HERMES PENSIOENFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERMES PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag per 30 juni 2013 HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd op basis van het huidige uitgifteprospectus, samen met het recentste jaarverslag en recentste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag.

2 INHOUDSOPGAVE 1 Organisatie van het pensioenfonds Beheersverslag van het pensioenfonds Lanceringsdatum van het pensioenfonds Beursnotering Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Krachtlijnen van het beleggingsbeleid Benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Risicoklasse Resultaatverwerking Balans Resultatenrekening Samenvatting van de waarderingsregels Samenvatting van de regels Wisselkoersen Samenstelling van de activa en kerncijfers Samenstelling van de activa op 30/06/ Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Hermes Pensioenfonds Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de nettoinventariswaarde Returns Kosten Toelichting bij de financiële staten

3 1 Organisatie van het pensioenfonds Maatschappelijke zetel van de beheervennootschap Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Oprichtingsdatum 13 februari 1987 Type van beheer beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen Raad van Bestuur Dhr.Jacques Delen, voorzitter Dhr.Paul De Winter, bestuurder Dhr.Thierry Maertens, bestuurder Dhr.Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr.Patrick François, effectieve leider Dhr.Antoine de Séjournet de Rameignies, bestuurder Dhr.Philippe de Spirlet, bestuurder Dhr.Christian Callens, bestuurder Mevr.Monique Leys, bestuurder Dhr.Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr.Chris Bruynseels, effectieve leider Commissaris : Ernst&Young Bedrijfsrevisoren bcbva, vertegenwoordigd door dhr Pierre Vanderbeek Commissaris, erkende revisor KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D te 2550 Antwerpen vertegenwoordigd door Dhr. E. Clinck. Financiële groep die het gemeenschappelijk beleggingsfonds promoot Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Subdelegatie Bank Delen N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen Bewaarder Bank Delen N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen Financieel portefeuillebeheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Administratief en boekhoudkundig beheer Capfi Delen Asset Management nv, Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen Financiële dienst Bank Delen N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen Distributeurs Bank Delen N.V., Jan Van Rijswijcklaan 184 te 2020 Antwerpen Bank J.Van Breda & Co N.V., Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen 3

4 2 Beheersverslag van het pensioenfonds 2.1 Lanceringsdatum van het pensioenfonds Het pensioenfonds werd gestart op 13 februari Beursnotering De rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingsfonds worden niet verhandeld op een beurs of een gereglementeerde markt. 2.3 Informatie aan de aandeelhouders Hermes Pensioenfonds is een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds dat opgericht werd op 13 februari 1987 voor een onbeperkte duur met het oog op het pensioensparen en door de Minister van Financiën erkend op 21 februari Het Hermes Pensioenfonds wordt beheerd door de naamloze vennootschap Capfi Delen AM S.A., Jan Van Rijswijcklaan 178 te 2020 Antwerpen. De uitgifteprospectus, het beheersreglement, de halfjaarlijkse verslagen en jaarverslagen zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheersvennootschap. De netto-inventariswaarde, de emissieprijs en de terugbetalingprijs zowel alle berichten aan de houders van de deelbewijzen worden bekendgemaakt in twee Belgische dagbladen zijnde De Tijd en L Echo. Deze gegevens zijn eveneens verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap. 2.4 Algemeen overzicht van de markten Economische context Verenigde Staten Medio 2013 is er een aanhoudend optimisme over een uitweg uit de crisis. De groeicijfers blijven op aanvaardbare niveaus en de begrotingscijfers beginnen langzaamaan minder dramatisch te worden. De impact van de budgettaire verstrakking werd volledig teniet gedaan door een privésector in herstel. De door velen gedeelde vrees dat dit sterk op de groei zou wegen bleek tot op heden ongegrond te zijn. De cijferstroom over de huizenmarkt blijft duidelijk positief en laat een gestaag herstel zien. De prijzen zitten terug in een lichte opwaartse trend en de verkopen van woningen stijgen vanop lage niveaus. Met een dalende doch nog steeds vrij hoge werkloosheidsgraad (momenteel 7,4% waarvan 40% langdurig werklozen) ziet het er wel niet naar uit dat de koopkracht dramatisch zal verbeteren. De consensusvisie is dat de werkloosheid slechts langzaam zal dalen en zich slechts binnen enkele jaren op een niveau van ca. 6% zal bevinden. De Federal Reserve heeft haar verwachtingen voor de werkloosheid op 5,7-6,4% gezet voor 2015 (voor de inflatie mikken ze op 1,7-2,3%) terwijl ze tegelijkertijd in juli aangaf een soepel monetair beleid te voeren tot de werkloosheid onder de 6,5% zou zakken. Deze hoge werkloosheid zal samen met de noodzaak om de torenhoge consumentenschulden af te bouwen leiden tot druk op de groei. De industriële competitiviteit van de VS is sterk verbeterd door de vergevorderde exploitatie van schaliereserves. De commercialisatie van deze bodemrijkdom maakt hen minder afhankelijk van 4

5 (dure) geïmporteerde aardolie en verlaagt de energiekost van de industrie. De nadelen van de exploitatie (waaronder instabiliteit van de bodem en verontreiniging door gebruik van chemicaliën) lijken vooralsnog niet op te wegen tegen de voornoemde voordelen. Europa De markt voor overheidsobligaties bleef in rustig vaarwater. Griekse staatsobligaties presteerden weerom uitstekend (tot op heden brachten ze dit jaar 24% op) terwijl Ierland opnieuw toegang heeft verworven tot de markt aan redelijke voorwaarden. De begrotingstekorten en overheidsschulden blijven gemiddeld genomen hoog maar het vertrouwen in de terugbetalingscapaciteit van de overheden wint blijkbaar terrein. Italië en vooral Spanje kwamen ondanks aanhoudende moeilijke economische omstandigheden niet onder druk en de rentevoeten zijn in beide landen ruim onder de psychologische grens van 6% gezakt (de Italiaanse tienjarige rente staat rond de 4,0% en de Spaanse rond de 4,4% medio 2013). Griekenland blijft behoefte hebben aan extra middelen en blijft achter met de implementatie van de afgesproken maatregelen maar de markten maken zich hier minder druk om. Met een werkloosheidsgraad van 26% en een vastgoedcrisis die almaar grotere proporties aanneemt lijken de uitdagingen voor de Spaanse regering nog steeds van Griekse proporties. In Italië leidden de verkiezingen in het voorjaar tot een patstelling maar uiteindelijk werd een regering gevormd. Na negatieve groeicijfers te boeken in de eerste jaarhelft lijkt de eurozone te herstellen zodat er in 2013 zoals verwacht wellicht een nulgroei zal zijn. Het grote probleem is de hoge werkloosheid (die in Griekenland zelfs oploopt tot 65% en in Spanje tot 56%) die hiermee niet significant zal verminderen. Voor de ECB is het dansen op een slappe koord om via (uitspraken over) obligatie-aankopen de markten te kalmeren terwijl de Europese leiders werken aan een permanent reddingsmechanisme (het European Stability Mechanism ESM). De solvabiliteitsproblemen blijven onopgelost en het grootste deel van de risicovollere overheidsobligaties blijft op de bankbalansen zitten (met uitzondering van Griekenland waar de nationale overheden verreweg de grootste houder zijn van de Griekse overheidsschulden). Met het goedgekeurde programma voor de banksector in Spanje namen de overheden een eerste broodnodige stap om de vicieuze cirkel tussen banken en overheden te doorbreken. Na de Duitse verkiezingen verwachten we verdere stappen zoals de verdere uitwerking van de bankenunie en hernieuwde druk op de banken om hun balansen op te kuisen (via o.a. de zogenaamde asset quality review). Verenigd Koninkrijk De begrotingsinspanning begint langzaam zijn vruchten af te werpen en de markten lijken duidelijk niet (meer) bevreesd voor de fiscale gezondheid van het VK. De tienjarige rente is dan wel gestegen van 2% naar 2,5% maar dit lijkt een aanvaardbaar niveau. De inflatie steeg lichtjes van 2,7% naar 2,8% wat nog steeds een comfortabel niveau is (bovendien is de verwachting dat dit niet de start is van een stijgende trend). De voornaamste reden was natuurlijk de groeivertraging die ook een negatief effect heeft op de overheidsfinanciën waardoor het tekort slechts langzaam krimpt vanaf hoge niveaus. Oost Europa De groei blijft ondermaats voor deze regio hoewel duidelijk wordt dat sommige landen de crisis vermoedelijk versterkt zullen doorkomen. Hongarije en Tsjechië kennen een krimp en Polen vertraagt tot een magere 0,5% groei. Polen weegt als grootste markt hier zwaar door en de werkloosheid blijft al geruime tijd op een hoog niveau dat momenteel 14,3% bedraagt. Hongarije heeft 2 moeilijke jaren achter de rug terwijl de problemen nog niet opgelost zijn. Toch zou er in 2013 een lichte groei zijn. 5

6 Japan Japan heeft de twijfelachtige eer dat het de absolute recordhouder blijft op vlak van overheidsschulden. Deze staan momenteel op zo n 250% van het BBP wat een voortdurende rem zal plaatsen op de toekomstige groei. Het deflatiespook is (tijdelijk?) verjaagd met een inflatie van 0,2%. Met zijn verkiezingsoverwinning heeft Abe Shinzo een duidelijk mandaat om verder in te zetten op hervormingen. Abenomics (het economisch beleid dat Abe wil voeren) berust op 3 pijlers en enkel de 2 eerste (monetaire en budgettaire versoepeling) werden tot op heden geïmplementeerd. Nu is het tijd om fundamentele hervormingen door te voeren (de derde pijler) en een langetermijnstrategie uit te werken om het begrotingstekort en de overheidsschuld op een duurzaam niveau te brengen. De eerste belangrijke discussie in het najaar zal over het optrekken van de BTW gaan (van 5% naar een geplande 8% in 2014). Verre Oosten (excl. Japan) In 2012 maakten de markten zich nog zorgen over inflatie in China en nu is de zwakkere groei het zorgenkind. De monetaire stimuli kunnen nog wat opgevoerd worden maar voorlopig is dit niet nodig. De groei ligt nog steeds op 7,5% en beleidsvoerders hebben duidelijk aangegeven dat ze de kwaliteit en duurzaamheid eveneens belangrijk vinden. Sommigen hebben al aangegeven dat ze kunnen leven met een groei van 7% zolang deze meer consumptiegedreven is (in plaats van investeringsgedreven wat de laatste jaren duidelijk het geval was). India blijft problemen hebben om de inflatie (momenteel bijna 10%) onder controle te krijgen. De groei zit nu toch wel op een minimaal niveau (de laatste cijfers wijzen op een groei van bijna 5%) en met de hogere rentes (de tienjarige rente staat ruim boven 8%) zal deze wellicht onder neerwaartse druk blijven. Dit alles weegt op de beurs van India (de Sensex) die dit jaar al 11% verloor (in eurotermen). Samen met China verzekert het land een sterke vraag naar infrastructuurwerken over de volgende jaren en misschien zelfs decennia maar momenteel is het macro-economisch klimaat minder bevorderlijk. We blijven geloven in de mooie langetermijnperspectieven maar dit zal wel met de nodige volatiliteit en schokken gepaard gaan. Latijns-Amerika Brazilië is verreweg de belangrijkste markt en deze ging nogmaals onderuit in 2013 (met 27% tot op heden). De oorzaak was tweeërlei: enerzijds toenemende bezorgdheid omtrent corporate governance (overheidsinterventie in bedrijfsbeslissingen) en anderzijds een vertragende groei. Een groeivoet die scherp daalt tot onder de 2% terwijl de inflatie post vat boven de 6% is niet gezond voor een opkomend land. Monetair beleid In de VS bleef de basisrente in het vorige semester op 0 à 0,25% gezien het moeilijke economische klimaat. Eind mei gaf Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve, een eerste indicatie dat men verwacht de monetaire stimuli te verminderen (de zogenaamde tapering ) vanaf september dit jaar. De markten reageerden hier bijzonder negatief op met aandelen die corrigeerden en rentevoeten die omhoog schoten tot niveaus die we lang niet meer gezien hadden (maar die nog steeds laag zijn in absolute termen). Per maand koopt men nog steeds voor 40 miljard USD MBS (Mortgage Backed Securities) en voor 45 miljard USD overheidsobligaties (met een gemiddelde looptijd van 9 jaar). De rente staat nu al sinds eind 2008 op het laagste niveau ooit (voor 2008 was de bodem 1,00%). De ECB verlaagde de rente in mei van 0,75% naar 0,50% wat het laagste punt ooit is. Na de crisis begin mei 2010 voerde de ECB een beleid van kwantitatieve versoepeling en dit werd in de eerste jaarhelft verdergezet. Het OMT-programma (waardoor de ECB massaal obligaties van probleemlanden zou kunnen kopen) werd voorlopig nog niet geactiveerd en men overweegt niet-conventionele maatregelen zoals een negatieve depositorente in te voeren. 6

7 De Bank of Japan hield de rente op 0,10%. Eén van hun voornaamste bezorgdheden is een te sterke yen en op dat vlak bleven de ingrepen effect sorteren. Er was een min of meer continue en doelbewuste verzwakking van de munt. De Bank of England blijft een soepele politiek aanhouden met een rente die al sinds begin 2009 op 0,5% post vat, het laagste punt sinds Met het aantreden van de Canadees Carney als voorzitter werd ook begonnen met het geven van forward guidance. Dit betekent concreet dat er duidelijke kwantitatieve criteria worden gegeven aan de markt volgens dewelke er sturing wordt gegeven aan het monetair beleid. Sinds eind maart werden de monetaire stimuli behouden op het huidige niveau. De Wisselmarkten Ondanks het sterke verschil in verwachte groei tussen de VS en de Eurozone bleef de euro relatief stabiel. Het geloof in het standhouden van de euro als munt in combinatie met een minder soepel monetair beleid blijkt voorlopig sterk genoeg om tegengas te geven. De spanningen in de eurozone bleven beperkt maar structureel hebben we nog maar pas een start gemaakt met de hervormingen. De Aziatische munten hebben de gezondste fundamentals maar er zijn grote verschillen in de regio en de volatiliteit kan de rendementen sterk beïnvloeden. In 2012 leidde dit tot sterk afwijkende prestaties afhankelijk van de regio en de evolutie bleef volatiel in De obligatiemarkten De langetermijnrente veerde even op eind juni en viel dan wat terug. Ze schommelt nu rond 2,7% in de VS en 1,8% in Duitsland. Het is wel zo dat de renteverschillen tussen diverse landen significant daalden als gevolg van de lagere risicoaversie. Ierland wrikte zich los van het infuus van het IMF met de uitgifte van obligaties op de markt. Ze konden langetermijnpapier plaatsen en het verschil met Duitsland daalde van 3% naar 2%. De markt voor bedrijfsobligaties presteerde goed waardoor de rendementen nu weerom minder aantrekkelijk geworden zijn. Het renteverschil met overheidsobligaties kwam op een iets lager niveau vanaf eind 2012 maar het rendement in vergelijking met andere activaklassen is nog steeds aanvaardbaar gezien de beperktere risico s die met deze activaklasse gepaard gaan. De aandelenmarkten Het was een volatiel jaar tot op heden: eerst gingen de koersen vlot hoger tot medio mei om vervolgens terrein te verliezen tot eind juni. De vrees voor tapering bracht wereldwijd alle activawaarden onder druk. Het dynamisme van de economie in de VS is bewonderenswaardig maar zolang er zoveel structurele problemen zijn blijven wij aarzelen om hier verder te versterken. De bedrijfsresultaten evolueren minder gunstig maar er is een normaal niveau van rentabiliteit en de financieringskosten zijn zeer laag (indien men zich langs de obligatiemarkten kan financieren). De winsten en de omzet staan in alle regio s onder druk. Het valt op dat de bedrijfscijfers in Europa veel slechter zijn dan in de VS maar de marktverwachtingen werden al in die zin aangepast. De waarderingen blijven op vrij aantrekkelijke niveaus. 7

8 2.5 Krachtlijnen van het beleggingsbeleid De beleggingspolitiek van HERMES PENSIOENFONDS is door zijn aard op de lange termijn gericht : - Het grootste deel van de activa is belegd in aandelen. - Een in tijd gespreide obligatieportefeuille. - Een minimum aan contanten om uittredingen op te vangen. Een nieuwe wet op de Belgische pensioenspaarfondsen ging in werking op 1 april Vanaf die datum viel de verplichting voor pensioenspaarfondsen weg om minimaal 30 procent van hun activa te beleggen in Belgische aandelen. Sinds de Wet op de Belgische pensioenspaarfondsen van 1 april 2004 gelden volgende regels voor de asset allocatie: max. 75% obligaties of andere schuldinstrumenten; max. 75% aandelen; max. 10% liquiditeiten; Op het niveau van de aandelen en obligaties zijn er nog extra regels toe te passen: aandelenportefeuille max. 70% aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard euro (binnen EER) max. 30% aandelen met een beurskapitalisatie van minder dan 1 miljard euro (binnen EER) max. 20% aandelen buiten EER obligatieportefeuille max. 40% schuldpapier in euro of andere munten uit de Europese Economische Ruimte (EER) max. 40% schuldpapier in andere munten. 2.6 Benchmark Er wordt geen benchmark gevolgd. 2.7 Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Op 30/06/2013 bevatte Hermes Pensioenfonds 34,57% obligaties, 58,65% aandelen en 6,24% liquiditeiten. Binnen het aandelengedeelte waren 33,31% aandelen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard euro, 14,20% aandelen met een beurskapitalisatie van minder dan 1 miljard euro en 11,15% aandelen buiten de EER. De netto inventariswaarde van het fonds evolueerde van ,33 euro eind december 2012 tot ,46 euro eind juni Het fonds toonde over het boekjaar een positieve return van 2,76%. 2.8 Toekomstig beleid We beleggen vanuit een langetermijnperspectief en zullen dus een weging van 60% in aandelen blijven nastreven. De duration zal niet verlengd worden zolang de rentecurve zich op dit laag niveau bevindt. 8

9 2.9 Risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat is verbonden aan de belegging in een ICB of een compartiment. Er werden 7 risicoklassen gedefinieerd waarbij klasse 1 het laagste risico aangeeft en klasse 7 het hoogste. Vanaf 3/8/2012 volgen ICB s een nieuwe Europese Richtlijn waarbij de schalen van de risicoklassen anders ingedeeld worden: - De schalen zijn vanaf 3/8/2012 van 1 tot 7 (voorheen van 0 tot 6) - De drempels liggen lager waardoor de ICB in een hogere risicoklasse terecht komt. Het Hermes Pensioenfonds bevond zich in risicoklasse 5, op een schaal van 1 tot Resultaatverwerking Het resultaat van een pensioenfonds wordt steeds gekapitaliseerd. 9

10 3 Balans Afdeling 1. - Balansschema 30/06/13 30/06/12 in EUR in EUR TOTAAL NETTO ACTIEF , ,81 I Vaste activa 0,00 0,00 A. Oprichtings- en organisatiekosten B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten , ,25 III IV V VI A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,36 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2.zonder "embedded" financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten , ,41 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,91 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,10 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten , ,77 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,70 F. Financiële derivaten Vorderingen en schulden op méér dan één jaar 0,00 0,00 A. Vorderingen B. Schulden Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,34 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,34 b. Fiscale Tegoeden ,09 c. Collateral d.. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (-) Deposito's en liquide middelen , ,22 A. Banktegoeden op zicht , ,22 B. Banktegoeden op termijn C. Andere Overlopende rekeningen , ,00 A. Over te dragen kosen B. Verkregen opbrengsten , ,24 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,24 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,81 A Kapitaal , ,47 B Deelneming in het resultaat , ,34 C Overgedragen resultaat 0,00 0,00 D Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,00 10

11 I Afdeling 2. - Posten buiten-balansstelling Zakelijke zekerheden (+/-) 0,00 0,00 A. Collateral a. Effecten/gelmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's II Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) 0,00 0,00 A. Gekochte optiecontracten en warrants B. Verkochte optiecontracten en warrants III Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten IV Notionele bedragen van de swapcontracten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) 0,00 0,00 A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten VI Niet-opgevraagde bedragen op aandelen 0,00 0,00 VII Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 VIII Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie 0,00 0,00 IX Uitgeleende financiële instrumenten 0,00 0,00 11

12 4 Resultatenrekening Afdeling 3. - Schema van de resultatenrekening 30/06/13 30/06/12 in EUR in EUR I Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden , ,44 A Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,05 b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met "embedded" financiële derivaten b.2. Zonder "embedded" financiële derivaten B Geldmarktinstrumenten , ,91 C Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,21 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,42 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D Andere effecten , ,45 E ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,47 F Financiële derivaten G Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a. Financiële derivaten i. Optiecontracten ii. Termijncontracten iii. Swapcontracten iv. Andere b. Andere wisselposities- en verrichtingen , ,65 II Opbrengsten en kosten van de beleggingen , ,56 A. Dividenden , ,30 B. Interesten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten , ,60 b. Deposito's en liquide middelen 3.861,68 c. Collateral (+/-) C. Intresten ingevolge ontleningen (-) -154,08 D. Swapcontracten E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong b. Van buitenlandse oorsprong , ,94 F. Andere opbrengsten van beleggingen III Andere opbrengsten 0,00 0,00 Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van A. de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere IV Exploitatiekosten , ,00 A. Verhandelings-en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,86 B. Financiële kosten (-) -0,60 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,95 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,79 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,89 c. Commerciële vergoeding E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) H. Diensten en diverse goederen (-) , ,74 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,02 K. Andere kosten (-) , ,15 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,56 SUBTOTAAL II + III + IV AA , ,56 12

13 V Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening , ,00 vóór belasting op het resultaat VI Belastingen op het resultaat VII Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,00 Afdeling 4. - Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,00 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar 0,00 0,00 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,00 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde 0,00 0,00 deelnemingen in het resultaat) II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal 0, ,00 III. Over te dragen winst (over te dragen verlies) 0,00 0,00 IV. (Dividenduitkering) 0,00 0,00 13

14 5 Samenvatting van de waarderingsregels 5.1 Samenvatting van de regels De waardering van de activa, passiva en resultatenrekening van het fonds, gebeurt volgens het Koninklijk Besluit van tien november tweeduizend en zes op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en wordt als volgt vastgesteld : a) Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied en laatkoersen, wordt de op die markt gevormde actuele biedkoers weerhouden voor de waardering, voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden voor de waardering aan reële waarde; b) Indien de actuele bied- of laatkoers niet beschikbaar is, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden voor de waardering aan reële waarde op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds de transactie; c) Indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel wel een georganiseerde of onderhandse markt bestaat doch deze markt niet actief is en de koersen die er zich vormen niet representatief zijn voor de reële waarde, of indien er voor een bepaald vermogensbestanddeel geen georganiseerde of onderhandse markt bestaat, wordt voor de waardering aan reële waarde de actuele reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat weerhouden, mits deze reële waarde wordt aangepast rekening houdend met de verschillen tussen de gelijkaardige vermogensbestanddelen; d) Indien er geen reële waarde voor een bepaald vermogensbestanddeel bestaat, wordt de reële waarde bepaald a.h.v. andere waarderingstechnieken, mits deze technieken rekening houden met het maximaal gebruik van de marktgegevens, consistent zijn met de algemene aanvaarde economische methodes voor de waardering van financiële instrumenten en op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest d.m.v het gebruik van prijzen van actuele markttransacties. Tevens dient er rekening gehouden worden met hun onzeker karakter op grond van het risico dat de betrokken tegenpartijen hun verplichtingen niet zouden nakomen; e) Onverminderd de verwerking van de gelopen intresten worden de volgende activa gewaardeerd tegen hun nominale waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen: 1) tegoeden op zicht op kredietinstellingen 2) verplichtingen in rekening-courant tegenover kredietinstellingen 3) op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, andere dan Ten aanzien van kredietinstellingen 4) fiscale tegoeden en schulden 5) andere schulden f) Vorderingen op termijn die niet belichaamd zijn in verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden gewaardeerd tegen hun reële waarde.. g) Uitstaande optiecontracten op aandelen en op aandelenindexen worden gewaardeerd op basis van de reële waarde van hun premies. De verschillen die voortvloeien uit de waardeschommelingen van deze premies, worden in de resultatenrekening als nietverwezenlijkte waardevermindering of niet-verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. Bij uitoefening van het optiecontract of warrant worden de premies ingeschreven als onderdeel van de aan -of verkoopprijs van de onderliggende effecten. Bij aflopen van het contract zonder uitoefening wordt de oorspronkelijke betaalde of ontvangen waarde van de premie als verwezenlijkte waardevermindering of verwezenlijkte waardevermeerdering geboekt. De onderliggende waarden van optiecontracten en warrants dienen te worden opgenomen in de posten buiten-balansstelling. 14

15 h) Termijncontracten, zoals futures, forward rate agreements en exchange rate agreements, dienen als volgt te worden verwerkt; De notionele bedragen van deze contracten dienen in de posten buiten-balansstelling te worden opgenomen. Onder notioneel bedrag van een future dient te worden verstaan, de contractgrootte (lotsize) vermenigvuldigd met enerzijds de overeengekomen aan- of verkoopwaarde van het onderliggende instrument en anderzijds het aantal gekochte of verkochte contracten. Dit bedrag wordt aangepast in de posten buiten-balansstelling bij wijziging van het aantal futures-contracten. De waardeschommelingen (variation margin) worden enerzijds in de resultatenrekening en anderzijds in de balans opgenomen in de desbetreffende posten die onderverdeeld worden in functie van het onderliggende instrument. De waarborgdeponeringen inzake futures (initial margin) zijn financiële zekerheden en dienen aldus geboekt en gewaardeerd te worden. Om de waarde van het netto-actief te bepalen, wordt de aldus verkregen waardering verminderd met de verplichtingen van het fonds. 5.2 Wisselkoersen 30/06/ /06/ EUR USD 1,3080 USD 1,2590 CHF 1,2338 CHF 1,2030 GBP 0,8572 GBP 0,8068 AUD 1,4171 AUD 1,2339 HKD 10,1477 HKD 9,7658 NOK 7,8845 NOK 7,5330 MYR 4,1340 MYR 3,9960 CNY 8,0280 CNY 8,

16 6 Samenstelling van de activa en kerncijfers 6.1 Samenstelling van de activa op 30/06/13 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie STAATSOBLIGATIES EN OBLIGATIES GEWAARBORGD DOOR DE STAAT AUSTRALIAN GOV (AUD) 4,75% AUD 104,6110% ,07 0,27% 0,25% AUSTRIA (EUR) Var EUR 100,0000% ,00 0,40% 0,38% BUNDESOBL.INFL.(EUR) 0.75% EUR 111,1123% ,50 1,12% 1,04% DENMARK KINGDO (EUR) 1,75% EUR 103,1520% ,00 1,56% 1,45% EIB (EUR) Var EUR 99,5000% ,00 1,00% 0,93% EUROPEAN COMMUNITY 3,125% EUR 104,4200% ,00 1,05% 0,98% EXP-IMP BK KOREA (CNY) 0,9% CNY 97,2200% ,38 0,29% 0,27% GERMAN POST PE (EUR) 3,375% EUR 106,6430% ,00 1,07% 1,00% NETHERLANDS GOV (EUR) 0,75% EUR 100,8950% ,00 1,22% 1,14% OLO 56 3,50% EUR 105,3700% ,00 2,12% 1,98% OLO 70 Var EUR 99,0600% ,00 2,00% 1,86% OLO 8% EUR 113,1500% ,00 2,28% 2,13% RENTENBANK (EUR) 2% EUR 103,2600% ,00 1,04% 0,97% UNEDIC (EUR) 1,75% EUR 102,2030% ,00 1,03% 0,96% Totaal ,95 16,46% 15,35% 0 0,0000 0,00 0,00% 0,00% % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie PRIVE AG INSURANCE (USD) 6,75% 13-PERP USD 100,4960% ,61 0,31% 0,29% ALLIANDER NV (EUR) Var Perpet EUR 104,8870% ,00 0,42% 0,39% AQUAFIN NV (EUR) 4% EUR 103,8130% ,00 1,26% 1,17% ASR NEDERLAND (EUR) 10% 09-PERP EUR 116,4610% ,50 0,59% 0,55% BEKAERT CORP (EUR) 4,125% EUR 102,1590% ,50 0,31% 0,29% BG ENERGY CAP (EUR) 6,5% EUR 110,2490% ,50 0,33% 0,31% BPCE (EUR) 12,5%/Var Perp EUR 121,9450% ,50 0,32% 0,30% DAIMLER INTL F (NOK) 3% NOK 101,1300% ,34 0,44% 0,41% ELEC DE FRANCE (EUR) 5,125% EUR 106,8620% ,00 0,32% 0,30% ENEL (ENTNZENE (EUR) 3,5% EUR 102,9900% ,00 0,31% 0,29% ENERGIE BADEN- (EUR) 7,375% EUR 111,1970% ,00 0,45% 0,42% ENI SPA (EUR) 4,875% EUR 111,1320% ,00 0,34% 0,31% GAS NATURAL SA (EUR) 3,875% EUR 97,2650% ,00 0,39% 0,37% GE CAP EUR FUN (EUR) 3,75% EUR 107,0260% ,00 0,32% 0,30% GECC (EUR) Var EUR 100,5420% ,00 0,41% 0,38% HUTCHISON (EUR) 3,75% EUR 93,9720% ,00 0,47% 0,44% IBERDROLA FIN (EUR) 4,75% EUR 107,7590% ,00 0,22% 0,20% IBERDROLA INTL (EUR) 4,5% EUR 107,6910% ,00 0,22% 0,20% IPIC GMTN LTD (EUR) 4,875% EUR 108,5360% ,00 0,44% 0,41% LAGARDERE SCA (EUR) 4,875% EUR 104,7040% ,00 0,32% 0,30% NYRSTAR (EUR) 5,5% EUR 102,8670% ,50 0,31% 0,29% PFIZER INC (EUR) 4,75% EUR 106,2070% ,00 0,43% 0,40% REPSOL INTL FI (EUR) 4,25% EUR 106,2810% ,00 0,43% 0,40% ROCHE FINANCE (EUR) 2% EUR 103,3090% ,00 0,42% 0,39% SNAM (EUR) 4,375% EUR 107,1890% ,00 0,43% 0,40% SOCGEN (EUR) Var Perp EUR 109,5450% ,50 0,55% 0,51% SOLVAY FIN Var Perp EUR 106,6400% ,00 0,54% 0,50% TALANX FIN (EUR) 8,3673%-Var EUR 120,3710% ,00 0,73% 0,68% TENNET BV (EUR) 6,655%-Var Perp EUR 108,9520% ,00 0,44% 0,41% UCB SA (EUR) 7,75%-Var PERP EUR 106,2010% ,00 0,43% 0,40% VINCI (EUR) VAR% 06-PERP 13/ EUR 105,7000% ,00 0,43% 0,40% Totaal ,95 13,30% 12,40% B. Geldmarktinstrumenten % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie STAATSOBLIGATIES EN OBLIGATIES GEWAARBORGD DOOR DE STAAT ASFINAG (EUR) 4,125% EUR 101,1810% ,00 1,22% 1,14% EUROPEAN COMMUNITY 3,125% EUR 102,1950% ,00 1,03% 0,96% KOMMUNALKREDIT (EUR) 2,25% EUR 101,4420% ,00 1,02% 0,95% LUXEMBOURG (EUR) 3,75% EUR 101,4920% ,00 0,41% 0,38% Totaal ,00 3,68% 3,43% 16

17 % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie PRIVE BELGACOM SA (EUR) 6% EUR 102,5670% ,50 0,31% 0,29% ENI SPA (EUR) 5,875% EUR 102,8990% ,50 0,31% 0,29% IBM CORP (EUR) 6,625% EUR 103,6060% ,00 0,31% 0,29% ICAP GR HLD PL (EUR) 7,5% EUR 105,0100% ,00 0,42% 0,39% NOKIA CORPORATION (EUR) 5,5% EUR 101,8010% ,50 0,31% 0,29% RALPH LAUREN CORP (EUR) 4,5% EUR 100,8460% ,00 0,20% 0,19% SCHLUMBERGER FINANCE 4,5% EUR 102,9050% ,50 0,31% 0,29% SIEMENS FINAN (EUR) 5,375% EUR 104,6760% ,00 0,32% 0,29% TELEFONICA (EUR) 5,431% EUR 102,5910% ,00 0,41% 0,39% TOTAL CAPITAL (EUR) 3,5% EUR 102,0580% ,16 0,42% 0,39% UNIBAIL RODAMCO (EUR) Var EUR 102,0000% ,00 0,31% 0,29% Totaal ,16 3,63% 3,39% C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 64, ,00 2,14% 2,00% ALIAXIS EUR 11, ,00 0,89% 0,83% AVON PRODUCTS INC USD 21, ,63 0,65% 0,60% BEKAERT NV EUR 24, ,64 0,87% 0,81% BHP BILLITON PLC GBP 16, ,47 0,73% 0,68% BP PLC GBP 4, ,92 0,21% 0,20% BREDERODE EUR 24, ,00 0,41% 0,38% C.F.E EUR 44, ,00 1,78% 1,66% CIE DU BOIS SAUVAGE SA 700 EUR 181, ,00 0,26% 0,24% COLRUYT NV EUR 40, ,00 1,22% 1,14% DANONE EUR 57, ,00 0,58% 0,54% DELHAIZE GROUP EUR 47, ,00 1,72% 1,61% E.ON SE EUR 12, ,00 1,02% 0,95% ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV EUR 32, ,82 1,45% 1,35% ENI SPA EUR 15, ,00 0,68% 0,64% ETEX GROUP - AUC EUR 8, ,84 1,81% 1,69% EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR 53, ,96 0,31% 0,29% EXMAR EUR 7, ,82 0,21% 0,20% EXXON MOBIL CORP USD 90, ,50 0,45% 0,42% GAZPROM OAO ADR (REGS1-2SHS ) USD 6, ,15 0,46% 0,43% GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT EUR 57, ,00 1,51% 1,41% GDF SUEZ EUR 15, ,21 0,48% 0,44% GIMV NV EUR 37, ,09 1,17% 1,09% HDFC BANK LTD-ADR USD 36, ,17 0,95% 0,88% HSBC HOLDINGS PLC GBP 6, ,81 0,80% 0,75% HUTCHISON WHAMPOA HKD 81, ,19 0,81% 0,75% IMMOBILIERE DE BELGIQUE EUR 34, ,00 1,15% 1,07% KALI UND SALZ EUR 28, ,00 0,92% 0,85% KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 11, ,00 0,58% 0,54% MICROSOFT CORP USD 34, ,07 0,69% 0,64% NATIONALE BANK VAN BELGIE 50 EUR 2.618, ,00 0,26% 0,25% NESTLE SA REG CHF 61, ,48 0,76% 0,71% NOVARTIS NOM CHF 67, ,20 2,41% 2,25% NYRSTAR NV EUR 3, ,00 0,90% 0,84% ORANGE S.A EUR 7, ,68 0,47% 0,44% ORKLA ASA NOK 49, ,84 0,64% 0,59% PERNOD-RICARD SA EUR 85, ,00 0,27% 0,26% PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR USD 13, ,62 0,47% 0,43% PRUDENTIAL PLC GBP 10, ,38 1,14% 1,06% PUMA SE EUR 216, ,00 0,44% 0,41% RIO TINTO PLC GBP 26, ,17 0,73% 0,68% ROCHE HOLDING Gs CHF 235, ,59 2,11% 1,97% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 24, ,12 2,05% 1,91% SANOFI EUR 79, ,48 2,02% 1,89% SEB SA EUR 62, ,00 0,75% 0,70% SES FDR EUR 22, ,00 1,64% 1,53% SIPEF NV EUR 51, ,00 2,08% 1,94% SOCIETE D'EDITION DE CANAL EUR 5, ,00 0,42% 0,39% SOFINA EUR 69, ,00 2,53% 2,35% STANDARD CHARTERED PLC GBP 14, ,71 1,01% 0,94% TELEFONICA SA EUR 9, ,52 0,63% 0,59% TELENOR ASA NOK 120, ,29 1,14% 1,06% THROMBOGENICS NV EUR 29, ,00 0,30% 0,28% TOTAL SA EUR 37, ,00 0,91% 0,85% UNILEVER NV-CVA EUR 30, ,00 0,73% 0,68% 17

18 VALLOUREC EUR 38, ,00 0,24% 0,22% VAN DE VELDE EUR 33, ,00 0,34% 0,32% VINCI SA EUR 38, ,66 0,89% 0,83% VIVENDI EUR 14, ,00 0,67% 0,63% VODAFONE GROUP PLC GBP 1, ,72 0,44% 0,41% YARA INTERNATIONAL ASA NOK 242, ,47 0,93% 0,87% ZETES NV EUR 15, ,00 0,32% 0,30% Totaal ,22 57,52% 53,62% b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming niet richtlijn 2009/65/EG - FSMA Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief LEASINVEST REAL ESTATE SCA EUR 66, ,62 0,0485% 0,33% 0,31% VASTNED RETAIL BELGIUM NV EUR 51, ,38 0,0841% 0,46% 0,43% WERELDHAVE BELGIUM-SICAFI EUR 84, ,20 0,0462% 0,48% 0,45% Totaal ,20 1,27% 1,18% D. Andere effecten Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief BASILIX EUR 358, ,00 0,95% 0,89% DIVIDEND LEASINVEST NR EUR 0,0000 0,00 0,00% 0,00% KORTRIJK RING SHOPPING CENTER 200 EUR 435, ,00 0,18% 0,16% WESTLAND EUR 2, ,92 0,00% 0,00% WOLUWE SHOPPING 235 EUR 1.560, ,00 0,74% 0,69% RECHT GIMV 06/ EUR 1,8375% ,84 0,06% 0,05% Totaal ,76 1,93% 1,80% E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming niet richtlijn 2009/65/EG - niet FSMA Benaming Hoeveelheid Valuta Koers Evaluatie % in bezit fonds % Portefeuille % Nettoactief EGSHARES INDIA INFRASTRUCTURE USD 11, ,44 0,5565% 0,76% 0,71% L UCITS ETF CHINA ENTERPRISE C-EUR EUR 95, ,00 0,0686% 1,44% 1,34% Totaal ,44 2,20% 2,05% Overzicht Totaal % Totaal portefeuille ,68 93,22% R/C bij Bank Delen in EUR ,25 6,24% Overige vorderingen en schulden ,30 0,28% Andere ,23 0,26% Totale netto inventariswaarde ,46 100,00% Geografische en sectorale spreiding Sectorale spreiding Bonds 35,13% Cash 6,03% Consumption 8,96% Energy 5,86% Financial 4,19% Industry 14,45% Insurance 1,32% Media 2,30% Other 2,68% Pharma 6,45% Real estate 4,36% Technology 1,31% Telecom 3,40% Utilities 3,56% 100,00% 18

19 Geografische spreiding Australië 0,25% België 40,03% Brazilië 0,43% China 1,34% Denemarken 1,47% Duitsland 7,05% Finland 0,29% Frankrijk 11,23% Hong Kong 1,20% Indië 1,60% Italië 1,97% Korea 0,28% Luxemburg 1,92% Nederland 5,65% Noorwegen 2,52% Oostenrijk 2,51% Rusland 0,43% Spanje 2,17% Supranationaal 2,91% U.S.A. 3,57% Verenigd Koningrijk 5,46% V.A.E. 0,41% Zwitserland 5,31% 100,00% 6.2 Wijzigingen in de samenstelling van de activa van het Hermes Pensioenfonds omloopsnelheid Semester 1 Aankopen ,21 Verkopen ,33 Totaal ,54 Inschrijvingen ,73 Terugbetalingen ,39 Totaal ,12 Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen ,31 Rotatie 13,57% gecorrigeerde omloopsnelheid Semester 1 Aankopen ,21 Verkopen ,33 Totaal ,54 Inschrijvingen ,73 Terugbetalingen ,39 Totaal ,12 Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen Verhouding activa zonder deposito's en liquide middelen tov totale nettovermogen ,31 93,22% Gecorrigeerde rotatie 13,17% De tabel hierboven toont het halfjaarlijkse kapitaalvolume van de in de portefeuille uitgevoerde transacties. Dit volume (verbeterd voor de som van de inschrijvingen en de terugbetalingen) wordt ook vergeleken met het gemiddelde netto-actief (rotatie) aan het begin en het einde van het semester. Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een 19

20 negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis worden ingekeken bij Bank Delen N.V. met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184, die instaat voor de financiële dienst. 6.3 Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Evolutie van het aantal inschrijvingen Periode Evolutie van het aantal deelbewijzen in omloop Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Kap. Kap. Kap , , , , , ,195 30/06/ , , ,848 Periode Bedragen ontvangen en betaald door het fonds in EUR Jaar Inschrijvingen Terugkopen Kap. Kap , , , ,93 30/06/ , ,38 Periode Netto-Inventariswaarde op einde periode in EUR Jaar van het van één deelbewijs fonds kap ,07 121, ,33 131,78 30/06/ ,46 135, Returns Rendementscijfers 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Fonds 7,96% 4,93% 1,18% 5,50% Rendementscijfers per 30 juni Het betreft de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en zonder kosten (van inschrijving en terugbetaling). Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en houden geen rekening met eventuele fusies. 6.5 Kosten Totale kostenpercentage (TKP): 1.06% over het boekjaar Bovenstaand percentage wordt berekend op basis van de opgelopen kosten gedurende het boekjaar. De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen (Overeenkomstig Bijlage C, Afdeling III van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve beleggingen): - de transactiekosten - rentebetalingen op aangegane leningen - betalingen uit hoofde van financiële derivaten - provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald - bepaalde voordelen, zoals soft commissions. 20

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Halfjaarverslag per 30 juni 2013 C+F N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten en liquide

Nadere informatie

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V.

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. Jaarverslag per 30 juni 2008 F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2014 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Jaarverslag per 31 december 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Halfjaarverslag per 30 juni 2012 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND. Belgisch Pensioenfonds Halfjaarverslag per 30 juni 2014 ACCENT PENSION FUND Belgisch Pensioenfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten en liquide middelen

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2014 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Jaarverslag per 31 december 2012 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarverslag per 30 juni 2017 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht Halfjaarverslag per 30 juni 2014 N.V. LS VALUE BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht Instelling voor Collectieve Beleggingen In Effekten en liquide middelen Geen enkele

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Halfjaarverslag per 30 juni 2016 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging naar Belgisch Recht in effecten en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2014 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2011 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Jaarverslag per 31 december 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Jaarverslag per 31 december 2013 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017

Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017 Circulaire FSMA_207_6- dd. 22/08/207 De instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Halfjaarverslag per 30 juni 2013 N.V. LS VALUE BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen In Effekten

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2015 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in beleggingen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2013 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2017 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

DEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

DEGROOF. HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HALFJAARVERSLAG 31 december 2009 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 CRELAN FUND BEVEK

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 CRELAN FUND BEVEK HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.11 CRELAN FUND BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

Jaarverslag per 31 december 2010 HERMES N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten

Jaarverslag per 31 december 2010 HERMES N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Jaarverslag per 31 december 2010 HERMES N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten en

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2012 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2012 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 11 maart 2011, 17.45 uur) Eigen vermogen per aandeel stijgt met 9,5% tot EUR 29,63 3,6 % hoger voorgesteld dividend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS

INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Halfjaarverslag per 30 juni 2016 INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS Belgisch Pensioenspaarfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die belegt in effecten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie