Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding"

Transcriptie

1 Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dat kan voor: afvalstoffenheffing (voor standaardset containers), rioolheffing, onroerendezaakbelasting en de hondenbelasting voor de eerste hond. Het formulier ingevuld, ondertekend en voorzien van de bijlagen stuurt u binnen 4 maanden na de dagtekening van uw aanslag aan: Gemeente Ede, afdeling Belastingen, Postbus 9022, 6710 HK Ede. De envelop kunt u ook afgeven bij de snelbalie van het Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 1 in Ede op werkdagen van uur en op woensdag van uur. U ontvangt daarna binnen één week een ontvangstbevestiging. Is dat niet het geval, meldt dat via onderstaand telefoonnummer of adres. Tip: bewaar zelf een kopie van het ingevulde formulier. Mocht u nog vragen hebben, neem dan op werkdagen tussen uur telefonisch contact op met ons. Belt u met het Klantcontactcentrum (KCC), via telefoonnummer U kunt uw vraag ook stellen via een aan Voorwaarden voor kwijtschelding U komt in aanmerking voor kwijtschelding als: u niet over vermogen (bijvoorbeeld bank/spaartegoeden, auto, overwaarde woning enzovoort) beschikt. Hoeveel vermogen u mag hebben, hangt af van uw leefsituatie; uw inboedel een executiewaarde heeft van minder dan 2.269,- (zie de toelichting op bladzijde 4) u moet rondkomen van een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering; de grenzen voor uw maandelijkse inkomsten (inclusief vakantiegeld) zijn: o echtgenoten/partners, beide jonger dan 65 jaar 1.355,- o één echtgeno(o)t(en)/partner(s) 65 jaar of ouder 1.445,- o beide echtgeno(o)t(en)/partner(s) 65 jaar of ouder 1.458,- o alleenstaande ouder, jonger dan 65 jaar 1.219,- o alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder 1.322,- o alleenstaande 65 jaar of ouder 1.053,- o alleenstaande jonger dan 65 jaar 948,- u aan ons de volledige en juiste gegevens (gebruik hiervoor ook de checklist kopieën) verstrekt. Checklist kopieën kopie van de laatst ontvangen inkomensspecificatie(s) kopie beschikkingen van de Belastingsdienst over door u te ontvangen bedragen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag kopie van de beschikking over de heffingskortingen die u via de Belastingdienst ontvangt kopie bewijzen van andere inkomsten kopie huurspecificatie kopie betaalde hypotheekrente en hypothecaire lening kopie specificatie premie zorgverzekering kopie waarop overige kosten (alimentatie en dergelijke) zichtbaar zijn kopieën van laatste bankafschriften (waarop saldo zichtbaar is) kopie kentekenbewijs (indien nodig in combinatie met medische verklaring arts) kopie van uw inboedelverzekering en opgaaf van overig vermogen Controleren gegevens De afdeling Belastingen controleert de door u verstrekte gegevens bij onder andere de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Stichting Inlichtingenbureau. Door ondertekening van dit formulier geeft u 1

2 de gemeente Ede toestemming de gegevens te controleren. Gegevens aanvrager Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer, vast of mobiel Woonsituatie aanvrager Van toepassing is alleenstaand woont samen / gehuwd eenoudergezin met tenminste één kind jonger dan 18 jaar eenoudergezin met kind(eren) ouder dan 18 jaar anders, namelijk Gezinsleden / huisgenoten (invullen indien van toepassing) Naam Geboortedatum Relatie tot de aanvrager Ondertekening Ondergetekende verklaart: alle vragen naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben beantwoord; toestemming te verlenen aan de gemeente Ede om relevante gegevens te controleren, ook voor geautomatiseerde toetsing voor volgende jaren; te weten dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens, of het niet vermelden van gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag. Plaats Datum 2014 Handtekening 2

3 Inkomsten WWB uitkering Ik ontvang een WWB uitkering (Bijstand) via de gemeentelijke sociale dienst (stuurt u een specificatie mee). Loon, uitkering (anders dan WWB), pensioen en dergelijke Huur en zorgtoeslag. Voorlopige teruggave heffingskortingen Inkomsten gezinsleden / huisgenoten Overige inkomsten (bijvoorbeeld kamerverhuur) Ik heb inkomsten uit loon, uitkering, pensioen en dergelijke en stuur een kopie mee van mijn laatst ontvangen specificatie (geen bankafschrift of jaaropgaaf). Ik en/of mijn gezinsleden/huisgenoten ontvang(en) bedragen van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige teruggaaf huurtoeslag en/of zorgtoeslag en ik stuur u hierbij kopieën van de beschikkingen. Ik en/of mijn gezinsleden/huisgenoten ontvang(en) bedragen van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige teruggaaf in verband met de heffingskortingen (met name de zogenaamde aanrechtsubsidie) en ik stuur u hierbij kopieën van de beschikking. Mijn gezinsleden/huisgenoten ontvangen inkomsten uit loon, uitkering, pensioen en dergelijke en ik stuur een kopie mee van de laatste door hen ontvangen specificatie (geen bankafschrift of jaaropgaaf). Ik en/of mijn gezinsleden/huisgenoten ontvang(en) inkomsten uit (kamer)verhuur, kostgangers. Ik stuur u hierbij kopieën van de gesloten overeenkomsten of een bankafschrift waarop de laatste bijschrijvingen zichtbaar zijn. Woonkosten Ik woon in een huurwoning en stuur een kopie mee van de laatste huurspecificatie waarop ook de servicekosten staan vermeld. Ik heb een eigen woning en stuur een kopie mee van de laatste jaargegevens van de hypotheek waarop de betaalde rente en het restantbedrag van de lening staan. Ziektekosten Ik stuur een kopie mee van de specificatie van de door mij en mijn gezinsleden/huisgenoten te betalen premie zorgverzekering en eventuele aanvullende premies of een bankafschrift waarop de laatste afschrijving zichtbaar is. Betaalde of ontvangen Alimentatie Ik en/of mijn gezinsleden/huisgenoten betalen of ontvangen alimentatie aan/van een ex-partner en/of kinderen en ik stuur een kopie mee van de laatste bankafschrijving waarop dit staat vermeld. 3

4 Vermogen / bezittingen Let op; de vraag over het onderdeel inboedel is nieuw. Bank/Spaartegoeden. Ik stuur kopieën mee van de laatste afschriften van mijn bankrekeningen, spaarrekeningen en eventuele spaarloonregelingen waarop het saldo duidelijk zichtbaar is. Auto. Ik en/of mijn gezinsleden/huisgenoten zijn in het bezit van één of meerdere auto s waarvan ik een kopie van het kentekenbewijs (deel la en Ib) meestuur. Als de auto onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of door ziekte of invaliditeit stuur dan een bewijs van onmisbaarheid mee (bij ziekte/invaliditeit een medische verklaring van een arts). Geef ook aan waarvoor u de auto gebruikt. Kilometerstand. U dient hier de km-stand van de auto te vermelden:..km. Inboedel. Tot het vermogen behoort ook de waarde van uw inboedel. Deze waarde mag niet meer bedragen dan 2.269,- Deze waarde is gebaseerd op de executie waarde van de inboedel. De executiewaarde is de waarde van uw inboedel bij een gedwongen verkoop (bijvoorbeeld bij een faillissement). Om de executiewaarde te bepalen vragen wij u ons de verzekerde waarde van uw inboedel op te geven. U kunt dit doen door ons een kopie te sturen van de polis van uw inboedelverzekering. Hiertoe hoort ook een eventuele verzekering voor kostbaarheden, antiek en /of bijzondere verzamelingen. De executie waarde leiden wij af van de verzekerde waarde. Om misverstanden te voorkomen de executiewaarde is vrijwel altijd veel lager dan de verzekerde waarde. U hoeft dus niet ongerust te zijn dat een verzekerde waarde van bijvoorbeeld ,- leidt tot een afwijzing van uw kwijtscheldingsaanvraag. Heeft u geen verzekering? Dan verzoek ik u dit te melden en de door u geschatte waarde schriftelijk aan ons op te geven. Overige bezittingen; bijvoorbeeld caravan, vakantiewoning, motor, 40km-auto enzovoort, die samen een waarde vertegenwoordigen van meer dan 2.269,00 Vermeld hieronder de bezitting en de door u geschatte waarde: 4

5 5

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie