Flex verdient beter! Versie 0.9. Manifest voor een duurzame flexbranche. door Pieter Molijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flex verdient beter! Versie 0.9. Manifest voor een duurzame flexbranche. door Pieter Molijn"

Transcriptie

1 Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche door Pieter Molijn Versie 0.9 Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche door Pieter Molijn

2 Flex verdient beter Manifest voor een duurzame flexbranche door Pieter Molijn, augustus 2012

3 Als sociale verandering eenmaal is begonnen, kun je het niet meer terugdraaien. Je kunt iemand die heeft leren lezen, het nooit meer afleren. Je kan niemand vernederen, die ooit Flex verdient beter! Manifest voor een duurzame flexbranche Versie 0.9 Auteur & initiatiefnemer Pieter Molijn Tekstbijdragen Esther Molenwijk Gerard van Balen trots heeft gevoeld. Je kunt mensen die vrij zijn van angsten niet meer onderdrukken. Concept Cohn & Wolfe Benelux Vormgeving Haags Lof ontwerpers We hebben de toekomst gezien. En die is van ons. Fotografie Hollandse Hoogte Noorderstroom.nl 2012, eerste editie in eigen beheer uitgegeven. Feedback hartelijk welkom op Cesar Chavez (Amerikaanse activist, )

4 voorwoord Dit Manifest is een oproep voor meer duurzaamheid in de flexbranche. Waar duurzaamheid in veel sectoren hoog op de agenda staat, is sociale duurzaamheid in de flexbranche nog nauwelijks een onderwerp. Het verduurzamen van flexwerk klinkt dan ook op het eerste gezicht als een innerlijke tegenspraak. Ik kom meer verbaasde dan instemmende blikken tegen als ik zeg dat ik de Nederlandse detacheringsbranche duurzamer wil maken. Ik begrijp die verbazing wel; het onderscheidende element van flexibele arbeid doet je - in tegenstelling tot een traditioneel dienstverband - denken aan een cowboytent: easy come, easy go. Bedrijven willen snel kunnen reageren op de beweeglijkheid van de economie in de 21-ste eeuw. De flexkracht vervult hierin een onmisbare rol. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan flexibele arbeidskrachten om snel in te kunnen spelen op veranderingen in hun markt en bedrijf. Om die reden is het aantal medewerkers zonder vaste baan in de afgelopen decennia sterk toegenomen. In sommige gevallen vrijwillig, bijvoorbeeld bij ZZP-ers, in steeds meer gevallen gedwongen door de omstandigheden, zeker aan de onderkant van de markt. De flexkracht dient, dat is de aard van zijn werk, flexibel te zijn. Zich snel in te kunnen werken in een nieuwe functie. Hij (of zij: overal waar ik in dit boekje hem schrijf bedoel ik net zo goed haar ) moet makkelijk kunnen aarden in verschillende bedrijfsculturen, en elke keer weer nieuwe relaties opbouwen met collega s, die vaak al jaren hecht samenwerken. 6

5 Collega s in vaste dienst kunnen de flexkracht als een bedreiging zien. Als een ongrijpbare infiltrant, die niet betrokken is en alleen geschikt is voor tijdelijke baantjes. Dit is een onterecht stempel. De flexkracht brengt veel kennis en ervaring met zich mee en is snel inzetbaar. Voor een opdrachtgever van grote waarde. Maar de flexkracht als wegwerpartikel beschouwen is niet alleen asociaal. Het zorgt er ook voor dat deze medewerkers gedemotiveerd raken. Zodat je er, als inlenend bedrijf, steeds meer moeite in moet steken om de flexkracht te motiveren, of hem werkelijk flexibel te houden. Een duurzame flexbranche betekent dat de flexkracht inzetbaar blijft, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daar is veel voor nodig: een zelfbewuste professional die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen loopbaan, een andere houding van de flexorganisaties die meer faciliterend en pro-actief hun flexkrachten begeleiden, een overheid die regels versoepelt en bedrijven die werknemers, dus ook de flexkrachten, als bedrijfskapitaal gaan beschouwen. De flexkracht is de smeerolie van onze economie en verdient beter! Pieter Molijn, augustus 2012 Flexorganisatie: Het bedrijf dat de flexkracht in dienst heeft en uitleent aan de Inlener. Inlener: De organisatie die (flexibele) arbeid inhuurt bij een Flexorganisatie. Flexkracht/ flexwerker: Iemand die op flexibele basis arbeid verricht. In dit Manifest richten we ons met name op de flexkrachten die werken bij een organisatie die niet hun werkgever is. Denk daarbij met name aan uitzend- en payroll-, maar ook aan detacheringconstructies. In dit Manifest laten we andere flexibele werkvormen zoals tijdelijke contracten bij het bedrijf zelf en ZZP-ers buiten beschouwing. Dat neemt niet weg dat veel van de veranderingen waar we voor pleiten ook op hen van toepassing zijn.

6 Inhoud Overzicht flexibele arbeidsrelaties 12 Artikel 1: De flexkracht perspectief bieden 14 Artikel 2: Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor flexkrachten en vaste medewerkers 18 Artikel 3: Pensioenopbouw voor flexkrachten 22 Artikel 4: Recht op opleiding en ontwikkeling 28 Artikel 5: Opleidings- en Ontwikkelingsbudgetten meer toegankelijk voor flexwerkers 34 Artikel 6: Betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt 40 Artikel 7: Aanpassing ontslagrecht 46 Artikel 8: Bruto ontslagvergoeding omzetten in netto opleidingsbudget 52 Artikel 9: Meer medezeggenschap voor flexkrachten 58 Artikel 10: Evenredige belangenbehartiging van alle stakeholders 64 Nawoord 72

7 Overzicht flexibele arbeidsrelaties Eerst een korte schets van de branche, die de afgelopen jaren sterk veranderd is. definities CBS Tijdelijk, uitzicht op vast Werknemer met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast én vaste uren. Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is waarbij is afgesproken dat hij/zij bij goed functioneren in vaste dienst komt én die voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Uitzendkrachten Een persoon die ingeschreven is bij een uitzendbureau en die met dat bureau een arbeidsverhouding is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op tijdelijke basis voor derden. Oproep- of invalkrachten Werknemer die op oproep of afroep beschikbaar is voor het verrichten van werkzaamheden. Vast maar geen vaste uren Werknemer met een vast dienstverband zonder vaste uren. Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die niet van beperkte duur is én die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Tijdelijk, geen vaste uren Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is én die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is. Vroeger was uitzenden echt tijdelijk. Bedoeld voor het opvangen van de zogenaamde Piek en Ziek. Daarna werd een uitzendbureau ook ingezet voor het zoeken naar vaste mensen door organisaties. Tegenwoordig wordt uitzenden vooral gebruikt om invulling te geven aan permanente behoefte aan flexibiliteit op personeelsgebied door organisaties. Flexwerken is inmiddels dan ook voor veel mensen een permanente toestand geworden. Per eind 2011 werkte 18% van de werknemers in een flexibele arbeidsrelatie, ten opzichte van 13% in Daarbij reken ik overigens de ruim 700 duizend Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP), die in zekere zin ook tot de flexkrachten beschouwd kunnen worden, niet mee. Kortom, een sterke stijging die naar verwachting in de huidige economische omstandigheden zeker door zal zetten. Tijdelijk, geen vaste uren Tijdelijk >=1 jaar Vast, maar geen vaste uren 8% 9% 5% Tijdelijk, uitzicht op vast 37% 17% Oproep- of invalkrachten 15% 9% uitzendkrachten Tijdelijk, overig X Bron: CBS. aantal Over de aard van deze flexibele arbeidsrelaties bestaan geen duidelijke cijfers. Het CBS maakt namelijk geen onderscheid tussen mensen met een tijdelijk- of oproepcontract bij de organisatie waar zij het werk verrichten, of mensen met een tijdelijk contract bij een uitzend-, payroll- of detacheringsbureau. Het aantal uitzendkrachten is in deze cijfers dan ook slechts 15% (ruim 170 duizend), terwijl de ABU aangeeft dat er ruim 700 duizend mensen onder haar CAO werken en de VPO nog eens schat dat er zo n 180 duizend mensen op payroll basis werken. Deze vormen dus een groot aandeel van de tijdelijke contracten in de definitie van het CBS. Vast contract Flexibele 18% Flexibele arbeidsrelatie % categorie Totaal werkzame beroepsbevolking ZZP Werknemers Vast contract Flexibele arbeidsrelatie Tijdelijk >= 1 jaar Tijdelijk, uitzicht op vast Tijdelijk, overig Uitzendkrachten Oproep- of invalkrachten Vast maar geen vaste uren Tijdelijk, geen vaste uren 12 13

8 1 De flexkracht perspectief bieden Met de groei van de flexmarkt zijn we steeds meer processen gaan automatiseren en formaliseren. De flexkracht is een product geworden, de menselijke maat is kwijt. Dit eerste artikel is een voorwaarde voor alle andere: we moeten de flexkracht weer serieus nemen. We moeten hem perspectief bieden en in staat stellen de regie over zijn eigen loopbaan te nemen. Tussen wal en schip Tussen Alleen als wal je ooit en zelf als schip flexkracht voor een uitzend- of payrollbureau Alleen hebt gewerkt als je ooit kun zelf je weten als flexkracht hoe het voor voelt: een niet uitzend- serieus of genomen payrollbureau te hebt worden. gewerkt Constant kun je het weten gevoel hoe krijgen het voelt: dat je niet er niet serieus echt genomen toe doet te en dat je worden. het niet voor Constant het zeggen het gevoel hebt. krijgen Het contact dat je met er niet de echt flexorganisatie toe doet en is dat na je de het plaatsing niet voor bij de het opdrachtgever zeggen hebt. Het geminimaliseerd, contact met de en flexorganisatie bij de inlener hoor is na de plaatsing je vaak dit bij geldt de opdrachtgever niet voor de externe geminimaliseerd, krachten. Een bij typisch de inlener geval hoor van je tussen vaak dit wal geldt en schip. niet voor de externe krachten. Een typisch geval van tussen wal en schip. Je flexorganisatie denkt te weten wat je allemaal wel en niet kunt, en dat Je wat flexorganisatie jij wilt toch niet denkt haalbaar te weten is. Het wat ergste je allemaal van dat wel alles: en niet na een kunt, tijdje en dat wat geloof jij wilt je dat toch zelf niet ook. haalbaar Je laat je is. heen Het ergste en weer van sturen dat alles: door na flexorganisaties, een tijdje geloof je dat zelf ook. Je laat je heen en weer sturen door flexorganisaties, 14 15

9 wacht tot je weer op mag komen draven en pakt het werk met steeds minder overgave op. Want waarom zou je? Waar doe je het eigenlijk voor? Zet de flexkracht in op basis van zijn kracht Ik roep flexbureaus op om het helemaal anders aan te pakken. Om de flexkracht serieus te nemen. Zie hem niet als product maar als klant. Ga het gesprek met m aan. Begin bij het begin: wie is hij, wat kan hij en wat wil hij? Ieder mens heeft zijn eigen kracht en alle partijen zijn er bij gebaat dat we die vinden en inzetten. Dat betekent niet dat het allemaal vanzelf gaat. Soms moet de flexkracht, na jaren van flexwerken gewend aan de afwachtende rol, eerst flink wakker geschud worden. Hij moet zichzelf weer serieus gaan nemen en geloven dat-ie er toe doet. Vervolgens is het belangrijk dat de flexkracht actief aan zijn loopbaan gaat werken. Hierin speelt de flexorganisatie een belangrijke rol. Bied de flexkracht perspectief. Help hem zijn ambities te formuleren. Geef aan wat er vanuit de werkgever wordt verwacht als de flexkracht wil groeien. Help hem actief met de opleidings- en ontwikkelstappen die daarbij horen. Kortom: faciliteer en stimuleer de flexkracht om zelf de regie over zijn loopbaan te nemen. Ik roep alle flexorganisaties op om hun flexkrachten serieus te nemen en ze een perspectief te bieden. Ik roep ook alle inleners op om serieus met hun flexkrachten om te gaan en ze als volwaardig arbeidskapitaal te behandelen. Maar ook roep ik de flexkrachten op om zichzelf serieus te nemen en actief aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling. notities Er zijn alleen maar winnaars En wat levert dat ons dan op?, hoor ik mijn branchegenoten al vragen. Of denken, beter gezegd, want zoiets zeg je niet hardop. Een Return on Investment-cijfer kan ik niet geven, maar er zijn alleen maar winnaars. De flexorganisatie, omdat de flexkracht door opleiding en ontwikkeling sneller inzetbaar is wanneer de huidige opdracht ophoudt. Bovendien hebben werkgevers die hun flexkrachten verder helpen blijvend een streepje voor op hun concurrenten. De inlener, omdat de flexkracht zich inzet, zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn acties, en makkelijker inzetbaar is. De maatschappij, omdat we gezamenlijk veel meer bereiken wanneer mensen hun talenten inzetten voor hun werk. En niet in de laatste plaats: de flexkracht zelf. Hij kan zich ontwikkelen, zijn talent inzetten om een bijdrage te leveren en voelt zich weer gewaardeerd

10 2 Het Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor flexkrachten en vaste medewerkers 18 Met de groei van de flexmarkt zijn we steeds meer processen flexwerkers gaan automatiseren in veel en formaliseren. gevallen De nog flexkracht niet is een product geworden, de menselijke maat is kwijt. Dit eerste lijkt zo vanzelfsprekend maar helaas worden gelijkwaardig behandeld zoals hun collega s die artikel een vast is contract een voorwaarde hebben bij voor het alle bedrijf andere: waar we zij flexwerken. moeten de flexkracht weer serieus nemen. We moeten hem perspectief bieden en in staat stellen de regie over zijn eigen Nieuwe loopbaan te CAO nemen. rekent nog niet af met ongelijkheid In 1951 werd in ILO verband het principe gelijk loon voor gelijk werk 1 afgesproken. Helaas is dit in de afgelopen 60 jaar niet gerealiseerd. Flexkrachten verdienen nog steeds vaak minder voor hetzelfde werk dan Tussen de collega s wal waar en zij mee schip werken. Het recente CAO akkoord, dat pas in 2015 Alleen van als kracht je ooit zal zelf zijn, als flexkracht moet hier eindelijk voor een een uitzend- einde of aan payrollbureau maken. Waar in hebt deze gewerkt CAO echter kun je geen weten rekening hoe het mee voelt: gehouden niet serieus wordt, genomen is dat de te vaste werknemer worden. Constant anciënniteit het gevoel opbouwt krijgen waardoor dat je er hij niet het echt salaris toe na doet verloop en dat van je tijd het niet bij zijn voor werkgever het zeggen ziet hebt. stijgen. Het Want contact ervaring met de heeft flexorganisatie zijn waarde. is Een na de flexkracht plaatsing bij zal de vaker opdrachtgever opnieuw starten geminimaliseerd, en dan zal anciënniteit en bij de inlener niet altijd hoor meetellen, je vaak dit terwijl geldt niet juist voor zijn brede externe kennis krachten. ervaring Een van typisch extra geval waarde van kan tussen zijn. wal Iets en anders schip. waar de nieuwe CAO geen rekening mee houdt, is het aantal werkuren. Want ook als een flexwerker wel een gelijk uurloon verdient, Je flexorganisatie kan hij toch denkt zelfs te onder weten bijstandsniveau wat je allemaal wel terechtkomen en niet kunt, doordat en dat hij wat regelmatig jij wilt toch minder niet haalbaar uren ingezet is. Het wordt. ergste van dat alles: na een tijdje geloof je dat zelf ook. Je laat je heen en weer sturen door flexorganisaties, 1 International Labour Organization (ILO): Equal Remuneration Convention (No. 100)

11 Kortom, ook de nieuwe CAO zal nog niet zorgen voor een gelijkwaardig loon. Terwijl een flexkracht welbeschouwd juist meer zou moeten verdienen, door zijn brede kennis en werkervaring, en ter compensatie voor de flexibiliteit die hij de inlener biedt. Flexwerkers extra benadeeld bij ziekte Voor flexwerkers geldt een wachtdag bij ziekte: de eerste ziektedag wordt niet betaald. Dit kan voor flexkrachten, die toch al geen zekerheid hebben over hoeveel en hoelang ze kunnen werken, een flinke strop betekenen. Bovendien is het een onwenselijke prikkel om mensen door te laten werken bij een (kleine) ziekte, terwijl juist die ene dag ziekmelden soms grotere ellende op lange termijn kan voorkomen. En zeg nu eens eerlijk: het feit dat de inlener je van de ene op de andere dag in kan ruilen voor een ander is toch genoeg reden om je niet ziek te melden voor elk wissewasje? Ook bij langdurige ziekte wordt de flexkracht benadeeld. De flexorganisatie hoeft hem in het eerste jaar slechts 91% door te betalen en in het tweede jaar 80%, ten opzichte van respectievelijk 100% en 70% voor gewone werknemers. Dit mag dan op vrijwel hetzelfde gemiddelde uitkomen na twee jaar, maar als we in overweging nemen dat de meeste flexkrachten geen contract voor langer dan drie maanden hebben, betekent dit in de praktijk een benadeling in het eerste ziektejaar. Ik zie geen reden voor deze ongelijkwaardigheid en stel voor deze op te heffen. Naast financiële nadelen bij ziekteverzuim kan de flexwerker momenteel ook geen adequate verzuimbegeleiding verwachten. Een actieve verzuimbegeleiding, door de flexorganisatie en de bedrijfsarts, kan helpen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en re-integratie te vergemakkelijken. Zo bleek uit een rapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 2 dat langdurig zieke flexwerkers slechts in 20% van de gevallen na ziekte weer terugkeren naar een betaalde baan, terwijl dit voor werknemers met een vaste baan voor driekwart van de gevallen geldt. Kortom: alle partijen zijn gebaat bij een goede verzuimbegeleiding. Een voordeel voor alle partijen. Met het recent aangenomen wetsvoorstel voor herziening van de ziektewet is de positie van de flexkracht verder uitgehold: daarin worden de ziekterechten afhankelijk gesteld van het arbeidsverleden, verzuim wordt harder aangepakt en het begrip passende arbeid wordt opgerekt. Oftewel: asperges steken kunnen we allemaal. Ik roep alle deelnemers aan de driehoeksverhouding inlener, flexorganisatie en flexkracht op om de balans in deze verhouding te vinden. Deze flexibele driehoeksverhouding moet een elkaar versterkend effect hebben, gericht op gelijkwaardigheid en respect! notities 2 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Belemmerd aan het werk, 21 augustus

12 3 Pensioenopbouw voor flexkrachten Zoals ik in Artikel 2 reeds aangaf dienen de arbeidsvoorwaarden van de flexkrachten gelijk - zo niet beter- te zijn dan die van vaste krachten. Om dit te onderstrepen vraag ik aandacht voor de wijze waarop de flexkracht, onder de ABU CAO 1, pensioen opbouwt. Fase systeem: In de ABU CAO, verreweg de meest gehanteerde CAO voor flexkrachten, doorloopt een flexkracht drie fasen: Fase A: Contract met uitzendbeding: als de opdracht eindigt of de flexkracht zich ziek meldt, eindigt het contract met de flexorganisatie. Zo n arbeidscontract kan in Fase A voortdurend opnieuw worden afgesloten. Deze fase geldt voor de eerste 1,5 jaar bij de flexorganisatie. De telling begint opnieuw wanneer de flexkracht minimaal een half jaar niet is uitgezonden. Fase B: Contract voor bepaalde tijd. Maximaal 2 jaar en 8 contracten. Grotendeels doorbetaling bij ziekte of geen werk. Telling begint opnieuw wanneer de flexkracht langer dan 3 maanden niet is uitgezonden. Als een flexkracht een half jaar niet is uitgezonden gaat hij terug naar Fase A. Fase C: Contract voor onbepaalde tijd De CAO van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen. Hieronder vallen ongeveer uitzendkrachten. 23

13 Pensioenopbouw eerder en hoger Momenteel hebben flexkrachten in Fase A (de eerste anderhalf jaar in dienst bij een uitzendbureau) pas na een half jaar recht op pensioenopbouw, die bovendien slechts 2,6% van het brutoloon bedraagt (zonder pensioenfranchise). Dit noemt men frappant genoeg de Basisregeling. Vanaf Fase B (na 1,5 jaar) valt de flexkracht onder de zogenaamde Plusregeling, waarvan de bijdrage neerkomt op een generieke pensioenpremie van 12,6% (waarbij een pensioenfranchise wordt gehanteerd gelijk aan de AOW), ongeacht de leeftijd van de flexkracht. Van deze premie komt een derde voor rekening van de werknemer en twee derde voor de flexorganisatie. Om gelijkwaardige pensioenrechten te realiseren stel ik voor dat we de basisregeling afschaffen en flexwerkers vanaf dag 1 een pensioenregeling bieden, die tenminste gelijkwaardig is aan die van vaste medewerkers. Door gaten in dienstverband ook hiaten in pensioenopbouw Pensioen opbouwen is voor een flexkracht vergelijkbaar met een wedstrijd hordelopen. Je moet de horde van het eerste half jaar bereiken en gelijk door naar de volgende. Dat is niet eenvoudig omdat ziekte in Fase A, het beëindigen van de opdracht, of het wijzigen van functie meestal betekent dat je een stap terug moet in het fasensysteem of zelfs wordt teruggefloten naar het startpunt. Bij het bereiken van Fase C lijkt het alsof er dan eindelijk een veilige haven is bereikt; maar velen worden niet tot deze fase toegelaten, ook al is er werk. De flexkracht wordt vaak voor drie maanden naar huis gestuurd, zodat hij opnieuw Fase B moet doorlopen. In deze systematiek bouwt de flexkracht naast zijn pensioen vooral ook een pensioengat op. waarop een beroep wordt gedaan. Ik stel voor dat flexwerkers tijdens ziekte (Fase A) en werkloosheid - gerelateerd aan de uitkering - toch pensioen opbouwen. Omdat het UWV deze regelingen verzorgt zou het realiseren hiervan niet al te complex moeten zijn. Wellicht zit er voor dit idee reeds ruimte in de huidige premie. Zoals aangegeven betalen de werkgever en de flexkracht (Fase B en C) samen, ongeacht leeftijd, 12,6% pensioenpremie. Voor de feitelijke pensioenopbouw geldt de premiestaffel, die alleen bij werknemers van 50 jaar en ouder boven de 11,75% uit komt. Als we ons realiseren dat de flexwerker tussen de 30 en 35 jaar is, lijkt het erop dat er ergens geld overblijft. Geld dat we goed kunnen gebruiken om bij ziekte en werkloosheid de premie door te kunnen betalen. Ik roep de branche op om de hordes in het opbouwen van een pensioen weg te nemen zodat ook voor het pensioen geldt dat de flexkracht niet in de hoek zit waar de klappen vallen. Continueren pensioenopbouw bij ziekte en werkloosheid Zoals ik eerder heb aangegeven zou een flexkracht zelfs betere arbeidsvoorwaarden moeten kennen ter compensatie van de flexibiliteit 24 25

14 notities 26 27

15 4 Recht op opleiding en ontwikkeling Werkzekerheid, het nieuwe credo op de flexibele arbeidsmarkt. We moeten er niet meer van uitgaan dat we levenslang vast kunnen houden aan dezelfde baan (baanzekerheid), maar ons richten op werkzekerheid. Dat betekent de zekerheid om altijd werk te kunnen vinden, zij het bij verschillende werk- of opdrachtgevers. Om deze werkzekerheid te bereiken is echter veel meer aandacht nodig voor opleiding en ontwikkeling. Allocatieve functie gaat niet alleen over plaatsing De discussie over werkzekerheid legt een grote nadruk op de allocatieve functie van de werkgever, zoals bijvoorbeeld de Visie Stichting van de Arbeid op ontwikkeling van payrolling 1 laat zien. Hiermee wordt bedoeld het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van (tijdelijke) arbeid. Ik ben het ermee eens dat flexorganisaties een verantwoordelijkheid hebben voor de werkzekerheid van de flexkracht. Echter, deze nauwe 28 1 Brief Stichting van de Arbeid aan Minister Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11 mei

16 interpretatie van de allocatieve functie is achterhaald en plaatst de flexkracht in een veel te afhankelijke positie 2. Emancipatie van de flexkracht: zelf aan de slag met inzetbaarheid Met deze afhankelijke positie verbeteren we de werkzekerheid van de medewerker niet. Want wat valt er te bemiddelen of te plaatsen als de competenties van de medewerker verouderd zijn en niet meer aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt? Vergeet niet dat er tegenover de 495 duizend werklozen (mei 2012) ook 118 duizend openstaande vacatures (1e kwartaal 2012) zijn 3. Bijna een kwart van de werkloosheid zou dus opgelost kunnen worden met een betere match tussen vraag en aanbod. De kern van werkzekerheid zit in inzetbaarheid: de werknemer moet aantrekkelijk zijn voor, en inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daar moet hij vooral zelf verantwoordelijkheid voor leren nemen. In deze tijd moeten en kunnen mensen zelf aan hun kennis, kunde en kwaliteiten werken. Dit doen ze door trainingen en opleidingen te volgen, door actief bij te blijven op hun vakgebied en eventueel door persoonlijke coaching of ontwikkeltrajecten. Juist door hierin het heft in eigen handen te nemen zal de werknemer zijn talenten en competenties beter inzetten en kan hij bij eindigend werk sneller de transitie naar nieuw werk maken. Opleiding en ontwikkeling: een eerlijke en noodzakelijke compensatie voor flexibiliteit Om aan een betere inzetbaarheid te kunnen werken moet de flexkracht wel mogelijkheden geboden worden. Maar hij heeft ook in dit opzicht een schrijnende positie ten opzichte van de vaste werknemer. Zo toonde Prof. Dr. Andries de Grip van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt onlangs aan 4 dat training voor vaste werknemers 2 Dr. C.C.A.M. Sol, presentatie Diversificatie van de uitzendsector: transities en interventies, tijdens Flexworkresearch Congres in Amsterdam, 19 juni Bron: CBS 4 Prof. Dr. A de Grip, presentatie Flexibel werk en duurzame inzetbaarheid, tijdens Flexworkresearch Congres in Amsterdam, 19 juni 2012 in de meeste gevallen door de werkgever wordt betaald. Terwijl uitzendkrachten, die hier bij uitstek baat bij hebben, vaak zelf de portemonnee moeten trekken. En dan hebben we het nog niet eens over het lage aantal trainingen en opleidingen dat gevolgd mag worden. Om over coaching en ontwikkeltrajecten nog maar te zwijgen. Oftewel: wat de uitzendkracht het hardst nodig heeft om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt wordt hem in grote mate ontzegd. Wat mij betreft moet het precies andersom: een flexkracht heeft juist méér dan vaste medewerkers recht op opleiding en ontwikkeling. Hij heeft de grootste kans dat zijn opdracht beëindigd wordt wanneer de inlener bezuinigt of een andere koers gaat varen. De flexkracht moet zichzelf zichtbaar en aantrekkelijk houden op de arbeidsmarkt en daarmee snel kunnen schakelen en nieuwe taken oppakken. Hij moet zich snel in verschillende bedrijfsculturen kunnen inwerken, vakkennis opdoen en steeds weer binnen een nieuw team kunnen functioneren. Voor al deze taken zijn bij uitstek goed ontwikkelde kennis en competenties nodig. Flexorganisatie: stimulator en facilitator De rol van de flexorganisatie is enerzijds financieel, door samen met de inlener een budget beschikbaar te stellen voor opleiding en ontwikkeling. Aan de andere kant is deze rol beleidsmatig. Een flexorganisatie kan, vaak beter dan de opdrachtgever of inlener zelf, als coach optreden voor werknemers in het verbeteren van hun inzetbaarheid. Denk daarbij aan een jaarlijkse employability check, het attenderen op ontwikkelingen in de markt die bij- of omscholing vergen, het selecteren van een goede opleiding of het zelf aanbieden van trainingen. Vooral op het gebied van kerncompetenties zoals: ICT, probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, samenwerken, leervermogen, flexibiliteit, initiatief en optimisme, kan de flexorganisatie bij uitstek zelf trainingen verzorgen. Deze competenties zijn immers relevant voor al haar werknemers, ongeacht het bedrijf waar zij op dat moment werkzaam zijn

17 Flexorganisatie kan over de grenzen van de sector heen kijken Een groot voordeel wanneer de flexorganisatie de rol van begeleider in opleiding en ontwikkeling op zich neemt, is dat deze niet gebonden is aan één sector, maar de flexkracht kan adviseren over opleidingen binnen én buiten de sector waar hij op dat moment in werkt (intersectorale opleiding). Zo hoeft het voor een bank niet direct relevant te zijn als haar administratieve medewerker zich omschoolt tot ICT-specialist. Echter, als deze medewerker via een flexorganisatie werkt is het juist wél logisch dat hem deze mogelijkheid geboden wordt. De flexkracht werkt namelijk aan zijn eigen inzetbaarheid voordat de opdracht bij genoemde bank eindigt, daar hebben beide partijen baat bij. Wanneer we dit in een breder perspectief plaatsen, zijn de voordelen nog veel groter. Want nu de opleidingen steeds specifieker worden, maar competenties tegelijkertijd door nieuwe ontwikkelingen steeds sneller verouderen, zijn we er als maatschappij enorm bij gebaat dat mensen zich gemakkelijker kunnen omscholen in lijn met de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt. notities De allocatieve functie gaat over veel meer dan plaatsen. Daarom pleit ik er voor dat flexorganisaties opleiding en ontwikkeling van hun flexwerkers stimuleren en faciliteren. Dat inleners bereid zijn om een deel van het opleidingsbudget te financieren in ruil voor de flexibiliteit die hen geboden wordt. En dat flexwerkers deze mogelijkheden aangrijpen en pro-actief met hun inzetbaarheid aan de slag gaan

18 5 Het Opleidings- en Ontwikkelingsbudgetten meer toegankelijk voor flexwerkers idee achter het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O) is natuurlijk hartstikke goed. In de uitvoering gaat het echter mis. Met een aantal aanpassingen kunnen we van de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) een prachtig fonds voor duurzame inzetbaarheid van flexkrachten maken. De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche is in 2003 opgericht door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie. STOOF werkt voor de flexbranche en dus voor beroepen en functies in verschillende sectoren. Uitzendbureaus en payrollorganisaties storten 0,2% van de totale loonsom in het fonds. Daarnaast storten zij 1,02% van het brutoloon dat ze voor flexwerkers in Fase A betalen in het fonds, voor zover ze dat niet aantoonbaar zelf aan O&O uitgeven. Medewerkers in de flexbranche kunnen bij hun flexorganisatie een aanvraag doen voor een opleiding. De flexorganisatie bepaalt of deze toegekend wordt, en financiert deze zelf of doet een beroep op het STOOF-potje

19 Verhoog het opleidingsbudget Met de lage percentages die nu gestort worden, terwijl de arbeidsmarkt alleen maar dynamischer wordt, gaan we het natuurlijk niet redden om elke flexkracht duurzaam inzetbaar te houden en / of te maken. 4% van de loonsom voor elke flexkracht lijkt mij echt het minimum. wordt hij afgescheept. Natuurlijk moeten we niet streven naar een verzekeringspolis-achtig document, maar een aantal basisregels waardoor flexkrachten kunnen inschatten of zij recht hebben op opleiding (en eventueel hun flexorganisatie hierop aan kunnen spreken) zijn wel noodzakelijk. Verstrek elke flexkracht een e-portfolio en jaarlijkse employability check Het e-portfolio is hard op weg om de standaard te worden om competenties te kunnen opslaan, te beheren en te tonen. Onmisbaar voor iemand die regelmatig voor verschillende opdrachtgevers werkt. Daarnaast zou iedere flexkracht jaarlijks een employability check moeten krijgen. Deze twee instrumenten zouden voor elke flexkracht toegankelijk moeten zijn. Hij zou hiervoor altijd bij STOOF aan moeten kunnen kloppen. Maar nog mooier is het als de flexorganisatie dit zelf voor hem kan verzorgen. E-portfolio Het e-portfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma s een persoon beschikt. Het gebruik van e-portfolio s biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video s etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan. Deze competenties hoeven niet binnen één (onderwijs)instelling te zijn opgedaan, maar kunnen gedurende een heel leven opgebouwd worden. Employability check Met een employability check krijgt een medewerker inzicht in zijn competenties, ontwikkelmogelijkheden, de hierbij passende werkzaamheden en arbeidsmarktmogelijkheden. De check gaat ook in op de veranderingen op de arbeidsmarkt waar de medewerker mee te maken zal krijgen. Een employability check bestaat over het algemeen uit meerdere online vragenlijsten, een uitgebreide rapportage en een gesprek met een loopbaanbegeleider. Verlaag de drempels om een opleiding te mogen volgen en communiceer deze transparant. Momenteel wordt de uitzendkracht vaak een opleiding weerhouden door de flexorganisatie, zonder dat hij daar duidelijke argumenten voor krijgt. Met antwoorden als Geen budget of We weten niet hoe lang je dit nog gaat doen of Eerst even wachten of je contract wordt verlengd Schaf terugbetalingsregelingen grotendeels af Een belangrijke drempel voor een flexkracht om te beginnen aan een opleiding is de afschrikwekkende terugbetalingsovereenkomst met de flexorganisatie, die ook na het afronden van de opleiding nog jaren geldig is. Dit betekent dat wanneer hij wordt overgenomen door het bedrijf waar hij werkt, elders een promotie maakt of niet meer via de flexorganisatie wordt ingezet, hij de komende jaren moet boeten voor zijn eigen succes. Een boete die een flinke hap uit het gemiddelde flexsalaris neemt. Bovendien is het niet terecht dat hij deze opleiding zelf moet terugbetalen aangezien het bedrag, dat zijn werkgever aan STOOF heeft betaald, indirect van zijn eigen loon is afgetrokken. Hij heeft er dus gewoon recht op! Onafhankelijk van een eventuele verandering van werkgever. Ik stel dan ook voor om de terugbetalingsregelingen van opleidingsvergoedingen binnen het standaard opleidingsbudget van 4% te laten vervallen. Dit zal de drempel om aan een opleiding te beginnen verlagen. Alleen wanneer er een hoger opleidingsbudget verstrekt wordt, kunnen hierover terugbetalingsafspraken worden gemaakt. Scheiding van budgetten Momenteel is het fonds van STOOF zowel bestemd voor alle vaste, interne krachten van uitzendbureaus als voor de flexkrachten. Interne krachten van flexbureaus weten echter veel beter de weg te vinden om een opleiding vergoed te krijgen. Het is dan ook logischer als er twee netjes gescheiden opleidingsfondsen zijn in deze branche: één voor de flexwerkers en één voor interne medewerkers van de flexorganisatie. Rol flexorganisatie en STOOF De flexorganisatie zit nu tussen de flexkracht en STOOF in. De flexkracht, althans, de assertieve medewerker, heeft een opleidingsvraag en gaat 36 37

20 hiermee naar zijn contactpersoon bij het uitzendbureau. Deze is getraind in het plaatsen van mensen op vacatures, nieuwe vacatures binnenhalen bij bedrijven en het inschrijven van kansrijke werkzoekenden. Maar meestal niet in opleidings- en ontwikkelingsvragen. De uitzendbureaus verdienen hun geld doordat veel bedrijven gebruikmaken van een koopstrategie 1 : het direct inkopen van de kennis en competenties (het menselijk kapitaal ) die ze op dat moment nodig hebben. De maakstrategie, waarbij bedrijven zelf investeren in de ontwikkeling van het personeel tot het benodigde menselijke kapitaal binnen hun bedrijf, staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen. Vooral uitzendbureaus zijn nogal huiverig voor de duurzamere maakstrategie. Ze draaien het liefst zoveel mogelijk uurtjes tegen zo laag mogelijke kosten; korte termijn denken in optima forma. Een afwijzing van een verzoek tot opleiding ligt dan ook meer voor de hand dan een enthousiast Wat een goed idee! Ik roep STOOF op om zich direct op de flexkracht te richten. Ik roep flexorganisaties op om een extra duit in het O&O-zakje te doen en dit voor flexkrachten toegankelijker te maken. En ik roep de flexkracht op om serieus gebruik te maken van deze mogelijkheden, om zijn duurzame inzetbaarheid te vergroten. notities Om de toegankelijkheid van STOOF te vergroten is het dan ook noodzakelijk dat een flexkracht zich direct tot STOOF kan wenden om gebruik te maken van het opleidingsbudget waar hij recht op heeft. STOOF zou evenals bijvoorbeeld het NCOI, moeten beschikken over professionele opleidingsadviseurs, die onafhankelijk van de werkgever en gericht op duurzame inzetbaarheid opleidingsadviezen verstrekken aan geïnteresseerden. Een positieve bijkomstigheid hiervan is hopelijk dat intersectoraal opleiden geen illusie meer is. STOOF kan immers voorbij de branche kijken waar de flexkracht nu werkzaam is. Tot slot wil ik mijn ongenoegen uitspreken over het volgende. De ABU stelt voor om de opleidings- en ontwikkelpotjes van andere branches te gebruiken voor flexkrachten. Oftewel: flexkrachten die in de metaalbranche werkten, moeten maar het potje van de metaalbranche gebruiken. Een vreemd afschuifgedrag. Deze branche, die met jaarlijks medewerkers de grootste is in Nederland, moet en kan juist bij uitstek invulling geven aan een breed en intersectoraal opleidingsprogramma als onderdeel van haar allocatiefunctie. 1 Prof. Dr. Andries de Grip, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Arbeidsmarktmonitor Metalektro

21 6 Betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt Het Overzicht van een aantal onderzoeksrapporten, adviezen, beleidsplannen en beleid met betrekking tot leven lang leren 1 dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde, geeft duidelijk de worsteling weer die het onderwijs heeft om aan te (blijven) sluiten bij de wensen van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Een worsteling die nog niet is afgelopen en die vraagt om een fundamentele herbezinning van het opleidingsstelsel. De huidige MBO kwalificatiestructuur lijkt op een spoorboekje van de vorige eeuw, terwijl we inmiddels toe zijn aan een goed gestroomlijnde metrokaart. De overheid dient opleidingen optimaal fiscaal te faciliteren, zodat de werkgever zonder belemmering opleidingskosten mag vergoeden aan medewerkers. Ook dient de overheid een digitale infrastructuur te realiseren voor de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 1 Onderzoeksrapport Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? (Een onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad, februari 2012) 40 41

22 Competenties en praktijkervaring belangrijkste selectiecriteria. Het idee is natuurlijk goed. Iedereen verlaat de schoolbanken met minimaal een startkwalificatie op MBO 3 niveau. De praktijk toont echter dat de opleidingsrichting en de uitgevoerde werkzaamheden vaak niet op elkaar zijn afgestemd. Zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt krap is, wordt selectie op basis van diploma s al snel ingeruild voor selectie op basis van werkervaring. Ook blijken persoonlijkheid of (in potentie) aanwezige competenties voldoende basis te zijn voor een succesvolle plaatsing bij de opdrachtgever. Een combinatie van (korte) formele en informele scholing is vervolgens voldoende voor de benodigde kennisverwerving, competentie- en vaardigheidsontwikkeling. Kortom, de praktijk is vaak de beste leerschool. Verouderde en specialistische beroepskwalificatiestructuur Het feit dat de praktijk een uitstekende leerweg is, wordt onderkend. Stages, BBL 2, BOL 3, EVC 4, competentiegericht leren et cetera: het zijn begrippen die een relatie met het leren in de praktijk hebben, maar die wel passen bij een opleidings- en kwalificatiestructuur die voortkomt uit de praktijk van de vorige eeuw. In 1996 (invoering WEB 5 ) ontstond een MBO-structuur met vier niveaus. In de loop der jaren is op basis hiervan een indrukwekkende beroepskwalificatiestructuur ontstaan met wel 612 varianten. Dat is een structuur die lijkt op een spoorboekje met spoorlijnen die voor een groot deel parallel lopen waarbij je maar moeilijk kan overstappen. 2 BBL: beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij ben je minimaal 60% van de studietijd werkend aan het leren. 3 BOL: beroepsopleidende leerweg. Je besteedt minimaal 20% en maximaal 59% van je studietijd aan praktijk in de vorm van stages. 4 EVC: Elders of Eerder Verworven Competenties. De EVC-toetsing is een procedure die beoordeelt of je vrijstelling kunt krijgen voor een opleidingsfase. 5 WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs; regelt de bundeling van verschillende vormen van beroeps- en volwassenenonderwijs in 44 regionale en 18 agrarische opleidingencentra, 13 vakscholen en 8 andere opleidingen. Minder kwalificaties, meer focus op kerncompetenties Als we ons realiseren dat kennis snel veroudert en als bewijs voor het werk- en denkniveau wordt gezien. Dat competenties en persoonlijkheid belangrijkere succesfactoren voor de functievervulling zijn. Maar dat ook competenties verouderen. Én dat de praktijk de beste leerschool is, dan pleit ik voor een opleidingsstelsel dat meer lijkt op een metrokaart met veel overstapmogelijkheden en een duidelijk einddoel dan op een ouderwets spoorboekje. Laten we ons tot doel stellen het aantal kwalificatie-varianten terug te brengen tot 60. De competenties te zien als generiek en niet steeds weer uit te schrijven tot 5 cijfers achter de komma. Studenten zouden zich niet voor één beroep moeten kwalificeren, maar voor een richting. Met eerst aandacht voor algemene kennis en ontwikkeling van kerncompetenties en deze later uitbouwen met leren in de praktijk. Het perspectief op de arbeidsmarkt wordt in één klap verbreed. De herziening van de kwalificatiestructuur, die minister Van Bijsterveldt in gang heeft gezet is een kleine stap in de goede richting, maar zal niet leiden tot de door mij beoogde fundamentele wijziging. Hier en daar zullen kwalificatiedossiers worden samengevoegd. Met een reductie van 10% zal men blij zijn. Zo blijft de worsteling in stand en kan het spel verder worden gespeeld. Ik roep het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn op om het opleidingsstelsel zo te vereenvoudigen en aan te passen dat het beter voorbereidt en blijvend aansluit op de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en bij het concept een Leven Lang Leren

23 notities 44 45

24 7 Aanpassing ontslagrecht Het huidige ontslagrecht is niet meer van deze tijd. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen dateert uit Sindsdien heeft de Nederlandse economie absoluut niet stilgestaan. Het is op zijn zachtst gezegd vreemd dat het ontslagrecht niet mee is geëvolueerd in de tijd. Volgens mij zijn de huidige turbulente economie en de dynamiek op de arbeidsmarkt aanleiding bij uitstek om ons ontslagrecht te hervormen. Laten we het huidige ontslagrecht naast de stoomtrein in een museum plaatsen. Prachtig in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar niet meer van deze tijd! Bedrijven moeten tegenwoordig snel kunnen schakelen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wat vandaag nog goed gaat, is volgende maand misschien hopeloos verouderd. Ook met de personeelsbezetting moet je als bedrijf snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Als je het zittende personeel zelfs met behulp van opleiding en ontwikkeling in het toekomstige bedrijfsmodel (deels) niet meer kan inzetten, moet je afscheid van deze medewerkers kunnen nemen. Dan is het prettig om vooraf precies te weten wat het je als bedrijf gaat kosten

25 Onberekenbare kosten vormen probleem Het is te kort door de bocht om een vergelijking te trekken tussen het huidige stroperige ontslagrecht en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt is oprecht redelijk flexibel te noemen. De pijn zit hem vooral in de onvoorspelbare kosten door de preventieve toetsing van een ontslag voordat deze tot stand kan komen. Volgens Ton Wilthagen van het Reseach Institute Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion, zijn er maar twee landen in de wereld die dit systeem van preventieve toetsing nog hanteren: Sri Lanka en Nederland. Huidige ontslagrecht kost Nederlands bedrijfsleven 4 miljard euro per jaar Door de preventieve toetsing kan iedere arbeidskracht die ontslagen dreigt te worden een advocaat inschakelen om voor hem te onderhandelen. De onderhandelingen en de beëindigingsvergoedingen kosten het Nederlandse bedrijfsleven tezamen zo n 4 miljard euro per jaar 1. Het arbeidsrecht is hiermee een branche op zich geworden. Afspraken vooraf transparant vastleggen, toetsing alleen achteraf bij niet naleving Ik ben een groot voorstander van transparante afspraken. Het lijkt mij voor alle partijen dan ook beter om vooraf precies af te spreken wat er gebeurt als het tot een ontslagsituatie komt. Als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, is toetsing achteraf altijd mogelijk. Dit is dan meteen een goede stok achter de deur om met elkaar de regels goed na te leven. Ontslag via UWV afschaffen De ontslagroute via het UWV moeten we afschaffen. Ten eerste omdat dit louter een tactiek is om de ontslagvergoeding te ontduiken; één die vaak gebruikt wordt door payrollbureaus. Ten tweede omdat deze trage, bureaucratische route ons uitsluitend veel tijd en geld kost. Laten 1 Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganiatie VNO-NCW in het Financieele Dagblad van 28 juni 2012: Nieuw ontslagrecht: einde aan advocatenparadijs we gewoon duidelijke huwelijkse voorwaarden in een arbeidscontract opnemen. Hierin leggen we precies vast wat er gebeurt wanneer partijen onverhoopt uit elkaar gaan. Heldere ontslagformule Een nieuwe ontslagformule die rekening houdt met de duur van het dienstverband en de inspanningen om de inzetbaarheid duurzaam te vergroten zonder rekening te houden met zaken als verwijtbaarheid of leeftijd, past meer in de huidige tijdgeest. Het aantal jaren dienstverband maal maandsalaris (+8% vakantiegeld) minus investeringen in duurzame inzetbaarheid lijkt mij een goed werkbare formule. In deze zit dan een bonus-/malussysteem voor de ontwikkeling aan de duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, waar beide partijen verantwoordelijk voor zijn. Ook herziening WW nodig Overigens kan je voor de hervormingen die nodig zijn voor het ontslagrecht niet voorbijgaan aan de hervormingen van ons sociale zekerheidstelsel. De hoogte en de duur van de WW-uitkering is namelijk onlosmakelijk verbonden aan de hoogte van een beëindigingsvergoeding om (deels) de inkomensderving op te vangen. Mijn voorstel voor de WW-uitkering is dan ook om het maximale dagloon af te schaffen en standaard 85% van het laatstverdiende salaris te hanteren voor het eerste jaar, gevolgd door 70% in het tweede jaar, waarbij we natuurlijk altijd het minimumloon als ondergrens behouden. Ik roep de Nederlandse overheid op om de preventieve toetsing en ontslag via het UWV te laten vervallen. En ik roep werkgevers op om eerlijke en heldere afspraken te maken met hun medewerkers over wat er gebeurt bij beëindiging van het dienstverband. Zo kunnen we ouderwetse zekerheid in een modern jasje steken! 48 49

26 notities 50 51

27 8 Bruto ontslagvergoeding omzetten in netto opleidingsbudget Een simpele maatregel waar we allemaal bij gebaat zijn, zonder dat iemand er iets voor in hoeft te leveren: de flexkracht moet bij beëindiging van de overeenkomst zijn ontslagvergoeding om kunnen zetten in een opleidingsbudget. Ontslagvergoeding is slechts korte-termijncompensatie Ontslag. Iets waar geen van de partijen in een gezonde arbeidsrelatie naar streeft, maar wat nu eenmaal onvermijdelijk is wanneer er geen werk meer is. Natuurlijk hoort een uitzend-, payroll- of detacheringsbureau dat ook netjes te regelen met een gangbare ontslagvergoeding. Maar in feite is het een compensatie waar de flexkracht alleen op de korte termijn mee geholpen is. Willen we hem echter structureel helpen, dan moeten we hem de mogelijkheid bieden om zich op te leiden en te ontwikkelen, zodat hij weer snel aan de slag komt. Natuurlijk moet hij zich daar al gedurende zijn hele loopbaan op voorbereiden door opleiding en ontwikkeling (zie Artikel 4). Maar vooral wanneer het werk eindigt, kan opleiding een belangrijke springplank zijn naar nieuw werk

28 In de eerste plaats omdat de flexwerker daar nieuwe competenties en diploma s opdoet die zijn cv direct aantrekkelijker maakt voor werkgevers. In de tweede plaats omdat hij nieuwe kennis en competenties opdoet, die hij in kan zetten bij het vinden van nieuw werk. Zeker wanneer het gaat om kerncompetenties als communicatieve vaardigheden, initiatief en optimisme; die komen direct bij een sollicitatie van pas. Tot slot helpt een opleiding om mensen in het ritme te houden. Ze blijven actief bezig met hun loopbaan, wat toch een heel ander gevoel geeft dan op de bank zitten. Daarnaast verbreden ze hun netwerk met medestudenten en docenten, wat ook weer tot nieuwe kansen kan leiden. Opleidingsbudget: keuze met flexibele mogelijkheden Ik vind dan ook dat flexkrachten altijd het recht moeten hebben om hun bruto ontslagvergoeding om te laten zetten in een netto opleidingsbudget. Dit betekent door het bruto-netto verschil een verhoging van zo n 30% - 40% van het budget, waarmee ze veel meer kunnen doen dan wanneer ze de ontslagvergoeding zelf voor opleiding in zouden zetten. Bovendien betekent het expliciet aanbieden van deze mogelijkheid een stimulans om met een opleiding aan de slag te gaan. Wel stel ik een aantal voorwaarden voor aan deze regeling. 1. Het moet altijd een keuze zijn. Zo zal een opleidingsbudget minder relevant zijn wanneer de medewerker al een nieuwe baan heeft waarin ruimschoots opleiding en ontwikkeling aangeboden wordt. 2. Ook moet het onbeperkt, of in ieder geval voor een zo lang mogelijke termijn houdbaar zijn. Mogelijk heeft de medewerker er in eerste instantie geen behoefte aan, maar wordt om- of bijscholing pas later in zijn carrière relevant. 3. Daarnaast moet het omkeerbaar zijn, de medewerker moet het bedrag alsnog uit kunnen laten betalen als ontslagvergoeding, bijvoorbeeld als hij in zijn verdere loopbaan ruime opleidingsmogelijkheden heeft bij werkgevers. 4. Al bij het aangaan van het dienstverband moet je hierover met elkaar afspraken maken. Ook als de werkgever bijvoorbeeld geld voorschiet voor extra opleidingsmogelijkheden, kan hij dit in de bruto sfeer verrekenen met de beëindigingsvergoeding. Zo kan de flexkracht ook vanaf dag 1 van zijn dienstverband al aan de gang met zijn eigen inzetbaarheid. Het mooie van deze maatregel is dat niemand in hoeft te leveren. Sterker nog: de werkgever houdt zelfs geld over aan uitgespaarde werkgeverslasten. Natuurlijk staat niets hem in de weg om dit bedrag, zo n 10% op het bruto totaalbedrag, toe te voegen aan het opleidingsbudget van de medewerker als extra stimulans om hiervoor te kiezen Ik ben verheugd dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze denklijn in de herziening van het ontslagrecht en de WW deelt. Ik roep alle flexorganisaties op om hun medewerkers de mogelijkheid te bieden hun ontslagvergoeding om te zetten in een opleidingsbudget en dit expliciet aan ze te communiceren. Ik roep alle flexkrachten op om van deze regeling gebruik te maken om hun kansen op een volgende baan te vergroten

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Buigen. de flexibele onderneming in tijden van schaarste

Buigen. de flexibele onderneming in tijden van schaarste Barsten of Buigen de flexibele onderneming in tijden van schaarste Barsten of buigen de flexibele onderneming in tijden van schaarste Ut tensio sic vis (Veerkracht staat gelijk aan kracht) Robert Hooke,

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Inleiding Waarom deze Flexpocket? Er is veel politieke en maatschappe lijke discussie over vast en flex. Maar hoe ziet die flexschil er eigenlijk

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09 Human Resources Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf speciale editie dinsdag 30 juni 2015 Pagina 04 Vertrouwen is het sleutelwoord Pagina 05 Nieuwe

Nadere informatie

Toekomst voor de flexibele schil

Toekomst voor de flexibele schil Toekomst voor de flexibele schil To e k o m s t vo o r d e u n i q u e p o c k e t F l e x i b e l e s c h i l 4 Jeannine Peek Nog flexibeler VOORWOORD Flexibiliteit is de reden van ons bestaan. Het lijkt

Nadere informatie

Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk

Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk Ton Wilthagen, Evert Verhulp, Linde Gonggrijp, Ronald Dekker en Marc van der Meer M.m.v. Aukje Nauta en honderd mede-ontwerpers-voor-één-dag 29 november

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers

Samen werken aan werk. Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers Samen werken aan werk Praktijkgids Van Werk Naar Werk-activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers Raad voor Werk en Inkomen oktober 2008 Inhouds opgave Voorwoord 5 [1] De Praktijkgids op hoofdlijnen

Nadere informatie

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord! Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex

Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex maandblad voor arbeidsmarktprofessionals www.flexmarkt.nl 18e jaargang - november 2012 - nr 11 Aukje Nauta en Jaap Jongejan willen iedereen een beetje flex De Uitzendpolis. Dé zorgverzekering voor uw flexmigranten.

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding

In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding Aanpak flex Erkend dat flex is doorgeschoten Erken dat flex is doorgeschoten Belangrijk uitgangspunt Tijdelijke contracten per 2015 Maximaal 1 tijdelijk contract in 1 jaar, Niets Maximaal drie tijdelijke

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Werkwijzer 2009. Rechten en plichten. Met veel leuke banen bij jou in de regio!

Werkwijzer 2009. Rechten en plichten. Met veel leuke banen bij jou in de regio! Werkwijzer 2009 Rechten en plichten Met veel leuke banen bij jou in de regio! Op zoek naar een leuke uitzendbaan? Voor een leuke uitzendbaan ga je naar een uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN EFFECTEN

Nadere informatie