Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met het recentste jaarverslag en recentste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Organisatie van het pensioenfonds Beheersverslag van het pensioenfonds Lanceringsdatum van het pensioenfonds Beursnotering Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Verslag van de commissaris, erkende revisor Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Resultaatverwerking Balans Resultatenrekening Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 31/12/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Accent Pension Fund Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Returns Total Expense Ratio Toelichting bij de financiële staten

3 1 Organisatie van het pensioenfonds Maatschappelijke zetel van de beheervennootschap Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Oprichtingsdatum 13 februari 1987 Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management N.V. Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr.Jacques Delen, voorzitter Dhr.Paul De Winter, bestuurder Dhr.Thierry Maertens, bestuurder Dhr.Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr.Patrick François, effectieve leider Dhr.Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr.Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr.Christian Callens, bestuurder Mevr.Monique Leys, bestuurder Dhr.Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr.Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris : Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BCBVA vertegenwoordigd door Dhr Pierre Vanderbeek. Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D te 2550 Antwerpen vertegenwoordigd door Dhr. Erik Clinck. Financiële groep die het gemeenschappelijk beleggingsfonds promoot SG Private Banking N.V. Kortrijksesteenweg GENT V.D.K. Spaarbank Sint-Michielsplein GENT Bewaarder Bank Delen N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Beleggingscomité SG Private Banking N.V. Voorzitter Dhr. Jean-Pierre Frébault, Afgevaardigd bestuurder SG Private Banking N.V. Leden Dhr. Peter Ampe, Chief Investment Officer SG Private Banking N.V. Dhr. Johan De Frène, Senior private banker SG Private Banking N.V. Dhr. Jan Deprez, Hoofd fondsenbeheer SG Private Banking N.V. VDK spaarbank, vertegenwoordigd door Dhr. Roesbeke, directeur, lid van het Directiecomité Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst V.D.K. Spaarbank Sint-Michielsplein GENT Distributeurs V.D.K. Spaarbank Sint-Michielsplein GENT 3

4 2 Beheersverslag van het pensioenfonds 2.1 Lanceringsdatum van het pensioenfonds Het pensioenfonds werd gestart op 13 februari Beursnotering De rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingsfonds worden niet verhandeld op een beurs of een gereglementeerde markt. 2.3 Informatie aan de aandeelhouders Accent Pension Fund is een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds dat opgericht werd op 13 februari 1987 voor een onbeperkte duur met het oog op het pensioensparen en door de Minister van Financiën erkend op 21 februari Accent Pensioenfonds wordt beheerd door de naamloze vennootschap Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen. De uitgifteprospectus, het beheersreglement, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheersvennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. 2.4 Algemeen overzicht van de markten Economische context : 2012 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Euro gered werd. Het vorige jaareinde (d.i. van 2011) bevond zich tussen de twee LTR-operaties die de ECB uitvoerde om de dreigende liquiditeitsschaarste op te vangen. Met deze goedkope kredieten op drie jaar voorkwam de Europese centrale bank een nieuwe bankencrisis maar verhoogde ze wel de geldhoeveelheid in de Eurozone. Tijdens het tweede kwartaal van 2012 sloeg de gevreesde besmetting van de kleine probleemlanden Griekenland, Ierland en Portugal echter over naar de grotere periferie landen Spanje en Italië. Het scenario van een uitslaande recessie naar de rest van de wereld werd hierbij een reëel scenario. Een bijzonder precaire situatie dus die zijn climax kende eind juli. Op 26 juli gaf ECB-voorzitter Mario Draghi zijn bekende toespraak in London waarin hij stelde de Euro te redden whatever it takes. Eerder op de maand had de ECB zijn centraal interventietarief reeds verlaagd met 0,25% waardoor bankdepots bij de ECB geen rentevergoeding meer kregen. Begin september bevestigde Draghi zijn juli-toespraak door te stellen dat de Euro onomkeerbaar was en met de introductie van het OMT-programma waarbij Euro-landen in nood op een inkoopprogramma van de ECB kunnen rekenen. De streep die super-mario die dag in juli in het zand trok, wordt beschouwd als een game-changer en werd in de financiële markten het scharniermoment voor 2012 en de Euro-crisis in het algemeen. De vele extra liquiditeiten en de extreem lage officiele rente veroorzaakten een zoektocht naar rendement die alle vormen van financiële activa ondersteunde en de risicopremies naar beneden stuurden. Deze opluchting zond bijvoorbeeld de Spaanse rente naar beneden wat de wurggreep op de Spaanse overheid loste. Intussen viel Europa in 2013 in een regelrechte recessie die het meest uitgesproken was in het zuidelijk deel van Europa. Ook in andere continenten viel de groei terug waaronder ook groeilanden als China. De Amerikaanse economie daarentegen bleef relatief sterk en kon in 2012 het einde van de vastgoedcrisis uitroepen. Eind 2012 betekent voor dit land echter een 4

5 nieuwe uitdaging. Het bereiken van het schuldenplafond kan tot een fiscal cliff, d.i. het automatisch activeren van besparingen en extra belastingen die weliswaar de schuldproblematiek aanpakken maar de Amerikaanse groei sterk kunnen aantasten in Financiële markten : Door de groeiende stress in de Eurozone, piekten de Italiaanse en Spaanse lange marktrente in juli op respectievelijk 6,75% en 7,75% waardoor de toegang tot de kapitaalmarkten voor ruim een derde van de Eurozone gesloten werd. De Euro haalde hierbij een dieptepunt tegenover de US dollar op 1,2040. Na de ingrepen van de centrale banken en niet in het minst van de ECB ontstond vanaf de zomer een risico-rally die de meeste delen van de financiële markten hogerop hielp. Deze ingrepen veroorzaakten kunstmatig dure obligatiekoersen bij kernlanden als Duitsland en Finland maar hielpen ook de Belgische marktrente fors lager. Door de afwezigheid van rentevergoeding bij wat als risicoloos beschouwd werd, ontstond een quest for yield die alle vormen van obligaties maar diverse vormen van risicokapitaal als aandelen hogerop hielpen. De stijging in de aandelenmarkten was echter selectief waarbij de banksector één van de grote winnaars was. In de deviezenmarkten werd de daling van de Euro gestopt waardoor deze in de tweede helft van het jaar tegenover de USD een sterke remonte maakte. De dreigende fiscal cliff kreeg in deze periode dan ook verhoogde aandacht. 5

6 2.5 Verslag van de commissaris, erkende revisor 6

7 7

8 2.6 Krachtlijnen van het beleggingsbeleid De beleggingspolitiek van Accent Pension Fund is door zijn aard op de lange termijn gericht : - Het grootste deel van de activa is belegd in aandelen. - Een in tijd gespreide obligatieportefeuille. - Een minimum aan contanten om uittredingen op te vangen. Een nieuwe wet op de Belgische pensioenspaarfondsen ging in werking op 1 april Vanaf die datum viel de verplichting voor pensioenspaarfondsen weg om minimaal 30 procent van hun activa te beleggen in Belgische aandelen. Sinds de Wet op de Belgische pensioenspaarfondsen van 1 april 2004 gelden volgende regels voor de asset allocatie: max. 75% obligaties of andere schuldinstrumenten; max. 75% aandelen; max. 10% liquiditeiten; Op het niveau van de aandelen en obligaties zijn er nog extra regels toe te passen: aandelenportefeuille max. 70% aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard euro (binnen EER) max. 30% aandelen met een beurskapitalisatie van minder dan 1 miljard euro (binnen EER) max. 20% aandelen buiten EER obligatieportefeuille max. 40% schuldpapier in euro of andere munten uit de Europese Economische Ruimte (EER) max. 40% schuldpapier in andere munten. 2.7 Benchmark Er wordt geen benchmark gevolgd. 2.8 Tijdens het boekjaar gevoerd beleid In 2012 schommelde het aandelengewicht tussen de 47% en de 55%. We startten 2012 op een aandelengewicht van 49%, maar dit nam omwille van de positieve aandelenmarkt toe tot ca. 54%. In juni verlaagden we, onder andere omwille van de toenemende onzekerheid in de Eurozone en signalen van een vertraging van de wereldwijde economische groei, het aandelengewicht tot 47%. Hierbij werd vooral in de conjunctuurgevoelige sectoren afgebouwd. De acties van de ECB tijdens de zomer van 2012 waren een belangrijk element in de redding van de Euro. Hierop werd het gewicht van de financiële sector stelselmatig verhoogd ten nadele van de sectoren Industrie en Multimedia. Eind november werd het aandelengewicht verhoogd tot 55%. De selectieve afbouw van kwalitatief minder sterke smallcaps werd gedurende het jaar verdergezet. Eind 2012 werden de top-5 aandelenposities van het fonds gevormd door Ageas, Sanofi, Samsung Electronics, Exmar en PostNL. In het obligatiegedeelte schommelde het gewicht tussen 37 en 41%. Het belangrijkste gedeelte is investeerd in overheidsobligaties zoals de Duitse Bunds, Belgische olo s en uitgiftes van de Vlaamse gemeenschap. Het gewicht in Duitse overheidsobligaties werd gedeeltelijk afgebouwd ten voordele van andere aantrekkelijkere bedrijfs- of overheidsobligaties. 8

9 2.9 Toekomstig beleid We starten 2013 met een gewicht van 55% in aandelen. De belangrijkste sectoren zijn de financiële sector en niet-cyclische consumentengoederen. In de nutssector zijn we onderwogen gezien de zwakke winstontwikkeling van deze sector. Een verdere afname van de risico s gecombineerd met een economisch herstel tegen het jaareinde, kunnen de cyclische sectoren stimuleren. Een verhoging van het gewicht van de cyclische component van het fonds kan dus een belangrijk thema zijn in Binnen het obligatiegedeelte kan het gewicht in Duitse overheidsobligaties worden afgebouwd ten voordele van andere kwaliteitsvolle bedrijfs- of overheidsobligaties die een hoger rendement bieden. We verwachten een verderzetten van het Europees convergentiethema waarbij rentepapier uit de kernlanden slecht zou presteren Risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een ICBE of een compartiment. Er werden 7 risicoklassen gedefinieerd waarbij klasse 1 het laagste risico aangeeft en klasse 7 het hoogste. Vanaf 3/8/2012 volgen ICB s een nieuwe Europese Richtlijn waarbij de schalen van de risicoklassen anders ingedeeld worden: - De schalen zijn vanaf 3/8/2012 van 1 tot 7 (voorheen van 0 tot 6) - De drempels liggen lager waardoor de ICB in een hogere risicoklasse terecht komt. Het Accent Pension Fund bevindt zich in risicoklasse 5, op een schaal van 1 tot Resultaatverwerking Het resultaat van een pensioenfonds wordt steeds gekapitaliseerd. 9

10 3 Balans Afdeling 1. - Balansschema 31/12/12 31/12/11 in EUR in EUR TOTAAL NETTO ACTIEF , ,50 I Vaste activa 0,00 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II Effecten, geldmarktinstrumenen, ICB's en financiële derivaten , ,94 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,50 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2.zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,12 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,39 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten ,59 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,34 F. Financiële derivaten III Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 0,00 A. Vorderingen B. Schulden IV Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,14 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen 3.296, ,14 b. Fiscale Tegoeden ,00 c. Collateral d.. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (-) V Deposito's en liquide middelen , ,56 A. Banktegoeden op zicht , ,56 B. Banktegoeden op termijn C. Andere VI Overlopende rekeningen , ,86 A. Over te dragen kosen B. Verkregen opbrengsten , ,85 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,99 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,50 A Kapitaal , ,57 B Deelneming in het resultaat , ,17 C Overgedragen resultaat D Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,90 10

11 Afdeling 2. - Posten buiten-balansstelling I Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 0,00 A. Collateral a. Effecten/gelmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's II Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants B. Verkochte optiecontracten en warrants III Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten IV Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten VI Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 0,00 VII Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 VIII Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 0,00 11

12 4 Resultatenrekening Afdeling 3. - Schema van de resultatenrekening 31/12/12 31/12/11 in EUR in EUR I Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,32 A Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,13 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B Geldmarktinstrumenten , ,15 C Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,18 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming ,35 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D Andere effecten 33, ,53 E ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,62 F Financiële derivaten G Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a. Financiële derivaten i. Optiecontracten ii. Termijncontracten iii. Swapcontracten iv. Andere b. Andere wisselposities- en verrichtingen , ,97 II Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,32 A. Dividenden , ,62 B. Interesten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,20 b. Deposito's en liquide middelen 3.483, ,50 c. Collateral (+/-) C. Intresten ingevolge ontleningen (-) D. Swapcontracten E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong b. Van buitenlandse oorsprong , ,00 F. Andere opbrengsten van beleggingen III Andere opbrengsten 0,00 0,00 Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van A. de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere IV Exploitatiekosten , ,90 A. Verhandelings-en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,85 B. Financiële kosten (-) -0,45-0,60 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,94 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,11 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,94 c. Commerciële vergoeding , ,30 E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) H. Diensten en diverse goederen (-) , ,35 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,86 K. Andere kosten (-) , ,95 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,42 SUBTOTAAL II + III + IV AA , ,42 12

13 V Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,90 vóór belasting op het resultaat VI Belastingen op het resultaat VII Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,90 Afdeling 4. - Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,07 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar 0,00 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,90 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde 0, ,17 deelnemingen in het resultaat) II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,07 III. Over te dragen winst (over te dragen verlies) 0,00 0,00 IV. (Dividenduitkering) 0,00 0,00 13

14 5 Samenvatting van de waarderingsregels 5.1 Samenvatting van de regels De waardering van de activa, passiva en resultatenrekening van het fonds, gebeurt volgens het Koninklijk Besluit van tien november tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en wordt als volgt vastgesteld : a) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering, voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; b) Indien de actuele bied- of laatkoers niet beschikbaar is, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden voor de waardering aan reële waarde op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds de transactie; c) Indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde, of indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt voor de waardering aan reële waarde de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen; d) Indien er geen reële waarde voor een bepaald vermogensbestanddeel bestaat, wordt de reële waarde bepaald a.h.v. andere waarderingstechnieken, mits deze technieken rekening houden met het maximaal gebruik van de marktgegevens, consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes voor de waardering van financiële instrumenten en op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest d.m.v het gebruik van prijzen van actuele markttransacties. Tevens dient er rekening gehouden worden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen; e) Onverminderd de verwerking van de gelopen intresten worden de volgende activa gewaardeerd tegen hun nominale waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen: 1) tegoeden op zicht op kredietinstellingen 2) verplichtingen in rekening-courant tegenover kredietinstellingen 3) op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, andere dan Ten aanzien van kredietinstellingen 4) fiscale tegoeden en schulden 5) andere schulden f) Vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun reële waarde.. g) Uitstaande optiecontracten op aandelen en op aandelenindexen worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van hun premies. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van deze premies, worden in de resultatenrekening als nietverwezenlijkte waardevermindering of niet-verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. Bij uitoefening van het optiecontract of warrant worden de premies ingeschreven als onderdeel van de aan -of verkoopprijs van de onderliggende effecten. Bij aflopen van het contract zonder uitoefening wordt de oorspronkelijke betaalde of ontvangen waarde van de premie als verwezenlijkte waardevermindering of verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. De onderliggende waarden van optiecontracten en warrants dienen te worden opgenomen in de posten buiten-balanstelling. h) Termijn-contracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements, dienen als volgt te worden verwerkt; 14

15 De notionele bedragen van deze contracten dienen in de posten buiten-balanstelling te worden opgenomen. Onder notioneel bedrag van een future dient te worden verstaan, de contractgrootte (lotsize) vermenigvuldigd met enerzijds de overeengekomen aan- of verkoopwaarde van het onderliggende instrument en anderzijds het aantal gekochte of verkochte contracten. Dit bedrag wordt aangepast in de posten buiten-balanstelling bij wijziging van het aantal futures-contracten. De waardeschommelingen (variation margin) worden enerzijds in de resultatenrekening en anderzijds in de balans opgenomen in de desbetreffende posten die onderverdeeld worden in functie van het onderliggende instrument. De waarborgdeponeringen inzake futures (initial margin) zijn financiële zekerheden en dienen aldus geboekt en gewaardeerd te worden. Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van het fonds. 5.2 Wisselkoersen 31/12/ /12/ EUR USD 1,3194 USD 1,2939 CHF 1,2072 CHF 1,2156 GBP 0,81610 GBP 0,8353 DKK 7,46100 DKK 7,43420 NOK 7,3483 NOK 7,

16 6 Samenstelling van de activa en kerncijfers 6.1 Samenstelling van de activa op 31/12/12 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie STAATSOBLIGATIES EN OBLIGATIES GEWAARBORGD DOOR DE STAAT BTPS (EUR) 4,75% EUR 106,5500% ,00 0,56% 0,52% DEUTSCHLAND (EUR) 3,25% EUR 116,9450% ,00 2,44% 2,28% DUITSLAND (EUR) 3,25% EUR 108,1250% ,50 0,56% 0,53% DUITSLAND (EUR) 4,75% EUR 138,5850% ,00 0,87% 0,81% DUITSLAND 3,75% EUR 114,3500% ,00 1,55% 1,45% EBS BUILDING SOCIETY (EUR) 4% EUR 101,8400% ,00 0,53% 0,50% EFSF (EUR) 1,625% EUR 103,6300% ,00 1,08% 1,01% EFSF (EUR) 2,75% EUR 107,7750% ,50 0,56% 0,53% FRANCE O.A.T. (EUR) 4% EUR 116,3950% ,00 1,21% 1,14% INSTIT CRDT OF (EUR) 4,375% EUR 101,6550% ,50 0,53% 0,50% NEDERLAND (EUR) 3,75% EUR 105,6450% ,00 1,10% 1,03% NIBC BANK NV (EUR) 3,5% EUR 104,1680% ,00 0,54% 0,51% OLO ,50% EUR 121,8350% ,00 1,27% 1,19% OLO 47 3,25% EUR 110,1550% ,00 1,15% 1,08% OLO 52 4% EUR 115,7950% ,50 0,85% 0,79% OLO 56 3,50% EUR 107,4050% ,00 2,24% 2,10% OLO 65 4,25% EUR 119,1450% ,00 1,24% 1,16% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 3.75% / EUR 103,9530% ,00 0,65% 0,61% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 3,875% EUR 110,8750% ,00 0,93% 0,87% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 3% EUR 108,8970% ,50 1,25% 1,17% Totaal ,50 21,13% 19,77% 0 0,0000 0,00 0,00% 0,00% % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie PRIVE AQUAFIN NV (EUR) 4% EUR 103,0000% ,00 0,86% 0,80% ATENOR GROUP (EUR) 6% EUR 103,6850% ,30 0,13% 0,12% BEKAERT CORP (EUR) 4,125% EUR 102,6030% ,50 0,54% 0,50% BK NED GEMEENT (EUR) 3% EUR 109,4800% ,00 0,57% 0,53% BNP PARIBAS (EUR) 3,5% EUR 107,3810% ,00 0,67% 0,63% CIE FIN FONCIE (EUR) 2,625% EUR 104,4690% ,00 0,65% 0,61% CREDIT AGRICOLE LOND(EUR) 3% EUR 104,9340% ,00 0,55% 0,51% E.ON INTL FIN (EUR) 5,5% EUR 113,6060% ,00 0,36% 0,33% EANDIS (EUR) 4% EUR 106,1890% ,50 0,55% 0,52% FLUXYS SA (EUR) 4,25% EUR 106,6450% ,00 0,13% 0,12% FORTIS BANK (EUR) VAR% EUR 92,8060% ,00 0,68% 0,63% FORTIS BNK SA/ (NOK) 4,1% NOK 99,8670% ,61 1,13% 1,06% IBERDROLA FIN (EUR) 3,5% EUR 104,6520% ,00 0,55% 0,51% INTEL conv 2,95% USD 103,2500% ,54 0,33% 0,31% NED WATERSCHAP (EUR) 2,375% EUR 105,0250% ,00 0,66% 0,62% RABOBANK (EUR) 3% EUR 105,1680% ,00 0,66% 0,62% RABOBANK NED (USD) 2,125% USD 102,9830% ,81 0,33% 0,30% SANTANDER INTL (EUR) 4,5% EUR 103,1930% ,00 0,65% 0,60% Totaal ,26 9,98% 9,34% B. Geldmarktinstrumenten % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie STAATSOBLIGATIES EN OBLIGATIES GEWAARBORGD DOOR DE STAAT DEXIA CLF (govt gtd) 2.625% EUR 101,9230% ,00 0,85% 0,80% VL.GEMEENSCHAP (EUR) 2,625% EUR 100,0960% ,00 2,09% 1,96% Totaal ,00 2,94% 2,75% % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie PRIVE 3Y EUR PROTECTED NOTE/BSKT 0% EUR 98,9200% ,00 0,52% 0,48% CAISSE CENT CR IM (EUR) Var % EUR 100,7250% ,00 0,42% 0,39% COFINIMMO (EUR) 2, EUR 99,9260% ,00 0,63% 0,59% DEME CP 1M F 0.321% EUR 99,9752% ,98 1,04% 0,98% 16

17 ELIA SYSTEM (EUR) 4,5% EUR 100,9990% ,50 0,11% 0,10% F VAN LANSCHOT (EUR) 3,5% EUR 100,4800% ,00 0,42% 0,39% KBC IFIMA NV (EUR) 4% EUR 100,4900% ,00 1,05% 0,98% TMVW CP 2M F 0,294% EUR 99,9771% ,38 2,09% 1,95% WDP CP 2M F 0,463% EUR 99,9666% ,58 1,56% 1,46% Totaal ,44 7,83% 7,33% C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief AGEAS EUR 22, ,00 2,32% 2,17% AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 40, ,09 1,04% 0,97% AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 19, ,00 1,69% 1,58% ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO USD 27, ,23 0,52% 0,49% ARSEUS N.V EUR 15, ,00 1,62% 1,51% BARCLAYS PLC GBP 2, ,38 0,54% 0,50% BAYER EUR 71, ,00 1,50% 1,40% BELGACOM EUR 22, ,00 1,44% 1,34% BNP PARIBAS EUR 42, ,00 1,42% 1,33% BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 31, ,07 1,12% 1,05% CAP GEMINI EUR 32, ,00 1,30% 1,22% CARLSBERG AS-B DKK 554, ,64 1,32% 1,23% CARREFOUR SA EUR 19, ,00 1,62% 1,51% COMPAGNIE DES ALPES EUR 14, ,00 0,81% 0,76% EURONAV EUR 4, ,00 0,77% 0,72% EXMAR EUR 7, ,47 1,82% 1,70% FRESENIUS MEDICAL CARE AG & EUR 52, ,00 0,82% 0,77% GIMV NV EUR 37, ,65 1,01% 0,94% HSBC HOLDINGS PLC GBP 6, ,57 1,09% 1,02% IDI EUR 21, ,00 0,44% 0,42% IRIS-IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEM EUR 42, ,00 0,74% 0,69% KARDAN NV EUR 0, ,00 0,29% 0,27% KBC GROEP NV EUR 26, ,00 1,36% 1,28% MELEXIS EUR 12, ,64 0,54% 0,51% NESTLE SA REG CHF 59, ,33 1,24% 1,16% PETROFAC LTD - W/I GBP 16, ,67 1,49% 1,40% POSTNL NV EUR 2, ,00 1,74% 1,62% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 38, ,66 1,55% 1,45% RECTICEL EUR 5, ,00 0,77% 0,72% RHJ INTERNATIONAL EUR 3, ,00 0,83% 0,78% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 25, ,28 1,15% 1,08% RTL GROUP (AUDIOFINA) 350 EUR 75, ,00 0,06% 0,05% SAMSUNG ELECTRON-SP GDR N/V (SSUN GR) EUR 304, ,00 2,04% 1,91% SANOFI EUR 71, ,00 2,09% 1,95% SAP AG EUR 60, ,00 1,27% 1,19% SBM OFFSHORE NV EUR 10, ,00 0,77% 0,72% SOLVAY A EUR 109, ,00 1,60% 1,50% TELENET GROUP HOLDING NV EUR 35, ,00 0,78% 0,73% TELENOR ASA NOK 112, ,56 1,66% 1,55% TELEPERFORMANCE EUR 27, ,00 0,57% 0,54% TESSENDERLO CHEMIE EUR 24, ,48 0,56% 0,52% THROMBOGENICS NV EUR 42, ,00 0,88% 0,82% TOTAL SA EUR 39, ,00 0,81% 0,76% UNILEVER NV-CVA EUR 28, ,72 1,57% 1,47% ZETES NV EUR 15, ,00 0,56% 0,53% ZIGGO NV EUR 24, ,00 0,88% 0,82% Totaal ,44 51,98% 48,64% E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming richtlijn 85/611 EEG - FSMA Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief FIDELITY FNDS-EUROPEAN HIGH YIELD FD DIS EUR 9, ,00 0,0244% 1,04% 0,97% FRANKLIN TEMPLETON INV ASIAN GROWTH ACC USD 35, ,55 0,0015% 0,42% 0,39% FRANKLIN TEMPLETON ASIA BOND-IA$ CAP USD 19, ,96 0,0054% 0,35% 0,33% ISHARES MSCI EMERGING MKTS EUR 31, ,00 0,0140% 1,18% 1,10% LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS EUR 16, ,00 0,1809% 1,59% 1,48% LYXOR MSCI ASIA-PACIFIC C-EUR EUR 35, ,00 0,0823% 0,90% 0,84% SPDR S&P 500 ETF TRUST USD 142, ,39 0,0004% 0,68% 0,63% Totaal ,90 6,14% 5,75% 17

18 Overzicht Totaal portefeuille Totaal % ,5 4 93,58% R/C bij Bank Delen ,83 6,08% Overige vorderingen en schulden ,95 0,05% Andere ,58 0,29% Totale netto inventariswaarde , ,00% Geografische en sectoriële spreiding Sectoriële spreiding Bonds 35,71% Cash 6,42% Consumption 7,87% Energy 2,56% Financial 4,13% Funds 5,12% Industry 9,15% Insurance 2,17% Media 0,05% Other 5,31% Pharma 5,05% Technology 7,62% Telecom 4,45% Treasury notes 4,39% 100,00% Geografische spreiding Asia Pacific 1,23% België 41,36% Brazilië 1,10% Denemarken 1,23% Duitsland 8,43% Frankrijk 14,05% Ierland 0,50% Italiê 0,52% Luxemburg 1,88% Nederland 11,31% Noorwegen 1,55% Spanje 3,19% Supranationaal 1,01% U.S.A. 5,58% Verenigd Koninkrijk 5,89% Zwitserland 1,16% 100,00% 6.2 Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Accent Pension Fund omloopsnelheid Semester 1 Semester 2 volledig boekjaar Aankopen , , ,81 Verkopen , , ,68 Totaal , , ,49 Inschrijvingen , , ,61 Terugbetalingen , , ,96 Totaal , , ,57 Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen , , ,00 Rotatie 51,88% 64,44% 116,49% 18

19 gecorrigeerde omloopsnelheid Semester 1 Semester 2 volledig boekjaar Aankopen , , ,45 Verkopen , , ,68 Totaal , , ,13 Inschrijvingen , , ,61 Terugbetalingen , , ,96 Totaal , , ,57 Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen , , ,00 Verhouding activa zonder deposito's en liquide middelen tov totale nettovermogen 90,02% 93,58% 91,80% Gecorrigeerde rotatie 39,25% 33,99% 73,32% De tabel hierboven toont het halfjaarlijkse en jaarlijkse kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief (rotatie) aan het begin en het einde van het semester. Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij V.D.K. Spaarbank met zetel te 9000 Gent, Sint-Michielsplein 16, die instaat voor de financiële dienst. 6.3 Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Evolutie van het aantal inschrijvingen Periode Evolutie van het aantal deelbewijzen in omloop Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Kap. Kap. Kap , , , , , , , , ,184 Periode Bedragen ontvangen en betaald door het fonds in EUR Jaar Inschrijvingen Terugkopen Kap. Kap , , , , , ,96 Periode Netto-Inventariswaarde op einde periode in EUR van één Jaar van het deelbewijs fonds Kap ,25 189, ,50 178, ,90 190, Returns Rendementscijfers 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Fonds 6,61% 2,79% -2,04% 4,80% 19

20 Rendementscijfers per 31 december Het betreft de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en zonder kosten (van inschrijving en terugbetaling). Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en houden geen rekening met eventuele fusies. 6.5 Total Expense Ratio Totale kostenpercentage (TKP): 1.31% over het boekjaar Bovenstaand percentage wordt berekend op basis van de opgelopen kosten gedurende het boekjaar. De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen (Overeenkomstig Bijlage C, Afdeling III van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve beleggingen): - de transactiekosten - rentebetalingen op aangegane leningen - betalingen uit hoofde van financiële derivaten - provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald - bepaalde voordelen, zoals soft commissions. Fee-sharing: De vergoeding van het financieel beheer van de beleggingsportefeuille van 0,35% betaald door Accent Pension Fund aan de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management wordt door Capfi Delen Asset Management volledig gedelegeerd aan SG Private Banking. De vergoeding van het commercieel beheer van de beleggingsportefeuille van 0,35% betaald door Accent Pension Fund aan de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management wordt door Capfi Delen Asset Management volledig gedelegeerd aan VDK Spaarbank. 6.6 Toelichting bij de financiële staten Buiten het ter zake wettelijke bepaalde, houdt het gemeenschappelijk beleggingsfonds geen rekening voor wat betreft sociale, ethische en milieuaspecten. 20

HERMES PENSIOENFONDS

HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Gereviseerd jaarverslag per 31 december 2013 PETERCAM L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten R.C.S. Luxembourg B 27 128 PETERCAM L FUND

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie