Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV"

Transcriptie

1 BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 26

2 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 27

3 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 28

4 BIJLAGE 2: FINANCIERING DEELNEMENDE GEMEENTEN BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 29

5 BIJLAGE 3: EXPLOITATIEOVERZICHT 2008 Ambulancedienst Timmermans BV (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 30

6 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING MKA Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 31

7 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 32

8 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 33

9 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 34

10 BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING Overige Activiteiten (x 1000 euro) BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 35

11 BIJLAGE 5: PRODUCTEN Productgroepen 1 Meldkamer Brabant-Noord 2 Meldkamer Midden/West-Brabant 3 RAV Brabant-Noord 4 RAV Midden/West-Brabant 5 Overige activiteiten BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 36

12 1 Meldkamer Brabant-Noord Omschrijving: Organisatie, coördinatie en regie van de ambulancezorg in de regio Brabant-Noord conform het regionale spreidingsplan en paraatheidsrooster Doel: Het realiseren van kwalitatief en kwantitatief adequate ambulancezorg, zowel voor de dagelijkse individuele hulpverlening als in opgeschaalde vorm Producten Declarabele meldingen aantal Niet-declarabele meldingen aantal Totaal aantal meldingen aantal Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat 0 0 Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten) Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten) % 15% 15% % 35% 35% Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Basis Wet ambulancevervoer, artikel 5, lid 2 Gebruikers Partners Kwaliteit Alle inwoners van het verzorgingsgebied Brabant-Noord Ziekenhuizen, politie, brandweer Bij spoedvervoer moet de centralist binnen 2 minuten (bij A1-vervoer) en binnen 3 minuten (bij A2-vervoer) een opdracht geven aan de ambulance. De doelstelling is om dit in tenminste 90% van de gevallen te realiseren. Algemene toelichting De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het centrale punt in de communicatie tussen melder, zorginstellingen, overige MKA s en de meldkamers van brandweer en politie. De MKA Brabant-Noord stuurt de ambulancehulpverlening aan van de RAV Brabant-Noord. De MKA is onderdeel van een gemeenschappelijk meldcentrum (GMC) voor MKA, politie en brandweer. Doelstelling hiervan is verbetering van de multidisciplinaire samenwerking vanaf binnenkomst van de melding, waardoor de hulpvrager sneller kan worden geholpen. De MKA blijft deel uitmaken van de RAV en vervult zo de regiefunctie bij het toezicht op de kwaliteit, coördinatie en communicatie in (voornamelijk het BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 37

13 eerste deel van) de spoedeisende medische hulpverlening en zorgt zonodig voor de afstemming. Toelichting per deelproduct Declarabele melding Niet-declarabele melding Verwerkingstijd melding A1-rit Verwerkingstijd melding A2-rit Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. hulpverlening Een telefonische hulpvraag die niet leidt tot het verrichten van ambulance-vervoer c.q. hulpverlening De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten. De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A2-melding vastgesteld op 3 minuten. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 38

14 2 Meldkamer Midden/West-Brabant Omschrijving: Organisatie, coördinatie en regie van de ambulancezorg in de regio Midden/West-Brabant conform het regionale spreidingsplan en paraatheidsrooster Doel: Het realiseren van kwalitatief en kwantitatief adequate ambulancezorg, zowel voor de dagelijkse individuele hulpverlening als in opgeschaalde vorm Producten Declarabele meldingen aantal Niet-declarabele meldingen aantal Totaal aantal meldingen aantal Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat 0 0 Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten) Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten) % 20% 22% % 20% 22% Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Midden/West-Brabant Basis Wet ambulancevervoer, artikel 5, lid 2 Gebruikers Partners Kwaliteit Alle inwoners van het verzorgingsgebied Midden/West-Brabant Ziekenhuizen, politie, brandweer Bij spoedvervoer moet de centralist binnen 2 minuten (bij A1-vervoer) en binnen 3 minuten (bij A2-vervoer) een opdracht geven aan de ambulance. De doelstelling is om dit in tenminste 90% van de gevallen te realiseren. Algemene toelichting De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het centrale punt in de communicatie tussen melder, zorginstellingen, overige MKA s en de meldkamers van brandweer en politie. De MKA Midden/West-Brabant stuurt de ambulancehulpverlening aan van de RAV Midden/West-Brabant. De MKA is onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK) voor MKA, politie en brandweer. Doelstelling hiervan is verbetering van de multidisciplinaire samenwerking vanaf binnenkomst van de melding, waardoor de hulpvrager sneller kan worden geholpen. De MKA blijft deel uitmaken van de RAV en vervult zo de regiefunctie bij het BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 39

15 toezicht op de kwaliteit, coördinatie en communicatie in (voornamelijk het eerste deel van) de spoedeisende medische hulpverlening en zorgt zonodig voor de afstemming. Toelichting per deelproduct Declarabele melding Niet-declarabele melding Verwerkingstijd melding A1-rit Verwerkingstijd melding A2-rit Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. hulpverlening Een telefonische hulpvraag die niet leidt tot het verrichten van ambulance-vervoer c.q. hulpverlening De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten. De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A2-melding vastgesteld op 3 minuten. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 40 pagina 42

16 3 RAV Brabant-Noord Omschrijving: Het in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren. Doel: Beperking/voorkoming van ziekte, invaliditeit en overlijden bij gewonden en/of zieken Producten Declarabele ritten aantal EHBO-ritten aantal Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) aantal Totaal ritten aantal Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A1-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 15 min % 5% 5% - opdracht-uitruk meer dan 1 min % 47% 50% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min % 7% 7% Overschrijdingspercentages A2-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 30 min % 3% 3% - opdracht-uitruk meer dan 2 min % 23% 25% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min % 1% 1% Ritten naar urgentie A1-ritten aantal A2-ritten aantal B-ritten aantal Totaal ritten aantal Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Basis Wet ambulancevervoer, artikel 15, lid 4 Gebruikers Partners Alle inwoners van het verzorgingsgebied Brabant-Noord Ziekenhuizen, politie, brandweer Kwaliteit Bij A1-vervoer moet de ambulancebemanning binnen 1 minuut na opdracht zijn uitgereden, en binnen 12 minuten vanaf uitruk bij de patiënt BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 41

17 aangekomen zijn. Bij A2-vervoer moet men binnen 2 minuten vanaf opdracht zijn uitgereden en binnen 25 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen zijn. De doelstelling is om in tenminste 95% te voldoen aan deze normen Algemene toelichting Door de prestatiecontracten met zorgverzekeraars (n.a.v. de extra gelden voor de ambulancezorg) en de vergunningverlening in de nieuwe Wet ambulancezorg worden de sturing op de prestatiemeting en verbetering van het primaire proces van cruciaal belang. Toelichting per deelproduct Declarabele ritten EHBO-ritten Een declarabele rit is een ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor een patiënt geïndiceerd is. Hieronder zijn ook standby-ritten opgenomen. Standby-rit: een rit in opdracht van de centralist waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De ambulance blijft ter plekke tenzij er zeer dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. EHBO-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn. Niet-declarabele ritten A1-ritten A2-ritten B-ritten Niet-declarabele ritten bestaan uit loze en voorwaardescheppende ritten. Loze rit: rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, waarbij blijkt dat geen noodzaak voor hulpverlening en/of vervoer meer is. Voorwaardescheppende rit: een rit waarbij de ambulancebemanning naar een door de centralist bepaalde plaats rijdt teneinde de paraatheid te bewaken. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 42

18 4 RAV Midden/West-Brabant Omschrijving: Het in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren. Doel: Beperking/voorkoming van ziekte, invaliditeit en overlijden bij gewonden en/of zieken Producten (incl. Timmermans BV) Declarabele ritten aantal EHBO-ritten aantal Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) aantal Totaal ritten aantal Exploitatie (excl. Timmermans BV) Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A1-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 15 min % 8% 8% - opdracht-uitruk meer dan 1 min % 23% 23% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min % 12% 12% Overschrijdingspercentages A2-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 30 min % 2% 3% - opdracht-uitruk meer dan 2 min % 12% 15% - uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min % 1% 1% Ritten naar urgentie A1-ritten aantal A2-ritten aantal B-ritten aantal Totaal ritten aantal Bijzonderheden Opdrachtgevers Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Midden/West-Brabant Basis Wet ambulancevervoer, artikel 15, lid 4 Gebruikers Partners Alle inwoners van het verzorgingsgebied Midden/West-Brabant Ziekenhuizen, politie, brandweer Kwaliteit Bij A1-vervoer moet de ambulancebemanning binnen 1 minuut na opdracht zijn uitgereden, en binnen 12 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 43

19 zijn. Bij A2-vervoer moet men binnen 2 minuten vanaf opdracht zijn uitgereden en binnen 25 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen zijn. De doelstelling is om in tenminste 95% te voldoen aan deze normen Algemene toelichting Door de prestatiecontracten met zorgverzekeraars (n.a.v. de extra gelden voor de ambulancezorg) en de vergunningverlening in de nieuwe Wet ambulancezorg worden de sturing op de prestatiemeting en verbetering van het primaire proces van cruciaal belang. Toelichting per deelproduct Declarabele ritten EHBO-ritten Niet-declarabele ritten A1-ritten A2-ritten B-ritten Een declarabele rit is een ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor een patiënt geïndiceerd is. Hieronder zijn ook standby-ritten opgenomen. Standby-rit: een rit in opdracht van de centralist waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De ambulance blijft ter plekke tenzij er zeer dringende redenen zijn om hiervan af te wijken. EHBO-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn. Niet-declarabele ritten bestaan uit loze en voorwaardescheppende ritten. Loze rit: rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, waarbij blijkt dat geen noodzaak voor hulpverlening en/of vervoer meer is. Voorwaardescheppende rit: een rit waarbij de ambulancebemanning naar een door de centralist bepaalde plaats rijdt teneinde de paraatheid te bewaken. Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 44

20 Algemene toelichting 5 Overige activiteiten Omschrijving: Het aannemen, beoordelen en doorgeven van meldingen van deelnemers voor hulpverleners en instanties uit de zorgsector. Het verhuren van specifiek ingerichte voertuigen aan huisartsenposten. Het verzorgen van opleidingen gericht op specifieke vragen van bijvoorbeeld bedrijven. Doel: Het instandhouden van een 24-uurs-zorgcentrale waarin naast meldingen voor ambulancezorg plaats is voor hulpvragen van andere aard. Versterking van de eerstelijnszorg door betere samenwerking tussen huisartsen en RAV. Verbetering van de zelfredzaamheid van de burger in afwachting van de aankomst van de ambulance, huisarts en/of andere hulpdienst Producten Achterwacht GGZ crisisdienst Br-N meldingen Achterwacht SCEN-artsen Br-N meldingen Inbewaringstellingen Brabant-Noord aantal 25 0 Dokterstelefoon Midden/West-Brabant meldingen Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br meldingen Achterwacht Palliatief adviesteam MW-Br meldingen Personenalarmering MW-Brabant meldingen Auto s huisartsenpost aantal 4 4 Cursussen cursisten Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage 0 0 Resultaat Bijzonderheden Opdrachtgevers Huisartsenposten, GHOR, Thuiszorg, GGZ, KNMG Artsenfederatie, gemeenten, GGD Hart voor Brabant Basis - Gebruikers Huisartsen, GHOR Dokterstelefoon Meldingssysteem waarbij patiënten via de meldkamer de huisarts kunnen bereiken wanneer deze niet aanwezig is. De centralist neemt de melding aan, beoordeelt deze en geeft haar daarna door aan de BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 45

21 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 46

22 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 47

23 huisarts. Achterwacht GGZ-crisisdienst Achterwacht Palliatief Adviesteam Achterwacht SCEN-artsen Personenalarmering Inbewaringstellingen Auto s huisartsenpost Cursussen Achterwachtfunctie voor de Crisisdienst van de GGZ Achterwachtfunctie voor het Palliatief Adviesteam van de Stichting Gasthuisraad In opdracht van de KNMG Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts Alarmeringssysteem bij gezondheids- en veiligheidsproblemen in woningen (in opdracht van Thebe). Via een alarmknop komt een spreek-/luisterverbinding tot stand tussen abonnee en centralist. Fallbackfunctie voor de GGD Hart voor Brabant ten behoeve van de administratieve afhandeling van inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ Verhuur van auto s aan de huisartsenpost met specifieke voorzieningen zoals navigatie- en communicatieapparatuur, optische en geluidssignalen, spoedkoffer, zuurstoftank en defibrillator. Bij een spoedvisite kan in opdracht van de meldkamer ambulancezorg met optische en geluidssignalen worden gereden. Cursus bedrijfshulpverlening: deze cursus wordt verzorgd als volledige opleiding, maar ook apart voor het brandweertechnisch deel of het EHBO-deel. Er is ook een herhalingscursus mogelijk, volledig, brandweertechnisch of EHBO. BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007 pagina 48

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1 BELEID... 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema s... 3 2 PRODUCTEN... 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord...

Nadere informatie

Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: Beleidsbegroting 2013

Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl Onderwerp: Beleidsbegroting 2013 Aan de Colleges van B & W van de gemeenten die deelnemen aan de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT-12010635 Datum: 10 april 2012 Behandeld door: A. van Tilborg E-mail: a.tilborg@ravbrabantmwn.nl

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2016 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2 Meldkamer

Nadere informatie

Iltil NIJIl liii HKZ. Iso

Iltil NIJIl liii HKZ. Iso Aan de Colleges van B&W van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT-13015806 Behandeld door: Arie van Tilborg Onderwerp: Beleidsbeg roting 2014 Datum: 11 april 2013

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Versie: augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: - het algemeen bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN I 13225 BELEIDSBEGROTING 214 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 CONCEPT BELEIDSBEGROTING RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB 07.005 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 5 2.1 Doelstelling 5 2.2 Activiteiten 5 3 WIJZE VAN REALISATIE 6 3.1 Spreiding

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Alles voor de patiënt in Bladel

Alles voor de patiënt in Bladel Alles voor de patiënt in De Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. RAV Brabant-Zuidoost biedt

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2011 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...2 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN...3 2.1 Doelstelling...3 2.2 Activiteiten...3 3 WIJZE VAN REALISATIE...4 3.1 Parargraaf bedrijfsvoering...4

Nadere informatie

WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014

WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014 WAVi Brabant Midden-West-Noord 14/04/2014 14.0004937 Aan de Colleges van B 81 W van de gemeenten die deelnemen in de GR RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: UIT-14030638 Datum: 10 april 2014 Behandeld

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening Versie : Herziene versie Utrecht/Zwolle, januari 2008 1-8 1. Inleiding Het gebruik van optische en geluidssignalen is gebaseerd

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2017 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2017 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2017 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 1 BELEID 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema's 3 2 PRODUCTEN 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord 5 2.2 Meldkamer

Nadere informatie

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Functieomschrijving Organisatie Functiebenaming : RAV Brabant WMN : meldkamer ambulancezorg Datum van vaststelling : Kern/doel van de functie De verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg draagt

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2009 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 6 2.1 Doelstelling 6 2.2 Activiteiten 6 3 WIJZE VAN REALISATIE 7 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 7 3.2

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening

Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening Versie: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wet- en regelgeving 4 3. Toepassingsbereik 5 4. Omschrijving dringende

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord.

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord. SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa 51 Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 53 Bijlage 3 Staat van langlopende leningen 54 Bijlage 4 Bestuurssamenstelling 55 Bijlage 5 Outputrapportage 57

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag. RAV Gooi en Vechtstreek Jaarverslag RAV Gooi en Vechtstreek 2015 Inleiding Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2015 van de RAV Gooi en Vechtstreek waarmee we u een beeld willen geven van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur

MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur MARAP II RAV BRABANT MWN januari tm augustus 2014 Toelichting Dagelijks Bestuur 1.1 Afwijkingen productie en prestaties Productie: Na jaren van onafgebroken productiestijging lijkt het er op dat de productie

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Deskundigheidsgebied en Eindtermen

Deskundigheidsgebied en Eindtermen Deskundigheidsgebied en Eindtermen Opleidingseisen van de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Datum 1 september 2015 Versie 1.0 Auteur Opleidingscommissie AZN Beheerder document

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Welkom. Even voorstellen

Welkom. Even voorstellen Welkom Even voorstellen Waar gaat het om? Opdracht (mandaat, leden LPOAZ) ophalen De regio (medezeggenschap RAV) aan het woord Ontwikkelingen (halen en brengen) Even voorstellen Doelstelling Landelijk

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht

Ambulancezorg in Nederland. van melding tot overdracht Ambulancezorg in Nederland van melding tot overdracht 2 Inleiding Deze brochure gaat over ambulancezorg. Iedereen is bekend met ambulances; toch weten maar weinig Nederlanders wat er rondom ambulances

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Versie: 2.0, augustus 2009 Status: definitief Opgesteld door: Mr. J.J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg in opdracht

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag

Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Verbeteren melding en gepast vervoer voor personen met verward gedrag Introductie projecten Model Melding en Model Vervoer Ontwikkelplein 4 november 2016 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Verbeteren

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5 3. Medewerkers 7 3.1. Verpleegkundige 7 3.2.

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

Enquete Spoedzorg. Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer

Enquete Spoedzorg. Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Enquete Spoedzorg Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Page 1 Enquete Spoedzorg Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Not Answered Refused

Nadere informatie

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen.

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Inleiding Het vermogen om zo goed mogelijk de gevolgen van rampen en grootschalige, zware ongevallen te bestrijden vergt van onder meer

Nadere informatie

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige. De opleiding tot ambulanceverpleegkundige De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de ambulanceverpleegkundige is ontleend aan het functieprofiel ambulanceverpleegkundige. Het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Marktgedrag. Nederlandse Zorgautoriteit

Marktgedrag. Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Marktstructuur In Nederland zijn 25 RAV's aangewezen als aanbieder van ambulancezorg. De RAV is verantwoordelijk voor de uitvoering van ambulancezorg in de betreffende regio.

Nadere informatie

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Rapport RAV Rapport Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0 Inzetten per urgentie Niet alle ambulancezorg vragen evenveel spoed. Er wordt daarom onderscheidt

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016

BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 BIJLAGE 1 STAAT VAN VASTE ACTIVA 31-12-2016 Omschrijving van de Aanschaf- Inves- Aanschaf- de Afschrij- de Boekwaarde Boekwaarde Kapitaalsuitgaven waarde teringen waarde afschrij- vings- afschrijaan het

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Reddingsbrigade. Versie 1.0, november 2007

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Reddingsbrigade. Versie 1.0, november 2007 Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Reddingsbrigade Versie 1.0, november 2007 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toepassingsbereik 4 3. Omschrijving dringende taak 5 4. Prioriteitstelling meldingen 6 5.

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG Zwolle, maart 2003 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1 De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen 3 1.1.1 Het leveren van verantwoorde zorg 3 1.1.2 Het ontwikkelen

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013

Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Aanrijdtijden Brandweer en Ambulance Tot en met 30 september 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ambulancezorg Actuele ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden Ambulancezorg Prestaties Aanrijdtijden

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Naast deze informatie kun je van alles vinden over onze dienst op het internet; www.umcgambulancezorg.nl

Naast deze informatie kun je van alles vinden over onze dienst op het internet; www.umcgambulancezorg.nl Inleiding Je wilt een spreekbeurt houden op school over de ambulancehulpverlening. Wij vinden het leuk dat je belangstelling toont voor ons werk en willen je er dan ook graag informatie over geven. We

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische & Geluidssignalen

Brancherichtlijn Optische & Geluidssignalen Brancherichtlijn Optische & Geluidssignalen Reddingsbrigade Nederland april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Toepassingsbereik... 4 3 Omschrijving dringende taak... 5 4 Prioriteitstelling meldingen...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

espoed ICT verbindt de acute zorg

espoed ICT verbindt de acute zorg espoed ICT verbindt de acute zorg Gert Koelewijn Programmamanager 14 juni 2013 Boodschap ICT verbindt zorgverleners in de acute zorgketen, zodat patiënt betere zorg krijgt. Inhoud 1. Programma espoed 2.

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Verbindingsdienst Fryslân

Verbindingsdienst Fryslân Verbindingsdienst Fryslân De verbindingsdienst is een van de twee ondersteunende diensten binnen productgroep Grootschalige Hulpverlening. De verbindingsdienst is ondersteunend aan: De 4 accounts van Productgroep

Nadere informatie

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet,

Gezie Pelkmans van Unen Directiesecretaris Met vriendelijke groet, Onlangs verstuurden wij onze kaderbrief betreffende de begroting 2018 van de RAV Brabant Midden-West-Noord ter informatie aan de leden van ons Algemeen Bestuur en hun behandelend ambtenaren. Van een aantal

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2016-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Datum 8 september 2015 Op basis van de inzetverslagen van ingezette functionarissen, GMS en LCMS schetst de GHOR het verloop van het incident en formuleert indien nodig aandachtspunten

Nadere informatie