Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 17 september 2009

2 Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten 2

3 Huidig mandaat Ballast Nedam bij ING IM Beleggingsmandaat bij ING IM: Norm Min. Max. 12/31/2008 8/31/2009 Aandelen 27.5% 22.5% 32.5% 25.0% 28.1% Vastrentende Waarden 65.0% 57.5% 72.5% 69.8% 66.4% Vastgoed 7.5% 2.5% 12.5% 5.1% 5.1% Liquiditeiten 0.0% -2.0% 5.0% 0.1% 0.4% Tactisch asset allocatie beleid tussen aandelen en vastrentende waarden mogelijk (nu neutrale positionering). In vastgoed wordt niet actief gehandeld. De duratie (=looptijd) van de vastrentende portefeuille bedraagt inmiddels 13,8 jaar (komt van 5 jaar). Periodiek zal duratie, afhankelijk van de rentestand, worden aangepast aan de duratie van de verplichtingen. 3

4 Asset mix Ultimo 2007, 2008 en augustus 2009 in mln euro 12/31/ /31/2008 8/31/2009 Vastrentende waarden Aandelen Vastgoed Liquide middelen* Totaal * Liquide middelen incl. te vorderen dividendbelasting

5 Huidige mandaat Ballast Nedam bij ING IM (2) Vastrentende portefeuille 44% Fixed Income All Grade Fonds (met duratie/looptijd van 5,3 jaar) 56% Fixed Income All Grade Long Duration Fonds (met duratie/looptijd van 25,3 jaar) Kern van de portefeuille: Europese staatsobligaties en bedrijfsobligaties Tactische ruimte voor High Yield obligaties en obligaties van Opkomende landen 4% 3% 0% 3% Government Bonds 75% ABS AAA ABS A 50% 24% 59% Credits IG High Yield EMD HC 25% EMD LC 2% 4% Pie-chart: portefeuilleverdeling Cash 0% AAA AA A BBB BB en lager Grafiek: ratingverdeling Portefeuille- en ratingverdeling per juli

6 Huidig mandaat Ballast Nedam bij ING IM (3) Aandelenportefeuille Geheel 2008 en Q belegd in actief beheerd beleggingsfonds: ING Multimanager (MtM) Global Equity Fund Per 1 april 2009 overgang naar Barclays Global Investors (BGI) All Countries World Equity Fund - B Belegt wereldwijd in aandelen Strategische weging: 90% in ontwikkelde markten en 10% in opkomende landen Benchmark is aangepast aan deze weging (MSCI All Countries i.p.v. Developed Markets ) Passieve beleggingsstrategie ( indexbeleggen ) 6

7 Huidig mandaat Ballast Nedam bij ING IM (4) Vastgoedportefeuille INI Vastgoed Aandelen Basis Fonds Belegt wereldwijd in vastgoedaandelen Zeer goede spreiding over regio s, sectoren en individuele vastgoed fondsen Valuta risico is afgedekt naar Euro 7

8 Portefeuille Performance 2008 en 2009 (t/m augustus) YTD Totaal Vastrentende portefeuille 11.8% 2.3% Samengestelde benchmark 18.3% 0.0% INI Fixed Income AG Long Duration Fonds 33.0% -4.2% Customized Benchmark for Long Duration Fund (TR) 39.7% -5.7% INI Fixed Income All Grade Fonds -0.2% 7.9% Barclays Capital Euro Aggregate Unhedged (TR) 6.2% 5.6% 8

9 Portefeuille Performance 2008 en 2009 (t/m augustus) YTD Totaal Vastrentende portefeuille 11.8% 2.3% Samengestelde benchmark 18.3% 0.0% INI Fixed Income AG Long Duration Fonds 33.0% -4.2% Customized Benchmark for Long Duration Fund (TR) 39.7% -5.7% INI Fixed Income All Grade Fonds -0.2% 7.9% Barclays Capital Euro Aggregate Unhedged (TR) 6.2% 5.6% MtM Global Equity/BGI AC World Index Fund B -40.4% 19.7% MSCI (AC) World (Net) Index -37.6% 17.5% 9

10 Portefeuille Performance 2008 en 2009 (t/m augustus) YTD Totaal Vastrentende portefeuille 11.8% 2.3% Samengestelde benchmark 18.3% 0.0% INI Fixed Income AG Long Duration Fonds 33.0% -4.2% Customized Benchmark for Long Duration Fund (TR) 39.7% -5.7% INI Fixed Income All Grade Fonds -0.2% 7.9% Barclays Capital Euro Aggregate Unhedged (TR) 6.2% 5.6% MtM Global Equity/BGI AC World Index Fund B -40.4% 19.7% MSCI (AC) World (Net) Index -37.6% 17.5% INI Vastgoed Basis Fonds -42.4% 6.1% GPR 250 Global Hedged (Net) Index % 16.7% Totaal portefeuille -8.8% 7.0% Totaal index -5.4% 5.0% 10

11 Langjarige performance Performance (t/m juli) Ballast Nedam Totale portefeuille 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% (ytd) Ondanks grote beweeglijkheid in het jaarlijks rendement is vanaf 1994 (ontstaan ING IM) tot en met juli 2009 een gemiddeld jaarlijks rendement van 8% gerealiseerd. 11

12 Beleggen in 2008 in vogelvlucht Eén van de slechtste en meest turbulente jaren voor beleggers ooit, met reële angst voor depressie of zware recessie Wereldwijde aandelen daalden ca. 40%, vastgoed idem Spreads (hoogrentende) bedrijfsobligaties stegen naar records Liquiditeit en handel in diverse beleggingscategorieën zeer slecht Staatsleningen profiteerden door behoefte aan veiligheid en liquiditeit Rente in 2008 verder gedaald

13 Vastrentende waarden Markt en rente Bron: Bloomberg 10 jaars Duitse Staatsrente (31/12/07-27/08/09) 30 jaars Duitse Staatsrente (31/12/07-27/08/09) In de portefeuille is 65% belegd in vastrentende waarden -> grote invloed op totale performance Het hoge rendement bij vastrentende waarden komt door fors dalende (lange) rente in 2008 Dalende rente betekent stijgende obligatiekoersen (en vice versa) Verlengen van duratie (=looptijd) obligaties betekent hogere gevoeligheid voor renteveranderingen (betere match tussen beleggingen en verplichtingen) 13

14 Vastrentende waarden Extra rente (spread) op bedrijfsobligaties (Investment Grade en High Yield) Spreads terug op recessieniveau vanaf depressieniveau begin 2009 Oplopende spreads heeft rendement in 2008 sterk negatief beïnvloed In 2009 is het rendement op bedrijfsobligaties positief door dalende creditspreads 14

15 Aandelen: markt MSCI World (31/12/ /08/2009) VIX Index (31/12/ /08/2009) Het jaar 2008 is zeer negatief (-38%). Herstel in 2009 (+16%) In maart 2008 optimisme onder beleggers na redding zakenbank Bear Stearns Bron: Bloomberg Economisch nieuws en meevallende cijfers gaven beleggers hoop op einde kredietcrisis Deze hoop vervloog na faillissement investment bank Lehman Brothers in september. Dit was één van de grootste faillissementen in de Amerikaanse geschiedenis In oktober werd reële economie geconfronteerd met vraaguitval door toegenomen wantrouwen bij banken, bedrijven en consumenten. 15

16 Vastgoedaandelen: markt 2008 bijzonder slecht jaar voor vastgoedaandelen (-50%) Performance vastgoedaandelen 2007 heden Beweeglijkheid zal hoog blijven. Het rendement kan in de komende jaren lager uitvallen dan het langjarig gemiddelde. Focus op kwaliteit van het management en de kwaliteit van het onderliggende vastgoed vanaf 2010 Meer focus op balansreparatie (aandelenuitgiftes, verkoop onroerend goed) Bron: Bloomberg Vraag naar wereldwijde beleggingen in vastgoed blijft valide vanwege diversificatievoordelen. 16

17 Macro-economie: vooruitzichten Risicohouding beleggers verbeterd door beter dan verwachte bedrijfswinsten Agressieve kostenbesparingen Ontslagen hebben negatieve impact op inkomensgroei en consumptie Consumptie noodzakelijk om economie op te stuwen. Moeilijk door banenverlies, lage tot geen inkomensgroei en dalende huizenprijzen Wij hebben groeiverwachtingen voor ontwikkelde markten verhoogd in de tweede helft dit jaar naar 0,5% - 1% Twijfel over duurzaamheid economisch herstel. Afbouwen van schulden door consumenten en bedrijven zet door en neerwaartse druk op inflatie 17

18 Duurzaam beleid ING IM ING IM houdt zich aan alle wet- en regelgeving en/of voorschriften. Daarnaast geldt het volgende beleid: 1. United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ING Investment Management heeft deze beginselen per 01/09/2008 ondertekend. De Investment Engine heeft deze beginselen geïmplementeerd: Iedere investment manager heeft toegang tot de SRI database; De impact van SRI wordt meegenomen in de investment cases van de aandelenanalisten. 2. ING Defence Policy Voor eigen gelden van ING geldt de Defence Policy, hetgeen investeringen verbiedt in bedrijven welke betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens (zoals clusterbommen, landmijnen, biologische/chemische wapens, nucleaire wapens, etc). De ING Defence Policy zal op korte termijn ook voor alle ING fondsen van toepassing worden, ook voor Ballast Nedam.

19 Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze publicatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De genoemde basisfondsen zijn niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht. Op dit fonds wordt geen toezicht uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Het ING Multimanager Fund Global Equity is een subfonds van het ING Multimanager Fund (SICAV), gevestigd te Luxemburg. ING Multimanager Fund (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam. Voor gedetailleerde informatie over dit product verwijzen wij u naar het prospectus en de bijbehorende addenda. Voor dit product is een financiële bijsluiter (vereenvoudigd prospectus) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. De prospectussen, supplementen en de financiële bijsluiters zijn verkrijgbaar via 19

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie