Tafeltennisvereniging. Woerden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tafeltennisvereniging. Woerden"

Transcriptie

1 Tafeltennisvereniging Woerden Jaarverslag 2013

2 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen Samenstelling bestuur 4 Overzicht commissies en functionarissen 4 Ereleden 5 Taakgroepen bestuur Jaarverslag Taakgroep Gebouw- en Barbeheer 6 Jaarverslag Taakgroep Sportief 7 Jaarverslag Taakgroep Communicatie & PR 8 Clubblad Smash! Jaarverslag Clubblad Smash! 9 Wedstrijdzaken Senioren Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Senioren 10 Wedstrijdzaken Jeugd Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Jeugd 11 Financiële zaken Financieel jaarverslag 12 Verslag kascontrolecommissie 18 Pagina pagina 2

3 3 Voorwoord Voor je ligt het Jaarverslag 2013 van Tafeltennisvereniging Woerden. Het jaar in aanloop naar ons 40- jarig jubileum! Een belangrijk jaar, waarin bestaande ideeën tot wasdom zijn gekomen en nieuwe plannen zijn ontstaan. Alles vanzelfsprekend in dienst van de vooruitgang van onze mooie vereniging. Een jaarverslag is geen jaarverslag zonder de nodige (financiële) verslagen. Over de inhoud van deze verslagen zal ik niets verklappen. Deze kunt u namelijk het beste gewoon zelf lezen. Wel wil ik in dit voorwoord memoreren dat we weer een jaar achter de rug hebben vol met activiteiten en belevenissen. Zonder dat de lijst uitputtend is noem ik u: de interne reanimatiecursus, verschillende onderhoudsdagen, de eerste ALV met het nieuwe bestuur, een vriendjestoernooi, de eerste editie van de Cup van Woerden, vele tafeltennislessen aan het Kalsbeek college, bedrijfsuitjes georganiseerd door onze club enzovoort. Ik wil alle vrijwilligers van harte bedanken voor jullie fantastische inzet en energie! Ook alle supporters, deelnemers en bezoekers wil ik van harte danken. Samen hebben we er een goed jaar van gemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in dan ook 2014 een heel mooi (jubileum)jaar gaat worden. Namens het bestuur, Joost van Iersel, Voorzitter Utrecht, maart 2014 pagina 3

4 4 Samenstelling bestuur De samenstelling van het bestuur na de ALV in april was als volgt: Joost van Iersel Pieter Hagebout Frank van Berkum Wouter Blok Jaap-Joris Groeneweg Voorzitter Secretaris & kartrekker Taakgroep Communicatie & PR Penningmeester Kartrekker Taakgroep Gebouw- en Barbeheer Kartrekker Taakgroep Sportief Rooster van aftreden: 2014 Joost van Iersel Frank van Berkum Wouter Blok Jaap-Joris Groeneweg 2015 Pieter Hagebout Overzicht commissies en functionarissen Jubileumcommissie Ledenadministratie Facturatie Wedstrijdsecretaris senioren Wedstrijdsecretaris junioren Trainers Kascontrolecommissie Redactie Sport Overdag (do.middag recreanten) Barbeheer Webbeheer Gerrit Kuip Theo Aarsen Toon van Oeveren Rick Streng Hans Pfaff Chris Pfaff Frank van Berkum Frank van Berkum Walter Stevenhagen Gerrit Kuip Hans Lingen Henry van der Leeden Raymond Sol Hetty de Joode Tom Streng (plv. lid) Adri Fase Dijon Groenleer Bert Pfaff Nico van Vliet Eef Inklaar Toon van Oeveren, Wouter Blok Pieter Hagebout, Joost van Iersel Ledenaantal per 31 december 90. Zie voor meer informatie de tabel op pagina 18. pagina 4

5 5 Ereleden Vereniging Theo Aarsen Aad van Belle Klaas de Haan Kees de Joode NTTB Eef Inklaar NTTB afdeling Utrecht Aad van Belle Zilveren Speld van de afdeling Utrecht Leden in het bezit van de Zilveren Speld van de NTTB afdeling Utrecht Theo Aarsen Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden Woerden pagina 5

6 6 Jaarverslag Taakgroep Gebouw- en Barbeheer Na in het eerste jaar druk geweest te zijn met het meerjarig onderhoudsplan, is het dit jaar qua gebouw en barbeheer een stuk rustiger geweest. Dit afgelopen jaar zijn er natuurlijk een aantal klusdagen geweest, waardoor ons gebouw er weer een stukje frisser uitziet. Zo zijn alle muren en plafonds gesausd. Wat ook een verandering is geweest, is dat het gebouw een aantal keer is uitgeleend aan de Kalsbeek. We hebben dit vooral gemerkt in het verzetten van tafels. Helaas is het ook wel eens voorgekomen dat er op de maandagavond in een andere opstelling is gespeeld. Hoewel de reacties daarop niet heel positief waren hoop ik toch dat er enig begrip is, als we kijken naar de omstandigheden, namelijk Toon en zijn gezondheid, en ik met mijn werk. Wij houden ons dan ook graag aanbevolen voor iemand die daarin of op andere wijze een handje wil toesteken. Het grootste probleem was afgelopen jaar de ketel. We hebben meerdere malen een extern bedrijf in moeten schakelen om de problemen te verhelpen. Uiteindelijk hebben we als bestuur besloten om een onderhoudscontract af te sluiten met NGA van Beek. Nadat deze is afgesloten is er via Atag dit jaar groot onderhoud gepleegd, en hoop ik dat de problemen verleden tijd is. Daarnaast zijn er ook een aantal lekkages geweest. Na deze provisorisch te hebben verholpen, is het plan om deze in 2014 te inventariseren en definitief te verhelpen. Ook de bar was aan verandering toe dit jaar. Daar is 2 keer een nieuwe vloer in gegaan en vooralsnog naar ieders tevredenheid. Ook het barman zijn is natuurlijk veranderd. De tap is afgelopen jaar verdwenen en heeft toch tot positieve reacties geleid. De bardiensten zijn altijd bezet en worden prima ingevuld. Dank daarvoor. Wouter Blok Woerden, maart 2014 pagina 6

7 7 Jaarverslag Taakgroep Sportief Trainingen Elke dinsdag- en woensdagavond wordt er nog steeds getraind bij TTV Woerden. Qua planning is het al jaren constant. 2 jeugdgroepen en een seniorengroep per avond. Op dinsdag worden de trainingen verzorgd door Hans Lingen en op woensdag door Henry van der Leeden. Helaas is de opkomst op alle trainingen aan het afnemen. Het aantal senioren dat zich opgeeft voor een training neemt af. Maar de senioren die zich op hebben gegeven, zijn niet allemaal even vaak aanwezig. Bij de jeugdtrainingen is de opkomst ook gering te noemen. Enerzijds door de ongelukkige planning dat er 2 dagen achter elkaar een training op de kalender staat, anderzijds omdat steeds meer kinderen meerdere sporten en andere activiteiten beoefenen. Hierdoor worden er keuzes gemaakt bij het invullen van de avonden. De gehele trainingsopzet, zowel op gebied van planning als kosten, verdient extra aandacht het komend jaar. Uiteindelijk willen we als vereniging zo goed mogelijk in de behoefte van de leden voorzien en moet dit gepaard gaan met een financieel passend plaatje. Gelukkig is er ook nog een groep tafeltennissers die deze negatieve trend doorbreekt, en waar er dus steeds meer deelnemers aanwezig zijn: de donderdagmiddag recreanten. De groep bestaat in het voorjaar van 2014 inmiddels uit 19 deelnemers. Juist de tegenovergestelde reden om ook eens met deze groep in gesprek te gaan over de toekomstplannen. Is er wellicht behoefte aan uitbreiding van de speeltijden? Competitie Na een onrustige periode met veel wisselingen in teamsamenstellingen en speelniveaus, lijkt de rust op dit vlak weer wat wedergekeerd. Het eerste seniorenteam heeft versterking van buitenaf aangetrokken, waarmee de ambities om structureel op minimaal hoofdklasseniveau uit te komen, uitgesproken worden. Ook bij de andere teams is het niveau per team steeds beter gelijkmatig verdeeld waardoor er meer sportieve successen geboekt worden en kunnen gaan worden. Jeugd Ondanks de vergrote aandacht voor de jeugd, hebben we hier wederom een stapje terug moeten doen. Het eerste jeugdteam is uiteen gevallen door nieuwe interesses van de spelers uit dit team. Daarnaast maakt het hebben van te weinig spelers van een gelijk niveau de teamindeling ook niet eenvoudiger. Gelukkig krijgen we structureel toch nieuwe aanmeldingen van jeugdleden binnen via de hernieuwde website. Deze geïnteresseerden krijgen een warm welkom en worden natuurlijk gevraagd om ook mee te doen in de competitieteams. Hopelijk kunnen we dit animo vergroten het komende jaar. Het bereiken van meer potentiële jeugdleden is een must voor het toekomstbestendig maken van onze jeugdteams. In het najaar van 2013 is een eerste poging gedaan om een basisscholentoernooi te organiseren voor Woerdense basisscholen. Een zeer geringe respons was echter het resultaat. We zullen dus actiever de scholen moeten gaan benaderen, bij ze langs gaan, een praatje houden in de klassen en gericht de kinderen uitnodigen. Omdat dit tijd en dus vrijwilligers vraagt, is inmiddels een oproep gedaan wie zich hiervoor willen inzetten. Enkele aanmeldingen zijn reeds binnen, maar aanmelden kan nog steeds. De hernieuwde plannen voor een basisscholentoernooi bestaan uit een afgeslankte vorm voor een selecte groep scholen uit de buurt van de vereniging. Laten we hopen dat in het jaarverslag van volgend jaar een terugblik op een positief verlopen evenement kan worden gegeven. Jaap Groeneweg Woerden, maart 2014 pagina 7

8 8 Jaarverslag Taakgroep Communicatie & PR Communicatie wordt wel gezien als het smeermiddel binnen een organisatie of vereniging. Het zorgt ervoor dat de vereniging soepel blijft lopen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Naast lof voor de communicatie is er ook kritiek, en zo hoort dat ook. Want aan de communicatie valt altijd wel wat te verbeteren. Communicatie in het clubgebouw Veel communicatie binnen TTV Woerden vindt plaats in het clubgebouw. Bijvoorbeeld via het informatiebord en natuurlijk aan de bar. Een perfecte plek om informatie uit te wisselen. Aan de bar vangen we signalen op over wat er beter kan en waar mogelijk doen we daar iets mee. Wanneer het bestuur het nodig vindt, wordt er een digitale mailing naar de leden verstuurd. Op deze manier brengen we leden op de hoogte van belangrijke of interessante zaken die aan de orde zijn. Iedereen die zijn of haar mailadres heeft opgegeven, ontvangt in principe deze mailings. In 2013 is hier geregeld gebruik van gemaakt, vaak via de voorzitter, om leden op de hoogte te brengen. Website en social media De nieuwe website die najaar 2012 is gelanceerd, heeft een goede start gehad qua bezoek. Er worden statistieken bijgehouden. Hoewel helaas niet het volledige jaar is gemeten, enkele cijfers: - Er zijn in 2013 meer dan pagina s op de website bezocht; - Èr zijn in 2013 meer dan unieke bezoekers op de website geweest; - Er werden in 2013 gemiddeld meer dan 3 pagina s per bezoek bekeken. - De homepage is het best bezocht, op 2. de pagina Competitie Senioren (NAS), op 3. het Nieuws. Er wordt geregeld een nieuwtje geplaatst. Het is altijd veel werk een website goed bij te houden. Het is niet gelukt om alle wensen om te zetten in verbeteringen, ook omdat het aantal vrijwilligers dat meehielp aan de website beperkt is gebleven. Maar er wordt aan gewerkt; een website is nooit af. Evenementen en activiteiten Er zijn in 2013 diverse terugkerende en nieuwe evenementen georganiseerd die ervoor hebben gezorgd dat de vereniging mag terugkijken op een levendig verenigingsjaar. Dit is goed voor de ledenbinding. Ledenwerfacties zijn in 2013 niet uit de verf gekomen. Sponsoring In 2013 is gewerkt aan nieuwe sponsorpakketten acties voor sponsorwerving, en daarnaast, niet in de laatste plaats, aan acties voor ledenwerving en ledenbinding. Dit zal in 2014 verder vorm krijgen. PR Public Relations is bedoeld om een goed imago in stand te houden of het imago te verbeteren bij de buitenwereld. De sportlessen van de Kalsbeek bij TTV Woerden het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld te zien als PR. Het levert niet direct concreet resultaat op (in leden), maar zet onze vereniging wel in een positief licht. Ook het open Sterk-Zwak toernooi draagt elk jaar bij aan de PR. Pers Het bestuur hecht belang aan aandacht in de lokale en regionale pers voor de tafeltennissport en voor de vereniging. Gratis publiciteit in de plaatselijke pers blijkt helaas niet meer zo gemakkelijk te realiseren als een aantal jaren geleden. Maar af en toe hebben we toch nog een artikeltje in de plaatselijke pers weten te publiceren. Jelle IJpma heeft daar enkele keren aan bijgedragen. Clubblad Smash!, het clubblad van TTV Woerden, was ook in 2013 weer een leuk, belangrijk en goedlopend communicatiemiddel voor de leden. Er werden weer 5 edities gemaakt onder leiding van Adri Fase. Meer lees je hierna in het eigen jaarverslag van Smash! Pieter Hagebout Woerden, maart 2014 pagina 8

9 9 Jaarverslag Clubblad Smash! In 2013 brachten we traditiegetrouw 5 clubbladen uit; 2 nummers in het voorjaar en 3 in het najaar. In alle clubbladen brachten we wedstrijdverslagen of sfeerverhalen van het competitieverloop; zowel van de jeugd als van de senioren. Alle teams kwamen aan bod om hun ervaringen, meevallers en/of teleurstellingen over het verloop van de wedstrijden te delen met de lezers van het clubblad. De wedstrijdsecretarissen waren de vaste schrijvers, die hun bijdrage aan het clubblad leverden. Walter Stevenhaven beschreef de resultaten van de seniorencompetitie, Trudie Lammers versloeg de voorjaarcompetitie van de junioren; Gerrit Kuip nam het na de zomer van haar over voor het najaar. Voorzitter Joost van Iersel brengt elke editie de wetenswaardigheden van het bestuur. De redactie deed nooit tevergeefs een beroep op de competitieteams om een verslag te schrijven en op die manier een bijdrage aan het clubblad te leveren, waarmee we een gevarieerd blad krijgen. De traditie om in elk clubblad een interview met één van de leden op te nemen, is voortgezet. In het eerste nummer van 2013 interviewden we Eloy Jacobs, in het tweede nummer maakten we kennis met de veelzijdigheid van trainer Henry van Leeden, na de vakantie spraken we met één van de leden van de donderdagmiddaggroep Ed Leander, in het oktobernummer stond het interview met recreant Mathijs Mekes en in december sloten we het jaar af met Rob Hazeleger. De leden kregen zelf ook de gelegenheid om iemand in het zonnetje te zetten en aan te wijzen om een stukje te schrijven voor de rubriek Van Pen tot Pen. Daarin konden we dit jaar stukjes lezen van Theo Aarsen, Henk Kloosterboer, Frans Vianen en Gerry van de Bruggen. In december ontbrak het de schrijver aan tijd en inspiratie; we hielden het tegoed tot het eerst nummer van het nieuwe jaar. Ook de verslagen van de deelname aan de afdelingskampioenschappen, de open Montfoortse, de open Zeister en andere toernooien van verenigingen in onze regio ontbraken niet. Ook de deelnemers aan de jaarlijkse uitwisseling met Hoogland (Pieter Snoek) en het jaarlijkse invitatietoernooi in Sint Annaland (Wouter Blok) waren bereid een sfeerimpressie te leveren. Natuurlijk werd er ook uitgebreid aandacht gegeven aan de 3 belangrijkste toernooien van onze eigen verenigingen: het Sterk-zwak-toernooi in januari, de clubkampioenschappen in mei en de dubbelkampioenschappen in december. Columnist André Deux leverde voor elke editie weer een mix van ernst en humor, waarin hij zowel dagelijkse onderwerpen als tafeltennisbelevenissen beschreef. Verder hebben we met Henk Kloosterboer en Theo Aarsen een paar leden in onze vereniging, die in elk nummer een zelfgeproduceerde kleurplaat leveren voor onze jongste jeugdleden of de (klein)kinderen van de senioren van onze club. De redactie is dank verschuldigd aan allen die in 2013 een bijdrage leverden aan het clubblad. Niet alleen de schrijvers, maar ook de bezorgers, die de bladen in Woerden verspreiden. Onze dank gaat uit naar Hielke Postma, Nico van Vliet, Henk Cornelisse, Joost van Iersel, Piet Pels, Ton van Ooijen, Raymond Sol en Hans Pfaff, die steeds bereid zijn om Smash in hun wijk te verspreiden. Bedankt daarvoor. Tenslotte ook dank aan het Frank, die zorgt voor een actuele ledenlijst en stickers. De redactie heeft het voornemen om ook in 2014 tenminste 5 edities van het clubblad uit te brengen. In het jubileumjaar van de vereniging heeft de redactie ook plannen voor een jubileumnummer. De redactie van clubblad Smash! Woerden, maart 2014 Adri Fase, Dijon Groenleer, Bert Pfaff en Nico van Vliet pagina 9

10 10 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Senioren Voorjaarscompetitie In het voorjaar van 2013 werd er gestart met 11 teams in de afdelingscompetitie. In totaal speelden er 41 heren en 3 dames in deze teams mee. 1 x 1e klasse 1 x 2e klasse 2 x 3e klasse 4 x 4e klasse 3 x 5e klasse Hierbij degradeerden de teams 8, 9, 10 en 11 en promoveerde het 1ste team. Najaarscompetitie In het najaar van 2013 speelden 11 teams van Woerden. In totaal speelden er 41 heren en 3 dames bij deze teams. 1 x Hoofdklasse 2 x 2e klasse 1 x 3e klasse 3 x 4e klasse 1 x 5e klasse 3 x 6e klasse Helaas waren er dit seizoen geen kampioenen en degradeerden team 1 en 2. Inde overstap van het najaar van 2012 naar het voorjaar van 2013 zijn we helaas Bulanda Przemyslaw, Laurens van Herpen, Hielke Postma en Joost Zaal als competitiespelers kwijtgeraakt. Hier zijn toen geen nieuwe spelers voor teruggekomen. Tijdens de zomer zijn ook Maarten Kuip en Tom Schermer gestopt met de competitie, echter hebben we toen wel nieuwe spelers erbij gekregen, namelijk Stephan Bont en Rob Hazeleger. Overzicht resultaten voorjaarscompetitie 2013 Overzicht resultaten najaarscompetitie 2013 Team Klasse Plaats Team Klasse Plaats Woerden 1 1e klasse 1 Woerden 1 Hoofdklasse 6 Woerden 2 2e klasse 4 Woerden 2 2e klasse 6 Woerden 3 3e klasse 2 Woerden 3 2e klasse 4 Woerden 4 Buiten mededinging Woerden 4 3e klasse 2 Woerden 5 4e klasse 2 Woerden 5 4e klasse 3 Woerden 6 4e klasse 4 Woerden 6 4e klasse 4 Woerden 7 4e klasse 4 Woerden 7 4e klasse 2 Woerden 8 4e klasse 6 Woerden 8 5e klasse 2 Woerden 9 5e klasse 6 Woerden 9 6e klasse 2 Woerden 10 5e klasse 6 Woerden 10 6e klasse 3 Woerden 11 5e klasse 6 Woerden 11 6e klasse 6 Walter Stevenhagen Utrecht, maart 2014 NB. Resultaten van afgelopen jaren zijn ook te bekijken op (zoek op Woerden). pagina 10

11 11 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat Jeugd In de voorjaarscompetitie 2013 speelde we met drie jeugdteams, waarvan er één in de starterscompetitie uit kwam. Het eerste team werd kampioen en promoveerde daardoor naar de tweede klasse. Ook het tweede team werd kampioen en promoveerde naar de derde klasse, In het najaar kwamen we uit met vier teams, waarvan één starters team. Helaas geen kampioenen. In het voorjaar speelden 8 kinderen in de competitie. In het najaar waren er dat 11. Overzicht resultaten voorjaarscompetitie Overzicht resultaten voorjaarscompetitie Team Klasse Plaats Team Klasse Plaats Jeugd 1 3e klasse 1 Jeugd 1 3e klasse 4 Jeugd 2 5e klasse 1 Jeugd 2 5e klasse 3 Jeugd 3 Starters Jeugd 3 6e klasse 6 Jeugd 4 Starter 13 De clubkampioenschappen was bezet met 5 jeugdleden. Chris Pfaff werd clubkampioen. Gerrit Kuip Woerden, maart 2014 pagina 11

12 12 Tafeltennisvereniging Woerden Financieel jaarverslag 2013 pagina 12

13 13 Financieel jaarverslag Financieel gezien heeft de vereniging in 2013 een slecht jaar gedraaid. Sommige posten zijn gunstig uitgevallen, maar daar staat een groot aantal posten tegenover die (behoorlijk) ongunstig zijn uitgevallen. Enkele acties die het bestuur naar aanleiding van deze resultaten van plan zijn door te voeren, zijn in de begroting van 2015 doorgevoerd. Zie hieronder voor een uitgebreide toelichting op de mee- en tegenvallers die de club gedurende het jaar te verduren heeft gehad. Vorig jaar is tijdens de ALV besproken of facturen en/of barbonnen op vrijwillige basis via automatische incasso geïnd kunnen worden. Vanwege de ontwikkelingen rondom IBAN-nummers en het uitstellen van de verplichting voor banken om hier aan te voldoen, is dit nog niet verder uitgezocht. Let op: de Balans en Verlies- en winstrekening zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de kascontrolecommissie! Frank van Berkum, penningmeester Woerden, februari 2013 Balans ACTIVA PASSIVA Gebouwen 0 0 Eigen vermogen 45,246 45,267 Inventaris 2, Lening 0 0 Voorraad 3,357 3,467 Onderhoudsreserve 3,877 3,877 Waarborgsommen Reservering nieuwbouw 6,000 6,000 Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen 1,215 2,721 Vooruit betaalde bedragen Vooruit ontvangen bedragen 0 25 Debiteuren 1, Crediteuren 0 0 Liquide middelen 49,523 49,070 Resultaat 21-2,812 56,359 55,078 56,359 55,078 Toelichting: - De waarde van de inventaris is gedaald, omdat hier een subsidie voor de AED tegenover is komen te staan; - De voorraad betreft voorraad aan clubshirts en batjes en de voorraad van de kantine (inclusief statiegeld); - De post Nog te ontvangen bedragen bestaat uit nog te ontvangen rente over 2013Q4 ( 122) en een vergoeding voor verzorgde sportlessen voor het Kalsbeek College ( 625); - Het vooruitbetaalde bedrag betreft de kosten voor de Jubileum-advertentie; - De post debiteuren bestaat uit openstaande facturen ( 640) en barbonnen op de club ( 286); - Het nog te betalen bedrag betreft openstaande facturen bij Ivar van der Berg ( 1600), de afrekening van gas en elektra over 2013 ( 900), en het december clubblad ( 221). pagina 13

14 14 Verlies- en winstrekening 2013 Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Begroting Realisatie KOSTEN OPBRENGSTEN Afschrijvingskosten Contributie 13,558 15,060 13,345 Gebouw Contributie 13,886 15,220 13,345 Inventaris Afschrijving contributie Gebouwen 17,286 18,155 19,417 Reclame en sponsoring 1,198 1, Huurkosten grond 2,670 2,750 2,731 Advertenties en reclameborden Rente lening Fortis Sponsoring Energie en water 7,599 8,405 9,380 Afschrijving Reclame en sponsoring -325 Verzekeringen gebouw 1,522 1, Belastingen en vergunningen 1,382 1,430 1,513 Subsidies Onderhoudskosten gebouwen 2,055 2,210 2,905 Onderhoudskosten reservering Kantine 6,723 7,250 6,508 Reservering herbouw Kosten kantine Schoonmaakkosten gebouwen 2,057 1,730 1,993 Inkoop kantine -6,212-7,325-6,782 Opbrengsten kantine 13,261 15,115 13,349 Wedstrijden en trainingen 8,223 9,070 8,615 Kosten NTTB 3,660 3,740 3,372 Verkoop shirts/materiaal Kosten competitie Inkoopkosten shirts/materiaal Toernooikosten Shirts/materiaal Ballen/klein materiaal ,053 Trainingskosten 3,698 3,670 3,210 Verhuur zaal 4,560 4,720 4,628 Trainingskosten 6,041 6,120 5,725 Bijdrage training -2,343-2,450-1,790 Diverse opbrengsten 1,409 1,020 1,363 Vergoeding verzorgen training Verzekeringskosten leden/bestuur Nevenactiviteiten 0 1,286 Clubblad 1,209 1,410 1,208 Algemene zaken Contributie Sportraad Kamer van Koophandel Representatiekosten Bestuurskosten Administratiekosten Telefoonkosten Rente bankrekeningen Diverse kosten Totaal kosten 27,469 29,240 30,358 Totaal opbrengsten 27,490 29,240 27,546 Resultaat ,812 In boekjaar 2013 heeft TTV Woerden een verlies van 2,812 geleden. Dit verlies wordt veroorzaakt door het saldo van mee- en tegenvallers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mee- en tegenvallers Meevallers: Lagere verzekeringskosten ( 750): we zijn overgestapt op een nieuwe verzekeraar waardoor de kosten veel lager zijn. Lagere kosten NTTB / competitie ( 750): vanwege het lagere aantal leden zijn de kosten ook lager. Lagere trainingskosten ( 450): de betalingen aan de trainers zijn lager, de bijdrage vanuit de leden zijn lager, maar daarnaast verzorgt trainer Henry van der Leeden af en toe lessen voor het Kalsbeek College. Dit heeft geleid tot extra inkomsten. Lagere kosten clubblad ( 200): door het lagere aantal leden is de oplage lager en de bijbehorende kosten dus ook. Hogere diverse opbrengsten ( 350): de NTTB Ecotaks (tegemoetkoming voor gemaakte energiekosten) is hoger uitgevallen dan begroot. Nevenactiviteiten ( 1300): het bedrijf Groenendijk Bedrijfskleding heeft een bedrijfsfeest georganiseerd op de club, met deze winst tot gevolg. pagina 14

15 15 Tegenvallers: Hogere energiekosten ( 1000): dit is veroorzaakt door problemen met de cv-ketel, waardoor het verwarmen van het gebouw onregelmatig ging en meer gas kostte dan nodig. Daarnaast is de belasting op energie gestegen. Hogere onderhoudskosten ( 700): dit is veroorzaakt door enkele grote kosten, waaronder het maken van het rookafdak, het installeren van lampen en sensoren, onderhoud aan Chakka (nieuwe vloer), aanschaf van het whiteboard, en werkzaamheden aan cv-ketel, goten en leidingen. Hogere schoonmaakkosten ( 200): de gerealiseerde kosten liggen in lijn met de kosten van vorig jaar. Hogere kosten ballen/klein materiaal ( 650): er is geïnvesteerd in trainingsmateriaal en er zijn redelijk veel ballen gekocht. Tegenvallende renteopbrengsten ( 370): de rente daalt de laatste maanden/jaren hard. Onvoorziene diverse kosten ( 350): de club heeft de kosten voor een AED-trainingscursus betaald voor verschillende leden. Tegenvallende contributieopbrengsten ( 1700): het aantal leden is lager dan het aantal leden waar de contributie op begroot is. Tegenvallende reclame en sponsoropbrengsten ( 325): er zijn twee sponsors vanwege verschillende redenen gestopt met sponsoring. Tegenvallende kantineopbrengsten ( 750): minder leden dan begroot kopen in totaal ook minder aan de bar. Tegenvallende shirtopbrengsten ( 400): de shirtjes worden tegenwoordig voor 10 verkocht, terwijl ze voor 20 op de balans staan. Elke keer dat een shirtje verkocht wordt, leidt dat tot een verlies op de voorraad van shirtjes. Samenvatting van bovenstaande Totaal bovenstaande meevallers: 3,800 Totaal bovenstaande tegenvallers: -6,445 Te verklaren uit kleine verschillen: -167 Resultaat: -2,812 pagina 15

16 16 Tabel 1: Afschrijvingen (ultimo 2013) Cumulatieve afschrijving t/m vorig jaar Bedrag afschrijving per jaar Totaal inventaris 13, , , Tabel 2: Afschrijvingen (ultimo 2014, verwacht) Cumulatieve afschrijving t/m vorig jaar Bedrag afschrijving per jaar Jaar van Aanschaf Periode van Boekwaarde Restjaren Bedrag afschrijving Boekwaarde aanschaf waarde afschrijving openingsbalans huidig jaar einde jaar Speeltafels (3) , , AED ultimo , , , subsidie AED primo , , Jaar van Aanschaf Periode van Boekwaarde Restjaren Bedrag afschrijving Boekwaarde aanschaf waarde afschrijving openingsbalans huidig jaar einde jaar AED , , , subsidie AED , pagina 16

17 17 * Het exacte waterverbruik is niet bekend, maar de kosten voor water wel. Op basis van historisch gemiddelde waterkosten is het waterverbruik geschat. pagina 17

18 18 Vanaf 2001 is het aantal senioren gesplitst in senioren, niet recreanten (naam: senioren) en senioren, recreanten. Voor die tijd is alleen het totaal aantal senioren weergegeven (naam: senioren). De rubriek senioren heeft dus een andere betekenis voor en vanaf Het verloop in de senioren is in 2013 beperkt geweest, netto is het aantal zelfs gestegen. Bij de jeugd is het verloop groot, en vrijwel het hele eerste jeugdteam is gestopt. Toch zijn er gedurende het jaar telkens nieuwe leden bijgekomen, waardoor het aantal jeugdleden iets gegroeid is. Verslag kascontrolecommissie De verklaring van de kascontrolecommissie zal tijdens de ALV op 17 april 2014 worden overhandigd. pagina 18

Tafeltennisvereniging. Woerden

Tafeltennisvereniging. Woerden Tafeltennisvereniging Woerden Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Algemeen Samenstelling bestuur 4 Overzicht commissies en functionarissen 4 Ereleden 5 Taakgroepen bestuur Jaarverslag Taakgroep

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Balans per 31 december 2015. 13 a Reservering Lichtmast. Voorzieningen. 18 Materiaalfonds/Baan

Jaarrekening 2015. Balans per 31 december 2015. 13 a Reservering Lichtmast. Voorzieningen. 18 Materiaalfonds/Baan 5-5-206 Jaarrekening Balans per 3 december Activa 204 Passiva 204 Vaste activa Eigen Vermogen Clubgebouw 0 Reserve Algemeen 25.458 2.943 Reservering Festiviteiten 3.000 2. 2 Materiaal.463 0 2 Reservering

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten Financieel verslag 2009-2010 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2009/10 Hockey Club Houten 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Financiën 3 1.3 Samenstelling van het bestuur 3 1.4 Tenslotte

Nadere informatie

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Goedgekeurd door de Kascommissie op 4 november 2009 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2009 Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2008/9 Hockey Club

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief Financieel Jaarverslag 2012 Versie 27 augustus 2013, definitief Inhoud VOORWOORD BALANS TOELICHTING OP DE BALANS RESULTATEN TOELICHTING RESULTATEN BESTUURSVERKLARING 3 4 5 6 7 8 Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen

Jaarrekening 2015 Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 van H.T.V. Ten Woude Heerenveen INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 1 Resultatenrekening over 2015 en Begroting 2016 2 Kasstroomoverzicht 3 Algemene toelichting

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2015-2016 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 exploitatie begroting exploitatie begroting UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012-2013

Financieel Jaarverslag 2012-2013 Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen.

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen. Algemeen Dit document bevat de uitgangspunten van de begroting voor 2016. Zoals in het Financieel Verslag 2015 is aanbevolen, is in deze begroting een aanzienlijk deel van het positieve resultaat van 2015

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Waarderingsgrondslagen H.3 Rekening van baten en lasten H.4 Balans H.5 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Financieel verslag 2011-2012

Financieel verslag 2011-2012 Financieel verslag 2011-2012 Inhoudsopgave Bestuur 2011-2012 1 Kascontrole commissie ter goedkeuring 1 Verslag penningmeester 2 Balans 3 Resultatenrekening 4 Bijlagen 5-8 Bestuur 2011-2012: Voorzitter:

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Informatieboekje TTV Taverbo/Sabo versie 2016

Informatieboekje TTV Taverbo/Sabo versie 2016 Geachte lezer, Wie interesse heeft voor tafeltennis kan daarvoor in Boxtel terecht bij Taverbo-Sabo, de enige tafeltennisvereniging in deze plaats. Met dit boekje willen wij u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie... Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / 2015...7 Conclusie...8 2 Jaaroverzicht 2015 was weer een

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2009 / 2010 en begroting 2010/2011

Financieel Jaarverslag De Vrijpionnen 2009 / 2010 en begroting 2010/2011 Jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen Jeugdcentrum De Spelewey Breughelhof 8, Voorhout Tel. 0252-216817 Secretariaat: Distelweg 13, 2215 DS Voorhout Tel.: 0252-216063 www.vrijpionnen.nl / secretaris@vrijpionnen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Kort verslag van de penningmeester Jaarrekening 2015

Kort verslag van de penningmeester Jaarrekening 2015 Kort verslag van de penningmeester Jaarrekening 2015 De inkomsten en uitgaven over het jaar 2015 zijn conform de begroting gerealiseerd. TV Griffensteyn is vereniging is een financieel gezonde vereniging

Nadere informatie

September 2016

September 2016 B@llemachtig September 2016 Beste Kwiek leden, Inmiddels is de competitie weer van start gegaan. Met het overvolle sportaanbod op de televisie ben je van de zomer misschien niet veel aan trainen toe gekomen.

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december 2012 1 - Toelichting op de Balans per 31 december 2012 2 - Resultaat 2012 en Begroting 2013 3 - Toelichting op het resultaat 2012 4 . BALANS PER

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV ATV ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: - 410 Er is rekening gehouden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Activa % verschil over

Activa % verschil over Boekhouding BALANS 1-1- 31-12- % verschil over Activa 1-1- 31-12- % verschil over 1000 Contanten (Kas) 6.762,97 8.611,94 27,3% 1005 Inhoud Kaartjes kassa 100,00 105,00 5,0% 1010 Betaalrekening ING 529,65

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Nederlandse Rugby Bond Amsterdam Jaarrekening 2013 Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 6 1.3 Algemene

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009 Financieel verslag 2008 Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2008. Als eerste zoals gebruikelijk het exploitatie overzicht (cash flow) over 2008: Saldo 01-01-2008

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

RAPPORT. aan TAFELTENNISVERENIGING S.V.E. UTRECHT. inzake het FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015

RAPPORT. aan TAFELTENNISVERENIGING S.V.E. UTRECHT. inzake het FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015 RAPPORT aan TAFELTENNISVERENIGING S.V.E. te UTRECHT inzake het FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag 1. Algemeen 3 2. Bespreking van de resultaten 4 3. Bespreking van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2011, de resultatenrekening over 2010/2011 en de begroting 2011/2012 toekomen.

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. September 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Verslag van de jeugdcommissie 2014 De jeugdcommissie is in 2014 gestart met Simone Stolte, Yannick van t Leven en Suzanne Punt. Tijdens het seizoen is ook Mieke Stolte lid geworden van de jeugdcommissie

Nadere informatie

ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013

ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013 ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2. Resultatenrekening over 2013 3. Toelichting op de balans a. Algemene toelichting b. Toelichting op de balansposten

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

TAFELTENNIS VERENIGING SVE 2013-2014 Jaarverslagen

TAFELTENNIS VERENIGING SVE 2013-2014 Jaarverslagen TAFELTENNIS VERENIGING SVE 2013-2014 Jaarverslagen Jaarverslag Algemene Zaken SVE 2013-2014 SVE heeft wederom een goed jaar achter de rug. Financieel gezien gaat het nog steeds goed (kleine winst), onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Stichting Veghel HartSave

Stichting Veghel HartSave Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie