4.2 Financieel handboek Aves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.2 Financieel handboek Aves"

Transcriptie

1 Werkveld Datum Advies GMR Vastgesteld CvB Financiën 13 januari maart Financieel handboek Aves Financiën/Financieel handboek Aves

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Inkoopprocedure scholen en stichting Inkoopprocedure scholen Inkoopprocedure College van Bestuur 5 4. Banken en kassen Activiteiten en organisatie Overboekingen bedragen > ,- tussen rekeningen van de stichting Grootboek Informatie t.b.v. de scholen en het CvB 7 5. Begrotingsproces 8 6. Activering Treasury Kasprocedure Aves Algemeen Instructies Het openen van een kas Wijzigen en sluiten van de kas Mutaties in de kas- en bankrekening in de praktijk Opnames van stortingen op de bankrekening Uitgaven Kas- en bankstaten Aanvulling van de kas Extra aanvulling van de kas Bijlagen 16 Financiën/Financieel handboek Aves 2

3 2. Inleiding In dit financieel handboek beschrijft het CvB welke kaders en procedures er binnen Aves zijn vastgesteld om de financiële administratie zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Dit handboek biedt daarmee een leidraad voor een goede bedrijfsvoering binnen onze scholen en stichting. We zijn hiermee transparant en helder in het verdelen van de taken en bevoegdheden en we trachten hiermee de kans op fraude tot een minimum te beperken. Financiën/Financieel handboek Aves 3

4 3. Inkoopprocedure scholen en stichting 3.1 Inkoopprocedure scholen Na vaststelling van de begroting is de directeur verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de school. Welke actie Door wie Wanneer Hoe Aankoop van artikelen c.q. Directeur of Nodig Divers materialen passend binnen vastgestelde jaarplan en begroting medewerker na fiat directeur Controle van artikelen c.q. materialen met leveringsbon Directeur en/of Medewerker Bij aflevering Facturering Leverancier biedt factuur aan aan Onderwijsbureau Meppel voor digitale verwerking in Proactive Na aflevering product Controle en codering factuur Directeur Wanneer factuur ter accordering wordt aangeboden in Proactive Via post of mail Accorderen in Proactive Facturen daadwerkelijk betalen Medewerker Na akkoord directeur in Digitaal (Interpay) Onderwijsbureau Meppel Proactive Control Directeur en CvB Wanneer nodig Ingeboekte facturen zijn vanaf dat moment zichtbaar binnen online managementinformatiesysteem Tobias Financiën/Financieel handboek Aves 4

5 3.2 Inkoopprocedure College van Bestuur Activiteiten en organisatie Welke actie Door wie Wanneer Hoe Aankoop van artikelen c.q. Lid CvB Nodig Divers materialen passend binnen vastgestelde jaarplan en begroting (portefeuillehouder) of medewerker na fiat CvB Controle van artikelen c.q. Lid CvB Bij aflevering materialen met leveringsbon (portefeuillehouder), medewerker Facturering Leverancier biedt Na aflevering product Via post of mail factuur aan aan Onderwijsbureau Meppel voor digitale verwerking in Proactive Controle en codering factuur Lid CvB (portefeuillehouder) Wanneer factuur ter accordering wordt aangeboden in Proactive Accorderen in Proactive Facturen daadwerkelijk betalen Medewerker Na akkoord Lid CvB in Digitaal (Interpay) Onderwijsbureau Meppel Proactive Control CvB Wanneer nodig Ingeboekte facturen zijn vanaf dat moment zichtbaar binnen online managementinformatiesysteem Tobias Financiën/Financieel handboek Aves 5

6 4. Banken en kassen Voor verdere uitwerking t.a.v. de kasprocedure zie hoofdstuk 7 Kasprocedure Aves. Elke school is in het bezit van een bankrekening bij de Rabobank welke binnen een contract met de Rabobank is geopend en waarvoor voor alle scholen van Aves dezelfde voorwaarden gelden. 4.1 Activiteiten en organisatie Welke actie Door wie Wanneer Hoe Ontvangst bankafschriften Directeur Maandelijks Bankafschrift downloaden van website Rabobank Bankafschriften uitprinten en codering grootboek aanbrengen + kopie onderliggende stukken bijvoegen + handtekening directeur op bankafschrift Aanvullen saldo tot vastgesteld maximum 750,- Directeur Maandelijks Via post Onderwijsbureau Meppel Na ontvangst Via bank getekend exemplaar directeur 4.2 Overboekingen bedragen > ,- tussen rekeningen van de stichting In het kader van de liquiditeitsplanning of in het kader van treasury kan het gewenst zijn dat er op bepaalde momenten bedragen, groter dan ,- worden overgeboekt tussen verschillende Avesrekeningen van één bank en of tussen verschillende Avesrekeningen van verschillende banken. Voor deze overboekingen is een standaardformulier opgesteld voor het overmaken van bedragen boven de ,- binnen internetbankieren. Op dit standaardformulier staan de opdracht én de handtekening van twee functionarissen, waarbij altijd minimaal één handtekening van een tekenbevoegd bestuurder van Aves benodigd is. Om deze overboekingen uit te voeren is tevens een tweede digitale handtekening benodigd binnen het programma van internetbankieren van minimaal 1 tekenbevoegde bestuurder van Aves. Het ondertekende opdrachtformulier wordt gearchiveerd binnen het bestuurskantoor. Financiën/Financieel handboek Aves 6

7 4.3 Grootboek Dagelijks wordt het grootboek geactualiseerd door medewerkers van de afdeling Financiële Administratie van het Onderwijsbureau Meppel. Elke nacht worden mutaties vanuit het boekhoudkundig systeem ingelezen in Tobias, zodat ze de volgende dag voor gebruikers van Tobias binnen Tobias zichtbaar zijn. Het actualiseren van het grootboek begint bij het exporteren van de goedgekeurde items (facturen en incasso s) vanuit ProActive naar het boekhoudkundig systeem. Hierbij wordt door een medewerker Financiële Zaken van het Onderwijsbureau Meppel gecontroleerd of de import aansluit bij de export. Actualisatie van het grootboek houdt verder in: Vrijval van de financieringsbronnen wordt geboekt. Activering wordt doorgeboekt. De afschrijvingen worden geboekt. Eventuele dotaties worden geboekt. Maandelijkse overboekingen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt door de medewerker Financiële Zaken van het Onderwijsbureau Meppel maandelijks een controle uitgevoerd op de verschillende balansposten. 4.4 Informatie t.b.v. de scholen en het CvB De financiële administratie is dagelijks in te zien voor directeuren, het CvB en medewerkers van het bestuurskantoor binnen het managementinformatiesysteem Tobias. De medewerker Planning&Control levert per kwartaal een uitgebreide managementrapportage aan op papier ten behoeve van het CvB. De managementrapportage wordt mondeling toegelicht door de medewerker Planning&Control aan het lid CvB met de portefeuille financiën. De laatst genoemde is verantwoordelijk voor de doorgeleiding van deze informatie naar de relevante betrokkenen. Financiën/Financieel handboek Aves 7

8 5. Begrotingsproces Voor het opstellen van de schoolbegroting is het volgende proces ingericht: Welke actie Door wie Wanneer Hoe Vaststellen begrotingsmodel CvB (op voorstel van portefeuillehouder financiën) in overleg met OBM voorjaar Toelichten begrotingsmodel Medewerker P&C Juni Bijeenkomst voor directeuren Onderwijsbureau Meppel Beschikbaar stellen Medewerker P&C Juni Binnen Tobias begrotingsmodel per school Onderwijsbureau Meppel Invulling begroting school Directeur Juni-september Binnen Tobias Bespreken conceptbegroting Directeur September/oktober Uitdraai overzicht uit begrotingsmodel met team en MR Beschikbaar stellen concept begroting aan CvB (portefeuillehouder) Directeur September Binnen Tobias Bespreken conceptbegroting CvB (portefuillehou- Oktober Binnen Tobias der) met medewerker P&C OBM Bespreken conceptbegroting CvB (portefuillehou- Oktober met directeur der) met medewerker P&C OBM Vaststellen schoolbegroting CvB (portefeuillehou- November der) Bevestiging vaststelling CvB (portefeuillehou- December schoolbegroting der) Financiën/Financieel handboek Aves 8

9 Voor het opstellen van het bestuursdeel van de begroting is het volgende proces ingericht: Welke actie Door wie Wanneer Hoe Vaststellen begrotingsmodel CvB (portefeuillhouder financiën) in overleg met OBM voorjaar Beschikbaar stellen Medewerker P&C Juni Binnen Tobias begrotingsmodel Onderwijsbureau bestuursdeel Meppel Invulling begroting CvB (portefeuille- Juni-september Binnen Tobias bestuursdeel houder financiën) Beschikbaar stellen concept CvB (portefeuille- Oktober Binnen Tobias begroting aan CvB houder financiën) (portefeuillehouder) Consolideren Medewerker P&C Oktober schoolbegrotingen en Onderwijsbureau bestuursdeel in Meppel bestuursbegroting Bespreken concept CvB (portefeuille- November bestuursbegroting met houder financiën) directieberaad Voorleggen concept CvB December bestuursbegroting aan GMR Verzoek goedkeuring CvB December bestuursbegroting RvT Vaststellen CvB December bestuursbegroting CvB Financiën/Financieel handboek Aves 9

10 6. Activering Het Onderwijsbureau Meppel is verantwoordelijk voor de uitvoer van de invoer en de periodieke afschrijving binnen de Vaste Activa. Het proces begint zodra er door de school basisgegevens(facturen) worden aangeleverd, deze worden vervolgens gecontroleerd op volledigheid waarna ze ingevoerd worden. Nadat de invoer gecontroleerd is en de gegevens zijn doorgeboekt eindigt het proces. Eenmaal per maand wordt de periodieke afschrijving verwerkt. Facturen worden gescand en daarna goedgekeurd door de budgethouder via ProActive. Vervolgens wordt de factuur verwerkt in het boekhoudkundig systeem. Financiën/Financieel handboek Aves 10

11 7. Treasury Treasury betreft het beheer van het eigen vermogen van de stichting. De RvT stelt vast tot welke hoogte van bedragen het CvB zelfstandig kan opereren zonder toestemming van de Raad van Toezicht. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Reglement RvT De Rvt stelt vast op welke wijze het Treasurybeleid van de stichting wordt gevoerd. Dit is voor Aves vastgelegd in het Treasurystatuut dat is vastgesteld in december Financiën/Financieel handboek Aves 11

12 8. Kasprocedure Aves 8.1 Algemeen Vanuit de scholen bestaat de behoefte aan contant geld, aangezien het niet mogelijk is om alle kosten via de bank te kunnen betalen. Zoals wellicht bekend is, vormt contant geld een risico aangezien het gemakkelijk en niet traceerbaar is te vervreemden. Daarnaast vraagt de verantwoording over de gedane uitgaven een grote mate van detaillering. Het doel van deze procedure is dan ook: Voorzien in de behoefte aan contant geld van de scholen; Het minimaliseren van de risico s die zijn verbonden aan het voeren van een kas; Het vereenvoudigen van de administratieve handelingen voor zowel de school als het Onderwijsbureau. Deze procedure zal worden onderhouden door de adviseur Planning&Control van het Onderwijsbureau. Gelet op het eerder genoemde risico van vervreemding geldt als algemene regel dat contant geld gebruikt mag worden: als er geen andere betaalmogelijkheden zijn of als het geringe bedragen (minder dan 250,00) betreft, waarvoor een andere administratieve handeling niet gewenst is. Het stelsel werkt in grote lijnen als volgt. De scholen hebben een bankrekening met een maximum saldo van 750,- ter beschikking. De afdeling FZ van het Onderwijsbureau vult de bankrekening aan nadat verantwoording is afgelegd door de schooldirecteur over eerder verstrekte gelden door middel van de Kas- en bankstaat. De Schooldirecteur dient ten alle tijde een volledige en juiste kas- en bankstaat beschikbaar te hebben, waaruit de aansluiting blijkt tussen de beginstand, de verstrekte gelden, de uitgaven en de eindstand van de kas. 8.2 Instructies Bij het voeren van een kas is het noodzakelijk dat de betreffende directeur de beschikking heeft over een bankrekening en dat hij of zij gemachtigd is om contant geld op te nemen. Bij het voeren van de kas en de kasadministratie, dient geregistreerd te worden wie hiervoor verantwoordelijk is. Derhalve dient een registratiekaart ingevuld te worden. Het formulier dient Financiën/Financieel handboek Aves 12

13 zowel door de betreffende schooldirecteur en het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) ondertekend te worden. Desgewenst kan de taak aan het Onderwijsbureau (adviseur planning en control) gemandateerd worden. Het formulier is voor het Onderwijsbureau het document op basis waarvan bepaald kan worden of de verantwoording door de juiste persoon wordt gedaan. 8.3 Het openen van een kas Het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) geeft door middel van de registratiekaart bij het Onderwijsbureau aan, welke schooldirecteur verantwoordelijk is voor de kasgelden. Het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) blijft echter eindverantwoordelijke voor de kas en bijbehorende administratie. Voor de bankrekening geldt een opnamelimiet van 750,- tenzij gemotiveerd wordt aangegeven dat een hogere limiet gewenst is. Dit is ter beoordeling van Het lid College van Bestuur (portefeuille financiën)van de stichting. Nadat het registratieformulier op volledigheid en juistheid is gecontroleerd, zorgt de afdeling FZ van het Onderwijsbureau voor eerste aanvulling van de bankrekening. De afdeling FZ van het Onderwijsbureau opent de administratie voor de kasadministratie, vult de bankrekening aan volgens de betaalprocedure en informeert de directeur van de school dat de kas is geopend met vermelding van bankrekeningnummer. 8.4 Wijzigen en sluiten van de kas Het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) van de stichting stelt de afdeling FZ van het Onderwijsbureau op de hoogte van de gewenste wijziging of sluiting. Ingeval van sluiting van de kas stort de schooldirecteur de kasmiddelen op de hiervoor bestemde bankrekening. De schooldirecteur sluit de kas af met een laatste Kas- en bankstaat en levert deze in bij de afdeling FZ van het Onderwijsbureau. Na afstemming met het grootboek informeert de afdeling FZ van het Onderwijsbureau het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) van de stichting. Het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) van de stichting regelt de wijziging of sluiting met de bank. De bank sluit de bankrekening af en stort het saldo op de hoofdrekening. Financiën/Financieel handboek Aves 13

14 8.5 Mutaties in de kas- en bankrekening in de praktijk In het algemeen geldt dat aan alle kasmutaties een origineel gedateerd document ten grondslag ligt, dat de kasmutatie verklaart. Alle mutaties moeten worden vastgelegd op de Kas- en bankstaat. De kasstaat is uitsluitend bedoeld voor de kasmutaties en de bankstaat is uitsluitend bedoeld voor de mutaties van de bankrekening. Er moet dus altijd een aparte kasstaat en een aparte bankstaat aangeleverd worden. Het regelnummer op de Kas- en bankstaat dient te worden vermeld op het document als referentie. De kas- en bankstaat moet op elk moment de aansluiting geven met de inhoud van de kas. De volgende mutaties zijn mogelijk: Aanvullingen van de bankrekening (moet op bankstaat verantwoord worden) Opnames van en kasstortingen op de bankrekening (moet op bankstaat verantwoord worden) Kasuitgaven en stortingen/ontvangsten op de kas (moet op de kasstaat verantwoord worden.) 8.6 Opnames van stortingen op de bankrekening De schooldirecteur kan geld opnemen door te pinnen. Dit wordt als volgt verantwoord: De opname van het contante geld uit de geldautomaat in de kolom "Ontvangsten" op de kasstaat met als grootboekrekening : (kruisposten) De opname van het contante geld uit de geldautomaat in de kolom "Uitgaven" op de bankstaat met als grootboekrekening : (kruisposten) 8.7 Uitgaven De uitgaven dienen door de schooldirecteur op de kas- en bankstaat verantwoord te worden met vermelding van het brinnummer en grootboekrekening. Deze uitgaven kunnen op 2 manieren worden verantwoord: Kasbetalingen van uitgaven met bonnen of facturen. De opgave dient vergezeld te worden met de originele bonnen of facturen. Deze moeten op de kasstaat opgenomen worden. Pinbetalingen van uitgaven met bonnen of facturen. De opgave dient vergezeld te worden met de originele bonnen of facturen. Deze moeten op de bankstaat opgenomen worden. Financiën/Financieel handboek Aves 14

15 8.8 Kas- en bankstaten De kas- en bankstaten worden door de schooldirecteur per mutatie op datumvolgorde bijgewerkt, zodat ten alle tijden alle mutaties worden weergeven en er aansluiting mogelijk is met begin- en eindsaldo van de kas en de bankrekening. Het eindsaldo op de kas- en bankstaat moet altijd aansluiten met het daadwerkelijke saldo van de kasmiddelen en die van de bankrekening. Op de kas- en de bankstaten worden mutaties volledig weergegeven, met vermelding van het juiste brinnummer en grootboekrekening. Tevens dienen de onderliggende originele documenten meegeleverd te worden met referentie naar de regel op de kas- en bankstaat. De schooldirecteur is voor volledige en juiste invulling verantwoordelijk. De schooldirecteur kan voor advies en uitleg terecht bij de medewerker van het Onderwijsbureau. De schooldirecteur tekent voor de goedkeuring van de uitgaven en dat het eindsaldo aansluit met de kas en de bankrekening. Verder wordt nog opgemerkt, dat het eindsaldo van de ingeleverde kas- en bankstaat gelijk moet zijn aan het beginsaldo van de nieuwe kas- en bankstaat. 8.9 Aanvulling van de kas Indien het beschikbare saldo aan kas en bankmiddelen onvoldoende is, levert de schooldirecteur de ondertekende kas- en bankstaat in bij de afdeling FZ van het Onderwijsbureau. Na controle geeft de Afdeling FZ van het Onderwijsbureau opdracht tot aanvulling van het limiet op de betreffende bankrekening, zijnde het saldo van de uitgaven. Indien de kas- en bankstaat niet aan de eisen voldoet, kan de afdeling FZ van het onderwijsbureau de Kas- en bankstaat retourneren met het verzoek de onvolkomenheden op te heffen. Tot die tijd vindt er geen aanvulling van het saldo plaats. Indien het saldo van de kas en de bankrekening samen meer bedragen dan het vastgestelde limiet, wordt het overschot naar de centrale rekening overgemaakt Extra aanvulling van de kas Soms heeft de directeur van een school de behoeft aan een hogere uitgave, dan de vastgestelde limiet toelaat. Hiervoor kan de schooldirecteur bij de afdeling FZ van het Onderwijsbureau een verzoek indienen voor een extra aanvulling. Hiervoor levert de schooldirecteur het formulier "Extra aanvulling", mede ondertekend door het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) in bij de afdeling FZ van het Onderwijsbureau. Indien het betreffende formulier aan de eisen voldoet, zal de afdeling FZ van het Onderwijsbureau het geld zo spoedig mogelijk overmaken naar de betreffende bankrekening. De opname van deze extra aanvulling wordt administratief verder afgehandeld als een reguliere storting op de bankrekening. Extra aanvulling kan of wordt niet toegestaan indien er een grote achterstand is ontstaan in het inleveren van kas- en bankstaten en het onverantwoorde saldo in de kas te hoog oploopt. Financiën/Financieel handboek Aves 15

16 8.11 Bijlagen Bijlage 1: Kasstaat Financiën/Financieel handboek Aves 16

17 De kasstaat wordt digitaal (excel) aangeleverd. Een afdruk daarvan inclusief de facturen opsturen naar OB Meppel. Bedragen vermeld bij grootboeknummers worden automatisch opgeteld. Bijlage 2: Bankstaat SCHOOL : Plaats : BRINNR : MAAND : Datum Nr. Omschrijving Grootboekrek Ontvangsten Uitgaven Saldo 0 Beginsaldo telling - - Eindsaldo - Financiën/Financieel handboek Aves 17

18 N.B. In plaats van een bankstaat is het ook toegestaan om een kopie van het bankafschrift toe te sturen met daarop achter elke post het grootboeknummer vermeld Bijlage 3: Registratiekaart kas Naam School Brinnummer Lid College van Bestuur(financiën) Datum Handtekening Directeur School Adres school Handtekening Limiet in euro Standaard 750,- Akkoord beheerder Motivatie hogere limiet Bankrekening Nadat het formulier volledig is ingevuld en ondertekend, dient deze naar het Onderwijsbureau gestuurd te worden. Het formulier is van belang voor de verantwoording en verantwoordelijkheid van de gedane contante uitgaven. Financiën/Financieel handboek Aves 18

19 Bijlage 4 Extra aanvulling Naam School : Brinnummer : (motivatie extra aanvulling) Bij deze verzoek ik om een extra aanvulling op de kas van school. Ter grootte van een bedrag van:. Te boeken ten laste van (Vul Brinnummer in). Te storten op de Bankrekening: (in te vullen door de afdeling FZ) Schooldirecteur: Datum: Handtekening: Lid College van Bestuur (financiën): Datum: Akkoord extra aanvulling: Financiën/Financieel handboek Aves 19

20 Bijlage 5 Mandatering aan het Onderwijsbureau Meppel Aves Lid College van Bestuur (financiën) Brinnummer Naam Geeft het Onderwijsbureau, de adviseur Planning en Control, het mandaat om de Registratiekaart Kas namens het lid College van Bestuur (portefeuille financiën) te tekenen. Namens het Onderwijsbureau: Handtekening Adviseur Planning en Control (Onderwijsbureau) Limiet in euro Standaard 750,- Handtekening lid College van Bestuur (portefeuille financiën): Datum Financiën/Financieel handboek Aves 20

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Werkveld Onderwerp Datum Steller

Werkveld Onderwerp Datum Steller Werkveld Onderwerp Datum Steller Financiën Werken met workflows 28 mei 2014 J. Timmermans binnen Tobias 4.4 Werken met workflows binnen Tobias TobiasTobias Werken met workflows binnen Tobias TobiasTobias

Nadere informatie

Versie: Datum: december Procuratie reglement

Versie: Datum: december Procuratie reglement Versie: 2016.01 Datum: december 2016 Procuratie reglement 1. Doel van het reglement De Raad van Bestuur is belast met het besturen van stichting Careander en heeft daarvoor alle benodigde bevoegdheden.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Inleiding... 1 Algemene aanwijzingen... 2 Financieel overzicht... 3 Budget... 6 Soorten... 7 Kas... 8 Betaalrekening... 9 Spaarrekening(en)... 9 Jaarafsluiting...

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13 Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - online U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen

Bankrekeningnummer(s) aan uw administratie koppelen De bankenkoppeling met Knab - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder tussenkomst van de gebruiker, automatisch laten inlezen in uw administratie. Nadat u heeft aangegeven dat u van deze

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Procuratiereglement. Stichting Humanitas

Procuratiereglement. Stichting Humanitas Procuratiereglement Stichting Humanitas Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenhang documentatie 3 Hoofdstuk 3 Bevoegdheden en afspraken (intern en extern) 3 Paragraaf 3.1 Binnen kaders

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding. 2 2. Activeren directe bankkoppeling 2 3. Ophalen bankafschriften via directe bankkoppeling..7 4. Aanbieden betaalopdrachten via

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Procuratieregeling. Woningbouwvereniging. Hoek van Holland

Procuratieregeling. Woningbouwvereniging. Hoek van Holland Woningbouwvereniging Hoek van Holland Goedgekeurd MT: 21 1. Inleiding In deze Procuratieregeling is vastgelegd welke bevoegdheden zijn toegekend aan medewerkers van Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

HANDOUT. Digitaliseren van facturen

HANDOUT. Digitaliseren van facturen HANDOUT Digitaliseren van facturen 30 juni 2014 Pagina 2 van 25 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Budgethoudersregeling / Register... 4 1.2 Vervanging bij afwezigheid/ziekte.... 4 1.3 Voorwaarden facturen....

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen. Hartelijk dank!

Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen. Hartelijk dank! Wilt u doneren? Lees dan hieronder hoe u dat kunt doen Eenmalige schenking Periodieke schenking U kunt uw gift overmaken op: IBAN: NL11 RABO 0117 5713 26 t.n.v. Stichting Peuple du Monde. Zie onderstaand

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) 1.0 9 maart 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 12 april 2012 Concept Carol Esmeijer 1.2 15 april 2015 Concept Carol Esmeijer Inleiding

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Procuratieregeling Goedgekeurd in MT: 31-oktober-2017

Procuratieregeling Goedgekeurd in MT: 31-oktober-2017 Procuratieregeling Goedgekeurd in MT: 31-oktober-2017 1. Inleiding In deze Procuratieregeling is vastgelegd welke bevoegdheden zijn toegekend aan medewerkers van Woningbouwvereniging Hoek van Holland (hierna

Nadere informatie

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE

handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE handleiding DIGITALE KASCONTROLE MVE-VVE & VVE Woonstad Rotterdam VvE-beheer Inhoud Inloggen 4 De eigenarenpagina van Twinq 5 Aan de slag 6 Start kascontrole 7 Controle jaarrekening in kolommen 8 Controleer

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-372 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, waarbij mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument houdt een betaal- en spaarrekening

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER

Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER Periodieke schenkingsovereenkomst EXEMPLAAR SCHENKER 1a Naam van de schenker keuze m/v 1b Naam van de begunstigde 1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal schenkbedrag 100 euro per jaar) Vast bedrag per

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Bancaire Zaken & Instructies. voor. Regionale Comités Unicef Nederland

Bancaire Zaken & Instructies. voor. Regionale Comités Unicef Nederland Bancaire Zaken & Instructies voor Regionale Comités Unicef Nederland Versie 1.1 12-12-2006 Pagina 2 van 9 1 Bancaire zaken RCU s en het hoofdkantoor Unicef Nederland... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2. Aanvragen...

Nadere informatie

Handleiding Directe bankkoppeling

Handleiding Directe bankkoppeling Handleiding Directe bankkoppeling 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk dat Thinq uw bankafschriften dagelijks in uw administratie kan verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar Het ordnersysteem OR ET D H N Een eenvoudige methode van boekhouden bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar YSTEE S M R E 25 jaar Het ordnersysteem Een eenvoudige methode van boekhouden Het ordnersysteem

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

School Opdrachtenboek

School Opdrachtenboek Twinfield @ School Opdrachtenboek Boekstukken mei Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V. Dit materiaal is ontwikkeld, geschreven en samengesteld door Wolters Kluwer

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

De financiële cyclus: van kaderbrief tot jaarverslag

De financiële cyclus: van kaderbrief tot jaarverslag De financiële cyclus: van kaderbrief tot jaarverslag In dit hoofdstuk vind je informatie over 1. Opstellen en goedkeuring begroting 2. Financiële middelen afdeling 3. Verantwoording De missie van Alzheimer

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

MANDAAT EN PROCURATIEREGELING 2016

MANDAAT EN PROCURATIEREGELING 2016 MANDAAT EN PROCURATIEREGELING 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bevoegdheid directeur-bestuurder... 3 2. Mandaathouders... 4 2.1 Bevoegdheden Mandaathouders... 4 2.2 Afzonderlijke goedkeuring raad van

Nadere informatie

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier

ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: Factuurnummer van aannemer of leverancier Bouwdepot voor een verbouwing Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt declaraties uit op uw bankrekening: ABN AMRO

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Deel 3 Begroting en realisatie

Deel 3 Begroting en realisatie Deel 3 Begroting en realisatie In dit hoofdstuk wordt het begrotingsproces en het toezicht op de realisatie en administratie beschreven. Het hoofdstuk bestaat uit de verschillende onderwerpen die hierbij

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Actielijst Plan van Aanpak 2012 Stichting Baasis

Actielijst Plan van Aanpak 2012 Stichting Baasis Actielijst Plan van Aanpak 2012 Stichting Baasis 1a Duidelijkheid verschaffen over de subsidies die de organisatie zijn toegekend. Hierbij zorg dragen voor de noodzakelijke onderbouwingen zoals beschikkingen

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Bouwdepot voor de bouw van een woning

Bouwdepot voor de bouw van een woning Bouwdepot voor de bouw van een woning Declaratieformulier Vul hier uw gegevens in. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer overdag Leningnummer ABN AMRO betaalt uit aan de aannemer of aan u: Uitbetalen

Nadere informatie