Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015"

Transcriptie

1 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis Verzekeringen wordt Levensloop als kapitaalverzekering aangeboden. Bij de variant Levensloop Rendement wordt gebruik gemaakt van onderstaande beleggingsfondsen. Een belangrijk productkenmerk van Levensloop Rendement is dat het risico van een mogelijk negatief rendement, en derhalve niet voldoet aan de verwachting van de klant, op de oorspronkelijke einddatum van de polis wordt gecompenseerd door de zogenoemde inleggarantie. Concreet houdt dit in dat het in Levensloop Rendement opgebouwde kapitaal op de einddatum tenminste gelijk is aan de waarde van de in de polis ingelegde premies, mits de einddatum niet wordt vervroegd. Hoe een en ander werkt bij wijziging van de einddatum naar een eerder of naar een later tijdstip of bij een opname kunt u terugvinden in artikel 14 van de polisvoorwaarden Levensloop. Deze zijn te vinden op Beleggingsstrategie Levensloop Rendement bestaat uit een door Loyalis vastgestelde dynamische beleggingsmix van aandelen, vastgoed, obligaties en deposito's. Naarmate de resterende looptijd van de verzekering afneemt, wordt het beleggingstegoed geleidelijk aan minder belegd in aandelen en vastgoed en meer in de als minder risicovol aangemerkte obligaties en deposito's. De exacte samenstelling van de mix waarin voor een klant belegd wordt, is dus afhankelijk van de resterende looptijd van zijn / haar Levensloop Rendement verzekering. Indien u participeert in Levensloop Rendement, wordt in de volgende beleggingsfondsen belegd: 1. Loyalis Levensloop Rendement Aandelen Wereld Fonds 2. Loyalis Levensloop Rendement Obligaties Wereld Fonds 3. Loyalis Levensloop Rendement Staatsobligaties Europa Fonds 4. Loyalis Levensloop Rendement Staatsobligaties Emerging Markets Fonds 5. Loyalis Levensloop Rendement Credits Europa Fonds 6. Loyalis Levensloop Rendement Credits VS Fonds maands EURIBOR Kosten De totale kosten voor Levensloop Rendement hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de serviceverlening en informatieverstrekking. De totale jaarlijkse kosten bedragen 1,25%* van het gemiddeld belegd vermogen. * Afhankelijk van afspraken met uw werkgever, kunnen afwijkende percentages gelden. Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook als u belegt door middel van een beleggingsverzekering. De waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico, lees de Financiële Bijsluiter van het verzekeringsproduct. De Financiële Bijsluiter en aanvullende informatie over de Loyalis Beleggingsfondsen zijn te raadplegen op Loyalis Leven N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht. Druk- en zetfouten voorbehouden.

2 Loyalis Levensloop Rendement Aandelen Wereld Fonds Aandelenfonds Gegevens per 30 juni 2015 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Rendement Aandelen Wereld Fonds evenaart de prestaties van de geselecteerde marktindex. Deze marktindex is de MSCI World NDR 100% hedged. Rendement YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Fonds 3,81% 7,86% 16,44% 13,03% Benchmark 3,81% 7,86% 16,44% 13,07% Sinds Oprichting* 3,55% 4,16% * Geannualiseerd Waardeontwikkeling (geïndexeerd) feb-06 jun-06 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 feb-10 jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 jun-12 okt-12 feb-13 jun-13 okt-13 feb-14 jun-14 okt-14 feb-15 jun-15 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark **) Toe- / Uittreding Aandelenfonds 1 februari 2006 Nee MSCI World NDR 100% hedged Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand. **) Tot 1 december 2009 was de benchmark de MSCI World Total return Net Dividends, 100% USD hedged, actief beheer.

3 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 79,19 mln 18,02 (valutadatum 30 juni 2015) 4,394 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sectorverdeling Financiële instellingen 21% Gezondheidszorg 14% Informatie Technologie 13% Consumenten overig 13% Industrie 11% Niet duurzame consumenten producten 10% Energie 7% Grondstoffen 5% Nutsbedrijven 3% Telecommunicatie Services 3% Regio- / Landenverdeling Verenigde Staten 56% Japan 9% Verenigd Koninkrijk 7% Frankrijk 4% Canada 4% Zwitserland 4% Duitsland 3% Australië 3% Overig 10%

4 Loyalis Levensloop Rendement Obligaties Wereld Fonds Obligatiefonds Gegevens per 30 juni 2015 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Rendement Obligaties Wereld Fonds belegt wereldwijd in obligaties. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zowel het rendement als de beleggingsstijl van de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index worden gevolgd. Deze marktgewogen index is samengesteld uit wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties gedenomineerd vanuit vier onderliggende valuta's: US dollar, Euro, Japanse Yen en Britse pound sterling. Beleggingen in andere valuta dan de euro worden afgedekt. Rendement YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Fonds -2,42% NVT NVT NVT Benchmark -2,42% NVT NVT NVT Sinds Oprichting -2,42% -2,42% * Geannualiseerd Waardeontwikkeling (geïndexeerd) feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding Aandelenfonds 1 februari 2015 Nee Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

5 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 26,09 mln 9,73 (valutadatum 30 juni 2015) 2,680 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sectorverdeling Staatsobligaties 54% Bedrijfsleningen 20% Staatsgerelateerde instellingen 14% Gesecuritiseerde leningen 12% Regio- / Landenverdeling Verenigde Staten 38% Japan 13% Frankrijk 7% Duitsland 6% Verenigd Koninkrijk 6% Italië 5% Canada 4% Spanje 3% Overig 18%

6 Loyalis Levensloop Rendement Staatsobligaties Europa Fonds Obligatiefonds Gegevens per 30 juni 2015 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Rendement Staatsobligaties Europa Fonds evenaart de prestaties van de geselecteerde marktindex, de Barclays Euro Aggregate Treasury Index. Deze index is samengesteld uit staatsobligaties uitgegeven door landen binnen de eurozone. Rendement Sinds YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Oprichting* Fonds -1,34% 4,33% 6,80% 4,95% 4,73% Benchmark -1,34% 4,33% 6,80% 5,24% 4,68% * Geannualiseerd Waardeontwikkeling (geïndexeerd) feb-06 jun-06 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 feb-10 jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 jun-12 okt-12 feb-13 jun-13 okt-13 feb-14 jun-14 okt-14 feb-15 jun-15 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding Obligatiefonds 1 februari 2006 Nee Van tot : Citigroup EMU Government Bond Index Per : Barclays Euro Aggregate Treasury Index Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

7 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 83,26 mln 19,92 (valutadatum 30 juni 2015) 4,181 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. Geen Sectorverdeling Staatsobligaties 100% Regio- / Landenverdeling Italië 24% Frankrijk 23% Duitsland 19% Spanje 13% België 6% Nederland 6% Oostenrijk 4% Overig 5%

8 Loyalis Levensloop Rendement Staatsobligaties Emerging Markets Fonds Obligatiefonds Gegevens per 30 juni 2015 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Rendement Staatsobligaties Emerging Markets Fonds belegt in US dollar gedenomineerde obligaties welke zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties van opkomende landen. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zowel het rendement als de beleggingsstijl van de JP Morgan Emerging Markets Bond Index worden gevolgd. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedemonineerde liquide staatsobligaties van opkomende markten. Beleggingen in andere valuta dan de euro worden afgedekt. Rendement YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Fonds 0,72% NVT NVT NVT Benchmark 0,72% NVT NVT NVT Sinds Oprichting 0,72% 0,72% * Geannualiseerd Waardeontwikkeling (geïndexeerd) feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding Aandelenfonds 1 februari 2015 Nee JP Morgan Emerging Markets Bond Index Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

9 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 30,10 mln 10,06 (valutadatum 30 juni 2015) 2,993 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sectorverdeling Staatsobligaties 100% Regio- / Landenverdeling Filipijnen 5% Turkije 5% Rusland 4% Indonesië 4% Mexico 4% Brazilië 4% China 4% Colombia 4% Hongarije 4% Overig 62%

10 Loyalis Levensloop Rendement Credits Europa Fonds Gegevens per 30 juni 2015 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Rendement Credits Europa Fonds evenaart de prestaties van de geselecteerde marktindex, de Barclays Euro-Aggregate ex Treasuries Index. Deze index is samengesteld uit obligaties uitgegeven door staatsgerelateerde instellingen en het bedrijfsleven. Rendement YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Sinds Oprichting * Fonds -1,03% 2,31% 5,39% NVT 4,43% Benchmark -1,03% 2,31% 5,39% NVT 4,65% * Geannualiseerd Waardeontwikkeling (geïndexeerd) okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding Vastrentende Waarden 1 oktober 2010 Nee Van tot : Barclays Euro-Aggregate Credits Index Per : Barclays Euro-Aggregate ex Treasuries Index Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

11 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 190,85 mln 17,35 (valutadatum 30 juni 2015) 10,998 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. Geen Sectorverdeling Bedrijfsleningen 61% Staatsgerelateerde instellingen 39% Regio- / Landenverdeling Frankrijk 20% Duitsland 18% Supranationaal 12% Spanje 8% Nederland 6% Verenigd Koninkrijk 6% Verenigde Staten 6% Italië 5% Overig 19%

12 Loyalis Levensloop Rendement Credits VS Fonds Obligatiefonds Gegevens per 30 juni 2015 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het Loyalis Levensloop Rendement Credits VS Fonds belegt in US dollar gedenomineerde bedrijfsobligaties. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zowel het rendement als de beleggingsstijl van de Citigroup Euro Dollar Bond Index worden gevolgd. Deze marktgewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedemonineerde bedrijfsobligaties. Beleggingen in andere valuta dan de euro worden afgedekt. Rendement YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Fonds -2,61% NVT NVT NVT Benchmark -2,61% NVT NVT NVT Sinds Oprichting -2,61% -2,61% * Geannualiseerd Waardeontwikkeling (geïndexeerd) feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding Aandelenfonds 1 februari 2015 Nee Citigroup Euro Dollar Bond Index Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

13 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 50,01 mln 9,77 (valutadatum 30 juni 2015) 5,118 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sectorverdeling Bedrijfsleningen 100% Regio- / Landenverdeling Verenigde Staten 62% Canada 4% Duitsland 3% Verenigd Koninkrijk 3% Mexico 2% China 2% Overig 24%

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25

Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Jaarrekeningen 5,10,15,20,25 Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met een beleggingsverzekering wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online

Nadere informatie

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 31 juli 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel

Nadere informatie

Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën voor beleggingen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014 Is het te laat om vandaag te gaan beleggen? Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 214 Economische & financiële actualiteit 1 Omslagpunten Amerikaanse S&P 5

Nadere informatie

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën bij beleggen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren is het

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Prepensioneringsregeling. Prepensioneringsregeling. P h i l i p s Pe n s i o e n f o n d s. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Prepensioneringsregeling. Prepensioneringsregeling. P h i l i p s Pe n s i o e n f o n d s. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Prepensioneringsregeling P h i l i p s Pe n s i o e n f o n d s B e l e g g i 20 n g s v e r s l a g Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Philips Pensioenfonds 1 Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie