Flex verdient beter! Versie 0.9. Manifest voor een duurzame flexbranche. door Pieter Molijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flex verdient beter! Versie 0.9. Manifest voor een duurzame flexbranche. door Pieter Molijn"

Transcriptie

1 Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche door Pieter Molijn Versie 0.9 Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche door Pieter Molijn

2 Flex verdient beter Manifest voor een duurzame flexbranche door Pieter Molijn, augustus 2012

3 Als sociale verandering eenmaal is begonnen, kun je het niet meer terugdraaien. Je kunt iemand die heeft leren lezen, het nooit meer afleren. Je kan niemand vernederen, die ooit Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche Versie 0.9 Auteur & initiatiefnemer Pieter Molijn Tekstbijdragen Esther Molenwijk Gerard van Balen trots heeft gevoeld. Je kunt mensen die vrij zijn van angsten niet meer onderdrukken. Concept Cohn & Wolfe Benelux Vormgeving Haags Lof ontwerpers We hebben de toekomst gezien. En die is van ons. Fotografie Hollandse Hoogte Noorderstroom.nl 2012, eerste editie in eigen beheer uitgegeven. Feedback hartelijk welkom op Cesar Chavez (Amerikaanse activist, )

4 voorwoord Dit Manifest is een oproep voor meer duurzaamheid in de flexbranche. Waar duurzaamheid in veel sectoren hoog op de agenda staat, is sociale duurzaamheid in de flexbranche nog nauwelijks een onderwerp. Het verduurzamen van flexwerk klinkt dan ook op het eerste gezicht als een innerlijke tegenspraak. Ik kom meer verbaasde dan instemmende blikken tegen als ik zeg dat ik de Nederlandse detacheringsbranche duurzamer wil maken. Ik begrijp die verbazing wel; het onderscheidende element van flexibele arbeid doet je - in tegenstelling tot een traditioneel dienstverband - denken aan een cowboytent: easy come, easy go. Bedrijven willen snel kunnen reageren op de beweeglijkheid van de economie in de 21-ste eeuw. De flexkracht vervult hierin een onmisbare rol. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan flexibele arbeidskrachten om snel in te kunnen spelen op veranderingen in hun markt en bedrijf. Om die reden is het aantal medewerkers zonder vaste baan in de afgelopen decennia sterk toegenomen. In sommige gevallen vrijwillig, bijvoorbeeld bij ZZP-ers, in steeds meer gevallen gedwongen door de omstandigheden, zeker aan de onderkant van de markt. De flexkracht dient, dat is de aard van zijn werk, flexibel te zijn. Zich snel in te kunnen werken in een nieuwe functie. Hij (of zij: overal waar ik in dit boekje hem schrijf bedoel ik net zo goed haar ) moet makkelijk kunnen aarden in verschillende bedrijfsculturen, en elke keer weer nieuwe relaties opbouwen met collega s, die vaak al jaren hecht samenwerken. 6

5 Collega s in vaste dienst kunnen de flexkracht als een bedreiging zien. Als een ongrijpbare infiltrant, die niet betrokken is en alleen geschikt is voor tijdelijke baantjes. Dit is een onterecht stempel. De flexkracht brengt veel kennis en ervaring met zich mee en is snel inzetbaar. Voor een opdrachtgever van grote waarde. Maar de flexkracht als wegwerpartikel beschouwen is niet alleen asociaal. Het zorgt er ook voor dat deze medewerkers gedemotiveerd raken. Zodat je er, als inlenend bedrijf, steeds meer moeite in moet steken om de flexkracht te motiveren, of hem werkelijk flexibel te houden. Een duurzame flexbranche betekent dat de flexkracht inzetbaar blijft, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daar is veel voor nodig: een zelfbewuste professional die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen loopbaan, een andere houding van de flexorganisaties die meer faciliterend en pro-actief hun flexkrachten begeleiden, een overheid die regels versoepelt en bedrijven die werknemers, dus ook de flexkrachten, als bedrijfskapitaal gaan beschouwen. De flexkracht is de smeerolie van onze economie en verdient beter! Pieter Molijn, augustus 2012 Flexorganisatie: Het bedrijf dat de flexkracht in dienst heeft en uitleent aan de Inlener. Inlener: De organisatie die (flexibele) arbeid inhuurt bij een Flexorganisatie. Flexkracht/ flexwerker: Iemand die op flexibele basis arbeid verricht. In dit Manifest richten we ons met name op de flexkrachten die werken bij een organisatie die niet hun werkgever is. Denk daarbij met name aan uitzend- en payroll-, maar ook aan detacheringconstructies. In dit Manifest laten we andere flexibele werkvormen zoals tijdelijke contracten bij het bedrijf zelf en ZZP-ers buiten beschouwing. Dat neemt niet weg dat veel van de veranderingen waar we voor pleiten ook op hen van toepassing zijn.

6 Inhoud Overzicht flexibele arbeidsrelaties 12 Artikel 1: De flexkracht perspectief bieden 14 Artikel 2: Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor flexkrachten en vaste medewerkers 18 Artikel 3: Pensioenopbouw voor flexkrachten 22 Artikel 4: Recht op opleiding en ontwikkeling 28 Artikel 5: Opleidings- en Ontwikkelingsbudgetten meer toegankelijk voor flexwerkers 34 Artikel 6: Betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt 40 Artikel 7: Aanpassing ontslagrecht 46 Artikel 8: Bruto ontslagvergoeding omzetten in netto opleidingsbudget 52 Artikel 9: Meer medezeggenschap voor flexkrachten 58 Artikel 10: Evenredige belangenbehartiging van alle stakeholders 64 Nawoord 72

7 Overzicht flexibele arbeidsrelaties Eerst een korte schets van de branche, die de afgelopen jaren sterk veranderd is. definities CBS Tijdelijk, uitzicht op vast Werknemer met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast én vaste uren. Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is waarbij is afgesproken dat hij/zij bij goed functioneren in vaste dienst komt én die voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Uitzendkrachten Een persoon die ingeschreven is bij een uitzendbureau en die met dat bureau een arbeidsverhouding is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op tijdelijke basis voor derden. Oproep- of invalkrachten Werknemer die op oproep of afroep beschikbaar is voor het verrichten van werkzaamheden. Vast maar geen vaste uren Werknemer met een vast dienstverband zonder vaste uren. Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die niet van beperkte duur is én die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Tijdelijk, geen vaste uren Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is én die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Vroeger was uitzenden echt tijdelijk. Bedoeld voor het opvangen van de zogenaamde Piek en Ziek. Daarna werd een uitzendbureau ook ingezet voor het zoeken naar vaste mensen door organisaties. Tegenwoordig wordt uitzenden vooral gebruikt om invulling te geven aan permanente behoefte aan flexibiliteit op personeelsgebied door organisaties. Flexwerken is inmiddels dan ook voor veel mensen een permanente toestand geworden. Per eind 2011 werkte 18% van de werknemers in een flexibele arbeidsrelatie, ten opzichte van 13% in Daarbij reken ik overigens de ruim 700 duizend Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP), die in zekere zin ook tot de flexkrachten beschouwd kunnen worden, niet mee. Kortom, een sterke stijging die naar verwachting in de huidige economische omstandigheden zeker door zal zetten. Tijdelijk, geen vaste uren Tijdelijk >=1 jaar Vast, maar geen vaste uren 8% 9% 5% Tijdelijk, uitzicht op vast 37% 17% Oproep- of invalkrachten 15% 9% uitzendkrachten Tijdelijk, overig X Bron: CBS. aantal Over de aard van deze flexibele arbeidsrelaties bestaan geen duidelijke cijfers. Het CBS maakt namelijk geen onderscheid tussen mensen met een tijdelijk- of oproepcontract bij de organisatie waar zij het werk verrichten, of mensen met een tijdelijk contract bij een uitzend-, payroll- of detacheringsbureau. Het aantal uitzendkrachten is in deze cijfers dan ook slechts 15% (ruim 170 duizend), terwijl de ABU aangeeft dat er ruim 700 duizend mensen onder haar CAO werken en de VPO nog eens schat dat er zo n 180 duizend mensen op payroll basis werken. Deze vormen dus een groot aandeel van de tijdelijke contracten in de definitie van het CBS. Vast contract Flexibele 18% Flexibele arbeidsrelatie % categorie Totaal werkzame beroepsbevolking ZZP Werknemers Vast contract Flexibele arbeidsrelatie Tijdelijk >= 1 jaar Tijdelijk, uitzicht op vast Tijdelijk, overig Uitzendkrachten Oproep- of invalkrachten Vast maar geen vaste uren Tijdelijk, geen vaste uren 12 13

8 1 De flexkracht perspectief bieden Met de groei van de flexmarkt zijn we steeds meer processen gaan automatiseren en formaliseren. De flexkracht is een product geworden, de menselijke maat is kwijt. Dit eerste artikel is een voorwaarde voor alle andere: we moeten de flexkracht weer serieus nemen. We moeten hem perspectief bieden en in staat stellen de regie over zijn eigen loopbaan te nemen. Tussen wal en schip Tussen Alleen als wal je ooit en zelf als schip flexkracht voor een uitzend- of payrollbureau Alleen hebt gewerkt als je ooit kun zelf je weten als flexkracht hoe het voor voelt: een niet uitzend- serieus of genomen payrollbureau te hebt worden. gewerkt Constant kun je het weten gevoel hoe krijgen het voelt: dat je niet er niet serieus echt genomen toe doet te en dat je worden. het niet voor Constant het zeggen het gevoel hebt. krijgen Het contact dat je met er niet de echt flexorganisatie toe doet en is dat na je de het plaatsing niet voor bij de het opdrachtgever zeggen hebt. Het geminimaliseerd, contact met de en flexorganisatie bij de inlener hoor is na de plaatsing je vaak dit bij geldt de opdrachtgever niet voor de externe geminimaliseerd, krachten. Een bij typisch de inlener geval hoor van je tussen vaak dit wal geldt en schip. niet voor de externe krachten. Een typisch geval van tussen wal en schip. Je flexorganisatie denkt te weten wat je allemaal wel en niet kunt, en dat Je wat flexorganisatie jij wilt toch niet denkt haalbaar te weten is. Het wat ergste je allemaal van dat wel alles: en niet na een kunt, tijdje en dat wat geloof jij wilt je dat toch zelf niet ook. haalbaar Je laat je is. heen Het ergste en weer van sturen dat alles: door na flexorganisaties, een tijdje geloof je dat zelf ook. Je laat je heen en weer sturen door flexorganisaties, 14 15

9 wacht tot je weer op mag komen draven en pakt het werk met steeds minder overgave op. Want waarom zou je? Waar doe je het eigenlijk voor? Zet de flexkracht in op basis van zijn kracht Ik roep flexbureaus op om het helemaal anders aan te pakken. Om de flexkracht serieus te nemen. Zie hem niet als product maar als klant. Ga het gesprek met m aan. Begin bij het begin: wie is hij, wat kan hij en wat wil hij? Ieder mens heeft zijn eigen kracht en alle partijen zijn er bij gebaat dat we die vinden en inzetten. Dat betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat. Soms moet de flexkracht, na jaren van flexwerken gewend aan de afwachtende rol, eerst flink wakker geschud worden. Hij moet zichzelf weer serieus gaan nemen en geloven dat-ie er toe doet. Vervolgens is het belangrijk dat de flexkracht actief aan zijn loopbaan gaat werken. Hierin speelt de flexorganisatie een belangrijke rol. Bied de flexkracht perspectief. Help hem zijn ambities te formuleren. Geef aan wat er vanuit de werkgever wordt verwacht als de flexkracht wil groeien. Help hem actief met de opleidings- en ontwikkelstappen die daarbij horen. Kortom: faciliteer en stimuleer de flexkracht om zelf de regie over zijn loopbaan te nemen. Ik roep alle flexorganisaties op om hun flexkrachten serieus te nemen en ze een perspectief te bieden. Ik roep ook alle inleners op om serieus met hun flexkrachten om te gaan en ze als volwaardig arbeidskapitaal te behandelen. Maar ook roep ik de flexkrachten op om zichzelf serieus te nemen en actief aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. notities Er zijn alleen maar winnaars En wat levert dat ons dan op?, hoor ik mijn branchegenoten al vragen. Of denken, beter gezegd, want zoiets zeg je niet hardop. Een Return on Investment-cijfer kan ik niet geven, maar er zijn alleen maar winnaars. De flexorganisatie, omdat de flexkracht door opleiding en ontwikkeling sneller inzetbaar is wanneer de huidige opdracht ophoudt. Bovendien hebben werkgevers die hun flexkrachten verder helpen blijvend een streepje voor op hun concurrenten. De inlener, omdat de flexkracht zich inzet, zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn acties, en makkelijker inzetbaar is. De maatschappij, omdat we gezamenlijk veel meer bereiken wanneer mensen hun talenten inzetten voor hun werk. En niet in de laatste plaats: de flexkracht zelf. Hij kan zich ontwikkelen, zijn talent inzetten om een bijdrage te leveren en voelt zich weer gewaardeerd

10 2 Het Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor flexkrachten en vaste medewerkers 18 Met de groei van de flexmarkt zijn we steeds meer processen flexwerkers gaan automatiseren in veel en formaliseren. gevallen De nog flexkracht niet is een product geworden, de menselijke maat is kwijt. Dit eerste lijkt zo vanzelfsprekend maar helaas worden gelijkwaardig behandeld zoals hun collega s die artikel een vast is contract een voorwaarde hebben bij voor het alle bedrijf andere: waar we zij flexwerken. moeten de flexkracht weer serieus nemen. We moeten hem perspectief bieden en in staat stellen de regie over zijn eigen Nieuwe loopbaan te CAO nemen. rekent nog niet af met ongelijkheid In 1951 werd in ILO verband het principe gelijk loon voor gelijk werk 1 afgesproken. Helaas is dit in de afgelopen 60 jaar niet gerealiseerd. Flexkrachten verdienen nog steeds vaak minder voor hetzelfde werk dan Tussen de collega s wal waar en zij mee schip werken. Het recente CAO akkoord, dat pas in 2015 Alleen van als kracht je ooit zal zelf zijn, als flexkracht moet hier eindelijk voor een een uitzend- einde of aan payrollbureau maken. Waar in hebt deze gewerkt CAO echter kun je geen weten rekening hoe het mee voelt: gehouden niet serieus wordt, genomen is dat de te vaste werknemer worden. Constant anciënniteit het gevoel opbouwt krijgen waardoor dat je er hij niet het echt salaris toe na doet verloop en dat van je tijd het niet bij zijn voor werkgever het zeggen ziet hebt. stijgen. Het Want contact ervaring met de heeft flexorganisatie zijn waarde. is Een na de flexkracht plaatsing bij zal de vaker opdrachtgever opnieuw starten geminimaliseerd, en dan zal anciënniteit en bij de inlener niet altijd hoor meetellen, je vaak dit terwijl geldt niet juist voor zijn brede externe kennis krachten. ervaring Een van typisch extra geval waarde van kan tussen zijn. wal Iets en anders schip. waar de nieuwe CAO geen rekening mee houdt, is het aantal werkuren. Want ook als een flexwerker wel een gelijk uurloon verdient, Je flexorganisatie kan hij toch denkt zelfs te onder weten bijstandsniveau wat je allemaal wel terechtkomen en niet kunt, doordat en dat hij wat regelmatig jij wilt toch minder niet haalbaar uren ingezet is. Het wordt. ergste van dat alles: na een tijdje geloof je dat zelf ook. Je laat je heen en weer sturen door flexorganisaties, 1 International Labour Organization (ILO): Equal Remuneration Convention (No. 100)

11 Kortom, ook de nieuwe CAO zal nog niet zorgen voor een gelijkwaardig loon. Terwijl een flexkracht welbeschouwd juist meer zou moeten verdienen, door zijn brede kennis en werkervaring, en ter compensatie voor de flexibiliteit die hij de inlener biedt. Flexwerkers extra benadeeld bij ziekte Voor flexwerkers geldt een wachtdag bij ziekte: de eerste ziektedag wordt niet betaald. Dit kan voor flexkrachten, die toch al geen zekerheid hebben over hoeveel en hoelang ze kunnen werken, een flinke strop betekenen. Bovendien is het een onwenselijke prikkel om mensen door te laten werken bij een (kleine) ziekte, terwijl juist die ene dag ziekmelden soms grotere ellende op lange termijn kan voorkomen. En zeg nu eens eerlijk: het feit dat de inlener je van de ene op de andere dag in kan ruilen voor een ander is toch genoeg reden om je niet ziek te melden voor elk wissewasje? Ook bij langdurige ziekte wordt de flexkracht benadeeld. De flexorganisatie hoeft hem in het eerste jaar slechts 91% door te betalen en in het tweede jaar 80%, ten opzichte van respectievelijk 100% en 70% voor gewone werknemers. Dit mag dan op vrijwel hetzelfde gemiddelde uitkomen na twee jaar, maar als we in overweging nemen dat de meeste flexkrachten geen contract voor langer dan drie maanden hebben, betekent dit in de praktijk een benadeling in het eerste ziektejaar. Ik zie geen reden voor deze ongelijkwaardigheid en stel voor deze op te heffen. Naast financiële nadelen bij ziekteverzuim kan de flexwerker momenteel ook geen adequate verzuimbegeleiding verwachten. Een actieve verzuimbegeleiding, door de flexorganisatie en de bedrijfsarts, kan helpen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en re-integratie te vergemakkelijken. Zo bleek uit een rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 2 dat langdurig zieke flexwerkers slechts in 20% van de gevallen na ziekte weer terugkeren naar een betaalde baan, terwijl dit voor werknemers met een vaste baan voor driekwart van de gevallen geldt. Kortom: alle partijen zijn gebaat bij een goede verzuimbegeleiding. Een voordeel voor alle partijen. Met het recent aangenomen wetsvoorstel voor herziening van de ziektewet is de positie van de flexkracht verder uitgehold: daarin worden de ziekterechten afhankelijk gesteld van het arbeidsverleden, verzuim wordt harder aangepakt en het begrip passende arbeid wordt opgerekt. Oftewel: asperges steken kunnen we allemaal. Ik roep alle deelnemers aan de driehoeksverhouding inlener, flexorganisatie en flexkracht op om de balans in deze verhouding te vinden. Deze flexibele driehoeksverhouding moet een elkaar versterkend effect hebben, gericht op gelijkwaardigheid en respect! notities 2 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Belemmerd aan het werk, 21 augustus

12 3 Pensioenopbouw voor flexkrachten Zoals ik in Artikel 2 reeds aangaf dienen de arbeidsvoorwaarden van de flexkrachten gelijk - zo niet beter- te zijn dan die van vaste krachten. Om dit te onderstrepen vraag ik aandacht voor de wijze waarop de flexkracht, onder de ABU CAO 1, pensioen opbouwt. Fase systeem: In de ABU CAO, verreweg de meest gehanteerde CAO voor flexkrachten, doorloopt een flexkracht drie fasen: Fase A: Contract met uitzendbeding: als de opdracht eindigt of de flexkracht zich ziek meldt, eindigt het contract met de flexorganisatie. Zo n arbeidscontract kan in Fase A voortdurend opnieuw worden afgesloten. Deze fase geldt voor de eerste 1,5 jaar bij de flexorganisatie. De telling begint opnieuw wanneer de flexkracht minimaal een half jaar niet is uitgezonden. Fase B: Contract voor bepaalde tijd. Maximaal 2 jaar en 8 contracten. Grotendeels doorbetaling bij ziekte of geen werk. Telling begint opnieuw wanneer de flexkracht langer dan 3 maanden niet is uitgezonden. Als een flexkracht een half jaar niet is uitgezonden gaat hij terug naar Fase A. Fase C: Contract voor onbepaalde tijd De CAO van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen. Hieronder vallen ongeveer uitzendkrachten. 23

13 Pensioenopbouw eerder en hoger Momenteel hebben flexkrachten in Fase A (de eerste anderhalf jaar in dienst bij een uitzendbureau) pas na een half jaar recht op pensioenopbouw, die bovendien slechts 2,6% van het brutoloon bedraagt (zonder pensioenfranchise). Dit noemt men frappant genoeg de Basisregeling. Vanaf Fase B (na 1,5 jaar) valt de flexkracht onder de zogenaamde Plusregeling, waarvan de bijdrage neerkomt op een generieke pensioenpremie van 12,6% (waarbij een pensioenfranchise wordt gehanteerd gelijk aan de AOW), ongeacht de leeftijd van de flexkracht. Van deze premie komt een derde voor rekening van de werknemer en twee derde voor de flexorganisatie. Om gelijkwaardige pensioenrechten te realiseren stel ik voor dat we de basisregeling afschaffen en flexwerkers vanaf dag 1 een pensioenregeling bieden, die tenminste gelijkwaardig is aan die van vaste medewerkers. Door gaten in dienstverband ook hiaten in pensioenopbouw Pensioen opbouwen is voor een flexkracht vergelijkbaar met een wedstrijd hordelopen. Je moet de horde van het eerste half jaar bereiken en gelijk door naar de volgende. Dat is niet eenvoudig omdat ziekte in Fase A, het beëindigen van de opdracht, of het wijzigen van functie meestal betekent dat je een stap terug moet in het fasensysteem of zelfs wordt teruggefloten naar het startpunt. Bij het bereiken van Fase C lijkt het alsof er dan eindelijk een veilige haven is bereikt; maar velen worden niet tot deze fase toegelaten, ook al is er werk. De flexkracht wordt vaak voor drie maanden naar huis gestuurd, zodat hij opnieuw Fase B moet doorlopen. In deze systematiek bouwt de flexkracht naast zijn pensioen vooral ook een pensioengat op. waarop een beroep wordt gedaan. Ik stel voor dat flexwerkers tijdens ziekte (Fase A) en werkloosheid - gerelateerd aan de uitkering - toch pensioen opbouwen. Omdat het UWV deze regelingen verzorgt zou het realiseren hiervan niet al te complex moeten zijn. Wellicht zit er voor dit idee reeds ruimte in de huidige premie. Zoals aangegeven betalen de werkgever en de flexkracht (Fase B en C) samen, ongeacht leeftijd, 12,6% pensioenpremie. Voor de feitelijke pensioenopbouw geldt de premiestaffel, die alleen bij werknemers van 50 jaar en ouder boven de 11,75% uit komt. Als we ons realiseren dat de flexwerker tussen de 30 en 35 jaar is, lijkt het erop dat er ergens geld overblijft. Geld dat we goed kunnen gebruiken om bij ziekte en werkloosheid de premie door te kunnen betalen. Ik roep de branche op om de hordes in het opbouwen van een pensioen weg te nemen zodat ook voor het pensioen geldt dat de flexkracht niet in de hoek zit waar de klappen vallen. Continueren pensioenopbouw bij ziekte en werkloosheid Zoals ik eerder heb aangegeven zou een flexkracht zelfs betere arbeidsvoorwaarden moeten kennen ter compensatie van de flexibiliteit 24 25

14 notities 26 27

15 4 Recht op opleiding en ontwikkeling Werkzekerheid, het nieuwe credo op de flexibele arbeidsmarkt. We moeten er niet meer van uitgaan dat we levenslang vast kunnen houden aan dezelfde baan (baanzekerheid), maar ons richten op werkzekerheid. Dat betekent de zekerheid om altijd werk te kunnen vinden, zij het bij verschillende werk- of opdrachtgevers. Om deze werkzekerheid te bereiken is echter veel meer aandacht nodig voor opleiding en ontwikkeling. Allocatieve functie gaat niet alleen over plaatsing De discussie over werkzekerheid legt een grote nadruk op de allocatieve functie van de werkgever, zoals bijvoorbeeld de Visie Stichting van de Arbeid op ontwikkeling van payrolling 1 laat zien. Hiermee wordt bedoeld het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van (tijdelijke) arbeid. Ik ben het ermee eens dat flexorganisaties een verantwoordelijkheid hebben voor de werkzekerheid van de flexkracht. Echter, deze nauwe 28 1 Brief Stichting van de Arbeid aan Minister Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11 mei

16 interpretatie van de allocatieve functie is achterhaald en plaatst de flexkracht in een veel te afhankelijke positie 2. Emancipatie van de flexkracht: zelf aan de slag met inzetbaarheid Met deze afhankelijke positie verbeteren we de werkzekerheid van de medewerker niet. Want wat valt er te bemiddelen of te plaatsen als de competenties van de medewerker verouderd zijn en niet meer aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt? Vergeet niet dat er tegenover de 495 duizend werklozen (mei 2012) ook 118 duizend openstaande vacatures (1e kwartaal 2012) zijn 3. Bijna een kwart van de werkloosheid zou dus opgelost kunnen worden met een betere match tussen vraag en aanbod. De kern van werkzekerheid zit in inzetbaarheid: de werknemer moet aantrekkelijk zijn voor, en inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daar moet hij vooral zelf verantwoordelijkheid voor leren nemen. In deze tijd moeten en kunnen mensen zelf aan hun kennis, kunde en kwaliteiten werken. Dit doen ze door trainingen en opleidingen te volgen, door actief bij te blijven op hun vakgebied en eventueel door persoonlijke coaching of ontwikkeltrajecten. Juist door hierin het heft in eigen handen te nemen zal de werknemer zijn talenten en competenties beter inzetten en kan hij bij eindigend werk sneller de transitie naar nieuw werk maken. Opleiding en ontwikkeling: een eerlijke en noodzakelijke compensatie voor flexibiliteit Om aan een betere inzetbaarheid te kunnen werken moet de flexkracht wel mogelijkheden geboden worden. Maar hij heeft ook in dit opzicht een schrijnende positie ten opzichte van de vaste werknemer. Zo toonde Prof. Dr. Andries de Grip van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt onlangs aan 4 dat training voor vaste werknemers 2 Dr. C.C.A.M. Sol, presentatie Diversificatie van de uitzendsector: transities en interventies, tijdens Flexworkresearch Congres in Amsterdam, 19 juni Bron: CBS 4 Prof. Dr. A de Grip, presentatie Flexibel werk en duurzame inzetbaarheid, tijdens Flexworkresearch Congres in Amsterdam, 19 juni 2012 in de meeste gevallen door de werkgever wordt betaald. Terwijl uitzendkrachten, die hier bij uitstek baat bij hebben, vaak zelf de portemonnee moeten trekken. En dan hebben we het nog niet eens over het lage aantal trainingen en opleidingen dat gevolgd mag worden. Om over coaching en ontwikkeltrajecten nog maar te zwijgen. Oftewel: wat de uitzendkracht het hardst nodig heeft om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt wordt hem in grote mate ontzegd. Wat mij betreft moet het precies andersom: een flexkracht heeft juist méér dan vaste medewerkers recht op opleiding en ontwikkeling. Hij heeft de grootste kans dat zijn opdracht beëindigd wordt wanneer de inlener bezuinigt of een andere koers gaat varen. De flexkracht moet zichzelf zichtbaar en aantrekkelijk houden op de arbeidsmarkt en daarmee snel kunnen schakelen en nieuwe taken oppakken. Hij moet zich snel in verschillende bedrijfsculturen kunnen inwerken, vakkennis opdoen en steeds weer binnen een nieuw team kunnen functioneren. Voor al deze taken zijn bij uitstek goed ontwikkelde kennis en competenties nodig. Flexorganisatie: stimulator en facilitator De rol van de flexorganisatie is enerzijds financieel, door samen met de inlener een budget beschikbaar te stellen voor opleiding en ontwikkeling. Aan de andere kant is deze rol beleidsmatig. Een flexorganisatie kan, vaak beter dan de opdrachtgever of inlener zelf, als coach optreden voor werknemers in het verbeteren van hun inzetbaarheid. Denk daarbij aan een jaarlijkse employability check, het attenderen op ontwikkelingen in de markt die bij- of omscholing vergen, het selecteren van een goede opleiding of het zelf aanbieden van trainingen. Vooral op het gebied van kerncompetenties zoals: ICT, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, samenwerken, leervermogen, flexibiliteit, initiatief en optimisme, kan de flexorganisatie bij uitstek zelf trainingen verzorgen. Deze competenties zijn immers relevant voor al haar werknemers, ongeacht het bedrijf waar zij op dat moment werkzaam zijn

17 Flexorganisatie kan over de grenzen van de sector heen kijken Een groot voordeel wanneer de flexorganisatie de rol van begeleider in opleiding en ontwikkeling op zich neemt, is dat deze niet gebonden is aan één sector, maar de flexkracht kan adviseren over opleidingen binnen én buiten de sector waar hij op dat moment in werkt (intersectorale opleiding). Zo hoeft het voor een bank niet direct relevant te zijn als haar administratieve medewerker zich omschoolt tot ICT-specialist. Echter, als deze medewerker via een flexorganisatie werkt is het juist wél logisch dat hem deze mogelijkheid geboden wordt. De flexkracht werkt namelijk aan zijn eigen inzetbaarheid voordat de opdracht bij genoemde bank eindigt, daar hebben beide partijen baat bij. Wanneer we dit in een breder perspectief plaatsen, zijn de voordelen nog veel groter. Want nu de opleidingen steeds specifieker worden, maar competenties tegelijkertijd door nieuwe ontwikkelingen steeds sneller verouderen, zijn we er als maatschappij enorm bij gebaat dat mensen zich gemakkelijker kunnen omscholen in lijn met de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt. notities De allocatieve functie gaat over veel meer dan plaatsen. Daarom pleit ik er voor dat flexorganisaties opleiding en ontwikkeling van hun flexwerkers stimuleren en faciliteren. Dat inleners bereid zijn om een deel van het opleidingsbudget te financieren in ruil voor de flexibiliteit die hen geboden wordt. En dat flexwerkers deze mogelijkheden aangrijpen en pro-actief met hun inzetbaarheid aan de slag gaan

18 5 Het Opleidings- en Ontwikkelingsbudgetten meer toegankelijk voor flexwerkers idee achter het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O) is natuurlijk hartstikke goed. In de uitvoering gaat het echter mis. Met een aantal aanpassingen kunnen we van de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) een prachtig fonds voor duurzame inzetbaarheid van flexkrachten maken. De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche is in 2003 opgericht door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie. STOOF werkt voor de flexbranche en dus voor beroepen en functies in verschillende sectoren. Uitzendbureaus en payrollorganisaties storten 0,2% van de totale loonsom in het fonds. Daarnaast storten zij 1,02% van het brutoloon dat ze voor flexwerkers in Fase A betalen in het fonds, voor zover ze dat niet aantoonbaar zelf aan O&O uitgeven. Medewerkers in de flexbranche kunnen bij hun flexorganisatie een aanvraag doen voor een opleiding. De flexorganisatie bepaalt of deze toegekend wordt, en financiert deze zelf of doet een beroep op het STOOF-potje

19 Verhoog het opleidingsbudget Met de lage percentages die nu gestort worden, terwijl de arbeidsmarkt alleen maar dynamischer wordt, gaan we het natuurlijk niet redden om elke flexkracht duurzaam inzetbaar te houden en / of te maken. 4% van de loonsom voor elke flexkracht lijkt mij echt het minimum. wordt hij afgescheept. Natuurlijk moeten we niet streven naar een verzekeringspolis-achtig document, maar een aantal basisregels waardoor flexkrachten kunnen inschatten of zij recht hebben op opleiding (en eventueel hun flexorganisatie hierop aan kunnen spreken) zijn wel noodzakelijk. Verstrek elke flexkracht een e-portfolio en jaarlijkse employability check Het e-portfolio is hard op weg om de standaard te worden om competenties te kunnen opslaan, te beheren en te tonen. Onmisbaar voor iemand die regelmatig voor verschillende opdrachtgevers werkt. Daarnaast zou iedere flexkracht jaarlijks een employability check moeten krijgen. Deze twee instrumenten zouden voor elke flexkracht toegankelijk moeten zijn. Hij zou hiervoor altijd bij STOOF aan moeten kunnen kloppen. Maar nog mooier is het als de flexorganisatie dit zelf voor hem kan verzorgen. E-portfolio Het e-portfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma s een persoon beschikt. Het gebruik van e-portfolio s biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video s etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan. Deze competenties hoeven niet binnen één (onderwijs)instelling te zijn opgedaan, maar kunnen gedurende een heel leven opgebouwd worden. Employability check Met een employability check krijgt een medewerker inzicht in zijn competenties, ontwikkelmogelijkheden, de hierbij passende werkzaamheden en arbeidsmarktmogelijkheden. De check gaat ook in op de veranderingen op de arbeidsmarkt waar de medewerker mee te maken zal krijgen. Een employability check bestaat over het algemeen uit meerdere online vragenlijsten, een uitgebreide rapportage en een gesprek met een loopbaanbegeleider. Verlaag de drempels om een opleiding te mogen volgen en communiceer deze transparant. Momenteel wordt de uitzendkracht vaak een opleiding weerhouden door de flexorganisatie, zonder dat hij daar duidelijke argumenten voor krijgt. Met antwoorden als Geen budget of We weten niet hoe lang je dit nog gaat doen of Eerst even wachten of je contract wordt verlengd Schaf terugbetalingsregelingen grotendeels af Een belangrijke drempel voor een flexkracht om te beginnen aan een opleiding is de afschrikwekkende terugbetalingsovereenkomst met de flexorganisatie, die ook na het afronden van de opleiding nog jaren geldig is. Dit betekent dat wanneer hij wordt overgenomen door het bedrijf waar hij werkt, elders een promotie maakt of niet meer via de flexorganisatie wordt ingezet, hij de komende jaren moet boeten voor zijn eigen succes. Een boete die een flinke hap uit het gemiddelde flexsalaris neemt. Bovendien is het niet terecht dat hij deze opleiding zelf moet terugbetalen aangezien het bedrag, dat zijn werkgever aan STOOF heeft betaald, indirect van zijn eigen loon is afgetrokken. Hij heeft er dus gewoon recht op! Onafhankelijk van een eventuele verandering van werkgever. Ik stel dan ook voor om de terugbetalingsregelingen van opleidingsvergoedingen binnen het standaard opleidingsbudget van 4% te laten vervallen. Dit zal de drempel om aan een opleiding te beginnen verlagen. Alleen wanneer er een hoger opleidingsbudget verstrekt wordt, kunnen hierover terugbetalingsafspraken worden gemaakt. Scheiding van budgetten Momenteel is het fonds van STOOF zowel bestemd voor alle vaste, interne krachten van uitzendbureaus als voor de flexkrachten. Interne krachten van flexbureaus weten echter veel beter de weg te vinden om een opleiding vergoed te krijgen. Het is dan ook logischer als er twee netjes gescheiden opleidingsfondsen zijn in deze branche: één voor de flexwerkers en één voor interne medewerkers van de flexorganisatie. Rol flexorganisatie en STOOF De flexorganisatie zit nu tussen de flexkracht en STOOF in. De flexkracht, althans, de assertieve medewerker, heeft een opleidingsvraag en gaat 36 37

20 hiermee naar zijn contactpersoon bij het uitzendbureau. Deze is getraind in het plaatsen van mensen op vacatures, nieuwe vacatures binnenhalen bij bedrijven en het inschrijven van kansrijke werkzoekenden. Maar meestal niet in opleidings- en ontwikkelingsvragen. De uitzendbureaus verdienen hun geld doordat veel bedrijven gebruikmaken van een koopstrategie 1 : het direct inkopen van de kennis en competenties (het menselijk kapitaal ) die ze op dat moment nodig hebben. De maakstrategie, waarbij bedrijven zelf investeren in de ontwikkeling van het personeel tot het benodigde menselijke kapitaal binnen hun bedrijf, staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen. Vooral uitzendbureaus zijn nogal huiverig voor de duurzamere maakstrategie. Ze draaien het liefst zoveel mogelijk uurtjes tegen zo laag mogelijke kosten; korte termijn denken in optima forma. Een afwijzing van een verzoek tot opleiding ligt dan ook meer voor de hand dan een enthousiast Wat een goed idee! Ik roep STOOF op om zich direct op de flexkracht te richten. Ik roep flexorganisaties op om een extra duit in het O&O-zakje te doen en dit voor flexkrachten toegankelijker te maken. En ik roep de flexkracht op om serieus gebruik te maken van deze mogelijkheden, om zijn duurzame inzetbaarheid te vergroten. notities Om de toegankelijkheid van STOOF te vergroten is het dan ook noodzakelijk dat een flexkracht zich direct tot STOOF kan wenden om gebruik te maken van het opleidingsbudget waar hij recht op heeft. STOOF zou evenals bijvoorbeeld het NCOI, moeten beschikken over professionele opleidingsadviseurs, die onafhankelijk van de werkgever en gericht op duurzame inzetbaarheid opleidingsadviezen verstrekken aan geïnteresseerden. Een positieve bijkomstigheid hiervan is hopelijk dat intersectoraal opleiden geen illusie meer is. STOOF kan immers voorbij de branche kijken waar de flexkracht nu werkzaam is. Tot slot wil ik mijn ongenoegen uitspreken over het volgende. De ABU stelt voor om de opleidings- en ontwikkelpotjes van andere branches te gebruiken voor flexkrachten. Oftewel: flexkrachten die in de metaalbranche werkten, moeten maar het potje van de metaalbranche gebruiken. Een vreemd afschuifgedrag. Deze branche, die met jaarlijks medewerkers de grootste is in Nederland, moet en kan juist bij uitstek invulling geven aan een breed en intersectoraal opleidingsprogramma als onderdeel van haar allocatiefunctie. 1 Prof. Dr. Andries de Grip, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Arbeidsmarktmonitor Metalektro

21 6 Betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt Het Overzicht van een aantal onderzoeksrapporten, adviezen, beleidsplannen en beleid met betrekking tot leven lang leren 1 dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde, geeft duidelijk de worsteling weer die het onderwijs heeft om aan te (blijven) sluiten bij de wensen van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Een worsteling die nog niet is afgelopen en die vraagt om een fundamentele herbezinning van het opleidingsstelsel. De huidige MBO kwalificatiestructuur lijkt op een spoorboekje van de vorige eeuw, terwijl we inmiddels toe zijn aan een goed gestroomlijnde metrokaart. De overheid dient opleidingen optimaal fiscaal te faciliteren, zodat de werkgever zonder belemmering opleidingskosten mag vergoeden aan medewerkers. Ook dient de overheid een digitale infrastructuur te realiseren voor de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 1 Onderzoeksrapport Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? (Een onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad, februari 2012) 40 41

22 Competenties en praktijkervaring belangrijkste selectiecriteria. Het idee is natuurlijk goed. Iedereen verlaat de schoolbanken met minimaal een startkwalificatie op MBO 3 niveau. De praktijk toont echter dat de opleidingsrichting en de uitgevoerde werkzaamheden vaak niet op elkaar zijn afgestemd. Zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt krap is, wordt selectie op basis van diploma s al snel ingeruild voor selectie op basis van werkervaring. Ook blijken persoonlijkheid of (in potentie) aanwezige competenties voldoende basis te zijn voor een succesvolle plaatsing bij de opdrachtgever. Een combinatie van (korte) formele en informele scholing is vervolgens voldoende voor de benodigde kennisverwerving, competentie- en vaardigheidsontwikkeling. Kortom, de praktijk is vaak de beste leerschool. Verouderde en specialistische beroepskwalificatiestructuur Het feit dat de praktijk een uitstekende leerweg is, wordt onderkend. Stages, BBL 2, BOL 3, EVC 4, competentiegericht leren et cetera: het zijn begrippen die een relatie met het leren in de praktijk hebben, maar die wel passen bij een opleidings- en kwalificatiestructuur die voortkomt uit de praktijk van de vorige eeuw. In 1996 (invoering WEB 5 ) ontstond een MBO-structuur met vier niveaus. In de loop der jaren is op basis hiervan een indrukwekkende beroepskwalificatiestructuur ontstaan met wel 612 varianten. Dat is een structuur die lijkt op een spoorboekje met spoorlijnen die voor een groot deel parallel lopen waarbij je maar moeilijk kan overstappen. 2 BBL: beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij ben je minimaal 60% van de studietijd werkend aan het leren. 3 BOL: beroepsopleidende leerweg. Je besteedt minimaal 20% en maximaal 59% van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. 4 EVC: Elders of Eerder Verworven Competenties. De EVC-toetsing is een procedure die beoordeelt of je vrijstelling kunt krijgen voor een opleidingsfase. 5 WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs; regelt de bundeling van verschillende vormen van beroeps- en volwassenenonderwijs in 44 regionale en 18 agrarische opleidingencentra, 13 vakscholen en 8 andere opleidingen. Minder kwalificaties, meer focus op kerncompetenties Als we ons realiseren dat kennis snel veroudert en als bewijs voor het werk- en denkniveau wordt gezien. Dat competenties en persoonlijkheid belangrijkere succesfactoren voor de functievervulling zijn. Maar dat ook competenties verouderen. Én dat de praktijk de beste leerschool is, dan pleit ik voor een opleidingsstelsel dat meer lijkt op een metrokaart met veel overstapmogelijkheden en een duidelijk einddoel dan op een ouderwets spoorboekje. Laten we ons tot doel stellen het aantal kwalificatie-varianten terug te brengen tot 60. De competenties te zien als generiek en niet steeds weer uit te schrijven tot 5 cijfers achter de komma. Studenten zouden zich niet voor één beroep moeten kwalificeren, maar voor een richting. Met eerst aandacht voor algemene kennis en ontwikkeling van kerncompetenties en deze later uitbouwen met leren in de praktijk. Het perspectief op de arbeidsmarkt wordt in één klap verbreed. De herziening van de kwalificatiestructuur, die minister Van Bijsterveldt in gang heeft gezet is een kleine stap in de goede richting, maar zal niet leiden tot de door mij beoogde fundamentele wijziging. Hier en daar zullen kwalificatiedossiers worden samengevoegd. Met een reductie van 10% zal men blij zijn. Zo blijft de worsteling in stand en kan het spel verder worden gespeeld. Ik roep het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn op om het opleidingsstelsel zo te vereenvoudigen en aan te passen dat het beter voorbereidt en blijvend aansluit op de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en bij het concept een Leven Lang Leren

23 notities 44 45

24 7 Aanpassing ontslagrecht Het huidige ontslagrecht is niet meer van deze tijd. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen dateert uit Sindsdien heeft de Nederlandse economie absoluut niet stilgestaan. Het is op zijn zachtst gezegd vreemd dat het ontslagrecht niet mee is geëvolueerd in de tijd. Volgens mij zijn de huidige turbulente economie en de dynamiek op de arbeidsmarkt aanleiding bij uitstek om ons ontslagrecht te hervormen. Laten we het huidige ontslagrecht naast de stoomtrein in een museum plaatsen. Prachtig in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar niet meer van deze tijd! Bedrijven moeten tegenwoordig snel kunnen schakelen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wat vandaag nog goed gaat, is volgende maand misschien hopeloos verouderd. Ook met de personeelsbezetting moet je als bedrijf snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Als je het zittende personeel zelfs met behulp van opleiding en ontwikkeling in het toekomstige bedrijfsmodel (deels) niet meer kan inzetten, moet je afscheid van deze medewerkers kunnen nemen. Dan is het prettig om vooraf precies te weten wat het je als bedrijf gaat kosten

25 Onberekenbare kosten vormen probleem Het is te kort door de bocht om een vergelijking te trekken tussen het huidige stroperige ontslagrecht en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt is oprecht redelijk flexibel te noemen. De pijn zit hem vooral in de onvoorspelbare kosten door de preventieve toetsing van een ontslag voordat deze tot stand kan komen. Volgens Ton Wilthagen van het Reseach Institute Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion, zijn er maar twee landen in de wereld die dit systeem van preventieve toetsing nog hanteren: Sri Lanka en Nederland. Huidige ontslagrecht kost Nederlands bedrijfsleven 4 miljard euro per jaar Door de preventieve toetsing kan iedere arbeidskracht die ontslagen dreigt te worden een advocaat inschakelen om voor hem te onderhandelen. De onderhandelingen en de beëindigingsvergoedingen kosten het Nederlandse bedrijfsleven tezamen zo n 4 miljard euro per jaar 1. Het arbeidsrecht is hiermee een branche op zich geworden. Afspraken vooraf transparant vastleggen, toetsing alleen achteraf bij niet naleving Ik ben een groot voorstander van transparante afspraken. Het lijkt mij voor alle partijen dan ook beter om vooraf precies af te spreken wat er gebeurt als het tot een ontslagsituatie komt. Als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, is toetsing achteraf altijd mogelijk. Dit is dan meteen een goede stok achter de deur om met elkaar de regels goed na te leven. Ontslag via UWV afschaffen De ontslagroute via het UWV moeten we afschaffen. Ten eerste omdat dit louter een tactiek is om de ontslagvergoeding te ontduiken; één die vaak gebruikt wordt door payrollbureaus. Ten tweede omdat deze trage, bureaucratische route ons uitsluitend veel tijd en geld kost. Laten 1 Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganiatie VNO-NCW in het Financieele Dagblad van 28 juni 2012: Nieuw ontslagrecht: einde aan advocatenparadijs we gewoon duidelijke huwelijkse voorwaarden in een arbeidscontract opnemen. Hierin leggen we precies vast wat er gebeurt wanneer partijen onverhoopt uit elkaar gaan. Heldere ontslagformule Een nieuwe ontslagformule die rekening houdt met de duur van het dienstverband en de inspanningen om de inzetbaarheid duurzaam te vergroten zonder rekening te houden met zaken als verwijtbaarheid of leeftijd, past meer in de huidige tijdgeest. Het aantal jaren dienstverband maal maandsalaris (+8% vakantiegeld) minus investeringen in duurzame inzetbaarheid lijkt mij een goed werkbare formule. In deze zit dan een bonus-/malussysteem voor de ontwikkeling aan de duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, waar beide partijen verantwoordelijk voor zijn. Ook herziening WW nodig Overigens kan je voor de hervormingen die nodig zijn voor het ontslagrecht niet voorbijgaan aan de hervormingen van ons sociale zekerheidstelsel. De hoogte en de duur van de WW-uitkering is namelijk onlosmakelijk verbonden aan de hoogte van een beëindigingsvergoeding om (deels) de inkomensderving op te vangen. Mijn voorstel voor de WW-uitkering is dan ook om het maximale dagloon af te schaffen en standaard 85% van het laatstverdiende salaris te hanteren voor het eerste jaar, gevolgd door 70% in het tweede jaar, waarbij we natuurlijk altijd het minimumloon als ondergrens behouden. Ik roep de Nederlandse overheid op om de preventieve toetsing en ontslag via het UWV te laten vervallen. En ik roep werkgevers op om eerlijke en heldere afspraken te maken met hun medewerkers over wat er gebeurt bij beëindiging van het dienstverband. Zo kunnen we ouderwetse zekerheid in een modern jasje steken! 48 49

26 notities 50 51

27 8 Bruto ontslagvergoeding omzetten in netto opleidingsbudget Een simpele maatregel waar we allemaal bij gebaat zijn, zonder dat iemand er iets voor in hoeft te leveren: de flexkracht moet bij beëindiging van de overeenkomst zijn ontslagvergoeding om kunnen zetten in een opleidingsbudget. Ontslagvergoeding is slechts korte-termijncompensatie Ontslag. Iets waar geen van de partijen in een gezonde arbeidsrelatie naar streeft, maar wat nu eenmaal onvermijdelijk is wanneer er geen werk meer is. Natuurlijk hoort een uitzend-, payroll- of detacheringsbureau dat ook netjes te regelen met een gangbare ontslagvergoeding. Maar in feite is het een compensatie waar de flexkracht alleen op de korte termijn mee geholpen is. Willen we hem echter structureel helpen, dan moeten we hem de mogelijkheid bieden om zich op te leiden en te ontwikkelen, zodat hij weer snel aan de slag komt. Natuurlijk moet hij zich daar al gedurende zijn hele loopbaan op voorbereiden door opleiding en ontwikkeling (zie Artikel 4). Maar vooral wanneer het werk eindigt, kan opleiding een belangrijke springplank zijn naar nieuw werk

28 In de eerste plaats omdat de flexwerker daar nieuwe competenties en diploma s opdoet die zijn cv direct aantrekkelijker maakt voor werkgevers. In de tweede plaats omdat hij nieuwe kennis en competenties opdoet, die hij in kan zetten bij het vinden van nieuw werk. Zeker wanneer het gaat om kerncompetenties als communicatieve vaardigheden, initiatief en optimisme; die komen direct bij een sollicitatie van pas. Tot slot helpt een opleiding om mensen in het ritme te houden. Ze blijven actief bezig met hun loopbaan, wat toch een heel ander gevoel geeft dan op de bank zitten. Daarnaast verbreden ze hun netwerk met medestudenten en docenten, wat ook weer tot nieuwe kansen kan leiden. Opleidingsbudget: keuze met flexibele mogelijkheden Ik vind dan ook dat flexkrachten altijd het recht moeten hebben om hun bruto ontslagvergoeding om te laten zetten in een netto opleidingsbudget. Dit betekent door het bruto-netto verschil een verhoging van zo n 30% - 40% van het budget, waarmee ze veel meer kunnen doen dan wanneer ze de ontslagvergoeding zelf voor opleiding in zouden zetten. Bovendien betekent het expliciet aanbieden van deze mogelijkheid een stimulans om met een opleiding aan de slag te gaan. Wel stel ik een aantal voorwaarden voor aan deze regeling. 1. Het moet altijd een keuze zijn. Zo zal een opleidingsbudget minder relevant zijn wanneer de medewerker al een nieuwe baan heeft waarin ruimschoots opleiding en ontwikkeling aangeboden wordt. 2. Ook moet het onbeperkt, of in ieder geval voor een zo lang mogelijke termijn houdbaar zijn. Mogelijk heeft de medewerker er in eerste instantie geen behoefte aan, maar wordt om- of bijscholing pas later in zijn carrière relevant. 3. Daarnaast moet het omkeerbaar zijn, de medewerker moet het bedrag alsnog uit kunnen laten betalen als ontslagvergoeding, bijvoorbeeld als hij in zijn verdere loopbaan ruime opleidingsmogelijkheden heeft bij werkgevers. 4. Al bij het aangaan van het dienstverband moet je hierover met elkaar afspraken maken. Ook als de werkgever bijvoorbeeld geld voorschiet voor extra opleidingsmogelijkheden, kan hij dit in de bruto sfeer verrekenen met de beëindigingsvergoeding. Zo kan de flexkracht ook vanaf dag 1 van zijn dienstverband al aan de gang met zijn eigen inzetbaarheid. Het mooie van deze maatregel is dat niemand in hoeft te leveren. Sterker nog: de werkgever houdt zelfs geld over aan uitgespaarde werkgeverslasten. Natuurlijk staat niets hem in de weg om dit bedrag, zo n 10% op het bruto totaalbedrag, toe te voegen aan het opleidingsbudget van de medewerker als extra stimulans om hiervoor te kiezen Ik ben verheugd dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze denklijn in de herziening van het ontslagrecht en de WW deelt. Ik roep alle flexorganisaties op om hun medewerkers de mogelijkheid te bieden hun ontslagvergoeding om te zetten in een opleidingsbudget en dit expliciet aan ze te communiceren. Ik roep alle flexkrachten op om van deze regeling gebruik te maken om hun kansen op een volgende baan te vergroten

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Wensdenken en illusoire politiek

Wensdenken en illusoire politiek Wensdenken en illusoire politiek Flexwerkers sneller laten doorstromen naar vaste contracten. Dat is wat minister Asscher wil bewerkstelligen met de Wet werk en zekerheid. Het omgekeerde lijkt te gebeuren,

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst

Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst Programma: 07.15-07.30 uur Ontvangst 07.30 07.35 uur Welkomstwoord door mr. drs. Mark Diebels 07.35 07.40 uur Welkomstwoord door van Puijenbroek Textiel 07.40 08.20 uur Presentatie: Nieuwe wetgeving flexwerk:

Nadere informatie

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt September 2016 Flexibilisering van de arbeidsmarkt De wereld om ons heen verandert. Zo ook de arbeidsmarkt. De tijd waarin werknemers louter voor onbepaalde tijd in dienst werden genomen, ligt (heel) ver

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Aan de ABU S. de Leeuw Postbus AC Badhoevedorp. Per post en per mail. Geachte heer De Leeuw,

Aan de ABU S. de Leeuw Postbus AC Badhoevedorp. Per post en per mail. Geachte heer De Leeuw, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Aan de ABU S. de Leeuw Postbus 144 1170 AC Badhoevedorp Facilitair T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 26 37 215 www.fnvbondgenoten.nl Per post en per mail Datum Doorkiesnummer

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

White paper Wet werk & zekerheid

White paper Wet werk & zekerheid White paper Wet werk & zekerheid Wet werk en zekerheid 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Gevolgen veranderingen wet- en regelgeving

Gevolgen veranderingen wet- en regelgeving Gevolgen veranderingen wet- en regelgeving De nieuwe wetgeving heeft een grote impact hoe U met uw personeel en flexibele schil om gaat. Met name de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers?

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? 169 compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? Monique Stavenuiter In de discussie over flexibilisering onder andere naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat het vooral over vaste

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Eenvoudiger van bijstand naar baan

Eenvoudiger van bijstand naar baan Informatieblad Eenvoudiger van bijstand naar baan De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Met Flextensie kunt u bijstandsgerechtigden in uw gemeente tijdelijk of deeltijdwerk bieden. Zo groeien

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU?

Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Is jouw uitzendbureau lid van brancheorganisatie ABU of de NBBU? Wat betekent de AVV loze periode voor jou als uitzendkracht? Einde van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten die werken

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Uw bedrijf een leerbedrijf?

Uw bedrijf een leerbedrijf? Uw bedrijf een leerbedrijf? Uw bedrijf een leerbedrijf? Spreekt het u aan om enthousiaste, gemotiveerde jonge mensen in uw bedrijf aan het werk te hebben? Vindt u het een interessante gedachte dat uw bedrijf

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie