Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK"

Transcriptie

1 Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen die voldoen aan de Richtlijn 2009/65/EG Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met het recentste jaarverslag en recentste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag.

2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INFORMATIE Organisatie van de BEVEK Beheersverslag Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen Risicoklasse Verslag van de commissaris, erkende revisor Geglobaliseerde balans Geglobaliseerde resultatenrekening Transparant Balance Beheersverslag Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Beursnotering Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Bestemming van de resultaten Balans Resultatenrekening Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van Transparant Balance Bedrag van de verbintenissen of nominale waarde Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Rendementscijfers Kosten Toelichting bij de financiële staten Transparant Systematic Beheersverslag Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Beursnotering Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Bestemming van de resultaten Balans Resultatenrekening Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van Transparant Systematic Bedrag van de verbintenissen of nominale waarde Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Rendementscijfers Kosten Toelichting bij de financiële staten

3 3

4 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Organisatie van de BEVEK Maatschappelijke zetel Kasteelpleinstraat 44 te 2000 Antwerpen Oprichtingsdatum 15 september 1999 Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Jean-Paul Vermeire, bestuurder Dierickx, Leys & Cie. Bestuurders Mevr. Monique Leys, lid raad van bestuur van Dierickx, Leys & Cie effectenbank N.V., effectieve leider. Dhr. Dirk Declerq, gedelegeerd bestuurder Merit Capital N.V. Beursvennootschap. Meligunis bvba, vertegenwoordigd door de zaakvoerder dhr Eric Stevens. Dhr. Willem van Dyck, geen beroep. Dhr. Werner Wuyts, vermogensbeheerder Dierickx, Leys & Cie, effectieve leider. Dhr. Samuel Melis, Independant Consultant, onafhankelijk bestuurder. Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr.Jacques Delen, voorzitter Dhr.Paul De Winter, bestuurder Dhr.Thierry Maertens, bestuurder Dhr.Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr.Patrick François, effectieve leider Dhr.Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr.Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr.Christian Callens, bestuurder Mevr.Monique Leys, bestuurder Dhr.Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr.Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris: Ernst & Young bedrijfsrevisoren bcbva, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek. Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D, 2550 Kontich vertegenwoordigd door Dhr. E. Clinck. Bewaarder Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Financiële groep die de beleggingsvennootschap promoot Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Merit Capital N.V. Beursvennootschap, Museumstraat 12D te 2000 Antwerpen Leo Stevens & Cie B.V.B.A beursvennootschap Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen 4

5 Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys Luxembourg., Route d'arlon 247 bte 1, L 1150 Luxembourg. Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Distributeurs Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Merit Capital N.V. Beursvennootschap, Museumstraat 12D te 2000 Antwerpen Leo Stevens & Cie B.V.B.A beursvennootschap Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen Lijst van de compartimenten Transparant Balance Transparant Systematic 5

6 1.2 Beheersverslag Informatie aan de aandeelhouders De Bevek naar Belgisch Recht, TRANSPARANT, werd op 20 september 1999 opgericht als een naamloze vennootschap, en is conform de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. De statuten van de Bevek werden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen alwaar iedere belangstellende persoon inzage ervan kan nemen of een kopie ervan verkrijgen. De vennootschap is ingeschreven onder nr in het handelsregister. Een uitgebreide samenvatting van de statuten werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 29 september De prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het compartiment Transparant Balance belegt meer dan 25 van zijn activa in schuldinstrumenten zoals bedoeld bij art. 19bis van het WIB92. Bijgevolg zal de belegger een roerende voorheffing van 25 verschuldigd zijn op het deel van de terugkoopwaarde van zijn aandelen dat overeenstemt met de inkomsten die onder de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen. Ook elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de ICBE TRANSPARANT NV via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. Gegevens per 31 december 2014: Compartiment TRANSPARANT BALANCE Asset Test boekjaar 2014: 52,22 Ticker Belgische Roerende Voorheffing TISB KAP BE : 132,9528 Ticker Europese Spaarrichtlijn TIS KAP BE : 51,3040 Compartiment TRANSPARANT SYSTEMATIC Asset Test boekjaar 2014: 1,68 Niet belastbaar Algemeen overzicht van de markten ECONOMISCHE CONTEXT. De Verenigde Staten. De economische groei kende een oneven verloop in de loop van het jaar. Een uiterst strenge winter in het centrum en oosten van de V.S. remde de economische ontwikkeling in de VS af in het eerste kwartaal. Het westen van de V.S. had dan weer last van ongebruikelijk hoge temperaturen en een uitzonderlijke droogte. De combinatie leidde in het eerste kwartaal tot een naar het jaar omgerekende krimp van de economie van 2,9. 6

7 De economie hernam zeker in het tweede kwartaal. De huizenmarkt verbeterde in het tweede kwartaal, de export haalt recordcijfers en het goedkope schaliegas zorgt voor een herindustrialisering van de V.S. De herneming duurde tot het einde van het derde kwartaal. De dalende olieprijs (31/12/2014 WTI $53,55) treft de sector van de schalie-olie en het schaliegas sterk. Na een groei van 4,6 op jaarbasis in het tweede kwartaal en zelfs 5 in het derde, lag het groeiritme in het vierde kwartaal op 2,6, zodat de economie met een mooie 2,5 groeide in Europa. In Europa begon Duitsland sterk aan het jaar, maar kreeg het halverwege het jaar af te rekenen met een tragere groei als gevolg van de sancties tegen Rusland in het kader van het conflict in Oekraïne. De export van investeringsgoederen naar China staat onder druk als gevolg van de beslissing van de Chinese overheid om de economie minder investeringsgedreven te maken (zie Azië). Duitsland fungeert al sinds het uitbreken van de crisis begin 2008, als locomotief voor de Europese economie. Ondanks de lichte verbetering die zich economisch aftekende in landen als Spanje en Italië, konden deze landen de rol van Duitsland niet overnemen. De banken in de regio moeten de kapitaalbuffers nog versterken via kapitaalverhogingen, reservering van de winsten en het afstoten van activa. Een andere manier om de balansratio's te verbeteren is het verminderen van de kredietverlening, wat nefast is voor de economie. Grote bedrijven raken, via de uitgifte van obligaties, wel aan het noodzakelijke kapitaal. Het is echter veel slechter gesteld met de KMO's, die voor hun kredietverlening volledig afhangen van de banken. Wie toch aan krediet geraakt, betaalt aanzienlijk meer dan een Duitse KMO. In een poging hieraan te verhelpen wil de Europese Centrale Bank de balansen van (Zuid-Europese) banken de kans geven om kredieten door te schuiven. Hierover meer in de 'Monetair Beleid'. Het grootste probleem voor de Europese economie is de dalende inflatie en zelfs deflatie, vooral in de zuiderse landen. Spanje en Griekenland, die veel inspanningen leverden om het economische weefsel structureel te verbeteren, zien hun inspanningen gecounterd door dalende prijzen. Om de deflatie tegen te gaan neemt de ECB extreme maatregelen (zie ook Monetair beleid. De olieprijs, die in de tweede jaarhelft halveerde, is goed nieuws voor Europa, dat sterk op de import van olie en gas aangewezen is. De positieve effecten sijpelen echter pas met vertraging door in de cijfers. Azië. China bleef, als grootste Aziatische economie, dikwijls in het nieuws vorig jaar. De groei vertraagde tot 7,4, een cijfer dat sinds de jaren negentig ongezien is. Blijven groeien tegen 10 is gewoonweg onmogelijk, zodat de vertraging van het groeiritme logisch is. De regering gaat door met het bestrijden van de corruptie, wat effecten had op bepaalde westerse bedrijven die luxeproducten verkopen. Ook de transitie van een economie gebaseerd op industriële productie naar een meer op diensten gerichte economie gaat door. Hierdoor vertraagt de vraag naar basisgrondstoffen zoals koper. Heel wat grote mijngroepen hebben zich hierop miskeken. De overproductie leidt tot lagere prijzen voor steenkool, ijzererts, koper,. De nieuwe Indische regering krijgt het vertrouwen van de markt, getuige de spectaculaire klim van de Indische beurs sinds de verkiezingen. De groei versnelde het afgelopen jaar tot boven 5. De Japanse regering besloot het afgelopen jaar de monetaire politiek meer in handen te nemen en de onafhankelijkheid van de centrale bank te doorbreken. De eerste poging van de regering Abe om de deflatie te doorbreken en de groei te stimuleren bleken onvoldoend. Daarom lanceerde het een nieuwe ronde van geldcreatie, inclusief het opkopen van aandelen. Het voornaamste effect is een daling van de Japanse yen (zie ook Monetair beleid en Wisselmarkten), waardoor de geïmporteerde goederen duurder worden. De export krijgt hierdoor een stimulans, maar die blijft vooralsnog beperkt. 7

8 MONETAIR BELEID. De ECB trok alle registers open in 2014 om de afnemende inflatieverwachtingen en de lage groei als gevolg van de beperkte kredietverlening voor KMO's te bestrijden. De rente werd afgelopen zomer tot quasi 0 teruggebracht. Banken die geld plaatsen bij de ECB krijgen geen rente, maar moeten hiervoor betalen. Hiermee hoopt de ECB dat de banken de gelden in de reële economie ontlenen. De olieprijs, die in de tweede jaarhelft halveerde, bemoeilijkt de taak van de ECB. De ECB startte een programma van inkoop van herverpakte bedrijfskredieten om de balansen van de banken vrij te maken zodat die opnieuw geld kunnen ontlenen. Begin dit jaar besliste de ECB zelfs om staatsleningen op te kopen in de markt teneinde de rente op lange termijn te drukken en de kredietverlening in de reële economie te stimuleren. De vraag naar krediet is echter beperkt zodat de economische effecten voorlopig beperkt zijn. Beter vergaat het de VS, waar de Federal Reserve de derde ronde van kwantitatieve versoepeling stapsgewijs liet uitdoven. Een mooie groei en een dalende werkloosheid, de ideale mix. De Federal Reserve bereidt de markten dan ook al maanden voor op een onvermijdelijke renteverhoging. Afgaande op de stand van de tweejarige staatsleningen was de markt ervan overtuigd dat die er midden 2015 zou komen. Begin 2015 daalde de tweejarige rente echter weer fors (04/02/2015: 0,49). De dure dollar, die de export van de VS afremt, doet beleggers andermaal twijfelen. WISSELMARKTEN. De combinatie van een zwakke Europese groei en een soepel monetair beleid, met een rentedaling tot quasi 0 en een negatieve depositorente enerzijds, en de aantrekkende Amerikaanse groei en een toenemende verwachting dat de Amerikaanse rente eerder vroeger dan later zal stijgen gaf de dollar (31/12/2014 $1,20985/ ) vleugels. De koers trok in de tweede jaarhelft met 18 aan. De bredere dollarindex, die de waarde van de dollar uitdrukt tegenover een korf van munten van de voornaamste handelspartners van de VS, bereikte zijn hoogste niveau in meer dan 10 jaar. De zwakte van de euro belette niet dat de Japanse yen (31/12/2014: JPY 144,8/ ) nog 2 terrein verloor tegenover de euro. Dat heeft alles te maken met de nog extremere monetaire politiek van Japan (Zie monetair beleid). OBLIGATIEMARKTEN. De centrale bankiers hadden het afgelopen jaar andermaal een bepalende rol op de obligatiemarkten. Na de klim van de rente in de tweede jaarhelft van 2013 gingen de meeste waarnemers ervan uit dat de toon voor 2014 was gezet. Niets was minder waar. De economische zwakte in Europa zette de Duitse rente onder flinke druk. De 10-jarige Duitse rente ging van iets meer dan 2 einde 2013 naar amper 0,54 op het einde van vorig jaar. De dalende olieprijs drukte de inflatieverwachtingen, waardoor de Europese Centrale Bank genoodzaakt was om de markt met bijkomende liquiditeiten te overspoelen (zie Monetair Beleid). De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde van iets meer dan 3 op het einde van 2013 naar 2,17 op het einde van vorig jaar. Daardoor liep het renteverschil met Duitsland op tot 1,63, een logisch gevolg van de verschillende economische ontwikkeling in de twee regio's. De bedrijfsobligaties bleven sterk in trek. Beleggers zoeken wanhopig naar rendement. Het renteverschil tussen obligaties met een BBB- en een AAA-rating daalde van 2,2 begin vorig jaar, een cijfer dicht tegen het historische gemiddelde, naar 1 op het einde van AANDELENMARKTEN. De voortdurende overvloed van liquiditeiten heeft zijn uitwerking op de aandelenmarkt niet gemist. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkt genoot veel belangstelling. De voornaamste Amerikaanse indexen boekten een hele reeks records gedurende het jaar. De aantrekkende 8

9 economie en dollar zogen veel kapitaal naar de VS. Het einde van de kwantitatieve versoepeling kon de stijging niet afremmen. Ook de Europese indexen gingen in het spoor van de Amerikaanse aandelen hoger, maar dan zonder de winst op de munt. Tegen het einde van het jaar, traditioneel een zeer rustige periode op de aandelenmarkten, steeg de nervositeit, als gevolg van cijfers over de zwakte van de Europese en Chinese economie. De extreem lage rente speelt in het voordeel van bedrijven met een hoge schuldgraad en lage marges. Die zouden het in normale omstandigheden veel moeilijker hebben, maar genieten nu, via de lagere rentebetalingen, van een operationele hefboom. 9

10 1.3 Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels De waardering van de activa, passiva en resultatenrekening van de vennootschap, opgedeeld per compartiment, gebeurt volgens het Koninklijk Besluit van tien november tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en wordt als volgt vastgesteld: a) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering, voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; b) Indien de actuele bied- of laatkoers niet beschikbaar is, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden voor de waardering aan reële waarde op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds de transactie; c) Indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde, of indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt voor de waardering aan reële waarde de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen; d) Indien er geen reële waarde voor een bepaald vermogensbestanddeel bestaat, wordt de reële waarde bepaald a.h.v. andere waarderingstechnieken, mits deze technieken rekening houden met het maximaal gebruik van de marktgegevens, consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes voor de waardering van financiële instrumenten en op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest d.m.v. het gebruik van prijzen van actuele markttransacties. Tevens dient er rekening gehouden worden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen; e) Onverminderd de verwerking van de gelopen intresten worden de volgende activa gewaardeerd tegen hun nominale waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen: 1) tegoeden op zicht op kredietinstellingen 2) verplichtingen in rekening-courant tegenover kredietinstellingen 3) op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, andere dan Ten aanzien van kredietinstellingen 4) fiscale tegoeden en schulden 5) andere schulden f) Vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun reële waarde. g) Uitstaande optiecontracten op aandelen en op aandelenindexen worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van hun premies. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van deze premies, worden in de resultatenrekening als nietverwezenlijkte waardevermindering of niet-verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. Bij uitoefening van het optiecontract of warrant worden de premies ingeschreven als onderdeel van de aan -of verkoopprijs van de onderliggende effecten. Bij aflopen van het contract zonder uitoefening wordt de oorspronkelijke betaalde of ontvangen waarde van de premie als verwezenlijkte waardevermindering of verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. De onderliggende waarden van optiecontracten en warrants dienen te worden opgenomen in de posten buiten-balansstelling. 10

11 h) Termijncontracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements, dienen als volgt te worden verwerkt; De notionele bedragen van deze contracten dienen in de posten buiten-balansstelling te worden opgenomen. Onder notioneel bedrag van een future dient te worden verstaan, de contractgrootte (lotsize) vermenigvuldigd met enerzijds de overeengekomen aan- of verkoopwaarde van het onderliggende instrument en anderzijds het aantal gekochte of verkochte contracten. Dit bedrag wordt aangepast in de posten buiten-balansstelling bij wijziging van het aantal futures-contracten. De waardeschommelingen (variation margin) worden enerzijds in de resultatenrekening en anderzijds in de balans opgenomen in de desbetreffende posten die onderverdeeld worden in functie van het onderliggende instrument. De waarborgdeponeringen inzake futures (initial margin) zijn financiële zekerheden en dienen aldus geboekt en gewaardeerd te worden. Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van de Vennootschap Wisselkoersen 31/12/ /12/ EUR USD 1,2141 USD 1,3791 CHF 1,2024 CHF 1,2276 GBP 0,77890 GBP 0,83370 CAD 1,4063 CAD 1,4671 HKD 9,4170 HKD 10,6933 SEK 9,3930 SEK 8,8591 NOK 9,0420 NOK 8, Risicoklasse De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald. Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator weerspiegelt de volatiliteit van het compartiment en wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook hogere verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie onder de afdeling risico- en opbrengstprofiel. 11

12 1.5 Verslag van de commissaris, erkende revisor 12

13 13

14 1.6 Geglobaliseerde balans Afdeling 1. - Balansschema 31/12/14 31/12/13 in EUR in EUR TOTAAL NETTO ACTIEF , ,80 I Vaste activa 0,00 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten , ,63 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,41 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,62 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,23 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten ,10 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten e. Op aandelen i. Optiecontracten (+/-) -82,37 ii. Termijncontracten (+/-) iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) j. Op deviezen i. Optiecontracten (+/-) ii. Termijncontracten (+/-) , ,00 iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) m. Op financiële indexen i. Optiecontracten (+/-) ,00 761,37 ii. Termijncontracten (+/-) iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) III Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 0,00 A. Vorderingen B. Schulden IV Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,75 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,88 b. Fiscale Tegoeden , ,87 c. Collateral d. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) ,83 b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (-) V Deposito's en liquide middelen , ,43 A. Banktegoeden op zicht , ,43 B. Banktegoeden op termijn C. Andere VI Overlopende rekeningen , ,99 A. Over te dragen kosten B. Verkregen opbrengsten , ,57 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,58 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,80 A. Kapitaal , ,20 B. Deelneming in het resultaat , ,30 C. Overgedragen resultaat D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,30 14

15 Afdeling 2. - Posten buiten-balansstelling I Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 0,00 A. Collateral a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's II Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) , ,67 A. Gekochte optiecontracten en warrants , ,67 B. Verkochte optiecontracten en warrants ,15 III Notionele bedragen van de termijncontracten (+) , ,17 A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten , ,17 IV Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten VI Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 0,00 VII Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 VIII Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 0,00 15

16 1.7 Geglobaliseerde resultatenrekening 31/12/14 31/12/13 in EUR in EUR Afdeling 3. - Schema van de resultatenrekening I Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,07 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,60 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,86 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,23 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten ,12 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten e. Op aandelen i. Optiecontracten , ,01 ii. Termijncontracten iii. Swapcontracten iv. Andere l. Op financiële indexen i. Optiecontracten ,65 ii. Termijncontracten ,88 iii. Swapcontracten iv. Andere H. Wisselposities en -verrichtingen a. Financiële derivaten i. Optiecontracten ii. Termijncontracten ,10 iii. Swapcontracten iv. Andere b. Andere wisselposities- en verrichtingen , ,29 II Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,15 A. Dividenden , ,72 B. Interesten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,21 b. Deposito's en liquide middelen c. Collateral (+/-) C. Intresten ingevolge ontleningen (-) D. Swapcontracten E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong , ,26 b. Van buitenlandse oorsprong , ,52 F. Andere opbrengsten van beleggingen III Andere opbrengsten 601,27 0,00 Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van A. de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 601,27 IV Exploitatiekosten , ,92 A. Verhandelings-en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,72 B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,28 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,69 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,79 c. Commerciële vergoeding , ,66 E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) ,00 H. Diensten en diverse goederen (-) , ,68 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,50 K. Andere kosten (-) , ,60 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,23 SUBTOTAAL II + III + IV AA , ,23 16

17 V Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,30 vóór belasting op het resultaat VI Belastingen op het resultaat 0,00 0,00 VII Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,30 Afdeling 4. - Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,60 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar 0,00 0,00 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,30 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde , ,30 deelnemingen in het resultaat) II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,60 III. Over te dragen winst (over te dragen verlies) 0,00 0,00 IV. (Dividenduitkering) 0,00 0,00 17

18 2.1 Beheersverslag 2 Transparant Balance Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Het compartiment werd gestart op 20 september Initiële inschrijvingsprijs: 1.000,00 EURO Beursnotering De aandelen van het compartiment zijn op geen beurs genoteerd Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Transparant Balance schikt zich naar de Europese Richtlijn 2009/65/EG en heeft derhalve een grote vrijheid in de keuze van effecten en beurzen. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in bekende internationale aandelen en obligaties belegt op basis van een lange termijnvisie. Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Wanneer de aandelenbeurzen geen duidelijke tendens vertonen, kan er voor ongeveer de helft van het vermogen in obligaties belegd worden. Sinds de oprichting is er iets meer dan de helft van het vermogen in aandelen belegd Benchmark Er wordt geen Benchmark gevolgd Tijdens het boekjaar gevoerd beleid De portefeuille is samengesteld uit aandelen en obligaties. Sporadisch maakt de beheerder gebruik van opties en futures om de aandelenportefeuille te optimaliseren. 72 van de portefeuille is euro belegd. De 28 in andere munten is voornamelijk in Amerikaanse dollar (9), Britse pond (7), Noorse kroon (4) en Zwitserse frank (4) belegd. De Zweedse kroon (2) en tot slot de Canadese en de Hong Kong dollar (ieder ca 1) vervolledigen de rij. Via de aandelenkeuze is de portefeuille veel mondialer gespreid dan de 72 in euro doen vermoeden. Veel van de bedrijven in portefeuille hebben wereldwijd activiteiten. Aandelen en vastgoedbevaks samen maakten 47 van de totale portefeuille uit, tegen 57 op 31 december De aandelenportefeuille werd afgebouwd omdat de waardering van aandelen flink is opgelopen de laatste jaren. Het verwachte rendement van aandelen voor de komende jaren daalde van ca. 9 gemiddeld op jaarbasis in 2011 naar amper 5,5 op het einde van het jaar. De extra vergoeding die een belegger ontvangt bovenop de kunstmatig laag gehouden risicovrije rente nam, als gevolg hiervan, sterk af. Zonder aandelen volledig de rug toe te keren, besliste de beheerder wel om het risico in de totale portefeuille te verminderen. Enerzijds gebeurde dit door het aandelenpercentage terug te dringen, anderzijds door de positie in minder volatiele vastgoedbevaks en -aandelen op te drijven en door te kiezen voor aandelen die traditioneel minder sterk bewegen dan de gehele aandelenmarkt (lagebetaaandelen). Aandelen waarvan de waardering flink opliep werden verkocht. Hiertoe behoren Aalberts Industries, Arseus, Belgacom, Coca Cola, Danone, Delhaize, DSM, Novartis, Reckitt 18

19 Benckiser, Stryker en Union Pacific. Het zijn stuk voor stuk uitstekende ondernemingen die hun waardering flink zagen oplopen en daarom verkocht werden. Vanwege de dalende olieprijs werden de aandelen Vallourec en Transocean volledig verkocht en Apache, BASF en Occidental Petroleum gedeeltelijk. Cisco Systems krijgt af te rekenen met een sterke Chinese concurrentie. Vandaar dat de aandelen verkocht werden. Coach verliest in sneltreinvaart marktaandeel aan meer hypere merken, waarop de beheerder besliste de aandelen te verkopen. Bekaert werd, vanwege de cycliciteit verkocht. De laatste aandelen Siemens gingen de deur uit. De stevige positie in Vinci werd voor een kwart afgebouwd. De resterende verkooptransacties waren marginaal. Om de portefeuille gedeeltelijk te beschermen tegen daling werden putopties gekocht voor een 5 van de portefeuille, waarvan een deel in december waardeloos verviel. De keuze voor nieuwe aandelen ging grotendeels naar minder volatiele aandelen. In het vastgoed is het Oostenrijkse Buwog een nieuwkomer, die flink beneden de intrinsieke waarde noteerde. Ook Retail Estates kwam de portefeuille vervoegen. Nieuw was ook Christian Dior, dat in aanvulling van de positie in LVMH, waarover het de controle heeft, werd gekocht. Cooper Companies, de producent van contactlenzen, is ook nieuw in de portefeuille. Andere defensieve nieuwe namen zijn Investor (B) en National Grid. LyondellBassell is een chemieproducent die het goedkope aardgas in de VS zowel als grondstof en energiebron gebruikt. Rolls Royce is een producent van vliegtuigmotoren actief in een markt die beheerst wordt door enkele spelers. Voorlopig wegen de besparingen in de defensie in het Westen door. In januari vervielen de laatste putopties op de S&P-500, die de portefeuille afdekten tegen een daling die er niet kwam. Verder in het semester maakte de beheerder geen gebruik van opties en futures. Het gewicht van de obligatieportefeuille steeg in 2014 van 40 naar 50. Gezien de extreem lage rente op obligaties van zeer hoge kwaliteit, zoals staatsleningen van de kernlanden van de eurozone of uitgiftes van supranationale organisaties, besloot de beheerder om vooral bedrijfsobligaties te kopen en een aantal kortlopende obligaties van hoge kwaliteit te verkopen omdat het restrendement zeer beperkt was. Iets minder dan de helft van de obligatieportefeuille heeft minstens een A-rating. Ongeveer een kwart van de obligatieportefeuille heeft een rating lager dan A en een ander kwart heeft geen rating. Voor elke obligatie in portefeuille onderzoekt de beheerder de kans op faillissement aan de hand van het onderzoek naar de kwaliteit van de balans en de historische resultaten van het bedrijf in kwestie. Een onderzoek naar een rating kost veel geld en managementtijd, wat een hele reeks bedrijven, vooral middelgrote, liever vermijden. Hun lokale naambekendheid is voldoende groot, zodat de extra rente die ze moeten betalen, omdat er geen rating is, niet opweegt tegen de kosten om een rating te laten bepalen. De gemiddelde gewogen looptijd, ook de duration genaamd, is gestegen tot 3,8 jaar. Transparant Balance haalde een return van 4, Toekomstig beleid De massale geldinjectie van de Europese Centrale Bank zal de Europese financiële markten de komende periode flink beïnvloeden. De verse middelen vinden nauwelijks hun weg naar de reële economie, zodat oplopende waarderingen van financiële activa een logisch gevolg zijn. Dit pleit voor meer risicovolle activa zoals bedrijfsobligaties en aandelen in de portefeuille. De sterke dollar speelt eveneens in het voordeel van Europese exporterende bedrijven. Onderhandelingen met de nieuwe Griekse regering over het besparingsbeleid van de afgelopen jaren kunnen echter voor onrust in Europa zorgen. De sterke dollar is echter nadelig voor Amerikaanse bedrijven. Bovendien stopte de Amerikaanse Centrale Bank in oktober 2014 met het bijdrukken van dollars. Allemaal elementen die kunnen wegen op de koersen van de reeds dure Amerikaanse aandelen. Een gevoelige daling van de Amerikaanse markt zal in onze contreien zeker zijn sporen nalaten. De extreem lage rente vormt een belangrijk tegengewicht en duwt veel radeloze beleggers naar de aandelenmarkt. Per saldo zijn er voldoende redenen om minstens de helft van het vermogen van het compartiment in aandelen te beleggen. Belangrijk is wel dat het gaat om bedrijven met 19

20 uitstekende producten, een sterke organisatie, hoge marges en een stevige balans die tegen een interessante prijs noteren. Voor nieuwe obligaties gaat de voorkeur uit naar looptijden tussen vijf en acht jaar. De volledige inventaris en een wekelijks commentaar van de beheerder zijn te vinden op Risicoklasse Het compartiment bevindt zich in risicoklasse 4 op een schaal van 1 tot Bestemming van de resultaten Het resultaat wordt gekapitaliseerd omdat er geen distributie-deelbewijzen bestaan. 20

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2014 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V.

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. Jaarverslag per 30 juni 2008 F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2014 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten en liquide

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2012 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

P R I V A T E B A N K

P R I V A T E B A N K 1 2 3 4 5 6 7 Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Interbeurs Hermes PensioenFonds: netto inventaris op basis van sloten van 04-10-2017: 191,40 EUR 10/10/2017 - Bladzijde

Nadere informatie

N.V. Transparant BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN

N.V. Transparant BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN N.V. Transparant BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN BELEGGINGEN DIE VOLDOEN AAN DE RICHTLIJN 2009/65/EG

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht Instelling voor Collectieve Beleggingen In Effekten en liquide middelen Geen enkele

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen In Effekten

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant Balance Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant Balance Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2017 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2012 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2016 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2015 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017 Circulaire FSMA_207_6- dd. 22/08/207 De instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

EUR. Blz. NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1. JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S

EUR. Blz. NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1. JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S 10 15/04/2016 BE 0848.909.158 20 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16101.00448 VOL 1.1 40 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1. JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S NAAM: LS VALUE Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

DEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

DEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie