandert niet echt door té smart te zijn met fixed income beta. Moet je in een lage yield omgeving niet alle mogelijkheden aangrijpen om meer rendement te halen? Boxer: Ja, dat is juist de reden waarom beleggers in smart beta geïnteresseerd zijn. Er zijn in het verleden fantastische resultaten geboekt met fixed income, maar nu doet de vraag zich voor of en hoe fixed income in de toekomst tegemoet kan komen aan de traditionele behoeften en vereisten van beleggers. Mensen zijn daar niet zo zeker van, dus Rente is de belangrijkste drijvende kracht achter rendementen. Het grote verhaal verandert niet echt door té smart te zijn met fixed income beta. Foort Hamelink is Hoofd Portefeuille Constructie van alle multi-asset en Fiduciaire portefeuilles bij Lombard Odier. Hij is ook hoofd van de Academic Board. Hamelink begon zijn carrière bij Lombard Odier in 1999 als mede verantwoordelijke voor de afdeling Quantitative Asset Management en Research. Van 2009 tot 2014 was hij werkzaam in het Fiduciair Management Team. Hamelink behaalde een PhD in Finance aan de Universiteit van Genève. Naast zijn functie bij Lombard Odier heeft Hamelink ook een part-time functie als Associate Professor of Finance aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens is hij lid van het Research Committee van Inquire Europe. zeggen ze: Welnu, laten we erover nadenken hoe er efficiënter met fixed income kan worden omgegaan. Het smart beta segment van de markt zal toenemen, een gedeelte van die groei komt van passief, een ander deel van actief. Van Gent: Smart beta indices creëren vaak meer turnover, wel tot tien keer zoveel als een op marktkapitalisatie gebaseerde index. Handelen in staatsobligaties is goedkoop, maar in high yield heel duur. Met andere woorden, het passief volgen van een smart benchmark kan kostbaar zijn. Er moet dus een afweging tussen kosten en opbrengsten worden gemaakt. Dat houdt in dat er ook gekeken wordt naar indices die misschien minder smart zijn, maar ook minder turnover hebben. Je kunt een NUMMER 4 / 2015 FINANCIAL 43 43

5 // TAFELGESPREK SMART BETA IN FIXED INCOME simpele benchmark gebruiken en de manager laten kiezen met welke strategie hij waarde denkt toe te voegen, in plaats van passief een strategie te volgen die gepaard gaat met een hoge turnover. Het kan overigens langer duren voordat een smart beta strategie zijn beoogde rendement afwerpt. Sommige beleggers hebben of krijgen niet de tijd die nodig is om de voordelen van smart beta te kunnen benutten. Het naïef implementeren van smart beta strategieën gaat gepaard met hoge transactiekosten. hoe zit het met emerging markets? Boxer: Wij proberen de transactiekosten van smart beta strategieën naar beneden te brengen door minder transacties uit te voeren. Afhankelijk van de manager zou een volledig actieve strategie een turnover kunnen hebben tussen de vijftig en honderd procent of zelfs meer, terwijl smart beta meer in de richting van dertig, veertig procent gaat. Je genereert transactiekosten omdat je wordt geëvalueerd ten opzichte van de benchmark, maar de manager kan daar bij smart beta efficiënter mee omgaan. Van Gent: Het gaat over risico s. Smart beta kan ertoe bijdragen het risico te verminderen. Het is meer een risicomanagementinstrument dan een returninstrument. Heeft smart beta investing de toekomst? Zal het market cap weighted ooit vervangen? Hamelink: Sommige beleggers passen meer smart beta strategieën toe. Zij zien de voordelen van het bouwen van alternatieve indices. Ik denk dat dit doorgaat omdat er, vanwege de huidige moeilijke beleggingssituatie, meer belangstelling voor deze technieken komt. Het risico moet zoveel mogelijk gespreid worden omdat je je, vanwege de geringe opbrengsten van fixed income beleggingen, eigenlijk niet kunt permitteren die te verliezen. Meer dan ooit tevoren is het bij het implementeren van smart beta strategieën belangrijk de transactiekosten te beperken. Wordt smart beta een alternatief voor passief beleggen? Hamelink: Eerst moet gedefinieerd worden wat we onder passief en actief verstaan. Smart beta zou een actieve strategie genoemd kunnen worden als een Wij proberen de transactiekosten van smart beta strategieën naar beneden te brengen door minder transacties uit te voeren. 44 FINANCIAL NUMMER 4 / 2015

6 marktgewogen index het vertrekpunt van een beslissing is. Bij de implementatie van een smart beta fixed income strategie kan worden gesproken van een passieve strategie wanneer deze stelselmatig en rule-based is. Van Gent: Als een belegger gelooft in een bepaalde factor of een smart beta strategie, zijn er verschillende manieren om dit te implementeren. Hij kan dat passief doen of een actieve manager aanstellen die de opdracht krijgt de smart beta benchmark te verslaan. Als de smart beta strategie leidt tot zo n twintig beleggingen, is het waarschijnlijk beter daar passief mee om te gaan, omdat met een actieve strategie dan niet veel waarde kan worden toegevoegd. Als er veel beleggingen voldoen aan de smart beta portefeuille, zou je hierbinnen actieve keuzes kunnen maken. Smart beta is een instrument in de gereedschapskist om een strategie op te zetten die nuttig is, afhankelijk van waarin je gelooft. Maar dat geldt voor alles. Sommigen overwegen nu aandelen, anderen obligaties. Mensen hebben allerlei soorten overtuigingen. Boxer: Aan de ene kant is smart beta actief en aan de andere kant passief. Het ligt dus ergens in het midden. Smart beta heeft de potentie om krachtig te gaan groeien. De aanpak zal wellicht verschillende successen in de diverse verschillende markten opleveren. Als er bijvoorbeeld alleen in Amerikaanse treasuries wordt belegd, ben ik er niet zeker van dat een smart beta oplossing veel waarde zou toevoegen. Zijn sommige markten meer geschikt voor smart beta dan andere? Hamelink: Sommige markten zijn inderdaad meer geschikt dan andere, maar het principe blijft dat als je als belegger rekening wilt houden met concentratie- en defaultrisico en de kans op vermogensverlies dat hiermee gepaard kan gaan, een smart beta aanpak heel verstandig is. Liquiditeit en yield dienen daarbij te worden meegewogen in de uiteindelijke smart beta strategie. «De uitdaging voor institutionele partijen bij beleggen in fixed income is nu de renteafdekking Smart beta kan ertoe bijdragen het risico te verminderen. Het is meer een risico- managementinstrument dan een returninstrument Smart beta heeft de potentie om krachtig te gaan groeien NUMMER 4 / 2015 FINANCIAL 45 45

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Jaarcongres Pensioenfederatie 16 mei 2017 14:30-15:15 15:20-16:05 Martin Mlynár 06 2113 8933 +41 76 397 4200 martin.mlynar@robeco.nl

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

SMART INVESTING OF SMART MARKETING?

SMART INVESTING OF SMART MARKETING? Foto's: Fotopersburo Dijkstra VOORZITTER: Bob Homan, ING Investment Office DEELNEMERS: Han Dieperink, Rabobank Private Banking Imke Hollander, Blue Sky Group Gerben Jorritsma, ABN Amro Bank Alex Neve,

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

High Yield Bonds: de kameel van de bond markt?

High Yield Bonds: de kameel van de bond markt? High Yield Bonds: de kameel van de bond markt? 1. In veel beleggingsportefeuilles komen high yield bonds voor. Er zijn beleggers die er van uitgaan dat het dan gaat om gewone bedrijfsobligaties die een

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013 Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's Joost Driessen 26 maart 2013 Illiquide assets voor lange-termijn beleggers? David Swensen, CIO Yale endowment: "Accepting illiquidity

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Leggen pensioenfondsen de lat voor performance te hoog?

Leggen pensioenfondsen de lat voor performance te hoog? Leggen pensioenfondsen de lat voor performance te hoog? Conferentie, Hans Braker Investment Consulting De lat te hoog? Over het belang van een goede normportefeuille 1 1 De normportefeuille als lat Belegger

Nadere informatie

Yong Lin FactSet Portfolio Analytics Specialist

Yong Lin FactSet Portfolio Analytics Specialist Yong Lin FactSet Portfolio Analytics Specialist Wat is attributie? Performance attribution Absolute Relative Portfolio Benchmark Contribution Sectors, Countries, Industries, etc. Factors such as fundamental,

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

ACTIEVE BELEGGINGS- STRATEGIEËN ZIJN VERRE VAN DOOD

ACTIEVE BELEGGINGS- STRATEGIEËN ZIJN VERRE VAN DOOD VOORZITTER Paul van Gent, Corestone Investment Managers AG DEELNEMERS Han Dieperink, Rabobank Retail & Private Banking Anna Dragesic, PIMCO Marlene Hassine Konqui, Lyxor Bob Homan, ING Investment Office

Nadere informatie

// RONDE TAFEL ALTERNATIVE BETA IN FIXED INCOME. Wat verstaan jullie onder alternative beta in fixed income? Henk Radder, Russell Investments

// RONDE TAFEL ALTERNATIVE BETA IN FIXED INCOME. Wat verstaan jullie onder alternative beta in fixed income? Henk Radder, Russell Investments VOORZITTER Henk Radder, Russell Investments DEELNEMERS Jelle Beenen, Mercer Ernst Hagen, F&C Netherlands François Millet, Lyxor Asset Management Rikkert Scholten, Robeco Jérôme Teïletche, Lombard Odier

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

ER GAAT VEEL GELD NAAR RISK PARITY STRATEGIEËN

ER GAAT VEEL GELD NAAR RISK PARITY STRATEGIEËN VOORZITTER Eelco Ubbels, Alpha Research Foto's: Fotopersburo Dijkstra DEELNEMERS Jeroen Gondrie, De Eendragt Pensioen NV Evan Grace, Wellington Management Bert Leffers, Leffers Consultancy en Vermogensbeheer

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE Ons beleggingsbeleid vertelt u welke overtuigingen wij hebben ten aanzien van beleggen en welke keuzes wij maken in ons beleggingsproces. In principe is het

Nadere informatie

Strategic Allocation Funds (SAF) Een alles-in-één propositie voor pensioenbeleggingen

Strategic Allocation Funds (SAF) Een alles-in-één propositie voor pensioenbeleggingen Strategic Allocation Funds (SAF) Een alles-in-één propositie voor pensioenbeleggingen 10 januari 2016 Inhoud SAF: een alles-in-één propositie 3 Professionaliteit in pensioenbeleggen 3 SAF, voor wie? 3

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

// Ronde tafel Market Cap Weighted versus Alternative Beta Investing

// Ronde tafel Market Cap Weighted versus Alternative Beta Investing voorzitter Dr. Imke Hollander, Blue Sky Group deelnemers Dr. Thomas Kieselstein, Quoniam Asset Management Coos Luning, TKP Investments Gregor Macintosh, Lombard Odier Investment Managers Stephane Mauppin,

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN IS WAARDEVOL EN SPREIDT HET RISICO

DUURZAAM BELEGGEN IS WAARDEVOL EN SPREIDT HET RISICO Foto s: Ruben Eshuis Fotografie VOORZITTER Thijs Jochems, KeyQ Advisors DEELNEMERS Els Ankum-Griffioen, Triodos Investment Management Yvonne Bakkum, FMO Investment Management Steven Evers, Triple Jump

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Van ALM naar beleggingsbeleid

Van ALM naar beleggingsbeleid Van ALM naar beleggingsbeleid IIR Seminar Professioneel Risicomanagement voor Pensioenfondsen November 26, 2007 ORTEC bv P.O. Box 4074 3006 AB Rotterdam Tel. 010 498 6660 Fax. 010 498 6667 info@ortec.nl

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Ik hoop dat niemand doet wat we hier zeggen

Ik hoop dat niemand doet wat we hier zeggen // paneldiscussie Market Cap Weighted versus Alternative Beta Investing voorzitter Patrick Groenendijk, Pensioenfonds Vervoer Foto s: Fotopersburo Dijkstra deelnemers Dr. David Blitz, Robeco Yves Choueifaty,

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Hoe gebruikt u performancemeting correct en optimaal bij de monitoring van Fund Managers?

Hoe gebruikt u performancemeting correct en optimaal bij de monitoring van Fund Managers? Hoe gebruikt u performancemeting correct en optimaal bij de monitoring van Fund Managers? Hans Braker Braker Investment Consulting B.V. Agenda Belang van performancemeting Basisbeginselen Valkuilen en

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen Trade van de Week ETF s als alternatief voor aandelen In mijn zoektocht naar de Trade van de Week stuitte ik vandaag niet zozeer op een trade, maar eerder op een trader van de week. Deze klant trok mijn

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Agenda Wat is de valutamarkt? Hoe werkt de valutamarkt?

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 17 september 2009 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Voor professionele beleggers. Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN

Voor professionele beleggers. Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN Voor professionele beleggers Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN Factorbeleggen wint aan populariteit, maar er bestaan nog veel vragen rond dit concept en

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

// RONDE TAFEL EMERGING MARKET DEBT. René van der Zeeuw, APG Asset Management

// RONDE TAFEL EMERGING MARKET DEBT. René van der Zeeuw, APG Asset Management // RONDE TAFEL EMERGING MARKET DEBT VOORZITTER René van der Zeeuw, APG Asset Management DEELNEMERS Stephen Boxer, Wellington Management Matthew Duda, Pramerica Frank Ehrich, Union Investment Jonathan Mann,

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015

For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 For Tomorrow Beleggen voor Morgen 26 november 2015 Wie ben ik Wie zijn wij Zonder grote risico s beleggen? Aandachtspunten Performance Conclusie Gewerkt voor diverse grootbanken (ABN Amro, Mees-Pierson,

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Pensioenen en Financiële planning. Congres "Grip op je vermogen" 20 april 2012 Den Haag

Pensioenen en Financiële planning. Congres Grip op je vermogen 20 april 2012 Den Haag Pensioenen en Financiële planning Tom Steenkamp Congres "Grip op je vermogen" 20 april 2012 Den Haag Wat is belangrijk voor beleggen voor uw pensioen? 1. Keuzes moeten simpel zijn, er moeten er niet te

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Een introductie tot factor beleggen

Een introductie tot factor beleggen WHITE PAPER September 2013 Voor professionele beleggers Een introductie tot factor beleggen Door David Blitz PhD, Hoofd Quantitative Equity Research Joop Huij PhD, Senior Quantitative Researcher Pim van

Nadere informatie

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Hulpmiddel om deze typen ETF s te beoordelen Augustus 2016 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke

Nadere informatie

VERSCHUIVING NAAR ALTERNATIVE FIXED

VERSCHUIVING NAAR ALTERNATIVE FIXED VOORZITTER Hans Copini, MN DEELNEMERS Tjomme Dijkma, TKP Investments Laurentius Harrer, Capital Group Edward Krijgsman, Mercer Investments Luigi Leo, Leo Investment Consulting & Governance Mathias Neidert,

Nadere informatie

Dutch Round Table On Performance Measurement

Dutch Round Table On Performance Measurement Dutch Round Table On Performance Measurement 19 maart 2009 Dag programma Dutch Round Table 13:20 GIPS 2010 Mark van Eijk 13:30 Valutahedging Ido de Geus 14:00 Round Table Discussie 14:45 Koffie Break 15:15

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave

Beleggingsbeleid. Inhoudsopgave Beleggingsbeleid Inhoudsopgave 1. Definitie beleggingsbeleid 2. Definitie beleggingsrisico 3. Beleggingsstrategie 4. Beleggingscategorieën 5. Verantwoord beleggen 6. Doelgroep van de Beleggingsonderneming

Nadere informatie