Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord"

Transcriptie

1 Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update uitgevoerd door: Arjen Timmermans Vastgesteld door het KMT op 10 dec

2 Administratieve Organisatie / Interne Controle Handboek AO/IC met daarin een beschrijving van de (financiële) Administratieve Organisatie en een bijbehorend plan voor de Interne Controle. 2

3 Inhoud Inhoud Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Doel van het handboek AO/IC... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Overzicht en afbakening Administratieve Organisatie BBN. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Beschrijven van processen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.4 Totstandkoming van dit Handboek... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Borging en Doorontwikkeling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Proces Inkoop Afbakening en Omschrijving Proces Inkoop Relevante Regelgeving Procesmodellen Proces Salarisverwerking en vergoedingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.1 Afbakening en Omschrijving Proces Salarisverwerking en vergoedingen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Relevante Regelgeving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Procesmodellen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 Bijlagen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Proces Inkomsten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.1 Afbakening en Omschrijving Proces Inkomsten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.2 Relevante Regelgeving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.3 Procesmodellen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Proces Financieel Administratief... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.1 Afbakening en Omschrijving Proces Financieel Administratief... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.2 Relevante Regelgeving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.3 Procesmodellen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.4 Bijlagen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6. Planning & Control... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.1 Afbakening en Omschrijving Proces Planning & Control... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.2 Relevante Regelgeving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.3 Procesmodellen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7. Treasury... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.1 Afbakening en Omschrijving Proces Treasury... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.2 Relevante Regelgeving... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7.3 Procesmodellen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlagen handboek Bijlage 1 Voorbeeld bestelformulier Bijlage 2 Declaratieformulier Bijlage 3 Registratieformulier verstrekken bankpas Bijlage 4 Geleideformulier pinpas- en creditcardtransacties Bijlage 5 Presentielijst brand... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 6 Presentielijst hulpverlening... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 7 Urenlijst (declaratie-uren)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 8 Presentielijst oefenen (voorbeeld)... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3

4 Bijlage 9 Declaratieformulier reiskosten auto... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 10 Declaratieformulier reiskosten openbaar vervoer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 11 Declaratieformulier verblijfskosten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 12 Voorschottenbeleid... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 13 Formulier voorschot salaris... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 14 Werkinstructie registreren uren vrijwilligers... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 15 Kasgeleideformulier deel A: Verstrekken voorschot Bijlage 16 Kasgeleideformulier deel B: Declaratie per centrale kas Bijlage 17 Kasgeleideformulier deel C: Storting in kas Bijlage 18 Paraafformulier... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4

5 2. Proces Inkoop In dit hoofdstuk leest u een beschrijving van de Administratieve Organisatie van de Inkoop van Brandweer Brabant-Noord. 2.1 Afbakening en Omschrijving Proces Inkoop Onder inkoop verstaan we: het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening, het bedrijfsonderhoud en de bedrijfsvoering, tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden. Kortom: alle beïnvloedbare handelingen die facturen van derden tot gevolg hebben. Inkoop is onder te verdelen in zeven fasen. De eerste vier fasen behoren tot de zogenaamde tactische inkoop. Tactische inkoopactiviteiten zijn die activiteiten, die de voorwaarden creëren om operationele inkoop haar werk te laten doen. 1. Voorbereiden: bepalen van de behoefte, inventariseren van het aanbod en het vaststellen van de inkooptactiek. 2. Specificeren: opstellen van functionele, technische, logistieke en onderhoudsspecificaties. 3. Selecteren: aanvragen en beoordelen van offertes en selecteren van leveranciers. 4. Contracteren: onderhandelen en het afsluiten van contracten. De laatste drie fasen behoren tot de zogenaamde operationele inkoop. Operationele inkoop gaat uit van bestaande contracten. In deze drie fasen spreek je eigenlijk niet van inkopen, maar van bestellen: 5. Bestellen: het plaatsen van de orders. 6. Bewaken van de afspraken: bewaken van het uitleveren van de orders (afspraken ten aanzien van bestelwijze, leverwijze en factureerwijze) en het verifiëren en afhandelen van de facturering. 7. Nazorg: het afhandelen van claims, klachten afhandelen, het evalueren van leveranciers en het herzien van contracten. In de beschrijving van de Administratieve Organisatie van het Proces Inkoop ligt de focus op de procesfasen 5 en 6. De overige processen hebben een minder vastomlijnd en procesmatige aanpak nodig, en worden beschreven in de beleidsnota Inkoop en aanbestedingsbeleid BBN. We maken onderscheid tussen de volgende procesonderdelen. Hoofdproces Procesonderdelen/subprocessen Interne Controle Inkoop (en aanbesteden) van goederen en diensten op rekening Declaraties van ingekochte goederen en diensten IC Inkoop & Inkoopproces Inkoop van goederen en diensten met Aanbesteden pinpas en creditcard Inkoop van goederen en diensten met kasgelden Overkoepelend uitgangspunt is dat indien mogelijk op rekening gekocht wordt. 5

6 2.2 Relevante Regelgeving De relevante interne en externe regelgeving voor het proces inkoop is als volgt. Externe regelgeving - Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO 2005). - Aanbesteding Reglement Werken (ARW 2005). Interne Regelgeving - Beleidsnota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Brandweer Brabant-Noord Regeling budgethouders BBN Aanwijzing budgethouders Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit BBN Algemene Inkoopvoorwaarden Brandweer Brabant-Noord

7 2.3 Procesmodellen Inkoop (en aanbesteden) van goederen en diensten op rekening Hier een schematische weergave van het subproces Inkoop (en aanbesteden) van goederen en diensten op rekening Best eler Best eler Inkoopf unctionaris Inkoopbehoeft e 1 Onderdeel van cont ract met leverancier? 2 Nee I nkoop > excl. BTW? 3 Uit voeren Tact ische Ja Inkoopactiviteit en 4 Ja Best eler Af stemming met Budget houder 5 Nee Best eler I nvulen Best elf ormulier 6 Best eler Plaatsen van een order bij leverancier 7 Best eler Ont vangst goed(eren) of dienst (en) 8 Best eler Tekenen voor prest at ie op best elf ormulier 9 Best eler Ondert ekend best elf ormulier naar (district s)adm Gereed voor ontvangen factuur Admin. mdw Leverancier st uurt f act uur 12 Ont vangst en regist reren fact uur 13 Admin. mdw 15 Nieuwe crediteur? 14 Ja Proces Debiteuren- en Credit eurenbeheer Nee Admin. mdw Voorcoderen Fact uur 16 Nee 7 Best eler Prest at ieakkoord 17

8 Ondert ekend best elf ormulier naar (dist rict s)adm Gereed voor ont vangen f act uur Admin. mdw Leverancier st uurt f act uur 12 Ont vangst en regist reren f act uur 13 Admin. mdw 15 Nieuwe credit eur? 14 Ja Proces Debit euren- en Credit eurenbeheer Nee Admin. mdw Voorcoderen Fact uur 16 Nee Best eler Prest at ieakkoord (best elf ormulier) bij f act uur voegen 17 Budget houder Juist e budget / groot boekrekening? 18 Ja Budget houder Cont roleren en paraf eren f act uur. 19 Admin. mdw I nvoer in Financieel Pakket 20 Niet akkoord Admin. mdw Fact uren en boekingsverslagen naar f in. adm. mdw. 21 Fin. adm. mdw. Cont role f act uren en boekingsverslagen 22 Akkoord 23 Proces Bet alingen 8

9 Beschrijving bij procesmodel Inkoop (en aanbesteden) van goederen en diensten op rekening Naam Functionaris Omschrijving 1 Inkoopbehoefte Inkoopbehoefte bij een medewerker vormt de start van het inkoopproces. Inkopen geschieden bij voorkeur op rekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen is inkoop met afrekening op basis van automatische incasso toegestaan. Dit gaat met name om vaak repeterende gelijkblijvende factuurbedragen. 2 Onderdeel van contract met leverancier? 3 Inkoop > excl. BTW? 4 Uitvoeren Tactische Inkoopactiviteiten 5 Afstemming met Budgethouder Inkoopfunctionaris De besteller checkt (bij de inkoopfunctionaris) of een (raam)contract (of andere bindende afspraken) met een leverancier aanwezig zijn. Dit geschiedt vóór het aanschaffen of bestellen van de gewenste goederen of diensten. Indien nee. Ga naar stap 3. Indien ja. Ga naar stap 5. Is de totale som van de verplichting geraamd op meer dan ? Indien nee. Ga naar stap 5. Indien ja. Ga naar stap 4. De inkoopfunctionaris voert Tactische Inkoopactiviteiten uit zoals omschreven in de beleidsnota Inkoop en aanbestedingsbeleid BBN. De inkoper/besteller stemt voordat hij een verplichting aangaat af met een budgethouder om zo toestemming te krijgen voor het aangaan van een verplichting. Daarbij stemt hij af welk budget (grootboeknummer) hiervoor gebruikt wordt. Indien de budgethouder akkoord is gaat de inkoper/besteller over tot het aangaan van een verplichting. Ga naar stap 6. Indien budgethouder niet akkoord is, zal 9

10 6 Invullen Bestelformulier er geen verplichting worden aangegaan. Het proces stopt. Bij het aangaan van een verplichting dient een bestelformulier ingevuld te worden. Enkele uitzonderingen hierop zijn: Indien er andere documenten zijn die het bestelformulier vervangen en dezelfde benodigde informatie bevatten. (bijv. aanbestedingsdossiers, opdrachtbrieven). Er is eenmalig een bestelbon nodig bij de diensten of goederen die periodiek geleverd worden, zonder afroep van een besteller tot stand komen, en zonder mogelijk controle op de prestatie (bijv. gas, water, licht, beveiligingscontracten). De besteller vult het bestelformulier in: Datum: datum van opdrachtverstrekking. Opdracht aan: naam leverancier, postadres, postcode en woonplaats. Omschrijving levering/dienst: precies beschrijven wat wordt ingekocht. (Voeg evt. bijlage toe). Afgesproken prijs/offertebedrag: indien van toepassing, afgesproken prijs / offertebedrag. Aanduiden of bedrag in- of exclusief BTW is. Afleveradres: adres en contactpersoon waar goederen c.q. diensten naar toe moeten. Factuuradres: het adres waar de inkoopfactuur naar toe moet. Grootboekrekening: de besteller vult het grootboeknummer in zoals deze is afgestemd met de budgethouder. Opmerkingen: eventuele aanvullende informatie ten behoeve van de leverancier invullen. Naam en handtekening besteller: naam en handtekening van persoon welke het formulier invult. Bestelformulier bestaat uit drie gekleurde bladen. 10

11 7 Plaatsen van een order bij leverancier 8 Ontvangst goed(eren) of dienst(en) 9 Tekenen voor prestatie op bestelformulier 10 Ondertekend bestelformulier naar (districts)administratie Witte deel gaat naar de leverancier (dit deel dient door de leverancier bij de inkoopfactuur gevoegd te worden). Blauwe deel gaat naar de leverancier (dit deel is voor de administratie van de leverancier). Gele deel gaat naar de administratie van het district. (dit deel na prestatieverklaring door besteller/inkoper naar de administratie van het district). De inkoper/besteller bestelt of koopt de gewenste goederen/diensten bij de leverancier. Bij het inkopen van de goederen/ diensten kunnen verschillende betalingscondities worden afgesproken. (NB: met in achtneming van de algemene inkoopvoorwaarden) Streven is zoveel mogelijk te betalen op rekening. De inkoopfactuur wordt geadresseerd aan de Brandweer Brabant- Noord. De leverancier levert de goederen, de besteller ontvangt deze. Indien de besteller/inkoper akkoord gaat met de geleverde goederen tekent de besteller/inkoper op het gele formulier van bestelformulier voor prestatieakkoord. Indien de besteller/inkoper niet akkoord is dient deze contact op te nemen met de leverancier en te zorgen voor: Een correcte levering. Een correcte inkoopfactuur en/of creditnota. De besteller stuurt het gele deel van het bestelformulier in en stuurt deze ondertekend naar de administratie van het district. 11 Gereed voor Einde van het Na stap 10 is het deelproces afgerond en 11

12 ontvangen factuur deelproces is de volgende start van het proces de factuur die van de leverancier komt. 12 Leverancier stuurt factuur Post komt op verschillende manieren binnen bij het team Financiën en Control. Centraal wordt de postontvangst geregeld door de DIV-ers. Post voor het team Financiën en Control wordt doorgestuurd. Post (facturen) decentraal ontvangen wordt direct doorgestuurd naar het team Financiën en Control. Via mail, fax, of via interne post ontvangt het team Financiën en Control de facturen. 13 Ontvangst en registreren factuur Administratief medewerker Financiële afdeling selecteert de ingekomen post en checkt: Is de inkoopfactuur werkelijk voor BBN (klopt de tenaamstelling?) Voldoet de inkoopfactuur aan de wettelijke eisen die gelden voor facturen? Elke inkoopfactuur krijgt een datumstempel en een blokstempel (blokstempel is er voor de codering en parafen). Het crediteurnummer wordt op de inkoopfactuur gezet. Dit crediteurnummer correspondeert met het crediteurenbestand uit het financiële systeem Exact. Vervolgens wordt de inkoopfactuur gescand en digitaal gearchiveerd in het programma Decos. 14 Nieuwe crediteur? Administratief medewerker De administratief medewerker controleert de crediteur. Crediteur bekend => ga naar stap 16. Crediteur niet bekend => ga naar stap Proces Crediteuren en Debiteurenbeheer Nvt Proces crediteuren en debiteurenbeheer volgt als crediteur niet bekend is. 16 Voorcoderen Factuur Administratief Aan de hand van het overzicht van de 12

13 17 Prestatieakkoord (bestelformulier) bij factuur voegen 18 Juiste budget/ grootboekrekening? 19 Controleren en paraferen factuur medewerker Budgethouder Budgethouder grootboekrekeningen en de budgethouders worden de facturen voorgecodeerd door de administratieve medewerkers. Op de inkoopfactuur zet de administratief medewerker een grootboekrekeningnummer en de initialen van de budgethouder. Deze codering is (slechts) een indicatie voor de budgethouders. In de districten wordt bij de inkoopfactuur het gele deel van het bestelformulier gevoegd. Hierop staat een handtekening voor prestatieakkoord. Indien er geen bestelbon (geel) met prestatieakkoord aanwezig is dient de administratief medewerker de besteller/inkoper te vragen naar een akkoord. Indien de besteller en budgethouder beiden dezelfde persoon zijn en het betreft een inkoopfactuur boven de 500 excl BTW dan dient naast de budgethouder iemand anders te tekenen voor prestatie. De budgethouder controleert de door hem ontvangen facturen. Zijn de facturen op het juiste budget (grootboekrekening) geboekt?: Indien nee; de budgethouder stuurt de inkoopfactuur met aantekening naar de financiële administratie; stap 13 volgt. Indien ja: ga naar stap 19. De budgethouder controleert de facturen: Juiste budgethouder/ grootboekrekening? Akkoord voor betaling? Indien de budgethouder akkoord is tekent hij de inkoopfactuur. Indien de inkoopfactuur niet akkoord is met aantekening naar de financiële afdeling, waar passende vervolgstappen worden genomen. 13

14 20 Invoer in Financieel Pakket 21 Facturen en boekingsverslagen naar financieel administratief medewerker 22 Controle facturen en boekingsverslagen Administratief medewerker Administratief medewerker Financieel administratief medewerker Op de facturen die met aantekeningen terugontvangen zijn van de budgethouder worden door de administratief medewerkers vervolgstappen genomen. De facturen die (ondertekend) terugontvangen zijn worden door administratief medewerkers gecontroleerd op parafering en ingeboekt in Exact. Inkoopfacturen worden te allen tijde in het Inkoopboek geboekt. De administratief medewerker stuurt de facturen en het boekingsverslag door naar een financieel administratief medewerker (ter controle). De inkoopfacturen en boekingsverslagen worden door de financieel administratief medewerker(s) gecontroleerd: Juiste grootboeknummer? Juiste paraaf van budgethouder? Prestatieakkoord aanwezig? Juiste betalingsconditie? (Let op: mogelijke incassofacturen). Juiste BTW opgegeven? Indien akkoord: financieel administratief medewerker tekent voor akkoord. De facturen kunnen nu mee worden genomen in de betalingen. Indien niet akkoord: de financieel administratief medewerker zet de betreffende factuur/facturen op blokkade in Exact. Deze facturen kunnen dan niet uitbetaald worden. Daarnaast worden andere vervolgstappen uitgezet. Bijv. factuur gaat terug naar budgethouder, prestatieakkoord wordt bijgevoegd etc. Bij een foutieve boeking wordt de factuur teruggezonden naar de administratief medewerker. Welke vervolgens de correctie kan doorvoeren. 23 Proces Betalingen Na de invoercontrole zijn de facturen gereed voor betaling. Hierop volgt het deelproces betalingen. 14

15 2.3.2 Declaraties van ingekochte goederen en diensten Inkoopbehoefte 1 Overleg met budgethouder 2 Aankopen goederen (met eigen middelen) 3 Invullen van 4 declaratieformulier Budgethouder Controleren en 5 paraferen declaratieformulier Admin.mdw Ontvangst 6 declaratieformulier Fin.adm.mdw. Financiële controle7 declaratieformulier 8 Proces Betalingen Beschrijving bij procesmodel Declareren van ingekochte goederen en diensten Naam Functionaris Omschrijving 1 Inkoopbehoefte Inkoopbehoefte bij een medewerker vormt de start van het inkoopproces. Indien niet op rekening gekocht kan worden, en het betreffen kleine aankopen dan mag een medewerker goederen aanschaffen met eigen middelen. Let op: Bonnen boven de 250 moeten via facturen op naam van Brandweer Brabant-Noord (in verband met BTW teruggaaf). 15

16 2 Overleg met Budgethouder 3 Aankopen Goederen (met eigen middelen) 4 Invullen van declaratieformulier 5 Controleren en paraferen declaratieformulier Budgethouder De inkoper/besteller stemt voordat hij een verplichting aangaat af met een budgethouder om zo toestemming te krijgen voor het aangaan van een verplichting. Daarbij is afstemming over welk budget (grootboeknummer) nodig. Indien de budgethouder akkoord is gaat de inkoper/besteller over tot het aanschaffen van goederen of diensten. Indien budgethouder niet akkoord is, wordt niet tot aanschaf overgegaan. schaft goederen of diensten aan met eigen middelen. De besteller vult het declaratieformulier in en voegt bijlagen en originele stukken toe ter onderbouwing van de aankoop. In te vullen door besteller/declarant Naam besteller: Naam van persoon die declaratieformulier invult. Hier is ook ruimte om indien de declaratie voor een personeelsvereniging is de naam hiervan in te vullen. Bedrag. Adresgegevens: adres en telefoonnummer besteller. Bankrekeningnummer: bankrekeningnummer en tenaamstelling rekeninghouder waar declaratiebedrag naar overgemaakt dient te worden. Omschrijving levering/dienst: precies beschrijven wat wordt ingekocht. Datum en handtekening: datum van aankoop en handtekening besteller. Aantal bewijsstukken bij de declaratie: het aantal meegezonden originele bewijsstukken dient hier aangegeven te worden. De budgethouder controleert de declaratie: Akkoord voor betaling? Indien de budgethouder akkoord is vult hij het grootboekrekeningnummer in ten laste waarvan de declaratie zal worden geboekt. Daarna voorziet hij/zij de 16

17 6 Ontvangst declaratieformulier 7 Financiële controle declaratieformulier Administratief medewerker Financieel administratief medewerker declaratie van zijn/haar naam, de datum en daarna ondertekent de budgethouder de declaratie (voor akkoord). Indien niet akkoord gaat de declaratie met aantekening naar de financiële afdeling, waar passende vervolgstappen worden genomen. De administratief medewerkers selecteren de ingekomen declaraties uit de post en sturen de declaraties vervolgens door naar de financieel administratief medewerker. De declaratie wordt door de financieel administratief medewerker gecontroleerd: Alle benodigde gegevens op het formulier ingevuld? Juiste grootboeknummer? Juiste budgethouder geparafeerd? Juiste stukken aanwezig? Indien ja: financieel administratief medewerker dateert de declaratie en tekent voor akkoord voor het betalen van de declaratie. Ga naar stap 8. Indien nee: financieel administratief medewerker onderneemt actie om gebreken te (laten) herstellen. Bijv. declaratie gaat terug naar de declarant. 8 Proces Betalingen Na de invoercontrole zijn de facturen gereed voor betaling. Hierop volgt het deelproces betalingen (par 5.3.4). Na betaling wordt door de financieel administratief medewerker op het declaratieformulier de betaaldatum ingevuld. Daarna wordt de declaratie opgeborgen (op naam) in de fysieke map voor declaraties. 17

18 2.3.3 Inkoop van goederen en diensten met pinpas of creditcard Inkoopbehoefte (operationele inkoop) 1 Aankopen goederen met pinpas of creditcard 2 Invullen geleideformulier + toevoegen stukken 3 Budgethouder Ondertekenen geleideformulier door budgethouder 4 Niet akkoord Alle stukken bij geleideformulier? Admin.mdw 5 Nee Ja Fin.adm.mdw Financiële controle geleideformulier 6 Akkoord 7 Proces Betalingen Admin.mdw Maandelijkse overzicht pinpas en creditcardtransactie s 8 Bijvoegen van geleideformulieren 9 Controller/Teamleider F&C Tekenen voor gezien 10 Admin.mdw Archiveren geleideformulier Proces afgerond 18

19 Beschrijving bij procesmodel Inkoop van goederen en diensten met pinpas en creditcard Naam Functionaris Omschrijving 1 Inkoopbehoefte (operationele inkoop) Inkoopbehoefte bij een medewerker vormt de start van het inkoopproces. Indien niet op rekening gekocht kan worden, en het betreffen kleine aankopen dan mag een medewerker goederen aanschaffen met een bankpas (maximaal 500) of creditcard (maximaal 1.000). 2 Aankopen goederen met pinpas of creditcard 3 Invullen geleideformulier + toevoegen stukken 4 Ondertekenen geleideformulier door budgethouder Budgethouder De inkoper/besteller stemt voordat hij een verplichting aangaat af met een budgethouder om zo toestemming te krijgen voor het aangaan van een verplichting. Daarbij is afstemming over het budget (grootboeknummer) nodig. Indien de budgethouder akkoord is gaat de inkoper/besteller over tot het aanschaffen van goederen of diensten met pinpas of creditcard. Wanneer de budgethouder niet akkoord is, wordt niet tot aanschaf overgegaan. Indien de besteller niet de beheerder van de bankpas of creditcard is verkrijgt hij deze bij de beheerder van de bankpas of creditcard en vult het formulier registratieformulier verstrekken bankpas in. De besteller vult op het geleideformulier de volgende zaken in: Naam gebruiker pinpas of creditcardgebruiker. Datum. Bedrag. Omschrijving levering/dienst: precies beschrijven wat wordt ingekocht. De besteller voegt bijlagen en originele stukken toe ter onderbouwing van de aankoop. Paraaf. De budgethouder controleert het geleideformulier: Juiste budget/grootboekrekening? 19

20 5 Alle stukken bij geleideformulier? 6 Financiële controle geleideformulier Administratief medewerker Financieel administratief medewerker Juiste budgethouder? Indien de budgethouder akkoord is tekent hij het geleideformulier. Indien niet akkoord gaat het geleideformulier met aantekening naar de financiële afdeling, waar passende vervolgstappen worden genomen. Wanneer de besteller en de budgethouder dezelfde persoon zijn dient er door een medewerker van BBN, met een in horizontale lijn (of hoger) vergelijkbare functie, bijgetekend te worden op het geleideformulier. De administratief medewerker controleert of bij de geleideformulieren alle benodigde gegevens en bijlagen aanwezig zijn. Alle stukken aanwezig?: Ja, ga naar stap 6. Nee, ga naar stap 3. Het geleideformulier wordt door de financieel administratief medewerker gecontroleerd: Juiste grootboeknummer? Juiste paraaf van budgethouder? Juiste stukken aanwezig? Indien ja: financieel administratief medewerker tekent voor akkoord. Ga naar stap 7. Indien nee: financieel administratief medewerker onderneemt actie om gebreken te (laten) herstellen. Ga naar stap 3. 7 Proces Betalingen Het proces van het geleideformulier pinen creditcard transacties is afgerond. Het proces betalingen volgt (paragraaf 5.3.4). Via het bankafschrift wordt de declaratie geboekt op de tussenrekening pin (door de financieel administratief 20

21 medewerkers). De administratieve medewerkers maken de memoriaalboeking om deze rekening op nul te houden en kosten te boeken. 8 Maandelijkse overzicht pinpas en creditcardtransacties 9 Bijvoegen van geleideformulieren Administratief medewerker Maandelijks krijgt de BBN van de bank een overzicht van de pinpas- en creditcardtransacties van de bank. De administratief medewerker voegt bij de maandelijkse overzichten de bijbehorende geleideformulieren en legt deze maandelijks voor aan de controller / teamleider Financiën & Control. 10 Tekenen voor gezien Controller/Teamleider Financiën & Control De controller / teamleider Financiën & Control tekent voor gezien ter toezicht op de omvang en type uitgaven welke gedaan worden met pinpas en creditcard. De handtekening wordt op het maandelijkse overzicht gezet. 11 Archiveren geleideformulier Administratief medewerker De geleideformulieren worden door de administratief medewerker opgeborgen in de memoriaalmap (als achterliggende stuk achter de memoriaalboeking). 12 Proces afgerond Na het archiveren van het geleideformulier is het proces afgerond. 21

22 2.3.4 Inkoop van goederen en diensten met kasgelden Bes teller Ink oopbehoefte 1 (operationele ink oop) Overleg met budgethouder 2 Bes teller Inv ullen k as geleideformulier 3 4 Proc es Uitgaande k as s trom en Bes teller Aank open m et k as gelden 5 Budgethouder Niet ak k oord Akk oord dec laratieformulier? 6 Akk oord Budgethouder Ondertek end 7 k as geleideformulier naar bes teller Bes teller Verantwoording bes teding 8 9 Proc es Ink om ende k as s trom en Niet ak k oord Kas s ier Ontv angst en regis treren 10 k as geleideformulier Akk oord 11 Proc es k as opm ak en 22

23 Beschrijving bij procesmodel Inkoop van goederen en diensten met kasgelden Naam Functionaris Omschrijving 1 Inkoopbehoefte (operationele inkoop) Inkoopbehoefte bij een medewerker vormt de start van het inkoopproces. Indien niet op rekening gekocht kan worden, en het betreffen kleine aankopen, dan mag een medewerker goederen aanschaffen met kasgelden 2 Overleg met budgethouder 3 Invullen kasgeleideformulier 4 Proces uitgaande kasstromen (verstrekken voorschot) 5 Aankopen met kasgelden 6 Akkoord declaratieformulier? Budgethouder De inkoper/besteller stemt voordat hij een aankoop met kasgelden wil doen af met een budgethouder om zo toestemming te krijgen voor het verkrijgen van kasgelden. Daarbij is afstemming over het budget (grootboeknummer) nodig. De besteller vult op kasgeleideformulier A het volgende in: Datum: datum van aankoop. Naam: naam indiener. Bedrag: bedrag van benodigd voorschot. Omschrijving levering/dienst: precies beschrijven wat wordt ingekocht. Bij de kassier kan een voorschot verkregen worden. Dit is beschreven in het proces uitgaande kasstromen (paragraaf ). De besteller schaft bij een leverancier goederen / diensten aan met kasgelden. En vult vervolgens het kasgeleideformulier deel B in, voegt het aankoopbewijs bij het kasgeleideformulier en levert het geheel aan bij de budgethouder. Het kasgeleideformulier deel B bevat de spelregels voor het aanleveren van een declaratie. De budgethouder beoordeelt het declaratieformulier deel B: Akkoord?: Ja, onderteken het declaratieformulier. Ga naar stap 7. Nee, het declaratieformulier wordt niet 23

24 7 Ondertekend kasgeleideformulier naar besteller 8 Verantwoording besteding 9 Proces Inkomende kasstromen 10 Ontvangst en registreren kasgeleideformulier Budgethouder Kassier ondertekend en gaat terug naar de besteller. Ga naar stap 5. Indien akkoord geeft de budgethouder het ondertekende declaratieformulier terug aan de besteller. De besteller gaat met het declaratieformulier naar de kassier. Bij de kassier worden het kasgeleideformulier deel B en eventueel wisselgeld van een voorschot door de besteller aangeboden. De ontvangst van het wisselgeld van het voorschot is beschreven in het proces kasbeheer. Bij wisselgeld ga naar stap 9. Zie proces Inkomende kasstromen (paragraaf ). De kassier ontvangt het kasgeleideformulier deel B en controleert en registreert het kasgeleideformulier in de kasadministratie. Kasgeleideformulier volledig?: Ja, registreer het kasgeleideformulier in de kasadministratie. Archiveer vervolgens het kasgeleideformulier. Ga naar stap 11. Nee, ontbrekende stukken worden opgevraagd bij de besteller. Declaratieformulier gaat terug naar de besteller. Ga naar stap Proces kas opmaken Het proces van inkopen van goederen en diensten met kasgelden is nu afgerond. Het proces gaat nu verder bij het maandelijks opmaken van de kas (paragraaf ). 24

25 2.4 Bijlagen Bij dit proces horen de volgende bijlagen: - Voorbeeld bestelformulier (bijlage 1). - Declaratieformulier (bijlage 2). - Registratieformulier verstrekken bankpas (bijlage 3). - Geleideformulier Pinpas- en creditcardtransacties (bijlage 4). - Kasgeleideformulieren (bijlage 15, 16 en 17). 25

26 Bijlagen handboek 26

27 Bijlage 1 Voorbeeld bestelformulier (Witte deel) 27

28 (Blauwe deel) 28

29 (Gele deel) 29

30 Aanpassing van deze werkinstructie in verband met de Werkkostenregeling volgt te zijner tijd in een apart voorstel. 30

31 Bijlage 2 Declaratieformulier (Voorzijde) 31

32 (Achterzijde) 32

33 Bijlage 3 Registratieformulier verstrekken bankpas 33

34 Bijlage 4 Geleideformulier pinpas- en creditcardtransacties 34

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord

Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Administratieve Organisatie Interne Controle Brandweer Brabant-Noord Datum: 06 december 2012 Versie 1.3 Opdrachtgevers: Anne Hellings, Niek Mertens Opstellers: Arjen Timmermans en Thijs Jagersma Update

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget Amsterdams Historisch Museum Procedure bestellen Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding De procedure bestellen beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het geven

Nadere informatie

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). AB 13 DECEMBER 2017 HIT/ 2017-AB13122017-6.2 Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Kasbeheer 4. Aangaan verplichtingen 5. Administratieve

Nadere informatie

DVOM/F. Protocol Declaraties Gedragsdeskundigen in strafzaken

DVOM/F. Protocol Declaraties Gedragsdeskundigen in strafzaken 1 oktober 2009 Inhoudsopgave:... 3 1. Procesgang declaratie... 4 a. Inzenden declaratie... 4 b. Registeren declaratie... 4 c. Betalen declaratie... 4 2. Gedragslijn reiskostenvergoeding... 5 3. Gedragslijn

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

4.2 Financieel handboek Aves

4.2 Financieel handboek Aves Werkveld Datum Advies GMR Vastgesteld CvB Financiën 13 januari 2012 25-06-2012 4 maart 2013 4.2 Financieel handboek Aves Financiën/Financieel handboek Aves 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC).

Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). (bijlage bij agendapunt 7) Handleiding/instructie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Kasbeheer 4. Aangaan verplichtingen 5. Administratieve handelingen

Nadere informatie

Procuratiereglement. Stichting Humanitas

Procuratiereglement. Stichting Humanitas Procuratiereglement Stichting Humanitas Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenhang documentatie 3 Hoofdstuk 3 Bevoegdheden en afspraken (intern en extern) 3 Paragraaf 3.1 Binnen kaders

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer :

voorletters : telefoonnummer : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente

Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Declaratievoorschrift overige kosten Universiteit Twente Kenmerk: Datum: 23 januari 2015 Auteur: D.S. Mazereeuw Inleiding Binnen de Universiteit Twente is behoefte ontstaan om inzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Serie 1 - Augustus Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1

Serie 1 - Augustus Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1 Serie 1 - Augustus 2016 Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1 Inhoudsopgave Het Leerlab 3 Het Leerlabplan 3 Het activiteitenoverzicht en de begroting 3 Hoe wordt

Nadere informatie

Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Inkoop en aanbestedingen 2014 Gemeente Lingewaard 0 Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 3 3. Opdrachtgever... 3 4. Opdrachtnemer... 3 5. Relevante wet- en

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING WALLEBROEK IDENTITY Versie 1.1 GEBRUIKERS HANDLEIDING WEBSHOP EMAILLE HUISNUMMERS EN NAAMPLATEN INHOUD: 1. Startscherm 3 2. Beginscherm WEBSHOP IDENTITY: STAP 1 5 3. Bestelproces Maatwerk emaille bordjes:

Nadere informatie

De receptie. De aankoopafdeling. De verkoopafdeling

De receptie. De aankoopafdeling. De verkoopafdeling De receptie Op de receptie komt al de correspondentie van ons bedrijf binnen, deze briefwisseling verdelen zij onder de verschillende afdelingen. Zij staan ook in voor het versturen van alle nodige documenten.

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting 1. Inleiding Het vastleggen van verplichtingen is in het kader van een doelmatig budgetbeheer noodzakelijk. Op het moment dat een bestelling geplaatst wordt is immers (een deel van) het budget besteed.

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht 1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht Algemene gegevens Belangrijke kaders - Handboek FLO Overgangsrecht (VNG) - Hoofdstuk 9 Rechtspositie BBN - Mandaatregeling BBN Externe partijen - Loyalis - Proces eigenaar

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. drs. Roderick Eggermont MMC. Persoonlijk. Geboortedatum 01-05-1973. Telefoonnummer 06 289 099 12

CURRICULUM VITAE. drs. Roderick Eggermont MMC. Persoonlijk. Geboortedatum 01-05-1973. Telefoonnummer 06 289 099 12 CURRICULUM VITAE drs. Roderick Eggermont MMC Persoonlijk Achternaam Eggermont Voornaam Roderick Geslacht Man Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 01-05-1973 Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06 289

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten Informatie over de digitale factuurafhandeling en het digitaal inzicht in budgetten

Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten Informatie over de digitale factuurafhandeling en het digitaal inzicht in budgetten BRANDWEER BRABANT NOORD Quick reference digitaal beheer facturen en budgetten Informatie over de digitale factuurafhandeling en het digitaal inzicht in budgetten Inhoud Inleiding digitaal werken... 2 Digitale

Nadere informatie

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier Bouwdepot voor een verbouwing Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: ABN AMRO

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal

Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal 2012 Deze regeling is in werking getreden op 02-08-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Resultaten Interne Controle 2014 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Resultaten Interne Controle 2014 Omgevingsdienst Groningen (ODG) Resultaten Interne Controle 2014 Omgevingsdienst Groningen (ODG) 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Bevindingen... 4 Personeel... 4 Acties bij de ODG... 6 Inkoop en Crediteuren... 7 Algemene conclusies:...

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Gemeente Den Haag rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening rechtspositie burgemeester 2015 Inleiding De VNG heeft de Modelverordening

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), WIJZIGINGSFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie op basis van de verordening Wet kinderopvang

Nadere informatie

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 3 D. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Overwegende dat: - voorheen het dagelijks bestuur jaarlijks

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan

Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan AANMELDINGSFORMULIER TERUGGAVE BTW ZONNEPANELEN Ja, ik wil gebruik maken van de teruggave BTW Zonnepanelen en geef hierbij de opdracht aan Salvum Financiële Diensten te Oosterhout (hierna Salvum ) om namens

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN bel je stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van je huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

www.bedrijventotaal.nl Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen www.zorgboeren.info

www.bedrijventotaal.nl Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen www.zorgboeren.info www.bedrijventotaal.nl Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen www.zorgboeren.info Aan te passen naar elk ander jaar HOOFDMENU Dit Scherm zie je als de tool wordt geopend. Je kunt kiezen uit

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is financieel interessant voor

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam.

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder is de opdrachtgever. de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 December 2013 Afdeling Kwaliteit & Concerncontrol Team Planning & Kwaliteit Budgethoudersregeling gemeente Coevorden 2013 Pagina 1 van 8 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Recht op teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u volgens recente publicaties van het Ministerie van

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen

FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen Per 1 april 2017 wordt het gebruik van een modelovereenkomst voor PGB-zorgverlening verplicht. De SVB stelt namens de keten modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

aanvraag akkoord start bouw IbbA dd. totale investering met erfpachtcanon ,02 BIJLAGE 3 - AANVRAAG START BOUW

aanvraag akkoord start bouw IbbA dd. totale investering met erfpachtcanon ,02 BIJLAGE 3 - AANVRAAG START BOUW BIJLAGE 3 - AANVRAAG START BOUW BLAD 1 Ikbouwbetaalbaar in Den Haag Kavel: Opdrachtgever: bouwbegeleider: naam naam bouwbegeleider aanvraag akkoord start bouw IbbA dd. datum invullen totale investering

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting 1. Wat wenst u? Nieuwe aansluiting DigiAccess. Vul nu vraag 2 en verder in. Vul ook pagina 2 in. Wijzigen van uw DigiAccess aansluiting Vul nu vraag 3 en verder in. Vul op pagina 2 de punten 2 t/m 5 in.

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar Het ordnersysteem OR ET D H N Een eenvoudige methode van boekhouden bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar YSTEE S M R E 25 jaar Het ordnersysteem Een eenvoudige methode van boekhouden Het ordnersysteem

Nadere informatie