Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen"

Transcriptie

1 Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties, onroerend goed, liquiditeiten, aandelen, specialties etc. Binnen de categorie aandelen wordt doorgaans een keuze gemaakt tussen opkomende en volwassen markten, tussen regio s of sectoren, of tussen verschillende beleggingsstijlen zoals waarde en groei. Al deze keuzes zijn gericht op het bereiken van een hoger rendement en een betere risicospreiding. Een dimensie die vaak vergeten wordt, is allocatie naar grootte: beleggen in smallcaps of in largecaps? In de praktijk zien we dat de gemiddelde belegger voornamelijk in largecaps belegt. De achterliggende gedachte is dat largecaps de belegger meer exposure naar de markt geven, omdat largecaps 90% van de totale markt uitmaken. In dit artikel onderzoeken we of we door toevoeging van Europese smallcaps aan een largecap portefeuille het risico/rendementsprofiel van de portefeuille kunnen verbeteren. Om na te gaan hoe aantrekkelijk beleggen in Europese smallcaps is ten opzichte van largecaps beantwoorden we de vraag Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Om te beginnen specificeren we wat smallcaps en wat largecaps zijn 2. Vrijwel altijd wordt het onderscheid gemaakt op basis van de marktkapitalisatie. Dit is eenvoudigweg het product van de prijs van het aandeel en het aantal uitstaande aandelen. Zo was de marktkapitalisatie aan het eind van de beursdag van 31 oktober 2003 van het aandeel Koninklijke Olie ruim 79.5 miljard euro en van het aandeel KLM ongeveer 615 miljoen euro. De grens op basis waarvan het onderscheid wordt gemaakt varieert zowel in de beleggingspraktijk als in de academische literatuur momenteel tussen de 1 miljard en 3 miljard euro. In dit onderzoek beschouwen we alle aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan EUR 2 miljard als smallcaps. Alle aandelen boven deze grens vallen in de categorie largecaps. Verder laten we de allerkleinste aandelen met een marktkapitalisatie kleiner dan EUR 100 miljoen (ook wel microcaps genoemd) buiten beschouwing, omdat de markt voor deze aandelen erg illiquide is. Waarom beleggen in smallcaps? Er zijn twee belangrijke redenen om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille. De eerste is verbetering van het rendement, de tweede reden is vermindering van het risico. Verbetering van het rendement De eerste reden om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille is het verbeteren van de performance. Reinganum 3 vindt een significant rendementsverschil tussen largecaps en smallcaps voor Amerikaanse aandelen over de periode Ook voor verschillende subperiodes geldt dat smallcaps largecaps outperformen. Een mogelijke verklaring voor de outperformance van smallcaps is dat deze aandelen beter kunnen reageren op en profiteren van nieuwe mogelijkheden op de markt en veranderende bedrijfsomstandigheden, doordat zij door hun beperktere omvang flexibeler zijn. We willen nu onderzoeken of we een dergelijke smallcap outperformance ook in Europa kunnen waarnemen. We voeren onze analyses uit op een historische database van maanddata lopend van januari 1985 tot en met juli Op 31 juli 2002 stellen we de marktwaarde beneden- en bovengrens voor smallcaps op respectievelijk 100 miljoen en 2 miljard euro. In eerdere maanden hanteren we 10% op jaarbasis lagere grenswaarden om het universum door de tijd vergelijkbaar te houden. In elke maand bevat de database alle Europese aandelen die gedurende tenminste één maand in de historie aan de tijdsafhankelijke ondergrens voldaan hebben (100 miljoen euro in juli 2002), ongeacht of de aandelen nu nog bestaan of niet. Dit betekent dat de database vrij is van zogenaamde survivorship bias. Om rendements(- en risico)karakteristieken van smallcaps en largecaps te vergelijken construeren we marktwaarde gewogen indices. Dit betekent dat aandelen met een hogere marktwaarde een groter effect hebben op de performance van de index dan aandelen met een lagere marktwaarde. De aandelen in het universum behoren in iedere maand tot ofwel de small cap index, ofwel tot de large cap index (marktkapitalisatie hoger dan de tijdsafhankelijke grens). Op deze wijze wordt voor iedere maand een smallcap rendement en een largecap rendement berekend. Figuur 1 hieronder laat zien wat de relatieve cumulatieve performance van Europese smallcaps ten opzichte van Europese largecaps is geweest. We zien dat lange periodes van outperformance door small- Figuur 1: Cumulatieve relatieve performance van smallcaps ten opzichte van largecaps. 4 medium econometrische toepassingen 2004

2 Figuur 2: Cumulatieve relatieve performance van smallcaps ten opzichte van largecaps gecorrigeerd voor verschillen in land, sector en stijl. caps worden afgewisseld door lange periodes van underperformance. Over de hele onderzoeksperiode blijken smallcaps in 53% van de maanden een beter rendement te hebben opgeleverd dan largecaps. Deze verschillen in performance tussen smallcaps en largecaps kunnen het gevolg zijn van andere verschillen dan hun relatieve grootte. Wij geven er daarom de voorkeur aan om te kijken naar de pure performance van smallcaps ten opzichte van largecaps. Met de term puur wordt hier bedoeld dat de performancecijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in spreiding over sectoren, landen of stijlen. Het resultaat van deze correctie is te zien in Figuur 2. Stel bijvoorbeeld dat smallcaps zwaar oververtegenwoordigd zijn in de sector financiële dienstverlening en dat deze sector een duidelijk betere performance laat zien dan andere sectoren gedurende een bepaalde periode. In dit geval is de outperformance van smallcaps niet zo zeer te danken aan hun specifieke eigenschappen of grootte, maar slechts het gevolg van het feit dat smallcaps toevallig overwogen waren in de sector financiële dienstverlening gedurende die periode. Figuur 2 laat een redelijk stabiele pure outperformance door smallcaps zien. In 64% van het totaal aantal maanden is het 'pure' relatieve smallcap rendement positief. Gemiddeld hebben smallcaps een outperformance van 1.4% per jaar ten opzichte van largecaps. In tegenstelling tot de grafiek in Figuur 1 laten smallcaps hier slechts korte periodes van underperformance zien. Risicospreiding De tweede reden om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille is ten behoeve van een betere risicospreiding. Smallcaps worden vaak gezien als een aparte beleggingscategorie ten opzichte van largecaps vanwege hun specifieke kenmerken zoals hun lagere afhankelijkheid van internationale markten. Dit zou impliceren dat Europese smallcaps minder afhankelijk zijn van macroeconomische factoren zoals wisselkoersen, en meer zullen profiteren van de Europese economie. Ook bestaat er een statistisch significant verschil in sectorverdeling tussen smallcaps en largecaps. Smallcaps zijn bijvoorbeeld relatief zeer goed vertegenwoordigd in de sectoren basismaterialen, industrie en dienstverlening, consument cyclisch en technologie. Ook binnen de verschillende sectoren zijn er verschillen. Binnen de Figuur 3: Efficiënte grenslijn van Europese largecaps uitgebreid met Europese smallcaps (januari juli 2002). sector energie zijn de meeste largecaps bijvoorbeeld te vinden onder de olie- en gasproducenten, terwijl de smallcaps vooral te vinden zijn bij de dienstverleners in de oliesector. Verdere diversificatie is het gevolg van verschillen in beleggingsstijl. Smallcaps worden beschouwd als relatief goedkope aandelen. Vanwege al deze genoemde verschillen hebben smallcaps een lage correlatie met largecaps. Op individuele basis kunnen smallcaps wel een hoger risico hebben dan largecaps. Toevoeging van een portefeuille met smallcaps aan een largecapportefeuille kan de risicospreiding echter sterk verbeteren. Optimalisering van risico-rendementsprofiel Dat smallcaps toegevoegde waarde hebben voor de risicospreiding en de performance wordt duidelijk in onderstaande figuur. Figuur 3 laat zien dat de toevoeging van smallcaps aan een largecapportefeuille het risico aanzienlijk kan verkleinen en het verwachte rendement kan vergroten. Risico is hierbij uitgedrukt als volatiliteit van de portefeuillerendementen op jaarbasis. Wat risicospreiding betreft, heeft een belegging van 50% in smallcaps en 50% in largecaps het beste resultaat. Ook hebben we onderzocht wat de toegevoegde waarde zou zijn van de toevoeging van een echt smallcapfonds aan een largecapportefeuille. We bekijken het Robeco Small/Midcap fonds vanaf de introductie in mei 1998 tot en met september Figuur 4 laat zien dat door toevoeging Figuur 4: Efficiënte grenslijn van MSCI Europe uitgebreid met Robeco's Small/Mid Cap fonds. Jaargang 12 Editie 1 (Winter 2004) 5

3 van dit Robeco-fonds het risico-rendementsprofiel van de portefeuille duidelijk is verbeterd. Toevoeging van een half procent risico vergroot het rendement met één procent. Wanneer te beleggen in smallcaps? Door het structureel toevoegen van smallcaps aan een largecapportefeuille kan het risico-rendementsprofiel geoptimaliseerd worden. Het is weliswaar mogelijk om situaties aan te wijzen waarin het verstandig is om meer of minder in smallcaps te beleggen, maar vanwege de transactiekosten die met een dergelijke dynamische strategie gemoeid zijn wordt de extra outperformance die behaald kan worden teniet gedaan. Tijdens een periode van dalende markten Een nadere bestudering van de 'pure' relatieve performance van smallcaps ten opzichte van largecaps leert dat smallcaps het bijzonder goed doen tijdens periodes van dalende markten. Afhankelijk van economische omstandigheden die hieronder worden beschreven, laten smallcaps ook in perioden van stijgende markten vaak een outperformance zien. Een stabiel economisch klimaat Door verschillende macro-economische variabelen in een regressiemodel te combineren verklaren wij waarom smallcaps het in sommige periodes beter doen dan largecaps. Dit heeft geleid tot een model dat de volgende variabelen bevat: de Duitse Ifo-geschäftsklima, de euro/dollar-wisselkoers, het Europese BBP, de Amerikaanse Fed funds rate, de MSCI Europe-index en de VIX Volatility-index. Door deze variabelen in een model te combineren kunnen wij voor 71% van de maanden correct verklaren waarom smallcaps een positieve, negatieve of neutrale performance hebben. Uit het model kunnen we concluderen dat Europese smallcaps het goed doen in vergelijking met largecaps tijdens periodes met een stabiel economisch klimaat en waarin de Europese economie harder groeit dan de Amerikaanse. Dit model is alleen verklarend en is niet in staat voorspellingen te doen. Houd een constante positie in smallcaps aan Onderzoek naar de toegevoegde waarde van smallcaps gedurende verschillende subperiodes (zie Figuur 5 hieronder) laat zien dat het altijd zinvol is om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille ter verbetering van het risicoprofiel of het rendement of beide. In elk van de drie subperiodes zorgt de toevoeging van smallcaps aan de portefeuille voor een hogere Sharpe-ratio (de verhouding tussen rendement en risico), hoewel de grootte van dit effect sterk varieert. Vanwege deze verschillen over tijd lijkt het aantrekkelijk om posities in small- of largecaps te timen. We hebben echter al gezien hoe moeilijk het is om exacte voorspellingen te doen. Bovendien zijn smallcapaandelen nogal illiquide en brengen zij hoge transactiekosten met zich mee, waardoor er dus niet veel valt te verdienen op basis van een tactische allocatie tussen de twee beleggingscategorieën. De beste manier om te profiteren van beleggingen in smallcaps is daarom om een constante positie in deze beleggingscategorie aan te houden. Hoe te beleggen in smallcaps? Beleggers die het risico-rendementsprofiel van hun largecapportefeuille willen verbeteren door toevoeging van Figuur 5: Efficiënte grenslijn van Europese largecaps uitgebreid met Europese smallcaps voor verschillende subperiodes. 6 medium econometrische toepassingen 2004

4 Figuur 6: Efficiënte grenslijn voor een largecapportefeuille uitgebreid met een brede smallcapindex en een waarde/groei-index van smallcaps (januari juli 2002). smallcaps kunnen dit het beste doen door een deel van hun portefeuille in een actief beheerd waarde- en groeifonds met smallcapaandelen te stoppen. Waarde- en groeistijl Wij hebben onderzocht welke factoren de belangrijkste motor zijn van aandelenrendementen. Beleggingsstijlen als waarde en groei blijken een grotere invloed te hebben op het rendement van smallcaps dan landen- of zelfs sectorallocatie. Het is daarom nuttig om na te gaan wat de voordelen zijn van de uitbreiding van een largecapportefeuille met een specifiek smallcap-stijlproduct. Figuur 6 laat zien dat de uitbreiding van een largecapportefeuille met een smallcapindex mogelijkheden biedt voor verlaging van het risico en vergroting van het rendement. Uitbreiding van een largecapportefeuille met een gecombineerde waarde- en groei-index van smallcaps schuift de efficiënte grenslijn op naar linksboven. Dit biedt mogelijkheden voor nog meer risicoverlaging en verdere vergroting van het rendement. Wij kunnen daarom concluderen dat wat risico en verwacht rendement betreft, het zeer gunstig is om een largecapportefeuille uit te breiden met smallcap-waarde- en groeistijlen. Beleg in een actief beheerd fonds We hebben zojuist gezien dat stijl de belangrijkste drijvende kracht is achter smallcaprendementen. De invloeden Figuur 7: Percentage aan variatie in rendementen van largecaps en smallcaps dat verklaard kan worden door systematische factoren zoals land, sector en stijl. van factoren die specifiek zijn voor individuele aandelen hebben wij buiten beschouwing gelaten. We gaan daar nu verder op in. Figuur 7 laat het percentage aan variatie in aandelenrendementen zien dat verklaard kan worden door markt-, landen-, sector- en stijleffecten, ofwel de regressie R2. Hoe lager dit percentage, des te hoger is het aandeelspecifieke risico. Uit deze figuur kunnen we afleiden dat het aandeelspecifieke risico voor smallcaps structureel hoger is dan dat voor largecaps. Dit houdt in dat selectie van individuele namen en spreiding over een groot aantal namen veel belangrijker is voor smallcaps dan voor largecaps. Het gebruik van een actieve beleggingsstrategie in plaats van te beleggen in een passief, indexvolgend product kan hiervoor zorgen. De optimale verhouding tussen smallcaps en largecaps is moeilijk vast te stellen. Ten eerste is deze afhankelijk van de periode waarnaar gekeken wordt. En ten tweede is deze afhankelijk van het criterium dat gebruikt wordt. Een belegger die zijn portefeuillerisico wil minimaliseren zou een flinke positie in smallcaps aan zijn portefeuille moeten toevoegen (de optimale positie is meer dan 20%). Het lijkt aan te bevelen om tenminste 10% in smallcaps te beleggen; dit is de natuurlijke verhouding tussen smallcaps en largecaps zoals deze in de markt voorkomt op basis van marktkapitalisatie. Conclusies In dit artikel hebben we geprobeerd een antwoord te vinden op de vragen "Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps?". Dit hebben we gedaan door de aantrekkelijkheid van smallcaps ten opzichte van largecaps te beschouwen. In de literatuur is dit zogenaamde size effect voor U.S. aandelen veelvuldig beschreven en worden significante outperformances van smallcaps ten opzichte van largecaps gerapporteerd. Een simpele vergelijking van smallcap en largecap rendementen in Europa leert dat lange perioden van smallcap outperformance afgewisseld worden door lange perioden van underperformance. Corrigeren we echter voor verschillen in land-, sector- en stijleffecten tussen smallcaps en largecaps dan zien we dat smallcaps op lange termijn outperformen. Uit mean-variance analyse blijkt dat over de onderzoeksperiode toevoegen van smallcaps aan een largecap portefeuille leidt tot een substantiële verbetering van de risico-rendementsverhouding van de portefeuille. Aangezien beleggen in individuele small caps lastig, kostbaar en risicovol kan zijn verdient het aanbeveling om via een goed gespreid fonds in Europese small caps te beleggen. De beste resultaten worden bereikt door toevoeging van actief beheerde smallcap portefeuilles met een duidelijke waarde- en/of groeistijl. Concluderend doet de belegger met een Europese blik doet er dus goed aan om bij het samenstellen van zijn aandelenportefeuille ook op de kleintjes te blijven letten. Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die verklaren waarom en wanneer smallcaps een betere performance hebben dan largecaps. Omdat deze factoren dit maar beperkt kunnen verklaren en vanwege de hoge transac- Jaargang 12 Editie 1 (Winter 2004) 7

5 tiekosten voor smallcaps raden wij een tactische allocatie in smallcaps af. Onze voorkeur gaat uit naar een langetermijnbuy-and-hold-strategie. Concluderend kunnen wij zeggen dat voor een verlaging van het risico en een verbetering van het rendement tenminste 10% van een Europese aandelenportefeuille belegd zou moeten worden in een actief beheerd smallcap groei- en/of waardefonds. Over de auteur Daniël Haesen studeerde in 2003 af in de Econometrie (richting: Kwantitatieve Financiering) aan de Universiteit van Tilburg. Dit artikel is gebaseerd op het afstudeeronderzoek dat hij bij de afdeling Kwantitatief Onderzoek van Robeco uitvoerde. Momenteel is hij researcher bij deze afdeling. Vragen over dit artikel of over de stagemogelijkheden bij de afdeling Kwantitatief Onderzoek kunnen gericht worden tot Daniël Haesen, Noten [1] Beleggingsmethode waarbij eerst de asset allocatie wordt bepaald op basis van economische factoren Pas daarna vindt de selectie plaats van de individuele aandelen waarin daadwerkelijk belegd gaat worden. [2] Naast smallcaps en largecaps kunnen we nog een derde groep onderscheiden, de zogenaamde midcaps. In tegenstelling tot de VS ontbreekt in Europa een duidelijk omschreven midcapuniversum. Midcaps worden daarom vaak gecombineerd met de categorie smallcaps. Met de term 'smallcaps' refereren we in dit ondezoek zodoende naar aandelen van kleinere bedrijven, zonder expliciet onderscheid te maken tussen small- en midcaps. [3] Reinganum, M.R. (1999). "The Significance of Market Capitalization in Portfolio Management over Time", Journal of Portfolio Management, 25(4):

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

De globalisering van aandelenmarkten 1 David Blitz en Judit Vennix 2

De globalisering van aandelenmarkten 1 David Blitz en Judit Vennix 2 De globalisering van aandelenmarkten 1 David Blitz en Judit Vennix 2 Voor wereldwijde aandelenportefeuilles was tot voor kort één van de belangrijkste beleggingsbeslissingen in welk land of in welke regio

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

De internationale vastgoedmarkt

De internationale vastgoedmarkt De internationale vastgoedmarkt Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Graaf, N. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Global Property Research te Maastricht. Eichholtz is daarnaast verbonden aan de

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Volatiliteit als alfafactor

Volatiliteit als alfafactor In dit artikel wordt het effect beschreven dat aandelen met een lage historische volatiliteit, een voor risico gecorrigeerd hoog rendement opleveren. Aandelen met een hoge volatiliteit daarentegen leveren

Nadere informatie

Tactische Asset Allocatie

Tactische Asset Allocatie Tactische Asset Allocatie Enno Veerman Volendam, 2 maart 2012 Tactische Asset Allocatie (TAA) Strategische Asset Allocatie (SAA): portefeuille samenstellen op basis van lange-termijn voorspellingen TAA:

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Leggen pensioenfondsen de lat voor performance te hoog?

Leggen pensioenfondsen de lat voor performance te hoog? Leggen pensioenfondsen de lat voor performance te hoog? Conferentie, Hans Braker Investment Consulting De lat te hoog? Over het belang van een goede normportefeuille 1 1 De normportefeuille als lat Belegger

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Een introductie tot factor beleggen

Een introductie tot factor beleggen WHITE PAPER September 2013 Voor professionele beleggers Een introductie tot factor beleggen Door David Blitz PhD, Hoofd Quantitative Equity Research Joop Huij PhD, Senior Quantitative Researcher Pim van

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Keuze maken, afwegingscriteria Wat zijn de mogelijke afwegingscriteria bij het maken van een keuze uit de mogelijke oplossingen binnen het beleggingsbeleid. Versie:2001-11-02

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE Ons beleggingsbeleid vertelt u welke overtuigingen wij hebben ten aanzien van beleggen en welke keuzes wij maken in ons beleggingsproces. In principe is het

Nadere informatie

Voor professionele beleggers. Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN

Voor professionele beleggers. Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN Voor professionele beleggers Vijf lessen voor maximaal resultaat uit factorbeleggen PIONIERS IN FACTORBELEGGEN Factorbeleggen wint aan populariteit, maar er bestaan nog veel vragen rond dit concept en

Nadere informatie

ProBeleggen: aanpak en visie. Jaap Koelewijn 23 juni 2017

ProBeleggen: aanpak en visie. Jaap Koelewijn 23 juni 2017 ProBeleggen: aanpak en visie Jaap Koelewijn 23 juni 2017 Agenda Mijn aanpak Zijn er alternatieven? Blik op de actualiteit Mijn portefeuille Mijn dilemma's 2 Mijn aanpak Ik heb zeer bewust gekozen voor

Nadere informatie

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.2 / oktober 2014 ALTIScope Cyclische patronen in de aandelenmarkt Aandelenmarkten hebben de laatste tien jaar verschillende cycli doorlopen. Dat

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Hoe te beleggen in turbulente tijden? 2 april 2016 Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Duurzaam Beleggen Introductie Morningstar

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Slim beleggen met een hefboom Rob Stuiver 29 september Programma Het ver-1000 voudigen van uw vermogen in 20 jaar Bouwen van de portefeuille Bouwstenen: Aandelen, Alternatives,

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015

Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg. Dinsdag 17 februari 2015 Presentatie ETF s voor BSC Duitenberg Dinsdag 17 februari 2015 De agenda Wat is een ETF De impact van kosten Wat is een index Manieren om een index te volgen Dividendlekkage Portefeuillemanagement & verhandeling

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks

Beschermd Beheer. Guarding gains and managing risks Beschermd Beheer Guarding gains and managing risks Agenda De noodzaak om risicovol te beleggen Aandelenbeleggen zonder neerwaarts risico Voor wie geschikt 2 Vermogensgroei: de afweging tussen risico en

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

Vastgoedbeleggingsresultaten van Nederlandse pensioenfondsen: internationale diversificatie stelt teleur

Vastgoedbeleggingsresultaten van Nederlandse pensioenfondsen: internationale diversificatie stelt teleur Vastgoedbeleggingsresultaten van Nederlandse pensioenfondsen: internationale diversificatie stelt teleur Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben in de afgelopen jaren hun vastgoedportefeuilles opnieuw

Nadere informatie

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen

2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen 2011 Rampjaar voor actief beheerde beleggingsfondsen Fondsen die wereldwijd in zowel large cap groei- als large cap waardeaandelen beleggen (Morningstar categorie Global Large-Cap Blend) beleefden in 2011

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds 1 Worksheet B Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Factsheets Kaders In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 5 fondsen geselecteerd, waarin kan worden belegd.

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017 STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND Performancevergelijking PCN - ABP 2011-2015 24 februari 2017 Inhoud Uitgangspunten Risicohouding Vergelijking strategisch beleggingsbeleid Performancevergelijking

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt UPDATE VAN DE PORTEFEUILLEMANAGER Februari 2015 Voor professionele beleggers ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND Nog steeds e stap voor op e stijgde markt Christopher Hart, fondsmanager Betere macrovooruitzicht

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggen met een goed gevoel

Beleggen met een goed gevoel Beleggen met een goed gevoel Verschenen in Economische Statistische Berichten (ESB), 13 april 2001 Rogér Otten Kees Koedijk In een recente bijdrage aan dit tijdschrift schetsen L.J.R. Scholtens en P. Sprengers

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Performance. Transactiekoers 31/08/15 EUR 129,66 Hoogste koers Ytd (16/04/15) EUR 143,56 Laagste koers Ytd (25/08/15) EUR 121,78

Performance. Transactiekoers 31/08/15 EUR 129,66 Hoogste koers Ytd (16/04/15) EUR 143,56 Laagste koers Ytd (25/08/15) EUR 121,78 Robeco US Conservative Equities D EUR Robeco US Conservative Equities belegt in aandelen uit Noord Amerikaanse economieën. Het fonds streeft naar een lange termijn rendement dat vergelijkbaar is met dat

Nadere informatie