Tafeltennisvereniging. Woerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tafeltennisvereniging. Woerden"

Transcriptie

1 Tafeltennisvereniging Woerden Jaarverslag 2013

2 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen Samenstelling bestuur 4 Overzicht commissies en functionarissen 4 Ereleden 5 Taakgroepen bestuur Jaarverslag Taakgroep Gebouw- en Barbeheer 6 Jaarverslag Taakgroep Sportief 7 Jaarverslag Taakgroep Communicatie & PR 8 Clubblad Smash! Jaarverslag Clubblad Smash! 9 Wedstrijdzaken Senioren Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Senioren 10 Wedstrijdzaken Jeugd Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Jeugd 11 Financiële zaken Financieel jaarverslag 12 Verslag kascontrolecommissie 18 Pagina pagina 2

3 3 Voorwoord Voor je ligt het Jaarverslag 2013 van Tafeltennisvereniging Woerden. Het jaar in aanloop naar ons 40- jarig jubileum! Een belangrijk jaar, waarin bestaande ideeën tot wasdom zijn gekomen en nieuwe plannen zijn ontstaan. Alles vanzelfsprekend in dienst van de vooruitgang van onze mooie vereniging. Een jaarverslag is geen jaarverslag zonder de nodige (financiële) verslagen. Over de inhoud van deze verslagen zal ik niets verklappen. Deze kunt u namelijk het beste gewoon zelf lezen. Wel wil ik in dit voorwoord memoreren dat we weer een jaar achter de rug hebben vol met activiteiten en belevenissen. Zonder dat de lijst uitputtend is noem ik u: de interne reanimatiecursus, verschillende onderhoudsdagen, de eerste ALV met het nieuwe bestuur, een vriendjestoernooi, de eerste editie van de Cup van Woerden, vele tafeltennislessen aan het Kalsbeek college, bedrijfsuitjes georganiseerd door onze club enzovoort. Ik wil alle vrijwilligers van harte bedanken voor jullie fantastische inzet en energie! Ook alle supporters, deelnemers en bezoekers wil ik van harte danken. Samen hebben we er een goed jaar van gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dan ook 2014 een heel mooi (jubileum)jaar gaat worden. Namens het bestuur, Joost van Iersel, Voorzitter Utrecht, maart 2014 pagina 3

4 4 Samenstelling bestuur De samenstelling van het bestuur na de ALV in april was als volgt: Joost van Iersel Pieter Hagebout Frank van Berkum Wouter Blok Jaap-Joris Groeneweg Voorzitter Secretaris & kartrekker Taakgroep Communicatie & PR Penningmeester Kartrekker Taakgroep Gebouw- en Barbeheer Kartrekker Taakgroep Sportief Rooster van aftreden: 2014 Joost van Iersel Frank van Berkum Wouter Blok Jaap-Joris Groeneweg 2015 Pieter Hagebout Overzicht commissies en functionarissen Jubileumcommissie Ledenadministratie Facturatie Wedstrijdsecretaris senioren Wedstrijdsecretaris junioren Trainers Kascontrolecommissie Redactie Sport Overdag (do.middag recreanten) Barbeheer Webbeheer Gerrit Kuip Theo Aarsen Toon van Oeveren Rick Streng Hans Pfaff Chris Pfaff Frank van Berkum Frank van Berkum Walter Stevenhagen Gerrit Kuip Hans Lingen Henry van der Leeden Raymond Sol Hetty de Joode Tom Streng (plv. lid) Adri Fase Dijon Groenleer Bert Pfaff Nico van Vliet Eef Inklaar Toon van Oeveren, Wouter Blok Pieter Hagebout, Joost van Iersel Ledenaantal per 31 december 90. Zie voor meer informatie de tabel op pagina 18. pagina 4

5 5 Ereleden Vereniging Theo Aarsen Aad van Belle Klaas de Haan Kees de Joode NTTB Eef Inklaar NTTB afdeling Utrecht Aad van Belle Zilveren Speld van de afdeling Utrecht Leden in het bezit van de Zilveren Speld van de NTTB afdeling Utrecht Theo Aarsen Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden pagina 5

6 6 Jaarverslag Taakgroep Gebouw- en Barbeheer Na in het eerste jaar druk geweest te zijn met het meerjarig onderhoudsplan, is het dit jaar qua gebouw en barbeheer een stuk rustiger geweest. Dit afgelopen jaar zijn er natuurlijk een aantal klusdagen geweest, waardoor ons gebouw er weer een stukje frisser uitziet. Zo zijn alle muren en plafonds gesausd. Wat ook een verandering is geweest, is dat het gebouw een aantal keer is uitgeleend aan de Kalsbeek. We hebben dit vooral gemerkt in het verzetten van tafels. Helaas is het ook wel eens voorgekomen dat er op de maandagavond in een andere opstelling is gespeeld. Hoewel de reacties daarop niet heel positief waren hoop ik toch dat er enig begrip is, als we kijken naar de omstandigheden, namelijk Toon en zijn gezondheid, en ik met mijn werk. Wij houden ons dan ook graag aanbevolen voor iemand die daarin of op andere wijze een handje wil toesteken. Het grootste probleem was afgelopen jaar de ketel. We hebben meerdere malen een extern bedrijf in moeten schakelen om de problemen te verhelpen. Uiteindelijk hebben we als bestuur besloten om een onderhoudscontract af te sluiten met NGA van Beek. Nadat deze is afgesloten is er via Atag dit jaar groot onderhoud gepleegd, en hoop ik dat de problemen verleden tijd is. Daarnaast zijn er ook een aantal lekkages geweest. Na deze provisorisch te hebben verholpen, is het plan om deze in 2014 te inventariseren en definitief te verhelpen. Ook de bar was aan verandering toe dit jaar. Daar is 2 keer een nieuwe vloer in gegaan en vooralsnog naar ieders tevredenheid. Ook het barman zijn is natuurlijk veranderd. De tap is afgelopen jaar verdwenen en heeft toch tot positieve reacties geleid. De bardiensten zijn altijd bezet en worden prima ingevuld. Dank daarvoor. Wouter Blok Woerden, maart 2014 pagina 6

7 7 Jaarverslag Taakgroep Sportief Trainingen Elke dinsdag- en woensdagavond wordt er nog steeds getraind bij TTV Woerden. Qua planning is het al jaren constant. 2 jeugdgroepen en een seniorengroep per avond. Op dinsdag worden de trainingen verzorgd door Hans Lingen en op woensdag door Henry van der Leeden. Helaas is de opkomst op alle trainingen aan het afnemen. Het aantal senioren dat zich opgeeft voor een training neemt af. Maar de senioren die zich op hebben gegeven, zijn niet allemaal even vaak aanwezig. Bij de jeugdtrainingen is de opkomst ook gering te noemen. Enerzijds door de ongelukkige planning dat er 2 dagen achter elkaar een training op de kalender staat, anderzijds omdat steeds meer kinderen meerdere sporten en andere activiteiten beoefenen. Hierdoor worden er keuzes gemaakt bij het invullen van de avonden. De gehele trainingsopzet, zowel op gebied van planning als kosten, verdient extra aandacht het komend jaar. Uiteindelijk willen we als vereniging zo goed mogelijk in de behoefte van de leden voorzien en moet dit gepaard gaan met een financieel passend plaatje. Gelukkig is er ook nog een groep tafeltennissers die deze negatieve trend doorbreekt, en waar er dus steeds meer deelnemers aanwezig zijn: de donderdagmiddag recreanten. De groep bestaat in het voorjaar van 2014 inmiddels uit 19 deelnemers. Juist de tegenovergestelde reden om ook eens met deze groep in gesprek te gaan over de toekomstplannen. Is er wellicht behoefte aan uitbreiding van de speeltijden? Competitie Na een onrustige periode met veel wisselingen in teamsamenstellingen en speelniveaus, lijkt de rust op dit vlak weer wat wedergekeerd. Het eerste seniorenteam heeft versterking van buitenaf aangetrokken, waarmee de ambities om structureel op minimaal hoofdklasseniveau uit te komen, uitgesproken worden. Ook bij de andere teams is het niveau per team steeds beter gelijkmatig verdeeld waardoor er meer sportieve successen geboekt worden en kunnen gaan worden. Jeugd Ondanks de vergrote aandacht voor de jeugd, hebben we hier wederom een stapje terug moeten doen. Het eerste jeugdteam is uiteen gevallen door nieuwe interesses van de spelers uit dit team. Daarnaast maakt het hebben van te weinig spelers van een gelijk niveau de teamindeling ook niet eenvoudiger. Gelukkig krijgen we structureel toch nieuwe aanmeldingen van jeugdleden binnen via de hernieuwde website. Deze geïnteresseerden krijgen een warm welkom en worden natuurlijk gevraagd om ook mee te doen in de competitieteams. Hopelijk kunnen we dit animo vergroten het komende jaar. Het bereiken van meer potentiële jeugdleden is een must voor het toekomstbestendig maken van onze jeugdteams. In het najaar van 2013 is een eerste poging gedaan om een basisscholentoernooi te organiseren voor Woerdense basisscholen. Een zeer geringe respons was echter het resultaat. We zullen dus actiever de scholen moeten gaan benaderen, bij ze langs gaan, een praatje houden in de klassen en gericht de kinderen uitnodigen. Omdat dit tijd en dus vrijwilligers vraagt, is inmiddels een oproep gedaan wie zich hiervoor willen inzetten. Enkele aanmeldingen zijn reeds binnen, maar aanmelden kan nog steeds. De hernieuwde plannen voor een basisscholentoernooi bestaan uit een afgeslankte vorm voor een selecte groep scholen uit de buurt van de vereniging. Laten we hopen dat in het jaarverslag van volgend jaar een terugblik op een positief verlopen evenement kan worden gegeven. Jaap Groeneweg Woerden, maart 2014 pagina 7

