Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen"

Transcriptie

1 Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen

2 Beroepenstructuur : Kleinhandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever dienen hierbij steeds vermeld te worden. Iedere andere reproductie, adaptatie, vertaling en publieke mededeling zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van CEVORA, Eugène Plaskylaan 144, 1030 Brussel.

3 i Inhoudstafel 1. Beschrijving van de sector p De kleinhandel automobielsector p Definitie p Kenmerken van de sector in het ANPCB p. 2 a) Het statuut van de werknemers p. 2 b) De omvang van de ondernemingen p. 3 c) Aanwezigheid per regio p Bereikte steekproef van bedrijven p Beschrijving van de steekproef p Steekproef en respons p. 5 a) Op basis van de NACE-code en de activiteiten van de p. 5 ondernemingen b) Op basis van de omvang van de ondernemingen p. 6 c) Op basis van de regio p Bediendeberoepen p Beschrijving van de organogrammen in functie van de p. 9 ondernemingsgrootte 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele p. 11 afdelingen 3.3. Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende p. 15 afdelingen INTRODUCTIE 4. Schatting van het aantal bedienden per beroep p Extrapolatie van de enquêtegegevens p Vacatures p Analyse van de vacante betrekkingen p Kernberoepen p Kernberoepen van de sector p Atelier p Magazijn p Naverkoop p Verkoop p. 25 Bijlagen p. 27 Bijlage A : Bronnen p. 28 Bijlage B : Type-organogrammen van een bedrijf uit de kleinhandel p. 29 automobielsector volgens de bedrijfsgrootte Bijlage C : Kernberoepen van de sector p. 35 Bijlage D : Steekproeftrekking voor de kleinhandel automobielsector p. 36 Bijlage E : Lijst van de deelnemende bedrijven p. 38

4 Inleiding Het onderzoek naar beroepenstructuren werd opgestart door de studiedienst van Cevora met de bedoeling de beroepen in kaart te brengen die voorkomen in elk van de activiteitensectoren van het paritair comité In het kader van deze oefening worden organogrammen opgesteld waarin alle bediendeberoepen van deze sector worden weergegeven, opgesplitst per afdeling. Deze oefening zal worden uitgevoerd voor alle sectoren van het ANCPB, zodat Cevora op het einde van de studie beschikt over de beroepenstructuur van de gehele sector, met name van het ANCPB. Het volgende document zal de kleinhandel automobiel behandelen. Deze oefening heeft tot doel: een inventaris op te stellen van de bediendeberoepen die men aantreft in de sectoren van het ANCPB en deze beroepen te beschrijven, op nationaal vlak een kwantitatieve raming mogelijk te maken van het aantal bedienden dat tewerkgesteld is in elk beroep, het aantal vacante betrekkingen per beroep te kennen op het ogenblik van de enquête en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen. INTRODUCTIE Deze studie verloopt in diverse stappen en volgens een vaste methodologie: inzameling en analyse van documentatiebronnen over de sector en de daarin aanwezige beroepen. opstelling van een voorlopige beschrijvende fiche voor de sector en zijn beroepen. eerste validering van de organogrammen en van de definities van de beroepen. Dit gebeurt intern bij de adviseur die verantwoordelijk is voor deze sector en extern via gesprekken bij de ondernemingen van diverse grootte in deze sector. tweede validering aan de hand van een schriftelijke enquête die wordt verstuurd naar een representatieve steekproef van ondernemingen uit deze sector. analyse van de resultaten van de enquête en opstelling van de beschrijvende fiche voor de sector. Voor meer details over de methodologie die wordt gevolgd voor het opstellen van de beroepenstructuren van de bedienden binnen het ANCPB, verwijzen wij u naar een ander document van de studiedienst: «Methodologie van de beroepenstructuren van de bedienden in het ANCPB». ii Deze studie werd uitgevoerd door Cindy Lambrechts en Amandine Bertrand, medewerksters van de dienst organisatie en onderzoek en Heddie Vertessen verzorgde de tekstverwerking 1 Of Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC 218).

5 Beschrijving van de sector 1

6 1.1 De kleinhandel automobielsector Definitie De kleinhandel automobiel omvat de kleinhandel van nieuwe wagens en van tweedehandswagens, van uitrustingen voor wagens of van brandstoffen, evenals het onderhoud en de herstelling van voertuigen. Volgens de activiteitennomenclatuur NACE-BEL, afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, krijgt de kleinhandel van nieuwe wagens en van tweedehandswagens, van uitrustingen voor wagens of van brandstoffen de volgende NACE-codes: Kleinhandel in motorvoertuigen Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke Onderhoud en reparatie van auto s Kleinhandel onderdelen en accessoires van auto s Handel in en reparatie van motorrijwielen Kleinhandel in motorbrandstoffen Kenmerken van de sector in het ANPCB BESCHRIJVING VAN DE SECTOR 2 a) Het statuut van de werknemers Tabel 1 Aantal werknemers volgens statuut en ondernemingsgrootte 2 Omvang van de ondernemingen Totaal aantal % TOTAAL werknemers Arbeiders ,63 Bedienden ,37 Waarvan ANPCB bedienden In de privé-sector telt de kleinhandel automobielsector werknemers, waarvan een bediendestatuut hebben. Aan de hand van deze bron valt het op dat 30% van de werknemers in deze sector het bediendestatuut heeft. Voor het ANPCB is het interessant om de dekkingsgraad van de sector te berekenen. Onder dekkingsgraad verstaat men de verhouding tussen het aantal ondernemingen (of bedienden) die ressorteren onder het ANCPB en het totaal door de RSZ geregistreerde ondernemingen in de sector. Volgens deze berekening komt men tot 2 Volgens de RSZ-gegevens : aantal op 30 juni 2000 in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers uit de privé-sector (gecentraliseerde statistiek).

7 een dekkingsgraad van 41,18 % voor de ondernemingen en van 95,01 % voor de bedienden 3. Uit deze dekkingsgraad kan men afleiden dat bijna alle bedienden uit deze sector deel uitmaken van PC 218. Op basis van de dekkingsgraad van de ondernemingen in de sector behoort slechts 41,18 % van deze ondernemingen tot PC 218. Dit relatief lage percentage kan worden verklaard door het feit dat deze sector veel kleine ondernemingen telt waar alleen arbeiders of zelfstandigen werken. In dit geval behoort de onderneming niet tot PC 218, aangezien ze pas onder dit paritair comité valt wanneer ze minimum één bediende telt. b) De omvang van de ondernemingen Tabel 2 Aantal ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte 4 Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Omvang onderneming aantal % aantal % Gemiddelde - 1 tot , ,6 1,5-10 tot , ,4 6,7-50 tot , ,9 24,8-100 en , ,1 130,8 Totaal ,3 BESCHRIJVING VAN DE SECTOR Zoals de meeste ANPCB-sectoren telt de kleinhandel automobielsector hoofdzakelijk KMO s : 99% van de bedrijven telt minder dan 50 werknemers. c) Aanwezigheid per regio Tabel 3 Aantal ondernemingen en bedienden volgens regio 5 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Populatie ondernemingen Populatie bedienden Gemiddeld aantal bedienden per onderneming 8,0 2,6 3,2 3,4 3 Van de bedrijven is 54% gevestigd in Vlaanderen, 37% in Wallonië en 9% in Brussel. 3 De RSZ telt voor de kleinhandel automobielsector bedrijven en bedienden terwijl het ANPCB bedrijven en bedienden telt. 4 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het eerste kwartaal van het jaar 2000, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds. 5 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het eerste kwartaal van het jaar 2000, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds.

8 Bereikte steekproef van bedrijven 2

9 2.1 Beschrijving van de steekproef Steekproef en respons Tabel 4 Om deze studie uit te voeren, werden 350 enquêteformulieren verstuurd naar bedrijven uit de kleinhandel automobielsector, alle groottes en regio s te samen. 65 bedrijven hebben een ingevulde enquête teruggestuurd. Om deze responsgraad te verkrijgen, werd er een telefonische herinneringsactie bij de ondernemingen gehouden, en aansluitend hiermee een beperkte nieuwe versturing van enquêtes gedaan (gericht aan de personen die telefonisch hadden ingestemd om mee te werken aan de studie). Na deze actie werd de enquête afgesloten omdat de respons van bedrijven en bedienden voldoende hoog was. Het verhoopte reactiepercentage op het niveau van de ondernemingen en van de bedienden werd niet gehaald voor de regio Brussel. Dit tekort is gecompenseerd door de regio's Vlaanderen en Wallonië, die meer bedienden dekten dan voorzien in de steekproef. Het aantal bedienden in de regio Brussel is trouwens te hoog ingeschat aangezien een onderneming van meer dan 800 bedienden werd ingedeeld bij de kleinhandel, terwijl ze in feite naast kleinhandel vooral groothandel doet. In bijlage D vindt u een overzichtstabel met het aantal verstuurde enquêteformulieren, het aantal ondernemingen dat bereikt moest worden om een representatieve steekproef te verkrijgen en de gerealiseerde respons volgens een aantal parameters zoals de omvang en de regio. a) Op basis van de NACE-codes en de activiteiten van de ondernemingen De indeling van de ondernemingen die deelnamen aan onze enquête op basis van de NACE-codes is als volgt : Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens subsector NACE-code Ondernemingen Bedienden aantal % aantal % BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN 5 Kleinhandel in motorvoertuigen ,4 Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 1 1,5 9 1,4 Onderhoud en reparaties van auto s 45 69, ,1 Kleinhandel onderdelen en accessoires van auto s 1 1,5 1 0,2

10 Tabel 4 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens subsector (vervolg) NACE-code Ondernemingen Bedienden aantal % aantal % Groothandel in motorvoertuigen 6 4 6,2 43 6,9 Totaal Ook in deze enquête werden de ondernemingen bevraagd over het type activiteiten dat zij uitvoeren. Volgens deze gegevens zijn er van de 65 ondernemingen die hebben deelgenomen aan onze enquête: 57 die actief zijn in de kleinhandel in motorvoertuigen; 59 die actief zijn in onderhoud en reparatie van auto s; 8 die actief zijn in de kleinhandel van motorbrandstoffen; 48 die actief zijn in de kleinhandel van onderdelen en accessoires; 6 die andere activiteiten uitvoeren (touring diagnose, turbo s revisie, verbouwing van bedrifsvoertuigen). De geobserveerde verschillen naar activiteit hebben te maken met het feit dat de RSZ alleen de hoofdactiviteit van de ondernemingen inventariseert, terwijl de ondernemingen in de vragenlijst meerdere activiteiten konden aankruisen. BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN b) Op basis van de omvang van de ondernemingen 6 Tabel 5 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte Omvang onderneming Totaal Aantal bereikte ondernemingen Bereik ondernemingen in % 0,73% 4,69% 16,67% 7,69% 1,84% Aantal bereikte bedienden Bereik bedienden in % 0,63% 7,64% 14,31% 4,12% 5,18% Na afloop van de enquête dekken de gegevens 1,84% van de bedrijven en 5,18% van de bedienden. 6 Wij hebben twee parallelle studies uitgevoerd voor de automobielsector, eentje voor de kleinhandel en eentje voor de groothandel. Daarna hebben wij opgemerkt dat sommige ondernemingen werden ingedeeld bij de groothandel terwijl ze eigenlijk aan kleinhandel deden. Dat is de reden waarom 4 kleinhandelbedrijven voor voertuigen de NACE-code heeft: groothandel in motorvoertuigen.

11 c) Op basis van de regio Tabel 6 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens regio Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Bereik ondernemingen in % 2,82% 1,77% 1,72% 1,84% Aantal bedienden Bereik bedienden in % 3,35% 4,67% 6,23% 5,18% BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN 7

12 Bediendeberoepen 3

13 3.1 Beschrijving van de organogrammen in functie van de ondernemingsgrootte In de enquête wordt aan de bedrijven een type-organogram voorgelegd, met de vraag in welke mate dit ook toepasbaar en herkenbaar is voor hun bedrijf. Een typeorganogram is een organogram dat overeenstemt met een typische configuratie van een onderneming in een sector en dat verschilt naargelang de groottecategorie van het bedrijf. De meerderheid van deze ondernemingen moet zich herkennen in dit type-organogram. In het organogram worden alle beroepen per afdeling weergegeven met hun hiërarchische verbanden. Daartoe moeten de ondernemingen een evaluatie maken van het type-organogram op een schaal van 1 tot 5 (helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord). De globale evaluatie van het organogram bedraagt 3,59 (gemiddelde van 65 evaluaties gemaakt door de ondervraagde ondernemingen). Naast deze eerste evaluatie, moeten de bedrijven het organogram valideren en waar nodig aanvullen. Op basis van de organogrammen die werden aangevuld door de ondernemingen kon de volgende tabel worden opgesteld, met de sectorspecifieke beroepen 7 ingedeeld per operationele afdeling. Onder operationele afdelingen verstaat men de afdelingen die instaan voor de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die hiervan deel uitmaken staan in voor de basiswerkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Deze afdelingen genereren het zakencijfer en de winst van de onderneming. BEDIENDEBEROEPEN 9 Tabel 7 Dit onderscheid houdt ook verband met de begrippen van transversale beroepen en van ondersteunende afdeling. De transversale beroepen zijn beroepen die in een groot deel van de sectoren min of meer dezelfde taken en invulling hebben. Deze beroepen komen meestal voor in ondersteunende afdelingen. De transversale beroepen komen niet aan bod in dit document omdat er over deze beroepen een aparte bundel «transversale bediendeberoepen» verkrijgbaar is bij Cevora. Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + ONDERHOUD EN HERSTEL Atelierchef x x x x Werkplaatsverantwoordelijke x x NAVERKOOP Receptionist x x x x Verantwoordelijke waarborg/garantie x x 7 Zie punt 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen.

14 Tabel 7 Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + MAGAZIJN/INKOOP Hoofdmagazijnier x x x Magazijnmedewerker x x x x Commercieel inkoper x x x Administratief inkoopmedewerker VERKOOP Verantwoordelijke verkoop x x x x x Verantwoordelijke verkoopadministratie x x Binnendienst Showroomverkoper x x x x Administratief en commercieel medewerker x x x Balieverkoper x x x x Tankstationbediende x x x x Buitendienst BEDIENDEBEROEPEN 10 Fleetverkoper x x Vertegenwoordiger x x x x Opmerkingen: 1. De type-organogrammen die alle beroepen van bedienden in deze sector bevatten (per operationele en per ondersteunende afdeling), vindt u in de bijlagen. Deze type-organogrammen zijn het resultaat van de samenvatting van alle gegevens die werden doorgestuurd door de ondernemingen. 2. Op de type-organogrammen zijn alle beroepen weergegeven die men kan terugvinden in de sector voor ondernemingen die actief zijn in : de kleinhandel van motorvoertuigen, van motorrijwielen, van onderdelen, van accessoires en van brandstoffen. Indien bepaalde van deze activiteiten wegvallen, verdwijnen ook de bijbehorende beroepen. 3. Bepaalde beroepen kunnen uitgeoefend worden met het statuut van arbeider (magazijnmedewerker, werkplaatsverantwoordelijke) Dit is vaak het geval in kleine ondernemingen (1 tot 9 werknemers).

15 3.2 Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen A. ATELIER De werkplaats staat in voor de herstelling en het onderhoud van de voertuigen van het cliënteel. Deze afdeling kan bestaan uit verschillende groepen (carrosserie, mechaniek, spuiterij, plaatslagerij, ) en maakt soms deel uit van de Servicedienst. Atelierchef : is verantwoordelijk voor de organisatie en de motivering van zijn/haar ploeg die instaat voor het onderhoud of de herstelling van de voertuigen. Hij/zij stelt de planning van de taken op, verdeelt deze onder de medewerkers en controleert de uitvoering ervan. Hij/zij beheert ook het gereedschap en de uitrusting van de werkplaats. In de grote ondernemingen kan de werkplaats in verschillende afdelingen onderverdeeld zijn zoals mechaniek, carrosserie, spuitinstallatie, walserij, enz. Elke afdeling kan geleid worden door een verantwoordelijke (zie verder). Kan ook een arbeidersstatuut hebben. Werkplaatsverantwoordelijke : enkel aanwezig in de grote werkplaatsen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie en de motivering van zijn/haar ploeg. Hij/zij stelt de planning van de taken op, verdeelt deze onder de medewerkers en controleert de uitvoering ervan. Hij/zij beheert ook het gereedschap en de uitrusting van de eigen werkplaats. Kan ook een arbeidersstatuut hebben. Andere benamingen : voorman, verantwoordelijke mechaniek, verantwoordelijke walserij, verantwoordelijke carrosserie, verantwoordelijke spuitinstallatie, meestergast, enz. BEDIENDEBEROEPEN 11 B. NAVERKOOP De naverkoopdienst verzorgt de relaties met het cliënteel na de verkoop van een voertuig. Deze afdeling keurt de voertuigen die naar de werkplaats moeten terugkomen voor onderhoud of herstellingen, voor vragen in verband met garanties, In sommige ondernemingen maakt de werkplaats deel uit van deze afdeling. Receptionist : ontvangt de klanten, informeert hen, beantwoordt hun vragen en maakt een eerste technische diagnose op. De receptionist vraagt de klanten welk onderhoud nodig is en met welke problemen hun voertuig te maken heeft. Hij/zij stelt een bestelbon op van het uit te voeren werk, maakt een schatting van de benodigde tijd en geeft bij benadering de kostprijs van het werk. Hij/zij moet in staat zijn de klanten op elk moment in te lichten over de vorderingen van het werk en de kosten van de herstellingen. In bepaalde gevallen kan hij/zij samen met of zonder het hoofd van de werkplaats zélf de planning van de herstellingen doen. Bij de belangrijke dealers kan hij/zij verbonden zijn aan een afdeling van de werkplaats in het bijzonder, zoals de mechanische afdeling of de carrosserie. In de kleinere ondernemingen wordt deze functie in het algemeen gecombineerd met die van telefonist(e)-receptionist(e), polyvalent bediende en/of atelierchef. Verantwoordelijke waarborg/garantie : eist van de invoerder en de constructeur de kosten terug van herstellingen die werden uitgevoerd op voertuigen die nog in garantie zijn. Hij/zij stelt het dossier op en maakt het over aan de bevoegde personen.

16 Andere benaming : claimer, garantiebeheerder, waarborgbeheerder. C. MAGAZIJN / INKOOP Deze afdeling moet wisselstukken en accessoires leveren aan de werkplaats en aan de klanten. De inkoopactiviteiten zijn niet heel sterk uitgebouwd in ondernemingen die deel uitmaken van een dealernetwerk, aangezien de inkoop van wagens en van wisselstukken en accessoires gebeurt op basis van een exclusiviteitcontract met een leverancier (invoerder van een specifiek merk). In kleine ondernemingen worden deze inkoopactiviteiten uitgevoerd door de magazijnmeester, het hoofd van de onderneming of het hoofd van de werkplaats. In het specifieke geval van de DETAILVERKOOP VAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES winnen de aankoopfuncties aan belang. In kleine organisaties wordt deze functie vaak bekleed door de directeur, de hoofdmagazijnier of de toonbankverkoper. In grotere organisaties kan hiervoor een commercieel inkoper of zelfs een administratief verkoopsmedewerker worden ingeschakeld. Hoofdmagazijnier : coördineert en leidt de activiteiten in het magazijn (zoals de ontvangst en opslag van goederen) voor een optimale doorstroming van de goederen. Hij/zij kan deze activiteiten ook zelf uitoefenen. In de garages is hij/zij ook verantwoordelijk voor het bestellen van onderdelen en accessoires evenals van de noodzakelijke verbruiksgoederen in de werkplaats. Andere benamingen : hoofd magazijn, magazijnchef, store manager, magazijnmeester, magazijnbeheerder, stockbeheerder, parts manager, warehouse teamleader. 12 BEDIENDEBEROEPEN Magazijnmedewerker : staat in voor de ontvangst en de opslag en zorgt voor de bevoorrading van de verschillende interne en externe aanvragers (werkplaats en klanten). In sommige kleine ondernemingen worden de taken van de magazijnmedewerker uitgevoerd door medewerkers van de werkplaats, die de voorraden aanvullen en er de nodige stukken en accessoires gaan halen. In het specifieke geval van de VERKOOP VAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES, kan hij/zij het technische advies en de verkoop van auto-onderdelen aan de toonbank waarnemen en zorgen voor de aanvulling van de voorraad. In dit geval wordt eerder gesproken van een magazijnier/verkoper. Andere benamingen : magazijnbediende, magazijnier, orderpicker. Commercieel inkoper (verkoop van onderdelen en accessoires) : coördineert de aankoopactiviteiten van onderdelen en accessoires die verkocht zullen worden. Hij/zij leidt en houdt ook toezicht op de activiteiten van de medewerkers van de aankoopdienst. Andere benamingen : manager inkoop, verantwoordelijk inkoop, chef inkoop, (technical) purchaser, purchasing manager. Administratief inkoopmedewerk(st)er(verkoop van onderdelen en accessoires) : neemt de administratieve taken op zich bij de aankoop van goederen. Hij/zij neemt contact op met de leveranciers en geeft bestellingen door. Andere benamingen : inkoper interne dienst, medewerker inkoop, inkoopmedewerker, purchasing assistent.

17 D. VERKOOP Afhankelijk van de onderneming, de omvang en de organisatie ervan, kan de verkoopafdeling samengesteld zijn uit diverse groepen: verkoop, verkoopadministratie en naverkoop. De verkoop bestaat uit het team verkopers voor nieuwe wagens of tweedehandswagens. De verkoopadministratie bestaat uit personen die instaan voor de administratieve opvolging van de verkopen. De naverkoop houdt zich bezig met de problemen waarmee klanten worden geconfronteerd na de aankoop (onderhoud, herstelling, aankoop van wisselstukken, garantie, ), maar soms ook met de levering van voertuigen. In deze optiek vormen de werkplaats en het magazijn soms onderafdelingen van de naverkoopdienst. Verantwoordelijke verkoop : leidt en coördineert de verkoopactiviteiten, zorgt voor het behalen van optimale verkoopcijfers op lange termijn. Hij/zij coördineert en houdt toezicht op de activiteiten van alle medewerkers van de verkoopdienst. Andere benamingen : commercieel directeur, sales manager. Verantwoordelijke verkoopsadministratie : houdt toezicht op het werk dat uitgevoerd wordt door de administratieve en commerciële medewerkers en door elke andere persoon die ressorteert onder het departement verkoopadministratie. Hij/zij stelt de planning van de activiteiten op, verdeelt de taken onder de verschillende medewerkers en controleert de uitvoering ervan. Binnendienst BEDIENDEBEROEPEN Showroomverkoper : verkoopt nieuwe of tweedehandse wagens aan particulieren. Hij/zij kan financieringsplannen en leasingformules voorstellen evenals bijkomende diensten zoals verzekerings- of onderhoudscontracten. Zoals de naam het al aangeeft wordt deze functie in de showroom uitgeoefend. In sommige, doorgaans kleine, ondernemingen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verkopers aan particulieren en fleetverkopers of tussen interne en externe verkopers. Andere benaming : interne verkoper. Afhankelijk van de organisatiestructuur en de omvang van de onderneming kan hij/zij in zijn/haar eentje de hele administratieve kant van de verkoop voor zijn/haar rekening nemen of zich voor de administratie laten bijstaan door een administratief en commercieel medewerk(st)er (cf. infra). In bepaalde zeer grote ondernemingen, kan hij/zij de klant zelfs doorverwijzen naar specialisten in diverse onderwerpen zoals leasing, verzekeringen, enz. Administratief en commercieel medewerk(st)er: staat in voor de administratieve opvolging van de bestellingen van voertuigen of uitrustingsstukken. De talloze diensten die momenteel aan de klant worden geboden (inschrijving, financieringsvoorwaarden, onderhoudscontract, verzekering, enz.) vergen een degelijke administratieve opvolging. In kleinere ondernemingen wordt deze verantwoordelijkheid gecombineerd met andere taken (showroom- of toonbankverkoper, bedrijfsleider, secretaris/esse, polyvalent bediende). In sommige grote bedrijven kunnen administratieve en commerciële medewerkers zich in bepaalde taken specialiseren zoals in de coördinatie van de leveringen, de administratie van onderhoudscontracten, de opmaak van een fabricagedossier, enz. Andere benamingen : sales assistant/coordinator, commercieel medewerker binnendienst, verkoper binnendienst 13

18 Balieverkoper: verkoopt auto-onderdelen aan de toonbank. Hij/zij geeft particulieren raad en helpt hen bij de aankoop van onderdelen en accessoires. Hij/zij beheert de voorraad onderdelen en levert aan de werkplaats volgens de noden. In het specifieke geval van de VERKOOP VAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES, kan hij/zij taken van de magazijnmedewerker op zich nemen. In dit geval wordt eerder gesproken van een magazijnier/verkoper. Tankstationbediende : staat in voor de verkoop van brandstof en diverse verbruiksgoederen aan de klanten van een benzinestation. Buitendienst Fleetverkoper: voert verkooptransacties uit in de vorm van een leasing aan bedrijven en eventueel aan particulieren. Het dossierbeheer en de opvolging van de klanten worden meestal uitgevoerd door een externe leasingmaatschappij of door een leasingmaatschappij die van de invoerder afhangt. Andere benamingen : fleet account manager, fleet owner sales, field operations. Vertegenwoordiger : voert discussies, geeft raad en onderhandelt over de verkoopvoorwaarden van de carrosserieonderdelen bij de garage. Hij/zij doet eveneens aan prospectie om het aantal potentiële klanten te verhogen. BEDIENDEBEROEPEN 14

19 3.3 Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende afdelingen Onder ondersteunende afdelingen verstaat men de afdelingen die niet rechtstreeks deelnemen aan de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die men hier vindt, hebben een eigen specialisatie, maar voeren geen basiswerkzaamheden uit die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Zij hebben tot doel diensten te verlenen aan de organisatie en de operationele afdelingen te ondersteunen. Voorbeelden van ondersteunende afdelingen zijn: administratie, boekhouding, personeelsdienst, Voor een definitie van de beroepen die deel uitmaken van de ondersteunende afdelingen verwijzen we naar een andere uitgave van de Cevora studiedienst. 8 In voorliggend document wordt alleen de inhoud van de taken van de polyvalent bediende beschreven (m.a.w. de standaardinhoud van de taken die gekoppeld zijn aan dit beroep, waaraan dan een aantal specifieke taken voor de activiteitensector worden toegevoegd). Polyvalent bediende: verzekert de dagelijkse administratieve taken van het bedrijf. Hij/zij beantwoordt de telefoon, maakt prijsoffertes en facturen, adviseert klanten, ondersteunt de verkoop, houdt het klassement en gegevensbestanden up-to-date enz. In de kleinhandel automobiel wordt hij/zij meestal belast met de taken van receptionist, balieverkoper van wisselstukken en accessoires en administratief en commercieel medewerker. Andere benaming: all round bediende. BEDIENDEBEROEPEN 15 8 Cevora studiedienst Transversale bediendeberoepen, februari 2002.

20 Schatting van het aantal bedienden per beroep 4

21 4.1 Extrapolatie van de enquêtegegevens Naast de eerder kwalitatieve gegevens over de voorkomende beroepen en de inhoud ervan, wordt in de enquête ook gevraagd om kwantitatieve gegevens over het aantal tewerkgestelde bedienden per beroep door te geven. Aan de hand van deze gegevens kunnen we, per beroep, het totaal aantal functiehouders in de steekproef bepalen. Aangezien de steekproef representatief is, kunnen de gegevens worden geëxtrapoleerd naar het totaal aantal bedienden in deze sector 9. U vindt deze gegevens terug in de tabel op de volgende pagina. In de tabel vindt u de volgende gegevens: het aantal ondernemingen en het aantal bedienden in de sector naar ondernemingsgrootte (rubriek sector). het aantal ondernemingen en het aantal bedienden in de steekproef naar ondernemingsgrootte (rubriek steekproef). het percentage van de totale populatie dat bereikt wordt door de steekproef en de wegingsfactor die toegepast moet worden (rubriek steekproef). het geëxtrapoleerde aantal bedienden per beroep, per beroepsgroep en per ondernemingsgrootte. Deze aantalen worden verkregen door de gegevens van de steekproef te vermenigvuldigen met de wegingsfactor. SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP 17 9 Deze gegevens zijn berekend voor heel België maar kunnen ook worden berekend per regio en per omvang van de onderneming.

22 Tabel 8 Extrapolatie van het aantal bedienden per beroep in België en in functie van de bedrijfsgrootte 10 Bedrijfsgrootte Kleinhandel automobiel Totaal n % Sector Bedrijven Bedienden Steekproef Bedrijven Bedienden % van de totale bevolking Wegingsfactor Aantal beroepsbeoefenaars (extrapolatie) - Algemeen directeur Totaal algemene directie personeel Administratief en financieel directeur Directiesecretaresse Afdelingssecretaresse Receptionist-telefonist Polyvalent bediende Administratief bediende Totaal administratief personeel Financieel directeur Hoofdboekhouder Boekhouder Boekhoudkundig bediende Controler Totaal boekhoudkundig personeel Medewerker personeelszaken Bedrijfsinformaticus Verantwoordelijke kwaliteit-veiligheid Totaal andere ondersteunend personeel TOTAAL TRANSVERSALE BEROEPEN Atelierchef Totaal atelier personeel Verantwoordelijke naverkoop Receptionist Verantwoordelijke waarborg/garantie Totaal naverkoop personeel Hoofdmagazijnier Magazijnmedewerker Commercieel inkoper Administratief inkoopmedewerker Totaal magazijn/inkoop personeel Verantwoordelijke verkoop Verantwoordelijke verkoopsadministratie Showroomverkoper Administratief en commercieel medewerker Balieverkoper Tankstationbediende Fleetverkoper Vertegenwoordiger Totaal verkoop personeel Diverse functies TOTAAL SPECIFIEKE BEROEPEN TOTAAL SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP Het bediendeberoep tankstationbediende komt niet voor in de steekproef van de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Ze wordt wel in het type-organogram opgenomen omdat een bedrijf dat actief is in de kleinhandel van motorbrandstoffen, altijd een tankstationbediende in dienst zal hebben.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Uitzendsector Enquête Upedi-Cefora 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie

Nadere informatie

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Beroepenstructuur : Groothandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag

Nadere informatie

Minerale producten Augustus 2004

Minerale producten Augustus 2004 Minerale producten Augustus 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Verhuurkantoren CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever

Nadere informatie

Studiebureau s December 2003

Studiebureau s December 2003 Studiebureau s December 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Vastgoedsector Oktober 2003

Vastgoedsector Oktober 2003 Vastgoedsector Oktober 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Industriële reiniging

Industriële reiniging Industriële reiniging Februari 2008 CEVORA 2008. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven

Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel

Nadere informatie

Hout- en meubelsector

Hout- en meubelsector Hout- en meubelsector Juli 2005 CEVORA 2005. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Bouw Juni 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 1 Autohandel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Reclamesector Oktober 2003

Reclamesector Oktober 2003 Reclamesector Oktober 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen

Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos

Nadere informatie

Drukkerijen Juli 2004

Drukkerijen Juli 2004 Drukkerijen Juli 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Informaticasector Mei 2006

Informaticasector Mei 2006 Informaticasector Mei 2006 CEVORA 2006. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL

sectorfoto 2012 AUTOHANDEL sectorfoto 2012 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 2030000 Paritair Comité voor de n uit de hardsteengroeven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 12 Verhuur A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR

SECTORFOTO 2014 AUTOSECTOR SECTORFOTO 2014 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 45 Beschrijving Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen 45.1 Handel in auto's

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 16 Reiniging A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 5 Informatica A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

6 Financiële instellingen

6 Financiële instellingen 6 Financiële instellingen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 17 Privé-vorming 17.1 Privé-vorming (de sector in zijn geheel) A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER VRACHTWAGENS Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Magazijnier vrachtwagens Situering

Nadere informatie

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 3270102 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Sociale werkplaatsen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Audiovisueel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

De Collectieve arbeidsovereenkomst is niet algemeen verbindend verklaard. HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

De Collectieve arbeidsovereenkomst is niet algemeen verbindend verklaard. HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2009 (98.668) De Collectieve arbeidsovereenkomst is niet algemeen verbindend verklaard HOOFDSTUK

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Drukkerijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 3 Uitgeverijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

1 Transport en expeditie

1 Transport en expeditie 1 Transport en expeditie A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 9 Studiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MAGAZIJNIER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 19 Kansspelen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Transversale bediendeberoepen Februari 2002 CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films Paritair Comité voor het filmbedrijf 3030200 Verdeling van films De paritair subcomités 303.02 en 303.04 zijn opgeheven door het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 2 Diensten l Onroerend goed deel 7 Onroerend goed A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief Cevora/Upedi (2002), Knelpuntfuncties, een onderzoek bij uitzendconsulenten, België/Vlaanderen/Wallonië/Brussel (1 landelijk en 3 regionale rapporten),

Nadere informatie

In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder

In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder Functies Functies in de onderneming In jullie eigen onderneming kun je de voornaamste afdelingen terugvinden die ook in een echt bedrijf bestaan. Directie Gedelegeerd bestuurder Webmaster Financieel departement

Nadere informatie

Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 ( )

Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 ( ) 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207) Coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 13 Selectiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

KANDIDAAT VERDELER DYNACO PRODUCTEN

KANDIDAAT VERDELER DYNACO PRODUCTEN KANDIDAAT VERDELER DYNACO PRODUCTEN Dank u voor uw interesse voor Entrematic en onze DYNACO producten. Gelieve deze vragenlijst nauwkeurig in te vullen. Dit zal ons toelaten de slaagkansen van een samenwerking

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 SECTOR HANDELSBEMIDDELING

SECTORFOTO 2014 SECTOR HANDELSBEMIDDELING SECTORFOTO 2014 SECTOR HANDELSBEMIDDELING Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 46 Beschrijving Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsector

Sectorfiche van PC 330 Subsector Sectorfiche van PC 330 Subsector 330.04 Beschrijving : Subsector van de residuaire gezondheidsinrichtingen en - diensten RSZ kengetallen: 722-735 Referentieperiode : 2 de trimester 2012 Deze sectorfiche

Nadere informatie

onevenredig verzwaarde risico s

onevenredig verzwaarde risico s onevenredig verzwaarde risico s Sinds 2009 publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) de lijst van de ondernemingen behorend tot de meest onevenredig verzwaarde risico (OVR) in arbeidsongevallen

Nadere informatie

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager Peter Meers Business Development Manager Reverse Logistics Keetberglaan 2 9120 Melsele Beveren Tel : +32 (0)3 570 69 14 www.nyklogistics.com NYK Logistics (Belgium) NV Reverse Logistics Integratie mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden 1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden RIJDEND PERSONEEL... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 (106.713) (met uitzondering van het garagepersoneel)... 2 NIET-RIJDEND

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Middelgrote levensmiddelenbedrijven Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST ZIJN FUNCTIE IN UW BEDRIJF COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER? Basis om een vacature uit te schrijven ; Hulpmiddel

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom The Relationship Marketing Agency Doel 1. Hoe zullen de beroepen in de autosector tegen 2020 evolueren? 2. Wat moet er worden gedaan

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden RIJDEND PERSONEEL... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009 (96.988) (met uitzondering

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

sectorfoto 2012 GROOTHANDEL

sectorfoto 2012 GROOTHANDEL sectorfoto 2012 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 46 Beschrijving Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen 46.1 Handelsbemiddeling

Nadere informatie

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency

Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom. The Relationship Marketing Agency Workshop C De beroepen en de competenties in de autosector in 2020 Welkom The Relationship Marketing Agency Doel 1. Hoe zullen de beroepen in de autosector tegen 2020 evolueren? 2. Wat moet er worden gedaan

Nadere informatie

sectorfoto 2012 Studiebureaus

sectorfoto 2012 Studiebureaus sectorfoto 2012 Studiebureaus Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 71.1 Architecten, ingenieurs en aanverwante

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 2 Diensten l Wasserijen deel 20 Wasserijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties?

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties? Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce International,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 04 juli 2002 (64.133), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

EDUCAM Departement Studies en Marketing

EDUCAM Departement Studies en Marketing De in- en uitstroom van arbeiders in de garagesector in 2010 Waarnemen om te handelen nr. 32 EDUCAM Departement Studies en Marketing Editie 2011 J. Bordetlaan 164, 1140 Brussel/Tel.: 02 778 63 30/Fax:

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. 1. Algemeen Principe CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding (Tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26/01/2016

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

functies en organisatie 2015

functies en organisatie 2015 -1- functies en organisatie 2015 Drs. Ger W. Zwartendijk Drs. Joost. V.M. Kunst MBA RV Drs. Peter A.J. van Peer Management Centrum Nederland BV Zijpendaalseweg 41 6814 CC Arnhem telefoon: 026-4430646 Agenda

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie