LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving"

Transcriptie

1 LASTEN 1.1 Externe rentelasten Rente RC Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten Heffingsrente Overboeking van opbrengsten (BBVW allocatie) 1.3 Afschrijvingen van activa Afschrijving Lagere lasten door vertraagde investeringen 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders Salaris Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Vakantiegeld Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Eindejaarsuitkering Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Levensloopbijdrage Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Bijzondere beloning Reiskostenvergoeding woon-werk Aanpassing salarissen obv formatie en salaris Parkeerkosten Mutatie ntb verlofdagen Sociale premies Sociale lasten Aanpasing premie naar 12 % plus salariscomponent Pensioenpremie Aanpasing premie naar 15 % plus salariscomponent 2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuur Overlijdensuitkering Overige personeelslasten IZA Opname deel Harderwijk ivm allocatie BBVW Seniorenverlof Verhuisvergoeding Overige personeelslasten Verschuiving IZA premie Harderwijk (BBVW) Werving en selectie Arbo Verhoging ten laste van overige personeelslasten Catering Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Studie- en opleiding Bedrijf Hulp Verlening Verhoging ten laste van overige personeelslasten

2 41610 Outplacement en reintegratie OR en GO Personeel van derden Inhuur langdurig ziekte (tijd) Inhuur krachten vacature (tijd) Inhuur extra capaciteit (geen tijd) Verlaging door overheveling nr. formatie en bespatingsdoelstelling Inhuur kwijtscheldingsbeoordeling Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders Wachtgelduitkeringen Vervalt ivm vorming voorziening in jaarrekening Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen Druk- en bindwerk Verlaging Harderwijk conform Berap 2010-II, verhoging Zwolle Printer- en dupliceerkosten Verhoging ivm te laag budget Zwolle Contributies en abonnementen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Representatie Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Kantoorartikelen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Water Energie Energie (elektra, gas, water) Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Brandstof auto's Brandstof auto Directie conform BERAP 2010-II 3.4 Huren en rechten Huur onroerende zaken Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 3.5 Leasebetalingen operational lease Lease auto's Opname auto Directie conform BERAP 2010-II Overige lease Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 3.7 Verzekeringen Verzekeringen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % 3.8 Belastingen Belastingen Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Wegenbelasting (heffingstechnologen) Onderhoud door derden Onderhoud automatisering Verschuiving bankkosten naar 42760, plus inflatiecorrectie naar 1,5 %

3 42630 Automatiseringskosten Belastingsysteem Verhoging in verband met IBS voortzetting locatie Zwolle Onderhoud gebouw Aanpassing locatie Harderwijk conform BERAP2010-II Onderhoud auto's Overige diensten door derden Dienstreizen (reis- en verblijf) Verhoging locatie Harderwijk, tlv overige personeelskosten Incassokosten Verlaging meeliften locatie Zwolle Gegevensverstrekking KvK Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Gegevensverstrekking WOZ Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Gegevensverstrekking GBA Verhoging locatie Zwolle Gegevensverstrekking Kadaster Verhoging voor locatie Zwolle Porti- en vrachtkosten Verhoging voor locatie Zwolle Bank Verschuiving van voor Tricijn deel vaste telefonie Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % mobiele telefonie telefoniekosten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % data verkeer Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Facilitaire diensten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Servicekosten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Salarisverwerking Verlaging vm uitvoering in eigen beheer Accountant Verlaging van accountantskosten ivm 1 controle Overige diensten derden / Extern advies Verlaging ivm opname onvoorzien Juridische kosten Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Communicatie Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Diensten automatisering (eenjarige licenties, etc.) Laboratorium Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Uitbesteden dwanginvordering buitengebied Aanpassing inflatiecorrectie naar 1,5 % Samenwerking gemeenten inzake kwijtschelding Verlaging locatie Zwolle door lagere kosten Samenwerking gemeenten Onvoorzien Onvoorzien Opname onvoorzien voor deel begroting Lococensus Totaal Lasten

4 BATEN 1.1 Externe rentebaten rente opbrengsten Diensten voor derden Bijdragen Waterschappen Bijdragen waterschappen verlaging bijdrage conform doelstelling beslisdocument 3.6 Diensten voor derden overig Kadastraat recht Invorderkosten (Tricijn: Aanmaningkosten) Opbrengst aanmaningskosten Opbrengst overige kosten Verschuiving naar overige opbrengsten (BBVW) Opbrengst rente belastingen Verschuiving naar Invorderingsrente (BBVW) 5.2 Opbr. Dwangbevelkosten Opbrengst dwangbevelkosten Opbr. overige kosten/kantinekosten overige opbrengsten Verschuiving van opbrengst rente belastingen (BBVW) Totaal Baten Totalen Afronding Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn besluit op 5 januari 2011 om: In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2011 voor een bedrag van (per saldo) -/- 301

5 Mr. B.S.C. Groeneveld... Directeur Voorzitter

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen)

Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) Begroting 2004 (Beheers- en apparaatskosten) Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (Werk en Inkomen) - 0 - Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Risicoparagraaf 4 Begroting 2004 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Centraal Bureau Dunamare

Centraal Bureau Dunamare DUNAMARE ONDERWIJSGROEP TOELICHTING BEGROTING 2013/2014 Centraal Bureau Dunamare Toelichting begroting 13/14-1 - Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014... 2 Toelichting op

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 2016 ontwerpbegroting (concept 0.9).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Deventer, 11 juni 2009 Aan: De leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl mm* Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevr. R. Wiggers Postbus 10078 8000GB Zwolle Deventer, 30 juni 2010 J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl ; - AW :t >,? ir > J ; PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Jaarrekening d.d. 10 juni 2010 Dit rapport heeft 25 pagifii's 1 0 JUNI 2010 (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedcj^jnden: tv PMfn Arrm M \/ Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

KopGroep Bibliotheken

KopGroep Bibliotheken V" teletoon: 0223 623 859 e-mail: infu@%jpgmepbi biiotheken.nl vvww.kopgroepbibliotlieken.nl 5X3 M KopGroep Bibliotheken Bcmhardpk'tn 76 - Postbus 493-1 780 AL Den Heldei O 1 fit!?m Gemeente Den Helder

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent

Eem-Vallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent EemVallei Educatief Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent De heer K. Wiesenekker Raadsgriffier gemeente Woudenberg Postbus 16 3930 EA Woudenbeis Barneveld, onderwerp: behandeld door: bijlagen:

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen 21 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Programma...

Nadere informatie

DEEL 2 - JAARREKENING

DEEL 2 - JAARREKENING DEEL 2 - JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 x 1.000 x 1.000 VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Onroerende en roerende zaken in exploitatie 37.274 31.043 Onroerende

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie