WET WERK EN ZEKERHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET WERK EN ZEKERHEID"

Transcriptie

1 WET WERK EN ZEKERHEID

2 PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen

3 SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum ; Maximumduur wordt 2 jaar, nu 38 maanden; Opbouw eerste 10 jaar een maand per jaar, daarna een halve maand per jaar; In cao reparatie duur en hoogte WW tot 38 maanden; Sociale partners gaan 50%-50% premie betalen.

4 WW IN WWZ Met ingang van 1 januari 2016 wordt WW geleidelijk met 1 maand per kwartaal teruggebracht; Op 1 april 2019 is de maximale duur teruggebracht tot maximaal 24 maanden.

5 OPBOUW EN DUUR WW Eerste 10 jaar, 1 maand WW, per gewerkt jaar; Na 10 jaar, halve maand per gewerkt jaar; Arbeidsverleden opgebouwd voor 2016 wordt gerespecteerd; Duur WW beperkt tot maximaal 24 maanden; Arbeidsverleden berekend over feitelijk en fictieve arbeidsverleden ( jaren die meetellen).

6 AFBOUWTABEL WW

7 VOORBEELD 1 Jongen van 23 jaar gaat in 2016 werken. Hoe ziet zijn WW opbouw eruit in het nieuwe stelsel? Hoelang moet hij hebben gewerkt om 24 maanden recht te krijgen op WW?

8 ANTWOORD Aantal gewerkte jaren Duur WW (voor 2016) in maanden Duur WW ( na 2016) in maanden WW-gat in maanden ,5 0, ,5 1, ,5 2, , ,5-13,5 38 jaren 38 maanden 24 maanden 14 maanden 5 JULI

9 PASSEND WERK Na 6 maanden werkloos is al het werk passend, ook werk tegen een lager loon; Gedurende de eerste 6 maanden is werkhervatting tegen lager loon mogelijk; Gevolg inkomensverrekening i.p.v. urenverrekening; Verrekening per kalendermaand i.p.v. per 4 weken.

10 IOAW Met ingang van 1 januari wordt IOAW afgebouwd; Alleen werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 krijgen aanspraak op de IOAW.

11 IOW Deze wet die afgelopen was, wordt met terugwerkende kracht verlengd tot 2020 Werknemers die 60 jaar of ouder zijn, op de 1 e dag van werkloosheid krijgen na afloop van de WW een IOW uitkering Uitkering bedraagt 70% van het minimumloon

12 REPARATIE WW/WGA IN DE CAO Afgesproken in Sociaal Akkoord dat WWgat wordt gerepareerd in cao; Aanbeveling in STAR-brief 11 juli 2014; Gaan opbouw en duur repareren conform (huidige) wettelijke WW/WGA; AVV alleen mogelijk als afspraak onderdeel uitmaakt van werk-naar-werktrajecten.

13 Maanden WW TE REPAREREN WW/WGA GAT WW Duur 40 Huidige WW 30 Nieuwe WW Leeftijd Werknemer 5 JULI

14 VRAAGSTUKKEN REPARATIE Wat we gaan repareren? Wat zijn de polisvoorwaarden? Hoe we de uitvoering gaan organiseren en financieren? Conform het voorstel in de brief van de STAR hierover? Onderhandelingen nu moeizaam. (Er blijft altijd ruimte om aanvulling WW in cao s af te spreken.)

15 UITGANSPUNTEN INZET CAO Private aansluitende WW-uitkering heeft dezelfde polisvoorwaarden als wettelijke WW en loongerelateerde WW-uitkering Betaling premie wordt niet verrekend met de transitievergoeding Hoogte is 70% van laatstverdiende loon tot max 70% van het dagloon Alle werknemers toegang ongeacht contractvorm en arbeidsduur Looptijd 5 jaar

16 BRIEF STAR Werknemers gaan 50%-50% van de premie betalen In het begin (eerst twee jaar) allemaal dezelfde premie, daarna verschillende premiestelling (per sector/bedrijf) mogelijk Grote uitvoeringsorganisatie(s) Geldt niet voor sectoren die eigen risicodrager zijn ( ambtelijke sectoren vallen buiten de afspraak)

17 TRANSITIE VERGOEDING Voor werknemer > 2 jaar in dienst Niet voor: < 18 jaar en < 12 uur per week Ontslag i.v.m. AOW en na AOW Faillissement/surseance Ontslag wederzijds goedvinden Ernstig verwijtbaar handelen en nalaten

18 HOOGTE TRANSITIEVERGOEDNG ⅓ maandsalaris per jaar bij eerste 10 dienstjaren; ¼ maandsalaris meer dan 10 dienstjaren; Tijdelijk: aanvulling tot 2020 voor wns die na hun 50 e worden ontslagen en tenminste 10 jaar hebben gewerkt bij diezelfde wg; Max of 1 jaarsalaris als dat méér is; Eventueel betaling in termijnen. ( Minist. Regeling)

19 REKENVOORBEELD Stel: werknemer 55 jaar, 28 jaar in dienst: Transitievergoeding: 11⅓x maandsalaris (Kantonrechtersformule: 38x maandsalaris) Stel werknemer 35 jaar, 12 jaar in dienst: Transitievergoeding: 4x maandsalaris (Kantonrechtersformule: 12x maandsalaris)

20 OVERGANGSRECHT Oudere werknemers > 50 en > 10 jaar in dienst: een half maandsalaris per 6 maanden in dienst boven 50 jaar Uitzondering: wg <25 werknemers MKB, 25 werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag EN gaat slecht : dan doen alsof werknemer per 1 mei in dienst gekomen is

21 IS TRANSITIEVERGOEDING MAX Transitievergoeding is waar werknemers minimaal recht op hebben ( mag nooit minder) Je mag wel meer afspreken net als nu (b.v. in cao, sociaal plan of bij aangaan arbeidsovereenkomst)

22 GELIJKWAARDIGE VOORZIENING In cao of sociaal plan mogen Sociale Partners een gelijkwaardige voorziening afspreken i.p.v. de transitievergoeding; Beleid; wij spreken geen gelijkwaardige voorziening af; Wel kijken of we andere voorzieningen kunnen treffen ( fonds, opleidingen, vwnw).

23 VERREKENING VERGOEDING Kosten die de werkgever maakt i.v.m. employability mogen worden verrekend met de transitievergoeding ( gedurende 5 jaar) Moet met instemming / schriftelijke toestemming van de werknemer Inzage in de kosten ( voorwaarden)

24 KOSTEN DIE MOGEN WORDEN VERREKEND Alles wat in het teken staat om de werknemer van werk naar werk te bemiddelen /begeleiden of de duur van de WW te verkorten ( gedurende 5 jaar); Scholing, outplacement, loopbaanondersteuning, verlengde opzegtermijn.

25 BRUTO OF NETT0 Bij direct uitbetaling bij einde dienstverband moet er belasting over worden betaald; Uitbetaling netto is mogelijk b.v. opleidingskosten ( voorzieningen).

26 NIET VERREKEN MET DE KOSTEN Opleidingen die gericht zijn op de functie of het verbeteren van het functioneren; Kosten waar vooraf overeengekomen is dat die voor rekening van de werkgever komen; Tijd of een equivalent in geld van de tijd die gemoeid is met het volgen van de opleiding ( loonkosten ).

27 AANPASSINGEN CONTRACTVORMEN Wijziging ketenregeling : flex wordt eerder vast Van 3 * 3 * 3 naar 3 * 2 * 6 Vast contract na 2 jaar of na 3 opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten, onderbreking van ten hoogste 6 maanden.

28 AANPASSINGEN CONTRACTVORMEN Uitzonderingen mogelijk bij cao (bijv. uitzend-cao), of per ministeriele regeling (bijv. BBL). Geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang. Alleen proeftijd bij overeenkomst van zes maanden of langer.

29 AANPASSINGEN CONTRACTVORMEN Bij tijdelijke contracten > 6 maanden ontslagaanzegging vereist, schriftelijk en minimaal 1 maand voor einde contract. Voor uitzendarbeid mag 78 weken (1½ jaar) afgeweken worden van de regels over beëindiging arbeidsrelatie (regel ABU-cao wordt wet). Oproepkrachten: omkering bewijslast loondoorbetalingsverplichting.

30

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie