Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK"

Transcriptie

1 Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen die voldoen aan de Richtlijn 2009/65/EG Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met het recentste jaarverslag en recentste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag.

2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INFORMATIE Organisatie van de BEVEK Beheersverslag Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen Risicoklasse Verslag van de commissaris, erkende revisor Geglobaliseerde balans Geglobaliseerde resultatenrekening Transparant Balance Beheersverslag Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Beursnotering Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Bestemming van de resultaten Balans Resultatenrekening Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van Transparant Balance Bedrag van de verbintenissen of nominale waarde Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Rendementscijfers Kosten Toelichting bij de financiële staten Transparant Systematic Beheersverslag Startdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Beursnotering Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Bestemming van de resultaten Balans Resultatenrekening Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van Transparant Systematic Bedrag van de verbintenissen of nominale waarde Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Rendementscijfers Kosten Toelichting bij de financiële staten

3 3

4 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Organisatie van de BEVEK Maatschappelijke zetel Kasteelpleinstraat 44 te 2000 Antwerpen Oprichtingsdatum 15 september 1999 Raad van bestuur Voorzitter Dhr. Jean-Paul Vermeire, bestuurder Dierickx, Leys & Cie. Bestuurders Mevr. Monique Leys, lid raad van bestuur van Dierickx, Leys & Cie effectenbank N.V., effectieve leider. Dhr. Dirk Declerq, gedelegeerd bestuurder Merit Capital N.V. Beursvennootschap. Meligunis bvba, vertegenwoordigd door de zaakvoerder dhr Eric Stevens. Dhr. Willem van Dyck, geen beroep. Dhr. Werner Wuyts, vermogensbeheerder Dierickx, Leys & Cie, effectieve leider. Dhr. Samuel Melis, Independant Consultant, onafhankelijk bestuurder. Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr.Jacques Delen, voorzitter Dhr.Paul De Winter, bestuurder Dhr.Thierry Maertens, bestuurder Dhr.Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr.Patrick François, effectieve leider Dhr.Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr.Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr.Christian Callens, bestuurder Mevr.Monique Leys, bestuurder Dhr.Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr.Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris: Ernst & Young bedrijfsrevisoren bcbva, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek. Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D, 2550 Kontich vertegenwoordigd door Dhr. E. Clinck. Bewaarder Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Financiële groep die de beleggingsvennootschap promoot Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Merit Capital N.V. Beursvennootschap, Museumstraat 12D te 2000 Antwerpen Leo Stevens & Cie B.V.B.A beursvennootschap Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen 4

5 Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Dierickx, Leys Luxembourg., Route d'arlon 247 bte 1, L 1150 Luxembourg. Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Distributeurs Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V., Kasteelpleinstraat te 2000 Antwerpen Merit Capital N.V. Beursvennootschap, Museumstraat 12D te 2000 Antwerpen Leo Stevens & Cie B.V.B.A beursvennootschap Schildersstraat 33 te 2000 Antwerpen Lijst van de compartimenten Transparant Balance Transparant Systematic 5

6 1.2 Beheersverslag Informatie aan de aandeelhouders De Bevek naar Belgisch Recht, TRANSPARANT, werd op 20 september 1999 opgericht als een naamloze vennootschap, en is conform de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. De statuten van de Bevek werden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen alwaar iedere belangstellende persoon inzage ervan kan nemen of een kopie ervan verkrijgen. De vennootschap is ingeschreven onder nr in het handelsregister. Een uitgebreide samenvatting van de statuten werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 29 september De prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het compartiment Transparant Balance belegt meer dan 25 van zijn activa in schuldinstrumenten zoals bedoeld bij art. 19bis van het WIB92. Bijgevolg zal de belegger een roerende voorheffing van 25 verschuldigd zijn op het deel van de terugkoopwaarde van zijn aandelen dat overeenstemt met de inkomsten die onder de vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen. Ook elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de ICBE TRANSPARANT NV via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn. Gegevens per 31 december 2014: Compartiment TRANSPARANT BALANCE Asset Test boekjaar 2014: 52,22 Ticker Belgische Roerende Voorheffing TISB KAP BE : 132,9528 Ticker Europese Spaarrichtlijn TIS KAP BE : 51,3040 Compartiment TRANSPARANT SYSTEMATIC Asset Test boekjaar 2014: 1,68 Niet belastbaar Algemeen overzicht van de markten ECONOMISCHE CONTEXT. De Verenigde Staten. De economische groei kende een oneven verloop in de loop van het jaar. Een uiterst strenge winter in het centrum en oosten van de V.S. remde de economische ontwikkeling in de VS af in het eerste kwartaal. Het westen van de V.S. had dan weer last van ongebruikelijk hoge temperaturen en een uitzonderlijke droogte. De combinatie leidde in het eerste kwartaal tot een naar het jaar omgerekende krimp van de economie van 2,9. 6

7 De economie hernam zeker in het tweede kwartaal. De huizenmarkt verbeterde in het tweede kwartaal, de export haalt recordcijfers en het goedkope schaliegas zorgt voor een herindustrialisering van de V.S. De herneming duurde tot het einde van het derde kwartaal. De dalende olieprijs (31/12/2014 WTI $53,55) treft de sector van de schalie-olie en het schaliegas sterk. Na een groei van 4,6 op jaarbasis in het tweede kwartaal en zelfs 5 in het derde, lag het groeiritme in het vierde kwartaal op 2,6, zodat de economie met een mooie 2,5 groeide in Europa. In Europa begon Duitsland sterk aan het jaar, maar kreeg het halverwege het jaar af te rekenen met een tragere groei als gevolg van de sancties tegen Rusland in het kader van het conflict in Oekraïne. De export van investeringsgoederen naar China staat onder druk als gevolg van de beslissing van de Chinese overheid om de economie minder investeringsgedreven te maken (zie Azië). Duitsland fungeert al sinds het uitbreken van de crisis begin 2008, als locomotief voor de Europese economie. Ondanks de lichte verbetering die zich economisch aftekende in landen als Spanje en Italië, konden deze landen de rol van Duitsland niet overnemen. De banken in de regio moeten de kapitaalbuffers nog versterken via kapitaalverhogingen, reservering van de winsten en het afstoten van activa. Een andere manier om de balansratio's te verbeteren is het verminderen van de kredietverlening, wat nefast is voor de economie. Grote bedrijven raken, via de uitgifte van obligaties, wel aan het noodzakelijke kapitaal. Het is echter veel slechter gesteld met de KMO's, die voor hun kredietverlening volledig afhangen van de banken. Wie toch aan krediet geraakt, betaalt aanzienlijk meer dan een Duitse KMO. In een poging hieraan te verhelpen wil de Europese Centrale Bank de balansen van (Zuid-Europese) banken de kans geven om kredieten door te schuiven. Hierover meer in de 'Monetair Beleid'. Het grootste probleem voor de Europese economie is de dalende inflatie en zelfs deflatie, vooral in de zuiderse landen. Spanje en Griekenland, die veel inspanningen leverden om het economische weefsel structureel te verbeteren, zien hun inspanningen gecounterd door dalende prijzen. Om de deflatie tegen te gaan neemt de ECB extreme maatregelen (zie ook Monetair beleid. De olieprijs, die in de tweede jaarhelft halveerde, is goed nieuws voor Europa, dat sterk op de import van olie en gas aangewezen is. De positieve effecten sijpelen echter pas met vertraging door in de cijfers. Azië. China bleef, als grootste Aziatische economie, dikwijls in het nieuws vorig jaar. De groei vertraagde tot 7,4, een cijfer dat sinds de jaren negentig ongezien is. Blijven groeien tegen 10 is gewoonweg onmogelijk, zodat de vertraging van het groeiritme logisch is. De regering gaat door met het bestrijden van de corruptie, wat effecten had op bepaalde westerse bedrijven die luxeproducten verkopen. Ook de transitie van een economie gebaseerd op industriële productie naar een meer op diensten gerichte economie gaat door. Hierdoor vertraagt de vraag naar basisgrondstoffen zoals koper. Heel wat grote mijngroepen hebben zich hierop miskeken. De overproductie leidt tot lagere prijzen voor steenkool, ijzererts, koper,. De nieuwe Indische regering krijgt het vertrouwen van de markt, getuige de spectaculaire klim van de Indische beurs sinds de verkiezingen. De groei versnelde het afgelopen jaar tot boven 5. De Japanse regering besloot het afgelopen jaar de monetaire politiek meer in handen te nemen en de onafhankelijkheid van de centrale bank te doorbreken. De eerste poging van de regering Abe om de deflatie te doorbreken en de groei te stimuleren bleken onvoldoend. Daarom lanceerde het een nieuwe ronde van geldcreatie, inclusief het opkopen van aandelen. Het voornaamste effect is een daling van de Japanse yen (zie ook Monetair beleid en Wisselmarkten), waardoor de geïmporteerde goederen duurder worden. De export krijgt hierdoor een stimulans, maar die blijft vooralsnog beperkt. 7

8 MONETAIR BELEID. De ECB trok alle registers open in 2014 om de afnemende inflatieverwachtingen en de lage groei als gevolg van de beperkte kredietverlening voor KMO's te bestrijden. De rente werd afgelopen zomer tot quasi 0 teruggebracht. Banken die geld plaatsen bij de ECB krijgen geen rente, maar moeten hiervoor betalen. Hiermee hoopt de ECB dat de banken de gelden in de reële economie ontlenen. De olieprijs, die in de tweede jaarhelft halveerde, bemoeilijkt de taak van de ECB. De ECB startte een programma van inkoop van herverpakte bedrijfskredieten om de balansen van de banken vrij te maken zodat die opnieuw geld kunnen ontlenen. Begin dit jaar besliste de ECB zelfs om staatsleningen op te kopen in de markt teneinde de rente op lange termijn te drukken en de kredietverlening in de reële economie te stimuleren. De vraag naar krediet is echter beperkt zodat de economische effecten voorlopig beperkt zijn. Beter vergaat het de VS, waar de Federal Reserve de derde ronde van kwantitatieve versoepeling stapsgewijs liet uitdoven. Een mooie groei en een dalende werkloosheid, de ideale mix. De Federal Reserve bereidt de markten dan ook al maanden voor op een onvermijdelijke renteverhoging. Afgaande op de stand van de tweejarige staatsleningen was de markt ervan overtuigd dat die er midden 2015 zou komen. Begin 2015 daalde de tweejarige rente echter weer fors (04/02/2015: 0,49). De dure dollar, die de export van de VS afremt, doet beleggers andermaal twijfelen. WISSELMARKTEN. De combinatie van een zwakke Europese groei en een soepel monetair beleid, met een rentedaling tot quasi 0 en een negatieve depositorente enerzijds, en de aantrekkende Amerikaanse groei en een toenemende verwachting dat de Amerikaanse rente eerder vroeger dan later zal stijgen gaf de dollar (31/12/2014 $1,20985/ ) vleugels. De koers trok in de tweede jaarhelft met 18 aan. De bredere dollarindex, die de waarde van de dollar uitdrukt tegenover een korf van munten van de voornaamste handelspartners van de VS, bereikte zijn hoogste niveau in meer dan 10 jaar. De zwakte van de euro belette niet dat de Japanse yen (31/12/2014: JPY 144,8/ ) nog 2 terrein verloor tegenover de euro. Dat heeft alles te maken met de nog extremere monetaire politiek van Japan (Zie monetair beleid). OBLIGATIEMARKTEN. De centrale bankiers hadden het afgelopen jaar andermaal een bepalende rol op de obligatiemarkten. Na de klim van de rente in de tweede jaarhelft van 2013 gingen de meeste waarnemers ervan uit dat de toon voor 2014 was gezet. Niets was minder waar. De economische zwakte in Europa zette de Duitse rente onder flinke druk. De 10-jarige Duitse rente ging van iets meer dan 2 einde 2013 naar amper 0,54 op het einde van vorig jaar. De dalende olieprijs drukte de inflatieverwachtingen, waardoor de Europese Centrale Bank genoodzaakt was om de markt met bijkomende liquiditeiten te overspoelen (zie Monetair Beleid). De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde van iets meer dan 3 op het einde van 2013 naar 2,17 op het einde van vorig jaar. Daardoor liep het renteverschil met Duitsland op tot 1,63, een logisch gevolg van de verschillende economische ontwikkeling in de twee regio's. De bedrijfsobligaties bleven sterk in trek. Beleggers zoeken wanhopig naar rendement. Het renteverschil tussen obligaties met een BBB- en een AAA-rating daalde van 2,2 begin vorig jaar, een cijfer dicht tegen het historische gemiddelde, naar 1 op het einde van AANDELENMARKTEN. De voortdurende overvloed van liquiditeiten heeft zijn uitwerking op de aandelenmarkt niet gemist. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkt genoot veel belangstelling. De voornaamste Amerikaanse indexen boekten een hele reeks records gedurende het jaar. De aantrekkende 8

9 economie en dollar zogen veel kapitaal naar de VS. Het einde van de kwantitatieve versoepeling kon de stijging niet afremmen. Ook de Europese indexen gingen in het spoor van de Amerikaanse aandelen hoger, maar dan zonder de winst op de munt. Tegen het einde van het jaar, traditioneel een zeer rustige periode op de aandelenmarkten, steeg de nervositeit, als gevolg van cijfers over de zwakte van de Europese en Chinese economie. De extreem lage rente speelt in het voordeel van bedrijven met een hoge schuldgraad en lage marges. Die zouden het in normale omstandigheden veel moeilijker hebben, maar genieten nu, via de lagere rentebetalingen, van een operationele hefboom. 9

10 1.3 Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels De waardering van de activa, passiva en resultatenrekening van de vennootschap, opgedeeld per compartiment, gebeurt volgens het Koninklijk Besluit van tien november tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en wordt als volgt vastgesteld: a) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering, voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; b) Indien de actuele bied- of laatkoers niet beschikbaar is, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden voor de waardering aan reële waarde op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds de transactie; c) Indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde, of indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt voor de waardering aan reële waarde de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen; d) Indien er geen reële waarde voor een bepaald vermogensbestanddeel bestaat, wordt de reële waarde bepaald a.h.v. andere waarderingstechnieken, mits deze technieken rekening houden met het maximaal gebruik van de marktgegevens, consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes voor de waardering van financiële instrumenten en op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest d.m.v. het gebruik van prijzen van actuele markttransacties. Tevens dient er rekening gehouden worden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen; e) Onverminderd de verwerking van de gelopen intresten worden de volgende activa gewaardeerd tegen hun nominale waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen: 1) tegoeden op zicht op kredietinstellingen 2) verplichtingen in rekening-courant tegenover kredietinstellingen 3) op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, andere dan Ten aanzien van kredietinstellingen 4) fiscale tegoeden en schulden 5) andere schulden f) Vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun reële waarde. g) Uitstaande optiecontracten op aandelen en op aandelenindexen worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van hun premies. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van deze premies, worden in de resultatenrekening als nietverwezenlijkte waardevermindering of niet-verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. Bij uitoefening van het optiecontract of warrant worden de premies ingeschreven als onderdeel van de aan -of verkoopprijs van de onderliggende effecten. Bij aflopen van het contract zonder uitoefening wordt de oorspronkelijke betaalde of ontvangen waarde van de premie als verwezenlijkte waardevermindering of verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. De onderliggende waarden van optiecontracten en warrants dienen te worden opgenomen in de posten buiten-balansstelling. 10

11 h) Termijncontracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements, dienen als volgt te worden verwerkt; De notionele bedragen van deze contracten dienen in de posten buiten-balansstelling te worden opgenomen. Onder notioneel bedrag van een future dient te worden verstaan, de contractgrootte (lotsize) vermenigvuldigd met enerzijds de overeengekomen aan- of verkoopwaarde van het onderliggende instrument en anderzijds het aantal gekochte of verkochte contracten. Dit bedrag wordt aangepast in de posten buiten-balansstelling bij wijziging van het aantal futures-contracten. De waardeschommelingen (variation margin) worden enerzijds in de resultatenrekening en anderzijds in de balans opgenomen in de desbetreffende posten die onderverdeeld worden in functie van het onderliggende instrument. De waarborgdeponeringen inzake futures (initial margin) zijn financiële zekerheden en dienen aldus geboekt en gewaardeerd te worden. Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van de Vennootschap Wisselkoersen 31/12/ /12/ EUR USD 1,2141 USD 1,3791 CHF 1,2024 CHF 1,2276 GBP 0,77890 GBP 0,83370 CAD 1,4063 CAD 1,4671 HKD 9,4170 HKD 10,6933 SEK 9,3930 SEK 8,8591 NOK 9,0420 NOK 8, Risicoklasse De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Overeenkomstig Verordening 583/2010 is een synthetische risico- en opbrengstindicator bepaald. Deze geeft een cijfermatige aanduiding van de mogelijke opbrengst van het compartiment, maar ook van het bijhorende risico, berekend in de uitdrukkingsmunt van het compartiment. De indicator weerspiegelt de volatiliteit van het compartiment en wordt geformuleerd als een cijfer tussen 1 en 7. Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de mogelijke opbrengst, maar ook hoe moeilijker voorspelbaar dit rendement. Ook hogere verliezen zijn mogelijk. Het laagste cijfer betekent niet dat de belegging volledig risicoloos is. Wel wijst het erop dat, vergeleken met hogere cijfers, dit product normaal een lager, maar eveneens beter voorspelbaar rendement zal bieden. De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt geregeld geëvalueerd en kan dus verlaagd of verhoogd worden op basis van gegevens uit het verleden. Gegevens uit het verleden zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor opbrengst en risico in de toekomst. Het meest recente cijfer van de indicator is terug te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie onder de afdeling risico- en opbrengstprofiel. 11

12 1.5 Verslag van de commissaris, erkende revisor 12

13 13

14 1.6 Geglobaliseerde balans Afdeling 1. - Balansschema 31/12/14 31/12/13 in EUR in EUR TOTAAL NETTO ACTIEF , ,80 I Vaste activa 0,00 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten , ,63 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,41 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,62 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,23 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten ,10 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten e. Op aandelen i. Optiecontracten (+/-) -82,37 ii. Termijncontracten (+/-) iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) j. Op deviezen i. Optiecontracten (+/-) ii. Termijncontracten (+/-) , ,00 iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) m. Op financiële indexen i. Optiecontracten (+/-) ,00 761,37 ii. Termijncontracten (+/-) iii. Swapcontracten (+/-) iv. Andere (+/-) III Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 0,00 A. Vorderingen B. Schulden IV Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,75 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,88 b. Fiscale Tegoeden , ,87 c. Collateral d. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) ,83 b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (-) V Deposito's en liquide middelen , ,43 A. Banktegoeden op zicht , ,43 B. Banktegoeden op termijn C. Andere VI Overlopende rekeningen , ,99 A. Over te dragen kosten B. Verkregen opbrengsten , ,57 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,58 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,80 A. Kapitaal , ,20 B. Deelneming in het resultaat , ,30 C. Overgedragen resultaat D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,30 14

15 Afdeling 2. - Posten buiten-balansstelling I Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 0,00 A. Collateral a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's II Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) , ,67 A. Gekochte optiecontracten en warrants , ,67 B. Verkochte optiecontracten en warrants ,15 III Notionele bedragen van de termijncontracten (+) , ,17 A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten , ,17 IV Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten VI Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 0,00 VII Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 VIII Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 0,00 15

16 1.7 Geglobaliseerde resultatenrekening 31/12/14 31/12/13 in EUR in EUR Afdeling 3. - Schema van de resultatenrekening I Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,07 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,60 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,00 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,86 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,23 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten ,12 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten e. Op aandelen i. Optiecontracten , ,01 ii. Termijncontracten iii. Swapcontracten iv. Andere l. Op financiële indexen i. Optiecontracten ,65 ii. Termijncontracten ,88 iii. Swapcontracten iv. Andere H. Wisselposities en -verrichtingen a. Financiële derivaten i. Optiecontracten ii. Termijncontracten ,10 iii. Swapcontracten iv. Andere b. Andere wisselposities- en verrichtingen , ,29 II Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,15 A. Dividenden , ,72 B. Interesten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,21 b. Deposito's en liquide middelen c. Collateral (+/-) C. Intresten ingevolge ontleningen (-) D. Swapcontracten E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong , ,26 b. Van buitenlandse oorsprong , ,52 F. Andere opbrengsten van beleggingen III Andere opbrengsten 601,27 0,00 Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van A. de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere 601,27 IV Exploitatiekosten , ,92 A. Verhandelings-en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,72 B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,28 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,69 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,79 c. Commerciële vergoeding , ,66 E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) ,00 H. Diensten en diverse goederen (-) , ,68 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,50 K. Andere kosten (-) , ,60 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,23 SUBTOTAAL II + III + IV AA , ,23 16

17 V Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,30 vóór belasting op het resultaat VI Belastingen op het resultaat 0,00 0,00 VII Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,30 Afdeling 4. - Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,60 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar 0,00 0,00 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,30 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde , ,30 deelnemingen in het resultaat) II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,60 III. Over te dragen winst (over te dragen verlies) 0,00 0,00 IV. (Dividenduitkering) 0,00 0,00 17

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/2012 30 september 2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201,

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

KASTEELPLEIN STREET JOURNAL

KASTEELPLEIN STREET JOURNAL KASTEELPLEIN STREET JOURNAL Jaargang 22 nummer 3 2 maart 2015 Maandoverzicht 22/01/2015 18/02/15 Verschil Bel 20 3.456,95 3.595,82 +4,0% EuroStoxx50 3.322,65 3.465,80 +4,3% Dow Jones 17.813,98 18.047,58

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY BNP PARIBAS B STRATEGY Prospectus Het prospectus bevat een algemeen deel over de bevek en afzonderlijke delen per compartiment. De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 11 JAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 11 Balans per 31 december 2012 11 Winst- en verliesrekening over 2012 12 Kasstroomoverzicht over 2012 13 Toelichting

Nadere informatie