Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!""

Transcriptie

1 Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1

2 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten wetgeving en rechtspraak 4. vragen?

3 1. Inleiding 3

4 4 2. Feiten en ontwikkelingen Bron CBS Statline

5 5 2. Feiten flexibele arbeid Enkele feiten: Flexibele schil arbeidsmarkt van 17 % naar 27 %? Doorstroming flexibel naar vast contract: Tijdelijk: 51 % Nuluren-/oproepcontract: 43 % Uitzendcontract: 31 %

6 6 Invoering Wet flexibiliteit en zekerheid (1999) Artikel 7:668a BW Ketenregeling Artikel 7:628a BW minimumbetaling per oproep Artikel 7:690 BW bepalingen uitzendovereenkomst Artikel 7:672 BW aanpassing wettelijke opzegtermijnen

7 Sociaal akkoord 7

8 8 Uitgangspunten sociaal akkoord flexibele arbeid Flexibele relaties als passend middel om als onderneming in te spelen op de veranderende markt; Toenemende mate sprake van "doorgeschoten flexibiliteit

9 9 Doorgeschoten flexibiliteit Oneigenlijk gebruik flexibele arbeidsrelaties: schijnconstructies; schijn zelfstandigheid. Legale vormen van flexibele arbeid: tijdelijke arbeidsrelaties; driehoeks-relaties waaronder payrolling.

10 10 Oplossingen Aanpak schijnconstructies per bedrijfssector; Tegengaan ontduiking minimumloon; Tijdelijke contracten aanpassen: geen concurrentiebeding; aanzeggingstermijn bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd langer dan zes maanden; Driehoeksrelaties: aanpassen uitzendbeding; afschaffen bijzondere beleidsregels UWV bij ontslag en payrolling.

11 3. Actualiteitenwetgeving en rechtspraak 11

12 Wet werk en zekerheid 12

13 13 Uitgangspunten Aanpassen Ketenregeling: Daarnaast: werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten maken al na twee jaar aanspraak op een vast dienstverband (1 januari 2015); aanpassing en ontslagrecht en ontslagvergoeding (1 januari 2016); afbouw WW (1 januari 2016); Wetsvoorstel ligt ter beoordeling bij Raad van State.

14 14 Actualiteiten rechtspraak Payrolling; Ketenregeling; Opvolgend werkgeverschap; Ketenregeling en vaststellingsovereenkomst; Minimumloonaanspraak artikel 7:628a BW.

15 Payrolling 15

16 16 Payrolling Payrolling definitie: rapport Stichting van de Arbeid mei 2012; Kritiek sociaal akkoord: uitbesteding juridisch werkgeverschap; Bijzondere beleidsregels UWV.

17 17 Payrolling (1) Kantonrechter Almelo d.d. 13 mei 2013 (JAR 2013/144): werknemer sluit overeenkomst met payrollondernemingen; op enig moment vordert werknemer loon van zowel payrollonderneming als inlener; wat oordeelt de kantonrechter?

18 18 Payrolling (2) Rechtbank Den Haag d.d. 26 juli 2013 (JAR 2013/193): payrollonderneming spreekt Staat aan op betaling vakantierechten en werkgeverslasten; ter beschikking gestelde werknemers; payrollonderneming stelt dat de Staat werkgever is (ex artikel 7:610 BW); NB: staat is overheidsorgaan in de zin van artikel 7:615 BW; wat oordeelt de rechtbank?

19 19 Ketenregeling Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem (d.d. 18 juni 2013, JAR 2013/156) Werknemer werkt als callcenter medewerker bij ABN Amro; Via uitzendovereenkomsten en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; Banken CAO: de duur van de ao voor bepaalde tijd is maximaal drie jaar. In afwijking van de wettelijke bepaling wordt bij het aangaan van of verlengen van zo n ao geen rekening gehouden met alle uitzend- en detacheringsperiodes bij de bank die liggen in het half jaar voorafgaand aan de eerste ao. ABN verlengt het tijdelijke contract niet, werknemer vordert loon; Wat oordeelt het gerechtshof?

20 20 Opvolgend werkgeverschap Gerechtshof Den Haag d.d. 16 juli 2013 (JAR 2013/230) werknemer verricht op basis van uitzendovereenkomst verschillende secretariële werkzaamheden gedurende drie jaar voor dezelfde opdrachtgever ; werknemer start in fase B op grond van ABU-CAO; in die periode is zij werkzaam voor verschillende uitzendbureaus ; op enig moment beëindigd laatste uitzendwerkgever de uitzendovereenkomst (van rechtswege); werknemer vordert doorbetaling loon en beroept zich op opvolgend werkgeverschap wat oordeelt het hof?

21 21 Oordeel Gerechtshof het Hof meent dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap omdat werknemer nagenoeg dezelfde werkzaamheden heeft verricht en dezelfde arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk verschilden; Arrest Van Tuinen/Wolters (JAR 2012/50) : nieuwe overeenkomst vereist wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheid; zodanige banden tussen nieuwe en vorige werkgever.

22 22 Ketenregeling en vaststellingsovereenkomst Gerechtshof 's-hertogenbosch d.d. 30 juli 2013 (JAR 2013/231): werkgever en werknemer sluiten drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd; na ommekomst hiervan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; werkgever en werknemer sluiten tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst voor de duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; werknemer roept de nietigheid van de vaststellingsovereenkomst in wegens strijd met artikel 7:668a BW

23 23 Oordeel Gerechtshof Het enkele feit dat er slechts bij CAO van de Ketenregeling mag worden afgeweken leidt er niet toe dat huidige constructie in strijd is met dwingend recht en daarmee de openbare orde of goede zeden; Gerechtshof vernietigd uitspraak kantonrechter; Wat vindt u hiervan?

24 24 Minimum loonaanspraak 7:628a BW Hoge Raad d.d. 3 mei 2013 (JAR 2013/40) werknemer in dienst als chauffeur bij taxicentrale; 12 uur per week werkzaam op oproepbasis; verschillende ritten op één dag; werknemer vordert loon van drie uur per oproep.

25 25 Minimum loonaanspraak 7:628a BW (vervolg) Van Tot Uren 7:50 10:20 2:30 10:35 11:05 0:30 11:35 12:05 0:30 14:05 14:50 0:45 15:45 17:50 2:05 19:15 20:25 1:10

26 26 Oordeel Hoge Raad Gelet op de tekst en strekking van artikel 7:628 a BW brengt die bepaling mee dat de werknemer wiens arbeidsvoorwaarden voldoen aan de in artikel 7:628a BW genoemde voorwaarden en die meerdere malen per dag wordt opgeroepen werk te verrichten, over elke afzonderlijke periode van arbeid recht heeft op loon voor een periode van minimaal drie uur. Hoge Raad casseert oordeel gerechtshof; Wat vindt u hiervan?

27 27 Tot slot Discussie over flexibele arbeid "hot item" binnen wetgeving en rechtspraak; Herschikking arbeidsmarkt; Wat te doen met zzp-ers?

28 28 Vragen 28

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Mr. R.C. Sies Al ruim honderd jaar 1 worstelen juristen met het schriftelijkheidsvereiste

Nadere informatie

CONTRACTING. Balletje balletje op de arbeidsmarkt. Contracting Pagina 1 van 19

CONTRACTING. Balletje balletje op de arbeidsmarkt. Contracting Pagina 1 van 19 CONTRACTING Balletje balletje op de arbeidsmarkt Contracting Pagina 1 van 19 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Over contracting... 5 2.1. De traditionele vorm van contracting... 5 2.2. Contracting als

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

De Vrije werker en het Arbeidsrecht

De Vrije werker en het Arbeidsrecht De Vrije werker en het Arbeidsrecht De arbeidsrechtelijke status van vrije werkers inleiding In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie