Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje"

Transcriptie

1 Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015

2 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid op te stellen. Dit document bestaat uit een aantal vragen die een consument/belegger aan haar vermogensbeheerder kan stellen over het door de onderneming gevoerde beleggingsbeleid. Het biedt daarmee een handvat om inzicht te krijgen in het gevoerde beleggingsbeleid. Transparantie is een van de pijlers van de missie van LG Partners en daar sluit dit initiatief prima bij aan. LG Partners beschikt al sinds oprichting over een uitgebreide informatie-brochure die dieper ingaat op onze achtergrond, missie, beleggingsstrategie en operationele organisatie. Die kunnen belangstellenden altijd opvragen om op die manier een goed beeld te krijgen over LG Partners en haar dienstverlening. LG Partners heeft zich ook gecommitteerd om de Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid op haar website te plaatsen. We vinden dat dit logische vragen om te kunnen beoordelen of LG Partners een passend vermogensbeheer voor de belegger aanbiedt. Daarom gaan we een stapje verder en publiceren we niet alleen de vragen, maar hebben we ook de antwoorden opgesteld en er een Q&A document van gemaakt. Volgens ons biedt dat een goed handvat voor het gesprek tussen geïnteresseerde beleggers en LG Partners, waarbij die beleggers dan ook aangemoedigd worden om nog een spade dieper te gaan. 2 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

3 1. Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere? Onze aanpak steunt op een aantal principes: De markt laat zich niet voorspellen Dit lijkt een overbodige stelling, maar in de praktijk is dat toch vaak het principe waarop de meeste vermogensbeheerders hun beleggingsstrategie bouwen. Sla er de krant maar op na: elk jaar proberen specialisten weer de economische groei en de richting van de aandelenmarkten, de rente en de olieprijs te voorspellen, om vervolgens de portefeuilles van hun klanten op die voorspellingen in te richten. Wij geloven niet dat het consistent mogelijk is om die voorspellingen goed te doen en op die basis de markt te verslaan. Dat levert op lange termijn voor beleggers geen optimaal netto rendement op. Dit komt ook door de hoge transactiekosten en beheerskosten die een actieve strategie met zich meebrengt. Risicospreiding is de sleutel tot een robuust rendement Onze beleggingsresultaten willen we dus niet afhankelijk maken van ons (on)vermogen om de markt te voorspellen. We bouwen liever aan een zorgvuldig gespreide beleggingsportefeuille. We baseren ons bij dat beleggingsbeleid op twee fundamentele waarheden : allereerst het feit dat de markt het beleggen in risicoassets beloont, daarnaast het feit dat verschillende beleggingscategorieën verschillend, maar voorspelbaar reageren op veranderingen in de economie. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor onze beleggingsstrategie. Op basis hiervan gaan we vervolgens onze risico s zorgvuldig spreiden. Partnership is essentieel voor een succesvol resultaat We geloven in een samenwerking die gebaseerd is op belangen die gelijkgeschakeld zijn, waar beleggers volledig inzicht hebben in het beheer van hun portefeuille en vrij zijn om zonder kosten de samenwerking te beëindigen. Kortom, een strategisch partnership op basis van gelijkwaardigheid. 3 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

4 LG Partners onderscheidt zich dan ook van andere vermogensbeheerders omdat: - haar beleggingsbeleid niet afhankelijk is van het voorspellen van de richting van aandelen-, obligatie- of grondstoffenmarkten - zij een strategische beleggingsportefeuille inricht, die gebaseerd is op het balanceren van de risico s naar de belangrijkste economische scenario s - een tarief hanteert dat normaliter geldt voor grote pensioenfondsen en institutionele beleggers (een institutioneel tarief) - haar oprichters beide een vermogen binnen LG partners, tegen de zelfde condities, op exact de zelfde wijze beleggen als zij dat voor haar beleggers doen. 4 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

5 2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming? Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd? Een belegger moet risico nemen om rendement te genereren. Dat risico kan hij nemen door zijn gehele vermogen in één enkele beleggingscategorie te beleggen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen etc. Dat levert op termijn een positief rendement op. In verschillende economische scenario s kunnen echter ook periodes van verlies voorkomen. Door te spreiden over meerdere beleggingscategorieën kan hij echter negatieve uitschieters van de ene categorie met positieve uitschieters van een andere belegging compenseren. Daardoor kan met hetzelfde risico een hoger rendement behaald worden. Dat is de kerngedachte van het bouwen van een gespreide portefeuille. Traditioneel vermogensbeheer steunt ook op dit principe; over het algemeen wordt er dan zowel in aandelen als in obligaties belegd. De Traditionele portefeuille uit ons voorbeeld bestaat uit 75% aandelen, 20% obligaties en 5% cash. Omdat echter het meeste geld belegd wordt in de meest risicovolle (en volatiele) beleggingscategorie, wordt het risico én het rendement van die traditionele portefeuille daardoor gedomineerd. Onze aanpak richt zich dus allereerst op het vermijden van die risico-concentratie; daarnaast nemen we geen valuta risico en gebruiken we alleen eenvoudig en liquide instrumenten. We onderscheiden ons dan ook op een drietal punten: 1. We bouwen een gespreide beleggingsportefeuille. Onze aanpak is er op gericht om een portefeuille te bouwen waarbij die risicoconcentratie vermeden wordt. Daarbij spreiden we de risico s breder en over meerdere beleggingscategorieën. Ons beleggingsconcept richt zich niet op het voorspellen van de markten, maar heeft als doel om een robuust gespreide buy&hold beleggingsportefeuille te bouwen. 5 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

6 Daarbij gebruiken we instrumenten uit de volgende beleggingscategorieën: aandelen, staatsobligaties, inflatie-gerelateerde staatsobligaties en grondstoffen. Deze analyseren we op hun fundamentele karakteristieken: de gevoeligheden ten opzichte van de belangrijkste economische scenario s. Die zijn voor iedere beleggingscategorie uniek en vaak tegengesteld; aandelen reageren bijvoorbeeld goed op meevallers in de economische groei, terwijl staatsobligaties daar slecht op reageren. Vervolgens bouwen we een portefeuille waarbij de totale risico s naar die verschillende scenario s uitgebalanceerd worden. We noemen dat Fundamentele Risico Spreiding. Daarmee is het risico dus niet geconcentreerd in één enkele beleggingscategorie, maar zorgvuldig gespreid over de verschillende beleggingscategorieën (we willen niet alle eitjes in één mandje hebben). Onze aanpak is dus een buy&hold strategie die gericht is op het bouwen van een robuuste asset-allocatie. Er worden dus geen actieve keuzes gemaakt, gebaseerd op het doen van marktvoorspellingen. De allocaties zijn relatief stabiel en worden alleen aangepast als we geloven daarmee een betere risico-balans te creëren. We bewaken die strategische allocaties continue en her-balanceren als we buiten de door ons gestelde strategische bandbreedtes uitkomen. Met Fundamentele Risico Spreiding wordt het totale risico het meest efficiënt ingezet, zodat per eenheid risico een hoger rendement resteert. Om de gewenste risicobalans te creëren, kopen we van de beleggingscategorieën met een hoog risico minder en van die met een laag risico meer. Daarnaast zorgen we dat we in totaal evenveel risico nemen als in de bovenbeschreven traditionele portefeuille. Het resultaat is dat we in onze FRS portefeuilles met hetzelfde risico een aanzienlijk beter rendement realiseren dan met de traditionele aanpak. In onderstaande grafiek wordt dit geïllustreerd. Hier vergelijken we de ontwikkeling van een belegging in de verschillende individuele beleggingscategorieën zowel met een traditionele portefeuille als met een portefeuille waarin de risico s over meer categorieën beter gespreid worden (Fundamentele Risico Spreiding of FRS) FRS Aanpak In4latie gerelateerde Obligaties Staatsobligaties Traditionele Portefeuille Aandelen Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

7 2. We nemen geen valuta risico We nemen geen valutarisico omdat we niet geloven dat beleggers daarvoor structureel beloond worden. Daarom dekken we de belangrijkste valuta-risico s af en brengen het valuta-exposure in de portefeuille terug naar de basisvaluta van onze belegger. 3. We gebruiken alleen liquide instrumenten We gebruiken alleen die instrumenten die we zelf goed begrijpen en waarvan de fundamentele karakteristieken onder verschillende economische scenario s betrouwbaar zijn. Op dit moment zijn dat aandelen, staatsobligaties, inflatie gerelateerde staatsobligaties en grondstoffen. Dit betekent ook dat we onze beleggingen snel en met minder kosten contant kunnen maken zodat onze beleggers, indien gewenst, hun middelen elders aan kunnen wenden. We maken dus geen gebruik van technische analyse of een marktgevoel, maar bouwen onze strategie op de fundamentele karakteristieken van de verschillende beleggingscategorieën. We maken dus geen actieve keuzes, maar stoppen veel energie en moeite in het bewaken of onze individuele beleggingen nog doen wat ze moeten doen. Daarnaast zijn we continue op zoek naar betere en goedkopere manieren om onze exposures te implementeren. Daarmee zorgen we er voor dat we ons beleid consistent uitvoeren (e.g. bewaken we dat de nagestreefde risico-balans in stand blijft). In het vermogensbeheercontract met onze beleggers hebben we duidelijke bandbreedtes vastgelegd voor de verschillende beleggingscategorieën binnen de portefeuille. Onze beleggers hebben online toegang tot hun portefeuilles en kunnen daar 24/7 beoordelen of we ons aan onze afspraken houden. 7 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

8 3. In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd? Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd? Voor onze beleggingsstrategieën gebruiken we een beperkt aantal beleggingscategorieën: Aandelen Staatsobligaties Inflatie-gerelateerde Staatsobligaties Grondstoffen Deze beleggingscategorieën spelen allemaal een onmisbare rol in onze portefeuilles. Ze hebben ieder unieke eigenschappen, waardoor ze betrouwbaar (en vaak tegengesteld) reageren op verschillende economische scenario s. Dat feit, samen met het feit dat we deze categorieën goed begrijpen, maakt dat we geen andere exotische of gestructureerde producten/beleggingscategorieën nodig hebben. We implementeren deze categorieën door middel van de meest efficiënte instrumenten. Voor elke categorie proberen we telkens de beste spreiding te realiseren, dat betekent dat we dus in principe zo globaal mogelijk beleggen. Ons aandelen exposure bijvoorbeeld is gespreid over Europa, USA en Emerging Markets. Daar maken we geen gebruik van actief beheerde beleggingsfondsen, maar selecteren we de meest kostenefficiënte instrumenten: directe beleggingen, indextrackers of futures. 8 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

9 4. Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd? Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta s en het gebruik van geleend geld? Zoals hierboven beschreven richten we onze portefeuilles in met het doel om de best mogelijke risicospreiding te realiseren. We hebben daarvoor een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op de fundamentele karakteristieken van de verschillende beleggingscategorieën; onze Fundamentele Risico Spreiding (FRS). Vanuit dat principe hebben we twee beleggingsprofielen ontwikkeld; een Behoedzaam Profiel en een Groei Profiel. Beiden hebben een vergelijkbaar rendement per eenheid risico, maar ze onderscheiden zich door de hoogte van het portefeuille risico. Ons Behoedzaam Profiel heeft een verwacht risico van ca. 8% en ons Groei Profiel heeft een verwacht risico van ca. 12%. Daarom noemen we ons Behoedzame Profiel FRS8 en ons Groei Profiel FRS12. Voor elk profiel geldt een duidelijke verdeling over de verschillende beleggings- categorieën met heldere bandbreedtes. Die worden vastgelegd in onze vermogensbeheerovereenkomst en door LG Partners continue bewaakt. We doen niet aan tactisch voorspellen en veranderen dus ook de allocaties niet naar aanleiding van mogelijke verwachte marktontwikkelingen. Dat soort voorspellingen kunnen we immers niet consistent goed maken. Wel bewaken we de strategische allocaties; wanneer de actuele portefeuille daar materieel van afwijkt als gevolg van afwijkende performance van de individuele beleggingscategorieën, dan doen we de noodzakelijke transacties om een en ander weer in lijn met ons strategische plan te brengen. We nemen geen valutarisico omdat we niet geloven dat beleggers daarvoor structureel beloond worden. Daarom dekken we de belangrijkste valuta-risico s af en brengen het valuta-exposure in de portefeuille terug naar de basisvaluta van onze belegger. We maken geen structureel gebruik van geleend geld bij het beheer van de portefeuilles. We maken wel in beperkte mate gebruik van leverage middels eenvoudige derivaten. Dat doen we alleen binnen FRS12. Hier gebruiken we een beperkt aantal eenvoudige derivaten om de portefeuille op het gewenste risico-niveau te brengen. Dan gebruiken we liquide aandelen- en obligatie-futures (US en Europa) alsmede EUR/USD futures om ons valutarisico af te dekken. 5. Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico s: 9 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

10 Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen? Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd? De FRS aanpak biedt een betere verhouding tussen rendement en risico; onze beleggers krijgen per eenheid genomen risico een hoger rendement. Door per beleggingscategorie en instrument een bewuste keuze voor een bepaald risiconiveau te maken kunnen we het totale verwachte risico van een portefeuille variëren en daarmee ook het verwachte rendement. Vanuit dat principe hebben we twee beleggingsprofielen ontwikkeld; een Behoedzaam Profiel en een Groei Profiel. Beiden hebben een vergelijkbaar rendement per eenheid risico, maar ze onderscheiden zich door de hoogte van het portefeuille risico. Ons Behoedzaam Profiel heeft een verwacht risico van ca. 8% en ons Groei Profiel heeft een verwacht risico van ca. 12%. Daarom noemen we ons Behoedzame Profiel FRS8 en ons Groei Profiel FRS12. Deze twee buy&hold portefeuilles hebben we getest over verschillende historische periodes vanaf Daarbij hebben we qua rendement ons gericht op het rendement boven de risico-vrije rentevoet. Dat is immers de vergoeding voor het risico dat de belegger neemt door zijn geld risicovol te beleggen. Dat is dan ook de basis dat we voor FRS8 een excess rendement van ca. 4,5 a 5% verwachten en voor FRS12 een excess rendement van ca. 6,5 a 7%. Met het verwachte risico, zoals we dat hierboven beschrijven, gebruiken we de zogenaamde standaarddeviatie van de rendementen, ook wel de volatiliteit genoemd. Een risico van 8% betekent statistisch gezien dan dat in 2 van de 3 jaren het verwachte rendement zich beweegt tussen een bandbreedte van plus 8% en minus 8% rondom dat verwachte rendement. Een 8% verwacht risico (FRS8) bij een verwacht rendement van ca. 5% betekent dan dat statistisch gezien in 2 van de 3 jaar het rendement zich beweegt tussen +13 % en -3 %. Voor FRS12 verwachten we een standaarddeviatie van ca. 12% bij een verwacht rendement van ca. 7%; dat betekent dan dat we in 2 van de 3 jaren een rendement verwachten dat zich beweegt tussen +19 % en -5%. Een hoger risico gaat gepaard met een hoger verwacht rendement. Het hogere risico heeft dan met name betrekking op de uitslagen rondom dat verwachte rendement. Zo heeft FRS12 hogere pieken en diepere dalen dan FRS8. Het is van belang dat we een goed beeld van de financiële situatie en risicobereidheid van onze beleggers hebben om samen een passend profiel te kiezen. In onderstaande grafiek illustreren we die verschillen in rendementsontwikkeling en risico van beide strategieën. 10 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

11 Gesimuleerd verloop jaarlijkse rendementen FRS8 & FRS12 30% 20% 10% 0% - 10% FRS8 FRS12-20% - 30% Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze grafiek illustreert het algemene principe dat beleggen risico met zich meebrengt en dat beleggers in enig jaar een beleggingsverlies moeten willen accepteren. Gesimuleerd verloop van 100, - in FRS8 & FRS12 (voor kosten) FRS8 FRS Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In bovenstaande grafiek wordt geïllustreerd dat een hoger risicoprofiel op termijn een hoger eindvermogen oplevert. Dat gaat dan wel gepaard met grotere opwaartse en neerwaartse uitslagen. Een uiteenzetting over risico s en rendementen is natuurlijk niet compleet zonder iets over de kosten te vermelden. 11 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

12 Allereerst: kosten doen er toe; waar de beleggingsrendementen van jaar op jaar onzeker zijn, zijn de kosten er elk jaar. Dat is een reden om die kritisch te bezien; een kleine besparing op de kosten komt elk jaar terug in een (zeker) extra rendement. Zie hieronder een eenvoudig voorbeeld, waarbij we uitgaan van een portefeuille met een jaarlijks rendement van 7% bij verschillende totale kostenniveaus (we gebruiken als voorbeeld 1,4% en 2,8%). Dat scheelt na 25 jaar meer dan 40% in opgebouwd vermogen Lage Kosten Hoge Kosten Daarom houden we bij LG Partners de kosten voor onze beleggers laag. We maken geen gebruik van actief beheerde beleggingsfondsen, maar we selecteren de meest kostenefficiënte instrumenten: directe beleggingen, indextrackers of futures. Beheersvergoeding Ons tarief is eenvoudig: U betaalt een vaste onkostenvergoeding per jaar over uw vermogen, en we houden dat per kwartaal in. Daarnaast betaalt u een prestatievergoeding als het rendement hoger is dan de vergoeding op kortlopende staatsobligaties (de risicovrije rente). Deze prestatievergoeding wordt berekend over het beleggingsresultaat na aftrek van kosten en die risicovrije rente. Daarbij hanteren we het principe van de High Watermark: u betaalt de prestatievergoeding alleen als door vermogensgroei uw portefeuillewaarde per einde jaar de eindejaar stand van voorgaande jaren overtreft. U betaalt dus nooit meerdere keren prestatievergoeding over hetzelfde rendement. Indirecte beheersvergoeding 12 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

13 Dit zijn de kosten voor het indirecte beheer in de portefeuille. Deze kosten worden niet door LG Partners in rekening gebracht, maar door derden; zij worden doorgaans in de koers van het betreffende instrument verwerkt. Denk hierbij aan de beheerskosten die beheerders van indextrackers in rekening brengen of de kosten voor het implementeren via futures. Omdat we gebruik maken van kostenefficiënte indextrackers, dan wel directe beleggingen of in voorkomende gevallen futures, beperken we deze kosten. Transactiekosten Dit zijn de kosten voor het doen van transacties. Die zijn niet verschuldigd aan LG Partners, maar worden in rekening gebracht door de Depot Bank die we gebruiken voor het bewaren van de beleggingsportefeuilles en de uitvoering van onze transacties. Omdat we niet geloven in het voorspellen van marktbewegingen en het aanpassen van de portefeuille op die voorspellingen, doen we aanzienlijk minder transacties. We verrichten alleen transacties om onze allocaties conform plan te houden, of als we zien dat we verbeteringen (efficiëntere instrumenten, betere risicobalans, etc.) kunnen implementeren. Daarmee besparen we aanzienlijk op de transactiekosten. 13 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

14 6. Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen? Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol? Onder vraag 5 hebben we beschreven hoe we denken over het risico en het verwachte rendement van onze strategieën. Dat is tevens het vertrekpunt voor de evaluatie van ons beleggingsbeleid. We zijn geen beleggers die bestaande benchmarks proberen te verslaan. Onze strategie is er immers op gericht om zo efficiënt mogelijk de risicopremies die de markt vergoedt te oogsten. Daarom volgen we geen bestaande aandelen- of obligatie-benchmark, maar evalueren we onze beleggingsstrategie aan de hand van de geformuleerde risico- en rendementsverwachtingen. Op basis van het gekozen risicoprofiel definiëren we het lange termijn rendement alsmede de verwachte variatie van de rendementen daar omheen. Het daadwerkelijke verloop van de portefeuille kunnen we daar dan mee vergelijken. Op die manier evalueren continue of ons beleid nog aan de verwachtingen voldoet. LG Partners B.V. de Bus SL Sint Michielsgestel W: E: 14 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

één vermogensbeheer - consumentenbrief

één vermogensbeheer - consumentenbrief één vermogensbeheer - consumentenbrief JANUARI 2017-2 Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van één vermogensbeheer betreft het beleggingsbeleid.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

1Vermogensbeheer Beleggingsbeleid

1Vermogensbeheer Beleggingsbeleid 1Vermogensbeheer Beleggingsbeleid Wat is het beleggingsbeleid van 1Vermogensbeheer? Wij vinden het belangrijk dat onze klanten beleggen op basis van hun persoonlijke doelen, strategie en met een evenwichtig

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid? Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we verstaan onder doelrisicoprofielen en hoe wij portefeuilles samenstellen. In dit document

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN Contactgegevens DSI Postbus 3861 1001 AR Amsterdam Telefoon: 020 620 12 74 Email: info@dsi.nl DUFAS Bordewijklaan 8 2591 XR Den Haag Telefoon: 070 333

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-288 d.d. 16 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer,

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN

HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN HANDREIKING BELEGGINGSBELEID PARTICULIERE CLIËNTEN Contactgegevens DSI Postbus 3861 1001 AR Amsterdam Telefoon: 020 620 12 74 Email: info@dsi.nl DUFAS Bordewijklaan 8 2591 XR Den Haag Telefoon: 070 333

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Uw gids voor financiële eenvoud

Uw gids voor financiële eenvoud SPUYBROEK ADVIES Het realiseren van uw doelen, wensen en dromen Januari 2015 Uw gids voor financiële eenvoud Beleggingsbeleid Spuybroek Advies in het kort Uw doelen, wensen en dromen gerangschikt naar

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 25 januari 2016 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 16 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 17 / 18 Risicobeleid 17 / 18

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014

VAN HARTE WELKOM! BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 VAN HARTE WELKOM BREUKELEN, 29 SEPTEMBER 2014 PROGRAMMA 20.00 uur - 20.10 uur Inleiding: over de VEOV 20.10 uur - 20.30 uur Beleggen na het provisieverbod: in hoeverre staat de cliënt centraal? Hans Dubbeldam,

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN.

VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. VERMOGEN OPBOUWEN VOOR JEZELF OF VOOR ANDEREN. ZO DOE JE DAT. VERMOGENSOPBOUW REKENING We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds HOE meer

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Uw gids voor financiële eenvoud

Uw gids voor financiële eenvoud Uw gids voor financiële eenvoud Beleggingsbeleid InterOpus Vermogensregie Uw doelstellingen op een rij in volgorde van belangrijkheid. Bij welke doelstellingen speelt geld een rol? Hoe kunt u die doelstellingen

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011

FONDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE. Armgard Investment Management. 31 december 2011 Specialist in Vermogensbeheer PERFORMANCE ANALYSE feb-02 aug-02 feb-03 aug-03 feb-04 aug-04 feb-05 aug-05 feb-06 aug-06 feb-07 aug-07 feb-08 aug-08 feb-09 aug-09 feb-10 aug-10 feb-11 aug-11 Beleggingsstrategie

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 12 oktober 2015 Beleggingsovertuigingen De beleggingsovertuigingen vormen de basis waarop het Prins Bernhard Cultuurfonds (hierna Cultuurfonds

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij

Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Professioneel Vermogensbeheer Dichtbij Computers are incredible fast, accurate and stupid ; Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; Together they are powerful beyond imagination - Albert

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Uw vermogen verdient een veilig rendement

Uw vermogen verdient een veilig rendement Uw vermogen verdient een veilig rendement Welkom André Brouwers Oprichter & Fondsmanager Mijn naam is André Brouwers, graag vertel ik u meer over onze innovatieve beleggingsstrategie. U heeft uw vermogen

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie