Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met het recentste jaarverslag en recentste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Organisatie van het pensioenfonds Beheersverslag van het pensioenfonds Lanceringsdatum van het pensioenfonds Beursnotering Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Verslag van de commissaris, erkende revisor Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Resultaatverwerking Balans Resultatenrekening Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Accent Pension Fund Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Returns Total Expense Ratio Toelichting bij de financiële staten

3 1 Organisatie van het pensioenfonds Maatschappelijke zetel van de beheervennootschap Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Oprichtingsdatum 13 februari 1987 Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr.Jacques Delen, voorzitter Dhr.Paul De Winter, bestuurder Dhr.Thierry Maertens, bestuurder Dhr.Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr.Patrick François, effectieve leider Dhr.Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr.Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr.Christian Callens, bestuurder Mevr.Monique Leys, bestuurder Dhr.Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr.Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris : Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BCBVA vertegenwoordigd door Dhr Pierre Vanderbeek. Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D te 2550 Antwerpen vertegenwoordigd door Dhr. Erik Clinck. Financiële groep die het gemeenschappelijk beleggingsfonds promoot SG Private Banking N.V. Kortrijksesteenweg GENT V.D.K. Spaarbank Sint-Michielsplein GENT Bewaarder Bank Delen N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Beleggingscomité SG Private Banking N.V. Voorzitter Dhr. Jean-Pierre Frébault, Afgevaardigd bestuurder SG Private Banking N.V. Leden Dhr. Peter Ampe, Chief Investment Officer SG Private Banking N.V. Dhr. Johan De Frène, Senior private banker SG Private Banking N.V. Dhr. Jan Deprez, Hoofd fondsenbeheer SG Private Banking N.V. VDK spaarbank, vertegenwoordigd door Dhr. Roesbeke, directeur, lid van het Directiecomité Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst V.D.K. Spaarbank Sint-Michielsplein GENT Distributeurs V.D.K. Spaarbank Sint-Michielsplein GENT 3

4 2 Beheersverslag van het pensioenfonds 2.1 Lanceringsdatum van het pensioenfonds Het pensioenfonds werd gestart op 13 februari Beursnotering De rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingsfonds worden niet verhandeld op een beurs of een gereglementeerde markt. 2.3 Informatie aan de aandeelhouders Accent Pension Fund is een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds dat opgericht werd op 13 februari 1987 voor een onbeperkte duur met het oog op het pensioensparen en door de Minister van Financiën erkend op 21 februari Accent Pensioenfonds wordt beheerd door de naamloze vennootschap Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen. De uitgifteprospectus, het beheersreglement, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheersvennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. 2.4 Algemeen overzicht van de markten Economische context : 2012 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Euro gered werd. Het vorige jaareinde (d.i. van 2011) bevond zich tussen de twee LTR-operaties die de ECB uitvoerde om de dreigende liquiditeitsschaarste op te vangen. Met deze goedkope kredieten op drie jaar voorkwam de Europese centrale bank een nieuwe bankencrisis maar verhoogde ze wel de geldhoeveelheid in de Eurozone. Tijdens het tweede kwartaal van 2012 sloeg de gevreesde besmetting van de kleine probleemlanden Griekenland, Ierland en Portugal echter over naar de grotere periferie landen Spanje en Italië. Het scenario van een uitslaande recessie naar de rest van de wereld werd hierbij een reëel scenario. Een bijzonder precaire situatie dus die zijn climax kende eind juli. Op 26 juli gaf ECB-voorzitter Mario Draghi zijn bekende toespraak in London waarin hij stelde de Euro te redden whatever it takes. Eerder op de maand had de ECB zijn centraal interventietarief reeds verlaagd met 0,25% waardoor bankdepots bij de ECB geen rentevergoeding meer kregen. Begin september bevestigde Draghi zijn juli-toespraak door te stellen dat de Euro onomkeerbaar was en met de introductie van het OMT-programma waarbij Euro-landen in nood op een inkoopprogramma van de ECB kunnen rekenen. De streep die super-mario die dag in juli in het zand trok, wordt beschouwd als een game-changer en werd in de financiële markten het scharniermoment voor 2012 en de Euro-crisis in het algemeen. De vele extra liquiditeiten en de extreem lage officiele rente veroorzaakten een zoektocht naar rendement die alle vormen van financiële activa ondersteunde en de risicopremies naar beneden stuurden. Deze opluchting zond bijvoorbeeld de Spaanse rente naar beneden wat de wurggreep op de Spaanse overheid loste. Intussen viel Europa in 2013 in een regelrechte recessie die het meest uitgesproken was in het zuidelijk deel van Europa. Ook in andere continenten viel de groei terug waaronder ook groeilanden als China. De Amerikaanse economie daarentegen bleef relatief sterk en kon in 2012 het einde van de vastgoedcrisis uitroepen. Eind 2012 betekent voor dit land echter een 4

5 nieuwe uitdaging. Het bereiken van het schuldenplafond kan tot een fiscal cliff, d.i. het automatisch activeren van besparingen en extra belastingen die weliswaar de schuldproblematiek aanpakken maar de Amerikaanse groei sterk kunnen aantasten in Financiële markten : Door de groeiende stress in de Eurozone, piekten de Italiaanse en Spaanse lange marktrente in juli op respectievelijk 6,75% en 7,75% waardoor de toegang tot de kapitaalmarkten voor ruim een derde van de Eurozone gesloten werd. De Euro haalde hierbij een dieptepunt tegenover de US dollar op 1,2040. Na de ingrepen van de centrale banken en niet in het minst van de ECB ontstond vanaf de zomer een risico-rally die de meeste delen van de financiële markten hogerop hielp. Deze ingrepen veroorzaakten kunstmatig dure obligatiekoersen bij kernlanden als Duitsland en Finland maar hielpen ook de Belgische marktrente fors lager. Door de afwezigheid van rentevergoeding bij wat als risicoloos beschouwd werd, ontstond een quest for yield die alle vormen van obligaties maar diverse vormen van risicokapitaal als aandelen hogerop hielpen. De stijging in de aandelenmarkten was echter selectief waarbij de banksector één van de grote winnaars was. In de deviezenmarkten werd de daling van de Euro gestopt waardoor deze in de tweede helft van het jaar tegenover de USD een sterke remonte maakte. De dreigende fiscal cliff kreeg in deze periode dan ook verhoogde aandacht. 5

6 2.5 Verslag van de commissaris, erkende revisor 6

7 7

8 2.6 Krachtlijnen van het beleggingsbeleid De beleggingspolitiek van Accent Pension Fund is door zijn aard op de lange termijn gericht : - Het grootste deel van de activa is belegd in aandelen. - Een in tijd gespreide obligatieportefeuille. - Een minimum aan contanten om uittredingen op te vangen. Een nieuwe wet op de Belgische pensioenspaarfondsen ging in werking op 1 april Vanaf die datum viel de verplichting voor pensioenspaarfondsen weg om minimaal 30 procent van hun activa te beleggen in Belgische aandelen. Sinds de Wet op de Belgische pensioenspaarfondsen van 1 april 2004 gelden volgende regels voor de asset allocatie: max. 75% obligaties of andere schuldinstrumenten; max. 75% aandelen; max. 10% liquiditeiten; Op het niveau van de aandelen en obligaties zijn er nog extra regels toe te passen: aandelenportefeuille max. 70% aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard euro (binnen EER) max. 30% aandelen met een beurskapitalisatie van minder dan 1 miljard euro (binnen EER) max. 20% aandelen buiten EER obligatieportefeuille max. 40% schuldpapier in euro of andere munten uit de Europese Economische Ruimte (EER) max. 40% schuldpapier in andere munten. 2.7 Benchmark Er wordt geen benchmark gevolgd. 2.8 Tijdens het boekjaar gevoerd beleid In 2012 schommelde het aandelengewicht tussen de 47% en de 55%. We startten 2012 op een aandelengewicht van 49%, maar dit nam omwille van de positieve aandelenmarkt toe tot ca. 54%. In juni verlaagden we, onder andere omwille van de toenemende onzekerheid in de Eurozone en signalen van een vertraging van de wereldwijde economische groei, het aandelengewicht tot 47%. Hierbij werd vooral in de conjunctuurgevoelige sectoren afgebouwd. De acties van de ECB tijdens de zomer van 2012 waren een belangrijk element in de redding van de Euro. Hierop werd het gewicht van de financiële sector stelselmatig verhoogd ten nadele van de sectoren Industrie en Multimedia. Eind november werd het aandelengewicht verhoogd tot 55%. De selectieve afbouw van kwalitatief minder sterke smallcaps werd gedurende het jaar verdergezet. Eind 2012 werden de top-5 aandelenposities van het fonds gevormd door Ageas, Sanofi, Samsung Electronics, Exmar en PostNL. In het obligatiegedeelte schommelde het gewicht tussen 37 en 41%. Het belangrijkste gedeelte is investeerd in overheidsobligaties zoals de Duitse Bunds, Belgische olo s en uitgiftes van de Vlaamse gemeenschap. Het gewicht in Duitse overheidsobligaties werd gedeeltelijk afgebouwd ten voordele van andere aantrekkelijkere bedrijfs- of overheidsobligaties. 8

9 2.9 Toekomstig beleid We starten 2013 met een gewicht van 55% in aandelen. De belangrijkste sectoren zijn de financiële sector en niet-cyclische consumentengoederen. In de nutssector zijn we onderwogen gezien de zwakke winstontwikkeling van deze sector. Een verdere afname van de risico s gecombineerd met een economisch herstel tegen het jaareinde, kunnen de cyclische sectoren stimuleren. Een verhoging van het gewicht van de cyclische component van het fonds kan dus een belangrijk thema zijn in Binnen het obligatiegedeelte kan het gewicht in Duitse overheidsobligaties worden afgebouwd ten voordele van andere kwaliteitsvolle bedrijfs- of overheidsobligaties die een hoger rendement bieden. We verwachten een verderzetten van het Europees convergentiethema waarbij rentepapier uit de kernlanden slecht zou presteren Risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een ICBE of een compartiment. Er werden 7 risicoklassen gedefinieerd waarbij klasse 1 het laagste risico aangeeft en klasse 7 het hoogste. Vanaf 3/8/2012 volgen ICB s een nieuwe Europese Richtlijn waarbij de schalen van de risicoklassen anders ingedeeld worden: - De schalen zijn vanaf 3/8/2012 van 1 tot 7 (voorheen van 0 tot 6) - De drempels liggen lager waardoor de ICB in een hogere risicoklasse terecht komt. Het Accent Pension Fund bevindt zich in risicoklasse 5, op een schaal van 1 tot Resultaatverwerking Het resultaat van een pensioenfonds wordt steeds gekapitaliseerd. 9

10 3 Balans Afdeling 1. - Balansschema 31/12/12 31/12/11 in EUR in EUR TOTAAL NETTO ACTIEF , ,50 I Vaste activa 0,00 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II Effecten, geldmarktinstrumenen, ICB's en financiële derivaten , ,94 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,50 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2.zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,12 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,39 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten ,59 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,34 F. Financiële derivaten III Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 0,00 A. Vorderingen B. Schulden IV Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,14 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen 3.296, ,14 b. Fiscale Tegoeden ,00 c. Collateral d.. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (-) V Deposito's en liquide middelen , ,56 A. Banktegoeden op zicht , ,56 B. Banktegoeden op termijn C. Andere VI Overlopende rekeningen , ,86 A. Over te dragen kosen B. Verkregen opbrengsten , ,85 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,99 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,50 A Kapitaal , ,57 B Deelneming in het resultaat , ,17 C Overgedragen resultaat D Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,90 10

11 Afdeling 2. - Posten buiten-balansstelling I Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 0,00 A. Collateral a. Effecten/gelmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's II Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants B. Verkochte optiecontracten en warrants III Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten IV Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten VI Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 0,00 VII Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 VIII Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 0,00 11

12 4 Resultatenrekening Afdeling 3. - Schema van de resultatenrekening 31/12/12 31/12/11 in EUR in EUR I Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,32 A Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,13 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B Geldmarktinstrumenten , ,15 C Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,18 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming ,35 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D Andere effecten 33, ,53 E ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,62 F Financiële derivaten G Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a. Financiële derivaten i. Optiecontracten ii. Termijncontracten iii. Swapcontracten iv. Andere b. Andere wisselposities- en verrichtingen , ,97 II Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,32 A. Dividenden , ,62 B. Interesten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,20 b. Deposito's en liquide middelen 3.483, ,50 c. Collateral (+/-) C. Intresten ingevolge ontleningen (-) D. Swapcontracten E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong b. Van buitenlandse oorsprong , ,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen III Andere opbrengsten 0,00 0,00 Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van A. de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere IV Exploitatiekosten , ,90 A. Verhandelings-en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,85 B. Financiële kosten (-) -0,45-0,60 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,94 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,11 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,94 c. Commerciële vergoeding , ,30 E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) H. Diensten en diverse goederen (-) , ,35 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,86 K. Andere kosten (-) , ,95 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,42 SUBTOTAAL II + III + IV AA , ,42 12

13 V Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,90 vóór belasting op het resultaat VI Belastingen op het resultaat VII Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,90 Afdeling 4. - Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,07 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar 0,00 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,90 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde 0, ,17 deelnemingen in het resultaat) II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,07 III. Over te dragen winst (over te dragen verlies) 0,00 0,00 IV. (Dividenduitkering) 0,00 0,00 13

14 5 Samenvatting van de waarderingsregels 5.1 Samenvatting van de regels De waardering van de activa, passiva en resultatenrekening van het fonds, gebeurt volgens het Koninklijk Besluit van tien november tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en wordt als volgt vastgesteld : a) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering, voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; b) Indien de actuele bied- of laatkoers niet beschikbaar is, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden voor de waardering aan reële waarde op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds de transactie; c) Indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde, of indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt voor de waardering aan reële waarde de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen; d) Indien er geen reële waarde voor een bepaald vermogensbestanddeel bestaat, wordt de reële waarde bepaald a.h.v. andere waarderingstechnieken, mits deze technieken rekening houden met het maximaal gebruik van de marktgegevens, consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes voor de waardering van financiële instrumenten en op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest d.m.v het gebruik van prijzen van actuele markttransacties. Tevens dient er rekening gehouden worden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen; e) Onverminderd de verwerking van de gelopen intresten worden de volgende activa gewaardeerd tegen hun nominale waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen: 1) tegoeden op zicht op kredietinstellingen 2) verplichtingen in rekening-courant tegenover kredietinstellingen 3) op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, andere dan Ten aanzien van kredietinstellingen 4) fiscale tegoeden en schulden 5) andere schulden f) Vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun reële waarde.. g) Uitstaande optiecontracten op aandelen en op aandelenindexen worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van hun premies. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van deze premies, worden in de resultatenrekening als nietverwezenlijkte waardevermindering of niet-verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. Bij uitoefening van het optiecontract of warrant worden de premies ingeschreven als onderdeel van de aan -of verkoopprijs van de onderliggende effecten. Bij aflopen van het contract zonder uitoefening wordt de oorspronkelijke betaalde of ontvangen waarde van de premie als verwezenlijkte waardevermindering of verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. De onderliggende waarden van optiecontracten en warrants dienen te worden opgenomen in de posten buiten-balanstelling. h) Termijn-contracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements, dienen als volgt te worden verwerkt; 14

15 De notionele bedragen van deze contracten dienen in de posten buiten-balanstelling te worden opgenomen. Onder notioneel bedrag van een future dient te worden verstaan, de contractgrootte (lotsize) vermenigvuldigd met enerzijds de overeengekomen aan- of verkoopwaarde van het onderliggende instrument en anderzijds het aantal gekochte of verkochte contracten. Dit bedrag wordt aangepast in de posten buiten-balanstelling bij wijziging van het aantal futures-contracten. De waardeschommelingen (variation margin) worden enerzijds in de resultatenrekening en anderzijds in de balans opgenomen in de desbetreffende posten die onderverdeeld worden in functie van het onderliggende instrument. De waarborgdeponeringen inzake futures (initial margin) zijn financiële zekerheden en dienen aldus geboekt en gewaardeerd te worden. Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van het fonds. 5.2 Wisselkoersen 31/12/ /12/ EUR USD 1,3194 USD 1,2939 CHF 1,2072 CHF 1,2156 GBP 0,81610 GBP 0,8353 DKK 7,46100 DKK 7,43420 NOK 7,3483 NOK 7,

16 6 Samenstelling van de activa en kerncijfers 6.1 Samenstelling van de activa op 31/12/12 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie STAATSOBLIGATIES EN OBLIGATIES GEWAARBORGD DOOR DE STAAT BTPS (EUR) 4,75% EUR 106,5500% ,00 0,56% 0,52% DEUTSCHLAND (EUR) 3,25% EUR 116,9450% ,00 2,44% 2,28% DUITSLAND (EUR) 3,25% EUR 108,1250% ,50 0,56% 0,53% DUITSLAND (EUR) 4,75% EUR 138,5850% ,00 0,87% 0,81% DUITSLAND 3,75% EUR 114,3500% ,00 1,55% 1,45% EBS BUILDING SOCIETY (EUR) 4% EUR 101,8400% ,00 0,53% 0,50% EFSF (EUR) 1,625% EUR 103,6300% ,00 1,08% 1,01% EFSF (EUR) 2,75% EUR 107,7750% ,50 0,56% 0,53% FRANCE O.A.T. (EUR) 4% EUR 116,3950% ,00 1,21% 1,14% INSTIT CRDT OF (EUR) 4,375% EUR 101,6550% ,50 0,53% 0,50% NEDERLAND (EUR) 3,75% EUR 105,6450% ,00 1,10% 1,03% NIBC BANK NV (EUR) 3,5% EUR 104,1680% ,00 0,54% 0,51% OLO ,50% EUR 121,8350% ,00 1,27% 1,19% OLO 47 3,25% EUR 110,1550% ,00 1,15% 1,08% OLO 52 4% EUR 115,7950% ,50 0,85% 0,79% OLO 56 3,50% EUR 107,4050% ,00 2,24% 2,10% OLO 65 4,25% EUR 119,1450% ,00 1,24% 1,16% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 3.75% / EUR 103,9530% ,00 0,65% 0,61% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 3,875% EUR 110,8750% ,00 0,93% 0,87% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 3% EUR 108,8970% ,50 1,25% 1,17% Totaal ,50 21,13% 19,77% 0 0,0000 0,00 0,00% 0,00% % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie PRIVE AQUAFIN NV (EUR) 4% EUR 103,0000% ,00 0,86% 0,80% ATENOR GROUP (EUR) 6% EUR 103,6850% ,30 0,13% 0,12% BEKAERT CORP (EUR) 4,125% EUR 102,6030% ,50 0,54% 0,50% BK NED GEMEENT (EUR) 3% EUR 109,4800% ,00 0,57% 0,53% BNP PARIBAS (EUR) 3,5% EUR 107,3810% ,00 0,67% 0,63% CIE FIN FONCIE (EUR) 2,625% EUR 104,4690% ,00 0,65% 0,61% CREDIT AGRICOLE LOND(EUR) 3% EUR 104,9340% ,00 0,55% 0,51% E.ON INTL FIN (EUR) 5,5% EUR 113,6060% ,00 0,36% 0,33% EANDIS (EUR) 4% EUR 106,1890% ,50 0,55% 0,52% FLUXYS SA (EUR) 4,25% EUR 106,6450% ,00 0,13% 0,12% FORTIS BANK (EUR) VAR% EUR 92,8060% ,00 0,68% 0,63% FORTIS BNK SA/ (NOK) 4,1% NOK 99,8670% ,61 1,13% 1,06% IBERDROLA FIN (EUR) 3,5% EUR 104,6520% ,00 0,55% 0,51% INTEL conv 2,95% USD 103,2500% ,54 0,33% 0,31% NED WATERSCHAP (EUR) 2,375% EUR 105,0250% ,00 0,66% 0,62% RABOBANK (EUR) 3% EUR 105,1680% ,00 0,66% 0,62% RABOBANK NED (USD) 2,125% USD 102,9830% ,81 0,33% 0,30% SANTANDER INTL (EUR) 4,5% EUR 103,1930% ,00 0,65% 0,60% Totaal ,26 9,98% 9,34% B. Geldmarktinstrumenten % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie STAATSOBLIGATIES EN OBLIGATIES GEWAARBORGD DOOR DE STAAT DEXIA CLF (govt gtd) 2.625% EUR 101,9230% ,00 0,85% 0,80% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 2,625% EUR 100,0960% ,00 2,09% 1,96% Totaal ,00 2,94% 2,75% % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie PRIVE 3Y EUR PROTECTED NOTE/BSKT 0% EUR 98,9200% ,00 0,52% 0,48% CAISSE CENT CR IM (EUR) Var % EUR 100,7250% ,00 0,42% 0,39% COFINIMMO (EUR) 2, EUR 99,9260% ,00 0,63% 0,59% DEME CP 1M F 0.321% EUR 99,9752% ,98 1,04% 0,98% 16

17 ELIA SYSTEM (EUR) 4,5% EUR 100,9990% ,50 0,11% 0,10% F VAN LANSCHOT (EUR) 3,5% EUR 100,4800% ,00 0,42% 0,39% KBC IFIMA NV (EUR) 4% EUR 100,4900% ,00 1,05% 0,98% TMVW CP 2M F 0,294% EUR 99,9771% ,38 2,09% 1,95% WDP CP 2M F 0,463% EUR 99,9666% ,58 1,56% 1,46% Totaal ,44 7,83% 7,33% C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief AGEAS EUR 22, ,00 2,32% 2,17% AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 40, ,09 1,04% 0,97% AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 19, ,00 1,69% 1,58% ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO USD 27, ,23 0,52% 0,49% ARSEUS N.V EUR 15, ,00 1,62% 1,51% BARCLAYS PLC GBP 2, ,38 0,54% 0,50% BAYER EUR 71, ,00 1,50% 1,40% BELGACOM EUR 22, ,00 1,44% 1,34% BNP PARIBAS EUR 42, ,00 1,42% 1,33% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 31, ,07 1,12% 1,05% CAP GEMINI EUR 32, ,00 1,30% 1,22% CARLSBERG AS-B DKK 554, ,64 1,32% 1,23% CARREFOUR SA EUR 19, ,00 1,62% 1,51% COMPAGNIE DES ALPES EUR 14, ,00 0,81% 0,76% EURONAV EUR 4, ,00 0,77% 0,72% EXMAR EUR 7, ,47 1,82% 1,70% FRESENIUS MEDICAL CARE AG & EUR 52, ,00 0,82% 0,77% GIMV NV EUR 37, ,65 1,01% 0,94% HSBC HOLDINGS PLC GBP 6, ,57 1,09% 1,02% IDI EUR 21, ,00 0,44% 0,42% IRIS-IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEM EUR 42, ,00 0,74% 0,69% KARDAN NV EUR 0, ,00 0,29% 0,27% KBC GROEP NV EUR 26, ,00 1,36% 1,28% MELEXIS EUR 12, ,64 0,54% 0,51% NESTLE SA REG CHF 59, ,33 1,24% 1,16% PETROFAC LTD - W/I GBP 16, ,67 1,49% 1,40% POSTNL NV EUR 2, ,00 1,74% 1,62% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 38, ,66 1,55% 1,45% RECTICEL EUR 5, ,00 0,77% 0,72% RHJ INTERNATIONAL EUR 3, ,00 0,83% 0,78% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 25, ,28 1,15% 1,08% RTL GROUP (AUDIOFINA) 350 EUR 75, ,00 0,06% 0,05% SAMSUNG ELECTRON-SP GDR N/V (SSUN GR) EUR 304, ,00 2,04% 1,91% SANOFI EUR 71, ,00 2,09% 1,95% SAP AG EUR 60, ,00 1,27% 1,19% SBM OFFSHORE NV EUR 10, ,00 0,77% 0,72% SOLVAY A EUR 109, ,00 1,60% 1,50% TELENET GROUP HOLDING NV EUR 35, ,00 0,78% 0,73% TELENOR ASA NOK 112, ,56 1,66% 1,55% TELEPERFORMANCE EUR 27, ,00 0,57% 0,54% TESSENDERLO CHEMIE EUR 24, ,48 0,56% 0,52% THROMBOGENICS NV EUR 42, ,00 0,88% 0,82% TOTAL SA EUR 39, ,00 0,81% 0,76% UNILEVER NV-CVA EUR 28, ,72 1,57% 1,47% ZETES NV EUR 15, ,00 0,56% 0,53% ZIGGO NV EUR 24, ,00 0,88% 0,82% Totaal ,44 51,98% 48,64% E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming richtlijn 85/611 EEG - FSMA Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief FIDELITY FNDS-EUROPEAN HIGH YIELD FD DIS EUR 9, ,00 0,0244% 1,04% 0,97% FRANKLIN TEMPLETON INV ASIAN GROWTH ACC USD 35, ,55 0,0015% 0,42% 0,39% FRANKLIN TEMPLETON ASIA BOND-IA$ CAP USD 19, ,96 0,0054% 0,35% 0,33% ISHARES MSCI EMERGING MKTS EUR 31, ,00 0,0140% 1,18% 1,10% LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS EUR 16, ,00 0,1809% 1,59% 1,48% LYXOR MSCI ASIA-PACIFIC C-EUR EUR 35, ,00 0,0823% 0,90% 0,84% SPDR S&P 500 ETF TRUST USD 142, ,39 0,0004% 0,68% 0,63% Totaal ,90 6,14% 5,75% 17

18 Overzicht Totaal portefeuille Totaal % ,5 4 93,58% R/C bij Bank Delen ,83 6,08% Overige vorderingen en schulden ,95 0,05% Andere ,58 0,29% Totale netto inventariswaarde , ,00% Geografische en sectoriële spreiding Sectoriële spreiding Bonds 35,71% Cash 6,42% Consumption 7,87% Energy 2,56% Financial 4,13% Funds 5,12% Industry 9,15% Insurance 2,17% Media 0,05% Other 5,31% Pharma 5,05% Technology 7,62% Telecom 4,45% Treasury notes 4,39% 100,00% Geografische spreiding Asia Pacific 1,23% België 41,36% Brazilië 1,10% Denemarken 1,23% Duitsland 8,43% Frankrijk 14,05% Ierland 0,50% Italiê 0,52% Luxemburg 1,88% Nederland 11,31% Noorwegen 1,55% Spanje 3,19% Supranationaal 1,01% U.S.A. 5,58% Verenigd Koninkrijk 5,89% Zwitserland 1,16% 100,00% 6.2 Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Accent Pension Fund omloopsnelheid Semester 1 Semester 2 volledig boekjaar Aankopen , , ,81 Verkopen , , ,68 Totaal , , ,49 Inschrijvingen , , ,61 Terugbetalingen , , ,96 Totaal , , ,57 Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen , , ,00 Rotatie 51,88% 64,44% 116,49% 18

19 gecorrigeerde omloopsnelheid Semester 1 Semester 2 volledig boekjaar Aankopen , , ,45 Verkopen , , ,68 Totaal , , ,13 Inschrijvingen , , ,61 Terugbetalingen , , ,96 Totaal , , ,57 Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen , , ,00 Verhouding activa zonder deposito's en liquide middelen tov totale nettovermogen 90,02% 93,58% 91,80% Gecorrigeerde rotatie 39,25% 33,99% 73,32% De tabel hierboven toont het halfjaarlijkse en jaarlijkse kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief (rotatie) aan het begin en het einde van het semester. Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij V.D.K. Spaarbank met zetel te 9000 Gent, Sint-Michielsplein 16, die instaat voor de financiële dienst. 6.3 Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Evolutie van het aantal inschrijvingen Periode Evolutie van het aantal deelbewijzen in omloop Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Kap. Kap. Kap , , , , , , , , ,184 Periode Bedragen ontvangen en betaald door het fonds in EUR Jaar Inschrijvingen Terugkopen Kap. Kap , , , , , ,96 Periode Netto-Inventariswaarde op einde periode in EUR van één Jaar van het deelbewijs fonds Kap ,25 189, ,50 178, ,90 190, Returns Rendementscijfers 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Fonds 6,61% 2,79% -2,04% 4,80% 19

20 Rendementscijfers per 31 december Het betreft de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en zonder kosten (van inschrijving en terugbetaling). Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en houden geen rekening met eventuele fusies. 6.5 Total Expense Ratio Totale kostenpercentage (TKP): 1.31% over het boekjaar Bovenstaand percentage wordt berekend op basis van de opgelopen kosten gedurende het boekjaar. De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen (Overeenkomstig Bijlage C, Afdeling III van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve beleggingen): - de transactiekosten - rentebetalingen op aangegane leningen - betalingen uit hoofde van financiële derivaten - provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald - bepaalde voordelen, zoals soft commissions. Fee-sharing: De vergoeding van het financieel beheer van de beleggingsportefeuille van 0,35% betaald door Accent Pension Fund aan de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management wordt door Capfi Delen Asset Management volledig gedelegeerd aan SG Private Banking. De vergoeding van het commercieel beheer van de beleggingsportefeuille van 0,35% betaald door Accent Pension Fund aan de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management wordt door Capfi Delen Asset Management volledig gedelegeerd aan VDK Spaarbank. 6.6 Toelichting bij de financiële staten Buiten het ter zake wettelijke bepaalde, houdt het gemeenschappelijk beleggingsfonds geen rekening voor wat betreft sociale, ethische en milieuaspecten. 20

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V.

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. Jaarverslag per 30 juni 2008 F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2014 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten en liquide

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2014 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht Instelling voor Collectieve Beleggingen In Effekten en liquide middelen Geen enkele

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2012 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: ACCENT PENSION FUND

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

DEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

DEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen In Effekten

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Accent Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 31 december 2012

Accent Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 31 december 2012 Accent Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 31 december 2012 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten. Naamloze vennootschap Categorie Financiële

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2015 VDK PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Jaarverslag per 31 december 2015 VDK PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Jaarverslag per 31 december 2015 VDK PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2017 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Accent Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 30 juni 2012

Accent Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 30 juni 2012 Accent Fund BEVEK Halfjaarverslag op 30 juni 2012 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten. Naamloze vennootschap Categorie Financiële instrumenten

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 11 maart 2011, 17.45 uur) Eigen vermogen per aandeel stijgt met 9,5% tot EUR 29,63 3,6 % hoger voorgesteld dividend

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017 Circulaire FSMA_207_6- dd. 22/08/207 De instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 CRELAN FUND BEVEK

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 CRELAN FUND BEVEK HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 CRELAN FUND BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie