1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur"

Transcriptie

1 5 Informatica A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen die onder het ANPCB ressorteren. De activiteitensectoren die hieronder beschreven worden omvatten dus niet àlle activiteiten die onder de hoofdcategorie van de Nace-Bel code vallen. Tabel 1: Lijst van activiteitencodes die voorkomen in de sector (Nace-Bel 2003 en 2008) Nace-Bel 2003 Nace-Bel Uitgeverijen* 58.2 Uitgeverijen van software Overige uitgeverijen van software 72 Activiteiten in verband met computers 62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 72.1 Computeradviesbureaus 62.0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 72.2 Advisering in verband met programmatuur en Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s levering van programmatuur 72.3 Gegevensverwerking Computerconsultancy-activiteiten 72.4 Databanken Beheer van computerfaciliteiten 72.5 Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 72.6 Overige activiteiten in verband met computers * De sector van de uitgeverijen wordt geanalyseerd in deel 3 van dit hoofdstuk Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 63.1 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Webportalen Uitgeverijen van overige programmatuur werden in de oude nomenclatuur ondergebracht in de informaticasector onder code , en behoren in NACE-BEL 2008 tot Overige uitgeverijen van software onder code Deze activiteit werd echter behouden in de informaticasector. De activiteiten betreffende reparatie van computers en randapparatuur (code ) werden ondergebracht bij de sector van overige diensten onder code ondernemingen werden overgeheveld door deze wijziging. 307

2 Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 2 Kerncijfers van de sector in 2010 Tabel 2: Aantal ondernemingen, bedienden en arbeiders in de sector en dekkingsgraad ANPCB/privé-sector in 2010 Sector in het ANPCB Sector in de privé-sector Dekkingsgraad ANPCB/ privé-sector (%) Ondernemingen ,97% Bedienden ,16% Arbeiders ,00% 3 Evolutie van het aantal ANPCB-ondernemingen en -bedienden Tabel 3: Evolutie van het aantal ANPCB-ondernemingen en -bedienden van 2004 tot Nace 2003 Nace 2008 Ondernemingen Bedienden Tabel 4: Evolutie van het aantal ANPCB-ondernemingen en -bedienden van 2004 tot 2010, uitgedrukt in percent (Nace Nace 2008) 2007 (Nace 2008) Ondernemingen +2,78% +5,09% +4,71% -1,77% 4,91% -0,03% +2,45% Bedienden +5,33% +6,13% +8,70% -5,94% 4,61% -7,26% +3,01% Grafiek 1: Evolutie van het aantal ANPCB-ondernemingen en -bedienden van 2004 tot 2010 Bedienden Ondernemingen (Nace 2003) 2007 (Nace 2008)

3 4 Aandeel van de sector in het ANPCB Tabel 5: Aandeel ondernemingen en bedienden van de sector in het totale ANPCB, van 2004 tot 2010 Aandeel van de ondernemingen van de sector in het ANPCB Aandeel van de bedienden van de sector in het ANPCB Nace 2003 Nace ,12% 5,20% 5,34% 5,45% 5,35% 5,67% 5,73% 5,89% 9,80% 10,17% 10,40% 10,74% 10,10% 10,38% 9,90% 10,13% B Profiel van de ANPCB-ondernemingen 1 Geografische verdeling Grafiek 2: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar regio in 2010 Ondernemingen Bedienden Wallonië 21% Brussel 18% Wallonië 14% Brussel 24% Vlaanderen 61% Vlaanderen 62% 309

4 Het ANPCB in cijfers Sectorfiches Tabel 6: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar regio en naar provincie in 2010 Regio en provincie Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Aantal % Aantal % per onderneming (gemiddeld) Brussel ,18% ,91% 17,1 Vlaanderen ,80% ,61% 13,18 Antwerpen ,36% ,35% 9,51 Vlaams Brabant ,65% ,84% 25,54 West-Vlaanderen 165 5,43% ,81% 11,5 Oost-Vlaanderen ,85% ,13% 10,25 Limburg 228 7,51% ,48% 9,5 Wallonië ,01% ,49% 8,97 Waals Brabant 226 7,44% ,10% 8,9 Henegouwen 159 5,24% 899 2,28% 5,65 Luik 173 5,70% ,15% 11,76 Luxemburg 8 0,26% 78 0,20% 9,75 Namen 72 2,37% 697 1,77% 9,68 Totaal % % Onbekende postcode Totaal ,74 2 Verdeling naar groottecategorie van de onderneming Verdeling naar groottecategorie van de onderneming, uitgedrukt in aantal werknemers Grafiek 3: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar groottecategorie van de onderneming, uitgedrukt in aantal werknemers, in % 80% 0, % 0,6 500 tot tot % 0,4 100 tot tot 99 20% 0,2 20 tot 49 5 tot 19 0,0 0% Ondernemingen Bedienden < 5 310

5 Tabel 7: Verdeling van het aantal ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar groottecategorie van de onderneming, uitgedrukt in aantal werknemers, in 2010 Aantal tewerkgestelde Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden werknemers Aantal % Aantal % per onderneming (gemiddeld) Minder dan ,09% ,86% 1,96 5 tot ,32% ,52% 9,71 20 tot ,15% ,69% 29,74 50 tot ,36% ,14% 65, tot ,09% ,38% 144, tot ,78% ,52% 303,6 500 tot ,19% ,89% 607, en meer 1 0,03% ,01% 1.232,00 Totaal % % 12,74 Verdeling naar groottecategorie van de onderneming, uitgedrukt in aantal bedienden, in 2010 Grafiek 4: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar groottecategorie van de onderneming, uitgedrukt in aantal bedienden, in % 80% 0, tot % 0,6 200 tot tot % 0,4 50 tot tot 49 20% 0,2 10 tot 19 5 tot 9 0,0 0% Ondernemingen Bedienden < 5 311

6 Het ANPCB in cijfers Sectorfiches Tabel 8: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar groottecategorie van de onderneming, uitgedrukt in aantal bedienden, in 2010 Aantal tewerkgestelde bedienden Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden per Aantal % Aantal % onderneming (gemiddeld) Minder dan ,13% ,59% 1,76 5 tot ,57% ,62% 6,63 10 tot ,67% ,39% 13,69 20 tot ,34% ,58% 30,53 50 tot ,18% ,62% 68, tot ,12% ,24% 139, tot ,81% ,25% 319, tot ,16% ,71% en meer 1 0,03% ,01% 1.232,00 Totaal % % 12,74 3 Verdeling naar activiteitensector Grafiek 5: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar subsector in 2010 (Nace-Bel 2008, 3 digits) Ondernemingen 5% 1% Bedienden 6% 1% 94% 93% 58.2 Overige uitgeverijen van software 62.0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 63.1 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 312

7 Tabel 9: Verdeling van de ANPCB-ondernemingen en -bedienden naar subsector in 2010 (Nace-Bel 2008, 2 tot 4 digits) Nace-Bel code 2008 Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Aantal % Aantal % per onderneming (gemiddeld) 58.2 Overige uitgeverijen van software 38 1,18% 567 1,38% 14,92 62 Ontwerpen en programmeren van ,60% ,84% 12,64 computerprogramma s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten Ontwerpen en programmeren van computerprogramma s ,76% ,44% 13, Computerconsultancy-activiteiten ,83% ,80% 11, Beheer van computerfaciliteiten 23 0,71% 662 1,62% 28, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie 106 3,29% 811 1,98% 7,65 en computer 63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied 166 5,16% ,77% 14,26 van informatie Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante 142 4,41% ,47% 15,8 activiteiten Webportalen 24 0,75% 124 0,30% 5,17 Totaal % % 12,74 C Profiel van de bedienden 1 Verdeling naar leeftijdscategorie Grafiek 6: Verdeling van de bedienden naar leeftijdscategorie 28% 52% 20% Sector in het ANPCB 22% 48% 30% Totaal ANPCB 28% 51% 21% Sector in de privé-sector Totale privé-sector 24% 41% 35% 0,0 0% 0,2 20% 0,4 40% 0,6 60% 0,8 80% 100% Minder dan 20 jaar 20 tot 24 jaar 25 tot 29 jaar 30 tot 34 jaar 35 tot 39 jaar 40 tot 44 jaar 45 tot 49 jaar 50 tot 54 jaar 55 jaar en meer 313

8 Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 2 Verdeling naar geslacht Grafiek 7: Verdeling van de bedienden naar geslacht Sector in het ANPCB 77% 23% Totaal ANPCB 59% 41% Sector in de privé-sector 77% 23% Totale privé-sector 44% 56% 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mannen Vrouwen 3 Verdeling naar arbeidsregime De RSZ onderscheidt de voltijdse tewerkstelling, de deeltijdse tewerkstelling en de andere arbeidsregimes. Onder die laatste vallen onder andere de seizoensgebonden arbeid en de interimcontracten. Grafiek 8: Verdeling van de bedienden volgens arbeidsregime Sector in het ANPCB 89% 11% Totaal ANPCB 80% 20% Sector in de privé-sector 88% 12% Totale privé-sector 64% 33% 3% 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voltijds Deeltijds Andere 314

9 4 Verdeling naar arbeidsregime en geslacht Grafiek 9: Verdeling van de bedienden volgens arbeidsregime en geslacht Sector in het ANPCB 94% 6% 69% 31% Mannen Vrouwen Totaal ANPCB 92% 8% 64% 36% Mannen Vrouwen Sector in de privé-sector 94% 6% 69% 31% Mannen Vrouwen Totale privé-sector 85% 13% 48% 49% 2% 3% Mannen Vrouwen 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voltijds Deeltijds Andere 315

10 Het ANPCB in cijfers Sectorfiches D Lijst van de 30 grootste ondernemingen van de sector Tabel 10: Lijst van de 30 ondernemingen die de meeste bedienden tewerkstellen in 2010 Onderneming Nace-Bel code 2008 Provincie Ondernemingsgrootte Aantal tewerkgestelde bedienden 1 Realdolmen nv Vlaams Brabant >= Cisco Systems Belgium bvba Vlaams Brabant Capgemini Belgium nv Vlaams Brabant Atos Origin Belgium nv Vlaams Brabant Network Research Belgium sa Nrb Luik Getronics Belgium nv Vlaams Brabant Ordina Belgium nv Antwerpen Computer Sciences Csc Vof Vlaams Brabant Oracle Belgium bvba Vlaams Brabant Associated Dexia Technology Services sa Onbekende postcode Logica Belgium nv Brussel Callatay Et Wouters sa Ass.Ing Conseil Brussel Siemens It Solutions And Services nv Brussel Alten Belgium Sprl Brussel Computer Task Group Belgium nv Vlaams Brabant Centric Belgium nv West-Vlaanderen Microsoft nv Vlaams Brabant Cegeka Groep nv Limburg Tomtombelgium nv Oost-Vlaanderen Axa Technology Services Belgium Gie Brussel Trasys sa Brussel Cegeka Ict Diensten nv Limburg Delaware Consulting cvba West-Vlaanderen sa Unisys Belgium Brussel Syntigo nv Brussel Ausy Belgium sa Brussel sa sap Belgium Systems Applications And Brussel Products In Data Processing 28 Randstad & Tempo-Team Ssc nv Brussel Devoteam nv Brussel Serco Belgium sa Brussel

11 E Geografische verdeling van de bedienden en de ondernemingen van de sector Geografische verdeling van de bedienden op basis van de geografische inplanting van de hoofdzetel van de onderneming en een situering van de 30 ondernemingen die de meeste bedienden tewerkstellen in

PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012

PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 PERSBERICHT Brussel, 10 december 2012 Loon naar werken De loondeterminanten onder de loep Hoeveel verdient de Belg? Welke beroepen zijn vanuit financieel oogpunt het interessantst? In welke sectoren betaalt

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur

whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur whitepaperapril 2011 Absenteïsme in de privésector Benchmark België 2010 Algemene trend: voorzichtig positief Ondernemingen met risico op verzuimcultuur Tips voor een leeftijdsbewust verzuimbeleid Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 20 0 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 05-12-12 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap CEVORA Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap www.cevora.be Studie in opdracht van CEVORA Uitgevoerd door Yolien De Hauw, Seth Maenen en Geert Van Hootegem Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse

De hernieuwbare energiesector. Een Vlaamse socio-economische analyse De hernieuwbare energiesector Een Vlaamse socio-economische analyse INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1: AFBAKENING... 6 HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE... 9 2.1 Bottom-upbenadering... 9 2.2 Enquête... 11 2.2.1 Schriftelijke

Nadere informatie

Instapcompetentieprofiel van een management assistant

Instapcompetentieprofiel van een management assistant Instapcompetentieprofiel van een management assistant In opdracht van Cevora (juni 2009) Michel Albertijn & Frederik Verleysen P A G I N A 1 Inhoud Lijst van tabellen en grafieken 3 Lijst van bijlages

Nadere informatie

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 1 Inhoudsopgave Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Inleiding: Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010... 3 Hoofdstuk 1:Belang...

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 COLOFON Het economische gewicht

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2014)

Barometer van de informatiemaatschappij (2014) Barometer van de informatiemaatschappij (2014) In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2010 In opdracht van: ICT~Office Project: 2010.002 Publicatienummer: 2010.002-1018 Datum: Utrecht, 23 augustus 2010 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Marijn Plomp

Nadere informatie

Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland tussen 1995-2005

Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in het buitenland tussen 1995-2005 Federaal Planbureau Kunstlaan 47-49, 1000 Brussel http://www.plan.be WORKING PAPER 23-08 Internationalisering van de Belgische economie: analyse op basis van de filialen van Belgische ondernemingen in

Nadere informatie

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Eindrapport Steven Knotter Daphné Valsamis Miriam Van Hoed Ingrid Vanhoren Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in

Nadere informatie

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor

Ne noeste werker. Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job. Auteur: Peter Catthoor Ne noeste werker Over de West-Vlaamse werknemer en zijn job Auteur: Peter Catthoor Van West-Vlamingen wordt vaak het traditionele beeld opgehangen van een noeste, harde werker die zijn principes en waarden

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

Octrooien. in KvK Limburg. Regionale analyse naar innovatiekracht. eim/nl octrooicentrum

Octrooien. in KvK Limburg. Regionale analyse naar innovatiekracht. eim/nl octrooicentrum Octrooien in KvK Limburg Regionale analyse naar innovatiekracht eim/nl octrooicentrum Dit onderzoek is gefinancierd door 11 regionale KvK s en Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap en is uitgevoerd

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 ICT

MJA-Sectorrapport 2014 ICT MJA-Sectorrapport 2014 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: ICT Datum: 150716 Status: definitief Kenmerk: 1235678/HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Gebruik Windows Server 2008 neemt toe

Gebruik Windows Server 2008 neemt toe Gebruik Windows Server 2008 neemt toe Breda,14 juli 2014 Windows Server 2008 is het meest voorkomende besturingssysteem voor servers in 2014. Ongeveer 46 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2014 In opdracht van: Nederland ICT Project: 2013.137 Publicatienummer: 2013.137-1423 Datum: Utrecht, 1 september 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Matthijs

Nadere informatie