Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen die de voorwaarden van de Richtlijn vervullen Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met het recentste jaarverslag en recentste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Organisatie van de BEVEK Beheersverslag Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Beursnotering Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Bestemming van de resultaten Balans Resultatenrekening Samenvatting van de regels Wisselkoersen Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 30/06/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van Transparant Balance Bedrag van de verbintenissen of nominale waarde Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Rendementscijfers Kosten Toelichting bij de financiële staten

3 1 Organisatie van de BEVEK Maatschappelijke zetel Kasteelpleinstraat 44 te 2000 Antwerpen Oprichtingsdatum 20 september 1999 Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Jean-Paul Vermeire, bestuurder Dierickx, Leys & Cie. Bestuurders Mevr. Monique Leys, lid raad van bestuur van Dierickx, Leys & Cie effectenbank N.V., effectieve leider. Dhr. Dirk Declerq, gedelegeerd bestuurder Merit Capital N.V. Beursvennootschap. Meligunis bvba, vertegenwoordigd door de zaakvoerder dhr Eric Stevens, onafhankelijk bestuurder. Dhr. Willem van Dyck, onafhankelijk bestuurder. Dhr. Werner Wuyts, vermogensbeheerder Dierickx, Leys & Cie, effectieve leider. Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr.Jacques Delen, voorzitter Dhr.Paul De Winter, bestuurder Dhr.Thierry Maertens, bestuurder Dhr.Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr.Patrick François, effectieve leider Dhr.Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr.Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr.Christian Callens, bestuurder Mevr.Monique Leys, bestuurder Dhr.Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr.Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris : Ernst & Young bedrijfsrevisoren bcbva, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek. Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D, 2550 Kontich vertegenwoordigd door Dhr. E. Clinck. Bewaarder Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Financiële groep die de beleggingsvennootschap promoot Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Merit Capital N.V. Beursvennootschap, Roderveldlaan 5 te 2600 Berchem Leo Stevens & Cie B.V.B.A beursvennootschap Schilderstraat 33 te 2000 Antwerpen Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys Luxembourg., Route d'arlon 247 bte 1, L 1150 Luxembourg. 3

4 Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Distributeurs Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Merit Capital N.V. Beursvennootschap, Roderverldlaan 5 te 2600 Berchem Leo Stevens & Cie B.V.B.A beursvennootschap Schilderstraat 33 te 2000 Antwerpen Lijst van de compartimenten Transparant Balance 4

5 2 Beheersverslag 2.1 Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Het compartiment werd gestart op 20 september Initiële inschrijvingsprijs: 1.000,00 EURO 2.2 Beursnotering De aandelen van het compartiment zijn op geen beurs genoteerd. 2.3 Informatie aan de aandeelhouders De Bevek naar Belgisch Recht, TRANSPARANT, werd op 20 september 1999 opgericht als een naamloze vennootschap, conform de wet van 20 juli 2004 op de financiële transacties en de financiële markten. De statuten van de Bevek werden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen alwaar iedere belangstellende persoon inzage ervan kan nemen of een kopie ervan verkrijgen. De vennootschap is ingeschreven onder nr in het handelsregister. Een uitgebreide samenvatting van de statuten werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 29 september De uitgifteprospectus, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. 2.4 Algemeen overzicht van de markten ECONOMISCHE CONTEXT. De Verenigde Staten. De Verenigde Staten kenden in het eerste kwartaal een gematigde groei van 1,8% op jaarbasis. De economie blijft profiteren van de herstellende huizenmarkt. Het aantal transacties en de huizenprijzen stijgen zowat in de hele Verenigde Staten. Stijgende huizenprijzen duwen het consumentenvertrouwen tot het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. Ook de industrie in de VS boomt, met dank aan de overvloedige beschikbaarheid van goedkoop aardgas uit schalielagen. De prijs in de VS ligt op een derde van die van de rest van de wereld, wat een gigantisch competitief voordeel voor de VS oplevert. Vooral Texas plukt de vruchten hiervan. De streek rond Houston kent een grote herindustrialisering. Hoewel de langetermijneffecten op het milieu nog niet allemaal duidelijk zijn, lijken de VS goed op weg om, op het vlak van energiebevoorrading, binnen afzienbare tijd zelf in de eigen behoefte te kunnen voorzien. De geopolitieke gevolgen hiervan zijn zeer groot, want als de VS op het vlak van energievoorziening onafhankelijk zijn, hebben ze minder behoefte aan militaire inmenging in regio's als het Midden-Oosten. Europa. Duitsland, dat het, in vergelijking met de rest van Europa lang zeer goed deed, zag zijn groei in de eerste jaarhelft flink terugvallen. De reden daarvoor ligt in China, waar de groei vertraagt. De 5

6 Duitse exportmachine, vooral gespecialiseerd in investeringsgoederen, kreeg hierdoor een knauw. De binnenlandse en Europese vraag konden de Chinese terugval niet compenseren. De dienstensector blijft in heel Europa in een sukkelstraatje, maar in de verwerkende nijverheid waren, tegen het einde van het semester, de eerste zwaluwen te zien. Vooral Spanje en Ierland vallen in positieve zin op. De Ierse verwerkende nijverheid groeit opnieuw. De Spaanse PMI-index kwam in juni uit op 50 punten, het niveau dat groei (> 50 punten) en krimp (<50 punten) van elkaar scheidt. Het aantal werklozen in het land kende in juni de grootste terugval in minstens een decennium, al blijft het aantal werklozen groter dan een jaar geleden. Ook het vertrouwen van de Italiaanse aankoopdirecteuren in de verwerkende nijverheid stijgt zienderogen, al blijft het, met 49,1 punten in juni, nog in de krimpzone. De binnenlandse vraag en meer bepaald de consumentenbestedingen in de eurozone blijven het grote pijnpunt. Azië. De voortrekkersrol die de regio het laatste decennium had deemstert wat weg. De nieuwe Chinese machthebbers proberen meer grip te krijgen op de banksector en de hele economie. Na een spectaculaire investeringsboom in het begin van de jaren 2000 ligt de klemtoon nu op het stimuleren van de consumptie. De laatste jaren ging heel wat kapitaal op aan projecten die niet meteen rendabel waren. Vooral de pogingen van de nieuwe machthebbers om het parallelle banksysteem onder controle te krijgen springen in het oog, want ze kunnen tot kredietschaarste leiden. De Chinese leiders mikken op minimaal 7% groei, zodat ze kredietschaarste kunnen missen als kiespijn. In Japan stijgt het vertrouwen van de exporterende ondernemers als gevolg van het nieuwe monetaire beleid van de Centrale Bank Zie monetair beleid en wisselmarkten. De zwakke munt stimuleert de export, al versterkt ze de spanningen met China, met wie de relaties alles behalve goed zijn, na het oplopende geruzie over enkele rotsen voor de Chinese kust. De groei van de Indische economie vertraagde tot ongeveer 5%. De Indische regering krijgt de inflatie maar moeilijk onder controle. MONETAIR BELEID. De VS en Japan hielden de rente waartegen banken op korte termijn geld kunnen ontlenen zo goed als rond 0%. De Bank of England veranderde de hele eerste jaarhelft niets aan het basistarief van 0,5%. De ECB verlaagde einde april de rente van 0,75% naar 0,50%, vanwege de blijvend zwakke economische situatie in Europa. De Federal Reserve (VS), de Bank of Japan en de Bank of England drukken massaal liquiditeiten bij in een poging de economie te stimuleren. Ze kopen massaal staatsobligaties en ander schuldpapier om de rente laag te houden en om private investeringen te stimuleren. De toenemende groei die hiervan het gevolg is moet de economie toelaten om in een latere fase op eigen kracht opnieuw te groeien. De ECB heeft sinds vorige zomer geen belangrijke injecties van liquiditeiten in het systeem gedaan. Integendeel, de terugbetaling van de LTRO-operaties deed het balanstotaal van de ECB met ongeveer 20% krimpen. De bazooka van Draghi werkt zonder één schot te lossen. WISSELMARKTEN. Japan ontketende einde vorig jaar impliciet een valuta-oorlog met zijn expansieve monetaire politiek, want één van de neveneffecten van de massieve liquiditeitsinjectie via de massale aankoop van staatsobligaties op alle looptijden is dat de externe waarde van de Japanse yen op acht maanden tijd zo'n 30% daalde tegenover de Amerikaanse dollar en tegenover de euro. In het eerste semester van dit jaar bleef de verhouding tussen de Amerikaanse dollar en de euro opvallend stabiel. De munten bewogen bijna voortdurend in een band tussen $ 1,28 en $ 1,33 tegenover elkaar om het semester tegen $ 1,308 te eindigen. Daarmee versterkte de dollar met ongeveer 1% tegenover de euro in vergelijking met het einde van vorig jaar. De voortdurende soepele monetaire politiek van de Bank of England zette het Britse pond zo'n 6% lager tegenover de euro. De munt daalt bijna ononderbroken sinds ECB-voorzitter Draghi in de zomer van vorig jaar zijn bazooka bovenhaalde. 6

7 De munten van de grondstoffenexporteurs zoals Australië en Brazilië krijgen rake klappen, nu de grote grondstoffenhonger van China wat over is. De Australische dollar verloor in het eerste semester zo'n 12% van zijn waarde De Braziliaanse real is bijzonder getroffen door de repatriëring van gelden uit de BRIC-landen naar de VS. OBLIGATIEMARKTEN. De obligatiemarkten maakten in het eerste semester een belangrijke omslag. Ze bleven in het jaarbegin genieten van de overvloedige beschikbaarheid van liquiditeiten in zowat de hele westerse wereld. De Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, koos einde vorig jaar voor een maandelijkse injectie van $ 85 miljard in het financiële systeem om de economie te stimuleren, zolang dit nodig was en de inflatie onder controle is. Een belangrijke parameter daarbij is de werkloosheidsgraad. Eens die richting 6% gaat kan het programma beëindigd worden, klonk het aanvankelijk. De Federal Reserve beoogde vooral de hypotheekrente. Daarvoor kocht ze systematisch bijna alle herverpakte hypotheken van de banken op. De lage hypotheekrente stimuleert potentiële kopers van een woning. Beleggers die traditioneel kiezen voor herverpakte hypotheken moesten noodgedwongen andere horizonten opzoeken, wat de rente op staatsleningen maar evengoed op bedrijfsobligaties drukte. De overvloed aan liquiditeiten zorgde zelfs voor een grote kapitaalstroom naar obligaties in de groeilanden, waar de renteverschillen met de rente in de V.S. daalde naar de laagste niveaus sinds de Aziatische crisis van De Japanse Centrale Bank verloor met de aanstelling van de nieuwe regering Abe einde vorig jaar, heel wat van haar onafhankelijkheid. De nieuwe regering wil de deflatie uit Japan werken. Dat gebeurt via een massale geldcreatie die de balans van de Bank of Japan sterk doet aanzwellen. De massale aankoop van staatsobligaties op lange termijn duwde de rente lager. Ook de Bank of England bleef massaal liquiditeiten in het systeem duwen. De ECB bleef opvallend afwezig. Sinds Draghi vorig jaar in juli de markten geruststelde met de belofte om massaal obligaties van landen die om steun vragen bij de Europese Commissie op te open om zo de rente te drukken, heeft de ECB nog geen eurocent uitgegeven. De laatste grote injectie van liquiditeiten dateert van einde februari vorig jaar. Sinds juni vorig jaar kromp het balanstotaal van de ECB met ongeveer 20%. Op 21 mei kwam er abrupt een einde aan het obligatiefeest. Voorzitter Ben Bernanke van de Federal Reserve kondigde die dag aan dat, als de Amerikaanse economie verder blijft verbeteren, de maandelijkse kapitaalinjectie van $ 85 miljard kan afgebouwd en zelfs totaal gestopt worden. De langetermijnrente in de VS ging meteen door 2%, om op enkele weken tijd door te stomen naar 2,72%, tegen amper 1,7% in het jaarbegin. Op hetzelfde ogenblik groeit de kritiek op de massale geldcreatie in Japan. De inflatie wegwerken met recepten van de jaren zeventig is niet eenvoudig, want de Japanse economie is nu een mature economie met een verouderde bevolking. De Japanse rente ging dan ook gedwee mee hoger. In Europa ging de Duitse 10- jaarsrente ook hoger (van 1,2% begin mei tot 1,8% einde juni), een opvallende, maar minder uitgesproken stijging dan in de VS. Ben Bernanke en de rest van de bestuurders van de Federal Reserve doen sindsdien hun best om de rente opnieuw omlaag te praten, voorlopig met beperkt resultaat. De melding dat de rente nog geruime tijd zeer laag zal blijven, helpt de rente echter nauwelijks lager. Obligaties op korte en middellange termijn keken dan ook tegen verliezen aan in de eerste jaarhelft. AANDELENMARKTEN. Wie rendement wilde in het lopende jaar, moest risico's nemen. De aandelenmarkten kenden een goede eerste jaarhelft. De voornaamste Amerikaanse index, de S&P-500, legde in april en mei een lange reeks nieuwe records voor, ondersteunt door beleggers op zoek naar rendement. In Europa zette de DAX-index ook nieuwe records neer. De Engelse index kwam in de buurt. Andere continentale indexen hebben nog een hele weg af te leggen tot nieuwe records, niet in het minst omdat het gewicht van de financiële aandelen, die veel niet-recupereerbare verliezen leden, hoog is. Toch legden ook deze indexen winsten voor. De Chinese aandelenmarkt kent al langer een zwakke periode. De lagere groei in het land, maar ook de pogingen van de nieuwe regering om de speculatie tegen te gaan zetten de aandelen lager. Sinds half 2009 verloor de beursindex van Shanghai meer dan 30% van zijn waarde. Alleen dit jaar al loopt het verlies boven 10 % op. 7

8 2.5 Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Transparant schikt zich naar de Europese Richtlijn van en heeft derhalve een grote vrijheid in de keuze van effecten en beurzen. Transparant is te karakteriseren als een bevek die hoofdzakelijk in grote Belgische en bekende internationale aandelen belegt op basis van een lange termijnvisie. Zij heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Wanneer de aandelenbeurzen minder gunstig evolueren, kan er in belangrijke mate in obligaties belegd worden. 2.6 Benchmark Er wordt geen Benchmark gevolgd. 2.7 Tijdens het boekjaar gevoerd beleid De portefeuille is samengesteld uit aandelen en obligaties. Sporadisch maakt de beheerder gebruik van opties en futures om de aandelenportefeuille te optimaliseren. 75% van de portefeuille is euro belegd. De 25% in andere munten is voornamelijk in Amerikaanse dollar (9%), Noorse kroon (5%) en Zwitserse frank (4%) belegd. De Zweedse kroon (3%), de Canadese dollar en het Britse pond (ieder 2%) en tot slot de Hong Kong dollar (1%) vervolledigen de rij. Via de aandelenkeuze is de portefeuille veel internationaler gespreid dan de 75% doen vermoeden. Europese bedrijven met een sterke marktpositie buiten Europa zien hun inkomsten buiten de eurozone toenemen bij een daling van de waarde van de euro. Aandelen en vastgoedbevaks samen maken 57,97% van de totale portefeuille uit, tegen 55,08% op 31 december De aandelenmarkten presteerden goed over de eerste jaarhelft, ondanks de voortschrijdende economische crisis in Europa en de duidelijke groeivertraging in landen als China en Brazilië. De liquiditeitsstroom van de centrale banken (zie ook Monetaire beleid en Obligatiemarkten) ondersteunden de markten. De verschuivingen binnen de aandelenportefeuille bleven beperkt. De beheerder verkocht de aandelen Barrick Gold vanwege de kentering op de goudprijs. De aandelen Sanofi en Solvay werden verkocht vanwege de opgelopen waardering. De aandelen Fugro werden verkocht na het aan het licht komen van fouten van het management. Telefónica ondervindt toenemende concurrentie in Latijns-Amerika. De aandelen werden verkocht. Nieuwkomers zijn het Amerikaanse Qualcomm, gespecialiseerd in de ontwikkeling van communicatiechips, gebruikt in tabletcomputers en smartphones. Een andere nieuwkomer is het Duitse Kali & Salz, producent van potas en zouten. Potas wordt in de landbouw gebruikt om gronden te bemesten. Diepcyclische sectoren zoals de staal- en de autosector zijn onderwogen. De financiële sector ziet zich in zijn winstgevendheid beperkt als gevolg van een combinatie van strengere regels, hogere kapitaaleisen en een stijgende belastingdruk. Eens er twijfel was over de voortzetting van de kwantitatieve versoepeling door de Federal Reserve, dekte de beheerder ongeveer een kwart van de aandelenportefeuille af met putopties op de Eurostoxx-50 en de S&P-500. De putopties lopen tot resp. december 2013 en januari 2014 en beschermen de portefeuille tegen een daling van meer dan ongeveer 10%. De obligatieportefeuille onderging nauwelijks wijzigingen. De gemiddelde looptijd ligt rond 2,7 jaar, waardoor de rentegevoeligheid beperkt is. Vooral op het einde van het semester, toen de rente krachtig steeg (zie Obligatiemarkten), beperkte dit de volatiliteit van het compartiment. De enige nieuwe obligatie is een bedrijfslening van Siemens, ter vervanging van een vervallen bedrijfslening van Roche. Voor het overige werden, in het begin van het jaar, kortlopende obligaties met een zeer laag restrendement, een gevolg van de lage kortetermijnrente, verkocht. 8

9 De dollar blijft gedeeltelijk afgedekt (ca 6% van de totale positie van 15%). 2.8 Toekomstig beleid Ook in de tweede helft van 2013 kiest Transparant Balance voor een evenwichtig uitgebouwde portefeuille van aandelen en obligaties. De evolutie van de macro-economie, in positieve of negatieve zin, zal zijn invloed hebben op het verloop van de financiële markten de komende maanden. Vanzelfsprekend blijft de beheerder snel inspelen op de veranderende marktomstandigheden die zich in de loop van het jaar voordoen. Transparant Balance kiest voor aandelen van bedrijven met een sterke balans, goede winstvooruitzichten, een sterke cashflowgeneratie en een aanvaardbare waardering. Als alternatief voor een aan- of verkoop, of ter afdekking van de portefeuille, kunnen opties en futures gebruikt worden. Vooral de evolutie van de rente is van nabij op te volgen. De deflatoire én inflatoire krachten blijven inspelen op de obligatiemarkten. Met een duration van minder dan drie jaar is de obligatieportefeuille van Transparant Balance goed bestand tegen opwaartse schokken van de rente. De valutarisico's op de Amerikaanse dollar blijven gedeeltelijk afgedekt. De volledige inventaris en een wekelijks commentaar van de beheerder zijn te vinden op 2.9 Risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een ICBE of een compartiment. Er werden 7 risicoklassen gedefinieerd waarbij klasse 1 het laagste risico aangeeft en klasse 7 het hoogste. Vanaf 1/7/2012 volgen ICBE s met een Europees Paspoort een nieuwe Europese Richtlijn waarbij de schalen van de risicoklassen anders ingedeeld worden: - De schalen zijn vanaf 1/7/2012 van 1 tot 7 (voorheen van 0 tot 6) - De drempels liggen lager waardoor de ICBE in een hogere risicoklasse terecht komt. Het compartiment bevindt zich sinds 01/07/2012 in risicoklasse 5 op een schaal van 1 tot Bestemming van de resultaten Het resultaat wordt gekapitaliseerd omdat er geen distributie-deelbewijzen bestaan. 9

10 3 Balans Afdeling 1. - Balansschema 30/06/13 30/06/12 in EUR in EUR TOTAAL NETTO ACTIEF , ,06 I Vaste activa 0,00 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten , ,15 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,20 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2.zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,17 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,00 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten e. Op aandelen i. Optiecontracten (+/-) ,22 ii. Termijncontracten (+/-) iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) j. Op deviezen i. Optiecontracten (+/-) ii. Termijncontracten (+/-) , ,00 iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) m. Op financiële indexen i. Optiecontracten (+/-) ,04 ii. Termijncontracten (+/-) ,00 iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) III Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 0,00 A. Vorderingen B. Schulden IV Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,18 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,16 b. Fiscale Tegoeden , ,02 c. Collateral d.. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (-) V Deposito's en liquide middelen , ,80 A. Banktegoeden op zicht , ,80 a, beheerde futuresrekening B. Banktegoeden op termijn C. Andere VI Overlopende rekeningen , ,93 A. Over te dragen kosten B. Verkregen opbrengsten , ,96 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,03 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,06 A Kapitaal , ,30 B Deelneming in het resultaat , ,02 C Overgedragen resultaat 0,00 0,00 D Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,78 10

11 Afdeling 2. - Posten buiten-balansstelling I Zakelijke zekerheden (+/-) 0, ,00 A. Collateral a. Effecten/geldmarktinstrumenten ,00 b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's II Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) , ,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants ,00 B. Verkochte optiecontracten en warrants ,00 III Notionele bedragen van de termijncontracten (+) , ,27 A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten , ,27 IV Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten VI Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 0,00 VII Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 VIII Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 0,00 11

12 4 Resultatenrekening Afdeling 3. - Schema van de resultatenrekening 30/06/13 30/06/12 in EUR in EUR I Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,97 A Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,33 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B Geldmarktinstrumenten , ,00 C Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,21 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,11 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D Andere effecten E ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F Financiële derivaten e. Op aandelen i. Optiecontracten ,81 ii. Termijncontracten iii. Swapcontracten iv. Andere m. Op financiële indexen i. Optiecontracten ii. Termijncontracten , ,98 iii. Swapcontracten iv. Andere G Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a. Financiële derivaten i. Optiecontracten ii. Termijncontracten , ,77 iii. Swapcontracten iv. Andere b. Andere wisselposities- en verrichtingen , ,26 II Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,45 A. Dividenden , ,12 B. Interesten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,67 b. Deposito's en liquide middelen 4.892,23 c. Collateral (+/-) C. Intresten ingevolge ontleningen (-) D. Swapcontracten E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong b. Van buitenlandse oorsprong , ,57 F. Andere opbrengsten van beleggingen III Andere opbrengsten 0,00 0,00 A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere IV Exploitatiekosten , ,64 A. Verhandelings-en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,34 B. Financiële kosten (-) -1,50 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,53 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,93 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,41 c. Commerciële vergoeding , ,55 E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) H. Diensten en diverse goederen (-) , ,03 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,46 K. Andere kosten (-) , ,89 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,81 SUBTOTAAL II + III + IV AA , ,81 12

13 V Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,78 vóór belasting op het resultaat VI Belastingen op het resultaat VII Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,78 Afdeling 4. - Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,78 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,78 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal 0,00 0,00 III. Over te dragen winst (over te dragen verlies) 0,00 0,00 IV. (Dividenduitkering) 0,00 0,00 13

14 5 Samenvatting van de regels De waardering van de activa, passiva en resultatenrekening van de vennootschap, opgedeeld per compartiment, gebeurt volgens het Koninklijk Besluit van tien november tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en wordt als volgt vastgesteld : a) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering, voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; b) Indien de actuele bied- of laatkoers niet beschikbaar is, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden voor de waardering aan reële waarde op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds de transactie; c) Indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde, of indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt voor de waardering aan reële waarde de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen; d) Indien er geen reële waarde voor een bepaald vermogensbestanddeel bestaat, wordt de reële waarde bepaald a.h.v. andere waarderingstechnieken, mits deze technieken rekening houden met het maximaal gebruik van de marktgegevens, consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes voor de waardering van financiële instrumenten en op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest d.m.v het gebruik van prijzen van actuele markttransacties. Tevens dient er rekening gehouden worden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen; e) Onverminderd de verwerking van de gelopen intresten worden de volgende activa gewaardeerd tegen hun nominale waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen: 1) tegoeden op zicht op kredietinstellingen 2) verplichtingen in rekening-courant tegenover kredietinstellingen 3) op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, andere dan Ten aanzien van kredietinstellingen 4) fiscale tegoeden en schulden 5) andere schulden f) Vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun reële waarde.. g) Uitstaande optiecontracten op aandelen en op aandelenindexen worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van hun premies. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van deze premies, worden in de resultatenrekening als nietverwezenlijkte waardevermindering of niet-verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. Bij uitoefening van het optiecontract of warrant worden de premies ingeschreven als onderdeel van de aan -of verkoopprijs van de onderliggende effecten. Bij aflopen van het contract zonder uitoefening wordt de oorspronkelijke betaalde of ontvangen waarde van de premie als verwezenlijkte waardevermindering of verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. De onderliggende waarden van optiecontracten en warrants dienen te worden opgenomen in de posten buiten-balansstelling. h) Termijncontracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements, dienen als volgt te worden verwerkt; 14

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/2012 30 september 2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201,

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2013 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening Goldman Sachs Funds II SICAV Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening 0513 Inhoudsopgave Pagina Raad van bestuur en overige informatie 1 Verslag van de beleggingsadviseur 2 Staat van activa

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie