Wet Werk en Zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Werk en Zekerheid"

Transcriptie

1 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014

2 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht sneller, eenvoudiger en goedkoper WW meer activerend

3 3 Wijzigingen WWZ WW Flexrecht Ontslagrecht

4 4 Wijziging WW Aanpassing duur WW Aanpassing opbouw WW Aanvulling WW bij CAO Passende arbeid Inkomensverrekening

5 5 Aanpassing duur WW Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van WW-uitkering gefaseerd teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden. Nu is dat maximaal 38 maanden.

6 6 Aanpassing opbouw WW Opbouw arbeidsverleden bepaalt duur van de WW. Nu één maand per gewerkt jaar. Nieuw: in de eerste 10 jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 op, daarna per gewerkt jaar een halve maand. WW-rechten die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

7 7 Aanvulling WW bij CAO Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken. Daarmee kan de totale duur van de uitkering (WW + cao-aanvulling) gelijk blijven aan de huidige duur van maximaal 38 maanden. Let op: Bovenwettelijke uitkeringen

8 8 Passende arbeid Na een half jaar WW-uitkering (nu nog na een jaar) wordt alle arbeid als passend gezien. Het niveau of het salaris mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015.

9 9 Inkomensverrekening Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat van elke verdiende bruto euro 30% wordt vrijgelaten.

10 10 Hoe is het? Hoe wordt het? Duur: 38 maanden 24 maanden + cao-aanvulling Hoogte: 75% /70 Blijft gelijk Opbouw: 1 maand per jaar Passende arbeid: alles na 1 jaar Urenverrekening Na 10 jaar ½ maand per jaar Alles na ½ jaar Inkomensverrekening

11 11 Wijziging flexrecht Ketenbepaling Deze maatregel gaat in per 1 juli Proeftijd Concurrentiebeding Aanzegtermijn Nulurencontract Deze maatregelen gaan in per 1 januari 2015.

12 12 Ketenbepaling I Opeenvolgende tijdelijke contracten worden automatisch een vast contract als de termijn van 2 jaar wordt overschreden. Tijdelijke contracten worden zijn opeenvolgend als zij elkaar met een onderbreking van 6 maanden of minder opvolgen. Afwijking mogelijk bij cao tot 4 jaar en 6 verlengingen maar alleen als het gaat om een uitzendovereenkomst of de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging en/of verhoging vereist. De minister kan bepaalde functies uitzonderen.

13 13 Ketenbepaling II Bij bestuurders mag (bij overeenkomst!!) worden afgeweken. Minister kan mogelijk maken dat functies bij CAO worden uitgezonderd. Afwijking bij CAO bij educatieve arbeidsovereenkomsten Niet van toepassing bij beroepsbegeleidende leerweg Niet van toepassing bij 18-minners met bijbaantjes

14 14 Proeftijd Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of minder kan geen proeftijd meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Geen afwijking bij cao.

15 15 Concurrentiebeding In beginsel mag er geen concurrentiebeding meer staan in tijdelijke contracten. Uitzondering: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Schriftelijke motivering vereist.

16 16 Aanzegtermijn Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer aanzegtermijn 1 maand. Wordt de overeenkomst wel of niet voortgezet? Zo ja, onder welke voorwaarden? Sanctie? Één maandsalaris Te late aanzegging? Evenredige vergoeding.

17 17 Nulurencontract De mogelijkheid oproepcontracten te gebruiken, wordt beperkt. Is de omvang van het werk nog niet vastgesteld? Dan kan een werkgever in de eerste 6 maanden van een arbeidsovereenkomst nog wel gebruik maken van een oproepcontract. Daarna is een oproepcontract alleen nog mogelijk als dit in de cao voor die functie is geregeld. Het moet dan wel gaan om werkzaamheden die incidenteel zijn en geen vaste omvang kennen.

18 18 Opzegtermijn Opzegtermijnen wijzigen niet. Wel mag de tijd die de procedure bij UWV of Kantonrechter kost in mindering worden gebracht. Er moet tenminste één maand (fictieve) opzegtermijn overblijven.

19 19 Ontslagrecht Ontslagroute Preventieve ontslagtoets Ontslagvergoeding- > Transitievergoeding

20 20 Ontslag Redelijke grond voor opzegging vereist en herplaatsing in passende functie binnen redelijke termijn niet mogelijk. Al dan niet met behulp van scholing. Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd. De reden voor ontslag bepaalt de route (UWV of kantonrechter)

21 21 UWV of Kantonrechter UWV: bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter: ontslag (ontbinding) om andere redenen, waaronder disfunctioneren. Werkgever heeft dus geen keus anders dan nu.

22 22 Beroep Werknemer bij kantonrechter na opzegging met toestemming UWV. Kantonrechter kan dan beslissen tot herstel van dienstverband. Werkgever bij kantonrechter na weigering toestemming UWV. Bij Hof en Hoge Raad tegen uitspraken van kantonrechter, ook tegen ontbinding (dat was tot op heden niet mogelijk).

23 23 Beëindiging arbeidsovereenkomst anders Opzeggen met schriftelijke instemming werknemer. Werknemer kan binnen 2 (soms 3) weken terug komen op instemming. Beëindiging met wederzijdse instemming. Schriftelijke overeenkomst. Werknemer kan binnen 2 (soms 3) weken op terugkomen.

24 24 Preventieve ontslagtoets onderwijs BBA uit 1945 komt te vervallen Nieuwe bepaling artikel 671 lid 1 sub h BW bij opzegging werknemer in (bijzonder) onderwijs wegens handelen of nalaten werknemer dat onverenigbaar is met uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de school/instelling.

25 25 Ontslagcommissie Bij cao mag een ontslagcommissie worden ingesteld die i.p.v. UWV het ontslag preventief toetst. Procedure waarborgen (hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid) Alleen bij bedrijfseconomische reden of arbeidsongeschiktheid

26 26 Transitievergoeding Kantonrechtersformule vervalt. Wettelijke vergoeding als arbeidsovereenkomst 2 jaar heeft geduurd en eindigt op initiatief werkgever, ook bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hoogte vergoeding: eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris per 6 maanden, vanaf 10 jaar ¼ maandsalaris per 6 maanden. Maximum ,- bruto of jaarsalaris. Overgangsregeling voor 50-plussers die 10 jaar in dienst zijn.

27 27 Transitievergoeding en cao Geen transitievergoeding als in cao gelijkwaardige voorziening (in geld en/of natura) is opgenomen gericht op voorkomen van werkeloosheid of bekorten van periode van werkeloosheid. Sociaal Plan kan cao zijn.

28 28 Transitievergoeding: verrekening van kosten Inzetbaarheidskosten en transitiekosten mogen onder voorwaarden worden verrekend. Transitiekosten: kosten van maatregelen gericht op het voorkomen of bekorten van werkeloosheid (bijv: scholing, outplacement, langere opzegtermijn met vrijstelling van werk) Inzetbaarheidskosten: kosten van maatregelen die de weknemer breder inzetbaar maken op de arbeidsmarkt. Niet functie of werk gerelateerd.

29 29 Voorwaarden verrekenen Schriftelijke instemming werknemer en wel vooraf of Op basis van afspraken met (vereniging van) werknemers, bijv. : voorzieningen in cao maar ook met OR.

30 30 Bedrijfseconomisch ontslag toetsing UWV Noodzaak Eerst tijdelijke contracten en ingeleend personeel Afspiegelingsbeginsel

31 31 Afwijken van afspiegelingsbeginsel Afwijking bij CAO (Sociaal Plan is soms CAO, afspraak OR en werkgever is geen CAO) mogelijk, bijvoorbeeld selectie op kwaliteit) mits er ook een ontslagcommissie bij CAO is ingesteld. Afwijking bij CAO maximaal 10% getalenteerde werknemers (behalve jongste en oudste leeftijdscategorie).

32 32 Ontslag wegens niet functioneren Route kantonrechter. Waarschuwingsplicht. Verbeterkans met begeleiding en scholing. Algemene herplaatsings- en scholingsplicht.

33 33 Opzegverbod (kandidaat) OR-lid Opzegverbod voor OR-lid bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen.

34 34 Voorwaarde weder in dienst nemen Na bedrijfseconomisch ontslag mag werkgever niet binnen 26 weken een ander in dienst nemen voor dezelfde werkzaamheden. Sanctie: rechter kan opzegging vernietigen of billijke vergoeding toekennen.

35 35 Vragen? Derk Domela Nieuwenhuis / Nico Ruiter /

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD katern wet werk en zekerheid 15 KATERN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN BEELD De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1]

ArbeidsRecht 2014/54. Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] ArbeidsRecht 2014/54 Aflevering ArbeidsRecht 2014, afl. 11 Publicatiedatum 13-10-2014 Auteur T.M.J. Wegener-Belinfante [1] Titel De transitievergoeding: een praktijkgericht overzicht Samenvatting Per 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT?

WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? WAT VERANDERT ER IN HET ARBEIDSRECHT? De wet werk en zekerheid is aangenomen! Er komen vanaf 2015 ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het beoogde doel: rechtspositie

Nadere informatie