8 8 Jaarverslag Taakgroep Communicatie & PR Communicatie wordt wel gezien als het smeermiddel binnen een organisatie of vereniging. Het zorgt ervoor dat de vereniging soepel blijft lopen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Naast lof voor de communicatie is er ook kritiek, en zo hoort dat ook. Want aan de communicatie valt altijd wel wat te verbeteren. Communicatie in het clubgebouw Veel communicatie binnen TTV Woerden vindt plaats in het clubgebouw. Bijvoorbeeld via het informatiebord en natuurlijk aan de bar. Een perfecte plek om informatie uit te wisselen. Aan de bar vangen we signalen op over wat er beter kan en waar mogelijk doen we daar iets mee. Wanneer het bestuur het nodig vindt, wordt er een digitale mailing naar de leden verstuurd. Op deze manier brengen we leden op de hoogte van belangrijke of interessante zaken die aan de orde zijn. Iedereen die zijn of haar mailadres heeft opgegeven, ontvangt in principe deze mailings. In 2013 is hier geregeld gebruik van gemaakt, vaak via de voorzitter, om leden op de hoogte te brengen. Website en social media De nieuwe website die najaar 2012 is gelanceerd, heeft een goede start gehad qua bezoek. Er worden statistieken bijgehouden. Hoewel helaas niet het volledige jaar is gemeten, enkele cijfers: - Er zijn in 2013 meer dan pagina s op de website bezocht; - Èr zijn in 2013 meer dan unieke bezoekers op de website geweest; - Er werden in 2013 gemiddeld meer dan 3 pagina s per bezoek bekeken. - De homepage is het best bezocht, op 2. de pagina Competitie Senioren (NAS), op 3. het Nieuws. Er wordt geregeld een nieuwtje geplaatst. Het is altijd veel werk een website goed bij te houden. Het is niet gelukt om alle wensen om te zetten in verbeteringen, ook omdat het aantal vrijwilligers dat meehielp aan de website beperkt is gebleven. Maar er wordt aan gewerkt; een website is nooit af. Evenementen en activiteiten Er zijn in 2013 diverse terugkerende en nieuwe evenementen georganiseerd die ervoor hebben gezorgd dat de vereniging mag terugkijken op een levendig verenigingsjaar. Dit is goed voor de ledenbinding. Ledenwerfacties zijn in 2013 niet uit de verf gekomen. Sponsoring In 2013 is gewerkt aan nieuwe sponsorpakketten acties voor sponsorwerving, en daarnaast, niet in de laatste plaats, aan acties voor ledenwerving en ledenbinding. Dit zal in 2014 verder vorm krijgen. PR Public Relations is bedoeld om een goed imago in stand te houden of het imago te verbeteren bij de buitenwereld. De sportlessen van de Kalsbeek bij TTV Woerden het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld te zien als PR. Het levert niet direct concreet resultaat op (in leden), maar zet onze vereniging wel in een positief licht. Ook het open Sterk-Zwak toernooi draagt elk jaar bij aan de PR. Pers Het bestuur hecht belang aan aandacht in de lokale en regionale pers voor de tafeltennissport en voor de vereniging. Gratis publiciteit in de plaatselijke pers blijkt helaas niet meer zo gemakkelijk te realiseren als een aantal jaren geleden. Maar af en toe hebben we toch nog een artikeltje in de plaatselijke pers weten te publiceren. Jelle IJpma heeft daar enkele keren aan bijgedragen. Clubblad Smash!, het clubblad van TTV Woerden, was ook in 2013 weer een leuk, belangrijk en goedlopend communicatiemiddel voor de leden. Er werden weer 5 edities gemaakt onder leiding van Adri Fase. Meer lees je hierna in het eigen jaarverslag van Smash! Pieter Hagebout Woerden, maart 2014 pagina 8

9 9 Jaarverslag Clubblad Smash! In 2013 brachten we traditiegetrouw 5 clubbladen uit; 2 nummers in het voorjaar en 3 in het najaar. In alle clubbladen brachten we wedstrijdverslagen of sfeerverhalen van het competitieverloop; zowel van de jeugd als van de senioren. Alle teams kwamen aan bod om hun ervaringen, meevallers en/of teleurstellingen over het verloop van de wedstrijden te delen met de lezers van het clubblad. De wedstrijdsecretarissen waren de vaste schrijvers, die hun bijdrage aan het clubblad leverden. Walter Stevenhaven beschreef de resultaten van de seniorencompetitie, Trudie Lammers versloeg de voorjaarcompetitie van de junioren; Gerrit Kuip nam het na de zomer van haar over voor het najaar. Voorzitter Joost van Iersel brengt elke editie de wetenswaardigheden van het bestuur. De redactie deed nooit tevergeefs een beroep op de competitieteams om een verslag te schrijven en op die manier een bijdrage aan het clubblad te leveren, waarmee we een gevarieerd blad krijgen. De traditie om in elk clubblad een interview met één van de leden op te nemen, is voortgezet. In het eerste nummer van 2013 interviewden we Eloy Jacobs, in het tweede nummer maakten we kennis met de veelzijdigheid van trainer Henry van Leeden, na de vakantie spraken we met één van de leden van de donderdagmiddaggroep Ed Leander, in het oktobernummer stond het interview met recreant Mathijs Mekes en in december sloten we het jaar af met Rob Hazeleger. De leden kregen zelf ook de gelegenheid om iemand in het zonnetje te zetten en aan te wijzen om een stukje te schrijven voor de rubriek Van Pen tot Pen. Daarin konden we dit jaar stukjes lezen van Theo Aarsen, Henk Kloosterboer, Frans Vianen en Gerry van de Bruggen. In december ontbrak het de schrijver aan tijd en inspiratie; we hielden het tegoed tot het eerst nummer van het nieuwe jaar. Ook de verslagen van de deelname aan de afdelingskampioenschappen, de open Montfoortse, de open Zeister en andere toernooien van verenigingen in onze regio ontbraken niet. Ook de deelnemers aan de jaarlijkse uitwisseling met Hoogland (Pieter Snoek) en het jaarlijkse invitatietoernooi in Sint Annaland (Wouter Blok) waren bereid een sfeerimpressie te leveren. Natuurlijk werd er ook uitgebreid aandacht gegeven aan de 3 belangrijkste toernooien van onze eigen verenigingen: het Sterk-zwak-toernooi in januari, de clubkampioenschappen in mei en de dubbelkampioenschappen in december. Columnist André Deux leverde voor elke editie weer een mix van ernst en humor, waarin hij zowel dagelijkse onderwerpen als tafeltennisbelevenissen beschreef. Verder hebben we met Henk Kloosterboer en Theo Aarsen een paar leden in onze vereniging, die in elk nummer een zelfgeproduceerde kleurplaat leveren voor onze jongste jeugdleden of de (klein)kinderen van de senioren van onze club. De redactie is dank verschuldigd aan allen die in 2013 een bijdrage leverden aan het clubblad. Niet alleen de schrijvers, maar ook de bezorgers, die de bladen in Woerden verspreiden. Onze dank gaat uit naar Hielke Postma, Nico van Vliet, Henk Cornelisse, Joost van Iersel, Piet Pels, Ton van Ooijen, Raymond Sol en Hans Pfaff, die steeds bereid zijn om Smash in hun wijk te verspreiden. Bedankt daarvoor. Tenslotte ook dank aan het Frank, die zorgt voor een actuele ledenlijst en stickers. De redactie heeft het voornemen om ook in 2014 tenminste 5 edities van het clubblad uit te brengen. In het jubileumjaar van de vereniging heeft de redactie ook plannen voor een jubileumnummer. De redactie van clubblad Smash! Woerden, maart 2014 Adri Fase, Dijon Groenleer, Bert Pfaff en Nico van Vliet pagina 9

10 10 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Senioren Voorjaarscompetitie In het voorjaar van 2013 werd er gestart met 11 teams in de afdelingscompetitie. In totaal speelden er 41 heren en 3 dames in deze teams mee. 1 x 1e klasse 1 x 2e klasse 2 x 3e klasse 4 x 4e klasse 3 x 5e klasse Hierbij degradeerden de teams 8, 9, 10 en 11 en promoveerde het 1ste team. Najaarscompetitie In het najaar van 2013 speelden 11 teams van Woerden. In totaal speelden er 41 heren en 3 dames bij deze teams. 1 x Hoofdklasse 2 x 2e klasse 1 x 3e klasse 3 x 4e klasse 1 x 5e klasse 3 x 6e klasse Helaas waren er dit seizoen geen kampioenen en degradeerden team 1 en 2. Inde overstap van het najaar van 2012 naar het voorjaar van 2013 zijn we helaas Bulanda Przemyslaw, Laurens van Herpen, Hielke Postma en Joost Zaal als competitiespelers kwijtgeraakt. Hier zijn toen geen nieuwe spelers voor teruggekomen. Tijdens de zomer zijn ook Maarten Kuip en Tom Schermer gestopt met de competitie, echter hebben we toen wel nieuwe spelers erbij gekregen, namelijk Stephan Bont en Rob Hazeleger. Overzicht resultaten voorjaarscompetitie 2013 Overzicht resultaten najaarscompetitie 2013 Team Klasse Plaats Team Klasse Plaats Woerden 1 1e klasse 1 Woerden 1 Hoofdklasse 6 Woerden 2 2e klasse 4 Woerden 2 2e klasse 6 Woerden 3 3e klasse 2 Woerden 3 2e klasse 4 Woerden 4 Buiten mededinging Woerden 4 3e klasse 2 Woerden 5 4e klasse 2 Woerden 5 4e klasse 3 Woerden 6 4e klasse 4 Woerden 6 4e klasse 4 Woerden 7 4e klasse 4 Woerden 7 4e klasse 2 Woerden 8 4e klasse 6 Woerden 8 5e klasse 2 Woerden 9 5e klasse 6 Woerden 9 6e klasse 2 Woerden 10 5e klasse 6 Woerden 10 6e klasse 3 Woerden 11 5e klasse 6 Woerden 11 6e klasse 6 Walter Stevenhagen Utrecht, maart 2014 NB. Resultaten van afgelopen jaren zijn ook te bekijken op (zoek op Woerden). pagina 10

11 11 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Jeugd In de voorjaarscompetitie 2013 speelde we met drie jeugdteams, waarvan er één in de starterscompetitie uit kwam. Het eerste team werd kampioen en promoveerde daardoor naar de tweede klasse. Ook het tweede team werd kampioen en promoveerde naar de derde klasse, In het najaar kwamen we uit met vier teams, waarvan één starters team. Helaas geen kampioenen. In het voorjaar speelden 8 kinderen in de competitie. In het najaar waren er dat 11. Overzicht resultaten voorjaarscompetitie Overzicht resultaten voorjaarscompetitie Team Klasse Plaats Team Klasse Plaats Jeugd 1 3e klasse 1 Jeugd 1 3e klasse 4 Jeugd 2 5e klasse 1 Jeugd 2 5e klasse 3 Jeugd 3 Starters Jeugd 3 6e klasse 6 Jeugd 4 Starter 13 De clubkampioenschappen was bezet met 5 jeugdleden. Chris Pfaff werd clubkampioen. Gerrit Kuip Woerden, maart 2014 pagina 11

12 12 Tafeltennisvereniging Woerden Financieel jaarverslag 2013 pagina 12

13 13 Financieel jaarverslag Financieel gezien heeft de vereniging in 2013 een slecht jaar gedraaid. Sommige posten zijn gunstig uitgevallen, maar daar staat een groot aantal posten tegenover die (behoorlijk) ongunstig zijn uitgevallen. Enkele acties die het bestuur naar aanleiding van deze resultaten van plan zijn door te voeren, zijn in de begroting van 2015 doorgevoerd. Zie hieronder voor een uitgebreide toelichting op de mee- en tegenvallers die de club gedurende het jaar te verduren heeft gehad. Vorig jaar is tijdens de ALV besproken of facturen en/of barbonnen op vrijwillige basis via automatische incasso geïnd kunnen worden. Vanwege de ontwikkelingen rondom IBAN-nummers en het uitstellen van de verplichting voor banken om hier aan te voldoen, is dit nog niet verder uitgezocht. Let op: de Balans en Verlies- en winstrekening zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie! Frank van Berkum, penningmeester Woerden, februari 2013 Balans ACTIVA PASSIVA Gebouwen 0 0 Eigen vermogen 45,246 45,267 Inventaris 2, Lening 0 0 Voorraad 3,357 3,467 Onderhoudsreserve 3,877 3,877 Waarborgsommen Reservering nieuwbouw 6,000 6,000 Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen 1,215 2,721 Vooruit betaalde bedragen Vooruit ontvangen bedragen 0 25 Debiteuren 1, Crediteuren 0 0 Liquide middelen 49,523 49,070 Resultaat 21-2,812 56,359 55,078 56,359 55,078 Toelichting: - De waarde van de inventaris is gedaald, omdat hier een subsidie voor de AED tegenover is komen te staan; - De voorraad betreft voorraad aan clubshirts en batjes en de voorraad van de kantine (inclusief statiegeld); - De post Nog te ontvangen bedragen bestaat uit nog te ontvangen rente over 2013Q4 ( 122) en een vergoeding voor verzorgde sportlessen voor het Kalsbeek College ( 625); - Het vooruitbetaalde bedrag betreft de kosten voor de Jubileum-advertentie; - De post debiteuren bestaat uit openstaande facturen ( 640) en barbonnen op de club ( 286); - Het nog te betalen bedrag betreft openstaande facturen bij Ivar van der Berg ( 1600), de afrekening van gas en elektra over 2013 ( 900), en het december clubblad ( 221). pagina 13

14 14 Verlies- en winstrekening 2013 Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie KOSTEN OPBRENGSTEN Afschrijvingskosten Contributie 13,558 15,060 13,345 Gebouw Contributie 13,886 15,220 13,345 Inventaris Afschrijving contributie Gebouwen 17,286 18,155 19,417 Reclame en sponsoring 1,198 1, Huurkosten grond 2,670 2,750 2,731 Advertenties en reclameborden Rente lening Fortis Sponsoring Energie en water 7,599 8,405 9,380 Afschrijving Reclame en sponsoring -325 Verzekeringen gebouw 1,522 1, Belastingen en vergunningen 1,382 1,430 1,513 Subsidies Onderhoudskosten gebouwen 2,055 2,210 2,905 Onderhoudskosten reservering Kantine 6,723 7,250 6,508 Reservering herbouw Kosten kantine Schoonmaakkosten gebouwen 2,057 1,730 1,993 Inkoop kantine -6,212-7,325-6,782 Opbrengsten kantine 13,261 15,115 13,349 Wedstrijden en trainingen 8,223 9,070 8,615 Kosten NTTB 3,660 3,740 3,372 Verkoop shirts/materiaal Kosten competitie Inkoopkosten shirts/materiaal Toernooikosten Shirts/materiaal Ballen/klein materiaal ,053 Trainingskosten 3,698 3,670 3,210 Verhuur zaal 4,560 4,720 4,628 Trainingskosten 6,041 6,120 5,725 Bijdrage training -2,343-2,450-1,790 Diverse opbrengsten 1,409 1,020 1,363 Vergoeding verzorgen training Verzekeringskosten leden/bestuur Nevenactiviteiten 0 1,286 Clubblad 1,209 1,410 1,208 Algemene zaken Contributie Sportraad Kamer van Koophandel Representatiekosten Bestuurskosten Administratiekosten Telefoonkosten Rente bankrekeningen Diverse kosten Totaal kosten 27,469 29,240 30,358 Totaal opbrengsten 27,490 29,240 27,546 Resultaat ,812 In boekjaar 2013 heeft TTV Woerden een verlies van 2,812 geleden. Dit verlies wordt veroorzaakt door het saldo van mee- en tegenvallers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mee- en tegenvallers Meevallers: Lagere verzekeringskosten ( 750): we zijn overgestapt op een nieuwe verzekeraar waardoor de kosten veel lager zijn. Lagere kosten NTTB / competitie ( 750): vanwege het lagere aantal leden zijn de kosten ook lager. Lagere trainingskosten ( 450): de betalingen aan de trainers zijn lager, de bijdrage vanuit de leden zijn lager, maar daarnaast verzorgt trainer Henry van der Leeden af en toe lessen voor het Kalsbeek College. Dit heeft geleid tot extra inkomsten. Lagere kosten clubblad ( 200): door het lagere aantal leden is de oplage lager en de bijbehorende kosten dus ook. Hogere diverse opbrengsten ( 350): de NTTB Ecotaks (tegemoetkoming voor gemaakte energiekosten) is hoger uitgevallen dan begroot. Nevenactiviteiten ( 1300): het bedrijf Groenendijk Bedrijfskleding heeft een bedrijfsfeest georganiseerd op de club, met deze winst tot gevolg. pagina 14

15 15 Tegenvallers: Hogere energiekosten ( 1000): dit is veroorzaakt door problemen met de cv-ketel, waardoor het verwarmen van het gebouw onregelmatig ging en meer gas kostte dan nodig. Daarnaast is de belasting op energie gestegen. Hogere onderhoudskosten ( 700): dit is veroorzaakt door enkele grote kosten, waaronder het maken van het rookafdak, het installeren van lampen en sensoren, onderhoud aan Chakka (nieuwe vloer), aanschaf van het whiteboard, en werkzaamheden aan cv-ketel, goten en leidingen. Hogere schoonmaakkosten ( 200): de gerealiseerde kosten liggen in lijn met de kosten van vorig jaar. Hogere kosten ballen/klein materiaal ( 650): er is geïnvesteerd in trainingsmateriaal en er zijn redelijk veel ballen gekocht. Tegenvallende renteopbrengsten ( 370): de rente daalt de laatste maanden/jaren hard. Onvoorziene diverse kosten ( 350): de club heeft de kosten voor een AED-trainingscursus betaald voor verschillende leden. Tegenvallende contributieopbrengsten ( 1700): het aantal leden is lager dan het aantal leden waar de contributie op begroot is. Tegenvallende reclame en sponsoropbrengsten ( 325): er zijn twee sponsors vanwege verschillende redenen gestopt met sponsoring. Tegenvallende kantineopbrengsten ( 750): minder leden dan begroot kopen in totaal ook minder aan de bar. Tegenvallende shirtopbrengsten ( 400): de shirtjes worden tegenwoordig voor 10 verkocht, terwijl ze voor 20 op de balans staan. Elke keer dat een shirtje verkocht wordt, leidt dat tot een verlies op de voorraad van shirtjes. Samenvatting van bovenstaande Totaal bovenstaande meevallers: 3,800 Totaal bovenstaande tegenvallers: -6,445 Te verklaren uit kleine verschillen: -167 Resultaat: -2,812 pagina 15

16 16 Tabel 1: Afschrijvingen (ultimo 2013) Cumulatieve afschrijving t/m vorig jaar Bedrag afschrijving per jaar Totaal inventaris 13, , , Tabel 2: Afschrijvingen (ultimo 2014, verwacht) Cumulatieve afschrijving t/m vorig jaar Bedrag afschrijving per jaar Jaar van Aanschaf Periode van Boekwaarde Restjaren Bedrag afschrijving Boekwaarde aanschaf waarde afschrijving openingsbalans huidig jaar einde jaar Speeltafels (3) , , AED ultimo , , , subsidie AED primo , , Jaar van Aanschaf Periode van Boekwaarde Restjaren Bedrag afschrijving Boekwaarde aanschaf waarde afschrijving openingsbalans huidig jaar einde jaar AED , , , subsidie AED , pagina 16

17 17 * Het exacte waterverbruik is niet bekend, maar de kosten voor water wel. Op basis van historisch gemiddelde waterkosten is het waterverbruik geschat. pagina 17

18 18 Vanaf 2001 is het aantal senioren gesplitst in senioren, niet recreanten (naam: senioren) en senioren, recreanten. Voor die tijd is alleen het totaal aantal senioren weergegeven (naam: senioren). De rubriek senioren heeft dus een andere betekenis voor en vanaf Het verloop in de senioren is in 2013 beperkt geweest, netto is het aantal zelfs gestegen. Bij de jeugd is het verloop groot, en vrijwel het hele eerste jeugdteam is gestopt. Toch zijn er gedurende het jaar telkens nieuwe leden bijgekomen, waardoor het aantal jeugdleden iets gegroeid is. Verslag kascontrolecommissie De verklaring van de kascontrolecommissie zal tijdens de ALV op 17 april 2014 worden overhandigd. pagina 18

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Smash 73/Yob - Uden. Sportief & Plezier. December 2014. WWW.TTVsmash73.nl

Tafeltennisvereniging Smash 73/Yob - Uden. Sportief & Plezier. December 2014. WWW.TTVsmash73.nl Tafeltennisvereniging Smash 73/Yob - Uden Sportief & Plezier December 2014 WWW.TTVsmash73.nl Page 2 Van de voorzitter We kijken terug op een jaar met diverse wijzigingen. Enkele verhuizingen hebben we

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie