Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje"

Transcriptie

1 Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015

2 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid op te stellen. Dit document bestaat uit een aantal vragen die een consument/belegger aan haar vermogensbeheerder kan stellen over het door de onderneming gevoerde beleggingsbeleid. Het biedt daarmee een handvat om inzicht te krijgen in het gevoerde beleggingsbeleid. Transparantie is een van de pijlers van de missie van LG Partners en daar sluit dit initiatief prima bij aan. LG Partners beschikt al sinds oprichting over een uitgebreide informatie-brochure die dieper ingaat op onze achtergrond, missie, beleggingsstrategie en operationele organisatie. Die kunnen belangstellenden altijd opvragen om op die manier een goed beeld te krijgen over LG Partners en haar dienstverlening. LG Partners heeft zich ook gecommitteerd om de Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid op haar website te plaatsen. We vinden dat dit logische vragen om te kunnen beoordelen of LG Partners een passend vermogensbeheer voor de belegger aanbiedt. Daarom gaan we een stapje verder en publiceren we niet alleen de vragen, maar hebben we ook de antwoorden opgesteld en er een Q&A document van gemaakt. Volgens ons biedt dat een goed handvat voor het gesprek tussen geïnteresseerde beleggers en LG Partners, waarbij die beleggers dan ook aangemoedigd worden om nog een spade dieper te gaan. 2 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

3 1. Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere? Onze aanpak steunt op een aantal principes: De markt laat zich niet voorspellen Dit lijkt een overbodige stelling, maar in de praktijk is dat toch vaak het principe waarop de meeste vermogensbeheerders hun beleggingsstrategie bouwen. Sla er de krant maar op na: elk jaar proberen specialisten weer de economische groei en de richting van de aandelenmarkten, de rente en de olieprijs te voorspellen, om vervolgens de portefeuilles van hun klanten op die voorspellingen in te richten. Wij geloven niet dat het consistent mogelijk is om die voorspellingen goed te doen en op die basis de markt te verslaan. Dat levert op lange termijn voor beleggers geen optimaal netto rendement op. Dit komt ook door de hoge transactiekosten en beheerskosten die een actieve strategie met zich meebrengt. Risicospreiding is de sleutel tot een robuust rendement Onze beleggingsresultaten willen we dus niet afhankelijk maken van ons (on)vermogen om de markt te voorspellen. We bouwen liever aan een zorgvuldig gespreide beleggingsportefeuille. We baseren ons bij dat beleggingsbeleid op twee fundamentele waarheden : allereerst het feit dat de markt het beleggen in risicoassets beloont, daarnaast het feit dat verschillende beleggingscategorieën verschillend, maar voorspelbaar reageren op veranderingen in de economie. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor onze beleggingsstrategie. Op basis hiervan gaan we vervolgens onze risico s zorgvuldig spreiden. Partnership is essentieel voor een succesvol resultaat We geloven in een samenwerking die gebaseerd is op belangen die gelijkgeschakeld zijn, waar beleggers volledig inzicht hebben in het beheer van hun portefeuille en vrij zijn om zonder kosten de samenwerking te beëindigen. Kortom, een strategisch partnership op basis van gelijkwaardigheid. 3 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

4 LG Partners onderscheidt zich dan ook van andere vermogensbeheerders omdat: - haar beleggingsbeleid niet afhankelijk is van het voorspellen van de richting van aandelen-, obligatie- of grondstoffenmarkten - zij een strategische beleggingsportefeuille inricht, die gebaseerd is op het balanceren van de risico s naar de belangrijkste economische scenario s - een tarief hanteert dat normaliter geldt voor grote pensioenfondsen en institutionele beleggers (een institutioneel tarief) - haar oprichters beide een vermogen binnen LG partners, tegen de zelfde condities, op exact de zelfde wijze beleggen als zij dat voor haar beleggers doen. 4 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

5 2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming? Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd? Een belegger moet risico nemen om rendement te genereren. Dat risico kan hij nemen door zijn gehele vermogen in één enkele beleggingscategorie te beleggen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen etc. Dat levert op termijn een positief rendement op. In verschillende economische scenario s kunnen echter ook periodes van verlies voorkomen. Door te spreiden over meerdere beleggingscategorieën kan hij echter negatieve uitschieters van de ene categorie met positieve uitschieters van een andere belegging compenseren. Daardoor kan met hetzelfde risico een hoger rendement behaald worden. Dat is de kerngedachte van het bouwen van een gespreide portefeuille. Traditioneel vermogensbeheer steunt ook op dit principe; over het algemeen wordt er dan zowel in aandelen als in obligaties belegd. De Traditionele portefeuille uit ons voorbeeld bestaat uit 75% aandelen, 20% obligaties en 5% cash. Omdat echter het meeste geld belegd wordt in de meest risicovolle (en volatiele) beleggingscategorie, wordt het risico én het rendement van die traditionele portefeuille daardoor gedomineerd. Onze aanpak richt zich dus allereerst op het vermijden van die risico-concentratie; daarnaast nemen we geen valuta risico en gebruiken we alleen eenvoudig en liquide instrumenten. We onderscheiden ons dan ook op een drietal punten: 1. We bouwen een gespreide beleggingsportefeuille. Onze aanpak is er op gericht om een portefeuille te bouwen waarbij die risicoconcentratie vermeden wordt. Daarbij spreiden we de risico s breder en over meerdere beleggingscategorieën. Ons beleggingsconcept richt zich niet op het voorspellen van de markten, maar heeft als doel om een robuust gespreide buy&hold beleggingsportefeuille te bouwen. 5 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

6 Daarbij gebruiken we instrumenten uit de volgende beleggingscategorieën: aandelen, staatsobligaties, inflatie-gerelateerde staatsobligaties en grondstoffen. Deze analyseren we op hun fundamentele karakteristieken: de gevoeligheden ten opzichte van de belangrijkste economische scenario s. Die zijn voor iedere beleggingscategorie uniek en vaak tegengesteld; aandelen reageren bijvoorbeeld goed op meevallers in de economische groei, terwijl staatsobligaties daar slecht op reageren. Vervolgens bouwen we een portefeuille waarbij de totale risico s naar die verschillende scenario s uitgebalanceerd worden. We noemen dat Fundamentele Risico Spreiding. Daarmee is het risico dus niet geconcentreerd in één enkele beleggingscategorie, maar zorgvuldig gespreid over de verschillende beleggingscategorieën (we willen niet alle eitjes in één mandje hebben). Onze aanpak is dus een buy&hold strategie die gericht is op het bouwen van een robuuste asset-allocatie. Er worden dus geen actieve keuzes gemaakt, gebaseerd op het doen van marktvoorspellingen. De allocaties zijn relatief stabiel en worden alleen aangepast als we geloven daarmee een betere risico-balans te creëren. We bewaken die strategische allocaties continue en her-balanceren als we buiten de door ons gestelde strategische bandbreedtes uitkomen. Met Fundamentele Risico Spreiding wordt het totale risico het meest efficiënt ingezet, zodat per eenheid risico een hoger rendement resteert. Om de gewenste risicobalans te creëren, kopen we van de beleggingscategorieën met een hoog risico minder en van die met een laag risico meer. Daarnaast zorgen we dat we in totaal evenveel risico nemen als in de bovenbeschreven traditionele portefeuille. Het resultaat is dat we in onze FRS portefeuilles met hetzelfde risico een aanzienlijk beter rendement realiseren dan met de traditionele aanpak. In onderstaande grafiek wordt dit geïllustreerd. Hier vergelijken we de ontwikkeling van een belegging in de verschillende individuele beleggingscategorieën zowel met een traditionele portefeuille als met een portefeuille waarin de risico s over meer categorieën beter gespreid worden (Fundamentele Risico Spreiding of FRS) FRS Aanpak In4latie gerelateerde Obligaties Staatsobligaties Traditionele Portefeuille Aandelen Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

7 2. We nemen geen valuta risico We nemen geen valutarisico omdat we niet geloven dat beleggers daarvoor structureel beloond worden. Daarom dekken we de belangrijkste valuta-risico s af en brengen het valuta-exposure in de portefeuille terug naar de basisvaluta van onze belegger. 3. We gebruiken alleen liquide instrumenten We gebruiken alleen die instrumenten die we zelf goed begrijpen en waarvan de fundamentele karakteristieken onder verschillende economische scenario s betrouwbaar zijn. Op dit moment zijn dat aandelen, staatsobligaties, inflatie gerelateerde staatsobligaties en grondstoffen. Dit betekent ook dat we onze beleggingen snel en met minder kosten contant kunnen maken zodat onze beleggers, indien gewenst, hun middelen elders aan kunnen wenden. We maken dus geen gebruik van technische analyse of een marktgevoel, maar bouwen onze strategie op de fundamentele karakteristieken van de verschillende beleggingscategorieën. We maken dus geen actieve keuzes, maar stoppen veel energie en moeite in het bewaken of onze individuele beleggingen nog doen wat ze moeten doen. Daarnaast zijn we continue op zoek naar betere en goedkopere manieren om onze exposures te implementeren. Daarmee zorgen we er voor dat we ons beleid consistent uitvoeren (e.g. bewaken we dat de nagestreefde risico-balans in stand blijft). In het vermogensbeheercontract met onze beleggers hebben we duidelijke bandbreedtes vastgelegd voor de verschillende beleggingscategorieën binnen de portefeuille. Onze beleggers hebben online toegang tot hun portefeuilles en kunnen daar 24/7 beoordelen of we ons aan onze afspraken houden. 7 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

8 3. In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd? Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd? Voor onze beleggingsstrategieën gebruiken we een beperkt aantal beleggingscategorieën: Aandelen Staatsobligaties Inflatie-gerelateerde Staatsobligaties Grondstoffen Deze beleggingscategorieën spelen allemaal een onmisbare rol in onze portefeuilles. Ze hebben ieder unieke eigenschappen, waardoor ze betrouwbaar (en vaak tegengesteld) reageren op verschillende economische scenario s. Dat feit, samen met het feit dat we deze categorieën goed begrijpen, maakt dat we geen andere exotische of gestructureerde producten/beleggingscategorieën nodig hebben. We implementeren deze categorieën door middel van de meest efficiënte instrumenten. Voor elke categorie proberen we telkens de beste spreiding te realiseren, dat betekent dat we dus in principe zo globaal mogelijk beleggen. Ons aandelen exposure bijvoorbeeld is gespreid over Europa, USA en Emerging Markets. Daar maken we geen gebruik van actief beheerde beleggingsfondsen, maar selecteren we de meest kostenefficiënte instrumenten: directe beleggingen, indextrackers of futures. 8 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

9 4. Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd? Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta s en het gebruik van geleend geld? Zoals hierboven beschreven richten we onze portefeuilles in met het doel om de best mogelijke risicospreiding te realiseren. We hebben daarvoor een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op de fundamentele karakteristieken van de verschillende beleggingscategorieën; onze Fundamentele Risico Spreiding (FRS). Vanuit dat principe hebben we twee beleggingsprofielen ontwikkeld; een Behoedzaam Profiel en een Groei Profiel. Beiden hebben een vergelijkbaar rendement per eenheid risico, maar ze onderscheiden zich door de hoogte van het portefeuille risico. Ons Behoedzaam Profiel heeft een verwacht risico van ca. 8% en ons Groei Profiel heeft een verwacht risico van ca. 12%. Daarom noemen we ons Behoedzame Profiel FRS8 en ons Groei Profiel FRS12. Voor elk profiel geldt een duidelijke verdeling over de verschillende beleggings- categorieën met heldere bandbreedtes. Die worden vastgelegd in onze vermogensbeheerovereenkomst en door LG Partners continue bewaakt. We doen niet aan tactisch voorspellen en veranderen dus ook de allocaties niet naar aanleiding van mogelijke verwachte marktontwikkelingen. Dat soort voorspellingen kunnen we immers niet consistent goed maken. Wel bewaken we de strategische allocaties; wanneer de actuele portefeuille daar materieel van afwijkt als gevolg van afwijkende performance van de individuele beleggingscategorieën, dan doen we de noodzakelijke transacties om een en ander weer in lijn met ons strategische plan te brengen. We nemen geen valutarisico omdat we niet geloven dat beleggers daarvoor structureel beloond worden. Daarom dekken we de belangrijkste valuta-risico s af en brengen het valuta-exposure in de portefeuille terug naar de basisvaluta van onze belegger. We maken geen structureel gebruik van geleend geld bij het beheer van de portefeuilles. We maken wel in beperkte mate gebruik van leverage middels eenvoudige derivaten. Dat doen we alleen binnen FRS12. Hier gebruiken we een beperkt aantal eenvoudige derivaten om de portefeuille op het gewenste risico-niveau te brengen. Dan gebruiken we liquide aandelen- en obligatie-futures (US en Europa) alsmede EUR/USD futures om ons valutarisico af te dekken. 5. Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico s: 9 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

10 Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen? Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd? De FRS aanpak biedt een betere verhouding tussen rendement en risico; onze beleggers krijgen per eenheid genomen risico een hoger rendement. Door per beleggingscategorie en instrument een bewuste keuze voor een bepaald risiconiveau te maken kunnen we het totale verwachte risico van een portefeuille variëren en daarmee ook het verwachte rendement. Vanuit dat principe hebben we twee beleggingsprofielen ontwikkeld; een Behoedzaam Profiel en een Groei Profiel. Beiden hebben een vergelijkbaar rendement per eenheid risico, maar ze onderscheiden zich door de hoogte van het portefeuille risico. Ons Behoedzaam Profiel heeft een verwacht risico van ca. 8% en ons Groei Profiel heeft een verwacht risico van ca. 12%. Daarom noemen we ons Behoedzame Profiel FRS8 en ons Groei Profiel FRS12. Deze twee buy&hold portefeuilles hebben we getest over verschillende historische periodes vanaf Daarbij hebben we qua rendement ons gericht op het rendement boven de risico-vrije rentevoet. Dat is immers de vergoeding voor het risico dat de belegger neemt door zijn geld risicovol te beleggen. Dat is dan ook de basis dat we voor FRS8 een excess rendement van ca. 4,5 a 5% verwachten en voor FRS12 een excess rendement van ca. 6,5 a 7%. Met het verwachte risico, zoals we dat hierboven beschrijven, gebruiken we de zogenaamde standaarddeviatie van de rendementen, ook wel de volatiliteit genoemd. Een risico van 8% betekent statistisch gezien dan dat in 2 van de 3 jaren het verwachte rendement zich beweegt tussen een bandbreedte van plus 8% en minus 8% rondom dat verwachte rendement. Een 8% verwacht risico (FRS8) bij een verwacht rendement van ca. 5% betekent dan dat statistisch gezien in 2 van de 3 jaar het rendement zich beweegt tussen +13 % en -3 %. Voor FRS12 verwachten we een standaarddeviatie van ca. 12% bij een verwacht rendement van ca. 7%; dat betekent dan dat we in 2 van de 3 jaren een rendement verwachten dat zich beweegt tussen +19 % en -5%. Een hoger risico gaat gepaard met een hoger verwacht rendement. Het hogere risico heeft dan met name betrekking op de uitslagen rondom dat verwachte rendement. Zo heeft FRS12 hogere pieken en diepere dalen dan FRS8. Het is van belang dat we een goed beeld van de financiële situatie en risicobereidheid van onze beleggers hebben om samen een passend profiel te kiezen. In onderstaande grafiek illustreren we die verschillen in rendementsontwikkeling en risico van beide strategieën. 10 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

11 Gesimuleerd verloop jaarlijkse rendementen FRS8 & FRS12 30% 20% 10% 0% - 10% FRS8 FRS12-20% - 30% Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze grafiek illustreert het algemene principe dat beleggen risico met zich meebrengt en dat beleggers in enig jaar een beleggingsverlies moeten willen accepteren. Gesimuleerd verloop van 100, - in FRS8 & FRS12 (voor kosten) FRS8 FRS Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In bovenstaande grafiek wordt geïllustreerd dat een hoger risicoprofiel op termijn een hoger eindvermogen oplevert. Dat gaat dan wel gepaard met grotere opwaartse en neerwaartse uitslagen. Een uiteenzetting over risico s en rendementen is natuurlijk niet compleet zonder iets over de kosten te vermelden. 11 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

12 Allereerst: kosten doen er toe; waar de beleggingsrendementen van jaar op jaar onzeker zijn, zijn de kosten er elk jaar. Dat is een reden om die kritisch te bezien; een kleine besparing op de kosten komt elk jaar terug in een (zeker) extra rendement. Zie hieronder een eenvoudig voorbeeld, waarbij we uitgaan van een portefeuille met een jaarlijks rendement van 7% bij verschillende totale kostenniveaus (we gebruiken als voorbeeld 1,4% en 2,8%). Dat scheelt na 25 jaar meer dan 40% in opgebouwd vermogen Lage Kosten Hoge Kosten Daarom houden we bij LG Partners de kosten voor onze beleggers laag. We maken geen gebruik van actief beheerde beleggingsfondsen, maar we selecteren de meest kostenefficiënte instrumenten: directe beleggingen, indextrackers of futures. Beheersvergoeding Ons tarief is eenvoudig: U betaalt een vaste onkostenvergoeding per jaar over uw vermogen, en we houden dat per kwartaal in. Daarnaast betaalt u een prestatievergoeding als het rendement hoger is dan de vergoeding op kortlopende staatsobligaties (de risicovrije rente). Deze prestatievergoeding wordt berekend over het beleggingsresultaat na aftrek van kosten en die risicovrije rente. Daarbij hanteren we het principe van de High Watermark: u betaalt de prestatievergoeding alleen als door vermogensgroei uw portefeuillewaarde per einde jaar de eindejaar stand van voorgaande jaren overtreft. U betaalt dus nooit meerdere keren prestatievergoeding over hetzelfde rendement. Indirecte beheersvergoeding 12 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

13 Dit zijn de kosten voor het indirecte beheer in de portefeuille. Deze kosten worden niet door LG Partners in rekening gebracht, maar door derden; zij worden doorgaans in de koers van het betreffende instrument verwerkt. Denk hierbij aan de beheerskosten die beheerders van indextrackers in rekening brengen of de kosten voor het implementeren via futures. Omdat we gebruik maken van kostenefficiënte indextrackers, dan wel directe beleggingen of in voorkomende gevallen futures, beperken we deze kosten. Transactiekosten Dit zijn de kosten voor het doen van transacties. Die zijn niet verschuldigd aan LG Partners, maar worden in rekening gebracht door de Depot Bank die we gebruiken voor het bewaren van de beleggingsportefeuilles en de uitvoering van onze transacties. Omdat we niet geloven in het voorspellen van marktbewegingen en het aanpassen van de portefeuille op die voorspellingen, doen we aanzienlijk minder transacties. We verrichten alleen transacties om onze allocaties conform plan te houden, of als we zien dat we verbeteringen (efficiëntere instrumenten, betere risicobalans, etc.) kunnen implementeren. Daarmee besparen we aanzienlijk op de transactiekosten. 13 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

14 6. Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen? Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol? Onder vraag 5 hebben we beschreven hoe we denken over het risico en het verwachte rendement van onze strategieën. Dat is tevens het vertrekpunt voor de evaluatie van ons beleggingsbeleid. We zijn geen beleggers die bestaande benchmarks proberen te verslaan. Onze strategie is er immers op gericht om zo efficiënt mogelijk de risicopremies die de markt vergoedt te oogsten. Daarom volgen we geen bestaande aandelen- of obligatie-benchmark, maar evalueren we onze beleggingsstrategie aan de hand van de geformuleerde risico- en rendementsverwachtingen. Op basis van het gekozen risicoprofiel definiëren we het lange termijn rendement alsmede de verwachte variatie van de rendementen daar omheen. Het daadwerkelijke verloop van de portefeuille kunnen we daar dan mee vergelijken. Op die manier evalueren continue of ons beleid nog aan de verwachtingen voldoet. LG Partners B.V. de Bus SL Sint Michielsgestel W: E: 14 Dit is een algemene informatieve brochure, bedoeld om onze antwoorden op de

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie