Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen"

Transcriptie

1 Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties, onroerend goed, liquiditeiten, aandelen, specialties etc. Binnen de categorie aandelen wordt doorgaans een keuze gemaakt tussen opkomende en volwassen markten, tussen regio s of sectoren, of tussen verschillende beleggingsstijlen zoals waarde en groei. Al deze keuzes zijn gericht op het bereiken van een hoger rendement en een betere risicospreiding. Een dimensie die vaak vergeten wordt, is allocatie naar grootte: beleggen in smallcaps of in largecaps? In de praktijk zien we dat de gemiddelde belegger voornamelijk in largecaps belegt. De achterliggende gedachte is dat largecaps de belegger meer exposure naar de markt geven, omdat largecaps 90% van de totale markt uitmaken. In dit artikel onderzoeken we of we door toevoeging van Europese smallcaps aan een largecap portefeuille het risico/rendementsprofiel van de portefeuille kunnen verbeteren. Om na te gaan hoe aantrekkelijk beleggen in Europese smallcaps is ten opzichte van largecaps beantwoorden we de vraag Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Om te beginnen specificeren we wat smallcaps en wat largecaps zijn 2. Vrijwel altijd wordt het onderscheid gemaakt op basis van de marktkapitalisatie. Dit is eenvoudigweg het product van de prijs van het aandeel en het aantal uitstaande aandelen. Zo was de marktkapitalisatie aan het eind van de beursdag van 31 oktober 2003 van het aandeel Koninklijke Olie ruim 79.5 miljard euro en van het aandeel KLM ongeveer 615 miljoen euro. De grens op basis waarvan het onderscheid wordt gemaakt varieert zowel in de beleggingspraktijk als in de academische literatuur momenteel tussen de 1 miljard en 3 miljard euro. In dit onderzoek beschouwen we alle aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan EUR 2 miljard als smallcaps. Alle aandelen boven deze grens vallen in de categorie largecaps. Verder laten we de allerkleinste aandelen met een marktkapitalisatie kleiner dan EUR 100 miljoen (ook wel microcaps genoemd) buiten beschouwing, omdat de markt voor deze aandelen erg illiquide is. Waarom beleggen in smallcaps? Er zijn twee belangrijke redenen om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille. De eerste is verbetering van het rendement, de tweede reden is vermindering van het risico. Verbetering van het rendement De eerste reden om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille is het verbeteren van de performance. Reinganum 3 vindt een significant rendementsverschil tussen largecaps en smallcaps voor Amerikaanse aandelen over de periode Ook voor verschillende subperiodes geldt dat smallcaps largecaps outperformen. Een mogelijke verklaring voor de outperformance van smallcaps is dat deze aandelen beter kunnen reageren op en profiteren van nieuwe mogelijkheden op de markt en veranderende bedrijfsomstandigheden, doordat zij door hun beperktere omvang flexibeler zijn. We willen nu onderzoeken of we een dergelijke smallcap outperformance ook in Europa kunnen waarnemen. We voeren onze analyses uit op een historische database van maanddata lopend van januari 1985 tot en met juli Op 31 juli 2002 stellen we de marktwaarde beneden- en bovengrens voor smallcaps op respectievelijk 100 miljoen en 2 miljard euro. In eerdere maanden hanteren we 10% op jaarbasis lagere grenswaarden om het universum door de tijd vergelijkbaar te houden. In elke maand bevat de database alle Europese aandelen die gedurende tenminste één maand in de historie aan de tijdsafhankelijke ondergrens voldaan hebben (100 miljoen euro in juli 2002), ongeacht of de aandelen nu nog bestaan of niet. Dit betekent dat de database vrij is van zogenaamde survivorship bias. Om rendements(- en risico)karakteristieken van smallcaps en largecaps te vergelijken construeren we marktwaarde gewogen indices. Dit betekent dat aandelen met een hogere marktwaarde een groter effect hebben op de performance van de index dan aandelen met een lagere marktwaarde. De aandelen in het universum behoren in iedere maand tot ofwel de small cap index, ofwel tot de large cap index (marktkapitalisatie hoger dan de tijdsafhankelijke grens). Op deze wijze wordt voor iedere maand een smallcap rendement en een largecap rendement berekend. Figuur 1 hieronder laat zien wat de relatieve cumulatieve performance van Europese smallcaps ten opzichte van Europese largecaps is geweest. We zien dat lange periodes van outperformance door small- Figuur 1: Cumulatieve relatieve performance van smallcaps ten opzichte van largecaps. 4 medium econometrische toepassingen 2004

2 Figuur 2: Cumulatieve relatieve performance van smallcaps ten opzichte van largecaps gecorrigeerd voor verschillen in land, sector en stijl. caps worden afgewisseld door lange periodes van underperformance. Over de hele onderzoeksperiode blijken smallcaps in 53% van de maanden een beter rendement te hebben opgeleverd dan largecaps. Deze verschillen in performance tussen smallcaps en largecaps kunnen het gevolg zijn van andere verschillen dan hun relatieve grootte. Wij geven er daarom de voorkeur aan om te kijken naar de pure performance van smallcaps ten opzichte van largecaps. Met de term puur wordt hier bedoeld dat de performancecijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in spreiding over sectoren, landen of stijlen. Het resultaat van deze correctie is te zien in Figuur 2. Stel bijvoorbeeld dat smallcaps zwaar oververtegenwoordigd zijn in de sector financiële dienstverlening en dat deze sector een duidelijk betere performance laat zien dan andere sectoren gedurende een bepaalde periode. In dit geval is de outperformance van smallcaps niet zo zeer te danken aan hun specifieke eigenschappen of grootte, maar slechts het gevolg van het feit dat smallcaps toevallig overwogen waren in de sector financiële dienstverlening gedurende die periode. Figuur 2 laat een redelijk stabiele pure outperformance door smallcaps zien. In 64% van het totaal aantal maanden is het 'pure' relatieve smallcap rendement positief. Gemiddeld hebben smallcaps een outperformance van 1.4% per jaar ten opzichte van largecaps. In tegenstelling tot de grafiek in Figuur 1 laten smallcaps hier slechts korte periodes van underperformance zien. Risicospreiding De tweede reden om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille is ten behoeve van een betere risicospreiding. Smallcaps worden vaak gezien als een aparte beleggingscategorie ten opzichte van largecaps vanwege hun specifieke kenmerken zoals hun lagere afhankelijkheid van internationale markten. Dit zou impliceren dat Europese smallcaps minder afhankelijk zijn van macroeconomische factoren zoals wisselkoersen, en meer zullen profiteren van de Europese economie. Ook bestaat er een statistisch significant verschil in sectorverdeling tussen smallcaps en largecaps. Smallcaps zijn bijvoorbeeld relatief zeer goed vertegenwoordigd in de sectoren basismaterialen, industrie en dienstverlening, consument cyclisch en technologie. Ook binnen de verschillende sectoren zijn er verschillen. Binnen de Figuur 3: Efficiënte grenslijn van Europese largecaps uitgebreid met Europese smallcaps (januari juli 2002). sector energie zijn de meeste largecaps bijvoorbeeld te vinden onder de olie- en gasproducenten, terwijl de smallcaps vooral te vinden zijn bij de dienstverleners in de oliesector. Verdere diversificatie is het gevolg van verschillen in beleggingsstijl. Smallcaps worden beschouwd als relatief goedkope aandelen. Vanwege al deze genoemde verschillen hebben smallcaps een lage correlatie met largecaps. Op individuele basis kunnen smallcaps wel een hoger risico hebben dan largecaps. Toevoeging van een portefeuille met smallcaps aan een largecapportefeuille kan de risicospreiding echter sterk verbeteren. Optimalisering van risico-rendementsprofiel Dat smallcaps toegevoegde waarde hebben voor de risicospreiding en de performance wordt duidelijk in onderstaande figuur. Figuur 3 laat zien dat de toevoeging van smallcaps aan een largecapportefeuille het risico aanzienlijk kan verkleinen en het verwachte rendement kan vergroten. Risico is hierbij uitgedrukt als volatiliteit van de portefeuillerendementen op jaarbasis. Wat risicospreiding betreft, heeft een belegging van 50% in smallcaps en 50% in largecaps het beste resultaat. Ook hebben we onderzocht wat de toegevoegde waarde zou zijn van de toevoeging van een echt smallcapfonds aan een largecapportefeuille. We bekijken het Robeco Small/Midcap fonds vanaf de introductie in mei 1998 tot en met september Figuur 4 laat zien dat door toevoeging Figuur 4: Efficiënte grenslijn van MSCI Europe uitgebreid met Robeco's Small/Mid Cap fonds. Jaargang 12 Editie 1 (Winter 2004) 5

3 van dit Robeco-fonds het risico-rendementsprofiel van de portefeuille duidelijk is verbeterd. Toevoeging van een half procent risico vergroot het rendement met één procent. Wanneer te beleggen in smallcaps? Door het structureel toevoegen van smallcaps aan een largecapportefeuille kan het risico-rendementsprofiel geoptimaliseerd worden. Het is weliswaar mogelijk om situaties aan te wijzen waarin het verstandig is om meer of minder in smallcaps te beleggen, maar vanwege de transactiekosten die met een dergelijke dynamische strategie gemoeid zijn wordt de extra outperformance die behaald kan worden teniet gedaan. Tijdens een periode van dalende markten Een nadere bestudering van de 'pure' relatieve performance van smallcaps ten opzichte van largecaps leert dat smallcaps het bijzonder goed doen tijdens periodes van dalende markten. Afhankelijk van economische omstandigheden die hieronder worden beschreven, laten smallcaps ook in perioden van stijgende markten vaak een outperformance zien. Een stabiel economisch klimaat Door verschillende macro-economische variabelen in een regressiemodel te combineren verklaren wij waarom smallcaps het in sommige periodes beter doen dan largecaps. Dit heeft geleid tot een model dat de volgende variabelen bevat: de Duitse Ifo-geschäftsklima, de euro/dollar-wisselkoers, het Europese BBP, de Amerikaanse Fed funds rate, de MSCI Europe-index en de VIX Volatility-index. Door deze variabelen in een model te combineren kunnen wij voor 71% van de maanden correct verklaren waarom smallcaps een positieve, negatieve of neutrale performance hebben. Uit het model kunnen we concluderen dat Europese smallcaps het goed doen in vergelijking met largecaps tijdens periodes met een stabiel economisch klimaat en waarin de Europese economie harder groeit dan de Amerikaanse. Dit model is alleen verklarend en is niet in staat voorspellingen te doen. Houd een constante positie in smallcaps aan Onderzoek naar de toegevoegde waarde van smallcaps gedurende verschillende subperiodes (zie Figuur 5 hieronder) laat zien dat het altijd zinvol is om smallcaps toe te voegen aan een largecapportefeuille ter verbetering van het risicoprofiel of het rendement of beide. In elk van de drie subperiodes zorgt de toevoeging van smallcaps aan de portefeuille voor een hogere Sharpe-ratio (de verhouding tussen rendement en risico), hoewel de grootte van dit effect sterk varieert. Vanwege deze verschillen over tijd lijkt het aantrekkelijk om posities in small- of largecaps te timen. We hebben echter al gezien hoe moeilijk het is om exacte voorspellingen te doen. Bovendien zijn smallcapaandelen nogal illiquide en brengen zij hoge transactiekosten met zich mee, waardoor er dus niet veel valt te verdienen op basis van een tactische allocatie tussen de twee beleggingscategorieën. De beste manier om te profiteren van beleggingen in smallcaps is daarom om een constante positie in deze beleggingscategorie aan te houden. Hoe te beleggen in smallcaps? Beleggers die het risico-rendementsprofiel van hun largecapportefeuille willen verbeteren door toevoeging van Figuur 5: Efficiënte grenslijn van Europese largecaps uitgebreid met Europese smallcaps voor verschillende subperiodes. 6 medium econometrische toepassingen 2004

4 Figuur 6: Efficiënte grenslijn voor een largecapportefeuille uitgebreid met een brede smallcapindex en een waarde/groei-index van smallcaps (januari juli 2002). smallcaps kunnen dit het beste doen door een deel van hun portefeuille in een actief beheerd waarde- en groeifonds met smallcapaandelen te stoppen. Waarde- en groeistijl Wij hebben onderzocht welke factoren de belangrijkste motor zijn van aandelenrendementen. Beleggingsstijlen als waarde en groei blijken een grotere invloed te hebben op het rendement van smallcaps dan landen- of zelfs sectorallocatie. Het is daarom nuttig om na te gaan wat de voordelen zijn van de uitbreiding van een largecapportefeuille met een specifiek smallcap-stijlproduct. Figuur 6 laat zien dat de uitbreiding van een largecapportefeuille met een smallcapindex mogelijkheden biedt voor verlaging van het risico en vergroting van het rendement. Uitbreiding van een largecapportefeuille met een gecombineerde waarde- en groei-index van smallcaps schuift de efficiënte grenslijn op naar linksboven. Dit biedt mogelijkheden voor nog meer risicoverlaging en verdere vergroting van het rendement. Wij kunnen daarom concluderen dat wat risico en verwacht rendement betreft, het zeer gunstig is om een largecapportefeuille uit te breiden met smallcap-waarde- en groeistijlen. Beleg in een actief beheerd fonds We hebben zojuist gezien dat stijl de belangrijkste drijvende kracht is achter smallcaprendementen. De invloeden Figuur 7: Percentage aan variatie in rendementen van largecaps en smallcaps dat verklaard kan worden door systematische factoren zoals land, sector en stijl. van factoren die specifiek zijn voor individuele aandelen hebben wij buiten beschouwing gelaten. We gaan daar nu verder op in. Figuur 7 laat het percentage aan variatie in aandelenrendementen zien dat verklaard kan worden door markt-, landen-, sector- en stijleffecten, ofwel de regressie R2. Hoe lager dit percentage, des te hoger is het aandeelspecifieke risico. Uit deze figuur kunnen we afleiden dat het aandeelspecifieke risico voor smallcaps structureel hoger is dan dat voor largecaps. Dit houdt in dat selectie van individuele namen en spreiding over een groot aantal namen veel belangrijker is voor smallcaps dan voor largecaps. Het gebruik van een actieve beleggingsstrategie in plaats van te beleggen in een passief, indexvolgend product kan hiervoor zorgen. De optimale verhouding tussen smallcaps en largecaps is moeilijk vast te stellen. Ten eerste is deze afhankelijk van de periode waarnaar gekeken wordt. En ten tweede is deze afhankelijk van het criterium dat gebruikt wordt. Een belegger die zijn portefeuillerisico wil minimaliseren zou een flinke positie in smallcaps aan zijn portefeuille moeten toevoegen (de optimale positie is meer dan 20%). Het lijkt aan te bevelen om tenminste 10% in smallcaps te beleggen; dit is de natuurlijke verhouding tussen smallcaps en largecaps zoals deze in de markt voorkomt op basis van marktkapitalisatie. Conclusies In dit artikel hebben we geprobeerd een antwoord te vinden op de vragen "Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps?". Dit hebben we gedaan door de aantrekkelijkheid van smallcaps ten opzichte van largecaps te beschouwen. In de literatuur is dit zogenaamde size effect voor U.S. aandelen veelvuldig beschreven en worden significante outperformances van smallcaps ten opzichte van largecaps gerapporteerd. Een simpele vergelijking van smallcap en largecap rendementen in Europa leert dat lange perioden van smallcap outperformance afgewisseld worden door lange perioden van underperformance. Corrigeren we echter voor verschillen in land-, sector- en stijleffecten tussen smallcaps en largecaps dan zien we dat smallcaps op lange termijn outperformen. Uit mean-variance analyse blijkt dat over de onderzoeksperiode toevoegen van smallcaps aan een largecap portefeuille leidt tot een substantiële verbetering van de risico-rendementsverhouding van de portefeuille. Aangezien beleggen in individuele small caps lastig, kostbaar en risicovol kan zijn verdient het aanbeveling om via een goed gespreid fonds in Europese small caps te beleggen. De beste resultaten worden bereikt door toevoeging van actief beheerde smallcap portefeuilles met een duidelijke waarde- en/of groeistijl. Concluderend doet de belegger met een Europese blik doet er dus goed aan om bij het samenstellen van zijn aandelenportefeuille ook op de kleintjes te blijven letten. Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die verklaren waarom en wanneer smallcaps een betere performance hebben dan largecaps. Omdat deze factoren dit maar beperkt kunnen verklaren en vanwege de hoge transac- Jaargang 12 Editie 1 (Winter 2004) 7

5 tiekosten voor smallcaps raden wij een tactische allocatie in smallcaps af. Onze voorkeur gaat uit naar een langetermijnbuy-and-hold-strategie. Concluderend kunnen wij zeggen dat voor een verlaging van het risico en een verbetering van het rendement tenminste 10% van een Europese aandelenportefeuille belegd zou moeten worden in een actief beheerd smallcap groei- en/of waardefonds. Over de auteur Daniël Haesen studeerde in 2003 af in de Econometrie (richting: Kwantitatieve Financiering) aan de Universiteit van Tilburg. Dit artikel is gebaseerd op het afstudeeronderzoek dat hij bij de afdeling Kwantitatief Onderzoek van Robeco uitvoerde. Momenteel is hij researcher bij deze afdeling. Vragen over dit artikel of over de stagemogelijkheden bij de afdeling Kwantitatief Onderzoek kunnen gericht worden tot Daniël Haesen, Noten [1] Beleggingsmethode waarbij eerst de asset allocatie wordt bepaald op basis van economische factoren Pas daarna vindt de selectie plaats van de individuele aandelen waarin daadwerkelijk belegd gaat worden. [2] Naast smallcaps en largecaps kunnen we nog een derde groep onderscheiden, de zogenaamde midcaps. In tegenstelling tot de VS ontbreekt in Europa een duidelijk omschreven midcapuniversum. Midcaps worden daarom vaak gecombineerd met de categorie smallcaps. Met de term 'smallcaps' refereren we in dit ondezoek zodoende naar aandelen van kleinere bedrijven, zonder expliciet onderscheid te maken tussen small- en midcaps. [3] Reinganum, M.R. (1999). "The Significance of Market Capitalization in Portfolio Management over Time", Journal of Portfolio Management, 25(4):

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel

Informatie Looptijd en verhandelbaarheid Rendement/risico Waardering onderliggende waarde Totaaloordeel 34 BELEGGINGSPRODUCT De wekelijkse weging van een beleggingsproduct Soort: Vermogensbeheer Partij: Fundix Onderliggende waarde Beleggingsfondsen Kosten 18,50 per maand Minimum instapbedrag - VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur

Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Optimaal beleggen vanuit locatievoorkeur Over fondsbeleggen met divers~fìcatiestrategieën in een bereikbaarheidscontext V.P. de Heer februari 2009 Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie