Handleiding administratie bewindvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding administratie bewindvoering"

Transcriptie

1 Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v

2 Algemeen Alleen de witte cellen kunnen worden ingevuld; de andere cellen worden automatisch berekend en kunt u dus niet zelf invullen. Wanneer u de administratie voor de eerste maal invult is het aan te raden om de handleiding af te drukken. Zo kunt u deze bij iedere handeling direct raadplegen. Dit programma bevat de volgende tabbladen, die in de volgende paragrafen worden toegelicht: 1. Financieel overzicht 2. Kas 3. Betaalrekening 4. Spaarrekening 1 (voor zover van toepassing) 5. Spaarrekening 2 (voor zover van toepassing) 6. Spaarrekening 3 (voor zover van toepassing) Financieel overzicht Vul eerst de witte kolommen in (voor zover van toepassing): 1. Het BM -nr. staat op alle correspondentie van het Kantongerecht. 2. Voorletter(s) en naam 3. Geboortedatum 4. Noteer dan de waarde van de bezittingen op 1 januari: a. Vul het betaalrekeningnummer en spaarrekeningnummer(s) en het saldo per 1 januari in. b. Noteer het kassaldo van 1 januari. c. Vul de waarde in van aandelen en/of obligaties: links de waarde eind vorig jaar. Aan het eind van het jaar vult u rechts de waarde in per 31 december dit jaar. v

3 5. Vul vervolgens de schulden in: a. Hypotheekschuld(en). b. Leningen. 6. Noteer onder de streep ook de WOZ-waarde van de eigen woning. 7. Tenslotte vult u onderaan de pagina de gegevens van de bewindvoerders in. Alle andere bedragen in het financieel overzicht worden automatisch berekend. Wanneer rechts naast het eindsaldo van de betaalrekening een melding in het rood verschijnt, dan ontbreekt er tenminste één kruispost. Dit is ook terug te vinden in de betreffende kolom van de betaalrekening. Een opname of storting op een spaarrekening of de kas is dan niet op de betaalrekening tegen geboekt. Bijvoorbeeld een bedrag opgenomen van de betaalrekening is in de kas geboekt maar nog niet van de bank afgeschreven. Deze tekst verschijnt niet wanneer alle boekingen correct zijn uitgevoerd. v

4 Kas Nummer: Kasbonnen vanaf 1 januari opvolgend nummeren. Datum: De datum van de bon. Omschrijving: Geef een algemene omschrijving, zoals het artikel. Bij aanschaf van tandpasta e.d. kunt u bijvoorbeeld toiletartikelen noemen en een nieuwe fietsbel kan als fietsreparatie worden omschreven. Kleine kledingstukken zoals ondergoed, sokken, en dergelijke kunt u diverse kleding noemen. Een ander voorbeeld: bij kleine uitgaven kunt u als omschrijving noteren: diverse kleine uitgaven. Maar als op één bon zowel kleine uitgaven als een grotere uitgave, zoals een telefoonkaart staat, dan kunt u dat beter apart benoemen, bijvoorbeeld: telefoonkaart en div. kleine uitgaven. Ontvangsten Van betaalrek: Opnamen vanaf de betaalrekening (bijvoorbeeld door pinnen bij de geldautomaat). Anders: Andere ontvangen bedragen, bijvoorbeeld cadeautjes in contant geld. Uitgegeven Levensonderhoud: Alle dagelijkse uitgaven. Hieronder vallen alle normale uitgaven behalve de kosten die onder één van de andere kolommen vallen. (Let op: zie de uitleg bij kolom "Overig"). Kleding/schoenen: Spreekt voor zich Verzekering: Alle verzekeringspremies en kosten. Onder andere premies van ziektekostenverzekering, begrafenisverzekering, WA-verzekering, enzovoort. Vakantie: Kosten van vakanties, inclusief boekingskosten, reis- en verblijfskosten en de eventuele begeleiding- en vervoerskosten. Maar niet de premie voor reisverzekering, want die hoort in de kolom Verzekering. Auto/OV: Autokosten en kosten Openbaar Vervoer. Vergoedingen die aan anderen betaald zijn voor het vervoer per auto kunt u ook hier noteren. Reiskosten en vervoer voor vakantie vult u niet hier in, maar in de kolom Vakantie. Telecom: Telefoonabonnementen en prepaid telefoonkaarten; internetkosten. Tv-abonnement. Het abonnement voor de tv-gids hoort in de kolom Levensonderhoud. Cadeaus: Giften, cadeaus en presentjes voor anderen, ook collectegeld. v

5 Schenkingen: Grote giften, zie de handleiding van het Bewindsbureau. Zakgeld: Spreekt voor zich Overig: Alleen grotere aanschaffingen van artikelen die meerdere jaren kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld fiets; televisie; bankstel enzovoort. Let op: voor bedragen vanaf 1.000,- moet vooraf toestemming aan het Bewindsbureau worden gevraagd, zie de handleiding van het Bewindsbureau. Naar betaalrekening: Storting van contant geld op de betaalrekening. Mutatie en saldo: Deze kolommen worden door het programma ingevuld. Mutatie geeft de wijziging van het bedrag in kas aan en Saldo het overgebleven bedrag in kas. Adviezen: 1. Wanneer met één bon meerdere artikelen aangeschaft zijn en er meer dan één kolom moet worden ingevuld, dan moet u het bedrag splitsen. Bijvoorbeeld op een bon met een totaal van 8,00 zijn voor 5,00 sokken en voor 3,00 toiletartikelen gekocht. Dan noteert u in de kolom kleding 5,00 en in de kolom levensonderhoud 3, Controleer na het boeken of het aangegeven actuele saldo klopt met het bedrag, dat werkelijk in kas is. Betaalrekening Nr.: Vul hier het bankafschriftnummer in. Datum: Vul hier de datum van het bankafschrift in, of als u dat beter vindt, de datum van de mutatie. Omschrijving: Geef een algemene omschrijving. Ontvangsten Salaris: Noteer hier alleen loon uit arbeid van een vaste baan. Uitkeringen: Ontvangen uitkeringen, bijvoorbeeld WWB, WW, WAO, Wajong, AOQ PGB: Ontvangen bedragen ten behoeve van een Persoons Gebonden Budget Bijverdiensten: Noteer hier loon uit arbeid, die niet onder kolom Salaris vallen, bijvoorbeeld tijdelijk werk, eenmalige arbeid, een krantenwijk, enzovoort. Belastingteruggave: Terugontvangen bedragen betreffende de inkomstenbelasting en ZVW. Inkomen uit onderneming: Opnames uit een eigen onderneming. Let op: het gaat alleen om opname van geld, dat uit de onderneming op deze betaalrekening wordt ontvangen en niet om verrekening van het privé gebruik van zakelijke activa. v

6 Declaraties ziektekosten verzekering: Terugontvangen bedragen voor ziektekosten die aan de ziektekostenverzekering zijn gedeclareerd. Rente, dividend: Ontvangen bedragen aan rente en dividenden. Schenkingen: Grote giften, zie de handleiding van het Bewindsbureau. Overige: Alle ontvangsten die niet onder één van de andere kolommen vallen. Van kas: Storting van contant geld van de kas naar de betaalrekening. Van spaarrekening: Opname van bedragen van een spaarrekening naar de betaalrekening, zie ook paragraaf Spaarrekeningen. Let op: bij een boeking Van kas moet ook een tegenboeking genoteerd worden bij Kas en bij een boeking Van spaarrekening moet ook een tegenboeking genoteerd worden bij de betreffende spaarrekening! Als u voor die spaarrekening afschriften van de bank ontvangt, dan zal die tegenboeking daarop worden vermeld. Uitgaven Huur of hypotheek: Huur van de woning of rente en aflossing van de hypotheek op de eigen woning. Kosten voorziening: In het geval dat de betrokkene is opgenomen in een (woon)voorziening (stichting), vul dan hier de kosten in die berekend worden door die voorziening. Energie en water: Kosten van gas, elektriciteit en water, zowel periodieke voorschotten als de jaarlijkse afrekening. Rente en aflossing: Betaalde rente en aflossing van schulden, anders dan die voor de hypotheek op de eigen woning. Belasting: Betaalde inkomsten-, gemeentebelasting, rioolheffing, waterschap, enzovoort. Uitzondering: motorrijtuigenbelasting noteert u in kolom Auto. Ziektekosten: De eigen bijdrage AWBZ, ziektekosten, uitgaven aan medicijnen, enzovoort. Premies voor de ziektekostenverzekering noteert u niet hier, maar in kolom Verzekeringen. Terugontvangen bedragen voor declaraties van ziektekosten noteert u ook niet hier, maar bij Ontvangsten in de kolom Declaraties ziektekosten verzekering. Auto: Alle autokosten, onder andere benzine, autoverzekering en motorrijtuigenbelasting. Kosten bewindvoering: De kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de administratie van de bewindvoering. Bijvoorbeeld porto, telefoonkosten, enzovoort. Loon bewindvoering: Loon voor de bewindvoerder. Dit mag alleen met een machtiging van de kantonrechter. Overige: Alle ontvangsten die niet onder één van de andere kolommen vallen. v

7 Naar kas: Opname van contant geld van de betaalrekening naar de kas. Naar spaarrekening: Storting van bedragen van de betaalrekening naar een spaarrekening, zie ook paragraaf Spaarrekeningen. Let op: bij een boeking Naar kas moet ook een tegenboeking genoteerd worden bij Kas en bij een boeking Naar spaarrekening moet ook een tegenboeking genoteerd worden bij de betreffende spaarrekening! Als u voor die spaarrekening afschriften van de bank ontvangt, dan zal die tegenboeking daarop worden vermeld. Mutatie en saldo: Deze kolommen worden door het programma ingevuld. Mutatie geeft de wijziging van het banksaldo aan en Saldo het overgebleven banksaldo. Overige kolommen: Voor de uitleg bij de overige kolommen: zie paragraaf Kas. Adviezen: 1. Wanneer op één bon of afschrift meer dan een kolom ingevuld moet worden, kan het bedrag per betreffende kolom worden gesplitst. Bijvoorbeeld op een bon zijn een broek voor 55,00 en toiletartikelen voor 13,00 gekocht. Dan noteert u in de kolom kleding 55,00 en in de kolom levensonderhoud 13,00. Controleer dan wel het saldo aan het einde van de regel. 2. Noteer ontvangen zorgtoeslag NIET onder inkomsten, maar negatief in de kolom verzekeringen, bijvoorbeeld -59, Controleer na het boeken van elk afschrift het actuele saldo achteraan. 4. Bewaar bonnen achter het bijbehorende bankschrift. Spaarrekening(en) Het programma biedt ruimte voor maximaal drie spaarrekeningen, waarbij u ontvangsten van de betaalrekening, opnames naar de betaalrekening en ontvangen rente kunt noteren. Een spaarrekening is vrijwel altijd aan een betaalrekening gekoppeld. In dat geval gaan opnames van en stortingen op de spaarrekening(en) uitsluitend van en naar de betaalrekening. In dit programma is daar van uit gegaan. Wanneer er toch een contante opname gedaan is direct vanaf een spaarrekening, noteert u dit bedrag dan als volgt: 1. Op de spaarrekening in kolom Opname ; 2. Op de betaalrekening in kolom Ontvangen Van spaarrekening ; 3. Op de betaalrekening in kolom Uitgegeven Naar kas ; 4. In de kas in kolom Ontvangen Van betaalrekening De uitgaven die met dit bedrag zijn betaald dienen dan als kasuitgave te worden genoteerd. v

8 Jaarafsluiting Wanneer alles is geboekt en de saldi zijn gecontroleerd, dan kunt u het bestand afdrukken en op de computer bewaren. Voor het Bewindvoeringsbureau dient u uitsluitend het financieel overzicht af te drukken en ondertekend door de bewindvoerders aan het bewindbureau te verzenden, incl. de eventuele bijlagen (zie handleiding bewindvoering). U kunt ook het financieel overzicht en de bijlagen na ondertekening inscannen en in PDFformaat mailen aan het Bewindsbureau. v

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bewindvoerder

Richtlijnen voor de bewindvoerder Richtlijnen voor de bewindvoerder Inhoud: 1. Definities 2. Algemene inleiding 3. Aanvang bewind 4. Omvang bewind 5. Gevolgen van het bewind 6. Taak van de bewindvoerder 7. Twee of meer bewindvoerders 8.

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email :

BEGROTINGSFORMULIER. 1. Gegevens aanvrager. Leningnummer : Naam : Naam partner : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon overdag : Mobiel : Email : BEGROTINGSFORMULIER In dit Begrotingsformulier wordt u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op uw financiële huishouding. Aan de hand van deze gegevens zal uw afloscapaciteit worden bepaald.

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem Vergeet niet uit te loggen! ANBO gewest Fryslân PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem A) Algemeen 1) Twinfield is een boekhoudsysteem voor bedrijven

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie